Homepage Universiteit Leiden
Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Personalia

Jaargang 1, nummer 4 (mei 2001)

   Onderwijs
   Onderzoek
   Personalia
   Bibliotheek
   ICT
   Colofon
 
Hubert Slings
Onderwijs- en Wetenschapsbeleid

Stammend uit een geslacht van onderwijzers en docenten (vader, moeder, grootvader, grootmoeder, overgrootvader werkzaam in lager dan wel middelbaar onderwijs) ben ik opgegroeid in het besef dat onderwijs in het leven van mensen een basale doch cruciale rol speelt. In een maatschappij die is afgestemd op rendement en efficiŽntie moet er echter voor gewaakt worden dat onderwijs niet wordt gereduceerd tot opleiding. Scholing is in de eerste plaats vorming.

Het is me daarom een genoegen om sinds 1 maart jl. voor onze faculteit te mogen werken als beleidsmedewerker onderwijs. In zekere zin val ik met mijn neus in de boter. Want juist het genoemde begrippenpaar - academische vorming versus praktische opleiding - speelt bij de invoering van de Ba/Ma-structuur een centrale rol. Ik zie het als een uitdaging direct betrokken te zijn bij de vaak precaire afwegingen die daarbij gemaakt moeten worden.

In Leiden heb ik al heel wat voetstappen liggen. In 1985 liet ik me als student inschrijven bij wat toen nog de 'vakgroep Nederlands' heette. In de jaren die volgden genoot ik van studie en studentenleven. Het jaar 1991 bezorgde me niet alleen een doctoraaldiploma maar ook een echtverbintenis met Inge de Vries, studente Nederlands en lid van dezelfde studentenvereniging (VGSL 'Franciscus Gomarus').

Na de studie volgde een jaar postdoctorale lerarenopleiding, waarna ik in april 1992 als onderzoeker in opleiding werd aangesteld bij het project Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. Onder begeleiding van Frits van Oostrom deed ik onderzoek naar Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs. Dat resulteerde in 2000 in het proefschrift Toekomst voor de Middeleeuwen (uitgegeven in de NLCM-reeks van Prometheus). Als praktisch uitvloeisel van mijn onderzoek ontstond de reeks Tekst in Context, een serie schoolboeken over historische literaire werken voor gebruik in het Studiehuis, waarvoor ik zelf delen verzorgde over Karel en Elegast en Reinaert de vos (uitgegeven bij Amsterdam University Press). Inmiddels ben ik via het NLCM ook betrokken bij een internet-literatuurgeschiedenis-project, in de eerste plaats bedoeld voor gebruik in het Studiehuis.

In 1997 verhuisden we van Leiden naar Steenwijk, vanwege een fusie van de uitgeverij waar Inge werkte. Ik kan iedereen aanbevelen om een paar jaar in die contreien te vertoeven. Uiteraard hebben natuurschoon en gemoedelijkheid zo hun charmes. Voor de taalliefhebber kan daaraan toegevoegd worden dat we de 'Ik heb de band lek'-constructie van Cor van Bree talloze malen 'live' mochten betrappen, en ook een ons voordien onbekende constructie van het type 'Ik ben een nieuwe jas nodig'.

Omdat de tweeŽnhalf uur spoor die ligt tussen de 'Olde veste' en de 'Alma mater' inmiddels tot een flinke dwarsligger is uitgegroeid, hopen we binnenkort met onze drie kinderen Gerben (6), Christine (4) en Peter (0,5) vanuit het Niet-Westen terug te verhuizen naar het Westen. Of beter gezegd: vanuit de Niet-Randstad terug naar de Randstad. Want dat is een onderscheid waartegen geen wet Gelijke Behandeling is opgewassen.

Up

Reageren:
REACTIE