Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Inhoud

Jaargang 3, extra nummer (1 sept. 2003)

   Bestuurszaken
   Colofon
   Archief
 
Begroting 2004
Op 27 augustus jongstleden is de concept-begroting 2004 doorgesproken met de Faculteitsraad. Deze begroting heeft belangrijke gevolgen voor de faculteit als geheel in de komende jaren. Lees hier de toelichting van het faculteitsbestuur.

Zie verder Forum nr. 4 (augustus 2003) met daarin onder meer:

    
      IIAS Agenda
      Promoties
      Schouwburg Symposium