Samuel de Swaef 1597 - 1636

Uitgegeven door J. van der Molen
Red. dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.

Continue

Continue

Continue

V. CL. Pascasio Turcaeo, inclytae civitatis Bergi-
zomiae Consuli, Doctori medico, et Scholarchae L.M.Q. Samuel
de Swaef, Scholae Gallo-Belgicae, apud Bergizomatos praeceptor.

Turcaee Consul aureum gentis tuae
Jubar, cato sub corde cujus aureae
Virtus sibi selegit aetatis domum;
Te spiritum ducente, Bergisomij
Cives suo nunquam carebunt Nestore,
Non psychagogo Tullio, non inclyto
Dices alumno Accursio, non germine
Hippocratis. Ter ô quaterque et amplius
Herôe felix Berga tali, quo tua
Se gloria astris aequat, et nescit mori.


Perfer et obdura                                 Swaef scrip.


Samuel de Swaef, leraar aan de Franse school in Bergen op Zoom,
groet de beroemde heer Pascasius Turcaeus, burgemeester,
dokter en schoolrector van Bergen op Zoom.

O Turcaeus, bestuurder, schitterend licht van uw volk,
onder wiens slimme hart de deugd van het Gouden Tijdvak
zich een huis gekozen heeft, als u de geest leidt,
zullen de Bergen-op-Zoomse burgers nooit een Nestor ontberen,
geen geestleider Cicero, geen beroemde leerling Accursius,
geen spruit van Hippocrates.
Bergen op Zoom, drie, o viermaal en meer gelukkig
door zulk een held, waardoor uw roem zich meet met de sterren,
en niet kan sterven.

  • Return to A Collection of Dutch Neolatin Poetry