Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw: Broershert. Amsterdam 1668.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton05400 - UBGent / Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog alle pagina’s gedaan worden.

Continue

BROERSHERT,

KLUCHTSPEL.

Door

A. LEEUW.

Gespeelt op d'Amsterdamsche Schouwburg.

[Vignet: Perseveranter]

t' AMSTERDAM,

By Jacob Lescailje, Boekverkooper op de Mid-
deldam, naast de Vismarkt, 1668.


Leenaart, een oudt Edelman.
Reinier, vryer van Klara.
Klara, dochter van Leenaart.
Broershert, Keukenknecht van Leenaart.


K. Hoe is het noodlot my zo drukkig!
Eilaas! wat ben ik ongelukkig!
L. Zeg op, wat is 'er dat u kwelt?
Uw geest is t'enemaal ontstelt.

Continue