COLOFON

Marijke J. van der Wal: Aan mijn dierbare Cecilia. 16de-eeuws lief en leed in brieven.
Uitgegeven in eigen beheer op CD-ROM en op internet (WWW), Leiden, 2002.

Correspondentie naar:
Dr. Marijke J. van der Wal
P.a. Universiteit Leiden
Opleiding Nederlands
Postbus 9515
2300 RA Leiden, Nederland

Vormgeving en technische realisatie: Jan Helwig.

© M.J. van der Wal, 2002.
Deze uitgave mag vrijelijk voor eigen gebruik worden gedownload van internet of gekopieerd van de CD-ROM. Niets uit deze uitgave mag commercieel worden aangewend zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
Het gebruik van (delen van) het materiaal voor niet commerciële wetenschappelijke doeleinden (bijvoorbeeld als collegemateriaal of in kostenloze papieren of electronische publicaties) is toegestaan, mits deze uitgave als bron wordt vermeld.

ISBN 90-9015795-6

NUR 045 620