Nederlandse vertalingen van Erasmus

Nummer Korte titel Plaats Drukker_Uitgever Jaar UBGent
36:1646d Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden Jacob Tinneken 1646d 141 O 5
Acc 19474
09:1640 Colloquia familiaria, of gemeensame
t’samen-spraken
Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 155 D 6
BL 5639
07:1640 Dulce bellum inexpertis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 155 D 6 (a)
BL 5639 (a)
57:1640 Sileni Alcibiadis Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 155 D 6 (b)
BL 5639 (b)
01:1640 Tien Adagia Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 155 D 6 (c)
BL 5639 (c)
41:1640 Vertoogh om de deught te omhelsen Amsterdam Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1640 ca. 155 D 6 (d)
BL 5639 (d)
63:1936 Het leven van Erasmus Antwerpen De Sikkel 1936 219 O 1 : 4
36:1969a Lof der Zotheid Amsterdam Maatschappij voor goede en goedkope lectuur 1969a 222 N 4
A 52390 : 2
36:1943 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1943 248 E 5
08:1610 Manierlicke zeden Haarlem G. Roman 1610 A 1369
34:1628 Lingua, dat is de tonge ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 A 14936 (a)
A 34920 (a)
26:1628 Brief aan Servatius ’s-Gravenhage Weduwe van Hillebrant Iacobssz van Wouw 1628 A 14936 (b)
A 34920 (b)
21:1645 Handt-boeckjen van den christlijcken ridder Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1645 A 16005
09:1654 Colloquia familiaria, dat is Gemeensame
tsamensprekinge
Utrecht Dirck van Ackersdijck, 1643-1671; Gijsbert van Zijll, 1645-1672 1654 A 16013
49:1649 t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649 A 16049
37:1649b Troost-reden over de doodt Amsterdam David van Wesel, 1649-1657 1649b A 16049
37:1649a ’t Handt-boeckjen van de voorbereydingh tot de doodt Amsterdam Baltus de Wind, 1647-1675; David van Wesel, 1649-1657 1649a A 16049
42:1616 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 07 A 17672
M 1469
36:1582a Loff der sotheyt Antwerpen Arnout s Coninx 1582a A 18097
42:1611 Vermaninghe door welcke betoont wordt dat alle menschen Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 A 18105
Th 4067 : 2
19:1611 Een sermoen van de onbegrijpelicke bermherticheydt Godts Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1611 A 18106
36:1646b Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Leiden / Haarlem Jacob Tinneken, Leiden, 1646 voor Gerrit Anthonissen Causi, Haarlem, 1645-1646 1646b A 19476
32:1615 Onderwijsinge eens christelijcken prince Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. A 24270 : 1
63:1615 Het leven van Erasmus Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. A 24270 : 2 (a)
73:1615 Testament ende uyterste wille Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. A 24270 : 2 (b)
25:1615 Brief aan Christophorus Mesia Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. A 24270 : 2 (c)
26:1615 Brief aan Servatius Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1615 ca. A 24270 : 2 (d)
33:1611a Vande eendrachticheyt der kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644
1611a A 34920 : 1
09:1906 Een twaalftal samenspraken Amsterdam G. Schreuders 1906 A 48797
45:1590 Verclaringhe op de brief totten Ephesien Amsterdam Harmen Jansz Muller, 1572-1615 1590 ca. A 6711
21:1552b Den kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1552b ca. A 8627
Res 993
07:1633 Onversochte krijghsman Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 A15895 : 2 (a)
57:1633 Sileni Alcibiadis Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 A15895 : 2 (b)
01:1633 Verklaringen van thien spreeck-woorden. Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 A15895 : 2 (c)
41:1633 Vertoogh om de deught te omhelsen Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1633 / 1634 A15895 : 2 (d)
34:1633 Lingua, dat is de tonge Rotterdam Isaac van Waesberge, 1625-1647
1633 A15948
26:1633 Brief aan Servatius Rotterdam Isaac van Waesberge, 1625-1647 1633 A15948
36:1738 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Pieter Bastiaansz, 1738-1741, 1744-1745 1738 A16649
56:1651 Onderwys tot de ware godgeleerdheit : and other
works
Amsterdam Tymon Houthaeck, 1647-1664 voor Jan Rieuwertsz. (I), 1644-1685 en Jan Hendricksz Boom, 1649-1664 1651 Acc 15632
36:1582b Loff der sotheyt Antwerpen Hans Coesmans 1582b Acc 15637 : 1
55:1616 Een christelycke nootsakelycke claghe des vredes Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 10 Acc 15850 : 10
Acc 17671
M 1463
49:1616 Bereydinghe totter doot : een costelick ende devoot boecxken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 01 Acc 15850 : 2
Acc 17669
M 1467
54:1616 Suyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 04 Acc 15850 : 5
Acc 17675
M 1466
30:1616 Symbolvm apostolorvm, oft: Een clare wtlegginghe des apostelschen geloofs Leiden / Rotterdam Jan Claesz. van Dorp voor Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 05 Acc 15850 : 6
Acc 17674
M 1468
61:1639d Het eerste(-tweede) deel, der Paraphrasis
Jan Albertsz 1639d Acc 15855
09:1622 Colloqvia of t’samen-spraken Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 Acc 15869
09:1613 Sommige uytgelesene colloqvia, ofte Tsamen-spreeckinghen trecht Jan Amelisz, 1609-1631 1613 Acc 15874 : 1
50:1861 Het Onze Vader en eenige gebeden Groningen P. van Zweeden 1861 Acc 15893
09:1634 Colloquia familiaria, of Gemeensame t’samen-spraken Haarlem / Amsterdam Thomas Fonteyn 1629-1652, voor Dirck Pietersz. [Pers], 1607-1649 1634 Acc 15895 : 1
09:1644 Colloquia familiaria of Gemeensame t’samenspraken Kampen Arent Benier 1644 Acc 15896
07:1644 De onversochte krijghsman Kampen Arent Benier 1644 Acc 15896
57:1644 Sileni Alcibiadis Kampen Arent Benier 1644 Acc 15896
41:1644 Vertoogh om de deught te omhelsen Kampen Arent Benier 1644 Acc 15896
01:1644 Tien spreekwoorden Kampen Arent Benier 1644 Acc 15896
73:1646 Den uyterste wille ofte laetste testament ’s-Gravenhage Ludolph Breeckevelt, 1630-1649 1646 Acc 15900 : 1
55:1583 Een christelijcke nootsakelijcke claghe des Vredes Antwerpen Hans Coesmans 1583 Acc 15941
Res 816 : 1
34:1583c Lingua, dat is de tonge Delft Aelbrecht Hendricksz, 1573-1591 1583c Acc 15942
36:1584 Moriae encomion, dat is: eenen loff der sotheyt Anwerpen Arnout s Coninx 1584 Acc 15943
34:1555b Lingua, dat is dye tonghe Antwerpen Symon Cock 1555b Acc 15946
36:1616 Moriae encomion, dat is: eenen Lof der Sotheyt Rotterdam Matthijs Bastiaensz, 1609-1625 1616 - 09 Acc 15950 : 9
Meul 1461
36:1636 Moriae encomium, dat is t Lof der Sotheyt Amterdam Jan E. Cloppenburg (colophon: gedrukt door J. Iaquet), 1636 1636 Acc 15957
36:1700 Moriae encomivm of de Lof der zotheid. Amsterdam Wilhem Linnig van Koppenol, 1700-1703 1700 Acc 15965
08:1700 Hoofsche welleventheid Amsterdam Nic. ten Hoorn 1700 Acc 15967
05:1672 Gedenkweerdige spreuken Leeuwarden Hendrick Rintjes, 1656-1697 1672 Acc 15970
BL 2906
09:1697 Samenspraken Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 Acc 15984
BL 3131
13:1697 De vermomde hofjonker Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 Acc 15984 (a)
BL 3131 (a)
15:1697 Strydt tusschen Thalie en Barbaries Amsterdam Gerardus Borstius (1) 1697 Acc 15984 (b)
BL 3131 (b)
13:1733 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1733 Acc 15999
34:1597a Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1597a Acc 16014
54:1611 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Delft Adriaen Gerritsz, 1610-1644 1611 Acc 18104
Th 4067 : 1
13:1737 Brief aan een persoon ten hove Amsterdam Jacob Graal 1737 Acc 39827
06:1669 Vande vrye-wil. Tegen D. Martinus Luther Alkmaar Laen, Pieter Pietersz. vander Alkmaar, 1669; Wees,
Pieter de Alkmaar, 1669-1670, 1673-1684, 1687-1688
1669 Acc 43723
18:1554 Van die versmaetheyt des werelts Antwerpen Symon Cock 1554 ca. Acc 4753
49:1534 Bereydinge totter doot Antwerpen Adriaen van Bergen voor Wouter van Lin 1534 Acc 6788
49:1552 Bereydinghe totter doot Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1552 Acc 8712
Res 990
61:1589 Paraphrasis op den brief van S. Pauwels totten Ephesien Amsterdam Harmen Jansz Muller 1589 aw
36:1666 Moriae Encomion, dat is, eenen Lof der Sotheydt Amterdam Baltus Boekholt 1666 aw
01:1568 Adagia Antwerpen Cornelius Clupeus 1568 aw
01:1656 Adagiorum chiliades tres Leiden N. Hercules 1656 aw
36:1646c Moriae encomion, dat is, eenen lof der sotheyt Haarlem G.A. Haen 1646c aw
25:1937 Brieven uit Anderlecht

1937 aw
08:1733 Hoofsche welleventheid Amsterdam Jacob Graal, 1733 aw
09:1664 Colloquia familiaria, dat is, Gemeensame
t’samenspraken
Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Bib 150 N 30
BL 3130
Her 497
07:1664 Dulce bellum inexpertis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Bib 150 N 30
BL 3130
Her 497
57:1664 Sileni Alcibiadis Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Bib 150 N 30
BL 3130
Her 497
41:1664 Vertoogh om de deught te omhelsen Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Bib 150 N 30
BL 3130
Her 497
25:1664 Brief aan Christianus Lubescensies Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Bib 150 N 30
BL 3130
Her 497
01:1664 Verklaringen van tien spreek-woorden. Utrecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Bib 150 N 30
BL 3130
Her 497
13:1664 Vermomde hoofsche leven Urecht Gysbert van Zyll, 1645-1672 1664 Bib 150 N 30
BL 3130
Her 497
36:1672 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Johannes Tongerloo 1672 BL 1984 : 2 : 1
Her 475 : 2 : 1
36:1710 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Visser, Pieter, 1704-1741; Heekeren,
Joannes van, 1696, 1700-1723
1710 BL 2616
01:1545 Adagia Antwerpen Michaël Hillenius 1545 BL 2901
01:1561 Adagiorum chiliades tres Antwerpen J. Loëus 1561 BL 2908
36:1706 Lof der zotheid, speelens-gewijse beschreven Leiden Frederik Haaring 1706 BL 5522
08:1695 Borgerlyke wellevendheid der kinderlyke zeden Rotterdam Barent Bos, 1680-1720. 1695 BL 5522 : 1
13:1695 Vermomde hoofsche leeven Rotterdam Barent Bos, 1680-1720. 1695 BL 5522 : 1 (a)
07:1709 Vervloekkinge des oorlogs Amsteldam Pieter Visser , 1704-1741 1709 BL 5522 : 2
36:1560 Constelijck ende costelijck boecxken, Moriae
encomion
Emden Willem Geillyaert 1560 BL 7286
36:1828 Lof der Zotheid Amsterdam Diederichs 1828 BL 7397
H 2784
36:1719 De lof der zotheid. speelensgewys beschreven Amsterdam Joannes van Heekeren, 1696, 1700-1723 1719 BL 7684
09:1684 Samenspraken Rotterdam Joannes Borstius 1684 BL 7730
34:1610 Lingua, dat is de tonge Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1610 BL 7821
36:1615 Moriae encomion, dat is, Eenen Lof der sotheyt Rotterdam Jan van Waesberge (III), 1611-1632 1615 BL 7822
36:1659 Lof der Sotheyd ’s-Gravenhage Tongerloo, Anthony Jansz, 1624-1662;
Tongerloo, Johannes, 1650-1685;
Tongerloo, Pieter, 1656-1677
1659 BL 8504 : 3
36:1689 Lof der Zotheit, [en Leedenstrydt] Deventer Arnoldus Curtenius, 1688-1707 1689 BL 9108 : 6
09:1939 Een vierde twaalftal samenspraken Antwerpen De Sikkel 1939 ELS 3523
36:1936 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1936 F 2177 : 3
36:1969b Lof der Zotheid Nieuwkoop De Graaf 1969b Gus 130
36:1913 Lof der Zotheid Amsterdam Wereldbibliotheek 1913 Gus 139
49:1611 Bereydinghe totter doot Delft Bruyn Harmansz Schinckel, 1588-1625 1611 Her 3774
07:1670 Het gulden boecxken, genaemt Belli detestatio Amsterdam Christoffel Cunradus, 1649-1684; Adriaen Micker, 1645, 1670 1670 Her 3775
71:2004 Lof van het huwelijk Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 L10.VERAS004.2
22:2004 Lof van de geneeskunde Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 L10.VERAS004.2
36:2004 Lof der Zotheid Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004 L10.VERAS004.2
25:2004b Brief aan Maarten van Dorp Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004b L10.VERAS004.2
70:2004b Julius buiten de hemelpoort Amsterdam Athenaeum-Polak & Van Gennep 2004b L10.VERAS004.2
07:1622 On-ervaren krijghsman Amsterdam Paulus Aertsz van Ravesteyn, 1609-1657 voor Dirck Pietersz Pers, 1607-1649 1622 M 1834
08:1969 Beleeftheidt der kinderlijcke zeden Amsterdam Universiteitsbibliotheek 1969 N 49152
36:1909b Lof der Zotheid Amsterdam Maatschappij voor goede en goedkope lectuur 1909b P 2177
07:1954 Oorlog, feestgelag ter ere van Erasmus Amsterdam / Antwerpen Wereldbibliotheek 1954 P 2177 : 15
33:1567 Van de eendrachticheyt der kercken, ende gheloouige
ghemeynschap
Wesel A, van Hasselt 1567 Res 1003
55:1567 Een christelycke nootdwendige Clage des Vreedts Z.pl. [Wesel] Z.dr. [Augustijn van Hasselt] 1567 Res 1004
30:1567 Catechismus, dat is: die kinder-leere

1567 Res 1005
11:1592 Van een goede huys-vrouwe, ende een quaet huijs-wyf Haarlem Zacharias Heyns 1592 Res 1215
54:1556 Vande suyverheyt des tabernakels Antwerpen Wed. Jacob van Liesveldt, 1546-1566 1556 Res 1249
08:1560a Tafeltucht Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1560a Res 1447 : 1
08:1560b Tafelboecksken Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1560b Res 1447 : 2
54:1595 Vande zuyverheyt des tabernakels oft der christelijcker kercken Utrecht Reynder Wylicks 1595 ca. Res 741
47:1523 Mattheus-parafrase Delft Cornelis Henricz Lettersnijder, 1516-1541 1523 ca. Res 777
21:1551 Kerstelicken ridder Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1551 ca. Res 816
19:1550c Onbegrijpelike barmherticheit Gods Kampen Steven Joessen, 1551-1552, 1570 1550c ca. Res 816 : 2
42:1550 Vermaninge Kampen Peter Warnerssen, 1544-1559, 1565-1566 1550 ca. Res 816 : 3
49:1566 Bereydinge totter doot Leiden Mathijszoon, Jan Leiden, 1555-1569 1566 Res 816 : 4
08:1546 Goede manierlijcke seden Antwerpen Steven Mierdman 1546 Res 821
19:1550a Onbegripelijcke barmherticheit Goods Leuven Anthonis Maria Bergaigne 1550a (19 december) Res 989
07:1629 Oorlogs vervloeckinge Zwolle Heyns, Zacharias Zwolle, 1607-1629; Jorrijaensz,
Frans Zwolle, 1629-1645
1629 Ti 2309
36:1949a Lof der Zotheid Amsterdam / Antwerpen Nederlandsche Boekhandel 1949a V 1615
08:1965 De hoofsche welleventheid Leiden Sijthoff 1965 Volk 3249
Continue
Er zijn veertien lijsten:
Terug naar de Erasmuspagina
Aanvullingen en correcties s.v.p. naar Ton Harmsen.