JACOBUS PHILIPPUS D’ORVILLE 1690-1751

Gedicht op het overlijden van David van Hoogstraten.