Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 4, nummer 1 (februari 2004)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Colofon
 
Onderzoek

Onderzoekvisitaties ULCL en CNWS

  • Visitatie...! 
    Een inleiding op de stukken over de onderzoeksvisitaties door Sander Bos
CNWS Eindrapport van de visitatiecommissie CNWS
CNWS comments on the Report of the CNWS Review Committee (PDF-bestand)
CNWS gevisiteerd
Een impressie door  J.G. Oosten
Alma matrix: een impressie vanuit de taalkunde 
Jeroen Wiedenhof
Lof voor CNWS, opmerkingen  in de marge
Reactie op de onderzoekvisitatie door Ivo Smits
ULCL Eindrapport ULCL
Reactie ULCL op het visitatierapport (PDF-bestand)
Onderzoeksvisitatie ULCL herfst 2003
Ervaringen van de secretaris Wiecher Zwanenburg
ULCL gevisiteerd
Een terugblik door Vincent van Heuven
Het nieuwe visiteren: ULCL onder de loep
Marijke van der Wal (ULCL)