Homepage Universiteit Leiden

Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Onderzoek

Jaargang 1, nummer 1 (januari 2001)

   Onderzoek
   Discussie
   Bestuurszaken
   Colofon
 
Nasr Abu Zayd
The Qur'an: God and Man in Communication

De Cleveringa-leerstoel is dit jaar toegewezen aan de Faculteiten der Letteren en Godgeleerdheid. De bekleders van deze prestigieuze leerstoel zijn steeds opgekomen voor de verdediging van de rechten van het individu. De bekleder van de Cleveringa-leerstoel 2000-2001 is professor Nasr Abu Zayd.

Als hoogleraar in de godgeleerdheid aan de universiteit van Cairo is Abu Zayd het slachtoffer geworden van geloofsvervolging van orthodoxe zijde. Hij is zelfs veroordeeld tot een scheiding van zijn vrouw, zelf destijds hoogleraar Romaanse Talen. Nu leven beiden in Leiden, dankzij steun van Buitenlandse Zaken en het ISIM, maar heeft zij haar beroep opgeofferd aan hun huwelijk, terwijl hun dochter in Cairo woont.

Zijn ervaringen als dissident beschreef hij in een boek dat ook in het Duits is verschenen, terwijl zijn theologische beschouwingen o.a. in het Frans zijn gepubliceerd. In zijn oratie gaat hij in op de spanning tussen de tekst van de Koran en de noden van de huidige seculiere samenleving, een problematiek die voor andere wereldgodsdiensten duidelijk aanknopingspunten biedt.

Op 27 november hield professor Nasr Abu Zayd zijn oratie. Volgens de traditie heette de rector magnificus, prof.dr. W.A. Wagenaar, de nieuwe hoogleraar in de senaatskamer welkom temidden van zijn collega's. Wij bieden u met trots de primeur van de tekst van de oratie en van de toespraak van de rector.

  Up