Internetversie gemaakt door:
Rob Goedemans
Hoofdstuk 1 Wat is fonetiek?
Hoofdstuk 2 Eenheden in taal en spraak; versprekingen
Hoofdstuk 3 Bouw en werking van de spreekorganen
Hoofdstuk 4 De productie van spraakklanken
Hoofdstuk 5 Golfvormen en segmentatie van spraakklanken
Hoofdstuk 6 Spectra en formanten
Hoofdstuk 7 Spectrale eigenschappen van niet-stationaire klanken
Hoofdstuk 8 Articulatie en fonetische processen
Hoofdstuk 9 De waarneming van spraak
Hoofdstuk 10 Prosodie I: Functies
Hoofdstuk 11 Prosodie II: Vormen
Hoofdstuk 12 Woordherkenning
Hoofdstuk 13 Variatie in spraak
Hoofdstuk 14 Technologische toepassingen
Appendix A Enige omrekenregels
Appendix B Digitalisering van spraak
Appendix C LPC, PSOLA, HMM, NN
Appendix D Fonetische transcriptie
Bibliografie Index