volgende sectie Inhoud van dit hoofdstuk Hoofdindex


9.1 Inleiding

Spraakwaarneming is geluidswaarneming. De waarneming van spraak verloopt dan ook vooral via het gehoor. Akoestisch gezien is spraak, en geluid in het algemeen, niets anders dan kleine, maar snel op elkaar volgende, verstoringen van de luchtdruk. Zulke luchtdrukverstoringen (of: trillingen) worden in ons oor omgezet in zenuwimpulsen, die onze hersenen vertellen dat er geluid klinkt.

Wij zullen in dit hoofdstuk eerst nagaan hoe akoestische trillingen in het oor worden omgezet in zenuwimpulsen, en welke eigenschappen van de geluidstrillingen in deze zenuwimpulsen bewaard blijven. Daarna gaan we in op de gevoeligheid van het gehoor voor uiteenlopende eigenschappen van geluiden. Aan het eind van het hoofdstuk bezien we welke eigenschappen in het spraakgeluid het belangrijkst zijn voor de herkenning van (categorieën van) spraakklanken. We beginnen echter met een kort overzicht van de bouw van het oor. Veel van wat in dit hoofdstuk wordt verteld, wordt uitvoeriger besproken en geïllustreerd in Slis (1996).


volgende sectie Inhoud van dit hoofdstuk Hoofdindex
zeglwit.gif

Copyright © 1998 Coutinho
Alle Rechten Voorbehouden