Oud EngelsManscealspraecaleornianinLeġdon
Menmoet/behoorttalenlerenin Leiden
'Men moet talen leren in Leiden.'


Klik hier om het voorbeeld te beluisteren


Taalnaam: Oud EngelsOld English
Taalfamilie: Indo-Europees, West Germaans, Noordzee, Engels.
Regio: Engeland 700-1100 AD.


Opleiding: Engelse taal en cultuur
URL Opleiding: hum.leidenuniv.nl/engels


Omschrijving: De vroegste vorm van het Engels, het Oudengels, ontstond uit de talen van de Germaanse, Angelsaksische stammen die zich in de vijfde eeuw in Britannië vestigden. Geschreven Oudengels ontwikkelde zich vanaf de zevende eeuw tot een diverse literatuur. Het einde van de Oudengelse (of Angelsaksische) periode werd ingeluid met de inval in 1066 van Willem de Veroveraar. Daarna zien we in de loop van 100 jaar het Oudengels veranderen in Middelengels. In de cursus wordt aan de hand van een scala aan Oudengelse teksten, zoals passages uit de Bijbel en passages uit de Angelsaksische Kroniek, een inleiding gegeven in het Oudengels (klank- en vormleer, zinsbouw) en in de Oudengelse literatuur en de bijbehorende cultuurhistorische achtergrond. De benadering van de stof zal thematisch zijn, zodat ook onderwerpen als archeologie, de studie van plaatsnamen en het dagelijks leven van de Angelsaksen aan de orde zullen komen.
Studiegids: Engelse Taal en cultuur
Webredactie Geesteswetenschappen - Last Updated: 16 - 08 - 2010