Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Jaargang 4, nummer 1 (februari 2004)

   Agenda
   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Discussie
   Bibliotheek
   Bestuurszaken
   ICT
   Colofon
 

Onderzoekvisitaties ULCL en CNWS

  • Visitatie...! 
    Een inleiding op de stukken over de onderzoeksvisitaties door Sander Bos
CNWS Eindrapport van de visitatiecommissie CNWS
CNWS gevisiteerd
Een impressie door  J.G. Oosten
Alma matrix: een impressie vanuit de taalkunde 
Jeroen Wiedenhof
Lof voor CNWS, opmerkingen  in de marge
Reactie op de onderzoekvisitatie door Ivo Smits
ULCL Eindrapport ULCL
Onderzoeksvisitatie ULCL herfst 2003
Ervaringen van de secretaris Wiecher Zwanenburg
ULCL gevisiteerd
Een terugblik door Vincent van Heuven
Het nieuwe visiteren: ULCL onder de loep
Marijke van der Wal (ULCL)