Joost van den Vondel: Op de Afbeeldinge van den E. heere
Gerardus Hulft,
Geschildert door G. Flinck, toen hy
stont op zyn vertreck naer Oost-Indien.
1656.
Continue

Op de Afbeeldinge van den E. heere

GERARDUS HULFT,

Geschildert door G. FLINCK, toen hy
stont op zyn vertreck naer Oost-Indien.

                ALdus leeft Hulft tot eer der Hasselaeren.
                    Ons Raethuis viel zijn moedigheit te kleen:
                Hy wou voor ’t lant zich waegen op de baeren,
                    Daer Hollant en Britanje om ’t zeerecht streên.
                Dat ’s niet genoegh: dees zeehelt zet ons paelen
                    Noch verder dan de Straet van Gibraltar,
                Op ’t heerlijck spoor der Hollantsche amiraelen,
                    Uit liefde tot de schoone morgenstar;
                Daar sluit zijn hoop een nieuwe weerelt open.
                Wat meer? al wat een edel hart durf hopen.

Vondel (1655) in
Hollantsche Parnas, eerste deel (1660).
Continue