Nederlandse vertalingen van Erasmus

Nummer Korte titel Plaats Drukker_Uitgever Jaar KBH
34:1632 Lingua, dat is de tonge Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626,
1628-1646
1632 1124 E 91
26:1632 Brief aan Servatius Rotterdam Wed. Matthijs Bastiaensz, 1626,
1628-1646
1632 1124 E 91
21:1636 ’t Hand-boeckjen van den Christlijcken ridder Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1636 1156 G 110
09:1634 Colloquia familiaria, of Gemeensame t’samen-spraken Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1634 1157 F 64 : 1
2212 A 13 : 1
07:1633 Onversochte krijghsman Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 1157 F 64 : 2 (a)
2212 A 13 : 2 (a)
57:1633 Sileni Alcibiadis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 1157 F 64 : 2 (b)
2212 A 13 : 2 (b)
01:1633 Verklaringen van thien spreeck-woorden. Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 1157 F 64 : 2 (c)
2212 A 13 : 2 (c)
41:1633 Vertoogh om de deught te omhelsen Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 1157 F 64 : 2 (d)
2212 A 13 : 2 (d)
73:1552 Honderd parabolen

1552 12.007.179
50:1861 Het Onze Vader en eenige gebeden Groningen P. van Zweeden 1861 12003908 : 4
49:1862 Over de voorbereiding tot den dood Groningen P. van Zweeden 1862 12003908 [1]
39:1616 Opvscvla, Eenighe
tractaetkens
Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 00 [1350 C 61 : 0]
49:1616 Bereydinghe totter doot : een costelick ende devoot boecxken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 01 1350 C 61 : 1
55:1616 Een christelycke nootsakelycke claghe des vredes Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 10 1350 C 61 : 10
33:1616 Een schoon tractaet vande eendrachtigheydt der kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02 1350 C 61 : 2
51:1616 Gebedt voor vrede der Kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 02a 1350 C 61 : 2a
18:1616 Van de versmaetheydt der werelt, eenen brief Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03 1350 C 61 : 3
60:1616 Van de ghelijckenisse van eender Maget ende ene Martelaere Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03a 1350 C 61 : 3a
66:1616 Sermoon van Joannes Chrysostomus Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 03b 1350 C 61 : 3b
54:1616 Suyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 04 1350 C 61 : 4
30:1616 Symbolvm apostolorvm, oft: Een clare wtlegginghe des apostelschen geloofs Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 05 1350 C 61 : 5
21:1616 Kerstelicken ridder : een seer profijtelijck
boecxken
Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 06 1350 C 61 : 6
2117 C 25
42:1616 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 07 1350 C 61 : 7
36:1616 Moriae encomion, dat is: eenen Lof der Sotheyt Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 09 1350 C 61 : 8
35:1616 Maniere om Godt te bidden Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 08 1350 C 61 : 9
2117 C 26
56:1651 Onderwys tot de ware godgeleerdheit : and other
works
Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1651 142 G 31
238 M 2
51:1651 Precatio Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664; Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Boom, Jan Hendricksz, 1649-1664 1651 142 G 31 : 4
238 M 2 : 4
23:1651 Verbod van ’t vleescheeten Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1651 142 G 31 (a)
238 M 2 (a)
36:1584 Moriae encomion, dat is: eenen loff der sotheyt Anwerpen Arnout s Coninx 1584 1702 F 44
21:1552b Den kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1552b ca. 1702 G 12
21:1589 Den kerstelicken ridder. Een seer profijtelijck boecxken Amsterdam Barent Adriaensz, 1588-1611 1589 1702 G 2 : 1
19:1611 Een sermoen van de onbegrijpelicke bermherticheydt Godts Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1611 1702 G 2 : 2
36:1615 Moriae encomion, dat is, Eenen Lof der sotheyt Rotterdam Jan van Waesberge (III), 1611-1632 1615 1702 G 2 : 3
34:1597b Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage / Delft Aelbrecht Hendricksz, 1591-1605; Harmansz Schinckel Bruyn, 1588-1625 1597b 1702 G 2 : 4
18:1554 Van die versmaetheyt des werelts Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 1703 F 9 (a)
60:1554 Ghelijckenisse van maghet ende martelare Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 1703 F 9 (b)
66:1554 Sermoon van Joannes Chrysostomus Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 1703 F 9 (c)
27:1554 Vertroostelijcken brief totten maechdekens Antwerpen Symon Cock 1554 ca. 1703 F 9 (d)
34:1555b Lingua, dat is dye tonghe Antwerpen Symon Cock 1555b 1704 B 6
30:1560 Wtlegginghe des apostelschen gholoofs Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1560 ca. 1704 F 13
21:1552a Kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1552a ca. 1708 D 27
36:1676 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Rotterdam François Hoogstraeten van Rotterdam, 1658-1695 1676 183 M 20
10:1704 Sommige samensprekingen Utrecht Poolsum, Jurriaen van (wed.), 1691-1708 1704 186 N 16
06:1645b Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 1645b 194 F 18 : 2 [mf]
61:1628b Het eerste(-tweede) deel der Paraphrasis ’s-Gravenhage Machelt Aelbrechts van Luningehn, weduwe Hillebrant Jacobsz van Wouw (I); wed. en erven, 1622-1662 1628b 2103 A 2 (title-page volume 1
defective; volume 2 lacks title-page)
61:1639a Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn, Haarlem, 1629-1652 voor Jan Albertsz, Amsterdam, 1634-1651 1639a 2103 A 4
61:1660e Paraphrasis, dat is: Verklaringhe op het Nieuwe Testament Rotterdam / Gouda Pieter van (I) Waesberge, Rotterdam, 1622-1661;
Abraham van (II) Waesberge, Rotterdam, 1656-1706;
Willem van der Hoeve, Gouda, 1638-1685
1660e 2104 A 1
2110 A 5
09:1644 Colloquia familiaria of Gemeensame t’samenspraken Kampen Arent Benier 1644 2105 A 10 : 1
07:1644 De onversochte krijghsman Kampen Arent Benier 1644 2105 A 10 : 2 (a)
57:1644 Sileni Alcibiadis Kampen Arent Benier 1644 2105 A 10 : 2 (b)
01:1644 Tien spreekwoorden Kampen Arent Benier 1644 2105 A 10 : 2 (c)
41:1644 Vertoogh om de deught te omhelsen Kampen Arent Benier 1644 2105 A 10 : 2 (d)
34:1610 Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1610 2105 A 261 : 1 (title-page defective)
32:1615 Onderwijsinge eens christelijcken prince Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 2105 A 261 : 2 : 1
63:1615 Het leven van Erasmus Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 2105 A 261 : 2 : 2 (a)
73:1615 Testament ende uyterste wille Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 2105 A 261 : 2 : 2 (b)
25:1615 Brief aan Christophorus Mesia Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 2105 A 261 : 2 : 2 (c)
26:1615 Brief aan Servatius Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. 2105 A 261 : 2 : 2 (d)
61:1663 Annotationes, of aanteekeningen op’t Nieuwe
Testament
Amsterdam Jan (I) Rieuwertsz, 1644-1685; Tymon Houthaeck, 1647-1664 1663 2110 A 6
Museum Meermanno: WAF 003
73:1646 Den uyterste wille ofte laetste testament ’s-Gravenhage Ludolph Breeckevelt, 1630-1649 1646 2113 F 26
09:1622 Colloqvia of t’samen-spraken Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 2117 C 37 : 1
07:1622 On-ervaren krijghsman Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 2117 C 37 : 2 (a)
57:1622 Sileni Alcebiadis Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 2117 C 37 : 2 (b)
36:1700 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Amsterdam Wilhem Linnig van Koppenol, 1700-1703 1700 2117 D 16
34:1628 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 2204 E 30
36:1699 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Rotterdam Barent Bos, 1680-1720 1699 2212 B 23
22:1950 Lof van de geneeskunde Antwerpen Standaard-Boekhandel 1950 2290 C 29
09:1664 Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame
t’samenspraken
Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 238 L 17
07:1664 Dulce bellum inexpertis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 238 L 17
57:1664 Sileni Alcibiadis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 238 L 17
41:1664 Vertoogh om de deught te omhelsen Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 238 L 17
25:1664 Brief aan Christianus Lubescensies Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 238 L 17
01:1664 Verklaringen van tien spreek-woorden. Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 238 L 17
13:1664 Vermomde hoofsche leven Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 238 L 17
09:1684 Samenspraken Rotterdam Joannes Borstius 1684 238 L 18
13:1684 De vermomde hofjonker Rotterdam Joannes Borstius 1684 238 L 18 (a)
15:1684 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Rotterdam Joannes Borstius 1684 238 L 18 (b)
13:1644 Het vermomde hoofsche leven Amsterdam Joost Hartgers 1644 26 B 14
25:1656 Send-brief-scrhrijver Amsterdam J. van Ravesteyn bookseller, (colophon: printed by T. Houthaak) 1656 28 B 42
36:1706 Lof der zotheid, speelens-gewijse beschreven Leiden Frederik Haaring 1706 30 C 7
183 M 6
09:1697 Samenspraken Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 30 M 5
186 N 9
13:1697 De vermomde hofjonker Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 30 M 5 (a)
186 N 9 (a)
15:1697 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 30 M 5 (b)
186 N 9 (b)
25:1635 Send-brief-scrhrijver Amsterdam Nicolaes van Ravesteyn, 1635-1661, voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1635 3022 G 3 : 2
25:1824 Brief aan Pelicanus ’s-Gravenhage Gebroeders Langenhuysen 1824 3037 D 28 : 3
59:1607 Kersten weduwe, eerst door den hooch-gheleerden Amsterdam Jan Gerritsz., 1607-1617 1607 3173 G 21
17:1607 Oratie ter eeren het kint Jesus Amsterdam J. Gerritsz 1607 3173 G 21 : b
54:1611 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 3173 G 31
36:1738 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Pieter Bastiaansz, 1738-1741, 1744-1745 1738 32 D 7 : 1, 2
13:1733 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1733 32 M 44
08:1733 Hoofsche welleventheid Amsterdam Jacob Graal, 1733 32 M 44
61:1660b Paraphrasis, ofte verklaringh over’t Nieuwe Testament. Amsterdam Thomas Fonteyn, 1653-1661; Jan Jacobsz Bouman, 1644-1671 1660b 3237 B 9
36:1659 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Tongerloo, Anthony Jansz, 1624-1662;
Tongerloo, Johannes, 1650-1685;
Tongerloo, Pieter, 1656-1677
1659 33 D 6
48:1650 Vier dedicatien, op de vier euangelisten Arnhem Jac. van Biesen 1650 392 K 10 : 2
25:1649 Send-brief-schrijver Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1649 483 K 15
69:1700 Dionysius Cato: Disticha de moribus. Ann. Erasmus ’s-Gravenhage Abraham Troyel, 1680-1705 1700 762 G 14
1137 F 13
13:1759a Aanmerkingen tegens ’t hof (proza) ’s-Gravenhage Johannes de Cros, 1739-1767 1759a 814 G 7
13:1759b Aanmerkingen tegens ’t hof (poëzie) ’s-Gravenhage Johannes de Cros, 1739-1767 1759b 814 G 7
36:1672 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Johannes Tongerloo 1672 841 B 14 : 2
55:1947 De klacht van de vrede Amsterdam Van Breda 1947 892 G 38
ABW 806
36:1646b Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden / Haarlem Jacob Tinneken, Leiden, 1646 voor Gerrit Anthonissen Causi, Haarlem, 1645-1646 1646b 909 G 40
36:1646c Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Haarlem G.A. Haen 1646c 909 G 40
49:1649 t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649 909 G 69 : 2
37:1649b Troost-reden over de doodt Amsterdam David van Wesel, 1649-1657 1649b 909 G 69 : 2
37:1649a ’t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de doodt Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649a 909 G 69 : 2
06:1647 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam Jan Jacobsz Schipper, 1639-1670 1647 909 G 69 : 2
1350 D 57 : 2
06:1649 Van de vrye-wil tegen D. Martinus Luther Amsterdam David van Wesel, 1649-1657 1649 909 G 69 : 2
1350 D 57:2
05:1672 Gedenkweerdige spreuken Leeuwarden Hendrick Rintjes, 1656-1697 1672 943 F 14
36:1710 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Visser, Pieter, 1704-1741; Heekeren,
Joannes van, 1696, 1700-1723
1710 943 G 98
36:2000 Lof der Zotheid Nijmegen SUN 2000 AEP 551
31:2007 Het leven van Hieronymus Rotterdam Ad. Donker 2007 AFN 561
43:1526 Wtlegginghen op Paulus Epistele totten Romeynen Delft Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 1526 aw
02:1823 Divus Algerus ’s-Hertogenbosch Gebroeders Langenhuysen 1823 aw
28:1526a Vermaninghe Amsterdam Doen Pietersz 1526a aw
28:1526b Vermaninghe Antwerpen Jan van Ghelen 1526b aw
29:1823 Brieven ’s-Hertogenbosch Gebroeders Langenhuysen 1823 aw
28:1524b Vermaninghe Delft Cornelis Heynrickz, 1524b aw & MMW
07:1629 Oorlogs vervloeckinge Zwolle Heyns, Zacharias Zwolle, 1607-1629; Jorrijaensz,
Frans Zwolle, 1629-1645
1629 Den Haag, KB: pflt 3921
Den Haag, Museum Meermanno: 145 A 125
xx:2004 Ik geef liever adviezen dan dogma s

2004 Depot 1021220
09:2005 Colloquia Amsterdam Athenaeum- Polak & Van Gennep 2005 Depot 1031212
36:1992a Lof der Zotheid Utrecht Spectrum 1992a Depot 2066868
36:1998 Lof der Zotheid Utrecht Spectrum 1998 Depot 2163728
01:2011 Spreekwoorden Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2011 Depot 2326310
09:2014 Het huwelijk of Xanthippes beklag Vught Zolderpers 2014 DPA 2979
36:2005 Lof der Zotheid Amsterdam Boom 2005 MFK 244
34:1670 Lingua, dat is de tonge Amsterdam Rieuwertsz, Jan (I), 1644-1685. 1670 ca. Museum Meermanno: 146 G 045
26:1670 Brief aan Servatius Amsterdam Rieuwertsz, Jan (I), 1644-1685. 1670 ca. Museum Meermanno: 146 G 045
36:1912 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1912 NBM Mfe 37191 (microfiche)
55:1612 Vreden-clacht Leeuwarden / Bolswert Rade, Abraham van den Leeuwarden, 1605-1619
Lamrinck, Jan Bolsward, 1611-1616
Knoop, Isaac Leeuwarden, 1612
1612 Pamflet 1991
06:1612 Tractaet vanden vrijen-wille teghen Luther Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1612 Pamflet 1996
06:1612c Tractaet vanden vrijen-wille teghen D. Martinum Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1612c Pamflet 1996
36:1945 Lof der Zotheid Antwerpen
1945 S 1307 18
09:1840 Boertige samenspraken Groningen J.B. Wolters 1840 WB 643
07:1936 Oorlog: feestgelag Amsterdam Wereldbibliotheek 1936 WB 643
07:1946 Oorlog: feestgelag Amsterdam Wereldbibliotheek 1946 WB 643
Continue
Er zijn veertien lijsten:
Terug naar de Erasmuspagina
Aanvullingen en correcties s.v.p. naar Ton Harmsen.