Homepage Universiteit Leiden

Homepage Faculteit der Letteren Homepage Forum Zoeken in Forum E-mail redactie Forum

Discussie

Jaargang 1, nummer 1 (januari 2001)

   Onderzoek
   Discussie
   Bestuurszaken
   Colofon
 
Plagiaat in werkstukken van studenten
door Ingrid Tieken-Boon van Ostade, opleiding Engels

Een tijdje geleden stuurde een collega een mailtje rond met de boodschap dat ze een van haar studenten openlijk had horen opscheppen over het feit dat hij bij het schrijven van zijn essay zo goed gebruik had weten te maken van het Internet. Het mailtje was bedoeld als waarschuwing. Meestal kun je plagiaat bij studenten Engels vrij makkelijk herkennen: het Engels is vaak te goed, en er worden woorden gebruikt die je niet zo snel zou verwachten van iemand die het Engels niet als moedertaal heeft. Vroeger ging het bij plagiaat vaak om een redelijk beperkt aantal boeken of artikelen waaruit studenten putten en was de bron met enig speurwerk vaak wel te achterhalen; met het Internet zijn de mogelijkheden veel en veel groter geworden, en is het identificeren van de gebruikte bron haast onbegonnen werk geworden.

Plagiaat-sites
Mijn collega heeft een lijstje gemaakt van websites waar je essays op bestelling kunt laten schrijven, al dan niet gratis. Lijsten als deze circuleren ongetwijfeld ook onder studenten. Een paar voorbeelden zijn de volgende websites: 

De laatste site kon me helaas (SORRY, WE HAVE NO RESULTS THAT MATCH YOUR TOPIC) geen essay aanbieden op mijn onderzoeksgebied, 18de-eeuwse grammatica's en dan met name Robert Lowth (1710(1787). Maar ik kon ze wel bellen voor verdere hulp.

Het opsporen van plagiaat
Er bestaan programma's met behulp waarvan je plagiaat kunt opsporen. Een daarvan is http://www.plagiarism.org/ , maar het gebruik ervan is niet gratis. Wel kun je het gratis een tijdje uitproberen. Ik heb dat zelf nog niet gedaan, maar als er docenten zijn die ervaring hebben met dit programma of met een programma voor andere talen dan het Engels ben ik daar wel benieuwd naar. Een andere collega had trouwens zelf ook een oplossing gevonden: hij typte een verdachte zin bij een zoekmachine in en kwam daarmee ook achter de gebruikte bron! De handigste zoekmachine hiervoor is waarschijnlijk google.

Bronvermelding internetsites
Een tijdje geleden las ik een essay waarin de student wel aan bronvermelding deed, maar dan zo globaal dat het niet duidelijk was van welke Internet-site ze haar materiaal (letterlijk, zo bleek!) had overgenomen. Veel studenten weten niet hoe ze naar een Internetpagina moeten verwijzen. Volgens het MLA Style Manual moet dat als volgt: Bas van Elburg, 'Possible Origins of Certain Nonstandard Verb Forms in the Dialect of Tristan Da Cunha' HistoricalSociolinguistics and Sociohistorical Linguistics, http://www.let.leidenuniv.nl/English/staff/tieken/internet%20journal/index.htm  (2000) (provide your date of logon; sample: 10 January 2001). Meer informatie is te vinden op http://www.columbia.edu/cu/cup/cgos/idx_basic.html , onder "Preparing the Bibliographic Material".