Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.

CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL

Continue

GROEIPAGINA

Continue

Op de thuispagina van Ceneton staan de titels van 500 toneelstukken waarvan de volledige tekst beschikbaar is, in facsimile, als teksteditie of beide. Op deze Groeipagina vindt u een lijst van toneelstukken die nog niet of nog niet helemaal in Ceneton gedigitaliseerd zijn. Iedere lezer wordt opgeroepen een toneelstuk of een deel daarvan te bewerken. De vindplaatsen van de originele teksten kunt u opzoeken via Ceneton; veel teksten zijn op foto’s te zien bij Ursicula en bij books.google.com. Overlegt u, om dubbel werk te voorkomen, eerst via e-mail met Ton Harmsen (Ceneton).

De uitgaven volgen de typografie van het origineel: kopteksten en sprekersaanduidingen worden precies overgenomen. De regelval in principe ook, tenzij lange regels in het origineel achter de vorige regel zijn voortgezet. Fraktuurletters worden getranscribeerd, interpunctie wordt letterlijk overgenomen, maar wat de opmaak betreft genormaliseerd (geen spatie voor een leesteken, wel een spatie erna). Transcripties kunt u aanleveren als platte tekst; cursieve tekstgedeelten worden tussen rechte haken gezet. Hier volgt een lijst van toneelstukken waar al aan begonnen is; andere toneelstukken zijn vanzelfsprekend welkom. De uitgave begint steeds met een verwijzing naar de beschrijving in Ceneton (door de code Ceneton + vijf cijfers) en eventueel naar afbeeldingen bij Ursicula, books.google.com of een andere internetsite.
Voorbeelden zijn te vinden via
Ceneton.
 1. Hypermnestra (1762) door A. Adriaansz en herdruk (1766)
 2. Orpheus (ca. 1700) door Alewyn
 3. Don Cesar (1717) door Hermanus Angelkot
 4. Lysander en Kaliste (1663) door Joan Blasius
 5. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert
 6. Myrrha (1688) door Abraham Bogaert
 7. Phocion (1743) door Abraham Bogaert
 8. Rhadamistus en Zenobia (1713) door Abraham Bogaert
 9. Stratonice (1694) door Abraham Bogaert
 10. De dood van Willem den eersten (1721) door Claas Bruin
 11. De dry delen van Huig de Groot (1742) door Fredrik Duim
 12. Oratyn en Maskariljas (1672) door Johan Dullaert
 13. Aldegonda en Barsime (1663) door Willem Geest
 14. Witterbrootskinderen (1641) door Pieter van Godewyck
 15. Scheepsleven (1714) door Van der Gon
 16. De gestrafte Pasquyn (1713) door Hendrik van Halmael
 17. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps
 18. De mansmoêr (1699) door Pieter Willem van Haps
 19. Trapolyn (1688) door Em. van der Hoeven
 20. Al stond’er de galg op (1783) door Hoffham
 21. Het boeren bedrog (1710) door P.A. de Huybert
 22. De gewaande krygsman (1670) door Jan van Hoven
 23. De gewaande astrologist (1715) door P.A. de Huybert
 24. Den trotsen eedelman, of verstoorde minnaar (1709) door Yede Jurjens
 25. Arteminia (1720) door Harmanus Koning
 26. Agis (1701) door Enoch Krook
 27. Krispyn barbier (1729) door Enoch Krook
 28. Cartouche (1732) door Pieter Langendijk
 29. Herodes en Mariamne (1685) door Katharina Lescailje
 30. De ontdekte schyndeugd (1690) door David Lingelbach
 31. Joanna Gray (1789) door Petronella Moens
 32. Agrippa, koning van Alba (1669) door Nil Volentibus Arduum en herdruk (1678) en herdruk (1714)
 33. De gelyke tweelingen (1670) door Nil Volentibus Arduum
 34. De ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum
 35. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum
 36. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum
 37. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum
 38. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz
 39. Zaïre (1777) door Joannes Nomsz en herdruk (ca. 1790)
 40. Koningh Konradyn en hartoogh Frederijck (1649) door Joachim Oudaen
 41. Dolsey en Amelia (1789) door Adriana van Overstraten
 42. School der jaloersen (1692) door Joan Pluimer
 43. De groote Robbert (1672) door Pieter Rixtel en herdruk (1742)
 44. Steiloor (1713) door Pieter Schaak wordt gedaan
 45. Abram kom ganewe (1664) door Takama
 46. Broedermoort te Tranziane (1661) door Bernard Vollenhove
 47. Andria (1672) door Jacob Westerbaen
 48. Christoffel de Gama of het Beleg van Goa (1788) door J.E. de Witte
 49. Albonus en Rosemond (1770) door A. Wijnbeek
 50. De gestrafte vrygeest (1720) door Frans Zeegers
 51. Anoniem: Cenie
 52. Anoniem: Gedwongen huwelyck (ca. 1750)
 53. Anoniem: Ingebeelde Zieke (1760)
 54. Anoniem: Irene (1780)
 55. Anoniem: Jan de Plug (1730)
 56. Anoniem: Jooden (1774)
 57. Anoniem: De kinderlyke dwaling (1794)
 58. Anoniem: Marturio (1767)
 59. Anoniem: Oranje Arend (ca. 1790)
 60. Anoniem: Over-Ysselsche boere-vryagie van Lubbert Bouck-slagh, ende Smodde-Moelen Zwenne (1687)
 61. Anoniem: Verstrooide van gedachten (1729)
 62. Anoniem: De verwarde tydt (1729)
 63. Anoniem: Zieke Gravin (1673)

Continue