INHOUDSOPGAVE

Titelpagina

1. Brieven uit het verleden

2. Speurtocht naar Cecilia van Spulde en haar familie

3. Een verdere poging tot reconstructie

4. De taal van de brieven

5. Wij kunnen niet komen...: twee brieven uit 1530

6. Mijn zonen zijn op reis: 1534 en 1536

7. De toestand van Johan van Spulde is zorgwekkend

8. Een erfenis en enkele andere financiële afwikkelingen

9. Broer Gerrit schrijft plichtmatig

10. Een brief met vraagtekens

11. De verdere lotgevallen van Cecilia

Nawoord

Noten

Bibliografie

Colofon

Deze uitgave in PDF-formaat. PDF-icon


nedstat
mailto webmaster
webmaster