Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 5, nummer 1 (februari 2005)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Redactioneel
   Reportage
   Colofon
 
ICT Nieuws

In dit ICT-Nieuwsbulletin:

ULCN-Accounts

Per januari is bij de i-Groep ULCN2 ingevoerd. Dit heeft een wijziging tot gevolg gehad in het accountbeheer, namelijk dat ULCN-accounts van medewerkers, die nodig zijn om in BlackBoard, U-Lip (UB portal) en Surfspot (bestelling software) in te loggen, rechtstreeks gekoppeld zijn aan het personeelsbestand. Dat betekent dat accounts onmiddellijk worden geblokkeerd, op het moment dat de einddatum van de dienstbetrekking bereikt is.

In de praktijk wordt de verlenging van veel tijdelijke aanstellingen pas afgerond na de einddatum van het vorige contract, zodat deze werkwijze voor een aantal medewerkers voor overlast kan zorgen.

De Faculteit der Letteren heeft inmiddels op centraal niveau aandacht gevraagd voor dit probleem. Omdat de beheerstructuur van ULCN op centraal niveau nog niet geheel duidelijk is, is het nog onduidelijk, wanneer maatregelen genomen kunnen worden om de effecten te verminderen.

Bespreking computerpractica via Zalenbeheer

Om de gang van zaken rond computerpractica en collegezaken voor docenten eenduidig te maken, kunnen met ingang van het tweede semester computerpractica besproken worden bij Zalenbeheer. Ook storingen aan computerapparatuur en problemen met docenten- en ULCN-accounts kunnen voortaan bij de service desk in de hal van het Lipsiusgebouw gemeld worden, net als voor andere collegezalen.

De balie ITC (125) heeft voor deze aangelegenheden geen functie meer.

Collegezalen

Een sinds jaren geuite klacht, is dat veel collegezalen geen netwerkaansluiting hebben. Dit levert vooral problemen op bij de organisatie van congressen. In samenspraak met het faculteitsbestuur is nu in gang gezet, dat in alle collegezalen een netwerkaansluiting gerealiseerd zal worden.

Communicatie door ICT

Aan de communicatie van de dienst ICT valt het nodige te verbeteren. Veel geuite klachten zijn:

  • slechte berichtgeving over voortgang van werkzaamheden
  • tegestrijdige berichtgeving door verschillende betrokkenen binnen ICT-organisatie (Helpdesk, mensen op de werkvloer)
  • onduidelijke berichtgeving over procedures en wijzigingen daarin

Om hierin verbetering te brengen, zijn de volgende maatregelen ingezet:

  • een 3-maandelijks overleg met vertegenwoordigers van de instituten over ICT
  • bilaterale overleggen tussen instituutsvertegenwoordigers en ICT om wensen en problemen binnen een instituut in hun samenhang te bespreken
  • berichtgeving over onderhanden werkzaamheden en planning daarvan in Forum

Daarnaast stelt ICT een plan van aanpak op over het opstellen van rapportages aan de instituten en het verbeteren van de communicatie tussen de diverse geledingen binnen de ICT-organisatie (Helpdesk, werkplekondersteuners en serverbeheer).

Onderhanden werkzaamheden

Omschrijving Status Datum
Werken op afstand (via Internet) In productie met beperkte gebruikersgroep December 2004
Laptops t.b.v. Onderzoeksinstituten Afgerond Dec 2004/ Jan 2005
Aanleg draadloos netwerk Toegangspunten in aanleg
(Bibliotheek Arsenaal, hal Lipsius, Fac.bestuur)
Februari 2005
Uitfasering oude serverpark Voorbereiding werkzaamheden Feb/Maart 2005
Activering spam filter (tegengaan ongewenste mail) Wacht op uitfasering oude mail server Maart 2005
Inrichten Corpus Gesproken Nederlands Serverapparatuur in bestelling Maart 2005
Toegankelijk maken woordenboeken op CD Koppeling naar UB is getest, nog actie UB Februari 2005
  Ontbrekende CD’s onderbrengen in U-LIP Maart 2005
Vervangen oude Macs en standaardiseren OS X Projectplan opstellen Februari 2005
  Uitrol Mei-Juni 2005
Nieuwe productieomgeving webapllicaties (o.a. DigiBeeld) Wacht op Aanleg draadloos netwerk  
Migratie ActiveMedia (Japanologie) Wacht op Aanleg draadloos netwerk  

Gesignaleerde problemen

Omschrijving Status Opmerkingen
Synchronisatie-problemen op netwerk: wijzigingen in bestanden verdwijnen soms In onderzoek Gezocht wordt naar een alternatief voor de huidige werkwijze, zonder een compleet herontwerp met alle risico’s van dien
Foutmeldingen bij grote mailingen (>5000) Oorzaak bekend Limiet op mailboxen ingesteld om misbruik door externen voor mail-relay (spam) te voorkomen.
Geen individuele contactpersonen uit distributielijsten in Outlook selecteerbaar Analyse afgerond Dit is standaard functionaliteit van de huidige versie van Outlook. De selectie kan anders worden gemaakt door de contactpersonen in Outlook te ordenen
Problemen met printerdrivers Oorzaak bekend Tijdens voorbereiding migratie NT-drivers ge´nstalleerd i.p.v. XP-drivers.
Inmiddels is dit opgelost, nog problemen met door gebruikers zelf ge´nstalleerde printerdrivers
OcÚ-printer (studenten) print niet alle PDF’s goed Bekend probleem Met huidige voorziening niet op te lossen.
Vervanging bij UFB aangevraagd.
Time outs op SAP en ISIS Oorzaak bekend Firewall setting: time out bij 20 min geen activiteit om misbruik te voorkomen.
Wordt uiterlijk 15-2 aangepast naar 60 min (universitair beveligingsbeleid).
Problemen met Real Player Oplossing bekend en bij bekende gebruikers doorgevoerd Sporadisch duikt nog een gebruiker op met problemen, die langdurig afwezig is geweest.
Printversie
Uw reactie
vorige pagina top pagina