Jan [of Jelis?] Noozeman: De hollebollige Romboud, of de getemde norker. Amsterdam, 1732.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton06314 - UBGent
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

DE HOLLEBOLLIGE

ROMBOUD,

Of de

GETEMDE SNORKER.

KLUCHT-SPEL.

[Vignet: De Bijen storten hier, het eêlste dat zy leezen,
om de Oude stok te voen, en de Ouderloze Weezen]

t’AMSTELDAM,

By DAVID RUARUS, Boekverkooper 1732.
Met Privilegie.Romboud, verlieft op Pryn.
Wybrant, een Varkeslager.
Pryn, Vrouw van Wybrant.
Jorden, den Aanplakker.
Frank, Buurman van Wybrant.
Koert, Oom van Rombout.
Gevolg van Jongens onder Romboud, stom.

Die mint en krygt dat hem gelukjes steenen geven,
Gewenste oogen, mach met recht vol vreugden streven,
Het zy de minne-togt den Minnaar kiezen doet,
Iets lieflyks, welkers nasmaak uitvalt als roet.

Continue