Jan de Plug en Kaat de Brakkin. [Amsterdam], 1730.
Uitgegeven door EDITEUR
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ceneton11247 - Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Dit is een onderdeel van de Ceneton Groeipagina. Van dit toneelstuk moeten nog 14 pagina’s gedaan worden.

Continue

[fol. A1r]

Een aardige en vermakelyke

VRYAGIE

van

Jan de Plug

En
KAAT DE Brakkin,

Het welk een liefde is als Katte Liefde,

die malkander krabbe en byten.

Beyde woonachtig tot Amsterdam.

[Vignet: houtsnede]

Gedruckt Voor De Lief-Hebbers. Anno 1730.[fol. A1v: blanco]
[fol. A2r]

De Vryagie Van

JAN DE PLUG

EN

CAAT de BRAKKIN

                                IAN.
NOuw staen ik ’er by myn Ziel schoon by, daer heb ik gisteren weer een vent een snee

Continue