Continue

Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk.

Continue

WILLEM DE EERSTE,
PRINS VAN ORANJE;
AAN

CHARLOTTE VAN BOURBON,
Abdis in het Klooster te Jouarre. (*)

Door D.H.t.K.v.L. In: Almanak voor liefde, deugd en vriendschap, voor het jaar 1816. Amsterdam, R.J. Berntrop, 1816, p. 42 - 45.
UBL 1027 F 40

    (*) Deze brief is een antwoord, op dien van CHARLOTTE VAN BOURBON aan WILLEM DEN EERSTEN, te vinden in de Brieven, geplaatst achter het dichtstuk, HET NUT DER TEGENSPOEDEN, van Mevr. L.W. VAN WINTER, geb. VAN MERKEN.

Doorluchte Koningstelg! zoo groot, zoo rijk in deugden!
    Uw lot -- uw gruwzaam lot perst tranen uit mijn oog,