Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 5, nummer 1 (februari 2005)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Redactioneel
   Reportage
   Colofon
 
Bestuurszaken

Universitaire verkiezingen 2005

(www.stemmen.leidenuniv.nl)

Tijdschema verkiezingen

Voor de verkiezingen van studentleden van de Universiteitsraad, de student- en personeelsleden van de faculteitsraden en de personeelsleden van de dienstraden is het volgende tijdschema opgesteld:

  • 7 maart: peildatum en vaststelling kiezersregisters
  • 8 en 9 maart: kandidaatstelling, ter inzage legging kiezersregisters en indienen verzoeken tot verbetering kiezersregisters
  • 10 maart: besluiten stembureaus inzake kandidaatstelling en verzoeken tot verbetering kiezersregisters (beroep mogelijk van 14 tot en met 16 maart 2005; beslissing op beroep 21 maart 2005)
  • 14 en 15 maart: herstel van verzuimen kandidaatstelling
  • 16 maart: beslissing stembureaus herstel van verzuimen kandidaatstelling (beroep mogelijk tot en met 21; beslissing op beroep23 maart)
  • 10 mei: verzenden elektronische oproepen; opening verkiezingen (12.00 uur)
  • 24 mei: sluiting stemming (12.00 uur)
  • 26 mei: uitslag stemming (beroep mogelijk tot 31 mei; beslissing op beroep 2 juni).

Wie is kiesgerechtigd

Iedereen die op 7 maart 2005 (de peildatum) krachtens een aanstelling bij de Universiteit Leiden werkzaam is en iedereen die op die datum als student – dus niet als extraneus - staat ingeschreven, is kiesgerechtigd en behoort in het kiezersregister te zijn opgenomen.

Kandidaatstelling studentleden Universiteitsraad; student- en personeelsleden Faculteitsraden en personeelsleden Dienstraden

Indien u belangstelling heeft voor een actieve rol in de medezeggenschap (universitair of decentraal), dan kunt u zich op 8 en 9 maart 2005 kandidaatstellen. De formulieren daarvoor zijn verkrijgbaar bij de stembureaus.

Stembureaus

De verkiezingen worden georganiseerd door verschillende stembureaus. Dit zijn:

  • voor de verkiezing van de leden van de Universiteitsraad: het Centraal Stembureau, Rapenburg 70, kamer B.2.02, tel: 071-5278118 en CentraalStembureau@bb.leidenuniv.nl
  • voor de verkiezing van de leden van de Faculteits- en Dienstraden: het desbetreffende faculteits- of dienstraad stembureau, dat meestal is gevestigd op het faculteitsbureau. Voor de Dienstraden oude UB is het Centraal Stembureau tevens het stembureau voor de dienstraden.

Voor verdere inlichtingen kunt u bij het Centraal Stembureau of een van de andere stembureaus terecht.

Printversie

Uw reactie
vorige pagina top pagina