JACOBUS HEIBLOCQ

Anthologia Neolatina


Jacobi Heiblocq Amstelaedamensis: Farrago Latino-Belgica, of Mengelmoes van Latijnsche en Duitsche Gedichten, gepast op allerhande gelegentheden en voorvallen. Amsterdam, Pieter van den Berge, 1662.

GBR 1374 F 36[p. 159]

Praestantissimo Juveni,
CAROLO QUINA,
De
Civitatum mutationibus,
In Illustri Amstelodamensium Gymnasio,
publicè disserturo.

QUam fragili stant cuncta loco? sublimia fiunt
    Infima, quaeque diu praevaluere jacent!
Millibus è multis vix nomen inane superstes.
    Rudera sunt florens urbs ubi visa fuit.
(5) Invertit sors laeva vices! titubantque ruuntque
    Quae modò verticibus clara fuere suis.
Nunc septem miracla silent! viguistis Athenae!
    Vestraque, Grajugenae! gloria prisca fuit.
Roma triumphati non est caput amplius orbis,
    (10) Haec aliis palmam diruta jure dabit.
Plura volens videat quae docti pagina KlenkI
    Continet, haec illi comprobat illa satis.
Mutatasque doces dum gentes, oppida, terras
    Deque his cum tanto praeside verba facis;
(15) QUINA juventutis patriae decus! omnia labi
    Cerno, sed expertem funeris esse Deum.
Tolluntur prolapsa, cadunt erecta, sibique
    Praeter eum solum constat ubique nihil.
Dum sibi nïl constat, manet inconstantia constans,
    (20) Tu studiis constans perge manere tuis!

18. Kal. Quintil.
    1662.[p. 180]

DESIDERIUS ERASMUS.

DOcta manus totum sculpsit, spectator, Erasmum;
    En tibi! qui Beza dimidiatus erat.
De medio totum fecerunt tempora, nec jam
    Dimidius, toto totus in orbe viget.

                    DAT IS:

    ZIet hier door teekenkunst Erasmus heel in prent;
Hy wierd in ’t eerst maar half gestelt in Bezaas handen;
    De tijden maakten hem van half geheel, bekent
Is hy nu niet meer half, maar heel in alle landen.ROTTERDAM.

    ’t WAs Kooning Ruter niet, maar ’t is de fiere Rott,
Waar van ik draag mijn naam; en zyn mijn varsche vloeden
Geverft met burgerbloed, en ik heb ’t yss’lyk woeden
    Der Spanjaarts uitgestaan, ’k voel nu een beeter lot!
    (5) De weereld in het klein vertoon ik om en in
Mijn lustig’ ommetrek en wijtberoemde wallen.
Erasmus baakermat heeft in my willen vallen!
    Beziet gy my een dach, gy ziet maar het begin.

Anthologia Neolatina