Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 5, nummer 1 (februari 2005)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Redactioneel
   Reportage
   Colofon
 
Personeelszaken

Hoe was het ook alweer met.. melding calamiteiten?

Helaas is ook binnen de Universiteit Leiden extra waakzaamheid geboden wanneer het gaat om calamiteiten of de dreiging van calamiteiten. Te denken valt aan het uitbreken van brand, een ongeluk, acute medische problemen of een bommelding. Wat zijn dan ook alweer de stappen?

Elke telefoon kent, als het goed is, een sticker met twee nummers die in geval van calamiteiten gebeld kunnen worden: 4444 bij brand en 2200 in andere gevallen.

Bij elke soort calamiteit moet eerst 2200 worden gebeld. Dan komt u terecht bij de receptie van het Lipsiusgebouw; daar zal men verdere actie ondernemen.

U kunt bij twijfel of het een calamiteit is, ook direct bellen naar het hoofd van onze Bedrijfshulpverlening (BHV), Adrie van den Kerkhof. Zijn interne nummer is 2401 en dat nummer wordt doorgeschakeld naar een mobiel nummer, wanneer hij onderweg is.

Uiteraard mag ook altijd 112 gebeld worden in noodsituaties. Met name bij een bommelding kan dan de politie adviseren wat te doen. Contact met de politie wordt in voorkomende gevallen ook gezocht door de receptie of het hoofd BHV. Het is verstandig om na het contact via 112 direct het hoofd BHV te bellen (2401), die dan weet wat er gaande is.

Als u constateert dat er een ernstige brand gaande is, dan zou eerst bellen naar 2200 weleens onnodige vertraging kunnen betekenen. In dat geval kan direct naar de brandweer worden gebeld: 4444. Ook zijn er op diverse plaatsen in de gebouwen "handmelders": u kunt het glas daarvan inslaan, zodat via die weg de brandweer wordt gealarmeerd.

In het kader van preventieve maatregelen kan het geen kwaad om u te oriŽnteren op de meest geŽigende vluchtweg vanuit uw werkplek. De ervaring leert, dat velen van ons de neiging hebben om de gebruikelijke route te nemen van buiten naar binnen en vice versa, maar dat is zeker niet altijd verstandig bij calamiteiten. Zo is het gebruik van liften bij brand ernstig af te raden. Mocht u bij uw verkenning van een vluchtweg onaanvaardbare obstakels tegenkomen, aarzelt u dan niet die aan te melden bij het hoofd BHV.

Meer Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) gewenst !

Voor de veiligheid van studenten en medewerkers is het noodzakelijk dat de bedrijfshulpverlening goed geregeld is. De bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zorgen ervoor dat bij calamiteiten passende maatregelen worden getroffen: zij worden -als het goed is- als eersten gealarmeerd en helpen dan bij ziekte, ongelukken, brandjes en branden. Met name rust op hen de verantwoordelijkheid om iedereen in bedreigde panden tijdig in veiligheid te brengen.

Om na te gaan of onze veiligheidsvoorzieningen goed werken, worden regelmatig oefeningen gehouden.

Nu is er op dit moment een acuut probleem: er zijn te weinig bedrijfshulpverleners, met name in de avonduren. Zoals u vermoedelijk weet, is met name het Lipsius ’s avonds (van maandag tot en met donderdag) behoorlijk druk bezet, maar dan zijn velen van de huidige BHV’ers niet aanwezig, omdat een groot deel van hen alleen overdag werkzaam behoeft te zijn.

Hierbij wil ik met name een beroep doen op die docenten die (ook) ’s avonds lesgeven, om zich aan te melden als BHV’er. Gedurende het jaar kost het wel wat tijd: drie oefeningen per jaar en bij aanmelding een cursus BHV van twee dagen: ťťn dag "Brand en Ontruiming" en ťťn dag "EHBO". Deze cursussen vinden op vaste tijden in het jaar plaats, maar het is ook mogelijk om aparte cursussen te organiseren in collegeloze perioden.

Uiteraard hopen we dat het nooit nodig zal zijn om daadwerkelijk BHV’ers in te schakelen; bij grote aantallen studenten is het evenwel noodzakelijk dat een aantal van onze medewerkers weet wat er moet gebeuren.

Wordt u BHV’er dan staat er een kleine financiŽle vergoeding tegenover, variŽrend van € 181 tot € 363 per jaar , afhankelijk van de gevolgde cursussen en behaalde diploma’s.

Heeft u belangstelling of wilt u eerst nadere informatie dan kunt u zich wenden tot Adrie van den Kerkhof (a.van.den.kerkhof@let.leidenuniv.nl), coŲrdinator BHV.

Jelle Kaldewaij 

Printversie
Uw reactie
vorige pagina top pagina