Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 5, nummer 1 (februari 2005)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Redactioneel
   Reportage
   Colofon
 
Onderwijs

A la carters aan het woord

Al vele jaren is Letteren A la carte een begrip binnen de Faculteit der Letteren en daarbuiten. Ook afgelopen najaar schreven zo’n 200 mensen zich in voor een A la carte cursus, waarbij men kon kiezen uit een aanbod van ruim 250 cursussen. Onder deze cursisten zijn veel "trouwe klanten", een kerngroep die al jaren meedoet. De belangstelling was vooral groot voor Arabisch, Vaderlandse geschiedenis, Militaire Geschiedenis en de Cultuurkunde van Japan. Varen en vechten in het Atlantisch gebied spant met 27 A la carte-aanmeldingen de kroon. Uitgesproken waardering was er voor dr. E.F. vd Bilt, prof.dr. J.L. Blussé en dr. H.J. den Heijer (allen van de opleiding Geschiedenis).

Onder de cursisten van het najaar 2004-2005 is een enquêteformulier verspreid met vragen over het A la carte-onderwijs. De respons was erg groot: meer dan de helft van alle mensen retourneerde het formulier, voorzien van waardevol commentaar.

Uit de enquête blijkt dat de cursisten over het algemeen erg tevreden waren over de gevolgde cursus(sen). Bijna 4/5 waardeert de kwaliteit van de colleges met ‘goed’ of ‘uitstekend’. Dit geldt voor zowel de presentatie van de docenten als de inhoud van de colleges. Overigens blijkt dat meer dan 90% van de cursisten eerder een hogere opleiding hebben gehad (63% WO, 28% HBO). Ook liet de enquête zien dat een meerderheid (68%) de A la carte gids als belangrijkste informatiebron gebruikt, en dat slechts een klein deel (10%) de website gebruikt. Toch wordt de website per week ongeveer 2500 keer bekeken

Uiteraard waren er ook enige punten van kritiek, deze richtten zich vooral op de organisatie (door het wegvallen van Ans Joustra), de accommodatie en het te laat publiceren van de roosters. Aan het eerste punt is al aandacht besteed in de vorm van vervanging van Ans Joustra, haar taken worden momenteel waargenomen door Vanessa Necchi, alumna Italiaanse taal en cultuur. De accommodatie wordt op dit moment voorzien van nieuw meubilair en modernere apparatuur. Dit moet voor het begin van het nieuwe collegejaar (september 2005) gereed zijn. Wat de roosters betreft hoopt de organisatie van A la carte op medewerking van de opleidingen, aangezien zij de roosters verzorgen en aanleveren.

Aan enkele andere tips is al gehoor gegeven: zo is op de website www.letterenalacarte.leidenuniv.nl een aparte rubriek gemaakt waarin de avondcolleges vermeld worden. In de nieuwe gids, die in de zomer uitkomt, zullen de avondcolleges ook apart vermeld worden. De website is op verzoek ook al aangemeld bij de Onderwijs Startpagina.

Er waren vooral ook veel uitingen van lof: A la carte cursisten zien het volgen van een cursus als een ideale tijdsbesteding, en zeggen er veel kennis en nieuwe inzichten mee op te doen. Vaak daagt de gevolgde cursus mensen uit zelfstandig verder te studeren, en zich verder te verdiepen in de behandelde stof. Ook spreekt uit sommige commentaren enige trots over het feit dat men colleges volgt bij hoogleraren, zoals blijkt uit onder andere de uitspraak van een wat oudere heer die erg blij is dat hij ondanks zijn leeftijd "nog naar Leiden gaat"!

Zie ook enqueteformulier (verslag)

Printversie
vorige pagina top pagina