CENSUS
NEDERLANDS
TONEEL
De Census Nederlands Toneel bevat gegevens over 12.800 Nederlandse toneelstukken tot 1803.
Ceneton staat onder redactie van A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit Leiden,
Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het complete bestand hier downloaden.
1.Inleiding
2.Geëxcerpeerde bibliotheken
3.Lijst van ruim 12.000 titels in Ceneton met hun Ceneton-code
4.De uitgebreide lijst van toneelstukken in Ceneton met bibliografische beschrijving en vindplaatsen
5.Editie van 960 toneelstukken (teksteditie en/of facsimile)
6.5400 getranscribeerde titelpagina’s
7.5500 incipits
8.Editie van 100 vertaalde en bewerkte toneelstukken
9.2500 beschrijvingen van illustraties bij toneelstukken
10.Bibliografie - Woordenlijst - Vragen
11.Medewerkers
12.Groeipagina: plannen voor ontwikkeling van Ceneton
13.This page in English
14.Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands


   

Continue
De Census Nederlands Toneel (Ceneton) is door de Opleiding Nederlands ontwikkeld. Het onderwerp van dit project is het toneel, geproduceerd in de Nederlanden, tot 1803. Er zijn meer dan 12.000 handschriften en edities bekend. Dat er vroeger veel toneel gemaakt is wisten we, maar dat het om zo grote aantallen ging, kon niemand bevroeden. Er zijn vele honderden toneelstukken geschreven. Ons databestand telt, naast honderden handschriften, synopsissen en vermeldingen, bijna 6000 eerste drukken. Vele stukken zijn herdrukt, tot wel veertig (Vondels Gysbreght) of zelfs vijftig maal (zijn Palamedes) toe. Een uitschieter is Reynier Bontius’ spel over het Beleg van Leiden met meer dan honderd herdrukken (tot het begin van de negentiende eeuw — daarna is het met Bontius, in tegenstelling tot Vondel, snel bekeken). Daar komt nog bij, dat de drukken onderling in kleine of grote mate verschillen. Ook relatief onbekende toneelstukken blijken in meer edities te bestaan, edities die soms helemaal gelijkluidende titelpagina’s hebben, en dus pas na bibliografische vergelijking als verschillende drukken van één spel geïdentificeerd kunnen worden. Om dit goed volledig te kunnen doen, streven wij ernaar alle exemplaren van toneelstukken zelf in handen te hebben; daarvoor is het nodig tal van bibliotheken in binnen- en buitenland te bezoeken, en enkele beslissende kenmerken van deze boeken te noteren.
  De bedoeling van dit project is in een database uitvoerige beschrijving te geven van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Voor deze einddatum is gekozen omdat in dat jaar de laatste oude druk verscheen van een van de toneelstukken van het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum. Verder geven wij een representatief deel van deze toneelstukken uit, in facsimilé of als volledige tekst. Onder Nederlandse toneelstukken verstaan wij alle voor opvoering geschreven teksten waarvan een (Noord- of Zuid-) Nederlander de auteur is, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn. Ceneton omvat thans (14 mei 2017) gegevens over 12.200 toneelstukken, een aantal dat zich nog wel enigszins uitbreidt.

In Ceneton worden de volgende gegevens genoteerd:
 • Volgnummer
 • Auteur
 • Oorspronkelijke auteur
 • Korte, geformaliseerde titel
 • Volledige titel
 • Plaats van uitgave
 • Drukker en/of uitgever
 • Jaar van uitgave
 • Genre
 • Transcriptie titelpagina
 • Gespeelde plaats
 • Gespeelde tijd
 • Aantal bedrijven
 • Lijst van personages
 • Opdracht: adressaat en adressant
 • Incipit
 • Vingerafdruk
 • Bibliografische collatie
 • Illustraties: kunstenaars, techniek
 • Opmerkingen over verschijning
 • Signaturen van exemplaren in ruim 40 openbare bibliotheken, waarvan de belangrijkste zijn
  [met opgave van het aantal in Ceneton bekende edities van toneelstukken]:
ArnhemStadsbibliotheekArnhem170
ArtesisBibliotheek ConservatoriumAntwerpen250
BLLBritish LibraryLonden650
BNFBibliothèque Nationale de FranceParijs3210
BSBBayerische StaatsBibliothekMünchen60
GADGemeente-Archief Dordrecht
    (Diversa Sed Una)
Dordrecht470
GBRBibliotheekRotterdam1320
HABHerzog August BibliotheekWolfenbüttel220
KNAWKoninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
Amsterdam805
KBBKoninklijke BibliotheekBrussel1530
KBHKoninklijke Bibliotheek’s-Gravenhage3460
KBKKoninklijke BibliotheekKopenhagen30
KortrijkStadsbibliotheekKortrijk281
MMWMuseum Meermanno Westreenianum’s-Gravenhage110
NMIBibliotheek Nederlands Muziek Instituut’s-Gravenhage10
PBZProvinciale Bibliotheek ZeelandMiddelburg60
SBAStadsbibliotheekAntwerpen800
SBHStadsbibliotheekHaarlem1450
SPBRussische Openbare Staatsbibliotheek
Saltykov-Shchedrina
St. Petersburg185
TINTheaterinstituut NederlandAmsterdam3350
TresoarFries historisch en letterkundig centrumLeeuwarden510
UAUniversiteitsbibliotheekAntwerpen400
UBAUniversiteitsbibliotheekAmsterdam5480
UBGentUniversiteitsbibliotheekGent2300
UBGronUniversiteitsbibliotheekGroningen750
UBLUniversiteitsbibliotheekLeiden6210
UBLeuvUniversiteitsbibliotheekLeuven120
UBMUniversiteitsbibliotheek en StadsbibliotheekMaastricht140
UBNUniversiteitsbibliotheekNijmegen1180
UBTUniversiteitsbibliotheekTilburg100
UBUUniversiteitsbibliotheekUtrecht1710
UBVUBibliotheek Vrije UniversiteitAmsterdam642

Er zijn er nog veel meer! Denkt u eraan dat wij niet alle exemplaren zelf in handen hebben gehad; geef een bibliotheek nauwkeurige specificaties op als u besluit een foto-opdracht te plaatsen, of overleg eerst met ons. Wij staan niet garant voor de juistheid van de opgegeven signaturen.
Op deze internetpagina’s is slechts een gedeelte van Ceneton te zien. De gegevens over namen der personages, adressaten en adressanten, transcriptie van de titelpagina, gespeelde plaats en tijd, aantal tonelen en bibliografische verwijzingen zijn alleen te vinden in de FileMaker-database. Dit volledige bestand is in te zien bij A.J.E. Harmsen, Opleiding Nederlands, Universiteit van Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden. U kunt het hier downloaden. Het is gemaakt met FileMaker Pro 12. Een oude versie is te downloaden bij DansEasy.
Dankzij een subsidie van de Gratama-stichting wordt Ceneton bijgehouden op een Macintosh met FileMaker Pro.

Omdat onze gegevens, die slechts gedeeltelijk op autopsie gebaseerd zijn, ontleend zijn aan informatiebronnen van zeer uiteenlopende hoedanigheid en kwaliteit, kan het zijn dat in de hierbijgaande documenten onvolledige of onjuist informatie wordt verstrekt. Denk daaraan bij het aanvragen van exemplaren in bibliotheken. Wat er ook misgaat, wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid. U wordt vriendelijk verzocht aanvullingen en verbeteringen te sturen per e-mail aan A.J.E.Harmsen@hum.leidenuniv.nl.

Over Ceneton en de digitalisering van Nederlandse letterkunde schrijft de NRC-journalist Ewoud Sanders in zijn weblog van 12 juni 2006. In Neerlandistiek.nl staan 80 artikelen over hoogtepunten en aanwinsten in Ceneton.
Continue


Van een aantal Nederlandse toneelstukken is via Ceneton de volledige tekst beschikbaar, in een teksteditie, een facsimile of beide. Ook zijn in Ceneton enkele verwante teksten en Engelse vertalingen opgenomen. U kunt hier de volgende teksten lezen:

 1. Elckerlijc (1525) (anoniem) teksteditie; facsimile
 2. Acolastus. De filio prodigo (1533) door Guilielmus Gnapheus (Willem Claesz. de Volder) facsimile
 3. Susanna per Placentium evangelisten lusa (1534) door Eusebius Candidus facsimile
 4. Aluta (1535) door Georgius Macropedius teksteditie; idem (herdruk 1539) facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 5. Rebelles (1535) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553 teksteditie; facsimile
 6. Andrisca (herdruk 1545) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 7. Petriscus (1536) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 8. Hecastus (1539) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1552) teksteditie; facsimile
 9. Ovis perdita (1539) door Jacobus Zovitius teksteditie; facsimile
 10. Bassarus (1540) door Georgius Macropedius facsimile; idem (herdruk 1553) teksteditie; facsimile
 11. Didascalus (1540) door Jacobus Zovitius facsimile
 12. Een esbatement van Tielebuys die een jaer te vroech gheboren is ende wert herdraghen (1548) door Willem Elias alias Vrancx teksteditie; facsimile
 13. Medea Euripidis (1543) door Petreius Tiara teksteditie
 14. Judicium Salomonis (ca. 1550) door Johannes Molanus teksteditie; facsimile
 15. De Hypocrisis falsa religione (1544) door Guilielmus Gnapheus (Fullonius, Willem Claesz. de Volder, Willem van Haeghen) teksteditie
 16. Adamus fabula Christianae pietatis (1552) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 17. Asotus (herdruk 1552) door Georgius Macropedius facsimile
 18. Iosephus (herdruk 1552) door Georgius Macropedius facsimile
 19. Lazarus (herdruk 1552) door Georgius Macropedius facsimile
 20. Hypomone seu patientia (1554) door Georgius Macropedius facsimile
 21. Andria (1555) door Cornelis van Ghistele teksteditie; facsimile
 22. Jesus scholasticus (1556) door Georgius Macropedius teksteditie; facsimile
 23. Soter gloriosus (1563) door François Goethals teksteditie
 24. Nehemias (1570) door Cornelius Schonaeus teksteditie; facsimile
 25. Ghewonelicke Vruecht (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 26. Man ende een wyf ghecleet up zij boerssche (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 27. Een ghenouchelicke clute van nu noch (ca. 1575) door rederijkers (uit Wachtebeke?) teksteditie
 28. Een dialogus opde wonderlijcke verlossinghe van Leyden (1578) door Willem van Haecht facsimile
 29. Saulus conversus (1581) door Cornelius Schonaeus facsimile
 30. De bekeerden coopman (1583) (anoniem) teksteditie; facsimile
 31. Tobaeus (1592) door Cornelius Schonaeus facsimile
 32. Een tafelspel van Meester Kackadoris, ende een doof-wijf met ayeren (1596) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1631) facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 33. Een tafel spel van een lansknecht die teghen zijn eyghen schaduwe vocht (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 34. Een tafel-spel van een parsonagie, een sot speelende met een Marot (1596) teksteditie; idem (herdruk 1631) facsimile; facsimile; idem (herdruk 1654) facsimile
 35. Adamus exul (1601) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 36. Auriacus (1602) door Daniel Heinsius teksteditie
 37. Pest-Spieghel (1602) door Zacharias Heyns facsimile
 38. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert facsimile
 39. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh, dan eenen gheveynsden Peys (1606) door Jacob Duym teksteditie; facsimile
 40. Fabula comica in commendationem aedificii (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus facsimile
 41. Christus patiens (1608) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 42. Argument van een tragische-comedie prophetique, gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Bacsa de Tripoly. Wt den Griecsche in onse Nederduytsche Tale ghetrouwelijck overgheset (1608) (anoniem) facsimile
 43. Tafelspel van vier personagien, als Bouwen en Pleun, met Gobbert haren sone, die met Coten spelende, een wijf crijcht, trou met eenen Pepercoeck Geyltgen (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 44. Tafelspel van een personagie, een droncken boer, die door dromen nuchteren wort (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 45. Een cluchte van d’een ende d’ander twee soldaten, eenen ouden boer, met een jonghe boerin zijn wijf, ende een aerdighe weerdin (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 46. Een cluchte van eenen cramer hebbende te coop veelderley drollige liedekens (1610) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1613) facsimile
 47. Funus, dat is: het lijck (1611) door Cornelis Crul facsimile
 48. Absurda. Dat is, Vremdt bescheedt (1611) door Cornelis Crul facsimile
 49. Dialogus van dry personagien. Wt colloquie Erasmi ghenaemt Hippoplanus, dat is peertschalc oft roskam (1611) door Cornelis Crul facsimile
 50. Exequiae seraphicae, dat is: Minnebroeders uit-vaert (1611) door Cornelis Crul facsimile
 51. Een dronckaert by hemzelven meynt dat hy wonder siet (1611) door Cornelis Crul facsimile
 52. Mommery (1611) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 53. Pascha (1612) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 54. Tafel-spel van twee gehoude jonghe luyden aengaende de houwelijcken staet, genaemt Jan ende Claer (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 55. Waech-dragher Kees en Marrij zijn Wyf (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 56. Tafel-spel van eenen Quacksalver (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 57. Tafel-spel van een personagie, wesende eenen droncken boer die wt vryen gaet (1612) door Gerrit Hendericxsz van Breughel teksteditie; facsimile
 58. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1642) facsimile
 59. Geeraerdt van Velsen (1613) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 60. Het spel van Theseus en Ariadne (1613) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 61. Achilles en Polyxena (1614) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 62. Spel des oproers tot Ephesien (1614) door Dierick Scabaelje facsimile
 63. Granida (1615) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile
 64. Itys (1615) door Samuel Coster facsimile
 65. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?] teksteditie; facsimile
 66. Spel vande Rijcke-Man met De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster facsimile; idem (herdruk 1621) facsimile
 67. Iephthahs ende zijn eenighe dochters treur-spel (1615) door Abraham de Koningh teksteditie; idem (herdruk ca. 1630) teksteditie; facsimile
 68. Lacchelicke cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt was (anoniem, ca. 1615) teksteditie; facsimile
 69. Rodd’rick ende Alphonsus (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 70. Griane (1616) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 71. Nederlants treur-spel (1616) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie
 72. Hagars vluchte ende weder-komste (1616) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 73. Spel van sinne op de tweede lotery (1616) door Abraham de Koningh teksteditie
 74. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh facsimile en zijn Eglentiers Poëtens Borst-weringh (1619) teksteditie; facsimile
 75. Het tweede dochters-speeltjen (ca. 1617) door Abraham de Koningh facsimile
 76. Moortje (1617) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 77. Amphitruo (1617) door Isaac van Damme teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 78. Ware-nar (1617) door Pieter Cornelisz Hooft teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1626) facsimile; door Chris Joby vertaald in het Engels
 79. Maegden-spel over de gelijkenisse Christi, van ’t Koningrijke der Hemelen bij de 5 wijse ende 5. dwase maegden (ca. 1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 80. Spel van sinne door ’t Wit Lavendel (in Vlaerdings redenrijck-bergh) (1617) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 81. Livia (1617) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 82. Saul (1617) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 83. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 84. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 85. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus facsimile
 86. Trebellius (1617) door Jezuïeten van Roermond teksteditie; facsimile
 87. Den getrouwen herder uyt Arcadien (1618) door Govert van der Eembd facsimile
 88. Boeren-slach, gheslaghen door Remmet Coeje-clauwer ( 1618) facsimile
 89. Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1619) facsimile; idem (herdruk 1630) facsimile
 90. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero facsimile; idem (herdruk 1619) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 91. Achabs treurspel (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 92. Simson (1618) door Abraham de Koningh teksteditie; facsimile
 93. Claudius Domitius Nero (1618) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 94. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1617) facsimile; idem, derde deel (1617) facsimile
 95. Rodomont en Isabella (1618) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 96. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh teksteditie; facsimile
 97. Vertooninghe op d’incomste van syn Princelijke Excellentie binnen Amsteldam (1618) door de Brabantsche reden-rijk-kamer facsimile
 98. De klucht van de koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 99. Klucht van Symen sonder Soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1620) facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 100. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1622) facsimile
 101. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens facsimile
 102. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster teksteditie facsimile
 103. Isabella (1619) door Pieter Cornelisz. Hooft en Samuel Coster teksteditie; facsimile
 104. Hierusalem verwoest (1620) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 105. Ieronimo (1621) door Adriaen van den Bergh teksteditie; facsimile; nieuwe bewerking als Don Jeronimo, marschalck van Spanjen (1638) teksteditie; facsimile; herdruk (1713) facsimile
 106. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster facsimile
 107. Sophonisba (1621) door Govert vander Eembd teksteditie; facsimile
 108. Balduinus imperator Constantinopolitanus. Baudewyn graeff van Vlaenderen ende Henegauwe, keyser van Constantinopolen (1621) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 109. Aiax (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg facsimile
 110. Procris (1621) door Maerten Snouckaert van Schauwenburg teksteditie; facsimile
 111. Daraide (1621) door Jan Jansz. Starter facsimile
 112. Ian Soetekau (1621) facsimile (idem herdruk 1627) teksteditie; facsimile
 113. Klucht van een huys-man en een barbier (1622) door Gerbrand Adriaensz Bredero teksteditie; facsimile
 114. Jan Saly (1622) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 115. Bruylofts-spel, van drie personagien, voor Nicolaes Abeel ende Claesgen Claes (1622) door G.K. (Al eenderley) facsimile
 116. Piramus en Thisbe (1623) door Cornelis Pietersz Biens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1640) facsimile
 117. Giertjen Wouters (1623) door J. Franssoon teksteditie; facsimile
 118. Door-trapte Meelis de Metsselaer (1623) door Willem Dircksz. Hooft teksteditie; facsimile
 119. Aegyptica, ofte Aegyptische tragoedie van M. Anthonius en Cleopatra (1624) door Guilliam van Nieuwelandt facsimile
 120. D’ontsettinghe van Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels teksteditie; facsimile
 121. David (1625) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 122. Palamedes (eerste druk, 1626 [= 1625]) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1625) facsimile; idem (herdruk 1652) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1736) teksteditie en de daarbijgevoegde Hekeldichten
 123. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft facsimile
 124. De Amsteldamsche Hecuba (1626) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 125. Beleg van Leiden (1626) door Zevecotius teksteditie
 126. De gewillige hoorendrager met de gefopte kinderen maker (1626) teksteditie; facsimile
 127. Spel, van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans teksteditie; facsimile
 128. Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 129. Klucht van Tryn van Hamborg, ghespeelt op de oude kamer in Liefde Bloeyende (anoniem, 1627) teksteditie; facsimile idem (herdruk 1635) teksteditie; facsimile
 130. Andrea de Piere, peerde-kooper (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; idem (herdruk 1634) teksteditie; facsimile
 131. Klucht van Styve Piet (1628) door Willem Dircksz Hooft teksteditie facsimile
 132. Het vonnisse van Anastasius (1628) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 133. Salomon (1628) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie facsimile
 134. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 135. Hippolytus of rampsalige kuyscheyd (1628) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; herdruk (1649) teksteditie; facsimile
 136. Borgerliicke huyshoudingh (1628) door Lucas Zasius teksteditie; facsimile
 137. Boertighe klucht van de feyl (1628) (anoniem) teksteditie; facsimile
 138. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G. facsimile
 139. Verthoningen over de victorie van ’s Hertogen-Bosch (1629) door Pieter Nootmans facsimile
 140. Biron (1629) door Hendrik Roelandt facsimile
 141. Droncke Goosen (1630) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 142. Euripidis Phoenissae (1630) door Hugo de Groot teksteditie; facsimile
 143. Heden-daeghsche verlooren soon (1630) door Willem Dircksz Hooft teksteditie; facsimile
 144. Nabuchodonosor (1631) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 145. Libertus (1631) door de Oratorianen van Mechelen teksteditie; facsimile
 146. Boertighe clucht van Sr. Groengeel (1631) door Abraham van Mildert teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1633) teksteditie; facsimile
 147. Calasires sterfdagh (1631) door Matthijs van Velden facsimile
 148. Henricus Octavus seu schisma Anglicarum (1631) door Nicolaus Vernulaeus teksteditie door Thomas Bervoets bij Stilus; facsimile
 149. Bataviersche mey-spel (1632) door Isaac Jacobsz. Burchoorn teksteditie; facsimile
 150. Herodes infanticida (1632) door Daniel Heinsius teksteditie
 151. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1651) facsimile
 152. Ceyx ende Halcyone (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 153. Jason en Medea (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 154. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla teksteditie; facsimile
 155. Boertighe clucht van Claes Klick (ca. 1632) door Jan van Arp teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1639) teksteditie; facsimile
 156. Malle Jan Tots boertige vryeri (ca. 1633) door Jan Sievertsen Kolm teksteditie; facsimile; (herdruk ca. 1633) teksteditie; facsimile
 157. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster (uitgegeven door Houthaeck) facsimile; idem (door Van der Plasse) facsimile
 158. Mr. Sullemans soete vriagi (1633) door Barend (of Bernard) Fonteyn teksteditie; facsimile KBH en UBL; idem (herdruk 1642) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1643) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1649) facsimile
 159. D. Antonius magnus eremi cultor (1633) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 160. Romanus Diogenes Constantinopolitanus imperator (1633) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 161. Teuwis bruyloft (1634) (anoniem) facsimile
 162. Margrietje (1634, gedrukt door Jacob Sergeant) door Jan van Zwol teksteditie; facsimile; idem (1634, impressumvariant voor Jan Phlipsz van Steenweghen) facsimile; idem (herdruk 1639) facsimile
 163. Een kluchtige tsamen-spreeckinghe tusschen Knobbe, Stortentuyn, ende Lukevent (1634) (anoniem) teksteditie; facsimile
 164. Alexander et Mechtildis Alexandri regis Scotorum liberi (1635) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 165. Mariamne (1635) door Jan de Valckgrave teksteditie; facsimile
 166. Iosef of Sofompaneas (1635) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 167. De klucht vande saus (1635) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 168. Slotscène van Buchanan’s Jephthes sive votum (ca. 1635) door Joost van den Vondel facsimile
 169. Timon Misanthropos (1636) door Peter Meulewels facsimile
 170. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh facsimile; idem, tweede deel (1636) facsimile
 171. Dido ende Hyarbas (1636) door Joris Berckmans facsimile
 172. Iephte ende sijn dochter (1637) door Joris Berckmans facsimile
 173. Casta, ofte spieghel der kuysheyd (1637) door Nicolaas Fonteyn teksteditie; facsimile
 174. Deughdelijcke Carite en ongheregelden Trasilius (1636) door Jan Strijpen facsimile
 175. Tweede deel van drooge Goosen (1636) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 176. Gysbreght van Aemstel (1637) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1740) facsimile (en diens Leven door Geeraerdt Brandt (1682))
 177. Jochem Jool (Iochem Iool) (1637) door Jan Zoet (Ian Soet) teksteditie; facsimile
 178. Constantinus aen Anna Roemers (1637) door Jan van Zwol facsimile
 179. Herdersche ongestadicheyt (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie
 180. Liefdens behendicheyt. Bestaende in listighe ghelijckwesendtheyt eens anders (1638) door Frederik Cornelis de Coninck teksteditie; facsimile
 181. Aristobulus (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 182. Esther, ofte ’t beeldt der ghehoorsaamheid (1638) door Nicolaas Fonteyn facsimile
 183. Conversio S. Augustini (1638) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 184. Vrou Iacoba, Erf-Gravinne van Hollandt (1638) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 185. Bachus-hoogh-tijt. Ofte dronckers-slemp-dagh (1638) door Jan Zoet (Ian Soet) facsimile
 186. Alphonsius ende Iennevera (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 187. Captas coninck van Lemba (1639) door Joris Berckmans teksteditie; facsimile
 188. De moord der onnoozelen (1639) door Daniel Mostaert teksteditie; facsimile
 189. Treur-spel van Sophonisba Aphricana (1639) door Guilliam van Nieuwelandt teksteditie; facsimile
 190. Elektra (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 191. Maeghden (1639) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 192. Mariamne (1640) door Daniel Mostart teksteditie; facsimile
 193. Joseph in Dothan (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 194. Joseph in Egypten (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 195. Gebroeders (1640) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 196. Fiameta (1640) door Meynert Pietersz. Voskuyl facsimile
 197. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 198. Olimpias treurspel (1640) door Jan Zoet teksteditie; facsimile
 199. Lammert met zijn neus (1641) door C.v.B. teksteditie; facsimile; Brusselse bewerking als Lemmen met syn neus (1700) toegeschreven aan Joan de Grieck teksteditie; facsimile
 200. De Verduytste Cid (1641) door Johan van Heemskerk teksteditie; herdruk teksteditie; herdruk teksteditie; facsimile
 201. Peter en Pauwels (1641) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) facsimile; De tranen Petri ende Pauli (1646) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile; De Kruisbergh (1640) getoonzet door Cornelis Padbrué teksteditie; facsimile
 202. Aran en Titus (1641) door Jan Vos teksteditie; facsimile ex. UBA en idem (ex. KBH)
 203. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck facsimile
 204. Over-Ysselsche boere-vryagie, van Lubbert Bouck-slagh, en Smodde-moelen Zwenne (1641) (anoniem) teksteditie; facsimile
 205. Amon (1642) door Joris Berckmans facsimile
 206. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duyrkants teksteditie; facsimile
 207. Klucht van Frick in’t Veurhuys (1642) door Mattheus Gansneb Tengnagel facsimile; idem (andere editie) facsimile; idem (andere editie) teksteditie; facsimile
 208. De klucht van Loome Lammert (1642) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk als De klucht van de Moffin 1657) facsimile
 209. De klucht van Oene (1642) door Jan Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1662) facsimile
 210. Absalon (1643) door Joris Berckmans facsimile
 211. Suavitas (1643) door Joris Berckmans facsimile
 212. Klucht van Doeden (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 213. Rozemont (1643) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 214. Infidelitas ofte Ontrouwe Dienstmaagt (1644) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile
 215. Stabilitas (1644) door Joris Berckmans facsimile
 216. Spaensche heydin (1644) door Catharina Dusart Verwers teksteditie
 217. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr teksteditie; facsimile
 218. Hans van Tongen (1644) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1660) teksteditie; facsimile
 219. Klucht van de Mof (1644) door Isaac de Vos teksteditie; idem (herdruk 1660) teksteditie; idem (herdruk 1669) facsimile
 220. De klucht van de qua grieten (1644) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (Leids exemplaar met fol. A1 uit 1644 en fol. A2-C4 uit 1649) facsimile; idem (herdruk 1729) facsimile
 221. Belegering van Leyden (1645) door R. Bontius teksteditie; facsimile; en latere drukken
 222. De veinzende Torquatus (1645) door Geeraerdt Brandt teksteditie; facsimile
 223. Vlaemsche klucht van Jakus Smul (1645) door Willem van Bruyningen teksteditie; facsimile
 224. Lichte Klaertje (1645) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1650) teksteditie; facsimile
 225. Hertogin Celia en grave Prospero (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh facsimile
 226. Iemant en Niemant (1645) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile
 227. Klucht van Jaep Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh teksteditie; facsimile
 228. Vervolgde Laura (1645) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 229. Phantasia (1645) door ‘Post gaudia luctus’ teksteditie facsimile
 230. Klucht, van Olef Brom, of het onghehoorsaem dochterken (1646) door Mathijs Kueser teksteditie; facsimile
 231. Beroyde student (1646) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1657) facsimile
 232. Maria Stuart (1646) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile; idem (drukproef) facsimile
 233. Gedwongen vrient (1646) door Isaac de Vos facsimile
 234. Vryaadie van Lactance en Nicole (1646) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 235. Joseph (incompleet, ca. 1647) door Joris Berckmans facsimile
 236. De ’tsamensweringe Catalinae (1647) door M.F. Besteben teksteditie
 237. Sijtje Fobers (1643) door Abraham Bormeester teksteditie; facsimile; herdruk (1647) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1720) facsimile
 238. Lope de Vega Carpioos verwerde-hof (1647) door Leon de Fuyter teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1656) teksteditie; facsimile
 239. Het leven is maer droom. Blij-eyndigh Treur-spel, vertoont in de wonderlycke op-voedinghe van Sigismundus (1647) door J. Schouwenbergh teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1654) teksteditie; facsimile
 240. Meester Koenraet, makende den dronckaert door de rederijkers van Koekelberg teksteditie; facsimile
 241. Klaagende Kleazjenor, en doolende Doristee (1647) door Adam Karels van Germez (Zjermes) teksteditie; facsimile
 242. Leeuwendalers (1647) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 243. Bruylofts tafel-spel, vertoont door Cupido, Bacchus, Venus, Hymen, Min- Wijn- en Bruyloft-goden, en Comus, de Bras-god (anoniem) (1647) teksteditie; facsimile
 244. Tafel-spel van dry personagien, de Wijn-kanne, de Toeback-rolle, de Pis-pot (1647) (anoniem) teksteditie; facsimile
 245. De oneenige-trouw (1648) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 246. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster teksteditie; idem (herdruk 1648) facsimile
 247. Medea (1648) door Jan Six teksteditie
 248. Salomon (1648) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 249. De beklaaglycke dwangh (1648) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1694) teksteditie; facsimile
 250. Horace (1648) door Johan de Witt teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) facsimile
 251. Zabynaja (1648) door Jan Zoet facsimile ; idem (herdruk 1648) teksteditie; facsimile
 252. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, uitgegeven door Adam Karels teksteditie; facsimile en hetzelfde door Paulus Matthysz. facsimile
 253. Edissa (1649) door Joris Berckmans facsimile
 254. De bedrooge vryer (1649) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1672) teksteditie; facsimile
 255. Rampzalige liefde ofte Bianca Capellis (1649) door Lambert van de Bos facsimile
 256. De Vyaensche reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck teksteditie; facsimile
 257. Klucht van de levendighe doodt, of bedroogen kassier (1649) door Matthijs Gramsbergen teksteditie; facsimile
 258. Bedrooge dronkkaart, of dronkke-mans hel (1649) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile
 259. De gelukkige bedriegery (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 260. Getemde snorker (1649) door Jan Noozeman teksteditie; facsimile
 261. Klucht van Hontghe bijt my niet 1649 door P.Q.X.W. (quarto-editie) teksteditie; facsimile; (octavo-editie) teksteditie; facsimile
 262. Beemsters dank-offers (1649) door Hendrik Jacobsz. Soeteboom facsimile
 263. Singende klucht van Pekelharing in de kist (1649) door Isaac de Vos facsimile; idem (herdruk 1653) teksteditie; idem (herdruk ca. 1654) facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; idem (herdruk ca. 1740) teksteditie; facsimile
 264. De pots van Kees Krollen hartogh van Pierlepom (1649) (anoniem) teksteditie; facsimile
 265. Asotus, of den overtollighen jongelingh (1650) door een maet-lievende Geest van A.V.H. teksteditie; facsimile
 266. Herstelde vorst, ofte geluckigh ongeluck (1650) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 267. De Hartoog van Pierlepon (1650) door Matthijs Gramsbergen teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar andere editie, ex. KBH); facsimile
 268. De gestrafte kroonzught (1650) door Dirck Pietersz. Heynck facsimile
 269. Robbert Lever-worst (1650 bij Cornelis Houthaeck) door Isaac de Vos teksteditie; facsimile; idem bij Jan van Hilten teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1699) teksteditie; facsimile
 270. Voorzichtige dolheid (1650) door Joris de Wijse teksteditie; facsimile
 271. Constans (1651) door Joris Berckmans facsimile
 272. Roode en witte roos (1651) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 273. Klucht van ’t wynvaatje (1651) door Hendrik Verbiest teksteditie; facsimile
 274. Baptistes of Dooper (1652) door Jeremias de Decker teksteditie facsimile
 275. Karel Stuart, of rampzalige majesteit (1652) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 276. Sanctus Hermenigildus Hispaniae Princeps, Catholicae fidei adversus Arianos propugnator, et Christi Martyr (1652) door Jezuïeten van Brussel facsimile
 277. Klucht van bakkers knaapje (1652) door Melchior Willems teksteditie; facsimile
 278. Lichthart en Aers-gat Sonder-sorgh (1653) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 279. De nederlaagh van Hanibal (1653) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 280. Alexander de Medicis, of ’t bedrooge betrouwen (1653) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 281. De bedrooge speck-dieven (1653) door Isaac de Groot teksteditie; facsimile
 282. Tryntje Cornelisdr. (1653) door Constantijn Huygens teksteditie
 283. Pastor-fido verduyts (ca. 1653) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 284. Klucht van Aerdige Colicoquelle (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 285. Klucht van de jaloursze jonkker (1654) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 286. De dolle bruyloft (1654) door Abraham Sybant teksteditie; facsimile
 287. Lucifer (1654) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 288. De bedrooge gierigaart (1654) door Markus Waltes teksteditie; facsimile
 289. Klucht van Buchelioen, ’t kaboutermannetge (1655) door Jan Barentsz teksteditie; facsimile
 290. Koninglyke herderinne, Aspasia (1655, folio-editie) door Jacob Cats teksteditie; facsimile; (1655, quarto-editie) teksteditie; facsimile
 291. Den geheimen minnaar (1655) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 292. De klucht van het kalf (1656) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 293. Dry-dobbel verlies van Sapricius door den haet teghen Nicephorus berooft vande liefde, hope, ende gheloof (1656) door Jezuïeten van Brugge teksteditie; facsimile
 294. Iustum dei iudicium in Iarba (1656) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 295. Casimier, of gedempte hoogmoet (1656) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 296. Klucht van de bedroge dromer (1656) door Jan Wissingh teksteditie; facsimile
 297. Bly-eyndige-kyvagie van Mr. Houtebeen met Els syn wyf (1657) door P.D. Caron teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1658) facsimile
 298. De kale edelman (1657) door Jan van Daalen teksteditie; facsimile
 299. Philedonius (1657) door Franciscus van den Enden teksteditie; idem, programma
 300. Philedonius (1657) door Cornelis van Vlooswyk teksteditie; facsimile
 301. Klucht van Sr. Filibert genaemt Oud-Mal (1657) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1663) teksteditie; facsimile
 302. Salmoneus (1657) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 303. Klucht van Dronkken Hansje (1657) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 304. Don Japhet van Armenien (1657) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 305. Aran & Titus. Mutua vindicatio (1658) door J. Aelhuisen naar Jan Vos teksteditie; facsimile
 306. De ballingschap van Scipio Afrikanus (1658) door Jurriaen Bouckart teksteditie; facsimile
 307. Den Grooten Bellizarius (1658) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile idem (herdruk 1724) teksteditie; facsimile
 308. Manasses coninck van Ierusalem (1658) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 309. Bly-spel van de grilligers, naa de Franse visionaires (1658) door Henryk Takama teksteditie; facsimile
 310. Singende klucht van Domine Johannes, ofte den jaloersen Pekelharingh, uitgave Otto Barentsz Smient (1658) (anoniem) teksteditie; facsimile; Iohannes Pekelharing, uitgave Jacob Lescailje teksteditie; facsimile
 311. Senecaes Troas (1658) door Jacob Westerbaen facsimile
 312. De klucht van Bol-Backers-Ian (ca. 1658) door Markus Waltes teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) teksteditie; facsimile
 313. Cara (1659) door Joris Berckmans facsimile
 314. De edelmoedige vyanden (1659) door Joan Blasius teksteditie
 315. Bedroge jalouzy (1659) door Joost van Breen teksteditie; facsimile
 316. Leo Armenius (1659) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile
 317. De krollende Ritzaart, met de gulden legenden van Jan van Tongeren (1658) door Molenhof; teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1659) facsimile
 318. Philantus (1659) door Nicolaes Geeraerdts facsimile
 319. Vlaemsche vrede-vreucht verthoont door Vlaemsche Maeght (1659) door Joos Lambrecht teksteditie; facsimile
 320. Klucht van Krijn Onverstant (1659) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1671) door Jelis Noozeman teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1726) teksteditie; facsimile
 321. Tomas Morus, den grooten kanselier van Engelant, met ’et verstooten der koningin Katryne (1659) door Jan Jacobsz. Schipper teksteditie
 322. Hester (1659) door Johannes Serwouters teksteditie; facsimile
 323. Jeptha of offerbelofte (1659) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 324. Klucht van de koeck-vreyer (1659) teksteditie; facsimile
 325. De Roomsche Paulina, ofte bedrooge kuisheit (1660) door Samuel van Hoogstraten facsimile
 326. Klucht van Tryn Ratels (1660) door Dirk Anthonisz. Opmeer teksteditie; facsimile
 327. Vlaemsche vrede-feeste (1660) door de Rederijkers van Brugge facsimile
 328. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange teksteditie; facsimile
 329. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris facsimile
 330. Herstelde hongers-dwangh (1660) door Steven Theunisz. van der Lust teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1706) facsimile
 331. List tot welstandt (na 1660) door A. Tr. teksteditie; facsimile
 332. Koning David in ballingschap (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 333. Koning David herstelt (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 334. Koning Edipus (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 335. Samson (1660) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 336. Samson, oft edel-moedighen Nazareen (ca. 1660) door Claude de Grieck facsimile
 337. De klucht van de Mof (herdruk 1660) door Isaac de Vos facsimile
 338. De klucht van de schoester (1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 339. De klucht van Ian Hen (ca. 1660) (anoniem) teksteditie; facsimile
 340. Senecas Agamemnon (1661) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile
 341. Droef-bly-eyndig vertoog op ’t beleg en over-gaen van Middelburg, onder het beleyt van Wilhelmus den eersten, prince van Oranje etc. Gewonnen den 20 Febr. 1574 (1661) door Joost Claerbout facsimile
 342. Den triumphe van Iacobus ende Justus (1661) door Jezuïeten van Aalst teksteditie; facsimile
 343. Lammert Meese, of klucht van de melck-boer (1661, 4°) door Adriaan van Steyn facsimile
 344. Terentii Eunuchus, of de kaemerlingh (1661) door Jacob Westerbaen facsimile
 345. Spel van Homulus (herdruk 1661) (anoniem) teksteditie
 346. Klucht van de bedrogen smith (1661) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 347. De bedroge girigheyd ofte Hopman Ulrich (1661) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 348. De Gotschen Noran (1661) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 349. Den grooten Timoleon, of ’t verloste Korinthen (1661) door Philips Theodoor Toll teksteditie; facsimile
 350. Adonias (1661) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 351. De dubbelde swagerschap of het levendige juweel (ca. 1661) (anoniem) teksteditie, facsimile idem (herdruk1743)) teksteditie, facsimile
 352. Wilhem, of gequetste vryheyt (1662) door Lambert van de Bos facsimile
 353. De klucht van Scheele Griet of gestrafte wellust (1662) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 354. De vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 355. Vertooning achter de vergrooting van Amsterdam (1661) door Jan Vos teksteditie; facsimile
 356. Clucht van George Dandin (1661?) door Adriaan Peys teksteditie; idem (herdruk 1672) teksteditie
 357. Heautontimorumenos (1662) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 358. Xenophon (1662) door Jezuïeten van Aalst facsimile
 359. Klucht van den Italiaanschen schoorsteenveger (1662) door Melchior Fockens teksteditie; facsimile
 360. De bedriegery van de licht-verkeerde boef (1662) door I.N.S.L.M.N.S. teksteditie; facsimile
 361. Den onder-gang van ionk-heer Willem van Arkel (1662) door Joan van Paffenrode teksteditie; facsimile
 362. De verwarde tydt, of bedroge gierigheid (1662) (anoniem) teksteditie; facsimile
 363. De glasen doctoor (1663) door Adriaen Boelens teksteditie; facsimile
 364. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 365. Veranderlyk geval, of stantvastige liefde (1663) door Dirck Pietersz. Heynck teksteditie
 366. Straffe der goddeloose ondancbaerheyt in Ioas Coninck van Ierusalem en Iuda Anno Mundi 3120 door J. Mattelaer en de Kruisbroeders van Kortrijk (1663) facsimile
 367. Batavische gebroeders (1663) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 368. Faëton (1663) door Joost van den Vondel teksteditie
 369. De klucht van Ick kenje niet (1664) door Jan Bara teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1747) teksteditie; facsimile
 370. Blyden inganck van Phoebus ende Musen (1664) door Jezuïeten van Gent facsimile
 371. ’t Nieuwsgierig Aegje (1664) door A. Bormeester teksteditie; facsimile
 372. De gestoorde vreught (1664) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 373. Joanna koningin van Napels (1664) door Hendrik de Graef teksteditie
 374. Mariamne (1664) door rederijkers van Kortrijk teksteditie; facsimile
 375. Eneas of vader des vaderlants (1664; titeluitgave met deels nieuw voorwerk 1667) door Jan Neuye teksteditie; facsimile
 376. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama facsimile
 377. Adam in ballingschap (1664) door Joost van den Vondel facsimile
 378. Klucht van Mr. Tiribus (1665) door Joan Boltingh teksteditie; facsimile
 379. Jean de la Roy of d’ingebeelde rijke (1665) door Joost van Breen facsimile
 380. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem) teksteditie; facsimile
 381. Klucht van Hans Keyenvresser of de Hooghduytschen quacksalver (1665) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 382. Medea, off wraek van verlaete min (1665) door Jacobus Kemp teksteditie; facsimile
 383. D’ondanckbare Fulvius en getrouwe Octavia (1665) door Catharina Questiers teksteditie; facsimile
 384. De devotie van Eusebius tot het H. Kruys (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 385. De verliefde stiefmoeder oft de gestrafte bloetschant (1665) door Anthonius Franciscus Wouthers teksteditie; facsimile
 386. Verstelde en herstelde wet (1665) door J. Zoutman teksteditie; facsimile
 387. De broekdragende vrouw (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile
 388. Dieryk en Dorothé, of de verlossing van Dordrecht (1666) door Samuel van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 389. De ongheluckighe eersucht van Adonias het ryck syns vaders voor den tyt betrachtende in wiens plaetse Salomon ghestelt wort (1666) door Jezuïeten van Cassel facsimile
 390. Ifigenie in Tauren (1666) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 391. De springende dokter (1666) door Pieter Elzevier teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1681) teksteditie; facsimile
 392. Klucht van Kees Louwen of den gheschooren boer (1667) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile UBL, KBH; idem (herdruk 1679) teksteditie; facsimile
 393. Cenobia; met de doodt van kaizer Aureliaen (1667) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 394. Ghulde vlies (1667) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 395. ’t Verwarde huwelyk (1667) door J. Nederhoven teksteditie
 396. De gheveinsde doodt van Joosje (1667) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 397. Noah (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 398. Zungchin (1667) door Joost van den Vondel teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 399. Medea (1667) door Jan Vos teksteditie facsimile
 400. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 401. Het verslingert Moekroesje (1668) door Jan Bara teksteditie; facsimile
 402. Ulysses in ’t eylandt van Circe, oft, geen grooter toovery als liefde (1668) door Claude de Grieck teksteditie; facsimile
 403. Broershert (1668) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1683 als Broershart) teksteditie
 404. Didoos doot (1668) door Andries Pels teksteditie
 405. Julfus (1668) door Andries Pels teksteditie
 406. Euripides Feniciaensche (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 407. Herkules in Trachin (1668) door Joost van den Vondel teksteditie; facsimile
 408. Pitias ende Philotis (1669) door Joris Berckmans facsimile
 409. Cleopatra (1669) door Dieverina van Kouwenhoven facsimile
 410. De verkrachte Belgica, eerste deel (1669) door Arent Roggeveen teksteditie; facsimile; Tweede deel (id.) teksteditie; facsimile
 411. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos facsimile
 412. L. Catilina (1669) door Lambert van den Bosch teksteditie; facsimile (en diens Wegh-wyser door Italien (herdruk 1661)
 413. Agrippa (1669) door Hendrik de Graef teksteditie; facsimile
 414. Agrippa, koning van Alba, anders de gewaande Tiberinus (1669) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 415. Den moetwilligen boots-gesel (1669) door Jacob Sammers facsimile; idem (herdruk ca. 1714) teksteditie
 416. De ontdekte heerschappy (1669) door Jan Soolmans facsimile
 417. Snaekse schaking van de juffer in de kleer-ben (1669) door Jan Soolmans teksteditie, facsimile
 418. Pefroen met ’et schaapshoofd (1669) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 419. Het huwlyk van Oroondate en Statira (1670) door Johan Blasius teksteditie; facsimile
 420. Het huwelijk van Orondates en Statira (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 421. Astrate (1670) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) facsimile
 422. De betooverden mensch 1670) door Claude de Grieck facsimile
 423. Den boom des levens (1670) door Claude de Grieck facsimile
 424. Sophompaneas (herdruk 1670) door Hugo de Groot teksteditie
 425. De toveres Circe (1670) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1690) teksteditie; facsimile
 426. Amphitrion (1670) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 427. De nacht-spookende joffer (1670) door Adriaan Peys teksteditie
 428. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1677) teksteditie; idem (herdruk 1697) teksteditie
 429. Sapricius et Nicephorus (ca. 1670) door de Oratorianen van Ronse facsimile
 430. Armoede vanden graeve Florellus (1671) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 431. De malle wedding (1671) door Joan Blasius teksteditie; facsimile
 432. Bedrogen lichtmis (1671) door Jan de Mol teksteditie; facsimile
 433. De malle wedding, of gierige Geeraardt (1671) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 434. De gedwongen doctor (1671) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 435. Alphonsus en Thebasile, oft her-stelde onnooselheydt (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 436. Cluchtighe behendigheyt van twee borsse-snyers (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile
 437. Klucht van Roelandt den Clapper, geseyt Hablador Roelando (1673) door Cornelis de Bie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 438. Gerardus (1673) door Augustijnen van Gent facsimile
 439. Spaensche comedie, de mislukte liefde, en trouw van Rugero prins van Navarren (1674) door E.D.S.M. teksteditie; facsimile
 440. De Min in ’t Lazarushuis door Willem Godschalck van Focquenbroch (1674) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1723) teksteditie
 441. Steyl-oor, of de schijnheylige bedrieger (1674) door Pieter Schaak teksteditie
 442. Klucht van den pasquil-maecker voor den duivel. Eerste deel. (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 443. Klucht van de Uyterse juffers (ca. 1674) (anoniem) teksteditie; facsimile
 444. De bedroge dienstmaegd, of verkogte trou (1675) door H. van Bulderen teksteditie; facsimile
 445. Gentilhome bourgois, ofte burgerlycken edelman (ca. 1675) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; herdruk (1700) teksteditie; facsimile
 446. De twee ghelycke schippers (1675) door Anthonius Franciscus Wouthers facsimile
 447. Cluchte van een misluckt overspel (ca. 1675) door Cornelis de Bie facsimile
 448. De aerdige bedriegeryen van Schapin (ca. 1675) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 449. Het Voorburghs snoep-reysje, of klught, van’t gestoorde paertje (ca. 1675) (anoniem) facsimile; idem (herdruk ca. 1685) facsimile; idem (herdruk ca. 1690) facsimile
 450. Hyppolitus (1675) door J.W. facsimile
 451. Vertooningspel op de Vreede tussen Vrankrijk en de Vereenigde Nederlanden(1678) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 452. Andromache (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile
 453. De vrijer in de kist (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704 teksteditie
 454. De verliefde Lubbert (1678) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 455. Voorspel, vertoond ter openinge van de Schouwburg (1678) door Joan Pluimer facsimile; Voorspel op Pieter Cornelisz Hoofts Geerard van Velsen en Warenar door Joan Pluimer (herdruk 1692) teksteditie
 456. De wanhébbelyke liefde (1678) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1704) teksteditie; facsimile
 457. Iosaphat en Barlaam (1678) door Francis Bernard Weers teksteditie; facsimile
 458. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot teksteditie; facsimile
 459. Mithridates (1679) door Thomas Arendsz teksteditie; facsimile
 460. Mitridaet (1679) (Anoniem) teksteditie
 461. Den vermakelicken klapperman (1679) door Johan Zacharias Baron teksteditie; facsimile
 462. Karel, erf-prins van Spanje (1679) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 463. ’t Nieuwgierige Aegje (1679) door Abraham Bogaert teksteditie; facsimile
 464. Amphitruo (1679) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1680, vermeerderd met een voorspel) teksteditie; facsimile
 465. Mitridates, koningk van Pontus (1679) door Joan Dullaart teksteditie; facsimile
 466. De bedrooge vryjers (1679) door Joan Pluimer facsimile
 467. De gemeenzame geest (1679) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 468. Fleremont en Arbacis, ofte de spiegel der verdraegzaemheyt (1679) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 469. Klucht van de bedroge gasten (1679) (anoniem) teksteditie; facsimile
 470. De spookende weeuwtjes (1679) (anoniem) facsimile
 471. Fabius Severus (1680) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 472. Duifje en Snaphaan (1680) door Jan Baptist van Fornenbergh teksteditie; facsimile
 473. De jalourse Lammert (1680) door Jasper Lemmers facsimile
 474. De bekeerde alchimist (1680) door Daniël Lingelbach teksteditie; idem (herdruk 1714) teksteditie; facsimile
 475. Belachelyck misverstant, ofte boere-geck (ca. 1680) door Guillam Ogier teksteditie
 476. L’advocat sans estude. D’advocaet sonder study. Door Molliere (1680) facsimile
 477. Het gedwongen houwelyck (1680) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1682) teksteditie; facsimile
 478. De gemaeckte rouw (1680) door Adriaan Peys facsimile
 479. Scapyn (1680) door Adriaan Peys teksteditie
 480. De bekeering van Augustinus (ca. 1680) door Bernardus Brandt teksteditie; facsimile
 481. Het aenghenaem divertissement van de twee honden aen een been, ofte Truyken myn lief (anoniem, ca. 1680) facsimile
 482. De liefdendokter (1680) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw teksteditie
 483. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1680) facsimile; idem (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 484. Thebaïs of vyandlyke broeders (1680) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 485. De quel-geesten (1681) door Hazart teksteditie; idem (herdruk ca. 1718) teksteditie
 486. De verzierde ontoovering van de gravin Trifaldi door Don Quichot en Sanche-Pance (1681) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 487. Bajazeth (1682) door Thomas Arendsz facsimile
 488. ’t Gedwongene huuwelyk (1682) door Thomas Arendsz (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile
 489. De misantrope (1682) door Hermanus Angelkot teksteditie
 490. Jan Klaaz, of gewaende dienstmaegt (ca. 1682) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile; idem herdruk teksteditie
 491. Beschryving der sieraden van ’t tooneel, waer opde vertoningen in ’t bly-eyndend treur-spel van ’t beleg en ontzet van Leyden, vertoont worden (1682) door Tobias van Domselaer facsimile
 492. De boere koopman (1682) door Jasper Lemmers facsimile
 493. De schilder door liefde (1682) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 494. Beschryving der vertooningen, die voor, in, en na ’t spel van de belegering en ’t ontset van Leyden vertoont worden (1682) door Jan Vos facsimile
 495. Den grooten en onoverwinnelycken Don Quichot de la Mancha (1682) door Cornelis Wils teksteditie; facsimile
 496. Klucht van de broeckdraghende vrouwe ofte Simpelen Giel (1683) (anoniem) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 497. Belachelycke kluchte van den onstantvastighen minnaer, ofte l’amant inconstant (anoniem) (1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1693) teksteditie; facsimile
 498. Ganda ethnica (1683) door Augustijnen van Gent facsimile
 499. Het belegh van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 500. Het ontset van Leyden (1683) door H. Brouwer teksteditie; facsimile
 501. Voorspel aan de burgermeesteren en regeerders der Stadt Amsterdam (1683) door Pieter Bernagie facsimile
 502. Jodelét, óf de knécht meester én de meester knécht (1683) door Johannes Kommelyn Kasparsz. teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 503. Cinna (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1683) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie; facsimile
 504. Ifigenia (1683) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1715) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie
 505. Fedra en Hyppolitus (1683) door Frans Ryk facsimile
 506. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn facsimile
 507. Kraam-bedt of kandeel-maal van Zaartje Jans (Alexander Lastman, 1684) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 508. De stiefmoer (1684) door Thomas Asselyn teksteditie
 509. De belachchelyke jonker (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1781) teksteditie; facsimile
 510. Het betaald bedrog (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 511. Constantinus de Groote, eerste Christen’ keiser (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 512. De huwelyken staat (1684) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 513. Het studente leeven (1684) door Pieter Bernagie facsimile
 514. De dood van Pompeus (1684) door Govert Bidloo facsimile
 515. Conflictus Thaliae et Barbariei. Dat is, stryd tussen Thalie en Barbaries (1684) door Pieter Rabus naar Latijn van Desiderius Erasmus teksteditie; facsimile
 516. De verwaande Hollandsche Franschman (1684) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) facsimile
 517. Bajazet (1684) door Frans Ryk teksteditie
 518. Het huwelyk sluyten (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 519. Echtscheiding van Jan Klaasz en Saartje Jans (1685) door Thomas Asselyn teksteditie
 520. Paris en Helene (1685) door Pieter Bernagie teksteditie; facsimile
 521. De romanzieke juffer (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 522. De ontrouwe kantoorknecht (1685) door Pieter Bernagie facsimile
 523. Beschryving der spreekende perzoonen, zangen, danssen, konstwerken en vertoogen gevoegd by J.V. Vondels Faëton (1685) door Govert Bidloo facsimile
 524. De belachchelyke hoofsche juffers (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 525. De gewaande advocaat (1685) door Pieter de la Croix teksteditie
 526. De vermakelyke rouw (1685) door Pieter de la Croix facsimile
 527. Trazil (1685) door Joannes Antonides van den Goes teksteditie; facsimile (en diens Ystroom)
 528. Herodes en Mariamne (herdruk 1685) door Katharina Lescailje teksteditie
 529. Fobbert Gort (1685) door Thomas Smith facsimile
 530. Arminius (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 531. De debauchant (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 532. De gôe vrouw (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 533. De ontrouwe voogd (1686) door Pieter Bernagie facsimile
 534. Eer- zege- en lykplichten, ter gedachtenisse van wijlen den Ed: Heer M. Adr. de Ruiter (1686) door Govert Bidloo facsimile
 535. Het zegepraalende Oostenryk, of verovering van Offen (1686) door Govert Bidloo facsimile
 536. Opera, op de zinspreuk: zonder spys, en wyn, kan geen liefde zyn (1686) door Govert Bidloo facsimile
 537. Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer door Pieter de la Croix (of M. van Breda?) (1686) teksteditie; idem (herdruk 1753) teksteditie
 538. De schynheilige (1686) door Pieter de la Croix teksteditie
 539. Roeland (1686) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 540. De verlooren schildwacht (1686) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 541. Konradyn (1686) door Ludolf Smids teksteditie; facsimile
 542. Cleomenes (1687) door David Lingelbach facsimile
 543. De lichtmis, of mal mortje mal kindje (1687) door Andreas du Moulin teksteditie; facsimile; idem (gedeeltelijk andere zetsel) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1700) facsimile
 544. Leopoldus ende Josephus in den onder-ganck van Mahomet (1688) door Augustijnen van Antwerpen teksteditie; facsimile
 545. Myrrha, of de gestrafte bloed-schande (1688) door Abraham Bogaert facsimile
 546. De vryadje van Cloris en Roosje (1688) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 547. Trapolyn (1688) door Emanuel van der Hoeven facsimile
 548. Het gasthuis der gekken (1688) door Jasper Lemmers facsimile
 549. De gecroonde leersse (1688, gedrukt in 1718) door Michiel de Swaen facsimile; door Christopher Joby vertaald in het Engels
 550. De krooninge van Wilhem en Maria (1689) door Thomas Arendsz facsimile
 551. Cluchte van Lauw Scheurbier, de bedroghen soldaet (1689) door Cornelis de Bie facsimile
 552. Adriaan en Alida, ofte de herstelde min (1689) door W. van Heugelenburgh teksteditie; facsimile
 553. De gelukte list (1689) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1702) teksteditie; facsimile
 554. De springende dokter (1689) door Ysbrand Vincent teksteditie
 555. De Franse quacksalver (1689) (anoniem) facsimile
 556. Voorspel, toegepast op den tegenwoordige tyd; en op J. V. Vondels Batavische gebroeders; of onderdrukte vryheid (1690) door Joan Pluimer facsimile; idem (herdruk 1692) teksteditie
 557. De geschaakte bruid, of de verliefde reizigers (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie; facsimile
 558. De steiloorige Egbert (1690) door Pieter Verloove teksteditie; facsimile
 559. De listige vryster (1690) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; idem (herdruk 1707) facsimile; idem (herdruk 1730) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1803) teksteditie
 560. Mustapha, of de wellustige gouverneur (ca. 1690) (anoniem) facsimile
 561. School voor de jaloerschen. Uit het Fransch van Mollière (1691) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 562. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 563. Tafelspelletje ter bruilofte van den edelen Heere Antony Tael. en Jonkvrouwe Brechtland Brasser (1691) door Dirck Buysero facsimile
 564. De waarschynelyke tovery (1691) door Simon van der Cruyssen teksteditie; idem (herdruk 1729) teksteditie
 565. De bekeerde dronkaard (1691) door Michiel Elias teksteditie
 566. Jacoba van Beyeren, erfgravin van Holland (1691) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; idem (herdruk zelfde jaar) teksteditie; facsimile
 567. De Hoogduitsche kwakzalver (1691) door Ysbrand Vincent teksteditie; facsimile
 568. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 569. Nicomedes (1692) door Katharyne Lescailje facsimile
 570. De besteedster van meisjes en minnemoers, of school voor de dienstmeiden (1692) door Jac. de Rijk teksteditie; facsimile
 571. Gusman de Alfarache (1693) door Thomas Asselyn facsimile
 572. De spilpenning (1693) door Thomas Asselyn teksteditie; facsimile
 573. Treurspel in Iamires en Tragédie representée en Iamire (1693) door de Augustijnen van Ieper teksteditie; facsimile
 574. Alexander de Groote (1693) door Abraham Bogaert teksteditie
 575. Brittannicus (1693) door Jean de Canjoncle teksteditie; facsimile; (andere druk 1693b) teksteditie; facsimile
 576. Verwellecominghe aen hertogh Maximilaen Emanuel (1693) door Barbara Ogier teksteditie; facsimile
 577. Krispyn, baron en afslager (1694) door Hermanus Benjamin facsimile
 578. Het huwelyk door list (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 579. Admetus, en Alcestis (1694) door Pieter Nuyts teksteditie; facsimile
 580. Ter lykstaatzie van de koninginne Maria (1695) Thomas Arendsz facsimile
 581. Mithridates (Nederlands) en Mithridate (Frans) (1695) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 582. De pleiters (1695) door Abraham Bogaert teksteditie
 583. Sandryn ende Lanslot (1696) (anoniem) teksteditie; facsimile
 584. Korten inhoud van het spel, de vrede hersteld (1697) (anoniem) facsimile
 585. Spel op de vrede van Ryswyk (1697) door Dirck Buysero facsimile
 586. Min en Wijn-strijt (1697) door Dirck Buysero facsimile
 587. De sipier van zich zelven (herdruk 1679) door Pieter van Gelein facsimile
 588. Reinout in het betoverde hof, zynde het gevolg van Armida (1697) door Joan Pluimer teksteditie; facsimile
 589. Apollo en Dafne (1697) door Cornelis Sweerts teksteditie; facsimile; en diens Inleiding tot de zang en speelkunst (1698)
 590. De buitenspoorige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 591. De martelie der seven Machabe’en, van hunne moeder Salamone ende Eleazar (1697) door Peter Smidts facsimile
 592. De mode (1698) door Pieter Bernagie facsimile
 593. Pyrrhus Koning van Epieren (1698) door Willem den Elger teksteditie
 594. Wagt me voor dat laantje (1698) door Willem den Elger teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1735) teksteditie; facsimile
 595. Sophonisba (1694) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 596. Sedecias (1698) door Jezuïeten van Ieper facsimile
 597. Krispyn, jufvrouw en notaris (ca. 1698) door Jac. de Rijk facsimile
 598. Regulus (1699) door François de Kaarsgieter facsimile
 599. David ad speluncam Engaddi (1699) door Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 600. Het groot vermoogen van juffers oogen, of de betoverde kelk (1699) door François de Kaarsgieter teksteditie; facsimile
 601. Sardanapalus (1699) door Daniël Lingelbach teksteditie
 602. De maeltyt van Don Pederoos geest (1699) door Adriaan Peys teksteditie; facsimile
 603. Clarinde princesse van Mantua, of de rampspoedighe liefde (1700) door J. Acket teksteditie; facsimile
 604. De ghedempte hoogh-moedt, ofte hoovaerdighe bedroghe maeght (1700) door Joan de Grieck facsimile
 605. De ghedwonghe Griet (1700) door Joan de Grieck facsimile
 606. Uyt-ghetapten koop-man ofte mis-luckten dragonder (1700) door Joan de Grieck facsimile
 607. Coenraadt Bier-borst (1700) door Joan de Grieck facsimile
 608. Het boere opera, of Kloris en Roosje (1700) door Dirck Buysero en Jacob van Ryndorp facsimile; De bruiloft van Kloris en Roosje (1707) facsimile; Het boere-operaatje, of de bruiloft van Kloris en Roosje (ca. 1712) teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1727) facsimile
 609. De manzieke vryster (1700) door Wybrandus de Geest teksteditie
 610. Piramus en Thisbe of de bedrooge hartog van Pierlepon, boertige tragedie (anoniem, naar Matthijs Gramsbergen) (1700) teksteditie (naar ex. UBL); facsimile; teksteditie (naar ander editie, ex. KBH); facsimile
 611. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn facsimile; andere ongedateerde druk teksteditie; facsimile
 612. De klugt van Fijtje, of een witte met zwarte (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 613. De verliefde droomer (ca. 1700) (anoniem) teksteditie; facsimile
 614. Bon Jan en Sanderien, klucht-spel oft het tweede deel van den verliefden Periander (ca. 1700) door Cornelis Wils facsimile
 615. Het school voor de vrouwen (1701) door Thomas Arendsz teksteditie
 616. De wonderlijcke stantvastigheyt des Christen gheloove van het Heyligh Kindt Vitus (1701) door Joannes Baptista Brielman facsimile
 617. De gekroonde na haar dood (1701) door François de Kaarsgieter facsimile
 618. De bedrooge woekeraar (1702) door Abraham Alewyn facsimile
 619. Hans Holblock, bestaende in een waen-wijse sottigheyt, en laet-dunckende wijsheyt (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 620. Clucht-wyse comedie vande Mahometaensche slavinne Sultana Bacherach (Klucht van het vals trou-bedrog) (1702) door Cornelis de Bie facsimile
 621. De klugtige schoenlapper, of de nieuwe hondeslager (1702) door Cornelius Schrevelius teksteditie
 622. Latona, of de verandering der boeren in kikvorschen (1703) door Abraham Alewyn facsimile
 623. Coninck van Napels, ofte in wanhoop, hoop (ca. 1703) door Roeland van Engelen teksteditie; facsimile
 624. Den vreedsamighen Abraham (1703) door Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 625. Abraham le pacifique (1703) door Jezuïeten van Cassel teksteditie; facsimile
 626. Verliefde Brechje (herdruk 1705) door Pieter Willem van Haps teksteditie; facsimile
 627. Eneas en Turnus (1705) door Lucas Rotgans teksteditie
 628. Klucht van den nieuw-gesinden doctoor die ik noeme meester Quinten-Quack, en Cortisaan synen bly-geestigen knecht (1706) door Cornelis de Bie facsimile
 629. Geluckige en ongeluckige minne-strydt (1706) door J. Acket facsimile
 630. Jovianus post Julianum Romanorum imperator (1706) door Jezuïeten van Gent facsimile
 631. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 632. Klucht-wyse comedie van den rampsaligen minnaar (ca. 1706) door Cornelis de Bie facsimile
 633. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn; teksteditie; facsimile
 634. De vakantie (1707) door Thomas de Coningh teksteditie
 635. De brassende dienstmeiden (1707) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 636. Alcander, Koning van Cyprus en Cilicie; of de gewaande zeerover (1707) door Jan Goeree teksteditie; idem (herdruk 1741) teksteditie
 637. Ondergang van Eigenbaat (1707) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1708) facsimile
 638. De verstoorde serenade (1708) door François de Kaarsgieter (Constantia et Labore) teksteditie; facsimile
 639. Monsieur Joncourtisaen Turlepin. Haegsche vier-blusscher (ca. 1708) door Gelasius Aleximomus teksteditie; facsimile
 640. Den trotsen eedelman (1709) door Yede Jurjens facsimile
 641. Klugt van ’t verken (1709) door Yede Jurjens facsimile
 642. De gewaande weuwenaar (ca. 1709) eerste deel teksteditie; facsimile; tweede deel teksteditie; facsimile; idem, tweede druk teksteditie; facsimile; derde deel teksteditie; facsimile; Spotdichten op Burmannus teksteditie; facsimile
 643. Boerekermis (1709) door Enoch Krook teksteditie; facsimile
 644. Den hollebolligen lachende dokter of de bereysde Hans Zing-zang (1709) door Jan Pook teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1710) teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1750) teksteditie;
 645. Scilla (1709) door Lucas Rotgans teksteditie
 646. Loon naar werk (1709) door IJsbrant Vincent (Nil Volentibus Arduum) teksteditie; facsimile
 647. Klucht van het bedriegelyck-mal (1710) door Cornelis de Bie facsimile
 648. Vrouw Jacoba van Beyeren, gravin van Hollandt &ct. (1710) door Coenraad Droste teksteditie; facsimile
 649. De belachchelyke erfgenaam (1710) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 650. ’t Boere bedrog (ca. 1710) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 651. De booter-markt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau teksteditie; facsimile
 652. Meleager en Atalante (1710) door Lukas Schermer teksteditie; facsimile
 653. Abradates (1710) door Maria de Wilde teksteditie
 654. De gewaande droes (1711) door Abraham Bogaert teksteditie
 655. Leiden verlost (1711) door Kornelis Boon teksteditie
 656. Athénaïs (1711) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen facsimile
 657. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman teksteditie; facsimile
 658. Den omvergiffenis biddende hoorndrager (1711) door J.P.M. facsimile
 659. Fielebout, óf de dókter tégens dank (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum facsimile; idem (herdruk 1716) teksteditie
 660. Opkomst der Oostindische Compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan teksteditie; facsimile
 661. De gehorende schout (1712) door Hendrik van den Burg teksteditie; facsimile
 662. De belachchelyke serenade (1712) door Nil Volentibus Arduum teksteditie
 663. Europa verkwikt op ’t gezicht der Vrede (1712) door Jan Jacob Mauricius teksteditie; facsimile
 664. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile
 665. De varke markt (1712) door Jan van Gysen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1713) teksteditie; facsimile
 666. De osse markt, of ’t vervolg van De varke markt (1712) door Jan van Gysen facsimile
 667. Filipyns belachchelyke schaaking (1712) door Willem van der Hoeven facsimile
 668. De zwetser (1712) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 669. De ontrouwe weduw (1712) door Simon Stol facsimile
 670. De geleerde vrouwen (1713) door Pieter Burman teksteditie; facsimile
 671. De vermiste molenaar (1713) door Pieter Anthonie de Huybert teksteditie; facsimile; herdrukt als Het onbesturven’ weeuwtje (1718) facsimile
 672. De hedendaagsche bankroetier (1713) door Frans Ryk teksteditie; facsimile; idem (herdruk ca. 1713) facsimile
 673. Temerarius onrechtveerdigh op den throon gestelt, ende Cleomedes onnoosel uyt s’vaders ryck vluchtende (1714) door de Fonteinisten van Kortrijk facsimile
 674. De ontmantelde apotheker, met de gefopte hoorndrager (herdruk ca. 1714) door Hendrik van de Gaete teksteditie; facsimile
 675. Het houwelyk van Jorden en Baafje, of de bedrogen konstverkoper (1714) door Jan van Gysen facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 676. De Vreeden op haar zeegen, en Mars in een rolwagen (1714) door Jan van Gysen facsimile
 677. De vermomde minnaar (1714) door Willem van der Hoeven teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1717) teksteditie
 678. Het wederzyds huwelyk bedrog (1714) door Pieter Langendijk teksteditie
 679. De Amsterdamsche dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 680. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau teksteditie
 681. Krispyn dragonder (1714) door Frans Ryk facsimile
 682. Vijftien Harlekijn-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen facsimile
 683. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau facsimile
 684. De boere bruiloft (1714) door Hermanus Varenhorst facsimile; idem (herdruk 1715) facsimile
 685. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum facsimile
 686. Amintas (1715) door Jan Baptista Wellekens teksteditie
 687. Maradanus (1715) door rederijkers van Kortrijk facsimile
 688. Dronken Brechtje (ca. 1715) door Jan van Elsland facsimile
 689. Krelis Louwen of Alexander de Groote op het poëtemaal (1715) door Pieter Langendijk facsimile
 690. De wiskunstenaars, of ’t gevluchte juffertje (1715) door Pieter Langendijk teksteditie
 691. De holbollige schoenlapper (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 692. De verliefde reiziger bedrogen (1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 693. De hedendaagschen loterye (ca. 1715) door Hermanus Varenhorst facsimile
 694. Arlekyn door liefde (ca. 1715) door Dirck Buysero facsimile
 695. De toverende student met den horendragende meulenaar (ca. 1715) (anoniem) teksteditie
 696. De gezusters of de bewoge huwelyks-haatsters (1716) door Dirck Buysero facsimile
 697. De leevendige doode (1716) door Ysbrand Vincent, voor Nil Volentibus Arduum teksteditie
 698. De gestrafte boosheydt door Carel de Stoute (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 699. Den gheveynsden blindeman (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 700. Den ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) door Cornelis Meyer facsimile
 701. Athalia (1716) door Frans Ryk teksteditie
 702. De ghewillighen hoorendraegher (ca. 1716) (anoniem) facsimile
 703. De heylige Genoveva (herdruk 1716) door Anth. F. Wouthers facsimile
 704. Atreus en Thyestes (1717) door Pieter Boddaert en Pieter de la Rue facsimile
 705. De min- en wynstrydt (1717) door Dirck Buysero facsimile
 706. De schoonste, of het ontzet van Schevening (1717) door Johan Bruynestein of door Dirck Buysero facsimile
 707. De belachelyke lettervitters (1717) door Hendrik van de Gaete facsimile
 708. De dood van sultan Selim, Turksen keizer (1717) door Willem van der Hoeven teksteditie; idem (herdruk 1731) facsimile
 709. De triompheerende standvastigheid, of verydelde wraakzucht (herdruk 1717) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 710. Zegen-prael van Carel VI, keyser van ’t christenryk, ofte nederlaeg van Achmet den III. Turckschen Sultan, door den onverwinnelycken held, Prins Eugenius van Savoyen, opper-veld-oversten de Christenen (1717) door Cornelis Meyer facsimile
 711. Gheluckighen op-gangh, voorspoedighen voort-gangh, ende ramp-salighen onder-gangh van den vermeten, trotsen, ende vraeck-suchtighen Holofernes, Oppersten Hooft-man van het Leger des op-geblasen Koningh Nabuchodonosor, Ghesnevelt onder syn eyghen bloedt-dorstigh sweert door de vroomdadighe, ende noyt ghenoegh ghepresen heldinne Judith, voor de berende stadt Bethulien in syne veldt-hutte (ca. 1717) door Anton Flas facsimile
 712. ’t Zegen-pralende geloof afgebeelt in Thomas Morus (herdruk ca. 1717) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 713. Het Leidsche studentenleeven (1717) door Jan Jacob Mauricius teksteditie
 714. Bergpigmeense minnegril. (1717) door Jan van Hoogstraten teksteditie
 715. Uit Senekaas treurspel, van Hippolytus (1718) door A. Hoppestein teksteditie
 716. Bamba Hispaniae rex tragoedia (1718) door Jezuïeten van Gent facsimile
 717. Voorspel op Agamemnon, koning van Mycene (ca. 1718) door Jan van Hoven facsimile
 718. Arlekyn versierde erfgenaam (1719) door Dirck Buysero teksteditie; facsimile
 719. Achilles (1719) door Balthazar Huydecoper teksteditie; facsimile
 720. Don Jan, of de gestrafte vrygeest (1719) door Govert van Maater facsimile
 721. De prachtige minnaars (1719) door Govert Bidloo teksteditie; facsimile
 722. Hester (1719) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 723. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn facsimile
 724. Veranderinge van het menschelyck lot, ofte Origenon ende Dafrosa (1720) door de Augustijnen van Gent facsimile
 725. Het lichtveerdigh Pleuntjen, en Gys Snuffeleer, oft d’occasie maeckt den dief (1720) ca. door Cornelis de Bie facsimile
 726. De verhinderde wraak van Cajus Martius Coriolanus (1720) door Claas Bruin teksteditie;facsimile
 727. Salomona (1720) door Jacob Cleyburg teksteditie
 728. Dronken Jaap de Boer op het concert (ca. 1720) door Jan van Elsland teksteditie
 729. Den H. Lambertus bisschop van Luyck, ghedoodt van Dodo, door het toe-doen van syne vraeck-gierige suster Alpaïs (ca. 1720) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 730. Het scheeps leven (herdruk ca. 1720) door Cornelis van der Gon teksteditie; facsimile
 731. Isabella, Princesse van Iberië (1720) door Willem van der Hoeven facsimile
 732. Edipus (1720) door Balthasar Huydecoper teksteditie; facsimile en zijn Corneille verdedigd (1720) teksteditie; facsimile
 733. Alexander en Mathildis (1720) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 734. Arlequyn actionist (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; idem (herdruk 1720) teksteditie; facsimile
 735. Edelmoedige liefde van Dom Pedro infant van Portugael, ende Agneta van Castro (1720) door Cornelis Meyer teksteditie; facsimile
 736. Bassianus Varius Heliogabalus (1720) door Gijsbert Tysens teksteditie; facsimile
 737. Quincampoix (1720) door Pieter Langendijk teksteditie; facsimile
 738. Het dolhuis der actionisten (1720) door Govert van Maater teksteditie
 739. Den rampsaligen ondergank van Tersides koning van Persien (herdruk ca. 1720) door Cornelis de Bie facsimile
 740. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn facsimile
 741. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr. teksteditie; facsimile
 742. Achas (1721) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie
 743. De loogenaar (herdruk 1721) door Lodewyk Meijer teksteditie; facsimile
 744. Vertooningen in J. v. Vondelens Palamedes (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 745. Vertooningen voor Arlequyn Actionist (1721) door Pieter Langendijk teksteditie
 746. Don Pedroos Geest (1721) door Frans Ryk teksteditie; facsimile
 747. Amintas (1722) door Kornelis Boon teksteditie; facsimile
 748. Sertorius (1722) door Jan Haverkamp facsimile
 749. Achan (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 750. Die wilt te wys syn, en is bot; die wort van ider een bespot (1722) door Jezuïeten van Belle teksteditie
 751. Athanasius (1722) door Augustijnen van Gent facsimile
 752. De muitery en nederlaag van Midas, koning Onverstand, of comma, punct, parenthesis (1723) door Govert Bidloo facsimile
 753. Tymon van Lucianus (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 754. Klucht van de weyery (herdruk 1723) door Willem Godschalck van Focquenbroch teksteditie
 755. Aepytus (1723) door Jezuïeten van Gent facsimile
 756. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen teksteditie; facsimile
 757. De driftige minnaars (1723) door Adriana van Rijndorp teksteditie; facsimile
 758. De arglistige juffer (1724) door Abraham Elzevier of Abraham Nagtegael Klemens teksteditie; facsimile
 759. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 760. Tys Onverstand (1724) door Jan van Hoogstraten teksteditie; facsimile
 761. Manlius Torquatus (1724) door Jezuïeten van Brugge facsimile
 762. David tragoedia (1724) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 763. Chremes filium suum Chaeream philosophiae animum cupiebat adjungere (1724) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 764. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1724) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 765. Leven ende doodt van den Heylighen Rochus (1725) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 766. De windnegotie (herdruk 1726) door Jacob Clijburgh teksteditie
 767. Cyrus tragoedia (1726) door Jezuïeten van Gent facsimile
 768. De trotse, ongheruste ende bloedtgierighe dobbelheyt van Aretaphila, door de goddelycke rechtveerdigheydt ghestraft. (1727) door Jan Baptist Flas (Pater Justinus van Brussel) facsimile
 769. Goddelycke Vraeck ofte Balthassar Chaldeusche Coninck (1728) door de Augustijnen van Brugge teksteditie; facsimile
 770. Keyser Carel den vyfden vraeck nemende over Joannes Fredericus (1729) door de Augustijnen van Dendermonde teksteditie; facsimile
 771. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook facsimile
 772. De martelie van den Heyligen rudder Sebastianus (1729) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 773. Arlequin tovenaar en barbier (1730) door Willem van der Hoeven facsimile; idem (herdruk 1730) facsimile
 774. Jaddus (1730) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 775. Athalia (1730) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 776. Jan de Plug, en Kaat de Brakkin (herdruk 1730) (anoniem) teksteditie; facsimile
 777. Jupiter en Amphitrion, of de twee gelijke Sosiaas (1730) door Harmanus Koning teksteditie; facsimile
 778. Marcus Attilius Regulus (1730) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 779. Amasias (1730) door Jezuïeten van Gent facsimile
 780. Droom, of de haen (1731) door A.L.F. [= Jacob Elias Michielsz.?] teksteditie
 781. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem) facsimile
 782. Jonathas et David (1732) door Jezuïeten van Gent facsimile
 783. De Kercke, ende miraeckelen van Onse Lieve Vrauwe van Dadizeele (1732) door Rederijkers van Dadizeele teksteditie; facsimile
 784. De gestrafte jesuit, of min-zieke pater (1732) (anoniem) facsimile
 785. De kastanje verkoopster (1732) (anoniem) facsimile
 786. Malherus ende Discreta (1733) door Dominicus Martinus Boeteman schoolmeester van Ieperen facsimile
 787. Athalia (1733) door Jezuïeten van Gent facsimile
 788. Tertuffe, of de schynheilige bedrieger (1733) door Jacob van Ryndorp facsimile
 789. De goudsblom-steeg (1734) door Jan Goeree teksteditie
 790. De werken van barmhartigheid, vertoond in ’t leeven van den heiligen Elisabeth (herdruk 1734) door Anna Maria Krul facsimile
 791. Poursionak, trouw-list ofte bedrogen Fransman (ca. 1735) (anoniem) teksteditie; facsimile
 792. De gewaande Chinaas-vaarder (1735) door D.V.B. facsimile
 793. Sedecias (1735) door Jezuïeten van Gent facsimile
 794. De schadelyke soon, of de Joodse lichtmis (herdruk 1732) door C. Kastricum teksteditie; facsimile
 795. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem) facsimile
 796. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland (1736) door Jan de Marre teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1761) teksteditie
 797. Helena (1737) door G. Kempher teksteditie
 798. Pompejus (1737) door Charles Sebille facsimile
 799. Krispyn, goeverneur en struykrover (ca. 1738) door Grantham facsimile
 800. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738) teksteditie; facsimile
 801. De lastigheid der rykdommen (1739) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 802. Arsaces (1739) door Jezuïeten van Antwerpen facsimile
 803. Crispinus en Crispinianus (1739) door de Schoen-makers van Belle facsimile
 804. De swarte minnaers (ca. 1740) door Joost van Breen facsimile
 805. De woekeraar edelman (1740) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 806. Jacobus (1740) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 807. Umbra (1740) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 808. Het vroutje van Ephesen, of luit gekreeten, haast vergeeten (1741) door Frans Ryk facsimile
 809. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert (herdruk 1742) door Abraham Alewyn facsimile
 810. Baasa delens stirpem Jeroboami (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 811. Baasa vernietigende het geslacht van Jeroboam (1742) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 812. Rosalia, sal vertoont worden door de Dochters van den Catechismus (1742) door Jezuïeten van Gent facsimile
 813. De promotie van den ingebeelden zieken (1742) door Jan Jacob Mauricius facsimile; idem (herdruk 1797) facsimile
 814. Het levendig orgel (1742) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 815. Het swervende portret (1742) door Maria de Wilde facsimile
 816. Jaromirus (1743) door Jezuïeten van Ieper teksteditie; facsimile
 817. Adronicus (1744) door Jezuïeten van Gent facsimile
 818. Samuel Dei nuncius, den bode van God (1744) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 819. Abraham vermaent tot den slacht-offer (1745) door Jezuïeten van Gent facsimile
 820. Bel tragi-comoedia (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 821. Lot ab angelis ductus é Sodoma (1745) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 822. Thomas Apostolus (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 823. Thomas Japon (1745) door Jezuïeten van Kortrijk teksteditie; facsimile
 824. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem) facsimile
 825. Thamas Koelikan (1745) door Frans van Steenwijk teksteditie; facsimile
 826. Adam ende Eva, uyt het lust-paradys gejaegt, in ballingschap. Aller-treurspelen-treurspel (1746) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 827. De vrouw, rechter en party van haar man (1746) door Adriaan Peys facsimile
 828. Asmundus et Ausitus (1746) door Jezuïeten van Kortrijk facsimile
 829. Arlekyn Hulla (1747) door Jacques Japin teksteditie; facsimile
 830. Michael et Linus (1747) door Jezuïeten van Gent facsimile
 831. Hypocrita (1747) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 832. De ziende blindeman (1748) door Joost van Breen facsimile
 833. Jephtias treurspel (1748) door Jezuïeten van Gent teksteditie; facsimile
 834. Gerrit de Ridder - Tomas en Kreel voor de Bruyloft van Kloris en Roosje (1748) door Gerrit de Ridder facsimile
 835. Heliodorus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 836. Titus et Domitianus (1749) door Jezuïeten van Gent facsimile
 837. Salomon unctus | gezalfd | Prodigus ad frugem revocatus | De verquister tot beternis gebragt (1749) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 838. Samaria fame et obsidione liberata | bevrijd | Calistus (1750) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 839. Grootse Brechje (ca. 1750) teksteditie; facsimile
 840. De Rooms-moedigen Horatius, verwinnaer der Albaenen (1751) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 841. L. Junius Brutus (Latijn en Nederlands) en Senex stolidè urbanus / Den plomp-beleefden ouden-man (1751) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 842. De doodt van Egmondt en Hoorn (1751) door Rederijkers van Sint-Truiden (De Olyf-tack) teksteditie
 843. Andreas et Bela | Obliviosus (1752) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 844. Belphegor, vervormden helgeest (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 845. Den advocaet Patelin (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 846. De onrust door den ryckdom (1754) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie; facsimile
 847. Den heere de Pourceaugnac (1754) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 848. Krispyn filozoof (1754) door Simon Stijl teksteditie
 849. Het gered Venetië (1755) door Gerard Muyser facsimile
 850. Don Domingo Gonzales of de man in de maan (1755) door Maria de Wilde (Sine Pallade nihil) facsimile
 851. Salomona met haer zeven zonen Machabeen (1756) door de sodaliteit van de Jezuïeten van Antwerpen teksteditie; facsimile
 852. Schuldige eerbied openbaar betuigd op de Amsteldamsche Schouwburg, den 5de January 1756 onder het vertoonen van de Bruyloft van Kloris en Roosje door Thomasvaar en Pieternel (1756) facsimile
 853. De dry verliefde nichten (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 854. Den hervonden man (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 855. Den hoogmoedigen (1757) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 856. Den waersegger van het dorp (1758) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 857. Philoctetes (1758) door Jacobus Stamhorst teksteditie
 858. Het gewaande huwelyk (1758) (anoniem) teksteditie
 859. De zegenpraalende tyd, of twist tussen de rykdom en tyd (1755) door Govert Bidloo facsimile
 860. De nieuwe beproeving (1758) door Nicolaas Willem op den Hooff teksteditie
 861. De wedergevonden zoon (1759) door Anthonie Hartsen teksteditie; idem (herdruk 1761) teksteditie
 862. De schoole voor de moeders (1759) door Hendrik Willem Regtering teksteditie
 863. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem) facsimile
 864. Papirius of het oproer der vrouwen binnen Romen (1760) door Pieter Langendijk facsimile
 865. De bekeerde gierigaerd (ca. 1760) door Jacobus van Vergelo teksteditie
 866. De wedergevondene dochter (1761) door C.L. van der Lijn teksteditie
 867. De landloopster (1762) door Joannes Franciscus Cammaert teksteditie
 868. De moeder, vertrouwde van haare dochter (1762) door Anthony Hartsen teksteditie; facsimile; idem (herdruk 1783) teksteditie
 869. Jan Pietersz Coen of Bataviase vryheid (1762) door Pieter de Vries facsimile
 870. Tomyris, of de dood van Cyrus. (1763) door Izaac Bilderdyk teksteditie
 871. Eliacim et Joachaz (1763) door Jezuïeten van Mechelen facsimile
 872. Judicium Salomonis (Latijn en Nederlands) / Ex avaro prodigus / Den vreck geworden verquister (1763) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie; facsimile
 873. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum teksteditie; facsimile
 874. Tancredo (1763) door Bruno Zweerts teksteditie
 875. De misleide kooplieden, of de gewaende rijkaerts (1763) (anoniem) facsimile
 876. Mislukte trouw (1764) (anoniem) facsimile
 877. De dood van Calas (1767) door Cornelis Heyligert teksteditie
 878. Gedempte vraecke ende raempsaligen ondergang van Amurath door de Jonkheid van de Sint-Pietersabdij (Benedictijnen) te Gent (1767) facsimile
 879. David en Salomon (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 880. Jan Rokes, of de gewaande drie koningen (1768) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 881. Joseph van syne broeders verkogt (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 882. Iemant en Niemant (1768) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 883. Nabuchodonosor (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 884. Thomas Morus (1768) door Rederijkers van Lier, ’t Dor wordt groeyende teksteditie; facsimile
 885. De inënting (1768) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) facsimile
 886. Het belachgelyk concert (1769) door Albert Frese en Christiaan Schaaf (Ars Superat Fortunam) teksteditie; facsimile
 887. Agon, sulthan van Bantam (1769) door Onno Zwier van Haren teksteditie; facsimile
 888. Stantvastige en triumphante bekeeringe van Euphemia dochter van Elias Coning van China (1769) door de Rederijkers van Nukerke; facsimile
 889. De dwepery, of Mahomet de Profeet (1770) door Albert Frese en Christiaan Schaaf facsimile
 890. Mahomet (1770) door Anthonie Hartsen teksteditie
 891. Baasa delens stirpem Jeroboami (1770) door Jezuïeten van Mechelen teksteditie facsimile
 892. Het verandert houwelijk (ca. 1770) door Jan Soolmans teksteditie; facsimile
 893. Carolus I Angliae rex decollatus (1771) door de Augustijnen van Gent facsimile
 894. Bajazet (1771) door J. Nomsz teksteditie; facsimile
 895. De dweepery gecensureert, of de belaggelyke gevolgen van het danssen eener afgevergde menuet (1772) (anoniem) teksteditie
 896. De vader des huisgezins (1773) door Hendrik van Elvervelt teksteditie; facsimile
 897. De dwaaling van een oogenblik, of het vervolg van Julie (ca. 1769) door J.T. Neyts facsimile
 898. Mariamne (1774) door Pieter van Braam teksteditie
 899. Het boeren huwelyk sluiten (1774) door David Lingelbach teksteditie
 900. Isaak, of de afschaduwing des Heilands. (herdruk, 1774) door Lucas Pater teksteditie
 901. Het onbewoonde eiland. (1774) door Lucas Pater teksteditie
 902. Het beleg der stad Leyden (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile; (octavo) teksteditie
 903. Jacob Simonsz de Ryk (1774) door Lucretia Wilhelmina van Winter, geboren van Merken (quarto) teksteditie; facsimile
 904. De natuurlyke zoon (1774) door Elisabeth Wolff - Bekker teksteditie; facsimile
 905. Cicero en Catilina (1775) door Hendrik van Elvervelt teksteditie
 906. Antonius Hambroek (1775) door Joannes Nomsz teksteditie; vertaling in het Engels; facsimile
 907. Baasa delens stirpem Jeroboami (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 908. Baasa uytroeyende het geslaght van Jeroboam (1776) door Karmelieten van Munsterbilsen teksteditie; facsimile
 909. De landloopster (1776) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile
 910. Bloed van Christus naer een droevige tragedie, aengerecht onder Bauduinus door Noradyn (1776) door de Rederijkers van Gent facsimile
 911. De kistkruiper (1776) door Simon Schynvoet teksteditie
 912. Nieuw jaars-wensch van Thomas Vaer (1776) door Jan de Waal teksteditie
 913. Zedelyke tooneelspellen geschikt voor de opvoeding der jeugd (1777) door D.S.C. teksteditie
 914. Krispyns mislukte onderneming (1777) door Willem Coertse teksteditie
 915. Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 916. De verdrukte wildeman, zijnde een vervolg op Het Engelsche en Amerikaansche kaart-spel (1778) door J.A. Schasz facsimile
 917. Het slaaven-eiland (1779) door Willem Coertse teksteditie
 918. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot teksteditie; facsimile
 919. Apollo op het feest der Eendracht (ca. 1780) door A.B. facsimile
 920. ’t Ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 921. Mal Mortje Mal Kindje, of het bedorven ryke zoontje (ca. 1780) (anoniem) teksteditie; facsimile
 922. Tweevoudige of dubbelde hollebollige vryagien (ca. 1780) (anoniem) teksteditie
 923. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz teksteditie; facsimile; en diens Verhandeling over den Orphelin de la Chine van Voltaire (1782) facsimile
 924. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem) facsimile
 925. Kaat Mossel (1784) (anoniem) teksteditie; facsimile
 926. De boeleerende lakenkoper (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 927. Minnenydige gemaalin (ca. 1784) (anoniem) facsimile
 928. De dwarsdryfster (herdruk 1784) door Pieter Anthony de Huybert van Cruyningen teksteditie; facsimile
 929. De jonge Persiaan (1785) (anoniem) facsimile
 930. De vlugt van Eneas (1785) door Philip Fredrik Lynslager teksteditie; facsimile
 931. De gelukkige dwaling (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:1) teksteditie; facsimile
 932. De gedienstige (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:2) teksteditie; facsimile
 933. De comedie bij geval, of de gefopten (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:3) facsimile
 934. Het Indiaansch meisje (anoniem, Het spectatoriaal toneel V:4) facsimile
 935. Bloedige martel-kroon, ofte Maria Stuart (herdruk ca. 1785) door Joannes Franciscus Cammaert facsimile
 936. Het huwelyk van Figaro, of de dag van de zotheyd (1786) door Maria Geertruida de Cambon teksteditie; facsimile
 937. De bloed-raad, of de gevloekte zaamensweering op ’t Loo (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede] teksteditie, facsimile; idem (herdruk 1786) teksteditie, facsimile
 938. Het gestoorde naaypartydje van Willem de Vde (1786) door Harmodius Friso [= Pieter Vreede ] teksteditie; facsimile
 939. De vrijheydt. Vaderlands opera in drie deelen (ca. 1786) door J.O.D.H. Zeelandus (Jacob Osdorp de Hase) teksteditie; facsimile
 940. De half-geschoorne ouderling (ca. 1786) (anoniem) teksteditie; facsimile
 941. De bruiloft van Teeuwis en Klaartje (ca. 1786) (anoniem) facsimile
 942. Vloek-gespan tegens Petrus Alexiowitz (1788) door de rederijkers van Bilsen teksteditie; facsimile
 943. David en Batseba (ca. 1789) door Lullius Kuttasius (Pieter Boddaert?) teksteditie; facsimile
 944. Thomasvaer en Pieternel op de Bruiloft van Kloris en Roosje (1789) (anoniem) facsimile
 945. De watergeuzen (1790) door A. Loosjes teksteditie
 946. Zaïre (1790) door Jan Verveer teksteditie
 947. De gelukte list (ca. 1792) (anoniem) teksteditie; facsimile
 948. Philoctetes (1793) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 949. Rosalia (ca. 1793) (anoniem) teksteditie; facsimile
 950. De hulk (1793) door A. Loosjes teksteditie
 951. Nederland is vry (1795) (anoniem) facsimile
 952. De bekeerde dronkaart (1795) (anoniem) teksteditie; facsimile
 953. De Scyten (1796) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 954. Agathokles (1798) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 955. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 956. Abelkrombeen (1799) (anoniem) teksteditie; facsimile
 957. Mithridates (1800) door Abraham Louis Barbaz teksteditie
 958. Kraspoekol (1800) door Dirk van Hogendorp teksteditie; facsimile
 959. Macbeth (1800) door Pieter Boddaert teksteditie
 960. Czaar Peter III (1801) door Adriaen Kraft teksteditie
 961. Het spel der liefde (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile
 962. Het gewaand vertrouwen (1803) (anoniem) teksteditie; facsimile


U vindt hier verder:
 • een aparte lijst van ‘Nil Volentibus Arduum’-drukken
 • een vertaling van fragmenten uit de twee klassieke poëtica’s: Aristoteles en Horatius
 • een facsimile van Rodenburghs Eglentiers poëtens borst-wering (1619)
 • de tekst van Vondels Aenleidinge (1650) en Tooneelschilt (1661)
 • vertalingen van de Ars poetica van Horatius door Jan Hemelaer, Vondel (1654) en Huydecoper (1737)
 • Poëtae Heautontumorumenoi, Of, Penne-krygh tusschen de Reformateurs der Poëzy, en E.B.I.S.K.A. (1670) en Nieuwe-jaers-gift, aen Nil Volentibus Arduum en E.B.I.S.K.A. (1671). Twee pamfletten over een ruzie over toneel en de Amsterdamse Schouwburg uit 1670-1671. Ingeleid en uitgegeven door Marja Geesink met medewerking van Anton Bossers. De tekst is hier te lezen als pdf-bestand
 • De bewerking van Horatius’ Dichtkunst (1677) door Andries Pels
 • Gebruik én misbruik des tooneels (1681) door Andries Pels
 • Petrus Burmannus: Oratio pro comoedia en Redenvoering voor de comedie (Utrecht 1711)
 • een Nederlandse vertaling van de Trois discours van Corneille (1724)
 • een tweetalige uitgave van de Art poétique van Boileau (1729, 1786)
 • Verzamelde gedichten van Lodewyk Meijer (1651-1673); UBL LTK 1043
 • Verscheide vertooningen, geschikt ter versieringe van eenige (= 24) tooneel-speelen, die op den Amsteldamschen Schouwburg vertoond werden (1753) door J. van Thil, Gerrit de Ridder en anderen
 • 189 Amsterdamse Schouwburgaffiches
 • een uitgave van Het leven van Jan Punt (1781) door Simon Stijl  In het ‘Costerproject’, bij het Huygens-Instituut en bij de Digitale bibliotheek Nederlandse letteren e.a. vindt u toneelteksten. Veel toneelstukken uit de periode 1780-1800 zijn te vinden bij Early Dutch Books Online. Gegevens over opvoeringen in Amsterdam bij Onstage. Marja Geesink publiceert gegevens over toneeltukken en opvoeringen in Toneelagenda Amsterdam 1617-1672. Een grote verzameling bij Google Books. Gegevens over Frans toneel bij César (in de toekomst cesar.org.uk, e-mail: litt-et-arts-cesar@univ-grenoble-alpes.fr); Theatre classique en Gallica. Voor Engels toneel: Electronic text archives and plays online. In de Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung van Johanna Bundschuh-van Duikeren zijn veel naar en uit het Duits vertaalde toneelstukken te vinden.


  Men kan hierna zes lijsten zien:

    1. auteurs
    2. oorspronkelijke auteurs
    3. drukkers
    4. beginverzen (c.q. beginregels)
    5. korte lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken
    6. lijst van alle ons bekende Nederlandse toneelstukken met titelgegevens, vindplaatsen en commentaar.  Een woord zoeken in de Ceneton-bestanden


  powered by FreeFind
  Continue
  Veel toneelteksten zijn voorzien van één of meer illustraties. Deze zijn in Ceneton beschreven door Daphne Wouts. De belangrijkste gegevens staan in CenetonIllustraties.html. Een overzicht van de door haar genoemde grafische technieken geeft zij in een powerpointpresentatie op de site van Ceneton.

  Twee in het Leidse exemplaar van Jacob Vincks Hippolutus (1671) bijgevoegde illustraties
  geven een niet verwachte associatie: ook de tegenpaus Hippolytus is door paarden verscheurd.


  Aan Ceneton werkten mee:

  Lonneke van Bergen * Monique Beukers * Corina Blankenstijn * Iskander Boon * Jaap Breunesse * Leendert Couprie * Victoria van den Doel * Paul Dijstelberge * Caroline Gauthier * Rob Goedemans * Mirjam Haasnoot * Ton Harmsen * Nanny ’t Hart * Everhard Hofland * Paula Koning * Madelon Monté * Gerhard Jan Nauta * Martijn van Opbergen * Marti Roos * Anne-Brechtje Schelfhout * Mathilde Talens * Marco Uitendaal * Gerrit van Uitert * Christine Vink * Pascale van der Vorst * Charlotte Weers * Daphne Wouts * Swen Zuiderwijk

  Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands