PoemataGedichten1624p028a2v.jpg

fol. *2v Ontleend aan de herdruk van 1642