Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 5, nummer 1 (februari 2005)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Redactioneel
   Reportage
   Colofon
 
Reportage

De Masterbeurs in Utrecht

 – een voorlichtingsstap verder

door Jesca Zweijtzer

   

De eerste masterbeurs waarbij alle veertien bij de VSNU aangesloten universiteiten zich presenteerden, is een feit. Op 4 en 5 februari heeft de beurs plaatsgevonden in de Jaarbeurs van Utrecht. Er was een ‘universitair plein’ ingericht, waarnaast in de rest van de hal ongeveer dertig hbo-scholen een stand bemanden. De beursorganisatie bood de mogelijkheid om masterclasses te geven, en om individuele gesprekken te voeren met bezoekers die zich van tevoren via internet hadden aangemeld.

Noch de landelijke, noch de eigen organisatie kon van tevoren aangeven hoe het deze dagen zou verlopen – dat is zo’n eerste keer nu eenmaal niet goed in te schatten. Onze universiteit had besloten in ieder geval op alle fronten vertegenwoordigd te zijn: behalve de universitaire stand waarin we alle masters hebben uitgestald (circa 50 voor Letteren inclusief de educatieve masters, en ongeveer 90 voor de universiteit in zijn geheel), boden we masterclasses en hadden hoogleraren, docenten en studieadviseurs van uiteenlopende opleidingen zich bereid getoond de individuele gesprekken te voeren. Uiteindelijk bleek dat een heel groot deel van de beursbezoekers er de voorkeur aan gaf de verschillende stands af te lopen, zonder zich op een tijdstip vast te leggen. De specifieke masterclasses werden vrijwel niet bezocht (in tegenstelling tot de algemene ‘Een master volgen aan de UU’, of ‘Exacte masters in Groningen’) en op de individuele gesprekken is nauwelijks ingetekend. Bovendien was het bezoek van hbo-studenten in de stand vrij hoog, terwijl we de hbo-belangstellenden voor letterenmasters moeten vertellen dat ze vaak twee jaar of nog langer van de voorafgaande bachelor moeten volgen om toegang te krijgen tot onze masters.

Toch was onze aanwezigheid op de beurs goed en zinvol. We hebben laten zien wat we allemaal in huis hebben. We hebben toch een niet gering aantal bezoekers voorgelicht over de globale inhoud van programma’s en ze uitgenodigd voor de Leidse masterdag van 18 februari aanstaande. En we zijn een stapje verder in de kennismaking met onze klanten. Verspreid over de twee dagen hebben we (Hans de Jonge van Onderwijsbeleid, Saskia Gieling van Communicatie, en de schrijver) 55 tot 60 gesprekken gevoerd over letterenmasters; ruim de helft van de belangstellenden had een universitaire achtergrond. De meeste vragen werden gesteld over de masters geschiedenis, talen en culturen van Latijns Amerika, Nederlands, Engels, Kunstgeschiedenis en Journalistiek en Nieuwe Media. Er werd voor een belangrijk deel gevraagd naar specialisaties en toelatingseisen. Uiteraard was er ook heel veel vraag naar exacte masters, rechten en psychologie, die mensen konden we doorverwijzen naar de collega’s van de betreffende faculteiten.

De ervaringen van deze beurs zullen uitgebreid geŽvalueerd worden voor volgend jaar. We hopen dat in de toekomst steeds meer universitaire bachelors de weg naar de landelijke beurs zullen vinden. Anderzijds mogen we ook verwachten dat ze onderzoekend genoeg zijn om zich ruim van tevoren via internet en de studiecoŲrdinator te oriŽnteren op hun keuze. En dat ze vervolgens met goede, concrete vragen onze Leidse mastervoorlichting bezoeken waar ze – als het goed is – in hun keuze bevestigd worden.

Uw reactie
vorige pagina top pagina