J.P. Guépin

Liefdesgeluk

een verzameling zoete gedichten

gevolgd door een essay over
poëzie en hof
I Algemene inleiding [alleen in de gedrukte editie]
            1        Mijn onderwerpen en methode
            2        Zinnelijke liefde
            3        Mijn keus
            4        Beuzelingen

II Epigrammen
II A        Puntdichten
        Inleiding
                1        Beccadelli il Panormita
                2        Sannazaro
                3        Sannazaro
                4        Sannazaro
                5        Pannonius
                6        Buchanan
                7        Owen
II B Soupe à la grecque
        Inleiding
            1 De Griekse anthologie
            2 Soupe à la grecque
            3 Scaliger over kunstloos Latijn
            4 Anacreontea en Petrarkisme
            5 Bloemlezing Griekse epigrammen
                1        Callimachus
                2        Meleager van Gadara
                3        Erinna
                4        Antipater
                5        Callimachus
                6        Simonides
                7        Ps-Plato
                8        Eratosthenes
                9        Callimachus
                10        Antipater uit Sidon
                11        Palladas
                12        Palladas
                13        Palladas
                14        Marcus Argentarius
                15        Meleager
                16        Meleager
                17        Lucilius
II C Epigrammen van Philodemus
        Inleiding       
                18 tot en met 39

III Het meisje aan het raam
        Inleiding
                1        Pontano
                2        Pontano
                3        Anselmo
                4        Pontano
                5        Marius
                6        Grudius
                7        Varchi

IV Gevarieerde pastorale gedichten
        Inleiding
                1        Vergilius
                2        Fracastoro
                3        Flaminio
                4        Flaminio
                5        Navagero
                6        Molza
                7        Taglietti
                8        Heins

V Aan de Avondster en de Maan
        Inleiding
V A Aan de Avondster
                1        Bion
                2        Tolomei
                3        Tasso
                4        Hoeuft
                5        Müller
                6        Barbati
V B Aan de Maan
                1        Flaminio
                2        Navagero
                3        Grisel
                4        Godard
                5        Bellamy
                6        Toscanus
                7        Molza
                8        Molza
                9        Ariosto
                10        Desportes
                11        Marino
                12        Harduwijn
                13        Guidiccioni
                14        Ronsard
                15        Passerat
                16        Sidney
                17        Staring
V C Een liefdespaar in het maanlicht                
                1        Tasso
                2        Tasso
                3        Gessner
                4        Brentano
                5        Lamartine

VI Cadeautjes
                1        Pontano
                2        Navagero
                3        Amalteo, Girolamo
                4        Scaliger

VII A Vota en Geloften
                1        Navagero
                2        Du Bellay
                3        Dullaert
                4        Navagero
                5        Bellay
                6        Béreau
                7        Flaminio
                8         Flaminio
                9        Ps-Molza
                10        Bembo
                11        Bembo
                12        Amalteo, Giambattista
                13        Taglietti
                14        Taglietti
                15        Pigna
                16        Du Bellay
                17        Toscanus
                18        Varchi
                19        Lotichius
                20        Lotichius
                21        Heins
VII B Dankbetuigingen
                1        Thallus
                2        Mnasalces
                3        Navagero
                4        Flaminio
                5        Grudius
                6        Varchi
                7        Lotichius
                8        Schoonhoven
                9-12 Fleming
                13        Dorat
                14        Parny
                15-6        Hoeufft
                17        Ramler
                18        Hölty
                19        Steigentesch
VII        C Herdenkinselegieën van Secundus
                1
                2
                3
VII        D Een tempel in de verbeelding
                1        Grotius
                2        Poot
                3        Staring
                4        Keats

VIII Neoklassieke gedichten van Foscolo
                1
                2
                3
                4       

IX Epiloog, een sonnet van Metastasio

X Hof en Poëzie, een essay
            1        Hof en praal
            2        Erotiek en hof
            3        Antieke deugdenleer en het kaartspel
            4        Indirect prijzen in poëzie
            5        Fijne scherts
            6        Pure kunst en hiërarchisch gedrag
            7        De absolute vorst

XI Verantwoording

XII Register


De Heinsius-verzameling