Ex Vondelii vernaculo. Vondel in het Latijn. Vertalingen van zijn gedichten in de zeventiende en de achttiende eeuw

Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.



Petrus Burmannus
Prodesse Canendo
Cornelis Gysbertsz. Plemp: De Kruisbergh (voor 1638) en Op de tweedracht der Christen Princen.