Vraag 2

Welk gedeelte van het basilair membraan zal gaan trillen als we luisteren naar een /iˑ/?

a. het deel bij de basis

c. het uiteinde

b. het midden

d. het hele membraan

terug naar de tekst