PoemataGedichten1624p028a2r.jpg

fol. *2r Ontleend aan de herdruk van 1642