Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 5, nummer 1 (februari 2005)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Redactioneel
   Reportage
   Colofon
 
Discussie

Vaker dicht en vaker zonder eten?

Wat vindt u van de (on)toegankelijkheid van de Letteren-gebouwen?

Het was voor velen even schrikken in december: tussen Kerst en Nieuwjaar sloot de Faculteit der Letteren –evenals andere universitaire onderdelen- de deuren. Daarnaast –maar dat is al langer het geval- werd ook het eten ’s avonds vanaf midden december tot eind januari in de kantine onmogelijk en was in diezelfde tijd alleen het Literair Café in het Lipsius open.

Bovendien bleek ook de UB te gaan bezuinigen op openingstijden: ook daar kon de wetenschapper of student niet terecht tussen Kerst en Nieuwjaar.

Protesten hiertegen waren over het algemeen van normatieve aard. De belangrijkste bezwaren:

  • Een universitaire bibliotheek dient juist in de rustige dagen open te zijn, zodat de van colleges verloste medewerker zich eindelijk weer eens enige tijd achtereen op onderzoek kan storten en dan moeten de bronnen ook beschikbaar zijn.
  • De sluiting staat in schrille tegenstelling tot de internationale pretenties van de Universiteit Leiden: waar moet de nietsvermoedende buitenlandse aio of gastwetenschapper heen, die verwacht na een enkele feestdag weer geconcentreerd aan het werk te kunnen en niet dat heel Nederland ruim een week in winterslaap is weggedommeld ?
  • Het duurdere Literair Café openhouden in plaats van de kantine wijst op ordinair winstbejag van UFB.

Overigens bleven de klachten zeer beperkt in aantal; kennelijk wisten de meeste medewerkers alternatieve werkplekken of bezigheden te vinden in de sluitingsweek.

Nog even de argumenten om over te gaan tot sluiting op een rij:

  • Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk geld vrij te spelen voor onderwijs en onderzoek en de ondersteuning beperkt te houden. Als de portiers en huismeesters vrij krijgen tijdens sluiting betekent dit, dat we kunnen besparen op hun vervanging; zij moeten immers tijdens de opening altijd aanwezig zijn.
  • het UFB heeft de verplichting zo kostendekkend mogelijk te werken, opdat de bijdrage vanuit de universiteit zo beperkt mogelijk blijft. Het Literair Café kan tegen geringe kosten bijna de gehele dag open blijven (met één medewerker), terwijl voor het openstellen van de kantine al snel vijf medewerkers noodzakelijk zijn.

Overigens wordt door iedereen erkend dat het tenminste voor de medewerkers mogelijk zou moeten zijn om ’s avonds en ook in het weekend hun werkplek te bereiken. Dat kan nu alleen als de portier van het Lipsius een sleutel uit kan geven. Er wordt nu gezocht naar mogelijkheden om bijvoorbeeld door een magneetkaart of een elektronische sleutel gecontroleerd toegang te verlenen tot de gebouwen van het WSD-complex. Omdat dit bij voorkeur moet gebeuren op een wijze die overal in de universiteit kan worden toegepast en die ook voldoet aan de hedendaagse veiligheidseisen, heeft dit nog wel wat voeten in de aarde.

De vraag is nu: hoe verder ? Gaan we door met deze sluitingstijden (maar dan wel met een veel tijdiger aankondiging) ? Kunnen we ook in juli gaan sluiten, wanneer het op zonnige dagen toch al heel erg warm wordt op verschillende plaatsen ?

Of moeten we terug naar voortdurende openstelling en daar dan meer voor gaan betalen ? Of zijn er nog interessante varianten te bedenken op open of dicht ?

Aarzel niet en geef NU uw mening!  Stuur een e-mail naar 

Reacties

Vanessa Necchi & Laura Herrero

Namens het Studiepunt willen we hierbij even reageren op het item "Vaker dicht en vaker zonder eten?"
Wij zijn het helemaal eens met de genoemde klachten in het stuk; de tijd dat de kantine dicht was rond en na de Kerstperiode, was veel te lang. We waren, heel zielig, aangewezen op de duurdere produkten in het Literair Café, waar het aanbod ook nog eens een stuk minder ruim is.
Ook kregen we bij het Studiepunt vaak klachten over het feit dat de kantine zo lang dicht was. Geen goede ontwikkeling dus!
We begrijpen uiteraard dat er geld bespaard moet worden, maar zou het niet een oplossing zijn om de faciliteiten dan de helft van de tijd open te houden in de rustige periodes? Zo kan iedereen toch nog krijgen wat hij wil, wordt toch nog de helft van de kosten bespaard, en is iedereen blij.

Iedereen heeft zo rond de Kerstdagen minstens een weekje vrij, en het Studiepunt is in de week tussen Oud en Nieuw dan ook gesloten. Maar als het voorstel wordt doorgevoerd om de gebouwen in juli ook een tijd te sluiten, hebben we hier toch een groot probleem: het is dan topdrukte met het produceren en distribueren van het A la carte materiaal, en de Masteraanmeldingen stromen dan binnen. En als we daar niet mee vooruit kunnen omdat het gebouw gesloten is, hebben we straks een heleboel boze mensen…
Dus wat ons betreft: laat de gebouwen zo veel mogelijk open, zodat iedereen kan profiteren van de faciliteiten zoals ze bedoeld zijn.

Kasper van Ommen

Geachte redactie, U schrijft: 'Bovendien bleek ook de UB te gaan bezuinigen op openingstijden: ook daar kon de wetenschapper of student niet terecht tussen Kerst en Nieuwjaar.' Weliswaar is per 1 juli 2004 de UB inderdaad wegens bezuinigingen op vrijdag gesloten vanaf 17.00 uur (maar is nog altijd 74 uur per week geopend). Als ik goed ben geinformeerd , volgt de bibliotheek inzake de sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar al jaren het beleid, dat door het CvB is vastgesteld, dat de bibliotheek tussen kerst en nieuwjaar haar deuren behoort te sluiten. De sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar heeft dus geen direct verband met de bezuinigingen van de bibliotheek.

vorige pagina top pagina