Albanees

PërgjuhëtduhetstudioshLeiden.
in doorde talenmoetww-partikelstudereninLeiden
'Talen moet je studeren in Leiden.'


Klik hier om het voorbeeld te beluisteren


Taalnaam: AlbaneesAlbanianShqipe
Taalfamilie: Indo-Europees, Albanees, Tosk
Regio: Albanië


Opleiding: Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap
URL Opleiding: http://www.indo-europees.leidenuniv.nl/
Docent: M.A.C. de Vaan


Cursusbeschrijving: Een degelijke inleiding in de klank- en vormleer van het Albanees, en schriftelijke oefening daarin. Het aanleren van een beperkte basiswoordenschat (ca. 1000 wdn.). Het oefenen van leesvaardigheid in eenvoudig proza.
Totale duur: 1 semester.
Frequentie: Deze cursus wordt niet jaarlijks gegeven. Neem contact op met de docent.


Lezen/Schrijven Jaar naar keuze
Studiepunten (in ECTS): 10
Contacturen per week: 2
Hoogst haalbare niveau: Lezen B1; Schrijven A3


Werkvormen: Werkcolleges
Tentamenvormen: Schriftelijk
vorige pagina top pagina