Ursicula | Piranesi - I carceri - 1750

piranesicarceri01piranesicarceri02piranesicarceri03piranesicarceri04
piranesicarceri05piranesicarceri06piranesicarceri07piranesicarceri08
piranesicarceri09piranesicarceri10piranesicarceri11piranesicarceri12
piranesicarceri13piranesicarceri14