Cornelius Giselberti Plempius

Continue
Over Cornelis Giselbertus Plemp, voornamelijk over zijn verhouding tot Vondel, publiceerde J.F.M. Sterck enkele artikelen, vaak voorzien van tekstuitgaven van gedichten.
Van Plemps hand zijn verschillende dichtbundels bewaard, zowel in druk als in handschrift. De volgende titels zijn bekend:

 • Amsterodamum monogrammon. Amsterdam, Joannes Walschardus, 1616. KBH 766 C 19 : 2 en 766 C 21 : 1; UBA 450 F 32 : 2; UBL: 574 G 22: 1 (1) en THYSIA 1509 : 6; Nijhoff/van Hattum 249. Onderdeel van Landwehr (Emblem and fable books) 637
 • Quisquiliae, seu elegiarum liber unus. Amsterdam, Joannes Walschardus, 1616. Achter ‘Amsterodamum monogrammon’ met doorlopende paginering. Onderdeel van Landwehr (Emblem and fable books) 637. KBH 766 C 19 : 3 en 766 C 21 : 2; UBA 450 F 32 : 3; UBL 574 G 22 : 1 (2) en THYSIA 1509 : 7
 • Musius, sive rhythmi. Cum poëmatijs. Amsterdam, Joannes Walschardus, 1618. UBA 450 F 32 : 1; KBH 766 C 19 : 1; UBL 574 G 22 : 1 - 1 (4) en Thysiana 1509 : 5 - facsimile bij Ursicula
 • Emblemata quinquaginta. Amsterdam, Joannes Walschardus, 1618. KBH 766 C 19 : 4, 766 C 21 : 3 en 766 C 22 : 2; UBA 450 F 32 : 4; UBL: 574 G 22 : 1 (3) en THYSIA 1509 : 8; Achter ’Quisquiliae’ met doorl. pag. en sign., doch afz. titelblad. - Onderdeel van Landwehr (Emblem and fable books) 637 - facsimile bij Ursicula
 • Verinus, sive disticha parallela [accedunt Crepuscula seu Elegiarum liber II]. Amsterdam 1622. KBH 766 C 25
 • Tabellae. Amsterodami, 1616. Achter Emblemata quinquaginta. UBL 574 G 22 : 1 (4) en Thysiana 1509 : 9
 • Crepuscula, seu elegiarum liber alter. KBH 766 C 22 : 1; UBL: 574 G 22 : 2
 • Plemp schreef de Latijnse gedichten in P.C. Hooft, C.G. Plemp en R.J. de Nérée: Emblemata amatoria, afbeeldinghen van minne, emblèmes d’amour. Amsterdam, 1611. Moderne uitgave, ingeleid uitgegeven en toegelicht door K. Porteman, met een vertaling van de Latijnse disticha door A. Welkenhuysen. Leiden, 1983. (Nijhoffs Nederlandse klassieken). Deze uitgave bevat een facsimile-herdruk van de editie Amsterdam, 1611
 • Poematia. Amsterdam 1631. KNAW
 • Id., in handschrift; aangevuld met gedichten tot 1638. UBA ms. II A 51 en 52
 • Der herdooperen anslach op Amsterdam: geschut in ’t jaer 1535, of deerlik-onthaelde Bullebak; A°. 1552 beschreven met Latijnsche versen door Jan van Nieueveen; nu in Nederduitschen rijm door C.G.P. Haerlem, 1632. UBL: 1198 E 12 : 2
 • Speldwerk, of waerschouinge an den Neerduitschen schrijver Van de spelding. Haerlem, Adriaen Hoflant, 1632. UBA 1215 F 8
 • Orthographia Belgica: in qua etiam obiter de latina et graeca. Amsterodami, H. Laurentius, 1637; UBL: 1166 C 47
 • Zijn gedicht over de plichten van de bezoekers van de Amsterdamse Bibliotheek is afgedrukt in de Catalogus bibliothecae publicae Amstelodamensis. [Stadswapen van Amsterdam]. Amstelodami, Apud Casparum Commelinum, M.DC.LXVIII., p. 84-85.Terug naar de Heinsius-collectie