Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 5, nummer 1 (februari 2005)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Redactioneel
   Reportage
   Colofon
 
Onderwijs

De "harde cesuur"
Bachelor en Master zijn echt bedoeld als twee aparte opleidingen!

door Yvonne in 't Veld

Kort voor de jaarwisseling heeft het College van Bestuur het besluit genomen om, voor het jaar 2005/2006, bij de overgang van Bachelor naar Master uit te gaan van de de zgn. "harde cesuur". Voor diegenen onder u die deze term nog niet eerder hebben gehoord: dit betekent dat studenten die zich per 1 september 2005 voor een master willen inschrijven, ervoor moeten zorgen dat zij vr 1 oktober 2005 alle onderdelen van de Bachelor met goed gevolg hebben afgerond. Lukt dat niet dan is er bij veel opleidingen een mogelijkheid zich halverwege (1 februari) of in de loop van het masterjaar alsnog in te schrijven.

De reden voor deze beslissing ligt voor de hand: de Bachelor/Mastersystematiek (in de oorspronkelijke, Angelsaksische vorm) houdt in dat het om twee gescheiden opleidingen gaat, waarbij voor de Master geselecteerd kan worden. Weliswaar heeft het Nederlandse stelsel alweer water in de wijn gedaan met de introductie van de "doorstroommaster" en mag er ook niet cht op kwaliteit worden geselecteerd, maar ons College –en ook ons faculteitsbestuur- willen toch zoveel mogelijk vasthouden aan wat een van de belangrijkste elementen in de systematiek is.

Ook afgezien van dit principe is er veel voor te zeggen dat studenten hun Bachelor moeten hebben afgerond voordat ze aan een Master beginnen. Veelal zal het laatste onderdeel van de Bachelor het werkstuk zijn; dit mee te slepen in de eenjarige Master, waarbij aan het einde nogmaals een scriptie moet worden geschreven, lijkt nauwelijks een goede start.

Verder geeft het besluit van het CvB duidelijkheid: immers, hoeveel ECTS zou nog acceptabel zijn om mee te nemen en wat te doen met studenten van andere instellingen (denk aan buitenlandse studenten) die nog niet klaar zijn met hun Bachelor en bij ons een Master willen volgen?

Zoals gezegd betekent de "harde cesuur" wel dat studenten, wanneer zij in de loop van een cursusjaar afstuderen, nog een mogelijkheid zouden moeten krijgen later in het jaar aan de master te beginnen. De voornaamste reden hiervoor is dat men vreest dat studenten anders naar een concurrerende universiteit zullen vertrekken of, erger nog, helemaal ophouden met studeren.

Voor een aantal van onze opleidingen, vooral als zij klein zijn en zeker wanneer er een bepaalde opbouw in het masterprogramma zit, valt het niet mee om een tweede instroommoment te realiseren. Toch lijkt het belangrijk om studenten in dit opzicht te faciliteren en ze een aangepast programma te bieden. Een advies aan de student om een tijdje naar het buitenland te gaan en te wachten tot volgend jaar, omdat het reguliere masterprogramma nu eenmaal beter van kwaliteit is, mag natuurlijk altijd worden gegeven.

Printversie
vorige pagina top pagina