SwahiliU-na-taka ku-jifunza lugha? Fika Leiden!
jij-TT-wilINF-studerentaalkomLeiden
'Wil je Talen studeren? Kom naar Leiden!'
*tt = tegenwoordige tjid, inf = infinitief.


Klik hier om het voorbeeld te beluisteren


Taalnaam: SwahiliSwahiliKiswahili
Taalfamilie: Niger-Congo, Atlantisch-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Zuid-Centraal Bantoide, G, Swahili (G.40).
Regio: Tanzania, Kenia, en enkele andere landen in Oost afrika.


Opleiding: Afrikaanse talen en culturen
URL Opleiding: http://www.hum.leidenuniv.nl/atc


Omschrijving: Het eerste jaar van de kursus is gericht op taalverwerving. Het Swahili is een Bantoetaal die in de landen van Oost-Afrika, zoals Kenia en Tanzania de nationale taal is. Er zijn naar schatting 50 miljoen sprekers en de taal wordt op alle gebieden van het openbare leven gebruikt. Het Swahili is de meest onderwezen Afrikaanse taal, naast het Arabisch, en er is elk jaar grote belangstelling voor deze cursus ook van studenten die niet TCA studeren. De cursus wordt vier uur per week gegeven waarvan één uur in het talenlaboratorium. De cursus verschaft praktische taalvaardigheden op beginnersniveau en een algemeen inzicht in de structuur van deze taal. Het doel van de cursus Swahili 1 & 2 is een elementair gesprek in het Swahili te kunnen voeren, de belangrijkste grammaticale structuren begrijpen en beheersen en een eenvoudige tekst kunnen lezen. Bij de cursus worden een leerboek en bijbehorende banden gebruikt. In de zomer na het eerstejaar is er de mogelijkheid een intensieve kursus in het gebied te volgen en het tweede jaar komt reflectie op taal en cultuur aan bod (deels in het Swahili aangeboden): Geschiedenis van de Swahili en het Swahili langs de Oostafrikaanse kust; Spreekwoorden op kangas en spreekwoorden en raadsels in het dagelijkse leven; Poezie van alle tijden; Familie en huwelijk Bij elk thema hoort literatuur in het Swahili en andere talen en een aangepaste woordenlijst. Dit is uitbreidbaar met 8 ects (4 contacturen) taalverwerving.
Studiegids: Afrikaanse talen en culturen
Webredactie Geesteswetenschappen - Last Updated: 16 - 08 - 2010