Nederlandse vertalingen van Erasmus

Nummer Korte titel Plaats Drukker_Uitgever Jaar UBA
33:1611a Vande eendrachticheyt der kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644
1611a 1016 H 11
1130 J 13:1
34:1602 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Hillebrant Jacobsz van Wouw (I), 1602-1622 1602 1026 G 7
34:1628 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 1028 G 36 (a)
26:1628 Brief aan Servatius ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 1028 G 36 (b)
06:1646 Tractaet van den vryen-wille Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626, 1628-1646 1646 1030 H 38 : 1
2342 G 9
17:1647 Het kindt Iesus Rotterdam Bastiaen Wagens, 1646-1677 1647 1030 H 38 : 2
09:1634 Colloquia familiaria, of Gemeensame t’samen-spraken Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1634 1045 E 25 : 1
1287 D 3 : 1
07:1633 Onversochte krijghsman Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 1045 E 25 : 2 (a)
1287 D 3 : 2 (a)
57:1633 Sileni Alcibiadis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 1045 E 25 : 2 (b)
1287 D 3 : 2 (b)
01:1633 Verklaringen van thien spreeck-woorden. Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 1045 E 25 : 2 (c)
1287 D 3 : 2 (c)
41:1633 Vertoogh om de deught te omhelsen Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 1045 E 25 : 2 (d)
1287 D 3 : 2 (d)
34:1618 Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1618 1063 B 31
09:1697 Samenspraken Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 1066 H 32
13:1697 De vermomde hofjonker Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 1066 H 32 (a)
15:1697 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 1066 H 32 (b)
61:1660e Paraphrasis, dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testament Rotterdam / Gouda Pieter van (I) Waesberge, Rotterdam, 1622-1661;
Abraham van (II) Waesberge, Rotterdam, 1656-1706;
Willem van der Hoeve, Gouda, 1638-1685
1660e 1070 A 27
1177 A 7
OG 69-18
05:1672 Gedenkweerdige spreuken Leeuwarden Hendrick Rintjes, 1656-1697 1672 1071 J 6
OK 65-1408
21:1636 ’t Hand-boeckjen van den Christlijcken ridder Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1636 1086 J 26
61:1660b Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Amsterdam Thomas Fonteyn, 1653-1661; Jan Jacobsz Bouman, 1644-1671 1660b 1090 A 1
08:1693 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Amsterdam Willem de Coup 1693 1097 F 27
54:1611 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 1130 J 13 : 2
42:1611 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 1130 J 13 : 3
36:1600 Moriae encomion, dat is: eenen lof der sotheyt ’s-Gravenhage Aelbrecht Heyndricxz. 1600 1180 H 32
13:1644 Het vermomde hoofsche leven Amsterdam Joost Hartgers 1644 1197 B 28
61:1660f Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Amsterdam Joost (wed.) Broersz, 1647-1661; Thomas Fonteyn, 1653-1661 1660f 1210 A 10
61:1639b Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Haarlem 1629-1652 voor Evert Cloppenburgh, Amsterdam 1631-1644 1639b 1210 A 8
61:1611 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Amsterdam / Leiden Jan Bartholomeeusz, Amsterdam, 1611; Jan Claesz van Dorp, Leiden, 1595-1634 1611 1235 B 8
49:1649 t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649 1497 E 35 : 3
37:1649a ’t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de doodt Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649a 1497 E 35 : 3
37:1649b Troost-reden over de doodt Amsterdam David van Wesel, 1649-1657 1649b 1497 E 35 : 4
06:1647 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 1647 1497 E 35 : 4
1996 D 15
O 61-5642:1
06:1649 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam David van Wesel, 1649-1657 1649 1497 E 35 : 4
1996 D 15
O 61-5642:1
09:1664 Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame
t’samenspraken
Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1804 F 24
Vondel 6 C 42
07:1664 Dulce bellum inexpertis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1804 F 24
Vondel 6 C 42
57:1664 Sileni Alcibiadis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1804 F 24
Vondel 6 C 42
41:1664 Vertoogh om de deught te omhelsen Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1804 F 24
Vondel 6 C 42
25:1664 Brief aan Christianus Lubescensies Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1804 F 24
Vondel 6 C 42
01:1664 Verklaringen van tien spreek-woorden. Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1804 F 24
Vondel 6 C 42
13:1664 Vermomde hoofsche leven Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 1804 F 24
Vondel 6 C 42
25:1637 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1637 1943 F 4
61:1639c Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Haarlem 1629-1652 voor Hendrick Laurensz, 1608-1648 1639c 232 A 1
09:1611 Schoone colloqvien, oft tsamen-sprekinghen Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 [2337 G 23]
61:1660a Paraphrasis, ofte Verklaringh over’t Nieuwe Testament. Amsterdam Thomas Fonteyn, 1653-1661 1660a 2368 A 6 (lacks title-page volume 2)
61:1663 Annotationes, of aanteekeningen op’t Nieuwe
Testament
Amsterdam Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Tymon Houthaeck, 1647-1664 1663 241 A 1
09:1622 Colloqvia of t’samen-spraken Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 257 F 22 : 1
07:1622 On-ervaren krijghsman Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 257 F 22 : 2 (a)
57:1622 Sileni Alcebiadis Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 257 F 22 : 2 (b)
61:1660c Paraphrasis, ofte verklaringh over t Nieuwe Testament Amsterdam Thomas Fonteyn, 1653-1661 voor Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1660c 263 B 26
27:1554 Vertroostelijcken brief totten maechdekens Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 265 G 2
60:1554 Ghelijckenisse van maghet ende martelare Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 265 G 2
18:1554 Van die versmaetheyt des werelts Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 265 G 2
66:1554 Sermoon van Joannes Chrysostomus Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 265 G 2
36:1646f Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden Jacob Tinneken; Matthysz, Severyn 1646f 2765 G 15 (titelpagina defect)
56:1651 Onderwys tot de ware godgeleerdheit : and other
works
Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1651 313 H 1
51:1651 Precatio Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664; Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Boom, Jan Hendricksz, 1649-1664 1651 313 H 1 : 4
23:1651 Verbod van ’t vleescheeten Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1651 313 H 1 (a)
09:1654 Colloquia familiaria, dat is Gemeensame
tsamensprekinge
Utrecht Dirck van Ackersdijck, 1643-1671; Gijsbert van Zijll, 1645-1672 1654 313 H 22
07:1644 De onversochte krijghsman Kampen Arent Benier 1644 348 E 25
06:1612c Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Martinum Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1612c 380 F 60
Pfl. A.g.1
36:1659 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Tongerloo, Anthony Jansz, 1624-1662;
Tongerloo, Johannes, 1650-1685;
Tongerloo, Pieter, 1656-1677
1659 397 G 27
OK 65-757 : 1
21:1677 Handboexken van den christelijken ridder Rotterdam François van Hoogstraten 1677 427 G 50
25:1656 Send-brief-scrhrijver Amsterdam J. van Ravesteyn bookseller, (colophon: printed by T. Houthaak) 1656 439 H 30
25:1824 Brief aan Pelicanus ’s-Gravenhage Gebroeders Langenhuysen 1824 473 F 30 : 3
2349 C 43 : 3
P.C. Hoofthuis 271 F 24
36:1672 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Johannes Tongerloo 1672 500 G 8
09:1684 Samenspraken Rotterdam Joannes Borstius 1684 563 G 34
13:1684 De vermomde hofjonker Rotterdam Joannes Borstius 1684 563 G 34 (a)
61:1660g Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Amsterdam 1653-1661 voor Passchier van Wesbusch (II), Haarlem, 1651-1665 1660g 566 A 9
61:1628b Het eerste(-tweede) deel der Paraphrasis ’s-Gravenhage Machelt Aelbrechts van Luningehn, weduwe Hillebrant Jacobsz van Wouw (I); wed. en erven, 1622-1662 1628b 579 B 2
2342 A 3
36:1700 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Amsterdam Wilhem Linnig van Koppenol, 1700-1703 1700 608 H 46
36:1646a Moriae encomion, dat is: t’ Lof der sotheit Amsterdam Johannes Jaquet voor Joost Hartgersz 1646a 610 J 23
56:1679 Theologia Erasmica Amsterdam Naeranus, Isaak, 1664-1702, 1679 683 J 1
55:1616 Een christelycke nootsakelycke claghe des vredes Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 10 706 C 43 (11)
46:1593 Paraphrasis op de canonijcke brieven Amsterdam Harmen Jansz Muller 1593 [76 E 37] (het laatste katern, de verclaringhr op Judas, ontbreekt)
61:1594 Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Amsterdam Ellert de Veer 1594 977 A 16 (2 copies lack title-page volume 1)
977 A 17 (2 copies lack title-page volume 1)
977 A 18 (2 copies lack title-page volume 1)
OF 63-965 [olim: 976 A 14]
02:1824 Divus Algerus ’s-Hertogenbosch Gebroeders Langenhuysen 1824 aw
28:1526b Vermaninghe Antwerpen Jan van Ghelen 1526b aw
28:1528 Nieuwe Testament - vermaninghe Antwerpen Jan van Ghelen 1528 Bibl. Doopsgezinde Gemeente
07:1629 Oorlogs vervloeckinge Zwolle Heyns, Zacharias Zwolle, 1607-1629; Jorrijaensz,
Frans Zwolle, 1629-1645
1629 Br. N.m.8 (incomplete)
55:1986 De klacht van de vrede Rotterdam Ad. Donker 1986 H 87-7167
17:1860 Redevoering over het kind Jezus. Groningen P. van Zweeden 1860 IWO 300 G 30 (2)
59:1860 De christelijke weduwe Groningen P. van Zweeden 1860 IWO 300 G 30 (3)
63:1936 Het leven van Erasmus Antwerpen De Sikkel 1936 K 85-92
25:2000 Waarde Van Dorp Amsterdam Athenaeum, Polak & Van Gennep, E.M. Querido, Nijgh & van Ditmar 2000 KVB Br.VB 122 : 9
50:1550 Een wtlegghinghe des Pater nosters Amsterdam Ewoutzoon, Jan (wed.),1565-1568 1550 ca. Ned. Inc. 402
25:1755 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Amsterdam Tielenburg, Gerrit, 1734-1776 1755 ca. O 06-5068 : 2
O 61-2894 : 3
36:1616 Moriae encomion, dat is: eenen Lof der Sotheyt Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 09 O 60-3607
08:1678 De civilitate morum puerilium libellus. = Het
boeckje [...] aengaende
Amsterdam Servaas Wittelingh 1678 O 61-3545 [olim: 1099 G 37]
09:1700 Selectiora quaedam D. Erasmi colloquia ’s-Gravenhage Troyel, Abraham , 1680-1705 1700 O 61-5237
13:1768 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Abraham en Isaak Graal 1768 O 61-9337
13:1742 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Abraham en Isaak Graal 1742 O 61-9935
13:1733 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1733 O 62-1100
08:1733 Hoofsche welleventheid Amsterdam Jacob Graal, 1733 O 62-1100
10:1743 Sommige samensprekingen Amsterdam Joannes Haffman, 1734-1763 1743 O 62-8571 [olim: 1044 F 26]
36:1710 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Visser, Pieter, 1704-1741; Heekeren,
Joannes van, 1696, 1700-1723
1710 O 63-2591 : 1
09:1640 Colloquia familiaria, of gemeensame
t’samen-spraken
Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. O 63-5243 [olim: 332 H 19]
O 76-248
07:1640 Dulce bellum inexpertis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. O 63-5243 [olim: 332 H 19] (a)
57:1640 Sileni Alcibiadis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. O 63-5243 [olim: 332 H 19] (b)
01:1640 Tien Adagia Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. O 63-5243 [olim: 332 H 19] (c)
41:1640 Vertoogh om de deught te omhelsen Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. O 63-5243 [olim: 332 H 19] (d)
09:1644 Colloquia familiaria of Gemeensame t’samenspraken Kampen Arent Benier 1644 O 63-5755
36:1676 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Rotterdam François Hoogstraeten van Rotterdam, 1658-1695 1676 O 63-8562 : 2
OK 62-4368
25:1750 Brief aan
Koenraad Pelikaan
Amsterdam Tielenburg, Gerrit, 1734-1776 1750 ca. O 80-924 : 3
Obr. 1575
13:1737 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1737 OK 61-2312
24:1630 Thomas Morus leven Hoorn Isańc Willemsz. voor Marten Gerbrantsz. 1630 OK 61-281 [titeluitgave 1629]
OK 70-33 [titeluitgave 1634]
59:1607 Kersten weduwe, eerst door den hooch-gheleerden Amsterdam Jan Gerritsz., 1607-1617 1607 OK 62 3980 [olim: 684 K 36]
2343 E 4
17:1607 Oratie ter eeren het kint Jesus Amsterdam J. Gerritsz 1607 OK 62 3980 [olim: 684 K 36] : b
2343 E 4 : b
32:1615 Onderwijsinge eens christelijcken prince Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. OK 62-2210 [olim: 1060 C 32]
07:1670 Het gulden boecxken, genaemt Belli detestatio Amsterdam Christoffel Cunradus, 1649-1684; Adriaen Micker, 1645, 1670 1670 OK 62-2981 [olim: 1071 E 2]
OK 63-2707 [olim: 437 G 14]
21:1645 Handt-boeckjen van den christlijcken ridder Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1645 OK 62-2991 [olim: 1071 E 13] : 1
50:1645 Het Vader-Onse, het Gebedt onses Heeren Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1645 OK 62-2991 [olim: 1071 E 13] : 2
63:1615 Het leven van Erasmus Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. OK 62-6184 [olim: 1183 H 33] (a)
73:1615 Testament ende uyterste wille Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. OK 62-6184 [olim: 1183 H 33] (b)
25:1615 Brief aan Christophorus Mesia Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. OK 62-6184 [olim: 1183 H 33] (c)
26:1615 Brief aan Servatius Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. OK 62-6184 [olim: 1183 H 33] (d)
25:1643 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Dirck Pietersz. Pers, 1607-1649 1643 OK 62-6384
10:1697 Sommige samensprekingen Amsterdam Justus van Lotten, 1693-1721 1697 OK 62-6700 [olim: 1239 H 37]
10:1742 Sommige samensprekingen Utrecht Jacob van Poolsum, 1701-1762 1742 OK 62-9907 [olim: 2008 F 15]
21:1589 Den kerstelicken ridder. Een seer profijtelijck boecxken Amsterdam Barent Adriaensz, 1588-1611 1589 OK 63 5838 [olim: 974 G 12]
36:1597 Loff der sotheyt Amsterdam Cornelis Claesz, 1582-1609 1597 OK 63-5839 [olim: 974 G 13]
36:1738 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Pieter Bastiaansz, 1738-1741, 1744-1745 1738 OK 63-6155 : 1
36:1719 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Joannes van Heekeren, 1696, 1700-1723 1719 OK 63-7412 : 1
36:1646d Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden Jacob Tinneken 1646d OK 63-78 [olim: 213 H 19]
36:1560 Constelijck ende costelijck boecxken, Moriae
encomion
Emden Willem Geillyaert 1560 OK 69-202
21:1667 Handt-boeckjen van den christlijken ridder Amsterdam Gerrit van Goedesberg, 1648-1670 1667 OK 69-8
36:1732 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Amsterdam Jacobus (I) Verheyde, Amsterdam, 1705-1737 1732 OK 73-412 : 1
69:1700 Dionysius Cato: Disticha de moribus. Ann. Erasmus ’s-Gravenhage Abraham Troyel, 1680-1705 1700 OK 77-119
08:1652 Borgerlyke beleeftheid der
kinderlyke zeden
Amsterdam Paulus Matthijsz, 1640-1684 1652 OK 83-22 : 2
55:1612 Vreden-clacht Leeuwarden / Bolswert Rade, Abraham van den Leeuwarden, 1605-1619
Lamrinck, Jan Bolsward, 1611-1616
Knoop, Isaac Leeuwarden, 1612
1612 Pfl. A.f.19
Pfl. A.f.19a
33:1616 Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02 Pfl. A.t.14
51:1616 Gebedt voor vrede der Kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02a Pfl. A.t.14a
25:1666 Brief aen Koenraet Pellikaen Amsterdam
1666 Pfl. G.w.38
25:1635 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Nicolaes van Ravesteyn, 1635-1661, voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1635 Vondel 1 F 38
25:1649 Send-brief-schrijver Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1649 Vondel 1 H 23
41:1644 Vertoogh om de deught te omhelsen Kampen Arent Benier 1644 xxx
Continue
Er zijn veertien lijsten:
Terug naar de Erasmuspagina
Aanvullingen en correcties s.v.p. naar Ton Harmsen.