Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.

CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL

Continue

GROEIPAGINA

Continue

Op de thuispagina van Ceneton staan de titels van 500 toneelstukken waarvan de volledige tekst beschikbaar is, in facsimile, als teksteditie of beide. Op deze Groeipagina vindt u een lijst van toneelstukken die nog niet of nog niet helemaal in Ceneton gedigitaliseerd zijn. Iedere lezer wordt opgeroepen een toneelstuk of een deel daarvan te bewerken. De vindplaatsen van de originele teksten kunt u opzoeken via Ceneton; veel teksten zijn op foto’s te zien bij Ursicula en bij books.google.com. Overlegt u, om dubbel werk te voorkomen, eerst via e-mail met Ton Harmsen (Ceneton).

De uitgaven volgen de typografie van het origineel: kopteksten en sprekersaanduidingen worden precies overgenomen. De regelval in principe ook, tenzij lange regels in het origineel achter de vorige regel zijn voortgezet. Fraktuurletters worden getranscribeerd, interpunctie wordt letterlijk overgenomen, maar wat de opmaak betreft genormaliseerd (geen spatie voor een leesteken, wel een spatie erna). Transcripties kunt u aanleveren als platte tekst; cursieve tekstgedeelten worden tussen rechte haken gezet. Hier volgt een lijst van toneelstukken waar al aan begonnen is; andere toneelstukken zijn vanzelfsprekend welkom. De uitgave begint steeds met een verwijzing naar de beschrijving in Ceneton (door de code Ceneton + vijf cijfers) en eventueel naar afbeeldingen bij Ursicula, books.google.com of een andere internetsite.
Voorbeelden zijn te vinden via
Ceneton.
 1. Hypermnestra (1762) door A. Adriaansz en herdruk (1766)
 2. Orpheus (ca. 1700) door Alewyn
 3. Don Cesar (1717) door Hermanus Angelkot
 4. Lysander en Kaliste (1663) door Joan Blasius
 5. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens
 6. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert
 7. Myrrha (1688) door Abraham Bogaert
 8. Phocion (1743) door Abraham Bogaert
 9. Rhadamistus en Zenobia (1713) door Abraham Bogaert
 10. Stratonice (1694) door Abraham Bogaert
 11. De dood van Willem den eersten (1721) door Claas Bruin
 12. De dry delen van Huig de Groot (1742) door Fredrik Duim
 13. Oratyn en Maskariljas (1672) door Johan Dullaert
 14. Aldegonda en Barsime (1663) door Willem Geest
 15. Witterbrootskinderen (1641) door Pieter van Godewyck
 16. Scheepsleven (1714) door Van der Gon
 17. De gestrafte Pasquyn (1713) door Hendrik van Halmael
 18. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps
 19. De mansmoêr (1699) door Pieter Willem van Haps
 20. Trapolyn (1688) door Em. van der Hoeven
 21. Al stond’er de galg op (1783) door Hoffham
 22. Het boeren bedrog (1710) door P.A. de Huybert
 23. De gewaande krygsman (1670) door Jan van Hoven
 24. De gewaande astrologist (1715) door P.A. de Huybert
 25. Den trotsen eedelman, of verstoorde minnaar (1709) door Yede Jurjens
 26. Arteminia (1720) door Harmanus Koning
 27. Agis (1701) door Enoch Krook
 28. Krispyn barbier (1729) door Enoch Krook
 29. Cartouche (1732) door Pieter Langendijk
 30. Herodes en Mariamne (1685) door Katharina Lescailje
 31. De ontdekte schyndeugd (1690) door David Lingelbach
 32. Joanna Gray (1789) door Petronella Moens
 33. Agrippa, koning van Alba (1669) door Nil Volentibus Arduum en herdruk (1678) en herdruk (1714)
 34. De gelyke tweelingen (1717) door Nil Volentibus Arduum
 35. De ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum
 36. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum
 37. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum
 38. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum
 39. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz
 40. Zaïre (1777) door Joannes Nomsz en herdruk (ca. 1790)
 41. Koningh Konradyn en hartoogh Frederijck (1649) door Joachim Oudaen
 42. Dolsey en Amelia (1789) door Adriana van Overstraten
 43. Don Pederoos geest (1699) door Adriaen Peys
 44. School der jaloersen (1692) door Joan Pluimer
 45. De groote Robbert (1672) door Pieter Rixtel en herdruk (1742)
 46. Steiloor (1713) door Pieter Schaak wordt gedaan
 47. Abram kom ganewe (1664) door Takama
 48. Broedermoort te Tranziane (1661) door Bernard Vollenhove
 49. Andria (1672) door Jacob Westerbaen
 50. Christoffel de Gama of het Beleg van Goa (1788) door J.E. de Witte
 51. Albonus en Rosemond (1770) door A. Wijnbeek
 52. De gestrafte vrygeest (1720) door Frans Zeegers
 53. Anoniem: Cenie
 54. Anoniem: Gedwongen huwelyck (ca. 1750)
 55. Anoniem: Ingebeelde Zieke (1760)
 56. Anoniem: Irene (1780)
 57. Anoniem: Jan de Plug (1730)
 58. Anoniem: Jooden (1774)
 59. Anoniem: De kinderlyke dwaling (1794)
 60. Anoniem: Marturio (1767)
 61. Anoniem: Oranje Arend (ca. 1790)
 62. Anoniem: Over-Ysselsche boere-vryagie van Lubbert Bouck-slagh, ende Smodde-Moelen Zwenne (1687)
 63. Anoniem: De qua grieten (1644)
 64. Anoniem: Verstrooide van gedachten (1729)
 65. Anoniem: De verwarde tydt (1729)
 66. Anoniem: Zieke Gravin (1673)

Continue