Dit is de catalogus van het scriptie-archief van de
opleiding Nederlandse taal en cultuur.

De lijst bevat doctoraal-, bachelor- en masterscripties.
Scripties uit het open archief zijn in te zien
in de bibliotheek van de opleiding.

Aal, Charald (1 juni 2004) - Open Archief 00952
Diabolai. Ad Hominem-Argumentatie in de Klassieke Retorica
Aalbers, J. (juni 2013) - Open Archief 01550
massaker op de snijtafel
c.b. vaandragers herschrijving van leve joop massaker ontleed
Aalbertsen, Leanne (juni 2006) - Open Archief 01025
asiel.zoe.ker (de ~(m.))
Literaire aspecten verbonden aan een receptieanalyse van De asielzoeker en de plaats van Arnon Grunberg in de literatuurgeschiedenis
Aalbrecht, Heidi T. (1996-08) - Open Archief 00756
De participiumconstructie in oudere fasen van het Nederlands.
Aardse, Karel (1983) - Gesloten Archief 01115
Diablerië of toverië? Of alleenlijk maar Clerkekonste? Onderzoekingen betreffende ’Het Zwevende Schaakbord’ van Louis Couperus.
Aarts, Daniëlle (1999-08) - Open Archief 00796
Zelfdiagnose als leermiddel : voorstel tot invulling van het vak Taalverzorgibng
Aarts, Inge (22 mei 2006) - Open Archief 01019
Andere mensen zijn ook gewoon
De werkinterne- en externe opvatting van Miep Diekmann over de Ander
Abbes, A.H.J. (1996-08) - Open Archief 00736
“Alles veranderden, alles versierden, alles verdraaien zij naar hun welgevallen”: een onderzoek naar de verandering vn het Oedipus-verhaal in de periode 1660-1779, bezien vanuit de informatie die de verschillende vertalingen aanreiken.
Abrahams - Sollewijn Gelpke, H.A. (1987-09) - Open Archief 00170
Af-scheyt of Vaer-wel van Parys door Diederick Buysero 1667. [Inl., annotatie en comment.]
Adriaanse, Anneke (1987-03) - Open Archief 00127
Nuchter of nerveus ? Vrouwfiguren in de romans van P.A. Daum in naturalistisch perspectief.
Adriaanse, M. (1984-06) - Gesloten Archief 01150
Van keurslijf naar sarong en kabaya : het leven van de getrouwde Hollandse vrouw in Nederlands - Indië, 1870-1920, gezien door de ogen van een aantal vrouwelijke auteurs
Aelbers, Tineke & Willem van Hoogen (1984-05) - Gesloten Archief 01140-01141
Jans Teesteye van Jan Boendale. Deel I : inleiding en annotaties, Deel II : kritische tekst.
Aggelen, D. van (1976-12) - Gesloten Archief 00903f
J.J. Cremer: Hanna de freule
CS 19de-eeuwse romans.
Agten, Carina van (1990-09) - Open Archief 00416
Maerlant als auteur; de auteur als Maerlant : onderzoekingen naar de prologen van Jacob van Maerlant.
Akker, Jennifer van den (2 juli 2012) - Open Archief 01461
Wat zeggen we als/wanneer we als/wanneer gebruiken?
Het verschil tussen de connectieven als en wanneer in termen van `subjectiviteit’
Akker, Kees van den (1974-10) - Gesloten Archief 00697
De Arke Noach’s (1830-1833)
CS
Akker, Lieke van den (1993-07) - Open Archief 00576
Taalkunde op school : een overzicht van de taalkundige en didactische uitgangspunten met betrekking tot taalkunde-onderwijs en een praktische uitwerking daarvan in de vorm van een serie lessen over morfologie.
Alberts, Daniëlle (5 juli 2010) - Open Archief 01345
100% Hippe chicks en stoere hunks
Over de Nederlandse chicklit jr.
Alberts, Daniëlle (juni 2012) - Open Archief 01486
De intertekstuele relatie tussen Giacomo Casanova’s Histoire de ma vie en Arthur Japins Een schitterend gebrek
Alers, Ruud (1984-04) - Gesloten Archief 01136
Doodlopend dromen in een gevonden straat : een onderzoek naar de vertelsituatie, personages en standpunten in de roman ’Vergeten straat’ van Louis Paul Boon.
Aller, C.H. van (1983-10) - Gesloten Archief 01124
De politieke opvattingen van Busken Huet.
Allewijn, Marcus (03-06-2008) - Open Archief 01181
Het geleide toeval. Een onderzoek naar Hobbesiaanse elementen in het werk van Willem G. van Maanen.
Alphen, Kelly van (10 juli 2013) - Open Archief 01554
Het is de toon die de muziek maakt
Een retorische analyse van herhalingsfiguren uit zes belangrijke toespraken van Barack Obama uit de perioden 2008-2009 en 2012-2013
Alphen, Netty van (1976) - Gesloten Archief 00863
Definitie van de term "Nieuw Zakelijkheid" door Gero von Wilpert in zijn "Sachwörterbuch der Literatur". CS
Heinz Kindermann: "Idealisme en Zakelijkheid in de huidige Duitse literatuur". (1933) [1976]
Alphen, Netty van (1976) - Gesloten Archief 00870
Karakter door F. Bordewijk.
CS
Alphen, Netty van (1980) - Gesloten Archief 01066
Merijntje Gijzen en de gemeenschapskunst : een onderzoek naar de literair-theoretische opvattingen van A.M. de Jong in relatie met zijn literaire werk
Amelink, Hansje (3 juni 2010) - Open Archief 01266
Schooneman en de sonnetten van de schoonheyt
Verslag van een onderzoek naar de auteur van de twaalf sonnetten van de schoonheyt en de zes ertussen geplaatste liederen in het liedboek Apollo of Ghesang der Musen (1615)
Amelsvoort, Mirjam van (oktober 2006) - Open Archief 01078
Die swerfjare van Poppie Nongena en ’n Stringetjie blou krale.
Een vergelijking tussen de impliciete auteurs.
Ames, Jakkie (1987-07) - Open Archief 00145
Vrouwenkampen op Java : een analyse van zeven boeken over de Japanse bezetting in Nederlandsch-Indië.
Ameyde, Nel van & Ineke Jansen (1981) - Gesloten Archief 01054
De functie van de gevulde pauze.
Amstel, Christianne van (1989-11) - Open Archief 00386
Som wat sots oor die jonghers ende som anders : een onderzoek naar de inhoud van Den Sack der Consten uit 1528.
Anbeek van der Meijden, Emma (26 augustus 2011) - Open Archief 01376
Een van de smerigste methodes die je kunt bedenken
"Hij zegt dat hij het niet bij voorbaat zegt, en heeft het daarmee toch lekker gezegd. Dat is een van de smerigste methodes die je kunt bedenken."
Een mentale ruimte-theoretische analyse van de praeteritio als strategische manoeuvre
Anema, Danielle (30 oktober 2002) - Open Archief 00940
Utrechts in stad en streek. Een onderzoek naar dialectverandering in het Stad-Utrechts, Zeisters en Driebergs
Anemaet, Lotte (18 juli 2008) - Open Archief 01172
Motiveren is een kunst.
Rechters en burgers over het vrouwenstandpunt van de SGP.
Anemaet, Lotte (10 juli 2009) - Open Archief 01253
`Naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid acht ik u..’
Retorische middelen binnen het strategisch manoeuvreren in het civiele recht
Ankoné, Renske M.A. (juli 2010 ) - Open Archief 01317
Intertekstualiteit in de poëzie van Rozalie Hirs
Anna Kruip (MA 0344648)
(4 augustus 2008) - Open Archief 01154
‘De schoonheid van het kwaad’. Het sublieme bij Armando
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00827
Het aendachtigh Liedtboek van G.A. Brederode
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00819
A.L.G. Bosboom - Toussaint: Frits Millioen en zyne vrienden
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00825
Een critische behandeling van Gossaerts beschouwing over Bilderdijk.
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00831
Deirdre en de Zonen van Usnach (A. Roland Holst) : een poging tot stilistisch onderzoek.
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00823
Distichon, epigram en kwatrijn
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00835
Enige opmerkingen over de dichter Victor Hugo en de reacties op zijn poëzie hier te lande
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00830
Enkele beginselen van kunstrichtingen en kunstvormen .
Anoniem () - Gesloten Archief 00001
Jacob Duym: ’Een Nassausche Perseus’
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00820
Willem Kloos "Rhodopsis"
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00826
De liederen van Hooft
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00837
De ontwikkelingsgang van de motieven in Bloems poëzie
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00821
Referaat over de bronnen en de wijsgerige ac htergrond van Willem Kloos’ "Rhodopsis"
Anoniem () - Gesloten Archief 00004
De stijl van de Batavische Arcadia van Van Heemskerk.
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00822
Een vergelijking van proza van Cats, Hooft en Vondel "op stilistische grondslag".
Anoniem (1934-10) - Gesloten Archief 00019
De Verjaardag, van A.C.W. Staring.
Handschriftelijke scriptie
Anoniem () - Gesloten Archief 00005
Vondels dramaturgie.
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00818
Vondels dramaturgie
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00824
Rondom de Muzenalmanak. Iets uit het leven onzere dichters in de tijd der Romantiek.
Anoniem (1976 ?) - Gesloten Archief 00829
Waardering van de zin en esthetische kwaliteit van Anna Bijns’ referein: O ongenadige dood. Bloedgierige beeste.
Anrooij, Wim van (1984-09) - Gesloten Archief 01196
Claes Heynenzoon alias heraut Gelre : onderzoekingen naar een laat 14e-eeuwse heraut, zijn poëzie en zijn publiek.
Antoinette Brummelink (juni 2003) - Open Archief 00917
Sanne van Havelte. Een onderzoek naar de paratext van haar werk
Apotheker, Astrid (1980-01) - Gesloten Archief 00975
Met de of zonder de ? Een onderzoek naar -de-deletie in het Gronings.
Apperloo, Jorien (juli 2006) - Open Archief 01058
Mediahypes: een economische valkuil? Een onderzoek naar de mediahypegevoeligheid van de economieredactie van opinieweekblad Elsevier
Arends, Myra (1993-06) - Open Archief 00572
Taalkunde op school : een overzicht van de taalkundige en didactische uitgangspunten met betrekking tot taalkunde-onderwijs en een praktische uitwerking daarvan in de vorm van een serie lessen over taalstoornissen.
Ariaans, Marlieke (2000-07) - Open Archief 00825
Over de motieven ’horten’, ’zien’ en ’zwijgen’ in de romantrilogie "Gewaagd leven", "Lijken op liefde" en "Was getekend" van Astrid H. Roemer.
Arkesteijn - van Mil, E.A.M. (1979) - Gesloten Archief 00958
Vestdijk en de religie. Een onderzoek naar het verband tussen De Toekomst der Religie en De Vuuraanbidders.
Arkesteyn, E. van (1976-12) - Gesloten Archief 00903e
Hildebrand: Gerrit Witse, Een oude kennis.
CS
Arnhem, Marysia van (20 juni 2007) - Open Archief 01086
Van Thijm naar Ising: Een bewerking van De Vier Heemskinderen voor de negentiende-eeuwse jeugd
Arnhem, Marysia van (14/04/2009) - Open Archief 01207
“Schreft mij doch met alle gelegentheijdt” Communicatie op afstand: zeventiende-eeuwse brieven van het thuisfront aan VOC-dienaars in Azië
Asselbergs, Marjolein (1987-10) - Open Archief 00168
De Verlatene, roman van het Joodse leven. door: Carry van Bruggen.
Atzema, T. (1991-08) - Open Archief 00466
Emile Zola: letterkundige Herkules of wetenschappelijke Hades ? De ontvangst van Emile Zola in het tijdschrift Nederland in de periode 1876 - 1892.
Atzema, T. (1991-08) - Open Archief 00892
Emile Zola: letterkundige Herkules of wetenschappelijke Hades. De ontvangst van Emile Zola in het tijdschrift Nederland in de periode 1876 - 1892
Aukema, Saskia (1998-07) - Open Archief 00761
Commerciele naamgeving : over handels- en merknamen.
Ausems S.J., Th.W.A. (1950, ca.) - Gesloten Archief 00033
1. Elckerlijck.
2. De Karolingische verhalen van J.A. Alberdingk Thijm.
Baalen, P.E. van (1993-02) - Open Archief 00534
Argumentatie en de taalhandeling argumenteren : de ontwikkeling in het denken over taalhandelingen in de geïntegreerde pragmatiek.
Baarle, Marcel van (1984) - Gesloten Archief 01291
Een onderzoek naar de organisatie, het ledenbestand en de boekenaanschaf van het leesgezelschap `Miscens Utile Dulci’ te Leiden in de periode 1800 tot 1840.
Baars, Helga (21 mei 2013) - Open Archief 01546
Het effect van retorische stijlfiguren in Tweets
Baars, Sjaak (19/08/’09) - Open Archief 01256
Muzikaliteit bij Obama
Een onderzoek naar herhalingen in drie toespraken
Baars, Sjaak (20/10/2011) - Open Archief 01444
De stem van de journalist
Een procesanalyse naar het toevoegen van een `journalisstic voice’ bij pers- en persbureauberichten in De Standaard
Baartmans, Luciënne (1992-07) - Open Archief 00516
Sprookjes met een ziel: Psyche en Fidessa van Louis Couperus.
Baay, Reggie (1984-11) - Gesloten Archief 01165-01166
P. Brooshooft : de koloniale politiek en de literatuur
Bakema, Peter (1989-09) - Open Archief 00393
Lexicale dynamiek.
Bakker, Alexander (1995-08) - Gesloten Archief 01262
Van paradijs tot plantage: beeldvorming van Indië in 19e-eeuwse reisverhalen
Bakker, D.M. (1958, ca.) - Gesloten Archief 00074
Over de geschiedenis van het Nederlandse rijm.
Bakker, D.M. (1959-04) - Gesloten Archief 00075
Rijmloze poëzie in de 18e eeuw met een excurs naar Gorter’s Mei.
Bakker, D.M. (1959 ?) - Gesloten Archief 00436
Stoplappen in Jacob van Maerlant’s Sinte Franciscus Leven en zijn Strofische gedichten.
Annotatiescriptie taalkunde.
Bakker, D.M. (1959-08) - Gesloten Archief 00442
Compilaties bij contracties.
Scriptie taalkunde.
Bakker, Enzio (12-07-2013) - Open Archief 01582
De onweerrlegbare theorie weerleggen
Hoe de aanhangers van de illuminati-theorie hun standpunten verdedigen en daarin niet slagen
Bakker, G.G.H. (1992-08) - Open Archief 00529
Voert de milieubeweging een redelijke discussie? Een onderzoek naar het gebruik van drogredenen en stijlfiguren door de milieubeweging.
Bakker, M.F. (4 oktober 2006) - Open Archief 01052
Intersubjectiviteit in persoonlijke en onpersoonlijke complementconstructies.
"Nooit had ik verwacht dat Rita Verdonk me nog eens mijn nachtrust zou kosten"
Bakker, M.F. (28 januari 2009) - Open Archief 01211
In discussie met niet en on- Een studie naar adjectieven met niet en on- in relatie tot cognitieve coördinatie en mentale ruimtes
Bakker, Maaike (25/01/’09) - Open Archief 01201
Ik sta te popelen
Beschrijving en vergelijking van twee Nederlandse progressiefconstructies
Bakker, Nanda (juli/augustus 2007) - Open Archief 01117
Feit en fictie in de historische jeugdromans van Simone van der Vlugt
Bakker, R.J. (1985-03) - Open Archief 00009
Regel en regelbewustzijn : een onderzoek met (socio)linguistische variabelen.
Bakker, S.R. (2000-07) - Open Archief 00861
My nu sae verjet jou : Derk Christiaan Hesseling en zijn theorieën over het Afrikaans en het Negerhollands.
Ballering, Kristi (15 juli 2013) - Open Archief 01553
De acteercarrière van Amadis van Gaule
De remedialiserig van de Amadis van Gaule-romans in de zeventiende eeuw op het Nederlandstalig toneel
Barbara Neugebauer (01-08-2003) - Open Archief 00925
Van Heerdens visie op de identiteitscrisis van blanke Afrikaanstaligen.
Een analyse en interpretatie van Die Swye van Mario Salviati
Barmentlo, Caroline (1988-09) - Open Archief 00312
Torens, tinnen en transen : over de Sint Servatiuslegende; een bewerking van Hendrik van Veldekes Sint Servaeslegende door Marie Koenen
Barnhoorn, Wim (1997-08) - Open Archief 00744
Scripties : analyse en beoordeling van de kwaliteit van zestien scripties en een enquête-onderzoek naar problemen bij het maken van scripties aan de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden : aanbevelingen aan studenten en aan de vakgroep.
Barning, Eefje (augustus 2008) - Open Archief 01157
Van Don Giovanni tot Het meesterstuk.
In welke mate zijn de personages uit de roman Het meesterstuk uitwerkingen van de personages uit de opera Don Giovanni?
Baronner, R.P. (1970, ca.) - Gesloten Archief 00481
Anna Bijns, Refereinen, ed. Bogaers / van Helten, R’dam 1875, 3e boek, inleidend proza.
Annnotatiescriptie Taalkunde
Baronner, R.P. (1971-05) - Gesloten Archief 00930
Jan Vos: Aran en Titus, verzen 1001-2000
Annotatiescriptie
Baronner, R.P. (1972-07) - Gesloten Archief 00464
Literatuur en werkelijkheid : over de literaire theorie en praktijk van Jacq Firmin Vogelaar.
Baronner, R.P. (1964 ?) - Gesloten Archief 00977
De Nederlandse schelmenromans.
Baronner, R.P. (1970, ca.) - Gesloten Archief 00503
De voorzetsels.
Scriptie taalkunde
Bartman, Caralinda (1990-04) - Open Archief 00389
Interpunctie, maak er een punt van : een onderzoek naar geledings- en interpunctiesystemen in teksten van de derde klas van de MAVO.
Batenburg, Francien (14 augustus 2011) - Open Archief 01377
Beleefd zijn met de praeteritio!
Een herdefiniëring van een klassiek-retorische stijlfiguur met een corpusonderzoek naar beleefdheid
Batten, F.E.A. (1961-03) - Gesloten Archief 00101-00102
Jan ten Brink.
+
Bibliografie (00102)
Batten, F.E.A. (1966 ?) - Gesloten Archief 00510
De zinsbouw in Multatuli’s Max Havelaar.
Scriptie Taalkunde
Batten, F.E.A. (1966) - Gesloten Archief 00553
Stern - Sjaalman : over Multatuli’s Max Havelaar
Scriptie Taalkunde
Battjes, Desirée (1996-08) - Open Archief 00726
De bron van Oberon : intertextueel onderzoek naar A Midsummer Night’s Dream, Mijnheer Oberon en mevrouw, Het park en Mindere goden.
Baxter, Br. M. (1951-03) - Gesloten Archief 00036
Henriëtte Roland Holst - van der Schalk: Verzonken Grenzen.
Beaufort, Lucie (1986-08) - Gesloten Archief 01206
De staatsprijs voor de letterkunde : een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de staatsprijs voor de letterkunde en de eerste toekenning van de prijs (P.C. Hooftprijs) in 1948.
Becker Hoff, Hans (1992-11) - Open Archief 00540
De constanten in de reisverhalen van Cees Nooteboom.
Beek, C. van (1987-07) - Gesloten Archief 01217-01218
Die historie van Buevijne van Austoen : gedrukt in 1504 door Jan van Doesborch te Antwerpen : kritische tekstuitgave met letterkundige inleiding, emendaties en annotaties.
Beek, Fred van der & Hans van der Hoeven (1984-06) - Gesloten Archief 01142
Een beschouwing van Gerrit Kouwenaars debuut ’Negentien-Nu’.
Beek, Guido van (07-04-2006) - Open Archief 01016
Gedachte-experimenten als redeneringen
Over de rol van de argumentatiethorie bij de analyse en beoordeling van gedachte-experimenten
Beek, Josée van der (1987-05) - Gesloten Archief 01213
Van schoonschrijven en dichten : twee schrijfboekjes uit de 16e eeuw.
Beek, L.G.W. van (1990-02) - Open Archief 00365
Taalvariatie in Hendrik-Ido-Ambacht e.o. : een onderzoek naar de linguïstische variabelen (ei), (ui), (a) en deletie van de slot-t bij voltooid deelwoorden.
Beek, Lydeke van (9 februari 2004) - Open Archief 00944
Ten love Godes ende tot salicheit de susteren. De boekcultuur bij de tertiarissen van Weesp in de tweede helft van de vijftiende eeuw
Beek, Yvonne op de (1988-08) - Open Archief 00291
Dionysius de Kartuizer: Van den loveliken leven ende staet der echten : editie met inleiding van een zedenspiegel voor gehuwde burgers uit de 15e eeuw.
Beekhuizen, Barend F. (juli 2007) - Open Archief 01114
Adjectivische aanwijzende voornaamwoorden in het Nederlands. Onderzoek en perspectieven
Beelen, Coen van (19 augustus 2009) - Open Archief 01249
De werkelijkheid gespiegeld
Over de sociologische en literaire representatie van mens en maatschappij
Beelen, Coen van (16 augustus 2012) - Open Archief 01479
Schrijven met de hamer
Het Europese nihilisme van Friedrich Nietsche in het oeuvre van Michel Houellebecq
Beelen, Hans (1985-05) - Gesloten Archief 01179
Eneas in Carthago : onderzoekingen over een episode uit Maerlants Aeneis-bewerking.
Beenen, B.F.W. (1982-07) - Gesloten Archief 01059
"De gelyke Tweelingen : de eerste komedie van Nil Volentibus Arduum in een literaire context geplaatst, geannoteerd en vergeleken met Plautus’ "Menaechmi" en Blasius’ "Dubbel en Enkkel"
Beer, Jan de (29 augustus 2011) - Open Archief 01408
Let there be light
A media-ethnographic search for traces of the metaphysical in objective news articles in two Christian newspapers in the Netherlands
Beerlage, Sophie (juni 2010) - Open Archief 01322
Bedelen voor gevorderden
Een vergelijkend onderzoek naar de fondswervingbrieven van Stichting Alzheimer Nederland en de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek
Belt, J. (1969-07) - Gesloten Archief 00393
Dullaert’s Sonnetten
Belt, J. (1964, voor) - Gesloten Archief 00390
Gesprek op een Leidschen buitensingel over poëzij en arbeid (Jacob Geel)
Belt, J. (1972-02) - Gesloten Archief 00929
Aran en Titus van Jan Vos
Annotatiescriptie over de eerste duizend regels
Belt, John (1967 ?) - Gesloten Archief 00143
Analyse van Wolkers’ Kort Amerikaans. Enkele aspecten.
Ben, Eva van der (17 juni 2008) - Open Archief 01158
Aanhoudend verval? Het debat over de veranderende literaire cultuur.
Bendter - Adams, L.C.M. (1991-02) - Open Archief 00408
Taalbeheersingsonderwijs en taalbeheersingsonderzoek in Suriname : een voorstel.
Bent, Gijsbert van der (1988-09) - Open Archief 00328
Vertelsituatie en motieven in de romans van Leon de Winter.
Berendrecht, P. (1989-08) - Open Archief 00226
Jacob van Maerlants Eerste Martijn : (hervatting van het onderzoek).
Berg, A.Th. van den (1989-05) - Open Archief 00243
Het uitgelezen publiek van de Rijmbijbel : onderzoek naar het geïntendeerde publiek van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.
Berg, Astrid van den (1990-01) - Open Archief 00394
Een vrouw zwart op wit : de analyse en de romans van Astrid Roemer.
Berg, Barbara van den (1990-05) - Open Archief 00372 - 00373
Beleefd modaal : modaliteit in politieke redevoeringen van premier Lubbers.
Berg, C.R. van den (1986-10) - Open Archief 00074
Piëtisme en piëtistica in de poëzie van Jacobus Revius, Jodocus van Lodenstein [en] Willem Sluiter.
Berg, Erik van den (18 augustus 2009) - Open Archief 01255
Gestalt 2.0
Een onderzoek naar de bruikbaarheid van Gestaltprincipes bij webdesign
Berg, Irma van den (1987-09) - Open Archief 00156
Van Gele Terreur tot Zwarte Moesson : De visie van Willem Brandt op de gebeurtenissen tijdens de Japanse bezettig en de Indonesische revolutie.
Berg, Jaenet van den (9 maart 2009) - Open Archief 01203
Grote kleine mensen?
Een overzicht van kindbeelden in oorlogsboeken van 1945-2009
Berg, Juliette van den (1 augustus 2012) - Open Archief 01500
Culturele diversiteit in Afrikaanse jeugdliteratuur na de Apartheid
Berg, Leontine Simone van den (1999-08) - Open Archief 00800
Argumentatie in soorten en maten : een empirisch onderzoek naar het benoemen en beoordelen van argumentatiesoorten door leerlingen van VWO-5.
Berg, Marije van den (19/05/’03) - Open Archief 00914
Uit liefde voor de zaak. De geur van het boekenvak 1950 - 1975 - 2000 die opstijgt uit het vakblad
Berg, Peter van den (1972-03) - Gesloten Archief 00587
J. Slauerhoff: Het leven op aarde.
CS
Berg, Sylvia van den (1989-03) - Open Archief 00256
Rein de Vos in de kinderkamer.
Berg, Sylvia van den (1984-11) - Gesloten Archief 01164
De sexuele moraal in de periode 1800-1820 bekeken aan de hand van romanrecensies in de Vaderlandsche Letteroefeningen.
Bergeijk, Joke M. van (1987-10) - Open Archief 00165 - 00166
Literaire dagbladkritiek in de Java-Bode 1853-1880.
Berghout, C.J. (1989-09) - Open Archief 00345
De geloofsopvattingen in De Vuuraanbidders van S. Vestdijk.
Berghuis, Harmke (10 augustus 2012) - Open Archief 01507
De Pers, vernieuwing of traditie?
Een etnografische studie naar de werkwijze van een krant met een (te) grote mond
Berkenbosch, Rinke (1988-09) - Open Archief 00324
Regels voor aanvallen op argumentatie in debatwedstrijden.
Berkhout-ten Tusscher, Maria (0471321)
(20 juli 2008) - Open Archief 01152
Arnon Grunberg. Het mensbeeld in Tirza, columns en artikelen.
Berkhout, Dick & Lotti van Meel (1983) - Gesloten Archief 01117
Periander van Willem Frederik Hermans : een analyse van dramatekst en voorstelling van 156 pagina’s
Berkhout, Dmitri (1989-08) - Open Archief 00349
Aanvaardbaarheid van directe en indirecte aanspreekvormen : een onderzoek naar voorkeuren.
Berlinski, Tomasz (juni 2014) - Open Archief 01566
Vertalen van vloekcultuur
Poolse vloekwoorden in Nederlandse vertaling
Besterveld, Bert (augustus 2010) - Open Archief 01340A, 01340B
Dat was nu een luchtballonnetje
Onderzoek naar de kwantiteit, inhoud en betrouwbaarheid van humoradviezen in Nederlandse presentatieadviesboeken uit de periode 1980 -1994
(01340A)
Dat was nu een luchtballonnetje
Bijlagen (01340B)
Besterveld, Bert (januari 2012) - Open Archief 01459
"Recall, too, the memorable words of astronaut Neil Armstrong.."
Onderzoek naar de kwantiteit, inhoud en onderbouwing van retentieadviezen in Engelstalige presentatieadviesboeken uit de periode 1980 - 2009
Beukel, E.C. van den (2007/2008) - Open Archief 01182
Schipperen in het literaire polysysteem. Statusverschil tussen dubbelpublieksauteurs.
Beukel, E.C. van den (collegejaar 2009/2010) - Open Archief 01273
Van stemloos naar stemhebbend? Een diachroon onderzoek naar het beeld van de ander in De hut van oom Tom
Beukema, Rob (1987-08) - Open Archief 00149
Studievoorlichting met behulp van Viditel : procedure voor de produktie van voorlichtingsteksten en voor het geven van voorlichting met behulp van Viditel.
Beumer, M.L. (juni - augustus 2006 (?)) - Open Archief 01029
De visie van Ter Braak en Du Perron op de poëzie van Slauerhoff
Beumer, M.L. (juli/augustus 2007?) - Open Archief 01106
Wat was de visie op Slauerhoff’s poëzie van Ter Braak en Du Perron?
Beumer, M.L. (2007 - ’08) - Open Archief 01140
Wat was de visie op Slauerhoffs’s poëzie van Ter Braak en Du Perron?
Beumer, M.L. (mei 2009) - Open Archief 01229
Het mysterie van de ’ontregelende’ poëzie
Een receptieonderzoek naar het interpretatiekader van de huidige postmoderne poëzie aan de hand van de poëticale oeuvres van Tonnus Oosterhoff en F. van Dixhoorn
Beurden, M.M.A. van (1990-08) - Open Archief 00423
De verwarring rond overheidsvoorlichting ontward
Beuzekom, G. van (1981) - Gesloten Archief 01028
Wandelen op de weg : piëtistisch taalgebruik van Bernardus Smytegelt in ’Des Christens eenige troost ...’.
Beveren, I.C. van (augustus 1997) - Open Archief 00970
Van Stockum ter inzage
Achtergrond en analyse van de ter-inzage-registers van een Haagse boekhandelaar over de periode 1834-1836
Beversluis, W. (1994-01) - Open Archief 00630
De invloed van de theosofie op het werk van Louis Couperus.
Bezemer, Kees (1983-08) - Gesloten Archief 01118
Bilderdijk en de kritiek (1830-1840) : de waardering van het werk en de persoon van Willem Bilderdijk in een zevental tijdschriften uit de periode 1830-1840.
Bezooijen, Hilda van (1993-08) - Open Archief 00563
Taalgebruik en taalgedrag van managers : een onderzoek naar aspecten van een androgiene leiderschapsstijl.
Bie, Floor de (31 december 2009) - Open Archief 01277
De cowboys van het nieuws: De werkwijze en journalistieke identiteit van 112-fotografen
Bie, Ine de (1970-03) - Gesloten Archief 00352
Hugo Claus: De Hondsdagen
CS
Biesheuvel, Ingrid E. (1994-09) - Open Archief 00631
Ons Here di seidem bispele (Rb. vs. 23337 ed. Gysseling) : een onderzoek naar Jacob van Maerlants bewerkingstechniek van de gelijkenissen in de Rijmbijbel en een kritische editie van vs. 23318 t/m 25797 (ed. Gysseling) met annotaties, aantekeningen en vertaling.
Biezen-van der Tang, Petra van (1991-05) - Open Archief 00462
De stilte verbroken : het leven en de romans van Annie Foore.
Biezen, Marc van (1991-11) - Open Archief 00485
De derde constructie: verb lowering en scrambling.
Bijl, Arie (1979, ca.) - Gesloten Archief 00976
Bordewijks "Rood Paleis" en de alchemie.
Bijl, Arie & R. Lindhout (1976) - Gesloten Archief 00873, 00877
Een aantal opmerkingen bij de roman "Rood Paleis".
CS
Bibliografie
CS
Bijl, Bart (1986-11) - Open Archief 00078
Een onderzoek naar de schrijversintentie in drie jeugdromans [van] Evert Hartman.
Bijsterveld, Dirk van (1970, ca.) - Gesloten Archief 00981
Aubri de Borgengoen. G. Kalff Middelnederlandse epische fragmenten, uitg. Gijsbers en Van Loon, Arnhem 1968.
CS
Bijsterveld, Esther van (1996-08) - Open Archief 00753
Het surrealisme in de ’Verhalen’ (1934) van Belcampo.
Bijvoet, Th.A.P. (1988-06) - Open Archief 00309
een Oostenrijker in Bilthoven : over Joseph Roth en De Gemeenschap.
Bik, Clara (1999-10) - Open Archief 00805
IT’s that male-bonding thing : een onderzoek naar genderlading in het discours over informatietechnologie
Bimmel, H.N. (augustus 2006) - Open Archief 01067
Over ongelovige schrijvers en God,
Marsman, Kellendonk en hun verhouding tot het geloof
Bindels, Marloe (1993-08) - Open Archief 00596
Oost-Indië in De Gids 1837-1899.
Binnerts, Els (1974-03) - Gesloten Archief 00732
Over enige aspecten van "De Nieuwe Uilenspiegel" dor Herman Teirlinck.
CS
Birkhoff, Jelmer (23 januari 2011) - Open Archief 01328
Omgaan met mensen en met honden, met de ballerina en de hoer, de dominee en de soldaat.
Onderzoek naar de sociale verhoudingen binnen de koloniale samenleving, zoals weergegeven in de brieven en in het proza van de Indo-Europese auteur Jan Boon.
Birkhoff, Jelmer Klaas (2011 - 2012) - Open Archief 01458
Reve mysticus
Over Reve’s groei naar erkenning van een religieuze identiteit, over zijn groei naar erkenning van een homoseksuele identiteit en hoe de samenhang van deze elementen ziich manifesteert in zijn werk
Bish, E.L. (1993-08) - Open Archief 00553
De taalsituatie van de Kaapverdianen in Nederland.
Bisschop, Miriam (1996-08) - Open Archief 00728
De kabrieten kuieren in de koraal : het Antilliaans-Nederlands als taalvariëteit.
Bisseling, W. (31 mei 2006) - Open Archief 01020
Het boek, het proces en de kritiek
De receptie van de roman Ik heb altijd gelijk
Blaak, Annemarie (1984-09) - Gesloten Archief 01156, 01157 (2de ex.)
Soepscholen, zuurkoolacademies en speldenuniversiteiten : een onderzoek naar de rol van de vrouw in de hedendaagse jeugdliteratuur volgens sociaal-wetenschappelijke / traditioneel-literaire methodes.
Blad, J.P. (7 juli 2012) - Open Archief 01474
De strategische strafrechter
Strategische manoeuvres in strafrechterlijke motiveringen
Blad, Jochem (15/02/2010) - Open Archief 01285
Wat weet jij daar nou van? Directe en persoonlijke aanvallen in de pragma-dialectiek
Blanken, Anne van (juni 2013) - Open Archief 01547
"Ik lees nooit"
leesbevordering in de onderbouw van het VMBO
Blankvoort - Schermerhorn, K.W. (1983-06) - Gesloten Archief 01107
De schrijver Marnix Gijsen, een "omgekeerde" Jef Geeraerts : onderzoeek naar Marnix Gijsens visie op de man-vrouwverhouding toegespitst op de seksuele relatie, zoals die blijkt uit zijn beschouwend werk en twee van zijn romans.
Blekendaal, K.G. (Kirsten) (8 januari 2012) - Open Archief 01513
Interactiviteit in de journalistiek. De burger spreekt
Onderzoek naar de motivatie van burgers die een bijdrage leveren aan een regionale krant
Bliekendaal, Kirsten
Hogenboom, Melissa (1 juli 2010) - Open Archief 01414
De Zilveren Camera
Een retorische beeldanalyse van de winnende foto’s van 1989 tot en met 2009
Blijenberg, Ingrid (1988-01) - Open Archief 00184
De ontwikkeling van referentie in spontane taal van tweede-taalleerders in vergelijking met moedertaalsprekers.
Blijswijk - van den Bergen, Carla (1982) - Gesloten Archief 01072
Op weg naar Wolkers : een onderzoek naar een serie jongerenboeken.
Block, Chantal de (11 augustus 2011) - Open Archief 01382
De vrouw bovenop?
Vrouwbeelden in romans van Grunberg, Weijts en Mutsaers
Bloemen, Jan Willem (1986-09) - Open Archief 00072
De verlatene : C.G. Withuys en de Romantiek in receptie-historisch perspektief.
Blok, Marjo (1989-08) - Open Archief 00355
De Dietsche Doctrinale, een leerdicht uit 1345 : (handschriftelijke overlevering en gedeeltelijke teksteditie).
Blok, Sietske (april 2009) - Open Archief 01228
Indië-veteranen
Held, dader of slachtoffer
Een frameanalyse van Indië-veteranen in de Nederlandse dagbladen
Blok, W. (1951, ca.) - Gesloten Archief 00037
De Nederduitse gedichten van Hugo de Groot.
Blok, W. (1951, ca.) - Gesloten Archief 00038
A. van der Hoop jr.:
Horoscoop.
De Renegaat.
Blok, W. () - Gesloten Archief 00832
A. Romein - Verschoor: Vaderland uit de verte
CS
Blokker, Joop (1985-02) - Open Archief 00005
Angstig en moeizaam reiken naar Melos : over het debuut van wilfred Smit: Een harp op wielen.
Blom, F.R.E. (1993-08) - Open Archief 00558
Constantini Hugenii : De vita propria sermonum inter liberos : Libri II : Boek 1 vss. 1-304 : tekst, vertaling en commentaar
Bode, A.D. (1989-02) - Open Archief 00259
De Beweging : een onderzoek naar de eenheid in dit tijdschrift.
Boe, Denise de (1997-05) - Open Archief 00719
Ik vindt hem zeer bedenkelijk : een onderzoek naar verschillen tussen volwassenen en kinderen in de waardering voor de dierenverhalen van Toon Tellegen.
Boef, August - Hans den (1977-06) - Gesloten Archief 00913
De ene werkelijkheid is de andere niet. Een onderzoek naar de schrijftechnieken en de structuuraspecten, zoals die te vinden zijn in de vijf romans van Sybren Polet.
Boef, August - Hans den (1974-03) - Gesloten Archief 00733
Herman Teirlinck’s Johan Doxa
CS
Boekestijn, Dionne (14 juni 2012) - Open Archief 01503
Ideologie in Katoren
Een analyse van Koning van Katoren en Zoektocht in Katoren van Jan Terlouw
Boekestijn, Janpieter (1988-09) - Open Archief 00189
De brieven van Multatuli aan D.R. Mansholt.
Boele, Robert (15 augustus 2012) - Open Archief 01462
Willem Bilderdijk: homo universalis of antiheld?
Een onderzoek naar de receptiegeschiedenis tussen 1998 en 2012
Boer - Dirks, Eugénie (1973-09) - Gesloten Archief 00634
Johan de Brune de Oude : de vrouw in zijn werk
Boer - Dirks, Eugénie (1971-11) - Gesloten Archief 00596
S. Vestdijk: Juffrouw Lot
CS
Boer - Dirks, Eugénie (1971-12) - Gesloten Archief 00595
S. Vestdijk: Het proces van Mr. Eckart
CS
Boer - Postma, M.G. de (1989-09) - Open Archief 00346
Het maatschappelijk karakter van De Uitvreter en Titaantjes.
Boer, D.E. (2001-10) - Open Archief 00909
De plaats van de borchgrave van Couchi in de geschiedenis van de Middelnederlandse ridderroman
Boer, D.E.H. de (1970-06) - Gesloten Archief 00141 (2 ex.)
Onno Zwier van Haren: Willem de Eerste, Prins van Oranje, Treurspel in drie bedrijven
Boer, G.C. den (1986-11) - Open Archief 00075 - 00076
Inventariserend onderzoek naar het kleurgebruik in Middelnederlandse teksten.
Boer, Henk den & Ingrid van Bussel (1992-05) - Open Archief 00498
Onderwijs in taalkunde : onderzoek naar uitgangspunten, doelstelling en inhoud van het te ontwikkelen lesmateriaal voor de bovenbouw van het VWO.
Boer, Lieke de (1975-11) - Gesloten Archief 00839b
Orchis militaris van Ivo Michiels
CS "verteltechniek"
Boer, Suzanne den (31/05/2012) - Open Archief 01484
Iemant en Niemant (1768) van Joannes Nomsz binnen het genre van het zinnespel
Boer, Tineke de (1987-01) - Open Archief 00090
Plato versus Van Eemeren en Grootendorst.
Boerma, Nanneke (1970, ca.) - Gesloten Archief 00979
Gwidekijn van Sassen, een fragment
CS
Boerrigter, Reina (2001-04) - Open Archief 00910
De samenstelling van samenstellingen. Over de betekenissystematiek van een (on)doorzichtig naamgevingsprocédé
Boers, Natalie (10 augustus 2012) - Open Archief 01465
Een stilistisch verschil in leeftijd
Complexiteit in de boeken van Lieneke Dijkzeul
Boesveld, Lenneke (1990-06) - Open Archief 00440
Philarete, tijdschrift voor de jeugd 1837-1840.
Boevé, Margriet (1999-11) - Open Archief 00802
Carrière of kinderwagen : een onderzoek naar de invloed van machtsverschillen veroorzaakt door gespreksposities en sekse, op de argumentatie in sollicitatiegesprekken.
Bogaard, Mariëtte Uit den (1993-04) - Open Archief 00541
Een polyphone analyse van autoriteitsargumentatie : Ducrot’s bijdrage aan de discussie rond autoriteitsargumentatie.
Bogaards - van Maanen, M.W. (1971-02) - Gesloten Archief 00399
Hein van Aken: Die Rose (ed. Verwijs) r. 946-1996
Annotatiescriptie
Bogaards, L.J.B. (1971-02) - Gesloten Archief 00460
Jacob van Maerlant: Merlijns boec (uitg. J. van Vloten, Leiden 1880) vs. 2928-3924.
Annotatiescriptie Taalkunde
Bogaards, L.J.B. (1971-06) - Gesloten Archief 00574
Johan van Paffenrode en zijn gedichten.
Böhm, A.H. (1975-07) - Gesloten Archief 00754
De waarderingsgeschiedenis van de abele spelen.
Böhm, Ton (1972) - Gesloten Archief 00566
Don Clarazel de Gontemps of te den Buiten-spoorigen Dolende-Ridder ,,, enz.
CS: Schelmenroman
Böhm, Ton (1972-02) - Gesloten Archief 00591
Over J. Slauerhoff: Schuim en As
CS
Boitelle, Simone (1998-06) - Open Archief 00762
De invloed van enkele klank- en betekenisaspecten op de bastaardisering van Engelse leenwoorden onderzocht aan de hand van morfologische kenmerken : over het asielbeleid van de Engelse taal.
Bol, C.A. (1967-03) - Gesloten Archief 00134
Willem Hecker 1817-1909
Bol, C.A.A. (1971 ?) - Gesloten Archief 00448
Tspel van Sinne van Bergen op Zoom
Uit: Bloemlezing 16e-eeuwse taal door A. Weijnen, p. 80-102
Annotatiescriptie Taalkunde
Bol, C.A.A. (1971 ?) - Gesloten Archief 00449
Een onderzoek naar de syntactische valentie van de zgn. onbepaalde hoofdtelwoorden.
Scriptie taalkunde
Bolsius, F. (1977 ?) - Gesloten Archief 00887
Over de werkwoorden zien en kijken in zeventiende-eeuwse taal.
Bom, E.L.D. (Lizet) (1995-08) - Open Archief 00678-00678a
Wat voor grammaticale fouten maken Indionesiërs wanneer ze Nederlands spreken? De resultaten van een oriënterend veldonderzoek in Indonesië, uitgevoerd in het najaar van 1994.
Bonefaas, Chantal (18 september 2006) - Open Archief 01074
Een beter forum begint bij jezelf. Een onderzoek naar de kwaliteit van en de moderatiemogelijkheden op het online forum van het Genootschap Onze Taal
Bongaerts - Verdonk, Francisca (1985) - Open Archief 00104
De relatie tussen Floris Verster en Albert Verwey : inleiding en annotatie bij brieven, proza, gedichten en documenten.
Bonte, Elize de (26 juni 2007) - Open Archief 01122
Lieve Beste Aleid.
Brieven van Nicolaas Beets aan zijn eerste echtgenote
Bonte, Elize de (augustus 2008) - Open Archief 01159
Met God in ’t hart.
Het religieuze wereldbeeld van Nicolaas Beets in preken en poëzie
Bonte, Rita (1991-05) - Open Archief 00478
Discipline en vrijheid : een visie op de centrale thematiek in het werk van Hellema.
Booij, Tini (1972-05) - Gesloten Archief 00401
De stijl van de verhalen uit Dirc Potters’ "Der Minnen Loep".
Boon - Stranders, E. (1959, ca.) - Gesloten Archief 00078
Johannes Kneppelhout, schrijver uit de Nederlandse Romantiek
Boon, Eltika (1998-08) - Open Archief 00778
Semantiek en Frequentie : een onderzoek naar Nederlandse leenwoorden in de Indonesische taal.
Boon, M.V. (1959, ca.) - Gesloten Archief 00076
Arend Fokke Simonsz. en zijn Moderne Helicon.
Boon, M.V. (1959, ca.) - Gesloten Archief 00077
Gedicht en Poëem. Verantwoording van een poëtologische typologie.
Boon, M.V. (1958/1959) - Gesloten Archief 00485
Enige beschouwingen n.a.v. "Comparatisme op structurele grondslag" door B. van den Berg.
Scriptie Taalkunde
Boon, M.V. (1959) - Gesloten Archief 00662
De dativus ethicus. 19 blz.
Boot, Anneke (1974-12) - Gesloten Archief 00800
De kritieken van Albert Verwey.
CS "Tachtigers"
Boot, Martin & M. Wijnberg - Ente (1970-12) - Gesloten Archief 00787
Jacob van Looy.
CS samenvatting + notulen
Borgers, J.J. (1950, ca.) - Gesloten Archief 00034
Marten Corver’s Tooneel - Aanteekeningen.
Bork, B. van e.a. (1972-11) - Gesloten Archief 00569
M. Nijhoff: Het Uur U, een interpretatie.
CS
Borman, Jacqueline (1985-09) - Open Archief 00033
Het fonds van Dirck Pietersz Pers.
Born, Marieke van den (1991-01) - Open Archief 00439
"Stoute volwassenen, wijze kinderen en pratende dieren". Een aanzet tot het bepalen van de centrale thematiek in het werk van Annie M.G. Schmidt.
Bos, Aleida (1999-02) - Open Archief 00814
Her- prefigering herbeschouwd : een onderzoek naar de verschillen in het gebruik van met her- geprefigeerde werkwoorden tussen geschreven Vlaams en geschreven Nederlands.
Bos, Cornelis Hendrik (1991-05) - Open Archief 00495
Naar een strukturele oplossing voor de werkwoordsspelling : fonologische identificatie en struktuuranalyse: pijlers van de werkwoordsdidactiek.
Bos, Dorette (10-07-12) - Open Archief 01523
Wetenschappelijk wapenfeit of slinkse samenzwering
Frames in de online discussies van Nederlandse ouders over de vaccinatie tegen het Humaan Papillomavirus
Bos, Guus (1985-04) - Open Archief 00011
Over het motief vriendschap in de Symfonie van Victor Slingeland van S. Vestdijk.
Bos, Harry (1988-08) -
Willem Elsschots "Villa des Roses" :
Bos, Jan (1975-05) - Gesloten Archief 00722b
Over L.P. Boons ’Zomer te Ter - Muuren’.
CS
Bos, Jan (1981) - Gesloten Archief 01013
Het lied van de drie gestorven koningsdochtertjes. Onderzoek naar de herkomst van de verhaalmotieven en literaire analyse.
Bos, Richard van den (1993-06) - Open Archief 00670
Een handschrift en zijn geheimen : Codex 5556/13 uit de Stadsbibliotheek te Oudenaarde.
Bosboom, Arnout (1996-08) - Open Archief 00750
’Hemels staan op mijn hand gebogen’ : een interpretatie van enkele gedichten van Herman van den Bergh.
Bosch, Ellie van den (1998-05) - Open Archief 00772
Afrikaans en taalpolitiek in verleden en heden : over de positie van het Afrikaans voor en na de apartheid.
Bosland, Johan (1988-09) - Open Archief 00279
Over "Het kostbaar bloed" van Willem de Mérode.
Bosveld, Dayenne (augustus 2005) - Open Archief 01002
De mislukte metamorfose van De Vijf
Een onderzoek naar de gendergeladenheid van de herziene uitgave van de serie De Vijf
Bot, Jaap (1975-05) - Gesloten Archief 00722c
Over L.P. Boons ’Kapellekensbaan’.
CS
Bot, Jaap (1979) - Gesloten Archief 00970
Een onderzoek naar aard en structuur van Vondels Roskam.
Bot, Vera (28 juni 2006) - Open Archief 01068
Een veelbelovende jonge loot aan de Nederlandstalige literatuur.
De reacties op de prozadebuten van vier Surinaamse schrijfsters vergeleken
Boter, Marijke (2 juni 2009) - Open Archief 01200
Avonturen van Don Quichote
Een bewerking van Pieter Louwerse voor de jeugd
Boter, Marijke (6 augustus 2010) - Open Archief 01296
`Het was een man goet ende rike’
...maar hij verkocht wel zijn ziel aan de duivel
Een vergelijking tussen drie Middelnederlandse versies van de legende van Theophilus
Both, Inga (1985-02) - Open Archief 00006
Benjamin Suggitt Nayler : het belang van een Engelse boekverkoper/uitgever voor de Nederlandse Romantiek.
Bouman, Eva (2000-07) - Open Archief 00831
Deze herhaling van vragen : onderzoek naar de versinterne en versexterne poetica van Rutger Kopland aan de hand van zijn bundel "Al die mooie geloften".
Bout, Martijn (juni - juli 2012) - Open Archief 01490
Een zelfgekozen mislukking
Een zoektocht naar het bestaan van het Brouwerspersonage
Bouter, A.M. (1995-06) - Open Archief 00660
Een literaire kijk op het kind : een onderzoek naar veranderingen en constanten in de beschrijving van het kind als hoofdpersonage in de Nederlandse volwassenenliteratuur.
Boutkan, Dirk (1987-09) - Gesloten Archief 01221
Preliminaria voor de Middelnederlandse versleer : verkenningen op het gebied van: 1. de geschiedenis van de Mnl. versbouwstudie; 2. de algemene versleer; 3. de genealogische ontwikkeling van de Middelnederlandse versvorm.
Bouwmans, C.C. (juni 2014) - Open Archief 01585
Eén schrijver, twee vertellers
Een vergelijking tussen de vertelstijlen in Arthur Japins Een schitterend gebrek en De overgave
Bouwmeester, Nina (27-06-2011) - Open Archief 01353
Hoe wordt een literair werk omgezet in een literair hoorspel?
Bouwmeester, Nina (2013) - Open Archief 01574
Een Indo-Europese schrijfster rond 1900
De koloniale samenleving in de romans van Dé-lilah
Braam, Carlijn (maart 2009) - Open Archief 01209
Aspectualiteit in het Nederlands en het Russisch: kan het partikel eens perfectiviteit markeren?
Braam, Lianne (1984-06) - Open Archief 00045
Koningin Genevra in de Lancelot-compilatie.
Brackel, Maarten (1954-08) - Gesloten Archief 01154-01155
Stock issues in de emancipatie-discussie bij de N.S.
Brakel - Koster, Clemy (1990-04) - Open Archief 00390
Waar lijnen elkaar raken : de tijdsbeleving in enkele Nederlandse literaire werken.
Brandenburg, Idelette (1986-11) - Open Archief 00081
Twijfel : een analyse van het uiten van twijfel door middel van een vraag.
Brands, Aïda (17 januari 2013) - Open Archief 01515
Dit zijn de Marokkaanse jongeren
Een framinganalyse naar de nieuwsberichten over de Marokkaanse jongeren in de Goudse wijk Oosterwei in 2008
Brandwijk, Henny (1994-12) - Open Archief 00661
Leven en werk van Willem Kist (1758-1841) in het kader van zijn tijd.
Braun, S.R. (2004) - Gesloten Archief 01279 - 01280
Na tewangeli min noch meer. Bijbelse bronnen bewerkt in `Ons Heren Passie’
Deel I: Studie
Deel II: Editie
Bree, C. van (1960) - Gesloten Archief 00084
Van Bere Wisselau
Bree, C. van (1959-06) - Gesloten Archief 00085
Jan Zoet en andere Parnassiëns aan het Y.
Bree, C. van () - Gesloten Archief 00438
De sjva in het Nederlands. Een fonologische studie.
Bree, R.A. de (1971 ?) - Gesloten Archief 00883 (2 dln.)
Iets over het werk en het leven van Cornelis Loots, makelaar en dichter, in zijn bloeitijd 1795-1813
Bree, R.A. de (1973-09) - Gesloten Archief 01021
Twee esbatementen van Cornelis Everaert.
Breems, Nel den (1990-07) - Open Archief 00412
De biografie van Wam de Moor over Van Oudshoorn : een analyse.
Breewaart, Hans van de [...et al.] (1994-01) - Open Archief 00635
Bekeken op politiek engagement : Forum, Maandschrift voor letteren en kunst
CS Literatuur en politiek in het Interbellum.
Brekweg, Lia (1975-12) - Gesloten Archief 00839c
Van de koele meren des doods van Frederik van Eeden.
CS "Verteltechniek"
Brekweg, Lia & Nico van der Lof (1980-12) - Gesloten Archief 01007
Tegen (-) mannen- en (-) vrouwentaal. Een analyse van taalgedrag van drie mannen en drie vrouwen.
Bremen, Annet (6 juli 2007) - Open Archief 01096
‘Het is een kwestie van willen en durven’. Over het frequentatieve gebruik van willen en durven
Breugel, F.C.J. van (oktober 2011) - Open Archief 01385
Respect tonen vs. onthullen: hoe beleefd stellen tv-presentatoren zich op in nieuwsinterviews?
Een kwalitatief empirisch onderzoek naar linguïstische beleefdheid in De Wereld Draait Door en NOVA/Nieuwsuur
Breugel, Fréderique van (18 februari 2010) - Open Archief 01287
Hoe beginnen taalbeheersers hun wetenschappelijke toespraken? Een onderzoek naar attentum, benevolum en docilem parare in wetenschappelijke toespraakinleidingen van taalbeheersers
Breukelen, Kees van (1975-08) - Gesloten Archief 00813
Ambtelijk taalgebruik. Onderzoek naar het taalgebruik in de ingekomen stukken van de Gemeente Leiden.
Breukelen, Kees van (1973-12) - Gesloten Archief 00729
"Langs de wegen" van Stijn Streuvels.
CS "Stijn Streuvels"
Breuning, Paula (2012?) - Open Archief 01520
Journalist en bron
Een studie van het gebruik van menselijke bronnen door journalisten bij dagblad Trouw en de Volkskrant
Brij, N. de (1989-06) - Open Archief 00234
Vaandragers nieuwe poëzie : een onderzioek naar de receptie van de ’nieuwe poëzie’ van Cornelis Bastiaan vaandrager in de periode ’61 t/m ’81.
Brilman, Jan (1975, ca.) - Gesloten Archief 00853
Het tijdschrift "1 10" + not. & krit., Bergen op Zoom, [1975].
CS
Brilman, Jan (1974) - Gesloten Archief 00687
Indruk van de Vaderlandsche Letteroefeningen (1821 en 1822).
Brilman, Jan (1976 ?) - Gesloten Archief 00759
C.M. Wieland: A.C.W. Staring en C.M. Wieland vergeleken vooral als dichterlijke vertellers.
Broeder, Elly V. (1995-07) - Open Archief 00639
Onderwijs in de Eigen Taal (en Cultuur) op de basisschool : een literatuuronderzoek naar legitimering en doelen van OET(C) vanaf 1951 : een kwalitatief onderzoek naar de opvattingen over de doelstellingen van OET van Eigen-Taalleerkrachten en hun schoolleiders. Omslagtitel: OET op de basisschool : doelen en legitimatie.
Broekhuyzen, Jackie (1993-11) - Open Archief 00612
Frans Kellendonk en de kritiek.
Broer, Hanneke (1991-05 [?]) - Open Archief 00489
Jean Pierre Rawie, vergankelijk dichterschap.
Broere, Maurice (1988-09) - Open Archief 00280
Motieven in het werk van Nicolaas Matsier.
Broers, T.J.A. (1989-03) - Open Archief 00326
Willem van Oringen : onderzoek van het fragment van een Middelnederlandse ridderroman, vertaald naar het Oudfranse chanson de geste, de Moniage Guillaume, gevolgd door een diplomatische en kritische editie van het handschrift en voorzien van annotaties.
Brom - Fontein, Chr.L.H. (1970-01) - Gesloten Archief 00167
Herman Teirlinck 1922-1928. Vier experimentele toneelstukken.
Brom - Fontein, Chr.L.H. (1969 ?) - Gesloten Archief 00528
Justus van Effen’s De Hollandsche Spectator.
Annotatiescriptie Taalkunde
Brommeijer, Erik (1991-03) - Open Archief 00441
Louis Couperus’ metamorfoze metamorfoze metamorfoze.
Bronder, Heleen (1989-08) - Open Archief 00341
Museumfolders: zakelijk of lezers-perspectief? Een onderzoek naar de waardering van verschillende schrijfperspectieven.
Brons, Elles (1998-05) - Open Archief 00763
Het genderaspect in de literaire kritiek : een receptie-onderzoek.
Brook, Y.E. (1998-08) - Open Archief 00789
De androcentrische norm van ’De structuur van taalvariatie’ : een genderlinguistische analyse van R. van Hout (1989).
Brouwer, Jan Anton (1989-07) - Open Archief 00233
Homoseksualiteit in de jeugdliteratuur : een verkenning.
Brugge, Iris van der (1995-12) - Open Archief 00701
’De stem des Heren is vol kracht’ : een onderzoek naar m/v ideologieën in fragmenten van bijbelvertalingen.
Bruggeman, Jan (1986-09) - Gesloten Archief 01203
Descriptieve bibliografie van Jacob Campo Weyerman : periodieken.
Bruggen, Marcel van (2005) - Gesloten Archief 01288
Dialectiek der levenskunst
Over Apollyon van F. Bordewijk
Bruggink, Jacqueline P. (1987-10) - Open Archief 00171
580 jaar na dato : het Handschrift - Van Hulthem als boek beschouwd.
Bruijn, Franka de (1998-01) - Open Archief 00769
De kleine blanke wereld aan de evenaar : een onderzoek naar de positie van De Ander in het werk van Szekely-Lulofs.
Bruijn, H. de (1951, ca.) - Gesloten Archief 00039
Rhijnvis Feith en het Sentimentele in de Nederlandse literatuur
Bruijn, Saskia de (1996-06) - Open Archief 00696
Jongeren in de wereld van Postbus 51 : een onderzoek naar normatieve voorlichtingsfolders voor jongeren en een inventarisatie van de mening van de doelgroep.
Bruin, A.B. de (1956-09) - Gesloten Archief 00069
Lodewijk van Deyssel.
Bruin, A.B. de () - Gesloten Archief 00495
Is de vraagintonatie in het Nederlands een linguistische categorie ?
Scriptie Taalkunde
Bruin, Arno de (1988-07) - Open Archief 00261
Bibliografie van de Nederlands-Indische kampliteratuur van 1946-1987.
Bruin, Edward de (1984-01) - Gesloten Archief 01129
De literaire kritiek van Frans Coenen in De Amsterdammer vanaf 1908 tot en met 1914.
Bruin, Eveline de (1997-06) - Open Archief 00770
Gescheiden gelieven : de ballingschap van Willem Bilderdijk van mei 1795 tot januari 1802.
Bruin, P. de (1989-09) - Open Archief 00358
V-Check : een syntactishe spelling checker voor hoofdzinnen van het Nederlands.
Bruining, Sylvia (1986-07) - Open Archief 00068
"Taboe-oe" : een onderzoek naar de aanvaardbaarheid en het gebruik van taboe-woorden.
Brunner, Wouter (9 juni 2004) - Gesloten Archief GA 01282
Pontus Heuterus’ Rythmi Flandrici
Een nieuwe uitgave
Brussaard - de Vries, Nelleke (1989-06) - Open Archief 00249
Sjwa-paragoge aan samengestelde woorden geleend uit het Standaard-Nederlands : een onderzoek uitgevoerd in Friesland, Staphorst en Hall.
Brussee, Barthel (1993-07) - Open Archief 00608
eerherstel voor het latere werk van Arthur van Schendel. Een interpretatie van drie romans.
Bruyn Prince, Elly de (1989-05) - Open Archief 00242
Dessaur & Burnier : een ééneiïge tweeling? Een onderzoek naar de wijze van argumenteren van C.I. Dessaur in De droom der rede en naar thematische verbindingslijnen tussen Dessaurs De droom der rede en een aantal essays en romans van Andreas Burnier.
Buckers, Petra M.L. (1994-04) - Open Archief 00593-00594
Van vrolijk gebabbel, discussies en overleg. Een onderzoek naar de karakteristieken van twee types gezamenlijk geconstrueerde floor in een informeel gesprek tussen vier vrouwen.
Met bijlagen.
Buijs, Laurens (25 augustus 2006) - Open Archief 01053
Nee heb je, Ja kun je krijgen? Argumentatieanalyse van het NOS-referendumdebat over de Europese grondwet op 31 mei 2005
Buijsse, Jan (2002-02) - Open Archief 00898
C.C.S. Crone, Gymnasium en liefde: onmacht van de taal in een groteske
Bultink, Marca (1988-05) - Open Archief 00194
Willem Bilderdijk en zijn weldoener : zijn vriendschap met Johan Valckenaer.
Burcksen, Cisly (20 oktober 2006) - Open Archief 01079
"Maar liefst een compleet uur minder"
Een onderzoek naar intensief taalgebruik in Spits, NRC.Next en NRC Handelsblad
Burger, Peter (1987-12) - Open Archief 00178
Modern-Nederlandse vertalingen van Middelnederlandse literatuur.
Burgers, M.P.O. (1939-11) - Gesloten Archief 00024
De persoonlijke sonnetten van C.L. Leipoldt in: Uit drie Wêrelddele.
Burgmans, Nicole (15 juni 2011) - Open Archief 01390
Die eerste lewe van Adamastor
Burgmans, Nicole (2 juli 2012) - Open Archief 01475
Nooit meer slapen: een sprookje?
Burgt, Christel van de (november 2010) - Open Archief 01416
Geloofwaardigheid van online nieuwsbronnen
Het effect van onafhankelijke en afhankelijke bronnen op de geloofwaardigheid van nieuwsberichten
Buul, G. van (1941-08) - Gesloten Archief 00027
Arnold Hoogvliet.
Buul, Ruud van (1984-03) - Gesloten Archief 01135
Drie religieus-satirische gedichten uit ’Den Sack met die stucken voor den Paus van Roomen’ gedrukt te Londen 1568, besproken.
Buurman, H. (1976-12) - Gesloten Archief 00903g
Huet en Polak over Klaasje Zevenster.
CS
Buurman, J. (1976 ?) - Gesloten Archief 00812
Otto Christiaan Frederik Hoffham. Een didacticus. 1744-1799
Buurman, Jaap (1971-11) - Gesloten Archief 00606
Simon Vestdijk: Ivoren wachters.
CS
Capel, Anja C. (1986-05) - Open Archief 00062
Een exploratief onderzoek naar taalattitudes in vier steden.
Captein, Melvin (augustus 2011) - Open Archief 01425
Evolutie of revolutie?
De impact van Nieuwe Media op Nederlandse Buitenlandcorrespondenten in Latijns-Amerika
Caspers - Korteweg, M.J. (1985-08) - Open Archief 00039
Van "weeg" naar "weg" : een onderzoek naar het verdwijnen van het dialect van Ooltgensplaat.
Caspers, Albert-Jan (1980) - Gesloten Archief 00996
"Op zoek naar samenhang". Een onderzoek naar een mogelijke band tussen de verhalen van de bundel "Antieke verhalen van goden en keizers, van dichters en hetaeren" van Louis Couperus.
Cate, Dineke ten (1969-11) - Gesloten Archief 00144
Louis Paul Boon: Zomer te Ter-Muren.
15 pp.
Cate, Dineke ten (1973) - Gesloten Archief 00626
Taalarmoede: werkelijkheid of fictie ?
Cats, A.C.C. (1977-09) - Gesloten Archief 00906
Cats en de Rhetorica
Cats, A.C.C. (1975) - Gesloten Archief 00852
De metafoor in de eerste bundels van Herman van den Bergh + noten & kritiek + verbetering.
CS
Chömpff, R.T. (1982) - Gesloten Archief 01087
Poëtica en proza van Sybren Polet.
Claeyssens, S.A.A. (1997-07) - Open Archief 00743
Waarde Heer van Dishoeck -- Waarde Heer Vermeylen : een documentair-kritische brieveneditie van de correspondentie tussen C.A.J. van Dishoeck en August Vermeylen, juli 1903-juli 1906.
Clercq, Claudia de; Mies, Janine; Smittenaar, Christine (1993-06) - Open Archief 00550
Niets om u voor te schamen : een onderzoek naar het taalgebruik in gezondheidsadvertenties.
Coenradie, Kirsten & Herman van der Kooij (1981-06) - Gesloten Archief 01032
Een onderzoek naar wezen en functie van de boerde.
Coert, Floor (september 2008) - Open Archief 01188
Hoe beesten ende vogle spraken.
Een kijk op de ontwikkeling van de fabel, van de middeleeuwen tot nu.
Coerts, Ellen (1974-06) - Gesloten Archief 00682
Expressionisme en het ’Vlaamse Volkstoneel’ onder leiding van J. de Meester jr.
Coerts, Ellen (1972-03) - Gesloten Archief 00561
Jacob van Lennep: Ferdinand Huyck.
Coevert, Annemarie (September 20132) - Open Archief 01531
The road to media convergence in newsrooms
How new media influence the daily work of journalists
Cohen, A.E. () - Gesloten Archief 00008
Vander Feesten
Cohen, A.E. () - Gesloten Archief 00006
De afstamming van de Hertogen van Brabant in legende en historie.
Cohen, A.E. () - Gesloten Archief 00007
De gedichten over de slag bij Woeringen en de Grimbergsche oorlog.
Comijn, E. (1955-06) - Gesloten Archief 00067
Joan van Broekhuizen.
Comijn, E. (1955, ca.) - Gesloten Archief 00067
Nine van der Schaaf
Coppoolse, Susanne (augustus 2012) - Open Archief 01509
Meer doen met minder mensen
Een inventarisatie van de veranderigen op de werkvloer onder veslaggevers van regionale dagbladen in Nederland
Cordia, Marlies, met kritiek van Els Meeldijk (1972-03) - Gesloten Archief 00589
Over: J. Slauerhoff. Het lente-eiland e.a. verhalen.
CS
Cornelis, J. (1963-08) - Gesloten Archief 00120, I en II
Opwaartse wegen.
Cornelis, J. () - Gesloten Archief 00435
H.L. Spiegel: Twe-Spraack, cap. II - V.
Annotatie-scriptie taalkunde
Cornelis, J. () - Gesloten Archief 00670
Over bijwoordelijke bepalingen.
22 p.
Cornelis, Nicole (1987-03) - Open Archief 00132
’Taol in baol’ : een taalattitude-onderzoek onder 24 informanten uit de gemeente Baarle-Nassau/Baarle-Hertog
Cornet, A.P. () - Gesloten Archief 00009
Enkele literair-historische aantekeningen bij Lambert van den Bos’ Dordrechtsche Arcadia en Zuydt-Hollandsche Thessalia.
Couvret - Simonet, K.J. (1983-08) - Gesloten Archief 01113
Tien Nederlandse liederen uit de zeventiende eeuw.
Cramwinckel, T.A. (juni 2010) - Open Archief 01343
Hoe kan de rechter strategisch manoeuvreren met taalkundige argumenten?
Wanneer is dit aanvaardbaar, en wanneer ontspoort het?
Cramwinckel, Tirza (1 december 2011) - Open Archief 01389
"Ik beloof je: dit belooft wat"
Over objectief en subjectief gebruikt beloven en dreigen
Cremers, F.H.Th. () - Gesloten Archief 00508
Proeve van een syntactische bescchrijving van het Nederlandse werkwoord.
Scriptie Taalkunde.
Daalman, Mariska (1996-08) - Open Archief 00737
Annotatie-uitgave van de ISABELLA : -so veel als doenlick geweest is-
Dahmen, Marlou (9 december 2011) - Open Archief 01411
`Blanke slavin: verdient goud maar blijft arm.’
Een onderzoek naar de Nederlandse beeldvorming in de krantenberichtgeving over de blanke slavinnen- en vrouwenhandel rond 1920 en 1990
Dalen, Mieke van (1989-08) - Gesloten Archief 01233
Samentrekking diachroon : een verkennend onderzoek naar samentrekkingsconstructies vanaf het Middelnederlands tot heden en de visie daarop in de taalbeschouwing vanaf de 17de eeuw.
Dam Ham, G. ten (1940-04) - Gesloten Archief 00026
Elisabeth Maria Post.
Dam, Annemieke van (1990-10) - Open Archief 00433
Het jureren van debatten. Een onderzoek naar jureerproblemen bij debatwedstrijden die gejureerd worden volgens de spelregels van Braet en Berkenbosch.
Dam, Betty van; Vervoort, Conny (1987-11) - Open Archief 00173
Het Maleis in het mariniersjargon.
Dam, Miriam (1 juli 2014) - Open Archief 01569
Koningin Beatrix: het ideale charismatische staatshoofd?
Een retorische analyse van haar kersttoespraken 1980 - 2012
Damen, Jos & Margriet Rutgers (1982) - Gesloten Archief 01068
Vijf vrouwenfiguren rond de eeuwwisseling in: Majoor Frans, Eline Vere, Hilda van Suylenburg, Langs lijnen van geleidelijkheid, Een coquette vrouw.
Danner, N. (1956, ca.) - Gesloten Archief 00069*
De dichteressen Katharina Lescailje, Katharina Johanna de With en Sara Maria van der Wilp.
Dansen, Nelleke (1991-05) - Open Archief 00453-00454
Vertalen en vertalen is twee: een vergelijking van de twee middelnederlandse vertalingen van de Dialogi van Gregorius de Grote in het tweede boek daaruit.
Danz, R.W. (1963, ca.) - Gesloten Archief 00113
Samuel Iperuszoon Wiselius, dramaticus.
Danz, R.W. () - Gesloten Archief 00671
De nevenschikkende woordgroep. Een combinatie van constructies ?
35 p.
Das - Valk, P. (1988-05) - Open Archief 00216
Nieuw licht op De berg van licht : een onderzoek naar de bronnen van Louis Couperus.
Dasselaar, Arjan (18 augustus 2006) - Open Archief 01071
The Fifth Estate
On the journalistic aspects of the Dutch blogosphere
Davids, Mariska M. (1996-11) - Open Archief 00741-00742
Het werkstuk werkt : pleidooi voor het werkstuk als schrijfvaardigheidstoets Nederlands in de Tweede Fase HAVO/VWO.
De Werd, Suzanne (2002-07) - Open Archief 00904
"Werkelijkheid probeert te mogen". Over de dichter die geen beeldspraak meer wilde gebruiken. Analyse en interpretatie van de poëticale cyclus `Zoals’ uit Herman de Conincks Vingerafdrukken (1997)
Decorte, Saskia (2002-09-16) - Open Archief 00902
Eigen roem stinkt - of niet? Een onderzoek naar het benadrukken van de eigen deskundigheid in de opening van speeches
Deijkers, Anne (11/06/2009) - Open Archief 01240
Blozend, bleek en met bonzend hart
Het karaktertype van de nerveuze vrouw in de naturalistische roman
Deijkers, Anne (09/ 07/’2010) - Open Archief 01324
Burgermannen, minnaars en melancholici
Drie typen van het sterke geslacht in de naturalistische roman
Dekker - Meeuse, Ineke (1993-09) - Open Archief 00578
Carolus Tuinman (1659-1728) : een dominee, dichter en taalkundige uit de tijd van de Nadere Reformatie.
Dekker, Els (1993-07) - Open Archief 00571
G.J.A. Beijerinck, uitgever-boekhandelaar te Amsterdam : de eerste jaren (1818-1830).
Dekker, Jacqueline (1987-01) - Open Archief 00088
Het verloren paradijs : de Indische jeugd van Jeroen Brouwers en Oscar de Wit.
Dekker, Jolien (1983-06) - Gesloten Archief 01174
Enkele prosodische kenmerken van Nederlandse nichterige spraak.
Dekkers, Felicia (1979) - Gesloten Archief 00963
Onderwijs; verbinding van idee en werkelijkheid.
Delden, Berend-Jan van (1978-06) - Gesloten Archief 00941
Die gheestelicke melody. Synoptische diplomatische editie van de bronnen. Eerste inventarisatie en interpretatie van de varianten.
Delden, Berend-Jan van (1975-09) - Gesloten Archief 00847
De kritische beginselen van "Het Getij" in de jaren 1916-1920. + noten & kritiek.
CS
Delnoye, Veronique (1991-12) - Open Archief 00520
Roddel: structuur of broddel. Een onderzoek naar de mogelijkheid om een roddelgesprek in een taalhandelings en in een gespreksanalytisch kader te plaatsen.
Demmer, Frederieke (1999-04) - Open Archief 00820
Meenige aangename uren van uitspanning : de organisatie, de sociale samenstelling van het ledenbestand en de boekaanschaf van de Haagse leesgezelschappen De Eendragt en Voor Kennis en Waarheid, 1796-1830.
Demoet, Nita (1991-06) - Open Archief 00491
De vitaliteit van het Moluks - Maleis : onderzoek naar het taalgedrag van Molukkers in Nederland.
Demon, Miriam (1990-09) - Open Archief 00405
Helaas moeten wij U mededelen ... : een onderzoek naar beleefdheid in slecht-nieuwsbrieven.
Deprés, Christophe (1986-09) - Open Archief 00123
Aspecten van de receptie van de Franse literatuur in een aantal Nederlandse periodieken tussen 1860 en 1890.
Derkzen, J.S. (25 augustus 2009) - Open Archief 01261
Autorisatie in de Nederlandse politieke journalistiek
Een inventarisatie van opvattingen onder journalisten en voorlichters
Deugd, E. de (1965-03) - Gesloten Archief 00127
Vaganten en onmaatschappelijken. Van Carmina Burana naar Veelderhande Geneuchlijke Dichten.
Deugd, E. de () - Gesloten Archief 00414 + 00414A
Het dyslectische kind en het vak: Nederlands.
scriptie taalkunde
Deutekom, Inge (1988-07) - Open Archief 00288
Carry van Bruggen & De Amsterdamsche Dameskroniek.
Dhont, Jantien (20 juni 2005) - Open Archief 01024
Hoofddoekjesdiscussie
De argumenten ontsluierd
Diederen, Huub (1988-09) - Gesloten Archief 01229
Johan de Brune’s Banketwerk van Goede Gedachten : een onderzoek naar het nominale systeem gevolgd door een bloemlezing met annotaties.
Diedrich, Annet (1988-05) - Open Archief 00215
Amphitruo in Nederland.
Diedrich, Francien (1997-07) - Open Archief 00704
Sociale verschillen in voornamen : waarom Sophie niet Kelly heet.
Diedrich, Francien (1997) - Open Archief 00751
Paulus de Kempenaer : twee sonnetten.
Diedrich, Walter (1994-08) - Open Archief 00600-00601
Jeremias de Deckers Lof der Geldzucht.
Diermanse, A.M.A. (1959-10) - Gesloten Archief 00079
Psychologie in Nederlandse historische romans der negentiende eeuw.
(Maurits Lijnslager, De Schaapherder, Mej. de Mauléon)
Diermanse, A.M.A. (1959-04) - Gesloten Archief 00080
De psychologie in A.L.G. Toussaint’s Mejonkvrouwe de Mauléon.
Diermanse, A.M.A. (1960-12) - Gesloten Archief 00081
Van Heer Halewijn.
(Motieven, herkomst, betekenis, buitenlandse parallellen)
Diermanse, A.M.A. (1960-10) - Gesloten Archief 00552
Van der wandelinge ...
Middelnederlandse tekst en commentaar.
Annotatie-skriptie
Diermanse, A.M.A. (1961, ca.) - Gesloten Archief 00555
Koppelwerkwoord.
Dijck, Cecile van (1993-07) - Open Archief 00567-00568
Van Maerlant tot miniatuur : een verkenning van de lay-out en miniaturen van het handschrift Detmold van Jacob van Maerlants Der Naturen Bloeme.
Dijk, A.B. van (s0214884) (8 augustus 2008) - Open Archief 01155
Hoeven als negatief-polaire tegenhanger van moeten (?) Een vergelijking op basis van corpusonderzoek.
Dijk, Anne van (12 juni 2006) - Open Archief 01031a, 01031b
Taalverwerking. Een hoofdstuk over het mentale lexicon voor de methode Taalkunde voor de tweede fase van het vwo (2006). Deel 1
Verantwoording bij Taalverwerking. Een hoofdstuk over het mentale lexicon voor de methode Taalkunde voor de tweede fase van het vwo (2006). Deel 2
Dijk, Bram van (17 juli 2012) - Open Archief 01470
De kater na een avond in het literair cafeetje
Over- en onderschatting in de Nederlandse literatuur nader bekeken
Dijk, Diana van (1982) - Gesloten Archief 01082-01083
Robert Burns en de Nederlandse letterkunde : een inventarisatie van de Nederlandse vertalingen tussen 1820 en 1850.
Dijk, Dick J. van (1987-03) - Open Archief 00094
De sonnetten van de kleine waanzin van Hans Andreus : een worsteling met de tijd.
Dijk, Fenn (1999-04) - Open Archief 00812
De ontwikkeling van de notie Agreement in de generatieve syntaxis van Lectures on Government and Binding tot Pollock.
Dijk, Ingeborg van (1998-05) - Open Archief 00768
Het Indische werk van Jo Manders.
Dijk, J.C.E.M. van (1988-03) - Gesloten Archief 01227
Dit es van Maskeroen : inl., uitg., vert., en beschr. van het handschrift Marshall 29)
Dijk, Marina van (1995-08) - Open Archief 00675
Dat is pulp, dat zie je zo : een verslag van een beschrijvend onderzoek naar stilistische verschillen tussen triviale kinderboeken en jeugdliteratuur.
Dijk, Marlies van (mei 2012) - Open Archief 01466
De Indische wereld van Maria Dermoût
Een analyse van de representatie van de koloniale samenleving in het oeuvre van Maria Dermoût
Dijk, Marlies van (januari 2013) - Open Archief 01584
`Soekoer! Zoo zijn die Indische meisjes’
Een analyse naar de representatie van de Indo-Europese jonge vrouw in het prekoloniale, koloniale en postkoloniale discours
Dijk, Natascha van (1995-05) - Gesloten Archief 01265
Het Nederlands van Molukkers..
Dijk, Willemien van (26 maart 2004) - Open Archief 00951
Handschriften bij de Hepperpoort. Omvang en doel van de schrijfactiviteiten van de eerste kopiiste van het Sint-Agnesklooster te Maaseik
Dijk, Wim van (1985-01) - Gesloten Archief 01171
Roger van de Velde : leven en werk.
Dijkema, Gerald (1981-05) - Gesloten Archief 01031
Originaliteit en opbouw van Die Riddere Metter Mouwen.
Dijkman, Loes (1990-04) - Open Archief 00379
Het jaarverslag, meer dan cijfers alleen.
Dijkmans, Irene (22/07/2003) - Open Archief 00916
God Bless America. Een onderzoek naar het appelleren aan vaderlandsliefde in de redevoeringen van Franklin D. Roosevelt en George W. Bush
Dijkstra - Van Gent, Petra H.A. (1982) - Gesloten Archief 01062
Aspecten van Thomas Asselijns treurspel "De moort tot Luyk door den Graaf van Warfusé aan den Burgermeester De la Ruelle" (1671) : een onderzoek naar de bron en structuur, en naar de polemiek van de auteur met het kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum.
Dijkstra, Ton (1980) - Gesloten Archief 00988
Jef Last : revolutie en liefde
Dijkwel, Marieke (29 juni 2007) - Open Archief 01123
Allemaal theater
Over de betekenis van het theater in “Het gevorkte beest” van Inez van Dullemen in vergelijking met “Hoogste Tijd”van Harry Mulisch
Dingemanse, Marianne (14 augustus 2006) - Open Archief 01069
De leegloop van het meewerkend voorwerp
Een taalnormverandering onderzocht
Dingemanse, Marianne (10 juni 2008) - Open Archief 01183
Hoe overtuigend is Multatuli?
Een retorische analyse van de roman Max Havelaar.
Dingenouts, Michel (1987-03) - Open Archief 00128
"De dood als gunstbewijs" : A. van der Hoop jr. en de Romantiek : analyse en receptie-historie.
Dirkse, Annelies (1971-10) - Gesloten Archief 00602
S. Vestdijk: Meneer Vissers hellevaart.
CS
Dirkse, Annelies (1972-02) - Gesloten Archief 00563
A.L.G. Toussaint: Mejonkvrouwe de Mauléon.
Dirkse, Annelies (1973) - Gesloten Archief 01055
De Haarlemse uitgever A.C. Kruseman en zijn verhouding tot Multatuli en Cd. Busken Huet.
Diverse auteurs (2e semester 1974 - 1975) - Gesloten Archief 722a
Vooronderzoek
L.P. Boon, Fictie en werkelijkheid
Diverse auteurs (2e semester 1974 - 1975) - Gesloten Archief 721a
Vooronderzoek
L.P. Boon, Fictie en werkelijkheid
Djie, MjongSoek = Chi, MyoungSuk (1982) - Gesloten Archief 01074
Ironie in "Japanse Gesprekken" van Multatuli.
Docter - Flach, Mieke (1987-03) - Open Archief 00161
Een tafelspel van twee personagien, te weten de Weereltsche Gheleerde ende Godlicke Wijse, om te spelen voor een Christelicke congregatie, ende is lang 494 reken.
Doebé, Dewie Oedet (13 augustus 2012 ) - Open Archief 01453
Achter de schermen
Een etnografisch onderzoek naar de (gemedialiseerde) representatie van sociale herinneringen bij televisieprogramma KRO De Reünie
Doeland, Iko [... et al.] (1994-01) - Open Archief 00636
Opwaartsche Wegen.
CS Literatuur en politiek in het Interbellum.
Doelman, Marjan (1997-05) - Open Archief 00718
De ware liefde in drie delen : een onderzoek naar de trilogie als verschijningsvorm
Does, W.J.J. de (1937-06) - Gesloten Archief 00021
Eckhart en Ruusbroec.
Dol, Dorthe Annemarie (2002-08-12) - Open Archief 00903
Argumentatieve vaardigheden in taalvaardigheidsmethodes Nederlands. Een vergelijkend onderzoek naar de voorbereiding op de toetsing van de Argumentatieve vaardigheden in de Tweede Fase-methodes Nieuw Nederlands, Topniveau en Textuur
Dolmans - Klumper, C.M. (1978, ca.) - Gesloten Archief 00948
Esthetiek en ethiek van Jan Starters toneelspel Daraide (1618)
Dolmans, Corrie (1976-10) - Gesloten Archief 00903h
Jonathan: Waarheid en Droomen.
CS
Dommerholt-van Raaij, Marianne van (mei 1976) - Open Archief 00122
"Zoals een zeemeeuw vliegt..." van Leni Saris: een onderzoek
Dondorp, Arjen (19 augustus 2013) - Open Archief 01556
De scheppende kracht
Architectonische representaties in drie recente Nederlandse romans
Dongelmans, Berry (1974-10) - Gesloten Archief 00797
Beeldspraak bij tachtig: vernieuwing of voortzetting ?
CS
Dongelmans, Berry
(1977-06) - Gesloten Archief 00897
De Vijftigers en de Kritiek.
Dongen, C.V.M. van (8 juni 2009) - Open Archief 01242
De zoektocht naar het onbereikbare ideaal
Een beoordeling van en een aanvulling op het artikel `Vestdijk’s Terug tot Ina Damman and Else Böhler, Duitsch dienstmeisje’ van Seymour L. Flaxman
Dongen, Carolina van (15 juli 2010) - Open Archief 01310
Een conceptueel-analytisch onderzoek naar negatieve campagnevoering als argumentatief-retorische strategie
Dongen, Marian van (1993-05) - Open Archief 00538
De zoete vlijmen van het verlangen : vrouwelijke verbeelding van erotiek in de romans De verlatene, Heleen, Een coquette vrouw en Eva van Carry van Bruggen.
Dons, Marja (1992-03) - Open Archief 00500
Alternatieven voor de standaardbenadering van drogredenen. een beschrijving en vergelijking van de uitgangspunten en praktische richtlijnen van de informeel-logische benadering en de pragma-dialectische benadering van drogredenen.
Dooren, Annemarie van (17 augustus 2011) - Open Archief 01363
Een aantal is niet eenvoudig
Nieuw onderzoek naar een oude kwestie
Doorn, Els van (1986-05) - Open Archief 00060
Jo Boer : haar leven, haar aktiviteiten en de ontvangst van haar literair werk in de kontemporaine kritiek.
Doorne, E.M.A. van (1956-03) - Gesloten Archief 00070
Het werk van Eduard Hoornik
Dorhout - Visser ’t Hooft, J.C. (1968-01) - Gesloten Archief 00456
Pieter Langendijk: Herders klagt over de Rampen des Oorlogs, enz.
Annotatie-scriptie Taalkunde.
Dorhout - Visser ’t Hooft, J.C. (1968-05) - Gesloten Archief 00419
De ontleding van zinsdelen in de enkelvoudige zin. Een vergelijkend onderezoek aan de hand van 10 schoolgrammatica’s.
Dormaar, Frederique (januari 2009) - Open Archief 01217
De invloed van de mate van implicietheid van een boodschap in een videoclip op het beklijven van de informatie bij de kijker
Dorp, Henk van (1970-02) - Gesloten Archief 00146
Jan Wolkers: Een roos van vlees
11 p.
Dorp, Henk van (1975 ?) - Gesloten Archief 00817
De travestie eind 17e, begin 18e eeuw.
Dorp, Michael van (23 oktober 2011) - Open Archief 01435
Het onthouden van kwantitatieve gegevens in nieuwsberichten
Dorsman van der Poel, Ieme (1972-10) - Gesloten Archief 00746
J.K. Huismans: "La Bas".
CS
Dort, A.C. van (1997-06) - Gesloten Archief 01266-01267
De dageraad van de Sleutelstad : over breuk en continuïteit in het Leidse stichtingsverhaal van Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd.
Deel I: Het onderzoek (1266).
Deel II: Tekstcorpus en citaten (1267).
Dreef, R.A. (1988-11) - Gesloten Archief 01226
De "Neghen Besten" : ridders en rechters.
Drewes, Julia (1996-07) - Open Archief 00729
Het nuttige en het aangename verenigd : een inleidend onderzoek naar Het Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tydschrift, 1824-1843.
Driel, Irene van (december 2008) - Open Archief 01222
Traditional newsroom? Make-over required!
Four case studies on the influence of new media on traditional news media companies
Driel, Joost van (2000-09) - Gesloten Archief 01277-01278
Met sconen woerden ende met lichten. Stilistische variatie van Middelnederlandse epische rijmteksten
Deel I: Studie (01277)
Deel II: Bibliografie en bijlagen (01278)
Driel, Kathinka van (12 augustus 2005) - Open Archief 01022
Turks Fruit vs. Ik ook van jou
Een kleine schets van de ontwikkeling van de seksuele moraal in Nederland
Driel, Kathinka van (31 januari 2007) - Open Archief 01082
’Oehoehoe’ van Nynke van Hichtum. Hoe een kleine Kafferjongen page bij den Koning werd. Oehoehoe in de Wildernis. Een Kaffersche Heldin
Driel, L. van (1941-08) - Gesloten Archief 00028
Bruno Daalberg.
Droogendijk, Gerlinde (maart 2004) - Open Archief 00998
De speeches van OCenW. Retorische analyses
Drunen, Ton van (1968) - Gesloten Archief 00392
God en godin, een gedicht van Leo Vroman.
Drunen, Ton van (1973-09) - Gesloten Archief 00640
Problemen rond romans van S. Vestdijk. Een onderzoek naar de vraag, in hoeverre zijn essays over de roman met elkaar te maken hebben, en of hun inhoud betrokken kan worden op zijn romantechniek.
Drunen, Ton van (1973) - Gesloten Archief 00629
De tussenzin in enkele romans van S. Vestdijk.
Doct. scriptie taalkunde.
Drunen, Ton van (1971-02) - Gesloten Archief 00765
Gerard Walschap: ’Adelaide’, ’Eric’, ’Carla’.
CS + notulen
Drunick, Jan Willem van (1995-08) - Open Archief 00655
Eenheid en verscheidenheid : een onderzoek naar een prekenverzameling : de Limburgse sermoenen en hun bronnen.
Druten, Jaleesa van (5 juli 2010) - Open Archief 01336
Ik heb oprecht geleefd en - sterf een Patriot!
Een analyse van vier achttiende-eeuwse teksten over Johan van Oldenbarneveld
Druten, Jaleesa van (29 juni 2011) - Open Archief 01360
Aandacht voor de alinea
Een onderzoek naar alineagebruik in literaire teksten
Druten, Peter van (1991-09) - Open Archief 00465
Een bloesem van paradoxen : over stilstand en oneindigheid in de cyclus De tandeloze tijd van A.F.Th. van der Heijden.
Du Cloux, Ellen (1977-08) - Gesloten Archief 00910
Kneppelhout als maecenas.
Du Cloux, Ellen (1975-05) - Gesloten Archief 00721b
Over Boons "Zomer te Ter-Muren".
CS
Du Cloux, Ellen (1974-09) - Gesloten Archief 00689
Poging tot typering van het tijdschrift "Letterkundig Magazijn, van wetenschap, kunst en smaak" (1815, 1816 en 1828).
CS
Dubbeldam, Adri (1975-05) - Gesloten Archief 00718
Over voordrachtskenmerken van de Walewein.
Dubbeldam, M.A. (1953-04) - Gesloten Archief 00056
Jacqueline van der Waals en Christelijke kunst.
Dubbeldam, Marike (1988-09) - Open Archief 00271
Vondels Godefroy of Hierusalem verlost : een onderzoek naar enkele aspecten van Vondels vertaling van Tasso’s Gerusalemme liberata.
Dubber, Clara (1975-04) - Gesloten Archief 00722d
Over L.P. Boons "Als het onkruid bloeit".
Dubois, Anoek (juli 2012) - Open Archief 01460
"Doe maar zo raar praten"
Een onderzoek naar het perifrastisch doen
Dubois, Anoek (juli 2013) - Open Archief 01567
Rede of emotie?
Een onderzoek naar de argumentatiewijze van 50Plus en de Partij voor de Dieren
Duijn, Henriëtte M.T. van (1996-04) - Open Archief 00693
Meta : een onderzoek naar seksestereotypering in metataal in Candlelight en Jaguar.
Duijn, Max van (2 september 2005) - Open Archief 01186
De New-Babylonische spraakverwarring
Over W.F. Hermans en zijn verhouding tot de idealen van de jaren ’60
Duin, Maria Wilhelmina (28 juni 2011) - Open Archief 01370
Als deze zin ook met wanneer kan, wat is het verschil dan?
Het verschil tussen wanneer en als
Duin, Marieke (25 juni 2010) - Open Archief 01338
Terwijl kan dat soms ook een nevenschikkend voegwoord zijn?
Duine, Dagmar (2006/2007) - Open Archief 01092
Jeugdboek en schoolboek. Een onderzoek naar jeugdliteratuur in leergangen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs
Duine, Dagmar (februari 2011) - Open Archief 01333
Keizers en christenen.
Een analyse van vijf romans over de opkomst van het christendom en de ondergang van het Romeinse keizerrijk.
Duisterwinkel, Juliëtte (mei 2006) - Open Archief 01065
Marct dit wonder Elx by sonder
Studie van het Brussels verzamelhandschrift met teksten van Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort
Dullaart, Annemiek (1991-08) - Open Archief 00445
Simon Vestdijk: Bevrijdingsfeest. Een analyse.
Dumas - Knijn, Rietje E. (1999-06) - Open Archief 00813
Indische egodocumenten : een eerste inventarisatie.
Dungen Gronovius, Richelle van den (december 1994) - Open Archief 00968
Leven en werk van Jan Daniel Beman (1696-1771)
boekverkoper te Rotterdam in de achttiende eeuw
Dunné, Essemie M.L. van (1997-08) - Open Archief 00754
Geaffecteerd Nederlands in de Randstad : een onderzoek naar geaffecteerd Nederlands in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.
Duppen, Marjan (1969-11) - Gesloten Archief 00145
Harry Mulisch: Het stenen bruidsbed.
Dupuis, G.Ch. (1949-12) - Gesloten Archief 00032
Marcellus Emants voorloper van ’80?
Duvekot, C. (1984-09) - Gesloten Archief 01158
Het ’Revisor-Proza’ van Kooiman en Matsier.
Duyfhuizen, Tr. (1935-05) - Gesloten Archief 00020
De figuur van de Landjonker in Potgieter’s tweede Nalatenschap.
Edelaar, Anchrit (18 augustus 2011) - Open Archief 01374
De eed van vriendentrouw
Een onderzoek naar het motief `vriendschap’ in de literatuur van de negentiende eeuw
Edelenbos, I.F.J. (1986-05) - Open Archief 00064
Woordvindingsmoeilijkheden bij afasiepatiënten.
Eenhuis, Stance (1988-06) - Open Archief 00235
Door De Nar in nood : de omslag in de waardering voor de romans van C. en M. Scharten - Antink.
Eering, Hans (1992-08) - Open Archief 00525
Gebruik en betekenis van het werkwoord ’gaan’: historisch, synchroon en taalgeografisch beschouwd.
Egberts - Koolstra, Jacqueline (1985-07) - Open Archief 00027 - 00028
Een tekstuitgave van het vierde boek van Dirc Potters Der minnen loep r. 1 - 998.
Eggels, Hanneke (1984-07) - Gesloten Archief 01160
Menno ter Braak : een existentialist ?
Eggink, Karin (januari 2008) - Open Archief 01143
De moeizame weg naar volwassenheid. Arnon Grunbergs Blauwe maandagen vergeleken met Red ons, Maria Montanelli van Herman Koch en The Catcher in the Rye van J.D. Salinger
Egmond, J.M.A. (19 juni 2008) - Open Archief 01165
Loskomen van je eigen autobiografie.
Egmond, J.M.A. van (5 juni 2009) - Open Archief 01227
“Al het sterven is maar literatuur”
Het dode kind in het werk van Boudewijn Büch, 1976-1986
Eigenraam, Niels (21-01-2013) - Open Archief 01573
Een Hengel Voor Te Vissen
Een verkennend onderzoek naar de bruikbaarheid van Marktplaats.nl als corpus voor taalkundig onderzoek
Eijffinger - Moeskops, Govi (1983-05) - Gesloten Archief 01098
De receptie van Carrie van Bruggen toen en nu, wat betreft haar boeken: De verlatene, Heleen, Een coquette Vrouw, Prometheus en Eva : een materiaalverzameling.
Eijk, C.N.M.M. van (1988-09) - Open Archief 00197
Nederlandstalige antilliaanse literatuur : de functie van de zwarte vrouw in enkele Antilliaanse romans.
Eijkhout, Berend (augustus 2012) - Open Archief 01469
Mijn moeder was de mooiste moeder
Een psychoanalytische en mythografische benadering van het beeld van de vrouw in Bezonken rood en De zondvloed van Jeroen Brouwers
Eijnde, A.M.A. van den (1994-07) - Open Archief 00622
De Narede door A.H. van Gorcum bij DE MARTELAAR van J. de Vries.
Eijnden, R.W. van den (1990-07) - Open Archief 00425
De "Rijmkroniek van Vlaanderen".
Elburg, Joyce van (2011) - Open Archief 01443
De strijd om de jonge lezer
7Days
Een vergelijking van de stijl van jongerenkrant 7Days met die van Metro en de Volkskrant
Elderhorst - van Hofwegen, J.M. (1989-04) - Open Archief 00190
Op zoek naar Kartini.
Elderhorst, M.H.M. (november 2006) - Open Archief 01075
De wereld van Jan Karwats. Het satirische Indische weekblad De Zweep (1922-1923)
Elgersma, Steffen (mei 2009) - Open Archief 01224
Jeugdjaren in Nederlands-Indië
Memoires van Pans Schomper en Jan Lechner
Elkerbout, Lenny (1994-01) - Open Archief 00765
’Veredelt kunst?’ De mening van Mr. Pieter Brooshooft over kunst in het algemeen en literatuur, in relatie tot zijn maatschappijkritiek.
Ellen Monique Tolsma (23 mei 2003) - Open Archief 00920
Een alternatieve toekomst. Het toekomend jaar drie duizend (1792) van Arend Fokke Simonsz.
Elsen, Mariken (1987-09) - Open Archief 00153
Taalattitudes van standaardtaalsprekers onder de loep genomen : een motivatie-onderzoek
Ende, Aad van den (1983-02) - Gesloten Archief 01105
De variabelen (-t), (oo) en (ei) in de taal van drie generaties arbeidersvrouwen uit het Rotterdamse Crooswijk.
Ende, Aad van den (1974-04) - Gesloten Archief 00734
"De vertraagde film" van Herman Teirlinck.
CS
Ende, W.P.C. van der (1967-07) - Gesloten Archief 00158
Anna Blaman : een vrouw op zoek naar waarachtigheid.
75 p.
Ende, W.P.C. van der () - Gesloten Archief 00429
Het letterwoord.
Scriptie taalkunde.
Ende, W.P.C. van der (1970, ca.) - Gesloten Archief 00430
Anna Bijns, Refereinenbundel, ed. Bogaers / van Helten, 3e boek, Ref. I - X.
Annotatiescriptie taalkunde
Ende, W.P.C. van der (1966) - Gesloten Archief 00252
Simon Vestdijks Meneer Visser’s hellevaart.
Enden, Leny van den (1988-11) - Open Archief 00299
Hans Werkman : literatuurkritikus van de zuiverheid.
Engelen, Margot (1984-09) - Gesloten Archief 01236
Uitgeven, verkopen en lezen van boeken in Nederland in de jaren vijftig : een receptie-historisch onderzoek.
Engelenburg, Linda van (27 augustus 2009) - Open Archief 01244
Barack Obama, brenger van verandering of te onervaren voor de taak?
Framing van bron tot media
Engels, Dorien (1995-09) - Open Archief 00668
Indirectheid op het werk: Begrip & Onbegrip
Engelsman, Marjolijn (september 2002) - Open Archief 00941
Een nieuwe uitgave van `Gedicht over de Volkplanting van de Kaap de Goede Hoop’
Meent Borcherds, Kaapstad 1832
Enk, Hetty van (1988-09) - Open Archief 00318
"Aan het groen van Java ontkomt men nergens" : analyse van het Indische werk van Hella S. Haasse.
Enk, Peter van (1983-05) - Gesloten Archief 01101
Een onderzoek naar het wezen en ontstaan van het volksboek "Vanden Jongen geheeten Jacke."
Ent - Wakka, Igna van der () - Gesloten Archief 00695
Het Magazijn voor Wetenschappen, Kunsten en Letteren. 1822-1826.
CS
Ent, Nelie van der (1988-07) - Open Archief 00334
Van ijzendijkers, nijpnaarzen, natte kranten en andere minne breiers : een verzameling woorden uit de Krimpenerwaard.
Erp - Damen, E. van (1979) - Gesloten Archief 00961
Hadewychs visioenen. Een onderzoek naar hun blijvende waarde.
Erwich, Marc (15 november 2011) - Open Archief 01434
Van gatekeeping naar gatewatching
Een onderzoek naar de verschillen in nieuwsselectie tussen de nieuwssites NU.nl en NUjij
Es, Frederique van (juli 2010) - Open Archief 01295
Strategisch manoeuvreren in Amerikaanse presidentiële inauguratieredes
Een analyse van de inauguratieredes van de presidenten George W. Bush en Barack Obama
Es, Frederique van (13 september 2007) - Open Archief 01141
Stijlvol schrijven. Adviezen over het aanbrengen van coherentie in tekst & Adviezen over de automatische tekstcontrole.
Es, Inge van (24 augustus 2011) - Open Archief 01383
Een Indische vader
De vader-zoonrelatie in de Indische boeken van Adriaan van Dis
Es, Inge van (augustus 2013) - Open Archief 01565
De visie van Adriaan van Dis op het nieuwe Zuid-Afrika
Een analyse van Het beloofde land en Tikkop
Esch, Carla van (juli 2007) - Open Archief 01121
“Ik zeg oh ik zeg van ja ach tuurlijk”
Over de vorm en de betekenis van ‘ik zeg’ in gesproken taal
Eschauzier, Louki (mei 2005) - Open Archief 00989
Zorgen, ergernissen en vreugden
De dagelijkse praktijk in een negentiende-eeuwse Franse importboekhandel te Amsterdam, met een selectie van de correspondentie uit de periode 1832-1863
Esdonk, Astrid van (mei 2005) - Open Archief 00651
De vergeten `soaps’ uit de vroegmoderne tijd
De relaties tussen Amadis de Gaule en de ridderlijke prozaroman
Esseboom, Sascha (1995-08) - Gesloten Archief 01263
Krijg je zinnen onder controle : een cursus lees- en schrijftechnieken voor professionele zinsbouw in informatieve teksten.
Etienne, F.J. (1975-05) - Gesloten Archief 00719
Van revolutie tot reactie. Leven en werk van Petrus de Wacker van Zon (1758-1818).
Etten, Robert van (juni 2013) - Open Archief 01576
"Nieuwsgierig als ik ben, heb ik al een paar keer gevraagd wat er was"
Het constructienetwerk van de als ik ben-constructie
Evelein, Pieter (1986-04) - Open Archief 00050 - 00052
Dat kan interessant zijn : een hardopdenk-onderzoek naar de schrijfmethode van een journalist.
Evers, A. (1963-06) - Gesloten Archief 00118
Mr. Rhijnvis Feith. Mislukte Romantiek en conformisme.
Evers, Arnold (1968, ca.) - Gesloten Archief 00407
Schultink’s Morfologie.
Doctoraalscriptie taalkunde.
Evers, Arnold (1968, ca.) - Gesloten Archief 00432
Moeite met interjecties.
Scriptie taalkunde
Evers, P.M. (1967-09) - Gesloten Archief 00507
Maerlant, Jacob van: Spieghel Historiael, ed. De Vries / Verwijs, p. 43-59.
Annotatiescriptie taalkunde
Evers, P.M. (1964, ca.) - Gesloten Archief 00121
Signaalwoorden in Afvaart en Eiland der Ziel (Gerrit Achterberg).
Evers, P.M. (1968-02) - Gesloten Archief 00169
Geeraart Brandt: "De Veinzende Torquatus".
Evers, P.M. (1968-06) - Gesloten Archief 00431
De Woordspelingen bij het hedendaagse Nederlands cabaret.
Scriptie taalkunde
Evers, Sandra (sept. 2009) - Open Archief 01257
Afwisseling slachtoffer- en daderframes in de media
De McCann-case
Eyckelhof - Holierhoek, Ineke (1973) - Gesloten Archief 00625
Met Hooft als ’veld"-heer : een overzicht van enkele woordveldtheorieën en beschrijving van een veld in het zeventiende - eeuws van P.C. Hooft.
Doct.scr. taalkunde
Eyckelhof - Holierhoek, Ineke (1971-03) - Gesloten Archief 00772
Gerard Walschap: Denise
CS + notulen
Eykelen, Carolien van (1990-06) - Open Archief 00366
’Vermijd bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden’ : een taaladvies nader bekeken.
Faasse, Mark (1982) - Gesloten Archief 01057
Aspecten van het Noordbevelands : een diachronisch onderzoek.
Faber - Endenburg, Lies (1989-09) - Open Archief 00391-00391a
De doget van den werken : de Dialogi van Gregorius de Grote in twee handschriften uit de Lage Landen.
Faber, Thrua (1996-05) - Open Archief 00689
Pen en penseelgekletter : twee vervolgen op De Groote Schouwburg van Arnold Houbraken. De schildersbiografieën van Jacob Campo Weyerman en Johan van Gool.
Fagel, Edwin (2000-08) - Open Archief 00853-00855
Tussen modernismen : reconstructie van de ontwikkelingsgang van E. du Perron, aan de hand van de verschillende versies van "Een voorbereiding".
Variantenapparaat (00854).
Een voorbereiding : zijnde de cahiers van Kristiaan Watteyn : met een tekening van de schrijver en een voorrede van R. Queselius : uitgegeven door E. du Perron. - Bussum : Dinger, 1917 [= 1927]. Fotokopie (00855).
Fahner, Nels (15 juni 2009) - Open Archief 01254
`Maar jezus, dat was Moby Dick’
Intertextualiteit in Charlotte Mutsaers’ Koetsier Herfst
Fahner, Nels (24 augustus 2010) - Open Archief 01304
Overlethe, een onderwereld
Intertekstualiteit in de roman Favonius van Allard Schröder
Fangmann, Emiel (1988-03) - Open Archief 00186
De ECI en het Nederlandse literaire boek 1967-1980.
Favier, R.A. (1989-08) - Gesloten Archief 01242
Nederlandse leenwoorden in het Indonesisch : een semantisch domeinonderzoek.
Feelders, P.A.M. (1989-06) - Open Archief 00232
Het Hollandsch Penning-magazijn voor de jeugd 1834 - 1852.
Fenne, Ilse (2001-12) - Open Archief 00908
Taalkunde in de basisvorming. De verhouding tussen theorie en praktijk
Fermin, C.A.L. (1987-04) - Gesloten Archief 01212
Het gebruik van de allegorie aan en rond het hof van Holland omtrent de overgang van de veertiende naar de vijftiende eeuw.
Ferwerda, Manon (1982) - Gesloten Archief 01067
Historische kinderboeken uit 1830 - 1840
Fiuk, Ewa (30 juni 2006) - Open Archief 01044
`Ik ben je meid niet!’
Betekenisveranderingen in het woordveld `benamingen voor vrouwelijke bedienden’ van 1600 tot heden
Flach, Joh. (1986-01) - Gesloten Archief 01191
Het lezen van een middeleeuwse minneallegorie gedemonstreerd aan het eerste allegorische Gruuthuse-gedicht
Flier, Arnoud J. van der (1995-08) - Open Archief 00680
Een studie naar de literatuuropvatting van Lou Lichtveld/Albert Helman in de periode 1926 - 1933.
Flippo, J.L.C. (1963, ca.) - Gesloten Archief 00114
Van Belijdenis tot Balans. De thematiek in de poëzie van Elisabeth Eybers.
Floor, G.W.J. () - Gesloten Archief 00496
De syntactische valentie van het voorzetsel.
Scriptie taalkunde
Floor, G.W.J. (1966-02) - Gesloten Archief 00160
De gedichten van Marnix Gijsen.
Floor, G.W.J. () - Gesloten Archief 00656
Coornherts "Bedencken vander Nederlanden noot ende hulpe" (ca. 1580).
Annotatiescriptie.
Floors, Anneke (1975-07) - Gesloten Archief 00761
Onderzoek naar enkele struktuuraspekten in "De stille kracht" van Louis Couperus.
Floors, Anneke (1971-02) - Gesloten Archief 00766
Gerard Walschap: Trouwen
CS + notulen
Fontaine Verwey, A.G. de la () - Gesloten Archief 00018
Luyken als dichter van de religieuze innigheid vergeleken met Luyken in zijn jeugdpoëzie.
Foppe, Han (1972-02) - Gesloten Archief 00592
Over J. Slauerhoff, Yoeng Poe Tsjoeng
Met kritiek door Jos Paardekooper.
Foppe, Han (1977) - Gesloten Archief 00919
Paraproza van Gust Gils
Doct.scr. 1976-1977
Forrer, Kuniko (1995-07) - Open Archief 00659
Het Groote Tafereel der Dwaasheid : doolhof van raadsels.
Fortuin, Madelon (1996-08) - Open Archief 00727
Van Majoor Frans naar Francis Mordaunt : Bosboom-Toussaints Majoor Frans gezien in het licht van de vrouwenbeweging.
Frackers, G.M. (1992-07) - Open Archief 00508
Leesdrempel voor anderstaligen van de categorie "makkelijk lezen" boeken in de tweede taal.
Francken, Eep (1971-01) - Gesloten Archief 00397 (2 ex.)
Defence en Borst-weringh. Met een verslag van de werkgroep vroegzeventiende-eeuwse Engelse en Nederlandse literatuur.
Francken, Eep (1972-11) - Gesloten Archief 00747
August P. van Groeningens Martha de Bruin.
CS werkgroep Naturalisme in Frankrijk en Nederland.
Francken, Eep (1974) - Gesloten Archief 00692
Een vergeten naturalist. Inleiding op het werk van August P. van Groeningen.
Franken, Josephine (1991-05) - Open Archief 00455-00456
Der ystoriën bloeme I & II. [transcriptie & commentaar]
Frankort, Jan (15 juli 2011) - Open Archief 01388
"U draait en u bent niet eerlijk!"
Een onderzoek naar het argumentatiepatroon dat wijst op een inconsistentie van de tegenpartij in politieke debatten
Freeke, L. (1976-11) - Gesloten Archief 00903e
Hildebrand: De familie Kegge
CS 19e eeuwse romans
Frijters, C. (1976) - Gesloten Archief 00879
Een aantal "sekundaire" werkwoorden van perceptie.
Doct. scr.
Funnekotter, Richard (13 september 2010) - Open Archief 01315
Andere tijden: de toekomst van het journalistieke tijdschrift
Funnekotter, Wout (14/12/2011) - Open Archief 01439
De lezer weet raad: een onderzoek naar de omgang met lezersparticipatie bij verschillende journalistieke websites
Gaalen, Ad van & Frans van den Mosselaar (1984-08) - Gesloten Archief 01153
Van meer tot minder Haags : een intern linguistisch onderzoek naar de implikationele ordening van fonologische variabelen in het Haagse stadsdialect.
Gabriëls, Susanne (1988-01) - Open Archief 00205
Jan van Hout : Tot het gezelschap ende vergaderinge der gener, die hem in de nieuwe Universiteyt der stad Leyden ouffenende zijn in de Latijnsche of Neder-duytsche poëzien ende allen anderen liefhebberen der Nederlandsche sprake.
Gagestein, Sarah (september 2010) - Open Archief 01325
Zelfverdelgende zelfspot
Een experiment over het effect van zelfspot op ethos in een informatieve toespraak
Galjaard, Jeanette (1981) - Gesloten Archief 01034
Calliope, Jaarboekje voor 1837 en 1838.
Doct. scr.
Gastel - Knol, Eelkje (1995-03) - Open Archief 00673
Jagen met beleid : het jachtdebat gedurende de periode 1976 tot en met 1993 tussen de Stichting Kritisch Faunabeheer en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging beschreven in het kader van het debatparadigma Braet en Berkenbosch.
Geelkerken - Uittenbogaard, Hanneke (1985-02) - Open Archief 00013
Maria Tesselschade, een vrouw tussen mannen.
Geenen, Jeanette van (1989-08) - Open Archief 00340
Stofschema’s voor beleidsteksten : toetsing van de stofschema’s van Van Velzen : toepassing van de stofschema’s.
Geert Langendorff (november 2002) - Open Archief 00921 - 00922
Brieven van J.E.A. Reyneke van Stuwe (1876 - 1962) uit Zuid-Afrika. Een documentair-kritische deeleditie van het jaar 1899
Deel I: inleidende hoofdstukken, brieven en tekstverantwoording
Deel II: annotaties
Geest, Ellie van der (1987-08) - Open Archief 00172
Het schoolonderzoek Nederlands bij HAVO en VWO in 1987 : verslag van een enquête onder HAVO- en VWO-scholen.
Geest, Ingeborg van der (1990-03) - Open Archief 00368
Academisch debatteren en beslissen over beleid : een nieuwe beslisregel voor het ’policy-making psaradigm’ van Lichtman en Rohrer.
Geest, Marc van der (9 februari 2012) - Open Archief 01437
Speaking of immigration
Source use in immigration-related articles by Dutch and Italian newspapers
Geest, Paul van (1986-08) - Gesloten Archief 01199-01200
"Dboec vanden X Gheboden" van Jan van Leeuwen : een tekstuitgave.
Doct. scr.
(Inzien niet toegestaan)
Gelder - de Bakker, J.G. de (1989-03) - Open Archief 00325
’Kinder, dat syn kinder’ : kind, opvoeding en onderwijs in de middelnederlandse didactische literatuur.
Gelder, Bert van (1974-03) - Gesloten Archief 00737
"Zon. Een bundel beschrijvingen" door Herman Teirlinck.
CS werkgroep Herman Teirlinck
Gelderen, Andrea van (18 februari 2004) - Open Archief 00999
Speech met beleid. De departementale speeches van OC en W in de media
Geleuken, E.M. van (1991-11) - Open Archief 00583
En geeft soo wel u Vrouw een bouckjen als een soen : Ioh. van Bevervviick van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts : [een gedeelte van de tekst met inl. en comment.).
Geleynse, Eliëlle (4 juli 2006) - Open Archief 01041
Het was mij een vreugde...
Het gebruik van het retorische middel vleien in troonredes van Beatrix en Juliana
Geleynse, Eliëlle (4 september 2007) - Open Archief 01132
De premierskandidaat en de man van het volk
Een retorische analyse, interpellatie-analyse en media-analyse van de APB-optredens van Wouter Bos en Jan Marijnissen
Gelinck, Coen (1999-02) - Open Archief 00809
Debatteren in het voortgezet onderwijs : een onderzoek naar de positie van en het oordeel over het debat in de bovenbouw havo en vwo.
Geljon, G. (1975) - Gesloten Archief 00720
Jacob van Lennep en het toneel.
Geljon, G. (1972-03) - Gesloten Archief 00578
J. Slauerhoffs Jan Pietersz Coen, drama in 11 taferelen.
CS
Met kritiek door Marijke van der Wall
Gena, Radjindra Kumar (1997-10) - Open Archief 00759
Surinaamse literatuur en postkoloniale theorie : een verkenning.
Gerbrandij, A.M. (1995-08) - Open Archief 00648
Beloem masoek? Een analyse van de dagboeken van twee Nederlanders die niet geïnterneerd werden tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.
Geresteyn, Daniëlle van (21 maart 2013) - Open Archief 01504
Het etiket migrantenauteur
Een onderzoek naar de rol van migratie in de werken van Hafid Bouazza
Gerkrath, Thomas (1995-07) - Open Archief 00650
Het Eldorado van Slauerhoff : schuim en as
Gerrits, P.C.M. (november 2007) - Open Archief 01137
De rol van prosodie bij backchannels en beurtwisselingen in het Nederlands
Gerritsen, G.H. (1989-06) - Open Archief 00344
De resistentie van een vestingstadje : een onderzoek naar structuurverlies en structuur behoud in het dialect van Bredevoort.
Gerritsen, Marinel (1975-10) - Gesloten Archief 00814
Woordvolgorde - project.
Doct. scr.
Alleen inzage na schriftelijke toestemming van de schrijfster.
Gerritsen, Marinel (1978) - Gesloten Archief 00947
On the rise of NP-P patterns in Dutch.
Gersie, Marguerite Henriette (1975-03) - Gesloten Archief 00721c
Over Boons "Mijn kleine oorlog".
CS
Gersie, Marguerite Henriette (1978) - Gesloten Archief 00942
De prinses Orsini van A.L.G. Toussaint. Een analyse en een bronnenonderzoek naar de memoires van Saint - Simon.
Doct. scr.
Gerven, Marjolein van (8 augustus 2005) - Open Archief 01023
Ik Jan Cremer 2
Gerven, Marjolein van (14 augustus 2006) - Open Archief 01056
Menno ter Braak in beeld
Geus, B. de & J. van der Heijden & A. Maat & A. den Ouden. (1980) - Gesloten Archief 00990
Een scone leringe om salich te sterven.
Doct. scr.
Geus, Marike de (1969) - Gesloten Archief 00984
De dialogen van de "Veelderhande geneuchlijke dichten [...]".
CS
Gevel, J.F. van de (1967) - Gesloten Archief 00152
Jan de Hartog, een literator ? Een poging tot literaire waardering.
109 p.
Gevel, J.F. van de (1967) - Gesloten Archief 00675
Syntactische valentie van scheldwoorden.
33 p.
Gevel, J.F. van de (1965) - Gesloten Archief 00679
De struktuur van het Nederlands.
92 p.
Giesbert, Marijke (1970-10) - Gesloten Archief 00792
Jac. van Looy: Reizen
Gieske - Scholte, Hellen (1974-06) - Gesloten Archief 00681
Dichter bij Staring. De dichter van "Ada en Rijnoud".
Doct. scr.
Gijn, Ingeborg van (1997-11) - Open Archief 00760
Vormkarakteristieken van gestures en gebaren.
Gijn, P.H. van (1983-08) - Gesloten Archief 01120
Wij typo’s : 1044 gedichten in een vakbondsblad.
Gijzen, Caspar (1993-07) - Open Archief 00592
Boekbezit in boedelinventarissen. Mogelijkheden en onmogelijkheden van onderzoek naar zeventiende-eeuws boekbezit in notariële archieven.
Gilde, Edith de (1969-10) - Gesloten Archief 00762
Louis Paul Boon: "De bende van Jan de Lichte".
CS
Gillesse, Robèrt & Arie Leeuwenburgh & Sonja Martens (1994-01) - Open Archief 00633
’Storm over Holland!’ ’Links Richten’ tussen politiek en literatuur.
CS Literatuur en politiek in het Interbellum.
Ginkel, Caroline van (juni 2011) - Open Archief 01403
Vrouwenbesnijdenis in de Nederlandse media
Ginkel, Caroline van (juni 2011) - Open Archief 01430
Vrouwenbesnijdenis in de Nederlandse media
De constructie van een maatschappelijk probleem
Glas, van der (1976) - Gesloten Archief 00871
Knorrende Beesten en de Technische Werkelijkheid.
CS
Glas, van der & Renske Leij (1976) - Gesloten Archief 00865
Het voorkomen van de term/uitdrukking ’Nieuwe Zakelijkheid’ in de Internationale Revue 110.
CS
Godthelp - Top, Hanneke (1990-01) - Open Archief 00396
Het pastorale lof- en dankdicht bij Katharina Johanna de With.
Goedegebure, Peter (1991-08) - Open Archief 00467
De vriendschap tussen Huygens en Vollenhove.
Goedegebuure, Barbara (1975-03) - Gesloten Archief 00722e
Over Boons "Paradijsvogel"
Goedegebuure, Jaap (1972-10) - Gesloten Archief 00748
Marcellus Emants "Liefdeleven" en Emile Zola "La bête humaine".
CS
Goedhart, Vera P. (1988-09) - Open Archief 00333
De tragische heldin van Roger van de Velde : een onderzoek naar de centrale thematiek in zijn verhaal "Al de geuren van Arabië".
Goedman, E.J.C. (1997-07) - Open Archief 00757
Redelijkheid in literair-betogende teksten : een pragma-dialectisch onderzoek naar de aanvaardbaarheid van autoriteitsargumenten.
Goekoop - Boeter, Simone (2000-08) - Open Archief 00832
Het leesdossier, wat is het en hoe werkt het in de praktijk?
Goemaat, Myrthe (oktober 2006) - Open Archief 01077
Niet eens een fócuspartikel.
Een eerste verkenning van de vaste woordcombinatie niet eens in het Nederlands
Goes, Bernadette van der (1980-02) - Gesloten Archief 01022
Annotaties bij drie fragmenten uit het Schilderboek va Van Mander.
Bijvakskriptie.
Goldhoorn, Charlotte (23 juni 2011) - Open Archief 01401
Kidsweek Junior vs. 7Days
Stilistische verschillen en overeenkomsten tussen een kinderkrant en een jongerenkrant
Goldschmeding, Linda (1986-09) - Gesloten Archief 01202
De overlevering van Nederlandse incunabelen.
Doct.scr.
Gommers, Marjolein (1 mei 2007) - Gesloten Archief 01290
Spreukenverzamelingen in het handschrift-Van Hulthem
Gommers, Marjolein (16 april 2007) - Open Archief 01107
De Indische invloed op het werk van Tonke Dragt
Gommers, Marjolein (29 mei 2008) - Open Archief 01156
`Inventing Hadewijch’. Over de totstandkoming van het huidige Hadewijch-beeld binnen de medioneerlandistiek
Gool, Lorenz van (17 augustus 2011) - Open Archief 01433
Vroege vogel of blinde vink?
Een onderzoek naar de adoptie van Twitter door Nederlandse journalisten
Gort, Ondine (1987-07) - Open Archief 00148
Indisch-Nederlandse kampliteratuur verschenen in 1986.
Goud, Terry (1989-08) - Open Archief 00224 - 00225
De Tymon van Lucianus van Willem van Godschalck van Focquenbroch en vier andere Nederlandstalige Timon-bewerkingen.
Goudsmit - Thomas, Pauline (1979-06) - Gesloten Archief 00965
Catharina Alberdingh Thijm (1848-1908).
Doct. scr.
Gouweloos, Esther (1995-08) - Open Archief 00665
Het ideale debat : een vergelijking tussen de theorie en praktijk van lijsttrekkersdebatten.
Govers, Bertil (1993-03) - Open Archief 00535
Emancipatoir feminisme in 18de-eeuwse vrouwenalmanakken ?
Graaf, Annelies van der (13 januari 2006) - Open Archief 01010
`Mannen en vrouwen gaan ook heel anders naar de wc’
Gender in het hedendaagse Nederlandse cabaret
Graaf, Annet van der (2000-08) - Open Archief 00837
Lezen........?! De handleiding van de computer! Een onderzoek naar leesgedrag en leesmotivatie onder leerlingen van twaalf tot zestien jaar.
Graaf, Kees de (1971 - ’74) - Open Archief 00120
S. Vestdijk als poëziecriticus.
Graaf, Kees de (1973) - Gesloten Archief 00630
Een aantal semantische en syntactische eigenschappen van het werkwoord ’rollen’.
Doct. scr.
Graaf, Kees de (1971-03) - Gesloten Archief 00770
Gerard Walschap: Houtekiet.
CS + notulen
Graaf, L.G. de (1940-01) - Gesloten Archief 00025
P. van Limburg Brouwer
Graaf, Mirjam de (1993-08) - Open Archief 00586
Dat had je nou niet moeten schrijven : een onderzoek naar het reviseergedrag van taaladviesbureau De Taallijn.
Graaf, Mirjam de (1993-08) - Open Archief 00587
Een kist vol vertellingen : over de verhalen van Maria Dermoût.
Graaf,, Jerwin de (juni 2011) - Open Archief 01399
Stalking:de constructie van een nieuwe misdaad in landelijke dagbladen
Graaff, E. van der (1987-03) - Open Archief 00096
De bepalingen van plaats en tijd in het Nederlands van acht Turken.
Graaff, K.I.M. de (1998-05) - Open Archief 00777
Regels in maatschappelijke en argumentatietheoretische context : een genderkritische benadering van de Regels voor Redelijke discussies (Van Eemeren en Grootendorst, 1982) en De Verkeersregels (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, RVV 1990).
Graeff, Emilie de (1980) - Gesloten Archief 00989
De Almanak voor de Jeugd 1830 - 1840.
Doct. scr.
Gras, Pauline M. (1993-06) - Open Archief 00569
Mijn goudvis is verdronken : een empirisch onderzoek naar de vaardigheid van leerlingen uit groep 7 van de basisschool in het schrijven van een droevig verhaal.
Grave, Laura de (25 juni 2010) - Open Archief 01290
De rol van de kunsten in Art. 285b en Via Capello 23 vanuit postmodernistisch perspectief
Grave, Laura de (18 januari 2011) - Open Archief 01384
Sprookjesintertekstualiteit in het werk van Jan Wolkers
Griendt, Janneke van de (10 februari 2014) - Open Archief 01577
Vergelijkingsargumentatie: een classificatie en illustratie van typen en beoordelingsnormen
Griendt, Jolien van de (18 maart 2013) - Open Archief 01508
Nieuwsselectie en -verwerking bij radio ochtendshow GI:EL!
"Je probeert toch van bijna alles wel een gebakje te maken." - Giel Beelen
Gries, Esther H.F. (1993-07) - Open Archief 00577
Stilistische variantie in restaurantbeschrijvingen.
Griffioen, Paul (1987-04) - Open Archief 00134
Dr. Johannes le Francq van Berkhey en mr. Willem Bilderdijk.
Grimberg, G.H. (1988-03) - Open Archief 00287
Isaac de Vos : De Beklaaglycke Dwangh.
Grimbergen, Ria (1989-05) - Open Archief 00265
Bibliotheek van Buitenlandsche Klassieken : druk- en handelsgeschiedenis van een negentiende-eeuwse serie, gerelateerd aan ontwikkelingen binnen de Nederlandse boekhandel in het derde kwart van de negentiende eeuw.
Groen - Pauwels, Anne-Miek (1979 ?) - Gesloten Archief 00884
De betekenisstructuren van de adjectieven ZWART en WIT in het Nederlands. Toetsing van een structuurmodel.
Groenendijk, Gert (1989-12) - Open Archief 00380
’t Is weer de tijt, mijn ziel, voor ’t groot en heilig feest.
Groenendijk, Hanneke (1979) - Gesloten Archief 00995
Statische en dynamische motieven : een nieuwe methode om motieven in een roman op te sporen en te rangschikken, ontwikkeld aan de hand van"Niets gaat ten onder" van Louis Paul Boon.
Doct. scr.
Groeneveld, Gerard (1989-08) - Gesloten Archief 01245
Nieuwe boeken voor den nieuwen tijd : uitgeverij De Amsterdamsche Keurkamer 1932-1944.
Groesbeek, Heintje (17 mei 2005) - Gesloten Archief 01285
Walewein: held, antiheld of `onvolcomen man’?
Een onderzoek naar de rol van Walewein in de Middelnederlandse episodische Arturromans.
Groesbeek, Karen (1998-08) - Open Archief 00884
In de ban van de tropen : populair-Indische literatuur 1870-1992.
Groneschild, A.M.N.M. [... et al.] (1994-01) - Open Archief 00637
Een katholiek tijdschrift : gebundelde studie van politieke en literaire thema’s in het tijdschrift De Gemeenschap’ (1930-1941).
CS Literatuur en politiek in het Interbellum.
Groneschild, Nathalie (1995-08) - Open Archief 00677
De geheime oorlog van Hans Warren : een onderzoek naar de verwerking van een ’fout verleden’ in het Geheim dagboek.
Groos, Marije (1996-07) - Gesloten Archief 01284
De meest individuele expressie van de meest collectieve emoties : engagement in ’Podium’ 1952-1963.
Groos, Marije (1996-02) - Gesloten Archief 01271
Over vrouwen geschreven : de verwoording van teksten over literatuur over (het werk van) vrouwen.
Groot, Aafke (augustus 2007) - Open Archief 01112
De wereld van geen idee
Een vergelijkend vorm- en functieonderzoek naar de patronen geen idee en ik heb geen idee
Groot, Fleur de (3 augustus 2009) - Open Archief 01250
Tussen waar en wanneer
Een literatuuronderzoek naar de traditionele structuurcategorieën tijd en ruimte en de notie chronotoop, toegepast op jeugdliteraire fantasy
Groot, Hans de (1991-07) - Open Archief 00448
Wijsbegeerte is de roeping van allen. Multatuli’s opvattingen over filosofie en wijsbegeerte.
Groot, Henk de (1974-12) - Gesloten Archief 00702
Literaire kritiek in "Apollo", "Argus" en "De Nederlandsche Mercurius".
CS
Groot, Henk de (1975-04) - Gesloten Archief 00722f
Over Boons "De voorstad groeit".
CS
Groot, Jean (1984) - Open Archief 00124
L’inspiration romanesque de Herman de Man : proto-histoire du regionalisme matri-centrique.
Groot, Jean (1978) - Open Archief 00125
De psycho-sociale inspiratie van Herman de Man.
Groot, Josette de (1998-08) - Open Archief 00818
De verleidingstechnieken van Couperus : over: De boeken der kleine zielen.
Groot, Marije de (1993-08) - Open Archief 00564
Kan ik misschien een onderzoekje doen naar vrouwenstriptaal : een onderzoek naar vrouwelijke taalkenmerken en stereotypering in striptaal,
Groot, Nelleke (T.C.) (3 juni 2013) - Open Archief 01535
Waarom zou je niet denken dat deze scriptie over negatie gaat?
Twee factoren die van invloed kunnen zijn op de mate waarin mentale ruimtes worden opgeroepen bij de hoorder
Groote, Colinda de (1991-06) - Open Archief 00490
Schrijfadviezen van en voor leerlingen : verslag van een onderzoek naar door leerlingen gepercipieerde en door docenten gerapporteerde einddoelen van het schrijfonderwijs in HAVO en VWO.
Groote, Colinda de (1991-01) - Open Archief 00429
Dialect en standaardtaal aan weerszijden van de Belgisch-Nederlandse rijksgrens : een empirisch onderzoek naar dialect en standaardtaal van Axelaren, Hulstenaren, Heikanters en Stekenaren.
Grootveld, Rosanne Maria (12 juli 2013) - Open Archief 01561
Hoe deugdelijk is een beroep op medelijden?
Een theoretisch-analytisch onderzoek naar de bruikbaarheid van uit literatuurstudie verworven deugdelijkheidsvoorwaarden voor een beroep op medelijden
Grotenhuis, Marieke (november 2010) - Open Archief 01326
Een rood mozaïek van cultuur.
Ordeningsprincipes van Jeroen Brouwers in de eenentwintigste eeuw.
Grotenhuis, Marieke (3 augustus 2012) - Open Archief 01464
De wereld is een schouwtoneel
Intertekstuele interpretatie van `Hoogste tijd’ met een hoofdrol voor `The Tempest’
Grunnil, Ingrid (1988-10) - Open Archief 00322-00323
Van robe - chemise tot crinoline, van elegante tot huisvrouw : Nederlandse modetijdschriften 1790-1850.
Gruteke, Anja (1988-12) - Open Archief 00330
Spreektaalfouten in geschreven taal : een analyse van fouten in de schrijftaal van leerlingen uit het beroepsonderwijs, die aan de hand van gesproken taal te verklaren zijn.
Guis, F.A.H. (1967-04) - Gesloten Archief 00520
Maerlant’s Spiegel Historiael, ed. De Vries/Verwijs, pp. 15-29.
Annotatiescriptie Taalkunde.
Guis, F.A.H. (1967-05) - Gesloten Archief 00137
Het noodlottig misverstand rond Ninus’ graf. Een onderzoek naar vijf verschillende Nederlandse dramatiseringen van het Pyramus en Thisbe - thema in de 17e en 18e eeuw.
Guis, F.A.H. (1968) - Gesloten Archief 00666
De verspreking. Een eerste verkenning.
Doct. scr.
Gussekloo, Martijn (augustus 2007) - Open Archief 01113
Verwarring zaaien in het kamp van de tegenstander
Het effect van de televisieoptredens van Gerard Reve op zijn succes
Haaff, Margreet H.L. van ’t (1989-05) - Open Archief 00227
Het effect van beleefdheidsverschijnselen in persoonsverbeteringsreclames.
Haagsma, Dorien (juli 2005) - Open Archief 00988
Hendrik Roelof de Breuk
of de geschiedenis van een Leidse drukker in de negentiende eeuw
Haan, Corrie de (1992-06-01) - Gesloten Archief 01259
De liefdesgeschiedenis van Evax en Sybille in filologosch perspectief.
Haan, G.C. de (1951,ca.) - Gesloten Archief 00040
Nationalisme en individualisme bij Leipoldt en Van Wyk Louw
Haan, G.C. de (1951, ca.) - Gesloten Archief 00041
Nederlandse belangstelling voor Zweedse literatuur in de periode 1830 - 1870.
Haan, M.J.M. de (1966) - Gesloten Archief 00249
Sint Sebastiaan, de geschiedenis van een talent.
Haan, M.J.M. de (1967) - Gesloten Archief 00676
Een Middelnederlandse vertaling van de interrogatio Sancti Anselmo de Passione Domini. Naar fragmenten uit het Rijksarchief in Limburg.
Haan, M.J.M. de (1967) - Gesloten Archief 00673
Spiegel Historiael.
44 p.
Haan, M.J.M. de (1967-02) - Gesloten Archief 00672
Synchronie en diachronie met betrekking tot de beschrijving van het Middelnederlands. Enige beschouwingen over de grammatica’s van Franck en Van Loey.
Haan, Mark de (2009) - Open Archief 01271
Dapper en Denkbaar lijken exquis: Het surrealisme in De god Denkbaar Denkbaar de god en Het evangelie van O. Dapper Dapper.
Haan, Mark de (2008) - Open Archief 01199
De Bijbel loeit weer aan De Bijbelse geschiedenis in de laatste roman van Tip Marugg.
Haan, Renée de (1981) - Gesloten Archief 01044
Stereotypen in het werk van Aarnout Drost.
Haarlem, Ferrij van (1988-08) - Open Archief 00203
Lekker lullen, lekker subjectief : een onderzoek naar columns.
Haarsma, Mariëtte (1988-09) - Open Archief 00214, zie ook 00252
De Scharlaken stad : een historische roman van Hella s. Haasse.
Haarsma, Mariëtte; Stefanski - Bok, Lida (1988-09) - Open Archief 00252, zie ook 00214 en 00219
De Scharlaken stad en Een nieuwer testament : twee historische romans van Hella S. Haasse vergeleken.
Bijlage bij de doctoraalscripties over:
De Scharlaken stad door Mariëtte Haarsma
en
Een nieuwer testament door Lida Stefanski
Haas - ’t Hooft, Rita de (1982) - Gesloten Archief 01086
Juventa : almanak voor jongelieden van beiderlei kunne.
Haas, Bart de (28 januari 2009) - Open Archief 01204
Laet ons gaen sien die Roose.
Een scriptieonderzoek naar hoe Jan van der Noot vertaalt en welke bronnen hij gebruikt
Haasnoot, Mirjam (1994-07) - Open Archief 00603
Traditie of vernieuwing. Reisbeschrijvingen 1801-1832.
Haeften, Hans van (22 februari 2010) - Open Archief 01283
Barbara in Haarlem
Haeften, Hans van (11 november 2011) - Open Archief 01393
De geparodieerde speech
Spelen met retorische kennis in het Nederlandstalig cabaret vanaf 1970
Hage, Jeroen (4 augustus 2006) - Open Archief 01045
Het op duurzame wijze oplossen van een verschil van mening
Een kritische bespreking van het pragma-dialectisch ideaalmodel, de Complex Persuasion Dialogue en de presentatie van een nieuw model
Hagen, Els van (1981-12) - Gesloten Archief 01056
De termen "volksboek" en "prozaroman" onder de loep genomen.
Hagenaars - van der Raad, Til (1987-06) - Gesloten Archief 01214
Dat Bedroch der Vrouwen : kritische editie van een 16e-eeuws verhalenbundel met inleiding en annotaties.
Hagenzieker, A.C. (1951, ca.) - Gesloten Archief 00042
De aesthetisch - critische ideeën van Allard Pierson en hun toepassing op de moderne letterkunde.
Hagenzieker, A.C. (mej.) (1970, ca.) - Gesloten Archief 00176
Kamermuziek van W.L. Penning jr.
CS
Hagestein, Bianca (1990-04) - Open Archief 00375-00376
De slag bij Woeringen : een onderzoek naar de bewerkingstechniek van Lodewijk van Velthem inzake De Rymkroniek van Jan van Heelu, betreffende den slag van Woeringen, van het jaar 1288.
Hagoort, Joke & Maarten Schoon (1984) - Gesloten Archief 01163
Analyse van de recensies, verschenen naar aanleiding van de vanaf 1966 gepubliceerde romans van Willem Frederik Hermans.
Haje, Alexander (1986) - Open Archief 00112
Acht sonnetten van Martinus Nijhoff. De Magisch Realistische schilderkunst als bron van inspiratie voor Nijhoffs Nieuwe Gedichten.
Halie, J. (1976-11) - Gesloten Archief 00903i
Beets: ’Vooruitgang’, Geel: ’Voorrede’ uit Onderzoek en phantasie, Da Costa: Bezwaren tegen de geest der eeuw.
CS: 19e eeuwse romans
Halteren, Sjan van (1988-05) - Open Archief 00195
Fasering van informele discussies : analyse van huiselijke discussies op basis van argumentatie- en gesprekstheoretisch inzichten.
Hammacher, A.M. () - Gesloten Archief 00834
Amsterdamse impressionisten en hun kring.
Hanser, Rebecca (2013) - Open Archief 01510
Internship placement: Inter Press Service (IPS)
Haperen, Kim van (12-08-2011) - Open Archief 01352
`Me docent dacht is dat ik niet kon spelle...’
Een onderzoek naar de invloed van de spreektaal op de spelling van middelbare scholieren
Harmelen, Laura van (1990-08) - Open Archief 00411
Een deenksldag en een goonsdag of een dinsdag en een woensdag in Twente : een verslag van een onderzoek naar de mate van dialectverlies door de invloed van de standaardtaal op het Twents in Rossum en naar de verschillen in resistentie van de taalonderdelen: lexicon, morfologie en syntaxis. Daarbij is een vergelijking gemaakt met soortgelijk onderzoek, gedaan in Haaksbergen en Enschedé.
Harmsen, Karen (maart 2008) - Open Archief 01144
Stille Willem, dader of slachtoffer? Een frame-analyse van de rol van Endstra in de Nederlandse dagbladpers
Harmsen, Ton (1977-11) - Gesloten Archief 00914
Preliminaria tot de litteraire theorie van Nil Volentibus Arduum. Een onderzoek naar enkele hoofdstukken uit het Naauwkeurig Onderwijs in de Toneel-Poëzy betreffende het blijspel.
Harst - de Graaf, W. van der (1980-08) - Open Archief 00099
Een onderzoek naar de structuur van en de relatie tussen "De verborgen bron" en "De ingewijden" van Hella S. Haasse.
Hart - Meesen, Annemarie ’t (1986-09) - Gesloten Archief 01205
Goed voorbeeld doet goed volgen : een onderzoek naar de zogenaamde Middelnederlandse Caesarroman.
Hart, Nanny ’t; Lenstra, Annette (1987-07) - Open Archief 00142
Het huwelijk van Orondates en Statira naar Magnon’s Mariage d’Oroondate et Statira.
Hartevelt, Amy (2000-08) - Open Archief 00857
De Korte kroniek van Brabant : oorsprong en receptie.
Harthoorn, Leonore (1994-12) - Open Archief 00669
Palatalisatie in het Randstadnederlands.
Hartman, Winny (1974-09) - Open Archief 00103
Ivo Michiels : Het Boek Alpha.
Hartman, Winny (1973-03) - Gesloten Archief 00779
Marcellus Emants’ Liefdeleven.
CS
Hartman, Winny (1972-11) - Gesloten Archief 00621
Petronella Moens: Kleine Willem of het huisgezin van de heer Lausbach.
CS: werkgroep kinderlectuur rond 1800
Hartog, Angelique de (1995-08) - Open Archief 00638
De lach in enkele werken van Godfried Bomans : welke technieken heeft Bomans door de jaren heen gebruikt?
Hartog, M.J. den (1986-05) - Open Archief 00063
Over het bestek van een spits : verslag van een onderzoek naar de woordenschat van schipperskinderen en walkinderen.
Hauwert, Sandra A.C.M. (19 augustus 2011) - Open Archief 01432
Sociale media bij het Openbaar Ministerie Amsterdam
een onderzoek naar het gebruik van sociale media door het Openbaar Ministerie arrondissementsparket Amsterdam ten behoeve van de nieuwsvoorziening van jourrnalisten
Have, J.B. van der () - Gesloten Archief 00482
Intonatie-verschijnselen in het Nederlands : enkele theoretische aspecten.
Have, J.B. van der () - Gesloten Archief 00532
Rederyck-kunst van H.L. Spieghel.
Annotatiescriptie
Haveman, Dorine (1984-04) - Gesloten Archief 01161
Cornelis de Bie 1627-1711 (-1719?) : een inventarisatie van gegevens over zijn leven en zijn werk.
Haverhoek, Jan (1986-08) - Open Archief 00139
Exegese in "Maerlants Rymbybel" : een bijdrage tot nader onderzoek van een nog nauwelijks bestudeerd werk.
Haverman, H.M. () - Gesloten Archief 00010
De dichter Johannes Kinker en het Duitse Idealisme.
Hecke, Sander van (1990-08) - Open Archief 00422
Gericht Schrijven na twintig jaar : verslag van onderzoek naar praktijken en opinies van scholen met Gericht Schrijven.
Hee, Jeroen van der (1999-05) - Open Archief 00821
"Al is het morgen mooi weer, dan ga ik naar het strand" : conditioneel ’al’ in synchroon en diachroon perspectief.
Heemkerk, Klaas (9 juni 2005) - Open Archief 00987
`Het heilige geilen’
Een vergelijkende studie naar het reliseksmotief in drie moderne Nederlandse romans: Moeder En Zoon van Gerard Reve, Mystiek Lichaam van Frans Kellendonk en Ave Verum Corpus van Désanne van Brederode
Heemskerk, Sophia (13 augustus 2012 ) - Open Archief 01511
"Hoe bewerken redactieleden bij PARK Magazine een persbericht tot een nieuwsbericht?"
Heemst, Ton van (1987-09) - Open Archief 00144
Boendale’s en Potter’s Mellibeus : verschillende allegorische beelden.
Heenk, Karian (1989-08) - Open Archief 00352
Taalseksismen benaderbaar als drogredenen.
Heer, Ilse de (24 juli 2006) - Open Archief 01073
Van lastige noodzaak tot gelijkwaardige partner. Hoe tijdschriften in tijden van ontlezing lezers proberen te behouden
Heer, Ilse de (12 juli 2005) - Open Archief 01061
De welsprekendheid van Bush en Balkenende
Heestermans - Buck, Marijke (1973-05) - Gesloten Archief 00783
Louis Couperus: Langs Lijnen van Geleidelijkheid.
CS + notulen
Hegge, Esmée (28 juni 2009) - Open Archief 01337
De Ouroboros van Harry Mulisch
Een interpretatie van De elementen en Voorval
Hegge, Jan (1988-07) - Open Archief 00297
"ende si plach haer hier mede te becummeren op dye passie ons liefs heeren" : vergelijkend onderzoek naar bijzondere aspecten en de originaliteit van het passieboekje van Suster Bertken.
Heiblom, Maartje (25 januari 2010) - Open Archief 01288
..Laat de poppetjes dansen! Willem Jan Otten en zijn wajangspel
Heiblom, Maartje (21 mei 2012) - Gesloten Archief 01291
Wrikken met een pook tussen de planken
Een beargumenteerde editie-opzet van Frans Kellendonks verhalenbundel het reuzenrad
Heida, Jacco Paul (1994-08) - Open Archief 00620
Zwart op wit : een analysemethode voor het opsporen van verborgen racisme in kranteartikelen.
Heide, Hanna de (1991-08) - Open Archief 00443
De son in de see sien sinken: een taalgeografisch onderzoek naar stemhebbende fricatieven in drie Westnederlandse plaatsen.
Heiden - Beukers, M.W.E. van der (1992-03) - Open Archief 00503
’Totalitair taalgebruik’ beoordeeld: kritische bespreking van het door W.I.M. van Calcar ontwikkelde tekstanalyse-apparaat.
Heiden, Frits van der (1987-05) - Open Archief 00140
Humorprocédés in de verhalen van Bob den Uyl.
Heiden, Mirre van der (augustus 2010) - Open Archief 01316
Gris à la lune, mais vert au soleil
Over de vroege Franse publicaties van Johannes Kneppelhout
Heijden, Th.C.J. van der () - Gesloten Archief 00534
Jacob Duym: "Den spieghel der Eerbaerheyt".
Annotatiescriptie Taalkunde
Heijden, Th.C.J. van der (1970-10) - Gesloten Archief 00810
Pieter Corneliszoon Hooft als toneelschrijver. Een onderzoek naar dramaturgische en theatrologische aspecten in toneelwerken van P.C. Hooft.
Heijdra, Judith (augustus 2002) - Open Archief 01297
Tussen waar en waan,
De Alkmaarse kerkelijke geschillen gedramatiseerd
Heijer, Marianne den (1990-09) - Open Archief 00424
Mondelinge argumenten : een onderzoek naar de redelijkheid van mondelinge argumentaties.
Heijer, Tim den (1997-08) - Open Archief 00752
De semantische en geografische rolverdeling tussen gaan en zullen als aanduiders van toekomst.
Heijer, Tim den (29 augustus 1997) - Open Archief 00931
De semantische en geografische rolverdeling tussen gaan en zullen als aanduiders van toekomst
Heijkoop, Marije (2 november 2007) - Open Archief 01135
Vast in het Verleden. Een bewerking van het abele spel Esmoreit
Heijstek, K.M. (1988-08) - Open Archief 00414
De stille kracht van Louis Couperus en Goena-goena van P.A. Daum : een inhoudelijke vergelijking.
Hekman, B. (1991-08) - Gesloten Archief 01255
De soete vryagie van Monsr. Gabriel de Lalande of d’afgevalle roos van Juffr. Elisabeth l’Estevenon. Van inleiding en aantekeningen voorzien door B. Hekman.
Helder, Wim (1988-08) - Open Archief 00284
De eerste kruistocht bespiegeld : een onderzoek naar de bewerkingstechniek van Jacob van Maerlant in de beschrijving van de eerste kruistocht in de Spiegel Historiael.
Helderman - Andriessen, M.M. (1978) - Gesloten Archief 00953
Een onderzoek naar de adjectieven gevormd uit de stam van een werkwoord en het suffix -baar.
Doct. scr.
Helderman, Shari (september 2013) - Open Archief 01537
`Schilderen met woorden’
Onderzoek naar de kwantiteit, inhoud en onderbouwing van retentieadviezen en de rol van zowel letterlijke als mentale visualisatie in Nederlandstalige presentatieadviesboeken uit de periode 1980-2009
Hellburg, M. Ph. (1996-11) - Open Archief 00717
De kritiek over ’De laatste vrijheid’ van Frank Martinus Arion.
Hellemons, Myriam & Jacqueline Sluimer (1992-12) - Open Archief 00542
Een meetinstrument voor syntactische formuleervaardigheid of : Rembrandt en wijn in de derde klas van het voortgezet onderwijs.
Helm - Takkenberg, Hilda W. van den (1971-05) - Gesloten Archief 00522
De voorzetselconstructie in het Nederlands.
Helm - Takkenberg, Hilda W. van den () - Gesloten Archief 00677
Petrus Montanus. De Spreeckonst.
Helm, Wouter van der (1994-07) - Open Archief 00663
Bonuspunten : is tremaplaatsing een spellingtrauma : een onderzoek naar de invloed van het trema op visuele woordherkenning.
Helmig, Hans (1980-07) - Open Archief 00111
Over de poëzie van M. Vasalis
Hendriks - van der Klis, H.M. (1983) - Gesloten Archief 01109
Een onderzoek naar het register in de Gruuthuse-minneliederen.
Hendrikse, C.J. (1986-12) - Open Archief 00089
"Een hemel van blauw en van goud" : over Tempel en kruis van H. Marsman.
Hendrikse, C.J. (1981-04) - Open Archief 00129
Sonnetten na tachtig : klassieke en moderne sonnetten na 1880. Een poging tot vergelijking.
Hendriksen, Marja (1973-11) - Gesloten Archief 00802
Stijn Streuvels: Prutske.
CS + notulen
Hendriksen, Marja (1981-04) - Gesloten Archief 01029
Een onderzoek naar de rol van de vrouw in "Tranen der acacia’s" van W.F. Hermans.
Doct. scr. (?)
Henten, Willemijn van (1985-10) - Open Archief 00042
Nil Volentibus Arduum en de hartstochten in het treurspel : onderzoek naar de vorming en praktijk van een theorie.
Herk, W. van (2001-01) - Open Archief 00824
Remco Campert : vergelijking tussen de romans en de poëzie : 1960-1965.
Hermans, K.G.J.M. (augustus 2003) - Open Archief 00930
Van Experiment naar Engagement.
Een analyse van André Brinks geëngageerd schrijverschap.
Hermsen, Inger (1993-07) - Open Archief 00588
De driehoek in kaart gebracht : omtrent het realisme en de symboliek in De gevarendriehoek van A.F.Th. van der Heijden.
Hersbach, Marian (1986-04) - Open Archief 00047
Het kind in de Middelnederlandse literatuur
Hertog, Hans den (1988-09) - Open Archief 00272-00272a
Na Veertig van Willem Barnard / Guillaume van der Graft : een interpretatie.
Hesselman, Annemieke J.M. (1974) - Gesloten Archief 00683
Grimmige sprookjes voor verdorven kinderen. Een vergelijkend onderzoek van de sprookjes van Louis Paul Boon en de sprookjes van Grimm.
Hesselman, Annemieke J.M. (1972-04) - Gesloten Archief 00577
J. Slauerhoff, Soleares
Heuvel, Jolie van den (1993-06) - Open Archief 00549
"Niemen twifels, dien men vroet acht, stene en sijn van groter cracht" : edelstenen bij Jacob van Maerlant.
Heuvel, Jolie van den (1993-07) - Open Archief 00554
Pieter van der Eyk : boekverkoper in Leiden in de achttiende eeuw.
Heuvel, N.A. van den (1954, ca.) - Gesloten Archief 00059
Het toneelwerk van Joachim Oudaen.
Heuvel, N.A. van den () - Gesloten Archief 00468
Onderzoek naar het gebruik van "de" voor titels van werken die uit één of meer eigennamen bestaan.
Scriptie Taalkunde
Heuvel, René van den (2 april 2007) - Open Archief 01100
Het laatste kunstje van een landverrader. Een retorische analyse van een betoog van NSB-leider Anton Mussert
Heuvelman, Diane (17 juni 2008) - Open Archief 01176
Negativisme kan altijd want literatuur went.
Een eeuw lang het negatieve mens- en wereldbeeld in de literatuur.
Heymerikx, Ch. (1967-04) - Gesloten Archief 00416
Annotaties bij : Scaespel, ed. Van Schaick - Avelingh met aant.
Doct. scr. Taalkunde
Heymerikx, Ch. (1968-04) - Gesloten Archief 00515
J. Kneppelhout: onderzoek naar de feiten en de fictie in zijn werken en brieven.
Doct. scr. letterkunde
Heymerikx, Ch. (1966, ca.) - Gesloten Archief 00660
Onderzoek naar het lineaire principe van prosodische verschijnselen in taal. 55 p.
Hezemans, Marianne (1973-05) - Gesloten Archief 00781
L. van Deyssel: De kleine republiek.
Hickendorff, Annelies (2001-08) - Open Archief 00850
De kritiek in de marge : negen studies naar kritiek, prijzen, publiciteit en publiek.
Hijmans, P. (1949-05) - Gesloten Archief 00030
De poort van Ishtar, van F. Schmidt Degener.
Hilderink - Zandvliet, Inge (1984-06) - Gesloten Archief 01143
Arthur van Schendel en de kritiek. Een beschouwing over enkele besprekingen van "Een zwerver verliefd" gebaseerd op een analyse van de tekst.
Hillebrand, Aty (1997-06) - Open Archief 00724
Krantenartikelen schrijven : het schrijven en beoordelen van drie soorten krantenartikelen door havo-3 leerlingen.
Hilten, Rob van (1985-08) - Open Archief 00031
De hofmaarschalk Keye, of hoe een middeleeuws ambtenaar een ’mid-life crisis’ verwerkt.
Hoek, Arie (10 juli 2007) - Open Archief 01258
Letter + geest
Hoek, Geert-Jan van den (2001-08) - Open Archief 00842
Hugo de Groot & Slot Loevestein : Nederlandse gedichten van Hugo de Groot in cultuurhistorische context.
Hoek, Nelly & Marianne Mewissen (1978) - Gesloten Archief 00943
Communicatiestrategieën. Een les Nederlands van Restauratie tot Restaurant.
Hoek, Roesja van der (2013) - Open Archief 01539
Soms
Een corpusonderzoek naar het gebruik van `soms’ als partikel
Hoek, Vera Johanna van der (17 november 2011) - Open Archief 01424
Kindermoord in je huiskamer
Een framinganalyse van de televisieberichtgeving over de moorden op Jessica Laven en Milly Boele
Hoek, Vera van der,
Ruiten, Ellen van (juni 2010) - Open Archief 01415
Schokken om te lokken
De rol van semiotieek en taboes bij de goed- of afkeuring van advertenties door de Reclame Code Commissie
Hoeke, U. (1995-06) - Open Archief 00685
Wat negentiende-eeuwse vrouwen toch lazen : een onderzoek naar prescriptieve en descriptieve bronnen waarin naar voren komt hoe het lezen van Franse romans door negentiende-eeuwse vrouwen
Hoekstra - van Vliet, Sonja J. (1984-03) - Gesloten Archief 01170
Cornélie Huygens’ Barthold Meryan : tussen feminisme en socialisme.
Hoekstra, Erika R. (1988-01) - Open Archief 00181
Ethos, een inventarisatie van Definities en Effecten.
Hoekstra, Saskia (1990-06) - Open Archief 00367
Duidelijk beleefd : een onderzoek naar het woordgebruik in het personeelsblad van de gemeente Rotterdam ’Gemeengoed’ : de grens tussen optimaal duidelijk en beleefd woordgebruik.
Hoekstra, Theun (1975-04) - Gesloten Archief 00722g
Over Boons "Vergeten straat".
CS
Hoekstra, Ynte (1987-10) - Open Archief 00169
Het wassende water in woord en beeld : een analyse en vergelijkig van boek en serie.
Hoezen, Gabriël (1991-08) - Open Archief 00447-00447a
Tussen regelmatig en onregelmatig: de ontwikkeling van de verbale ablaut in het Nederlands.
Höfelt, Dave (1995-06) - Open Archief 00683
Het huis staat op zijn kop : metonymie als oorzaak van polyseme affixen.
Hoff, Joris (mei 2011) - Open Archief 01397
De aprilgrap in Nederlandse nieuwsmedia: een steekproef uit landelijke en regionale kranten van 1960 tot 2010
Hoff, Marion C.M. (1991-07) - Open Archief 00449-0450
Stereotypering in vrouwenbladen. Een onderzoek naar de aanwezigheid van stereotypie in de introductie van interviews.
Hoff, Pia (1986-07) - Open Archief 00067
Ik twijfel eigenlijk aan uw standpunt : een analyse van beleefdheidsstrategie hedging voor de konfrontatiefase van konversationele diskussies.
Hoffen - van Essen, Gerdine van (1996-07) - Open Archief 00706
De tweede wereldoorlog in de protestants-christelijke jeugdliteratuur : beschrijving, commentaar en vergelijking met niet-protestantse jeugdliteratuur.
Hofman, Aafke (25 juli 2011) - Open Archief 01407
"Van nerd tot zware cybercrimineel"
Een onderzoek naar frames over cybercriminaliteit in verschillende leeftijdsgroepen
Hofman, Aafke
Juriaans, Majoy (1 juli 2010) - Open Archief 01417
Onderzoeksrapport Infographics
Onderzoek naar het gebruik van infographics in de Volkskrant en Telegraaf
Beeldtaal
Hofman, E.M. (1984-09) - Gesloten Archief 01176
De beurtwisseling : een model en toegepast onderzoek naar interruptie- en beurtondersteunend gedrag van mannelijke en vrouwelijke gespreksleiding in de media
Hogenboom, Melissa (27 april 2012) - Open Archief 01448
Van scanner naar lezer
Een onderzzoek naar de stijl van de webteksten van Maters & Hermsen Bedrijfsjournalistiek
Hogendoorn, Marleen (juni 2007) - Open Archief 01170
Hoofdstuk “Schrijf menselijk” uit Handboek stijl herzien.
Hogendoorn, Marleen (januari 2011) - Open Archief 01334
“VerWilderd taalgebruik”.
Beledigend politiek taalgebruik binnen en buiten de Tweede Kamer.
Hogendoorn, Wybe (1963 ?) - Gesloten Archief 00411
Annotaties bij G.C. Kloeke’s uitgave van Warnersen’s Kamper spreekwoorden, pp. 4-7.
Scriptie Taalkunde
Hogendoorn, Wybe (1962-09) - Gesloten Archief 00111
Ibsen en het Nederlands toneel.
Hogendoorn, Wybe (1962-11) - Gesloten Archief 00112
Het rondeel
Hogendoorn, Wybe (1962-12) - Gesloten Archief 00484
Contrastaccent in het Nederlands. Kritisch literatuuroverzicht, gevolgd door een beschouwing.
Scriptie Taalkunde.
Hogenhout, Jan () - Gesloten Archief 00511
De gelaagdheid van Torec.
Scriptie
Hogenhout, Janq () - Gesloten Archief 00512
"WALEWEIN ende Keye"
Hogerheijde, Pauline (BA 0321966)
(27 juni 2008) - Open Archief 01153
‘Voordat de sirene gaatÉ’. Onderzoek naar de effectiviteit van priming in de risicocommunicatiecampagne ‘Denk Vooruit’
Hogewoning, Henk (1988-09) - Open Archief 00306
G. L. Funke, uitgever te Amsterdam : handelaar in natuurwetenschappelijke boeken.
Holierhoek, C.P.A. (1970-11) - Gesloten Archief 00153
De Roman, een literaire taaldaad.
100 p.
Holierhoek, C.P.A. (1969 ?) - Gesloten Archief 00467
Sinte Jans Ewangelium [Evangelie]
Annotatiescriptie Taalkunde
Holierhoek, C.P.A. (1970-12) - Gesloten Archief 00525
Negatieve zinnen. Enige aspecten van taal, taalbeschijving en taaltheorie n.a.v. A. KRAAK negatieve zinnen.
Doct. scr. Taalkunde
Holierhoek, C.P.A. (1966, ca.) - Gesloten Archief 00257
Terug tot Ina Damman. De geschiedenis van een jeugdliefde.
CS
Hollaar, J.M. (1960, ca.) - Gesloten Archief 00094
A. Roland Holst: Een Winter aan Zee.
Hollaar, J.M. (1961) - Gesloten Archief 00486
Henr. Roland Holst: De Nieuwe Geboort.
Annotatiescriptie met parafrases
Hollaar, J.M. (1960-10) - Gesloten Archief 00487
Afwijkende zinsvormen in "Iskander" van Louis Couperus.
Hollaar, J.M. (1960, ca.) - Gesloten Archief 00095
Nederlandse vertalingen van gedichten uit Petrarca’s Canzoniere.
Hollander, Yura (26 juli 2006) - Open Archief 01038
Over de Heilige Petrus
Een sleutelfiguur binnen het Christendom
Hollander, Yura (oktober 2007 (?)) - Open Archief 01110
Drie Middelnederlandse bewerkingen van de Visio Philiberti
Hollebrands, W.T. (1993-06) - Open Archief 00580
...en ze spookten nog lang en gelukkig : spookverhalen geschreven voor en door kinderen.
Hollemans, Sueandra (01 - 2011) - Open Archief 01331
“Geteem over de werkelijkheid heb ik altijd tweederangs gevonden.”
De bijdrage van een onbetrouwbare verteller aan de complexe verhoudingen tussen de fantasie en werkelijkheid.
Een analyse van Gstaad 95-98 en Koetsier Herfst
Hollestelle, Merijn (1 augustus 2011) - Open Archief 01356
Pennenvruchten van een muzenzoon
De studentenschetsen van Alexander Ver Huell
Hollestelle, Merijn (2 augustus 2013) - Open Archief 01564
Daarheen en weer terug
Een postkoloniale benadering van het romanoeuvre van Yasmine Allas
Holst, E.M.A.(Lizan) (17 december 2012) - Open Archief 01560
Tweede Kamer versus House of Commons
Een kwalitatief analyserend onderzoek naar de verschillen tussen debatteerwijze in het Nederlandse en Britse Lagerhuis
Holst, Lizan van der (14 januari 2011) - Open Archief 01330
‘Is this candid camera?’
Een onderzoek naar humoradviezen in Engelstalige en Nederlandstalige presentatie-adviesliteratuur van 1980 tot 2009.
Holsteyn, Joop van (1987-07) - Open Archief 00150
Elke maatschappij met mensen moet mislukken. Over de politieke ideeën van Louis Paul Boon.
Hommes, Hermke (juni 2006) - Open Archief 01017
"’ t Is zoo Indisch!"
Een beschrijving en analyse van de literaire bijdragen in zes jaargangen van het Weekblad voor Indië (1909-1915)
Honing, Yntze van der (1996-08) - Open Archief 00819
Het Bildts, een onderzoek naar het ontstaan van het Bildts.
Hoo, Miryam de (juni 2012) - Open Archief 01492
Ik en kan niet nalaten van naer Ul. te schrijven
Onderzoek naar negatie in West-Vlaamse soldatenbrieven uit de vroege negentiende eeuw
Hooft, G.J. (1970-10) - Gesloten Archief 00791
Jacobus van Looy: Jaapje.
CS + notulen
Hoog, L.Th. de (1983) - Gesloten Archief 01095
Harry Mulisch’ politieke documentaires.
Hoogendam, Hanneke (augustus 2005) - Open Archief 01001
Niet kleurloos neutraal..
Letterkunde in `Het Indische Leven’
Hoogendoorn, Louis (1989-03) - Open Archief 00302
Aaneen, koppelteken of spatie? Een onderzoek naar de schrijfwijze van samenstellingen.
Hoogeveen, P.A. (1954, ca.) - Gesloten Archief 00060
Het leven en de dood van Jesus Christus, van Miciel de Swaen.
Hoorn, F. van (1985-04) - Open Archief 00019
Identifikatieprocessen bij het lezen van korte verhalen; een experimenteel receptie-onderzoek.
Hoppen, Tim (1991-10) - Open Archief 00526
’Wie de Javaan gezien heeft...’ : een onbevangen kijk op de bevolking van Nederlands-Indië: de reisbeschrijvingen van Johannes Olivier als reisliteratuur.
Hopstaken, Tommy (2 juli 2007) - Open Archief 01127
Handboek Stijl Herzien
over naamwoordstijl, schrijven met cijfers en vertellen van verhalen
Hopstaken, Tommy (december 2008) - Open Archief 01205
Dit is de saaiste sheet, maar ik vertel ‘m toch evenÉÉ
Over de rol van humor in lekenpraatjes
Horning - Halie, Jeanette (1980) - Gesloten Archief 00997
De boeken der kleine zielen van Louis Couperus. Aanzet tot een op de inhoud gerichte structuur-analyse.
Doct. scr.
Horsman, Ellen (1995-06) - Open Archief 00653
Christensen in Nederland : een stilistisch onderzoek naar de schrijfstijl van vijf Nederlandse auteurs.
Horst - Flippo, J.L.C. van der (1979-01) - Open Archief 00118
Over de factuur van Elisabeth Eybers’ "Onderdak".
(aanvullend werkstuk bij de scriptie over ’De thematiek in het werk van Elisabeth Eybers’)
Horst, Joop van der (1975-02) - Gesloten Archief 00714
Over het werkwoord "sien" in Middelnederlands va voor 1300 en in het 16de-eeuws.
Doct. scr.
Horstink, Jan; Ketelaar, Hans (1985) - Open Archief 00107
Merlyn : een onderzoek naar de standpunten en de invloed van een literair-kritisch tijdschrift uit de jaren zestig.
Horzen, H. van (1985-10) - Open Archief 00041
Schierbeek, een naoorlogse schrijver die zich met zijn experimentele werk wilde verzetten tegen de verstarring in de wereld.
Houdijk, Felicia (1987-01) - Open Archief 00087
Allerliefste Sophie : brieven uit Indië van Anne Busken Huet aan Sophie Potgieter.
Houdt, Helen van (1988-09) - Open Archief 00787
Henri Bruning en zijn relatie tot De Vorigen van 1937-1945 : zijn toenadering en verwijdering.
Houdt, Helen van (1988-09-30) - Gesloten Archief 01274
Henri Bruning en zijn relatie tot de `de vorigen’ van 1937 - 1945, zijn toenadering en verwijdering
Houg, Marieke (maart 2007) - Open Archief 01083
Artes-literatuur in het Middelnederlands
Een onderzoek naar het gebruik van rijm en proza binnen de Middelnederlandse artes-literatuur
Houppermans, Olivier (24 januari 2011) - Open Archief 01427
Reflecterende stijl dreigt te verdwijnen
Scriptieonderzoek naar stijlveranderingen bij De Groene Amsterdammer
Houtman, F. (1998-07) - Open Archief 00779
Bronnen, auteur, opdrachtgever en publiek van de’Hertog van Brunswijk’.
Houwelingen, Jacques van (1982-06) - Open Archief 00116
Aristo-, de opvattingen over literatuur in de eerste dertien jaargangen.
Houwelingen, Natalie van (1993-04) - Open Archief 00536
U luistert naar... : een onderzoek naar het gebruik van beleefdheidsvormen door mannen en vrouwen op antwoordapparaatboodschappen.
Hoving, Patrick (1996-08) - Open Archief 00730
Wat maakt iemand Haags? Een onderzoek naar geografische en sociaal-demografische invloeden op het Haagse stadsdialect.
Huijer, Liesbeth (1996-08) - Gesloten Archief 01272
Typisch vrouwelijk : een onderzoek naar het vrouwbeeld van Bordewijk.
Huijnink, Jan (1976-02) - Open Archief 00121
Een beschouwing over DE TELEURGANG VAN DE WATERHOEK van STIJN STREUVELS.
Huijnink, Jan (1973-11) - Gesloten Archief 00730
Een beschouwing over "De Teleurgang van de Waterhoek (1927)" van Stijn Streuvels.
CS werkgroep Stijn Streuvels
Huijnink, Jan (1972-11) - Gesloten Archief 00618
Pieter ’t Hoen en Kath. Bilderdijks kindergedichten getoetst aan Van Alphen.
CS werkgroep kinderlectuur rond 1800
Huisman, Nelleke (1981-02) - Open Archief 00108
Wouter Lutkie : een katholiek priester als prediker van het fascisme.
Huisman, Suzanne (augustus 2003) - Open Archief 00997
Medea: een actuele mythe
Een vergelijkend onderzoek tussen twee bewerkingen van Medea.
Eén voor volwassenen en één voor de jeugd
Hulleman, Tineke, met kritiek door C. Geljon (1972-02) - Gesloten Archief 00582
Over J. Slauerhoff: Schuim en As.
CS
Hulsbeek, Sandra van de (1996-07) - Open Archief 00699
Commercie en prestige anno 1833 : een onderzoek naar het vroeg negentiende-eeuwse boekbedrijf van Johannes Noman.
Hulst, H. van der (1977-08) - Gesloten Archief 00912
Problemen in de generatieve fonologie: synchroon en diachroon.
Hulst, Jaap van der (1988-09) - Open Archief 00206
"Gheprent bij mi Huge ianszoen van woerden" : een onderzoek naar het fonds en het publiek van een Hollandse boekproducent omstreeks 1500.
Hulst, Marijke van der (28 augustus 2008) - Open Archief 01198
De Tafel vanden Kersten Ghelove Een editie van enkele hoofdstukken uit Ltk 222.
Hulst, Marijke van der (20 maart 2010) - Open Archief 01267
De historie vanden vier Heemskinderen
Een vergelijking met twee moderne bewerkingen
Hulst, Marijke van der (28 januari 2009) - Open Archief 01197
Gender in Katrien
Een genderanalytisch onderzoek naar striptijdschrift Katrien.
Hundepool, W.C. (1996-06) - Open Archief 00694
Carte voir Strijp 1645 : transcriptie van de kaart met vertaling, annotaties en notities.
Hüning, Matthias (augustus 1989 ) - Open Archief 00929
Afleidingen op -erij in modern Nederlands
Hupkes, J.M. () - Gesloten Archief 00715
Over de Aulularia, L’Avare en de Warenar.
Scriptie voor het bijvak Nederlands
Huussen, Ida (30 juni 2010) - Open Archief 01321
Met Hollandse ogen
De blik van drie negentiende-eeuwers op inwoners van de Indische archipel
Huussen, Ida (9 augustus 2012) - Open Archief 01455
De reis naar Insulinde
Veranderingen in de reisomstandigheden naar Indië in reisverhalen
Huygens, G.W. () - Gesloten Archief 00011
Multatuli en het maatschappelijk leven van zijn dagen.
Huyskes, Aat (1972-11) - Gesloten Archief 00617
Joh. Hazeu Cornelisz. : Kinderpligt en zinnebeelden
Huyskes, Aat (1973 ?) - Gesloten Archief 00840
Romantische kunstsprookjes in de Nederlandse literatuur. een onderzoek naar de aard en de bouw van Artur van Schendels roman Herinneringen van een domme jongen.
Huysmans, H.J. (1990-02) - Open Archief 00377
Redelijke lezer helpt kritische discussiant : het met behulp van Schellens expliciteren van criteria voor het begaan van drogredenen volgens van Eemeren e.a.
Hylkema, Klaes (1983) - Gesloten Archief 01121-01122
Multatuli’s Pruisen en Nederland. Met een fotocopie van de 2de druk uit 1879, waarin aantekeningen van Multatuli.
Idema, Froukje E. (1995-03) - Open Archief 00662
"Taalfilosofie en een communicatieve werkelijkheid" : een beschrijvend onderzoek naar communicatiev inzichten ontleend aan Grice in leermethodes gebruikt in de zorg voor verstandelijk gehandicapten.
IJssel, Vera van den (1986-01) - Open Archief 00046
Max Havelaar : een vergelijking van boek en film.
Ikonomidou - Ikonomou, Anna (1998-08) - Open Archief 00766
Nederlands en Grieks naoorlogs proza : een vergelijking.
Ippel, Elyse (27 januari 2009) - Open Archief 01202
Moeders van betekenis
Indische moeders in de postkoloniale literatuur van de tweede generatie
Israël, Tamar (1997-08) - Open Archief 00703
De directe partitief in het Nederlands.
J.C.I. Dhont
(25 augustus 2006) - Open Archief 01047
De vele gezichten van de taalbeheersing. Bouwstenen voor de geschiedschrijving van een kwart eeuw wetenschappelijke taalbeheersing.
Jaarsma, René (28 mei 2010) - Open Archief 01294
Drie koningen
Editie van en inleiding op de hoofdstukken 51-53 uit de Duitse Tafel van den Kersten Ghelove
Jaarsma, Renée (28 mei 2010) - Open Archief 01268
Drie Koningen. Editie van en inleiding op de hoofdstukken 51-53 uit de Duitse Tafel van den Kersten Ghelove
Jacobs, Arnout (1997-06) - Open Archief 00710
Ongemarkeerde redelijkheid : ongelijkheid bij reconstructie en evaluatie van kritische discussies.
Jacobs, Michel (1983-06) - Gesloten Archief 01108
De schandalen van Vestdijk: een interpretatie volgens het ’Algenschandaal’.
Jacobs, P.M. (1973 ?) - Gesloten Archief 00706
Joachim Oudaan: Uyt-Breyding over het boek Jobs.
Jacobs, Paul (1971-11) - Gesloten Archief 00607
S. Vestdijk, De koperen tuin.
CS
Jager, Merlijn de (9 juni 2008) - Open Archief 01160
Wilders aan het woord.
Onderzoek naar de debattechnieken van Geert Wilders n.a.v. beweringen die gedaan worden door Duursma en Van den Bos in het NRC van 29 september 2007.
Jagersma, Sytzeq (1986-01) - Gesloten Archief 01210
M. Revis en de nieuwe zakelijkheid.
Jagtenberg, Wim (1989-02) - Open Archief 00239
Canaponi, meester der verbeelding : een motievenonderzoek naar het werk van A.F.Th. van der Heijden, verschenen onder het pseudoniem Patrizio Canaponi.
Jalink, A.J. (1989-08) - Open Archief 00298
De Delftse methode.
Jansen - Dijkstra, Jos (1991-05) - Open Archief 00494
De Indische wereld van Aya Zikken.
Jansen, A.S. (1940 ?) - Gesloten Archief 00012
Reyer Anslo, het werk en de figuur.
Jansen, Adriaan (06/08/2012) - Open Archief 01497
Versteende betekenissen en nieuwe bouwstenen
De rol van samenstellingen in de polysemie van steen
Jansen, Anneke (begeleider) (1971-06) - Gesloten Archief 00168
Een Leids antwoord op een Amsterdams rapport. Samenvatting van het onderzoek naar de novelle "Werther Nieland" (van G.K. van het Reve), gedaan door een kandidatenwerkgroep (o.l.v. Drs. Anneke Jansen) van de sektie Nederlands aan de R.U. Leiden.
13 pp. met bijlagen.
Jansen, Carina (15 augustus 2006) - Open Archief 01102
Vrouwe Bilderdijk: vrouw voor haar tijd?
Gedichten voor kinderen
Jansen, Carina (17 december 2008) - Open Archief 01214
Jim comes to Jo’burg Eén film en drie romans vergeleken
Jansen, Emma (6 juli 2007) - Open Archief 01097
Overtuigen en vermaken. Kenmerken van de argumentatie in columns
Jansen, Emma (30 november 2009) - Open Archief 01347
Werkwoordsvormen in de reductio ad absurdum
Jansen, Frank (1975-09) - Gesloten Archief 00758
Enkele kenmerken van het Zaans na 1900.
Jansen, Jos (1994-01) - Open Archief 00614
Taalgebruik in de economische en administratieve beroepenvelden. Een onderzoek onder oud-leerlingen van het MEAO t.b.v. een vernieuwd programma Nederlands.
Jansen, P.W. (1966, ca.) - Gesloten Archief 00254
Zo de ouden zongen....
Janson, Koos (1975) - Gesloten Archief 00717
Het genre der epithalamia : Nederlandse bruiloftsgedichten geschreven tussen 1610 en 1640.
Janson, Koos (1971-06) - Gesloten Archief 00148
Veertien maal een is elf, of de oogst van een semester Gerard Walschap.
35 pp. CS
Met 2 maal notulen van besprekingscolleges
Janssen, Marlies (1990-09) - Open Archief 00432
Hierbij doe ik mijn beklag : een onderzoek naar beleefdheidsstrategieën in klachtenbrieven.
Janssen, P.W. (1966) - Gesloten Archief 00659
Veelderhande geneuchelijke dichten enz.
Annotatiescriptie
Janssen, P.W. (1968-08) - Gesloten Archief 00154
Technische aspecten in het werk van Heijermans bestudeerd aan de hand van "De opgaande zon" en "Eva Bonheur".
90 pp.
Janssen, P.W. (1969) - Gesloten Archief 00658
Het verschijnsel woordspel.
Doct. scr.
Janssen, Tanja (1985-04) - Open Archief 00020
James Fenimore Cooper in Nederland : een verkennend onderzoek naar het stelsel van literaire normen in de negentiende-eeuwse kritiek.
Janssen, Tom (maart 2013) - Open Archief 01525
De journalist als regisseur van het toneelstukje
Participatieve journalistiek op de redactie van NRC Mens&
Janssen, Wilma (1997-11) - Open Archief 00758
De intrinsieke constructie in Heerlens Algemeen Nederlands.
Janzen, C.E. (3 augustus 2004) - Open Archief 00974
Wy willen hem een kroon van schoncken vleghten
Literaire reacties op het zeventiende-eeuwse pamflet Antwerps Gedicht
Janzen, Miente (1985-09) - Open Archief 00036 - 00038
Lezen, zien en zwijgen? Een methode om een roman met de film die daarop gebaseerd is te vergelijken.
Toegepast op Van de koele meren des doods.
Deel 1: Doelstelling en theorie
Deel 2: Toepassing van het model
Deel 3: Bijlage
Jaquet, R.W. (1995-08) - Open Archief 00698
De relatie tussen de produktieve meervoudssuffixen en de tussenklanken in samenstellingen
Jasperse, Annette (1984-05) - Gesloten Archief 01164
Een onderzoek naar enkele aspekten van en rondom Pieter Elseviers Appolloos Snaaren (1664).
Jasperse, Jacco (1985-04) - Open Archief 00014
Toneelrecensies in de Vaderlandsche Letteroefeningen 1820 - 1840.
Jautze, Kimberley (15 december 2009) - Open Archief 01280
/D g bort van t fo:ne:m/.
De introductie van de fonologie in Nederland door Van Ginneken en De Groot
Jellema, Maria (8 juni 2007) - Open Archief 01085
De toegevoegde herauten in de prozatekst Margarieta van Lymborch
Jellema, Maria (7 november 2008) - Open Archief 01193A en 01193B
Glossen in de Belial En de andere verschillen tussen Der sonderen troest en de Belial (01193a)
Bijlage Werkmateriaal (01193b)
Jochemsen, Marius (1984-11) - Gesloten Archief 01167
Dialectbehoud en dialectverandering in Scheveningen : een sociodialectologisch onderzoek.
Jochmann, Jaap (april 2004) - Open Archief 00955
Zwijgen is zilver, Spreken is goud
De risicovoorlichting rondom sars nader bekeken
Jonckheere, Anouck (2001-06) - Open Archief 00869-00870
Brabo en de reus in woord en beeld : het stichtingsverhaal van Antwerpen van de Middeleeuwen tot heden.
Deel I: Tekstgedeelte (00869).
Deel II: Bijlagemateriaal (00870).
Jong - Feteris, E.S.F. (Els) de (1961 ?) - Gesloten Archief 00433
Die Claghe vanden Grave van Vlaanderen.
Annotatiescriptie Taalkunde
Jong - Feteris, E.S.F. (Els) de (1961, ca.) - Gesloten Archief 00104-00105
Het ontstaan van de Esopet.
(00105: beknopte versie)
Jong - Feteris, E.S.F. (Els) de (1961 ?) - Gesloten Archief 00434
Commentaar bij het Dialectonderzoek van dikkop - kikkervisje.
CS
Jong - Feteris, E.S.F. de (1960 ?) - Gesloten Archief 00103
F.A. Buis en twee van zijn historische romans.
Jong - Lauwerier, E.F.J. de (1987-07) - Open Archief 00147
De Ars Musica van Cornelis Sweerts : Inleiding tot de zang- en speelkunst uit 1698.
Jong, A.M.C.B. de (1985-08) - Gesloten Archief 01181-01182
"So heb ic iuwer eren ghemaect een tafel vanden kersten ghelove ende der ewen" : een onderzoek naar het dedicatie-exemplaar van de Tafel vanden kersten ghelove van Dirc van Delft.
Jong, Cor de (2001-10) - Open Archief 00895
Onder het motto. Een semiotische benadering aan de hand van moderne, Nederlandstalige literatuur
Jong, Dirk Wijnand de (maart 2011) - Open Archief 01395
Van tam tam tot Twitter
Onderzoek naar Nederlandse Afrika-correspondenten in het digitale tijdperk
Jong, Ineke de (1986-03) - Open Archief 00049
Haagse romans : onderzoek naar de betekenis van een ondertitel.
Jong, Jaap de (1988-01) - Open Archief 00185
Standaardcorrespondentie : een case-study over de invoering en de rol van brievenboeken inde externe cotrrespondentie van AAW/WAO-uitkeringen, een onderafdeling van het GAK te Alkmaar.
Jong, Nivja de (1999-08) - Open Archief 00793
De morfologische familie : de representatie van morfologische relaties tussen woorden in het mentale lexicon.
Jong, Peter de (1993-07) - Open Archief 00566
De kruistochten volgens Maerlant.
Jong, Sanderien de (1994-07) - Open Archief 00604
De betekenis van Philippus Cancellarius voor Jacob van Maerlant : een onderzoek naar de aan Philippus Cancellarius toegeschreven Latijnse bronnen van Jacob vn Maerlants Strofische Gedichten.
Jong, Stefan de (1993-06) - Gesloten Archief 01256
Haer sonde eesten wrake : een onderzoek naar de bewerkingstechniek van Jacob van Maerlants Wrake van Jeruzalem.
Jong, W.N. de (1963-08-14) - Gesloten Archief 00119
Engelse invloeden op de Nederlandse sociale roman
Jonge, Alma de (30-5-2011) - Open Archief 01361
Zolang-ie maar conditioneel is!
Een onderzoek naar het conditionele gebruik van zolang
Jonge, W.A.L.M. de (1974-09) - Gesloten Archief 00698
Over de komische intermezzo’s in de oorspronkelijke zogenaamde romantische spelen van Brederode.
Doct. scr.
Jonge, W.A.L.M. de (1971-11) - Gesloten Archief 00608
S. Vestdijk, de kellner en de levenden.
CS
Jongsma, Grace (1992-01) - Open Archief 00523
Jan Evertsz Cloppenburgh (1571-1648), boekverkoper te Amsterdam.
Jongste, Jannie de; Lee, Jolanda van der (1988-05) - Open Archief 00310
Wonder ende waer : een analyse van christelijke wonderen en hun vertelfuncties in het werk van Maerlant.
Jonker, Esther (8 oktober 2004) - Gesloten Archief 01283
Lectio Divina
Een onderzoek naar de geïntendeerde gebruiker(s) van het Amsterdams Lectionarium
Jonkers, Rien (1978) - Gesloten Archief 00956
Reynardus Vulpus en Van den Vos Reynaerde.
Doct.scr.
Jonkman, Lizanne (november 2010) - Open Archief 01412
Infographics bij het NOS Jeugdjournaal
Een analyse van vormgeving, inhoud en gebruik van infographics bij hét nieuwsmedium voor kinderen in Nederland
Jonquière - Korstanje, Nel (1970-10) - Gesloten Archief 00186
De wereld een dansfeest van Arthur van Schendel.
CS
49 p.
Jonquière - Korstanje, P.H. (1970-02) - Gesloten Archief 00531
De Kamper spreekwoorden, uitg. door G.G. Kloeke in 1959 naar de uitg. van Warnersen in 1550.
Annotatiescriptie Taalkunde
Joode, Erika de (12 januari 2013) - Open Archief 01545
Monsterlijke meningen over een fietsband en banaan
Geert Wilders’ populisme vanuit retorisch perspectief
Joode, Erika de (14 juni 2011) - Open Archief 01381
Politici en hun sexappeal
Het metafoorgebruik van Nederlandse fractievoorzitters in het Kunduzdebat
Joosten, R.J.M. (1989-02) - Open Archief 00264
De leesbibliotheek van J. van der Schouw.
Jurgens, Peter (1982) - Gesloten Archief 01081
De relatie tussen vertelwijze en wereldbeeld in De Kapellekensbaan van Louis Paul Boon.
Jurriaans, Majoy (3 januari 2012) - Open Archief 01527
Twitter in de rechtszaal
Een onderzoek naar de toelaatbaarheid van twitterende journalisten in de rechtszaal en het effect daarvan op de rechtspraak
Kager, M.A.A. (25 januari 2008) - Open Archief 01138
De retoriek van kunnen
Kalinski, Rein (1988-09) - Open Archief 00327
In de tijd van Springer : een beschouwing van het tijdsaspect in "Bericht uit Hollandia", "Tabee, New York" en "Bougainville" van F. Springer.
Kampen, Anke van (2000-01) - Open Archief 00808
Strijd over beleid : een woordenwisseling over culturele diversiteit.
Kampen, Judith M. van (2001-04) - Open Archief 00838
Schrijvers aan het woord naar aanleiding van een moord : onderzoek naar de relatie tussen Melis Stokes "Rijmkroniek", Velthems continuatie van de "Spiegel historiael" en de historieliederen over de moord op graaf Floris de Vijfde.
Kaptein, Kees (1990-07) - Open Archief 00364
Produktiviteitsverandering : de geschiedenis van het suffix -lijk.
Karsdorp, Folgert Bastiaan (13 augustus 2007) - Open Archief 01108
Onderzoek naar de productiviteitsveranderingen van adjectieven op -baar en -lijk
Kasse, Daaf (1986-10) - Gesloten Archief 01215
Opvattingen over kunst en maatschappij in het kritische werk van Nico Rost ca. 1920 - 1940.
Keblusek, Marika (1989-08) - Gesloten Archief 01252-01253
Boekverkoper in ballingschap : Samuel Browne, boekverkoper/drukker te Londen. ’s-Gravenhage en Heidelberg 1633 - 1665
Keijner, Désirée (6 juni 2006) - Open Archief 01030
Een tijdschrift met een roeping
Een analyse van de literaire bijdrage van Jong Indië. Een algemeen weekblad 1908 - 1911
Kelder, J.J. (1980) - Gesloten Archief 01041
Schrijven voor de ’nieuwe orde’. Een opnderzoek naar opvattingen over literatuur en schrijverschap in De Schouw (jan. 1942-jan. 1945).
Kelder, Marleen (2013) - Open Archief 01541
"A’j plat kunt praot’n,
mo’j et neet laot’n
Dialectverlies in de gemeente Aalten
Kelter, Janneke (1991-08) - Open Archief 00613
De visie op de koloniale samenleving in de Indische werken van Maria Kruseman.
Kempen, Anton van (1993-12) - Open Archief 00610
Een sake van rove. Een onderzoek naar Jacob van Maerlants Satansproces als onderdeel van zijn Graal/Merlijn.
Kemper, Saskia (1989-08) - Open Archief 00353
Colportage in de Republiek : de betekenis van de zeventiende - eeuwse boekkramer
Kennis, Suzanne (januari 2013) - Open Archief 01542
Van Jantjes pruimen tot Hanenpoot
Een onderzoek naar kinderpoëzie van 1778 tot 1842
Kerkman, Antoinette (29 oktober 2002) - Open Archief 00983 - 00984
(00983) Uitstel, precisie en revisie..
De perikelen rond het ontstaan van DerKinderens Gysbreght
(00984) Bijlagen 1 - 5 met briefwisseling Tadema - Simons, Tadema - Derkinderen, Tadema - Zweers, Tadema - Diepenbrock.
Kerkvliet, R.H.P. (11/07/2007) - Open Archief 01118
De representatie van de ervaringen die Nederlanders hadden als de gevangenen van de Japanners in de periode 1942-1945
Kerkvliet, Rebecca (12-06-2006) - Open Archief 01042
De ark van Noach
Een vergelijking tussen twee prentenboeken en de bijbel
Kern - Esbach, Anneke (1972-12) - Gesloten Archief 00614
Petronella Moens, De kleine Suze Bronkhorst.
CS ’Kinderlectuur rond 1800’
Kersemaekers, Marilou (2008/2009) - Open Archief 01215
Hulpverlening, kinderdoding & de media. Een analyse van de attributie van schuld
Kersteman, P.L. [?? = anoniem ?] (1972-06) - Gesloten Archief 00889
P.L. Kersteman, De vrouwelijke lakei.
Kersten, H. (1991-05) - Open Archief 00457
Wat de monnik Zozimas van Maria Aegyptiaca nog kon leren ... : zes Middelnederlandse teksten over Maria Aegyptiaca vergeleken met hun Latijnse bronnen en onderzocht op het beoogde publiek en hun gebruikssituatie.
Kesteren, Hanneke van (1995-05) - Open Archief 00647
De bediende in de Indische jeugdliteratuur.
Ketel, Raoul van & Ton v.d. Pol & Robert van de Laar (1994-01) - Open Archief 00634
De Stem 1929 - 1940.
CS Literatuur en politiek in het Interbellum.
Kettenis, Greet (1982) - Gesloten Archief 01080
Tristant ben ik genumet: onderzoekingen over het Oostmiddelnederlandse Tristant-fragment.
Ketterij, C. van de (1960, ca.) - Gesloten Archief 00092
De Barok
Ketterij, C. van de (1960, ca.) - Gesloten Archief 00093
Staring als episch verteller.
Ketterij, C. van de (1960 ?) - Gesloten Archief 00409
Gustave Guillaume als voortzetter van De Saussure.
Scriptie Taalkunde
Ketterij, C. van de (1960 ?) - Gesloten Archief 00483
Het gebruik van de conjunctief in het Nieuwe Testament van de Statenbijbel.
Scriptie Taalkunde
Ketterings, Suzanne (1997-06) - Open Archief 00747
Tussen twee culturen : een receptieonderzoek naar de werken van de auteurs van de tweede generatie [Turken en Marokkanen].
Ketting, Tom (1983-05) - Gesloten Archief 01099
De Historieliederen in het Antwerps Liedboek : een indeling van de liederen in subgenres en een onderzoek naar hun stijl en politieke betekenis.
Keulen, Carlijn (juli 2013) - Open Archief 01575
Herhaling klinkt als muziek in de oren
Herhalingsfiguren in toespraken van Geert Wilders en Alexander Pechtold in de Tweede Kamer uit de periode 2011-2012
Keulen, Suzan van (1988-07) - Open Archief 00283
Carry van Bruggen en Indië : een onderzoek naar de visie van Carry van Bruggen op het leven in Indië in Goenong-Djatti, ’n Badreisje in de tropen en Een Indisch huwelijk.
Keupink, Fleur (juni 2008) - Open Archief 01168
Subtiliteiten maken verschil.
Over hoe het publiek een bepaald perspectief kan worden opgelegd.
Keupink, Fleur (juni 2009) - Open Archief 01241
Een new perspectief op `given>new’
Over de rol van principes van informatiestructurering bij de presentatie van argumentatie
Kielen, Helene (mei 2003) - Open Archief 00961
`Hier zijn Nederlanders en Indo’s vrienden’
De Indo en de Javaan in het werk van Jan Fabricius
Kievith, Tom de (maart 2013) - Open Archief 01514
De autoriteit van de wetenschapsjournalist
Hoe denkt de journalist zijn lezer te kunnen overtuigen?
Kim van Brakel (januari 2003) - Open Archief 00912
Kinderen van hun tijd, tweede taalverwerving in de negentiende eeuw
Kimmel, Marianne Elisabeth (1996-04) - Open Archief 00688 (niet ter inzage: bij Korrie Korevaart)
Journalistieke genres in één oogopslag : het handboek voor de schrijvende pers.
Klaassens, N.K.; Sluis, C.E. van der (1986-07) - Open Archief 00091
Woord en wederwoord : van retorische theorie naar PR-praktijk.
Klaver, Herman en Mieke Kok - Heemskerk (1980-10) - Gesloten Archief 01033
De woordvolgorde in de V.P.
Kleij, Susanne van der (1999-11) - Open Archief 00801
Tijd en aspect in het werkwoordelijk systeem van het Afrikaans
Kleijburg, Jacqueline (1983) - Gesloten Archief 01106
Van Roman naar toneelbewerking : een vergelijkend onderzoek naar de structurele verschillen tussen de roman ’Van de koele meren des doods’ van Frederik van Eeden en de gelijknamige toneelbewerking vanTon Vorstenbosch, gebaseerd op die roman.
Kleijer, Jeanine I.A. (1998-06) - Open Archief 00782
Minaretten en kerktorens : middeleeuwse dichters en hun ideeen over Saracenen.
Klein, John (1996-05) - Open Archief 00695
Vanden Kaerlen : oproerkraaiers of vastenavondboeren?
Kleingeld, Nelleke (1995-08) - Open Archief 00641
Welke plaats? Over de plaats van adposities in de zin.
Klerk, Rianne de (september 1988) - Open Archief 00295
Barbara Ogier, dichteres in dienst van de Olyftak: een onderzoek naar het leven en werk van een Antwerpse toneelschrijfster uit de zeventiende eeuw
Klerk, Soma de; Koelemeijer, Martine (1993-09) - Open Archief 00581-00582
Het jeugdboek als sprekend voorbeeld : een onderzoek naar seksestereotiepe presentatie en conversatie van voorbeeldfiguren in oude en recente kinderboeken.
Klink, J.A. van (1965-0) - Gesloten Archief 00128
Focquenbroch, vertaler en bewerker.
Klink, J.A. van (1965 ?) - Gesloten Archief 00426
Voorzetsel en voegwoord.
Scriptie Taalkunde
Klink, J.A. van (1965 ?) - Gesloten Archief 00501
Dat SCAECSPEL [ed. H. v. Schaick Avelingh. 1922]. Fol. 9d t/m 17d.
Annotatiescriptie Taalkunde
Klink, Marloes van (april 2005) - Open Archief 00980
Nader bekeken dus. Over de herkomst van `dus’
Kloer, André (2001-05) - Open Archief 00876
Grenzeloos geweld : de representatie van de effecten van geweld in de Afrikaanstalige grensliteratuur.
Klok, Marijn (juni 2011) - Open Archief 01364
Hoe een klein Guus Kuijertje God weer tot leven bracht
De religieuze opvattingen van Guus Kuijer zoals verwoord in zijn essays en boeken
Klomp, H.N. (1965 ?) - Gesloten Archief 00504
Neologismen in "De oude waereld" van Israel Querido.
Scriptie Taalkunde
Klomp, H.N. (1970, ca.) - Gesloten Archief 00542
Annotatie bij Anna Bijns’ Refereinen, II, 13-22, met inleiding.
Klomp, H.N. (1964, ca.) - Gesloten Archief 00122
Het kunstgenootschap Natura et Arte en één van zijn leden: Willem van der Pot.
Klop, Marloes (april 2004) - Open Archief 01000
De sprekers van OCenW. Retorische actio-analyse
Klopper, Nikkie (juli 2005) - Gesloten Archief 01286
Joan van Paffenrodes: De bedroge girigheid ofte Boertige Comoedie van Hopman Ulrich (1661), een onderzoek naar populariteit
Klugt, Marie-José van der (1989-08) - Open Archief 00351
Veertig Nederlandstaligen in confrontatie met ’Tante Betje’ : verslag van een onderzoek naar de kennis en waardering van ’ongeoorloofde inversie’ in nevengeschikte mededelende hoofdzinnen.
Kluiters, Kobi (1987-01) - Open Archief 00092
Het spreekwoord als taalkundig fenomeen.
Klumpers, Joanne (1999-11) - Open Archief 00806
Kritiek op Kritiek : een onderzoek naar de pragma-dialectische adviezen voor argumentatie in literaire recensies.
Klunder, A.A. (Nolanda) (1998-07) - Open Archief 00788
De kunst van het vechten : onderzoek naar vorm en functie van de gevechten in zes Middelnederlandse Arturromans.
Knaap, Saskia van der (1994-07) - Open Archief 00623
Anak belanda : Indische jeugdliteratuur over Japanse interneringskampen en de bersiap.
Knegt - Hulleman, C.N. de (1974) - Gesloten Archief 00654
Enige aspecten van grammatica-onderwijs bij het V.W.O. De behandeling van de samengestelde zin.
34 p.
Knegt, De (?) (1952 ?) - Gesloten Archief 00054
Segher dien God gaf. Een literair-historische en esthetische beschouwing
Knegt, J. de (1952, ca.) - Gesloten Archief 00052 (I-II)
Een zevental Nederlandse dichters uit de periode 1830-1880 en hun episch werk.
Knijff - Schouten, J. van der (1989-08) - Open Archief 00338
De leesbibliotheek van het Departement Leiden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in de periode 1823 - 1841.
Knoop, Titia (1984-06) - Gesloten Archief 01149
Van noord naar zuid: een sociodialectisch onderzoek naar de invloed van migratie op hettaalgebruik van sprekers.
Koch, H.C.A. (1984-05) - Gesloten Archief 01145
Over de romans van A. Aletrino.
Koeleman, D.C. (maart 2011) - Open Archief 01423
Vrouwengekeuvel en mannenpraat. Een stijlonderzoek naar de aanwezigheid van vrouwen- en mannentaal in de editorials van Viva en Nieuwe Revu
Koeleman, J.A.A. (1990-10) - Open Archief 00437
De vader als oorzaak van identiteitsproblemen. Een onderzoek naar de plaats en betekenis van het vadermotief in drie novellen en drie romans van Willem Frederik Hermans.
Koelemeij, Sophie (juni 2009) - Open Archief 01239
"Ag jasses, Hólland"
- Het beeld van Nederland en de Nederlander in drie werken van Karel Schoeman
Koelemeij, Sophie (03 september 2010) - Open Archief 01298
"Dit is nie geskikte leesstof vir gesin of vriend nie"
Een onderzoek naar en vergelijking van drie controversiële werken uit de Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse literatuur
Koelewijn, Theresia (1988-07) - Open Archief 00303-00304
Jacob Campo Weyerman en The Anatomy of Melancholy van Robert Burton.
Koene, Leny (1991-05) - Open Archief 00458
De schrijverscarrière van de debutanten van 1983 : een receptie-onderzoek.
Koesoemo Jodo, Margit (1990-07) - Open Archief 00404
"Zoudt U misschien een baan voor mij hebben?" een onderzoek naar het vóórkomen van beleefdheidsstrategieën in sollicitatiebrieven.
Koeton, Hans (1988-08) - Open Archief 00342
Over strukturele en syntaktische aspekten van het Middelnederlands : een onderzoekl naar strukturele en syntaktische verschillen tussen poëzie en proza.
Koetsveld, Hanneke van (juni 2010) - Open Archief 01269
Ter mouw uytgeschud. Constantijn Huygens’ Nederlandse lofgedichten in het werk van anderen
Koetsveld, Hanneke van (juni 2008) - Open Archief 01190
Mijn heere Ick hebbe d’here
Brieven van Marie Lansame aan Constantijn Huygens
Köhlbrugge - de Vos, Jeanette & Hennie Mijer - van Gelder (1980-12) - Gesloten Archief 01030
Een onderzoek naar datief- en hebben-konstrukties in het oosten, midden en westen van het Nederlandse taalgebied.
Kok, H. (1979-11) - Gesloten Archief 00967
Diverse aspecten van het treurspel Eneas en Turnus van Lucas Rotgans.
Kok, Harry (1988-09) - Open Archief 00294-00294a
Een onderzoek naar een aantal laat-middeleeuwse kronieken uit een Utrechts handschrift.
Kok, M.J.P. de (1967) - Gesloten Archief 00885
Achter groene horren, door J. vn Oudshoorn.
CS
Komen, Ralph (1988-09) - Open Archief 00201
"Ik ben een onnoodig profeet geweest" : onderzoek naar de versexterne poetica in Nijhoffs Moer (vertaling van André Gides Paludes) en de relatie tot zijn ’omslag’.
Konijn, Marc (1995-08) - Open Archief 00642
Van bron tot bloem : een vergelijking van Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant met het Liber de natura rerum van Thomas van Cantimpré.
Koning, Babiche de (14 juni 2011) - Open Archief 01355
`Dat zeg ik helemaal niet!’
Strategisch manoeuvreren met impliciet taalgebruik
Koning, Els de (1991-05) - Open Archief 00459
Identiteit onbekend : identiteitsproblemen in de romans van Doeschka Meijsing.
Koning, Esther de (juli 1988) - Open Archief 00948
Herhaling als preferentie-strategie in kindertaal
Koning, Hannah (2000-09) - Open Archief 00827-00828
Conterfeijtsels, boecken en eenige rommelingh : een reconstructie van de winkelvoorraad en drukkerij van de Leidse zeventiende eeuwse boekverkoper François de Heger.
Koning, J.W.A. de (1983-07) - Gesloten Archief 01111
Indische almanakken : verslag van een onderzoek naar een tweetal almanakken in de perioden 1840-1860
Koning, Paula (1975-05) - Gesloten Archief 00722h
Over Boons "Menuet".
Koning, Paula (1986-09) - Gesloten Archief 01204
In de traditie van het proza : Jan de Brune’s Wetsteen der vernuften.
Konings, Bonni (1984-10) - Open Archief 00113
Opvoeders als (jeugd)herinnering in het proza van Marnix Gijsen : en : Klaaglied om Agnes: een receptie en een receptie-geschiedenis.
Konings, Monique (1988-08) - Open Archief 00319
Deugt verheugt! Een onderzoek naar de moraal in negentiende-eeuwse moralistische kinderboeken.
Konter, P.M.L. (1985-03) - Open Archief 00010
Lees maar, er staat niet wat er staat : een onderzoek naar de selectiviteit van het leesproces
Kooi, Hedske van der (1997-08) - Open Archief 00748
Valsspelen met definities : hoe definities drogredenen kunnen veroorzaken.
Kooij, Peter van der (1981) - Gesloten Archief 01038
De belachelijke erfgenamen van Scarrons L’Heritier Ridicule.
Kool, Nathalie E. (1987-10) - Open Archief 00167
"Ten tijde dat ik de Georgica vertaalde" : een onderzoek naar verwantschap tussen Vergilius’ Georgica en Het Veerhuis, Buiten Schot en Kwatrijnen in opdracht van Ida Gerhardt.
Koolen, Deborah A.M. (1998-06) - Open Archief 00791-00792
’Aan den Koning’ : de rekwesten van de boekhandelaren uit ’s-Gravenhage, Haarlem en Leiden aan Koning Willem I in de periode 1814-1840.
Deel I.
Deel II Onderzoeksresultaten.
Koolen, M.A. (1950, ca.) - Gesloten Archief 00035
Van Deyssel, eclecticus en dilettant. (Met een vergelijking met Marsman’s levenshouding).
Koolhof, Karolien (25 mei 2010) - Open Archief 01292
Tot zover de journalist
De journalistieke missie in een veranderend medialandschap
Kooman, Elizabeth (15 juni 2006) - Open Archief 01032
Het wonder van de losse olifanten.
Analyse en beoordeling van de strategische manoeuvres van Willem Jan Otten in zijn rede tot de ontwikkelden onder de verachters van de christelijke religie
Kooman, Elizabeth (11 januari 2008) - Open Archief 01139
Besprekers besproken. Een onderzoek naar de overeenkomst tussen de visie van recensenten op literatuurkritiek en hun eigen recensiepraktijk.
Koop, M.E.H. (1989-10) - Open Archief 00348
’Zijn hier ook hoeren’ : citaten en conflicten over citaten in de pers.
Koopman, Dennis (12 augustus 2010) - Open Archief 01314
Groots en meeslepend wil ik mislukken
Hermans en Grunberg: plot, slot en het lot van de personages vergeleken
Koopman, Dennis (11 augustus 2012) - Open Archief 01457
Orpheus: Geen omkijken naar?
Intertekstuele en metafictionele blik op Achterberg, Mulisch en Palmen
Koopman, Leonore (22 juni 2012) - Open Archief 01449
Altijd wat wijzer
Het effect van data animaties op de informatieverwerking van actualiteiten
Koops, G. (1987-06) - Open Archief 00155
Multatuli en (Nieder) Ingelheim : een biografische legpuzzle.
Kooreman, E. (1986-05) - Open Archief 00055 - 00056
De ’eer’ in de Tafel van den Kersten Ghelove van Dirc van Delf.
Koornstra, Marjan (1977-07) - Gesloten Archief 00909
On-prefigering van voltooide deelwoorden.
Koornstra, Marjan (1975-11) - Gesloten Archief 00839d
Willem Elsschots "Villa des Roses".
CS "Verteltechniek"
Kooyman, Marjolein (11/06/’13) - Open Archief 01544
Simone van der Vlugt: een onderzoek naar haar literatuuropvattingen
Koppelaar - Noort, Truus (1986-12) - Open Archief 00084
Maarten ’t Hart en de literaire kritiek.
Koppen, Coen (16/05/2010) - Open Archief 01265
Changing Newsrooms: verandering bij regionale dagbladen?
Koppenol, Johan (1989-08) - Gesloten Archief 01241
Ter vordernisse van de Loterye : Jan van Hout en het Leidse rederijkersfeest van 1596.
Koren, Judith (31-08-2010) - Open Archief 01332
I also do magic tricks!
Een onderzoek naar humoradviezen in Engelstalige presentatieadviesliteratuur van 1995 tot 2009.
Koren, Judith (augustus 2011) - Open Archief 01351
Oeps!
Een experiment over het effect van zelfspot op ethos, interesse en het onthouden van informatie na fouten in een informatieve toespraak
Korenhof, Paul (1970-11) - Gesloten Archief 00789
Jac. van Looy, De wonderlijke avonturen van Zebedeus (nieuwste bijlagen).
CS
Korevaar, Marion (11-08-2008) - Open Archief 01177
`Bier na wijn is venijn. Wijn na bier geeft goede sier.’
Een analyse van Moerdijks lexicaal-semantische benadering om de semantische vormingspatronen van nominale samenstellingen te analyseren
Korswagen, K.C.J. (1955, ca.) - Gesloten Archief 00068
Pro of contra Aagje Deken. (Aandeel van Deken in het werk van Wolff en Deken).
Kortekaas, Simone (1990-06) - Open Archief 00487
Op weg naar een taalkundig lexicon : een onderzoek naar voor- en achtervoegsels in drie woordenboeken van van Dale.
Korteweg, Anton (1965 ?) - Gesloten Archief 00513
10 sonnetten van P.C. Boutens.
Annotatiescriptie
Korving, J. (26/11/’04) - Gesloten Archief 01281
Van eeuwigheid een glimp. Analyse en interpretatie van bijbelverwijzingen in C.O.
Jellema’s dichtbundel Stemtest (2003)
Koster, Prem (1995-07) - Open Archief 00681
Pretest van de ’Informatiekrant 96-97’ : een kwalitatief probleemopsporend onderzoek naar een voorlichtingsbrochure van de Haagse Hogeschool.
Kouwenhoven, D.F. (1953, ca.) - Gesloten Archief 00057
Jan van den Dale: De Ure vander Doot.
Kouwenhoven, Nel (1971-10) - Gesloten Archief 00611
S. Vestdijk, De nadagen van Pilatus
Kraak T. (27 augustus 2012) - Open Archief 01476
Het gedeelde beeld
Een vergelijking tussen de wereldbeelden van François HaverSchmidt en Charles Dickens
Kraak, Harmke (1988-05) - Open Archief 00210
Over "Dood kind" van Boudewijn Büch.
Kraan, Marieke (1982-07) - Open Archief 00117
Waarde(n)vol of normloos ? Een onderzoek naar het wereldbeeld in twee jeugdboeken.
Kraan, Marieke (1975) - Gesloten Archief 00850
Het kritische werk van Herman van den Bergh.
CS + not. & krit.
Kraan, Vincent (1992-05) - Open Archief 00521
Gevoed met verhalen. Verwijzingen in De vermaledijde vaders van Monika van Paemel.
Kraijkamp, M.L. (8 augustus 2011) - Open Archief 01422
Laatst gewijzigd: Correctiebeleid van Nederlandse nieuwssites
Kramer, Annelies (2002-01) - Open Archief 00899
De geschiedenis van de Nederlandse weg-constructie
Kramer, Ina (1994-04) - Open Archief 00595
Een sluier van stilte, een sluier van mist. Een onderzoek naar de overeenkomsten tussen de toneelwerken van Maeterlinck en de sprookjes van Couperus.
Kramer, Sari (27-07-2010) - Open Archief 01339
Yvon Tonnards analysemodel voor topic shifts.
Een kritische beschouwing
Kramp, Ria (1992-04) - Gesloten Archief 01269-01270
Een ontgoochelde koorddanser : over de schrijver Constant van Wessem.
Deel I: Inleiding en portret (1269).
Deel II: Briefwisseling tussen Constant van Wessem en Nico Donkersloot (1270).
Kranenburg, Eline van (1999-08) - Open Archief 00797
Sprekend Verleden : over de boodschap in ’Een vlek op de rug’ (1963) van J. van de Walle
Kranenburg, L.H. (januari 2008) - Open Archief 01147
`Laat mijn liedje luchtig zijn’
De vroege poëzie van W.S.B. Klooster uit de Deli Courant (1927-1932)
Kranenburg, Leo H. (12 juli 2006) - Open Archief 01057
Naar school met Paul van Ostaijen. Een receptieonderzoek in dagblad en klaslokaal
Krastman, Joost (1989-08) - Open Archief 00246
J.J. Voskuil: Bij nader inzien : structuuranalyse.
Kreek, F.W. van der (1988-07) - Open Archief 00237
Van "getalen" naar "getallen" : rekking en verkorting van vocalen in open syllabe met hoofdaccent.
Krekel, Angelina (18 juli 2003) - Open Archief 00954
Taalgebruik in antwoordbrieven. Een onderzoek naar de schriftelijke communicatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Krieger, Annemarie (1991-08) - Open Archief 00451-00452
De morgenstond heeft goud in de mond. Die dry boecken van den morghenlanden beschreven door Marcus Pauwels des Veneedtsen raedtsheere, daer inne hy beschrijft die groote landen, Rijckdom, ende macht des Chams, een Keyser aller Tarteren.
Krijger, Kees (1984-11) - Gesloten Archief 01168
P.J. Beronicius’ Boeren- en Overheidsstrijd.
Kroef, Boris van der () - Open Archief 01012
Enno Develing en zijn werk als schrijver
Kroesen, J.M.C. (1964 ?) - Gesloten Archief 00421
Namen van kledingstukken in het Middelnederlands. Kledingstukken die aan romp en benen worden gedragen.
Scriptie Taalkunde
Kroesen, J.M.C. (1966 ?) - Gesloten Archief 00678
Clisis en syncope in het Middelnederlandse epische vers.
68 p.
Kroft, Lilian van der (1982) - Gesloten Archief 01079
Het schaken in Middeleeuwse ridderromans.
Krol, E.J. (1974-10) - Gesloten Archief 00798
Verbeelding bij tachtig.
CS
Krol, Ellen (1978) - Gesloten Archief 00951
Onderzoek van de toepasbaarheid van het litteraire begrip Biedermeier op De Augustusdagen van Aarnout Drost.
Kroon, Dirk (1975-10) - Gesloten Archief 00795
Jac. van Looy, Proza.
CS + notulen
Kroon, Dirk (1974) - Gesloten Archief 00652
De werkelijkheid in het werk van Victor E. van Vriesland.
Kroon, T.S.M. (1984-06) - Gesloten Archief 01144
"Het verdriet van België" van Hugo Claus : een analyse
Kroonenberg, Pauline (1991-02) - Open Archief 00409-00410
Het ontwerpen van een module tekstopbouw : van theoretische modellen naar een praktische opzet.
Krouwels, Vincent (16 april 2010) - Open Archief 01418
112-cowboys:
Indianenverhalen over 112-fotografen
Kruijf, Lars de (29 juli 2011) - Open Archief 01373
Oude bok, jong blaadje
Het Lolita-motief in drie recente Nederlandse romans
Kruijf, Lars de (17 december 2012) - Open Archief 01517
Vuile was versus vrolijke gezichten
Een onderzoek naar de onafhankelijkheid van de Nederlandse universitaire pers vanuit het perspectief van de redacties
Kruijthoff, Magda (1991-08) - Open Archief 00547
Het stofomslag : een beknopte geschiedenis van het stofomslag in Nederland tot 1959.
Kruip, Anna (12 juni 2006) - Open Archief 01026
Spelen met water en vuur
Hoe Van Schendel ruimte heeft gebruikt in Een Hollands drama en De waterman
Kruit, A.M.C.C. (2001-08) - Open Archief 00845
’Krankzinnig tussen krankzinnigen’ : Indonesische-, Surinaamse- en Antilliaanse auteurs over nederland en het kolonialisme, 1900-1945.
Kruithof, Nizanne (1995-08) - Open Archief 00684
Een onzichtbaar vraagstuk : hoe aannemelijk is de conversie-analyse voor werkwoorden van het type verkleinen en opmonteren.
Kruizinga, Sven (september 2004) - Open Archief 00971
Woordenspel of moraalbewaker?
De invloed van de `Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid’ op personeelsadvertenties
Kruk, Peter van der (1987-08) - Open Archief 00152
Een’ legger voor de kenniszoekende nakoomlingschap : Henrik van Wijn als eerste geschiedschrijver van de Middelnederlandse letterkunde.
Krukker, J.J. (1970 ?) - Gesloten Archief 00417
De functie van de klankvorm bij de afhankelijke directe rede.
Scriptie Taalkunde
Krul - Kramer, Richtje A. (1988-08) - Open Archief 00270
Van den vaghevier dat Sente Patricius vertoghet was.
Kruyk, Dorée de (1970-10) - Gesloten Archief 00383
Ridder Malegijs.
CS
Kruyk, Dorée de (1971-02) - Gesloten Archief 00768
Gerard Walschap: Sibylle
Kruyk, Dorée de (1977-07) - Gesloten Archief 00901
De werkelijkheid van het onkruid : over twee onkruidboeken van Louis Paul Boon.
Kruyt-Parmentier, A.M. (1989) - Open Archief 00950a - b (resp. delen I en II)
Das Buch Extasis van Jan vander Noot
Deel I Transcriptie van de versregels 1 - 2281
Nederlandse vertaling van de versregels 1 - 666
Deel II Verantwoording en aantekeningen bij de transcriptie van de versregels 1 - 2281 en bij de Nederlandse vertaling van de versregels 1 - 666
Kruyt, Truus (1975) - Gesloten Archief 00854
Hendrik de Vries en de receptie van zijn werk in de tijdschriften.
CS + not. & krit.
Kuggeleijn, Joost (2000-11) - Open Archief 00844
Presentatie is geen argumentatie : klassieke amplificatioadviezen beoordeeld volgens de pragma-dialectiek.
Kuilenburg, Jan van (1973-05) - Gesloten Archief 00785
Johan de Meester: Geertje
CS + notulen
Kuinder, Kim van de (14 augustus 2009) - Open Archief 01230
Boven is het helemaal niet stil
Boven is het stil in het licht van de bijbelse broederverhalen
Kuipers, Arjette (31 januari 2005) - Open Archief 00959
Falende tweedetaalverwervers.
De mogelijke oorzaken bekeken vanuit een drieledig perspectief
1. De reformbeweging
2. De generatieve grammatica
3. Functionele en cognitieve taalkunde
4. Een drieledig perspectief
Küller, H.A. (1965 ?) - Gesloten Archief 00451 (00457 ?)
Drie fragmenten van Lantsloot van der Haghedochte.
Annotatiescriptie Taalkunde
Küller, H.A. (1966) - Gesloten Archief 00247
De koperen tuin.
CS
Kuppevelt, Eddy van (augustus 2012) - Open Archief 01499
Van chocoladeberg tot bergchocolade
De sturende werking van het linker- en rechterlid in de vorming en interpretatie van een aantal nominale samenstellingen
Kurstjens, G.E.M. (1993-09) - Open Archief 00591
Mocht U geïnteresseerd zijn.... : een onderzoek naar het gebruik van de negatieve beleefdheidsstrategie ’hedges’ door mannelijke opponenten tegenover vrouwelijke en mannelijke promovendi.
Kusters, Ton (1978) - Gesloten Archief 00954A
Vergelijkend onderzoek naar institutioneel bepaald taalgebruik in de klas [...]
Kuyen, C.D. van (augustus 2006) - Open Archief 01090
Gevraagd: Een duizendpoot als spil van ons team M/V
Over de werking van metaforen in personeelsadvertenties
Kuyper, Ruud R.P.A. de (1966 ?) - Gesloten Archief 00162
"Retoriek". Een samenvattend kritisch opstel over de polemiek, die Gossaert, Bloem, Van Ameide en Van Eyck voerden over dit onderwerp, o.a. in het tijdschrift "De Beweging" anno 1913.
49 pp.
Kuyper, Ruud R.P.A. de (1966 ?) - Gesloten Archief 00446
Enige deiktische probleemwoorden. Een verhandeling over de woorden "dezelfde, hetzelfde, diezelfde enz."
Scriptie Taalkunde
Kuyper, Ruud R.P.A. de (1966-02) - Gesloten Archief 00450
Veelderhande Geneuchlijke Dichten, Tafelspelen en Refereynen
Kuyper, Ruud R.P.A. de (1966) - Gesloten Archief 00248
De bruine vriend.
CS
Kuypers, Caroline (1989-11) - Open Archief 00385
Deelwoordenjammer maar helaas : kennis/attitude-onderzoek naar de subjectcontroleregel voor deelwoordconstructies met geïmpliceerd agens en het belanghebbend voorwerp.
Kuyvenhoven - Homburg, C. (1969) - Gesloten Archief 00669
De zin bij Uhlenbeck en Van den Berg. Een vergelijking.
32 p.
Kwakkel, Erik (1995-07) - Gesloten Archief 01276
Gebundelde kennis. Wenen ÖNB 13708 en de mogelijkheden van formeel en inhoudelijk onderzoek
Kwast, Rein (1990-01) - Open Archief 00397
Reynaerts achterneefjes : twintigste-eeuwse bewerkingen voor de jeugd van het middeleeuwse dierenepos Van den vos Reynaerde.
Kweekel, Marije (1979) - Gesloten Archief 00960
Van roman naar beeldroman. Een onderzoek naar de problemen die zich voordoen bij het ’vertalen’ van een narratieve tekst naar een dramatekst aan de hand van de roman ’Een nagelaten bekentenis’ van M. Emants en de toneelbewerking ’Een bekentenis’ van Ton Vorstenbosch.
Laan, Paul van der (1989-07) - Open Archief 00360
Jacob Cats : Self-stryt en Tachtig-jarige bedenckingen : [de taal van Cats].
Laarman, Maura (maart 2012) - Open Archief 01451
True Crime
Van kille feiten tot spannend boek
In het schemergebied tussen literatuur en journalistiek
Lago, Gemma (november 2004) - Open Archief 01008
Hoe kom je zo gek?
Een contructiegrammaticale analyse van vorm en betekenis van de Hoe kom je zo X-constructie
Lakerveld, Geertrui van (romananalyse) & Hans de Smit (notulen) (1971-11) - Gesloten Archief 00597
S. Vestdijk: De verminkte Apollo.
CS + notulen
Lambermont, Henk A.C. (1976) - Gesloten Archief 00843
De Leidse fragmenten van Jan van Boendale’s Der Leken Spiegel.
Lambermont, Henk A.C. (1975-08) - Gesloten Archief 00878
Reinaert de Vos door Stijn Streuvels, een aanzet tot een tekstgeschiedenis.
CS
Lamboo, Martin (1988-08) - Open Archief 00282
Zakenman in letterland : over aspecten van het schrijverschap van Willem Elsschot.
Lambregts, A.J. (1989-09) - Open Archief 00336
Van heiden tot christen : zendingsliteratuur van Alb. C. Kruyt over Celebes
Lambregts, Monique (1981-04) - Gesloten Archief 01023
"Over wie gaat het?" Een onderzoek naar de taalbehandelingsstruktuur van adviesgesprekken.
Lameijer, Daan (01/07/2013) - Open Archief 01552
En op de achtste dag schiep de mens het geloof.
Hij dacht dat het God was.
Simon Vestdijks religieuze traktaat De toekomst der religie vergeleken met de roman De kellner & de levenden
Land, Brigitte (1991-08) - Open Archief 00479
"Gaat u zich maar eens lekker wassen opaatje" : onderzoek naar het voorkomen van baby talk in het taalgebruik van hulpverleners tegen ouderen in een verzorgingstehuis.
Landen, Linda van der (26 juli 2007) - Open Archief 01119
Phileine zegt sorry: gender, representatie en visualisatie
Landheer - Kluit, Willy (1973-05) - Gesloten Archief 00932
De Borchgravinne van Vergi.
Annotatiescriptie
Landheer - Kluit, Willy (1974) - Gesloten Archief 00653
De morfeemstructuur CVCVC in modern Nederlands.
Landsbergen, Frank (2002-08) - Open Archief 00907
Wat zijn koppelwerkwoorden? Een analyse van de problemen bij de traditionele manier van woordsoortafbakening en een verkenning van het koppelwerkwoord in Radical Construction Grammar
Landsmeer, Dianne (14 juni 2007) - Open Archief 01131
"Dit gaat zeg maar over zeg maar"
Analyse van formele en semantische eigenschappen van de zeg maar-constructie
Langbroek, M. (1965 ?) - Gesloten Archief 00490
G.G. Kloeke, seer schoone spreeckwoorden oft proverbia. Pp. 1-100
Annotatiescriptie Taalkunde
Langbroek, M. (1963, ca.) - Gesloten Archief 00116
Ons Tijdschrift in zijn eerste beginselen van strijd vóór en tegen de beginselen van ’80.
Langbroek, M. (1963 ?) - Gesloten Archief 00410
Het gebruik van het verkleinwoord in het hedendaagse Nederlands.
Lange, Jaap de (1972-11) - Gesloten Archief 00619
J.P. Heije, Al de kinderliederen.
CS werkgroep kinderlectuur rond 1800
Lange, Jaap de (1973-06) - Gesloten Archief 00573
Poot, Gedichten.
Doct. scr.
Langen - op de Weegh, Elly G.W. van (1988-09) - Open Archief 00331
Tot ziens in Heemstede : enkele aspecten van het alledaagse groeten.
Langen, Ton den (1985-03) - Open Archief 00021
Small clauses : een onderzoek naar strukturele subjektsposities.
Langeveld, C.M.G. (1968 ?) - Gesloten Archief 00470
Aantekeningen bij H.L. Spiegels Twe-spraack van de Nederduytsche Letterkonst.
D.V. Coornhert, Toe-Eyghenbrief - voorreden
Annotatiescriptie Taalkunde
Langeveld, Tineke (1969, ca.) - Gesloten Archief 00516
Ballade en romance.
Scriptie Letterkunde
Langeveld, Tineke (1969-06) - Gesloten Archief 00526
Slagzinnen in reclametaal: een taalkundige benadering.
Scriptie Taalkunde
Lanjouw, Janno (mei 2010) - Open Archief 01307
Hoe `Zwarre jongens’ `Vrije jongens’ werden
De ontvoerders van Alfred Heineken in de pers verbeeld als criminele helden
Lardee, Esther (1997-03) - Open Archief 00720
De oorlog die nooit ophield... : vijf romans over de tweede generatie Indische Nederlanders.
Lausberg, Jenny (15 augustus 2005 ) - Open Archief 01039
De acceptatie van prototypische en niet-prototypische lange-afstandsvragen
Lauwere - Rook, Jeanette de (1975-01) - Gesloten Archief 00709
"Atheneum", Tijdschrift voor Wetenschap en Kunst (1836-1837).
CS
Lauwere - Rook, Jeanette de (1977-07) - Gesloten Archief 00933
Herman Teirlinck, Zelfportret of het galgemaal. Poging tot analyse en interpretatie van de roman.
Aanvullende doctoraalscriptie
Lawson, Astrid (1988-05) - Open Archief 00307
De Indische Kinder-Courant : een Europees kindertijdsschrift met een Indisch tintje.
Le Clercq, Marc & Ed Korving (1982) - Gesloten Archief 01065
Het toneel in de Leidse Schouwburg tussen 1830 en 1840 : een receptieonderzoek.
Lebens, Xandra (1988-05) - Open Archief 00311
Voorbeeldige dieren : een oriënterend onderzoek naar kinderboeken over dieren uit de negentiende eeuw.
Leede, Patrick S.M. de (1987-11) - Gesloten Archief 01224
Discussiëren over beleid : naar een procedure over besluitvorming.
Leeflang, Caroline (1988-08) - Open Archief 00316
Jacob Hermes Celosse : rederijker te Leiden : een speurtocht naar zijn leven, een inventaris van zijn werk.
Leene, Willemijn (1996-08) - Open Archief 00734
Inhoud, functie en structuur van Aristotelische algemene topen : een analyse van hoofdstuk 23, boek II van de Rhethorica.
Leenes, Jos (1988-09) - Open Archief 00222
De merkwaardige levensgevallen van den beruchten kolonel Chartres, Amsterdam, 1730 : Jacob Campo Weyermans vertaling van Some authentick memoirs of the life of colonel Ch--------s, rape-master-general of Great Britain : aanzet tot een studie-uitgave.
Leening, Hannie van (1981-05) - Open Archief 00101
Willem van Iependaal.
Leening, T.M. van (1940 ?) - Gesloten Archief 00013
Zijn de Abele Spelen van één dichter ?
Leeuw, Jorica de (2000-06) - Open Archief 00835
De studentenhuisnamen in Nederland : een taalkundig onderzoek.
Leeuw, Paul de (1972-06) - Gesloten Archief 00931
Roman van Lancelot.
Annotatiescriptie
Leeuw, Paul de (1972-07) - Gesloten Archief 00463
De relatie van v.h. REVE met de romantisch-decadente stroming.
Doct.scr.
Leeuw, Paul de (1969-10) - Gesloten Archief 00394 en 00302
De Schoncken-sonnetten.
Leeuw, Thomas de (24 augustus 2010) - Open Archief 01413
Een strijd om aandacht
Analyse van de stijl en het taalgebruik van 3FM NOS Headlines
Leeuwe, Greetje de (1982) - Gesloten Archief 01085
Onderzoek naar de structuur van de Torec volgens het analysemodel van Wladimir Propp.
Leeuwe, L.M. (1981-05) - Open Archief 00100
Over Narrenwijsheid van J.C. van Schagen : een onderzoek naar de thematiek van Narrenwijsheid en de terugkeer hiervan in het overig werk van Van Schagen.
Leeuwen, André van (1985-02) - Open Archief 00003
’Es’, ’er’ en ’het’ : een taalvergelijkende studie naar de status en distributie van zogenaamde ’dummy-pronomina’.
Leeuwen, Bert van (1989-06) - Open Archief 00251
Het gezicht van een omroep : een onderzoek naar stijlverschillen in teksten van omroep(st)ers op televisie van de EO en Veronica.
Leeuwen, Erica van (1991-03) - Open Archief 00480
"ZWIJGEN IS GOUD?" : een zoektocht naar theoretische verklaringen voor het ’stomheidsgevoel’ van vrouwen.
Leeuwen, M.C. van (1997-06) - Open Archief 00709
Trojaanse trajecten : een onderzoek naar de tekst over de geschiedenis van Troje in het Kattendijke-handschrift : met kritische editie.
Leeuwen, Maarten van (oktober 2006) - Open Archief 01051 A en B
Een baan aangeboden krijgen? Dat krijg je nooit gedaan!
Deel I: Een synchroon en diachroon onderzoek naar de gebruiksmogeljkheden van krijgen + participium in het kader van de constructiegrammatica
Deel II: Bijlagen
Leeuwen, Margo van (1970-09) - Gesloten Archief 00793
Jac. van Looy: Feesten
CS
Leeuwen, Margo van (1973-05) - Gesloten Archief 00633
Manipulatie door middel van taal. Het manipulatief aspekt van taalgebruik.
Doct.scr.
120 pp.
Leeuwen, Marjolein van (1988-12) - Open Archief 00329
Een vergelijking tussen de klassieke amplificatie-theorie en de tekstreductieregels van Van Dijk.
Leeuwen, Mary-Grace van (11 april 2011) - Open Archief 01396
Het Nieuwe Radio Luisteren
Welke redenen bestaan er om radioprogramma’s met een bepaalde techniek te beluisteren?
In hoeverre kan de U&G-benadering het radiogebruik en de tevredenheid van het hedendaags Nederlands publiek verklaren en in hoeverre kunnen hieruit richtlijnen
voor radioproducenten opgesteld worden?
Leeuwenburgh, Arie (!994-08) - Open Archief 00598
Verloren onschuld. Een analyse en interpretatie van de novellen en schetsen van J. van Oudshoorn.
Leeuwenburgh, Merel (8 juni 2009) - Open Archief 01243
Willem Mertens’ levensspiegel
Wat er in deze roman niet geschreven staat
Leij - Vijfvinkel, Renske (1976) - Gesloten Archief 00875
Kanttekeningen bij Bordewijks Blokken.
CS
Leij - Vijfvinkel, Renske (1981) - Gesloten Archief 01050
De overgang van naturalisme naar symbolisme geadstrueerd aan Marcellus Emants’ Een nagelaten bekentenis’.
Leijder Havenstroom, Marieke (9 januari 2012) - Open Archief 01473
Heeft u er misschien een servetje bij?
Een verkennend onderzoek naar de vraag of het mogelijk is om de gepastheid van beleefdheidsstrategieën te toetsen
Leijder Havenstroom, Marieke (januari 2013) - Open Archief 01555
Beleefdheid vanuit het perspectief van de taalgebruiker
De beleefdheidstheorie van Watts toegepast in de praktijk
Leijen, Fleur (15/08/2008) - Open Archief 01191
‘Dag dokter’. Een historisch-semantisch onderzoek naar de betekenisontwikkeling van de beroepsbenamingen arts, geneesheer en dokter
Lem, Roegajah van der (1974-03) - Gesloten Archief 00735
"Het gevecht met de Engel" door Herman Teirlinck.
CS
Lemckert, Christianne (4 augustus 2004) - Open Archief 00977
Onderwijs in Multatuli’s Max Havelaar
Een onderzoek naar de behandeling van Max Havelaar in school- en didaktiekboeken uit de periode 1923-2000
Lemel, M.W.M. van (1995-06) - Open Archief 00656-00657
Bontekoe in veelvoud : een bibliografie van het reisjournaal van Willem Ysbrantsz. Bontekoe, over de periode 1646-1810
Lems, Mirthe (2001-08) - Open Archief 00846
De verwerving van finiete complementzinnen in het Nederlands : een op corpusonderzoek gebaseerde analyse
Lenteren, Lars van (29/05/2009) - Open Archief 01225
Solving the problem of double negation is not impossible: N400 evidence for the cohesive function of sentential negation
Lenteren, P.C. [Pjotr] van (1999-08) - Open Archief 00807
Twisten over de smaak van een ander : een kritische inventarisatie van het Nederlandse onderzoek naar leesvoorkeur.
Leugering, Yvonne (1984-05) - Gesloten Archief 01137
De existentialistische strekking van Anna Blamans ’Op Leven en Dood’.
Leuvenstein, Arjan van (1972-12) - Gesloten Archief 00616
Een beschouwing over Luikens emblemata-bundel, Des menschen begin, midden en einde.
CS werkgroep kinderlectuur rond 1800
Leuvenstein, Arjan van (1973-05) - Gesloten Archief 00778
F. Coenen ’Zondagsrust’.
CS + notulen
Leuvenstein, J.A. (1975-01) - Gesloten Archief 00714
Benaderingen van Cheops.
Liefaard, Marja (1987-11) - Open Archief 00177
Wat je zegt ben je niet altijd zelf : een onderzoek naar taalattitudes van Rotterdamse en Zeeuwse leerlingen van het kort middelbaar beroepsonderwijs.
Liefde - Van Rijen, Marieke de (januari 2011) - Open Archief 01329
Multicultureel Nederland in de literatuur
Lieffers, Katja (1997-06) - Open Archief 00707
Veel meer meest : een onderzoek naar de omschreven comparatief en superlatief.
Lienden, A. van (1989-08) - Open Archief 00240
Leesvaardigheid van dove en slechthorende scholieren : literatuuronderzoek & een empirisch onderzoek naar de begrijpelijkheid van teksten voor dove en slechthorende scholieren uit het voortgezet onderwijs.
Lier, Heleen van (2007) - Open Archief 01095
De journalistieke renaissance: van injectie naar interactie. Over de wijze waarop nieuwsmedia betrouwbaarheid en betrokkenheid kunnen krijgen met interactie
Lierop, A. van (1987-10) - Open Archief 00886
In Freud’s naam, wat mankeerde hem? Een psycho-analytische analyse en interpretatie van de historische roman "De held van Temesa" van S. Vestdijk.
Ligtvoet, Inge (1 april 2009) - Open Archief 01196
Niet dat het niet zo is dat......
Een onderzoek naar intersubjectiviteit in de niet dat en de het is niet zo dat constructie
Ligtvoet, J.P. (1971-10) - Gesloten Archief 00836
"Nederlandsche Legenden" in rijm gebracht door Mr. J. van Lennep.
Ligtvoet, J.P. (1971-05) - Gesloten Archief 00774
Gerard Walschap: De Française.
CS + notulen
Limburg, Jan (1984) - Gesloten Archief 01131
H.J. Friedericy en Zuid-Celebes.
Linden, S.M. van der (3 mei 2006) - Open Archief 01018
Mijn verhaal dat mijn verhaal niet is.
Structuur en mythologie in twee romans van Mulisch.
Linden, C.M. van der (1992-08) - Open Archief 00513
Het tonneel staat te Romen: verslag van een onderzoek naar de plaats van handeling in het renaissancetoneel van de zeventiende eeuw in de Nederlanden.
Linden, Ineke van der (1989-06) - Open Archief 00228
Het taalgebruik in geneesmiddelenbijsluiters
Linden, M.A.F. van der (1966, ca.) - Gesloten Archief 00455
Annotatie’s bij: Veelderhande geneuchlijke Dichten, Tafelspelen ende Refereijnen, ed. 1899, pp. 173-216.
Annotatiescriptie Taalkunde
Linden, M.A.F. van der (1967-09) - Gesloten Archief 00135
Cornelis Loots.
Linden, M.A.F. van der (1967-05) - Gesloten Archief 00497
De infinitief met ’te’ en ’om te’.
Scriptie Taalkunde
Linden, S.R. van der (1995-02) - Gesloten Archief 01264
Inleiding en annotatie bij Over vryen arbeid in Nederlandsch-Indië van Multatuli.
Lindhout, I. (1985-01) - Open Archief 00004
Een onderzoek naar de veranderde moraal tussen 1800 en 1830.
Lindhout, K.M. (1989-02) - Open Archief 00277-00278
De Bekeerde Alchimist : een onderzoek naar David Lingelbachs klucht De Bekeerde Alchimist of Bedroogen Bedrieger (1680), de bewerking daarvan door Ysbrand Vincent en de alchemistische bronnen voor dit toneelstuk.
Lindhout, Rien (1977-10) - Gesloten Archief 00911
Een verkenning naar de onderwerpskeuze en - uitwerking in de romans van F. Bordewijk tussen 1946 - 1965.
Doct.scr.
Lindlau, Peter (1992-05) - Open Archief 00522
Over perspectief en fictionaliteit in: Wanordelijkheden rondom een lastig kind van Mary Dorna (1891-1971).
Lintelo. Peter (1970, ca.) - Gesloten Archief 00983
De verovering van Jeruzalem en het verhaal van de Zwaanridder.
Lit, John van () - Open Archief 00946
De rol van parameters in klemtoonpatroonveranderingen
Lith, C.T. van (1998-07) - Open Archief 00780
Stad van Noord en Zuid : sporen van literatuur in middeleeuws ’s-Hertogenbosch.
Lith, Margriet van (1980) - Gesloten Archief 01008
Een vervalst beeld ? Henriëtte Roland Holst als literair theoretica van de IIe Internationale.
Lith, Martijn van (augustus 2009) - Open Archief 01246
Volledig alom afwezig
Een vergelijking tussen het vroege en het meest recente werk van `killer’ Gerrit Kouwenaar aan de hand van de werken Weg / verdwenen, Totaal witte kamer en Het bezit van een ruïne
Lith, Martijn van (februari 2012) - Open Archief 01454
Peter Terrin en de smaak van angst
Over de rol van angst in de romans De bewaker en Blanco
Loeff, Pauline & Jules Valles (1972-11) - Gesloten Archief 00749
Naturalisme in Nederland en Frankrijk.
CS
Loewenthal, Judith (1998-08) - Open Archief 00799
Welke taal moet de koloniale bevolking spreken? Een onderzoek naar het verschil tussen de Nederlandse koloniale taalpolitiek in de Oost-Indische en West-Indische koloniën van 1870 tot 1900.
Lof, Nico van der (1975-11) - Gesloten Archief 00839e
Nooit meer slapen, W.F. Hermans.
CS verteltechniek
Logeman, Wendy (oktober 2005) - Open Archief 01005
Van patriotten tot industriëlen,
De familie Trap, drie generaties uitgevers, boekverkopers en drukkers in Leiden
Lommen, Nikki (ca. 15/10/’08) - Open Archief 01169
Waar gaan de eenden heen als de vijvers ’s winters dichtvriezen?
Een vergelijking tussen ‘The Catcher in the Rye’ en de nieuwste roman van Renate Dorrestein, ‘Echt sexy’
Lommen, Nikki (juli/augustus 2009) - Open Archief 01233
Metamorfosen
De ontwikkeling van de protagonist in de fantastische literatuur van Belcampo, Bordewijk en Bomans
Loo, Jan van (1988-07) - Gesloten Archief 01239 (en 01239A)
Lukas Kloppenburg : drukker en boekverkoper te Gouda van 1694-1713.
Loo, Neline van der (1993-08) - Open Archief 00555
De stijl van Springer : een stilistische analyse.
Loo, Vilan van de (1993-08) - Open Archief 00590
Tobben in Indië, een analyse van vijf levensgidsen uit de periode 1908-1932, geschreven voor Nederlandse vrouwen die naar Nederlands-Indië emigreerden.
Loomans, Heleen (juli 2011) - Open Archief 01485
Hoor het spel van schijn en werkelijkheid
Drie hoorspelen van Willem G. van Maanen nader beluisterd
Loomans, Heleen (oktober 2012) - Open Archief 01494
Voor jong en oud
Hoorspelen van Willem G. van Maanen
Loon, Hester M. van (9 augustus 2013) - Open Archief 01538
Grunberg keer op keer
Een stilistische analyse van herhaling in Omdat ik u begeer en De asielzoeker
Loon, Peter van (1989-02) - Open Archief 00257
Analyse van de soorten bewijs die gebruikt worden bij het academisch debat, inclusief een aanhangsel met aanwijzingen voor een zo effectief en efficient mogelijk gebruik van bewijzen.
Loopstra, L.E. (1981) - Gesloten Archief 01039
Holland in Lodewijk van Velthem’s voortzetting van de Spiegel Historiael.
Bijvakscriptie
Loran, Anne-Marie (1992-08) - Open Archief 00532
Perspectief voor vrouwen : een onderzoek naar het lezersperspectief in voorlichtingsfolders voor vrouwen.
Lubrun, Saskia (juli 2013) - Open Archief 01540
De collexemen van `zullen’
Een verkennend onderzoek naar de collexemen van de verschillende flexievormen van `zullen’
Lucieer, Marianne (juni 2011) - Open Archief 01398
Lucia de Berk: seriemoordenaar of slachtoffer?
Een kwalitatieve inhoudsanalyse van stereotypen in het nieuws
Lucieer, Marianne (juni 2011) - Open Archief 01428
Lucia de Berk: seriemoordenaar of slachtoffer?
Een kwalitatieve inhoudsanalyse van stereotypen in het nieuws
Lugt, André van der (1990-08) - Open Archief 00482
"Gij liept wèl" : een analyse van de dispositiotechniek van de apostel Paulus in zijn brief aan de Galaten.
Lugtenburg, Esther (6 augustus 2004) - Open Archief 00966
Een blonde bliksum in Indië
De Indische romans van Louise B.B.
Lugtenburg, J.M. (2005) - Open Archief 00981
Vrijheid als centraal begrip in het fictiewerk van Johan van de Walle
Luijk, Annemieke (augustus 2005) - Open Archief 01003
Media in beeld.
Een gendergerichte tekst- en beeldanalyse van de Nationale Kinderkrant
Lukesová, Jana (januari 2013) - Open Archief 01505
Representatie van gender in Top Naeffs School-Idyllen
Leven in een foedraal van fatsoen, deugdzaamheid en huiselijkheid
Lust - Bout, Marja (1982) - Gesloten Archief 01071
Karaktereigenschappen in kinderboeken van 1830 - 1840.
Lust, Sophie (1 juli 2007) - Open Archief 01180
Herziening Handboek Stijl. De ordening van openings- en slottechnieken.
Lust, Sophie (21 april 2011) - Open Archief 01309
Strategische presentatie van argumentatie
De invloed van negaties op de presentatiewijze en overtuigingskracht van reductio ad absurdum-argumentatie en modus ponens-argumentatie
Lutz, Sander (1987-08) - Open Archief 00883
Dekonstruktie van de analyse en interpretatie die W. de Moor heeft gegeven van de eerste roman vab Van Oudshoorn: "Willem Mertens’ Levensspiegel" uit 1914.
Luyendijk, Anita (1991-08) - Open Archief 00468
Antwoorden op omstreden romans : de ontwikkeling in de receptie van de romans van Anna Blaman tussen 1942 en 1986.
Maaike Soetens (juni 2003) - Open Archief 00919
Charme van de `Tuttige Thuisheid’! Vier generaties lezeressen over hun favoriete meisjesboeken
Maalman, Nanette (24 augustus 2006) - Open Archief 01048
Meesterlijke manoeuvres. Naar een model voor de analyse en beoordeling van de redelijkheid en effectiviteit van ’strategische manoeuvres’ in een moderne strafrechtelijke pleitnotitie
Maan, Dita (13 juli 2009) - Open Archief 01260
Het schrift van Groenhof
Een verzameling gedichten uit 1840
Maan, Dita (9 augustus 2010) - Open Archief 01305
`Aller devotelijckst om te lesen, alder-genoegelijkst te hooren, ende lichtelijkst te verstaen’.
Der Sielen Troest: Werking, samenstelling en overlevering in Nederland
Maas, A. van der (1988-09) - Open Archief 00274
Is de klemconstructie aanvaardbaar voor aankomende juristen?
Maaskant, Danny (17 juni 2013) - Open Archief 01559
Subjectivering in koppen van nieuwsberichten
Een onderzoek naar het gebruik van subjectiveerders in de nieuwskoppen van vijf landelijke dagbladen
Maasland, Arie (2000-03) - Open Archief 00862
Luykens "Jezus en de ziel" : een authentieke religieuze embleembundel.
Maasland, Jacqueline (1991-08) - Open Archief 00472
Complimenten, beleefdheid en Direct-Mail : een onderzoek naar complimenten en de erop lijkende taalhandelingen in direct-mail.
Mabesoone, Rob (1985-11) - Gesloten Archief 01189
Visies op ’burgerlijkheid’. Evaluatie van literair-historische ’burgerlijkheidsconcepties’ aan de hand van Jan van Boendales thematiek van het ’ghemeyn orboren’.
Mac Lean, Heleen (1974-11) - Gesloten Archief 00701
"Bijdragen tot Boeken- en Menschenkennis" 1832-1833.
Mac Lean, Heleen (1974-02) - Gesloten Archief 00644
’t Bedrijf van den kwade van Herman Teirlinck.
CS
Mac Lean, Heleen (1976) - Gesloten Archief 00846
Het gevecht met de engel, Nederzetting van de Jeroens op O.-L.-V.-Welriekende.
Machielse, A.M.C. (1998-07) - Open Archief 00783
Van ’Margriete’ naar ’Margaritta’ : een veertiende-eeuwse verstekst bewerkt voor een een zestiende-eeuws publiek.
Made, I.N.M. van der (1994-07) - Open Archief 00625
De schrijver op zoek naar zichzelf : over het autobiografische aspect in de werken van Kees van Kooten.
Maes, Annelies (juli 2006) - Open Archief 01027
Op de man spelen in plaats van op de bal: Altijd een rode kaart?
Een zoektocht naar beoordelingscriteria omtrent het argumentum ad hominem
Maes, Annelies (5 juni 2007) - Open Archief 01088
De rol van context bij de invulling van verzwegen argumenten.
Een specificatie aan de hand van psychologisch redeneeronderzoek
Maks, René (1976-08) - Gesloten Archief 00862
Een poging tot interpretatie van ’Herinneringen van een engelbewaarder’ van W.F. Hermans.
Maks, René (1975-11) - Gesloten Archief 00839f
Herman Teirlinck: Zelfportret of het galgemaal.
CS verteltechniek
Maljaars, Willy (1995-08) - Open Archief 00649
Genderaspecten in het werk van Jacob Cats.
Mallegrom, Cora (16 juli 2010) - Open Archief 01313
`Het leek wel of wij als kinderen voor het eerst goed beseften dat het oorlog was’
Op zoek naar de verschillen in representatie van de Tweede Wereldoorlog in een christelijk en een seculier kinderboek
Mallegrom, Cora (1 juni 2011) - Open Archief 01354
`De altijd wijkende goddelijke waarheid’
Intertekststualiteit in De Zoon van de Panter van Paul Claes
Maltha - Huffener, Centia (1987-08) - Open Archief 00158
Huisblad Binnenshuis bekeken : een onderzoek naar ontvangst en leesbaarheid van Binnenshuis, huisblad van het directoraat - generaal van de volkshuisvesting van het ministerie van VROM.
Man, L.H. de (1968-12) - Gesloten Archief 00387
Jacob van Lennep als rijmend verteller.
Man, L.H. de (1969) - Gesloten Archief 00548
Jan SALLY - W.D. HOOFT.
Annotatiescriptie Taalkunde
Man, L.H. de (1969-09) - Gesloten Archief 00140
Dr. Jan ten Brink: Oost-Indische Dames en Heeren.
Manen, Hilene van (juni 2006) - Open Archief 01046
De filosofie van een bewuste vrouw.
Over het belang van de citaten en verwijzingen in Eva van Carry van Bruggen.
Manen, Hilene van (januari 2008) - Open Archief 01146
‘Want in het Oosten schittert een goud stuk kristal’
Indische literatuur in het tijdschrift d’Oriënt (1923-1942)
Mar Mulder-Verheij (7 mei 2003) - Open Archief 00918
Een achttiende-eeuwse discussie waarin Balthazar Huydecoper het opneemt voor Pierre Corneille
Marani, Giulietta (26-02-2003) - Open Archief 00942 - 00942a (scriptie resp. bijlagen bij de scriptie)
De inleidingen van Jorritsma en Netelenbos: op het lijf geschreven of niet? Een onderzoek naar de factoren achter de inleidingsfuncties en -technieken
Marel, Hetty van der (1983) - Gesloten Archief 01094
’die machtige coninck Artur’ : onderzoek naar een laatmiddeleeuwse Hollandse kroniek.
Marhé, R.M. (november 1986) - Open Archief 00933
De verwerving van het Nederlands bij Sarnami-sprekende kinderen. Een verkennend onderzoek naar de interlanguage van Hindostaanse basisschoolleerlingen
Maria Noordhuizen (1991-08) - Open Archief 00476 - 00477
Mannen, vrouwen en mensen : een onderzoek naar de beschrijving van vrouwen en mannen in hedendaagse Nederlandstalige fictie.
Marijnen, Rosa (10-10-2013) - Open Archief 01528
De zaak-Vaatstra
Onderzoek naar framing in krantenberichten over de zaak Marianne Vaatstra
Marijnis, Paul (1973-12) - Gesloten Archief 00728
Stijn Streuvels: De Vlaschaard.
CS werkgroep Stijn Streuvels
Marijnis, Th. (1978) - Gesloten Archief 00949
Frank van der Goes en ’De Nieuwe Gids’. Een onderzoek naar een socialistische schoonheidsapostel.
Doct.scr.
Marijs, Doortje (13 juni 2006) - Open Archief 01035
Aanloop als constructie
Marion, Olga van (1989-09) - Open Archief 00382-00384
Der jonckvrouwen Clachtige Sentbrieven : heroische gedichten in briefvorm in de Renaissance.
Marissa Driesprong, Eva Helder, Mieke Pulles, Martijn Wackers (maart 2009) - Open Archief 01232
Professionalisering van de speechproductie
Veranderingen in 15 jaar departementale toespraken
Mark, T.J. van der (1990-02) - Open Archief 00378
Gerardus Joannes Vossius : Elementa Rhetorica (1626) : een welsprekendheidsleer voor beginners : inleiding, vertaling, commentaar.
Marks - van Lakerveld, Geertrui (1975-09) - Gesloten Archief 00806
Willem Elsschot: Lijmen - Het Been. Het verhaal tussen lezer en schrijver.
Marks, Saskia (1990-06) - Open Archief 00415
Multatuli over opvoeding en onderwijs.
Marsman-Polhuys, Ineke (2002-08-29) - Open Archief 00901
Van vrije voordracht tot referaat. Het spreekbeurtonderwijs binnen het schoolvak Nederlands van ca. 1890 tot heden vergeleken met de klassieke retorica
Martin, Daphne (25 juli 2007) - Open Archief 01094
Het genre der prozaromans, een moderne illusie?
Een onderzoek op basis van prologen in ` prozaromans’
Martinus, Frank (1967-05) - Gesloten Archief 00457
Persona (I) of prolegomena tot het opnieuw definiëren van het begrip ’wij’.
Scriptie Taalkunde
Martinus, Frank (1966, ca.) - Gesloten Archief 00536
"Een ton d’er op" : over "er".
Scriptie Taalkunde
Maschke, Chantal (28 oktober 2007) - Open Archief 01136
Vroomser Indië. De Java-Post, Katholiek weekblad voor Nederlandsch Indië. Jaargang 1 t/m 25 (1903-1927)
Mason A. (Andrew) (10 augustus 2009) - Open Archief 01252
`I think that’s hard to swallow’
Criteria voor strategisch manoeuvreren tijdens politieke debatten op tv
Mason, Andrew (31 augustus 2010) - Open Archief 01291
Geen honderd miljard, maar...
Een herwaardering van de reductio ad absurdum
Massaro, Bianca (21 december 2011) - Open Archief 01441
Berlusconi
Held des vaderlands of playboypresident?
Een onderzoek naar framing in de berichtgeving over Silvio Berlusconi in het NOS-Jourrnaal
Massee, Carole (1993-07) - Open Archief 00561
Risk in de revisie : de handleiding van een gezelschapsspel herschreven.
Masurel, Gert-Jan (1993-08) - Open Archief 00552
De koning, de keizer en De Castelein : de historielyriek van Matthijs de Castelein
Mattens, Paul J. (1983) - Gesloten Archief 01089-01090
Voorschot op Van Oorschot : onderzoek naar de Uitgeverij G.A. van Oorschot + Fondslijst Uitgeverij G.A. van Oorschot 1945-1980.
Mecredy, Laura (20 september 2012) - Open Archief 01452
"Ik wil juist een sfeer neerzetten"
Een casestudy naar de rolperceptie en ethische waarden van Nederlandse reisjournalisten
Meder, Theo ( 1986-06) - Gesloten Archief 01193-01194
"Nu siet, ghi domme creaturen" : onderzoekingen naar de laat 14e-eeuwse Hollandse sprookspreker Willem van Hildegaersberch, zijn sproken en zijn publiek.
Meeder, S. (2000-08) - Open Archief 00856
Katrina Leopold : schrijfster in de schaduw : onderzoek naar kinderboekenschrijvers op het tweede plan.
Meeldijk, Els (1974-04) - Gesloten Archief 00649
De Elckerlijck. Bekendheid en waardering. Structuur
Meeldijk, Els (1972-11) - Gesloten Archief 00620
J.J.A. Goeverneur, Fabel en versjesboek.
CS werkgroep kinderlectuur rond 1800
Meeldijk, Els (1972-05) - Gesloten Archief 00585
Over Jan Slauerhoff’s Al Dwalend - Gedichten.
CS
Meer - Hips, Ingrid van der (1990-08) - Open Archief 00475
Retour Indonesië ; Hella Haasse, Margaretha Ferguson, Paula Gomes en Aya Zikken over het land van hun jeugd.
Meer - Hips, Sylvia Ingrid van der (1990-08) - Open Archief 00890
Retour Indonesië. Hella Haasse, Margaretha Ferguson, Paula Gomes en Aya Zikken over het land van hun jeugd
Meer, L.M. van der (1967 ?) - Gesloten Archief 00699
Barbarisme bij Carel Vosmaer.
Meer, L.M. van der (1959-09) - Gesloten Archief 00082
Braga.
Meer, L.M. van der (1959-09-30) - Gesloten Archief 00083
Nijhoff en zijn theorieën over poëzie.
Meer, L.M. van der (1960 ?) - Gesloten Archief 00445
Enclisis bij enkele schrijvers rond 1950.
Scriptie Taalkunde
Meer, Miou (13 augustus 2012) - Open Archief 01489
Een donderslag bij heldere hemel
De representatie van allochtonen in Nederlandstalige jeugdboeken geschreven voor 9/11 en geschreven na 9/11
Meeuwisse, Robin (1999-08) - Open Archief 00822-00823
Ut is zô mooi zoid, ik raak ut mun leven niet kwoit! Een theorie over de overlevingskracht van het dialect toegepast op de Westfriese taal in het algemeen en de Westfriese morfologie in het bijzonder.
Met bijlagen (OA 823).
Meeuwsen, Bruno (scriptie) & G.J. Vincent (kritiek) (1973-06) - Gesloten Archief 00580
Over Jan Slauerhoff’s Yoeng Poe Tsjoeng.
CS
Megen, Netty van (1996-03) - Gesloten Archief 01273
De brieven van Tesselschade Roemers aan Pieter Corneliszoon Hooft.
Meggelen, Francina van (1991-09) - Open Archief 00464
De overeenkomsten en wederzijdse invloed tussen een autobiografische roman en een (literaire) autobiografie, van dezelfde schrijver.
Meijdam, Marieke (augustus 2010) - Open Archief 01380
U bent een fantastisch publiek!
Adviezen over het `vleien van het publiek’ in Engelstalige presentatie-adviesliteratuur uit de periode 1980 - 2009
Meijer, Afra (1969-03) - Gesloten Archief 00384
Vondels Pascha.
Meijer, C.W. (1971-10) - Gesloten Archief 00600
Over: S. Vestdijk, Rumeiland.
CS
Meijer, Edith (1990-10) - Open Archief 00419
De stede der Vrauwen : een onderzoek naar de totstandkoming van de Middelnederlandse vertaling van "Cité des Dames" van Christine de Pisan.
Meijer, J.W. (1972) - Gesloten Archief 00565
De Haagse avanturier.
CS schelmenroman
Meijer, J.W. (1974-06) - Gesloten Archief 00680
Samuel van Hoogstratens Haegaenveld. Informatie over de schilder-schrijver Samuel van Hoogstraten (1627-1678), en zijn roman Haegaenveld nader beschouwd.
Meijer, Joke (1982-09) - Open Archief 00095
Over de roman Sofie Blank van Jeanne van Schaik - Willing.
Meijer, Linde (augustus 2008) - Open Archief 01195
Adaptaties en transformaties in Biegels Aeneas
Meijer, M. (1993-06) - Open Archief 00573
Aandacht voor het decor : scriptie over de relatie literatuur-werkelijkheid in de roman Teheran, een zwanezang van F. Springer.
Meijer, Martine (1986-06) - Open Archief 00065
Aanwijzingen voor de inhoudsstructuur van voorlichtingsteksten.
Meijknecht, Els (2001-07) - Open Archief 00849
Voordracht & vermaak : een scriptie over Middelnederlandse berijmde liefdesbrieven.
Meijnen, Nanda (1988-03) - Open Archief 00188
Voorwaarden tot overleven : een analyse van de manier waarop een kleine literaire uitgeverij zich een eigen plaats kan verwerven in Nederland.
Meima, Chrisje (8 juli 2010) - Open Archief 01342
`Ik omhels u in gedagte vaart wel’
Een taalkundige analyse van het taalgebruik van negen 18e-eeuwse brieven
Meima, Chrisje (oktober 2011) - Open Archief 01387
De zwaartekracht der Franse woorden
Een verkennend onderzoek naar Franse leenwoorden in Nederlandse brieven uit de
late 18e eeuw
Meinders, Dagmar (1994-06) - Open Archief 00599
Dat te sien es wonderlijchede. Een onderzoek naar Jacob van Maerlant’s houding ten opzichte van wonderen in de natuur in Der Naturen Bloeme.
Meindersma, Yke (1989-08) - Open Archief 00354
Mondeling monddood? Verslag van diepte-interviews met bovenbouwdocent HAVO-VWO
Meinderts, A.J.M. (1985-06) - Open Archief 00024
’Ik kan en durf mijn ziel binnenste-buiten keren’ : Anna Blaman in haar brieven aan S.F. Witstein.
Mendels, Marjolein (1973-04) - Gesloten Archief 00782
Louis Couperus: Eline Vere en Noodlot.
CS + notulen
Menon, Agnita (1993-09) - Open Archief 00584
Het jaar van Harry Mulisch : over de publiciteit rond De ontdekking van de Hemel.
Mensonides, Haye; Nagtegaal, Rien (1985-05) - Open Archief 00017 - 00018
Stock issues en stofschema concept gebruikt bij de analyse van informele beleidsgesprekken tussen twee personen.
Merkx, Paul (1975-11) - Gesloten Archief 00839
J. van Oudshoorn: Tobias en de dood.
CS verteltechniek
Merkx, Paul (1979) - Gesloten Archief 00955
De typen twijgdun, vuistgroot, schouderdiep en enkele andere adjectief-formaties bestaande uit een substantief en een afmetings-adjectief. Een semantische analyse.
Metten, Tamara (1995-08) - Open Archief 00721
Van Bontekoe tot blubberpap met geiteblaren : de geschiedenis van de Indisch-Nederlandse jeugdliteratuur in kort bestek : van 1825 tot 1995.
Meulen, L. v.d. (1953, ca.) - Gesloten Archief 00058
Multatuli: Max Havelaar of de Koffij-Veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Meulenbeld, Henk (1975-09) - Gesloten Archief 00808
Mortuaire allegorie in de late Middeleeuwen. Een interpretatie van Jan Pertcheval’s Den Camp vander Doot.
Meulenbeld, Henk (scriptie) & Theo van Zessen (kritiek) & Jos Paardekooper (notulen) (1972-04) - Gesloten Archief 00586
Over J. Slauerhoff’s De opstand in Guadalajara.
CS + kritiek + notulen
Mewissen, Marianne (1972-11) - Gesloten Archief 00750
Maupassants "Une vie".
CS Naturalisme in Nederland en Frankrijk
Mey, J. de (1960, ca.) - Gesloten Archief 00091
Het biografisch werk van Henriëtte Roland Holst - van der Schalk.
Mey, J. de (1960 ?) - Gesloten Archief 00538
Dits van Augustijnkens scheepkene, met inl., aant. en commentaar.
Annotatiescriptie Taalkunde
Mey, J. de (1960, ca.) - Gesloten Archief 00090
Elckerlijc en het Spel van de Wellustige Mensch
Mey, J. de (1960, ca.) - Gesloten Archief 00089
Jan van den Berghe
Mey, J. de (1960 ?) - Gesloten Archief 00489
Clisis en de woordleer.
Scriptie Taalkunde
Meyer - Kamerling, G. (1975-11) - Gesloten Archief 00839h
L. van Deyssel: Een Liefde.
CS verteltechniek
Michel - Verschoor, Monica (1978) - Gesloten Archief 01000
Een onderzoek naar enkele stilistische facetten van de leesbaarheid van het weekblad Privé.
Middelkoop - Hus, Joke (1985-01) - Open Archief 00001
De fantastische vertellingen van F. Bordewijk : fantasie of werkelijkheid ?
Middendorp, Randy (17 juni 2011) - Open Archief 01359
Alleen alleen
Over het connectief alleen in de constructie p, alleen q
Tekst & Bijlagen
Middendorp, Randy (27/07/2012) - Open Archief 01463
’Concessiviteit’
Concessieve constructies vanuit een argumentatief perspectief
Tekst & Bijlagen
Miedema, Felicia (1975-11) - Gesloten Archief 00839i
Herman Heyermans: Kamertjeszonde.
CS verteltechniek
Miedema, Paulus (1975-11) - Gesloten Archief 00839j
De streken van Reinaert Boon. Over L.P. Boons Kapellekensbaan.
CS verteltechniek
Mielen, Eddy (1978, ca.) - Open Archief 00106
Beperking binnen beperktheid : een analyse van enkele specifieke aspecten in het verzameld werk van C.C.S. Crone (1914-1951), met biografische informatie aangevuld.q
Mientjes, R.J. (1984-07) - Gesloten Archief 01152
Schrijven zoals Flower het wil : een onderzoek naar de effectiviteit van Problem - Solving Strategies for Writing van Linda Flower.
Mijnders, Frank (2007/2008 ) - Open Archief 01184
“En van Couperus overal een vleug”.
Een onderzoek naar de kenmerken van de Haagse roman tussen 1880 en 1910.
Mijnders, Frank (augustus 2010) - Open Archief 01346
Dat heeft mij ernstig gegriefd
Een onderzoek naar persoonlijke aanvallen in drie debattten ten tijde van het kabinet-Den Uyl
Mikolajczyk, Milena (01/05/2014) - Open Archief 01536
Eruitzien `als een verzopen kat’ of `als een kip na de regenbui’?
De invloed van het Pools als T1 op de productie van idiomen in het Nederlands als T2
Mil, M.P. van (1991-05) - Open Archief 00461
125 jaar Curaçao : de visies van zeven auteurs belicht : 1779 - 1904
Mîndricel, Delia Iuliana (17 augustus 2011) - Open Archief 01369
Conditionele constructies in het Nederlands en het Roemeens
Van het algemene als naar het specifieke mits en tenzij
Mink, Inge (1987-05) - Open Archief 00885
Hoeveel waarheid kan ik aan met mijn verstand : de thematiek van"De hemelvaart van Massimo" en "Opwaaiende zomerjurken" van Oek de Jong.
Minnen, Ardi van (1989-07) - Open Archief 00253
Een onderzoek naar geïntendeerd publiek en gebruiksmogelijkheden van Der leken spiegel en andere aan boendale toegeschreven werken.
Mioch, Jasmijn (01438) - Open Archief 01438
De (mis)daden van Assange: een visuele analyse van nieuwsmediaframes aan de hand van trigger events
Moerdijk, E. (2001-08) - Open Archief 00878
De koning te rijk zijn : een terminografisch en boek-historisch onderzoek naar het fenomeen prachtwerken in de periode 1850-1875.
Moerman, A.K.H. (1964 ?) - Gesloten Archief 00491
Het relaes van Jan Smidt.
Annotatiescriptie Taalkunde
Moerman, A.K.H. (1964, ca.) - Gesloten Archief 00124
Theun de Vries
Moerman, A.K.H. (1964 ?) - Gesloten Archief 00493
Het gebruik van de conjunctief in het moderne Nederlands.
Scriptie Taalkunde
Moerman, Kristine (1994-02) - Open Archief 00629
Taal vaardig getoetst : - een equivalentie-onderzoek naar toetsen van taalvaardigheid -
Mokveld, Paul (1970-03) - Gesloten Archief 00351
Hugo Claus, De verwondering.
CS
Mokveld, Paul J. M. (1974-03) - Gesloten Archief 00645 (2 ex.)
Bloei en dood. Een onderzoek naar konstanten in de voorstellingswereld van Jacques Hamelink
Mokveld, Paul J. M. (1969, ca.) - Gesloten Archief 00985
De dialoog in de Tweede Martijn van Jacob van Maerlant.
CS
Molder, Paul te (1982-05) - Open Archief 00114
Literatuur en apostolaat : een sociaal-cultureel onderzoek naar de literatuuropvattingen van de jong-katholieken tijdens het interbellum in Nederland.
Molema, Gwenda (1993-08) - Open Archief 00607
Belangstelling voor de werken van Bredero, Cats, Hooft, Huygens en Vondel in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Molema, Gwenda (augustus 1993) - Open Archief 00969
Belangstelling voor werken van Bredero, Cats, Hooft, Huygens en Vondel in de eerste helft van de negentiende eeuw
Molenaar, Reinald (28 juli 2008) - Open Archief 01150
Ick zal Psalm-zinghen
Twee Psalmbewerkingen van Johan de Brune de Oude in verhouding tot Datheens
psalmberijming en de Statenvertaling
Molenaar, Reinald (31 augustus 2011) - Open Archief 01293
`Ick hebbe uyt de brieven u welvaren verstaen.’
Een onderzoek naar gezondheidsformules en fragmenten over ziekte en dood in Amsterdamse en Zeeuwse brieven uit 1664 - 1665
Moning, S. (01/02/2005) - Open Archief 00985
Commercieel beeld of maatschappelijk feit?
Een genderlinguïstische analyse van wasmiddelenreclames in Margriet
Monsjou, Nikki van (26 juni 2014) - Open Archief 01579
Petry, de realistische magiër
Een vergelijking van de analyse van De maagd Marino (2010) met het realistische en het romantische frame
Monté, Madelon (juli 2003 (?)) - Open Archief 00915
Het Gedwongene Huuwelyk. Twee Nederlandse vertalingen naar Molière
Mooijaart, Marijke (1985-08) - Gesloten Archief 01186
Verandering in het systeem van zinsontkenning.
Mooijman, E.A.M. (1987-08) - Gesloten Archief 01219-01220
’Wellustighe sinnen wilt nu aenmercken Der Heylighen leven, passye, ende doot’ : onderzoekingen naar de Middelnederlandse vertaling van de Legenda Aurea.
Mooijman, W. (1968) - Gesloten Archief 00159
"Met eere crepeeren". De vier moeilijke jaren van het tijdschrift Forum.
50 pp.
Mooijman, W. (1967-03) - Gesloten Archief 00505
De mogelijkheden van fonologische spelling.
Scriptie Taalkunde
Mooijman, W. (1967-08) - Gesloten Archief 00506
Ruigh-bewerp van de Redenkaveling ofte Nederduytsche Dialectike.
Annotatiescriptie
Morel van Mourik, J.G. (1988-08) - Open Archief 00202
Der dieren palleys en The noble lyfe & natures of man van Jan van Doesborch: hun onderlinge samenhang en afhankelijkheid van de Hortus sanitatis.
Most, Marjolijn van der (26 februari 2007) - Open Archief 01080
Jonathas ende Rosafiere
De plaats van een Middelnederlandse tekst in de laat-middeleeuwse verhaaltraditie
Mout-Koerts, Swenske (26 augustus 2009) - Open Archief 01219
Woelende in acte en rollende in rede
Een vergelijking van twee drukken uit 1659 van Bontius’ toneelstuk Beleg en ontset der stadt Leyden
Muijen, E.I. van (1969-09) - Gesloten Archief 00554
Nicolaes Witsen, Nederlandsch scheepsbestier en werkzaamheden II, hoofdstuk 2 en 3, p. 403-417 en 432-442, vlg. bloemlezing v. Vloten.
Annotatiescriptie Taalkunde
Mulder, Anne S.M. (1991-12) - Open Archief 00524
Klant(on)vriendelijk taalgebruik in de VOC-fase van verkoopgesprekken: ’Is de klant eigenlijk wel koning?’. Een onderzoek op basis van verkoop- en gesprekstheorie naar de beginfase van verkoopgesprekken in de detailhandel.
Mulder, Carien J.H. (1992-02) - Open Archief 00515
De retorica van de vrouwenpartij: "Het gaat om wat ons bindt, niet om wat ons scheidt".
Mulder, H.M.S. (1978) - Gesloten Archief 00999
Een toetsing van de praktische toepasbaarheid van een lexicale beschrijving met semantische functies en een onderzoek naar de invloed van de prefixen ’aan, af, be en ver’ op werkwwoorden met als constructie-mogelijkheid: Ond pv ’(aan/voor) persoon’ tijd vw.
Mulder, Hetty (1975-11) - Gesloten Archief 00839k
Frans Coenen: Onpersoonlijke herinneringen. Een analyse.
CS verteltechniek
Mulder, N. (1996-08) - Open Archief 00738
Twijfel of tegengesteld standpunt? Een poging tot het geven van praktische richtlijnen aan analysatoren van betogen die hen in staat stellen zo zorgvuldig mogelijk na te gaan of een niet-geprefereerd tweede paardeel louter twijfel of een tegengesteld standpunt uitdrukt.
Munnich, Thea (1981) - Gesloten Archief 01040
Nicolaas Beets als almanakdichter
Munster, Geerte van (1988-11) - Open Archief 00260
Kunnen Hermans en Reve verdedigers van de apartheidspolitiek genoemd worden ?
Mussche, Gertjan (1988-08) - Open Archief 00313
De waardering van het lezerspubliek in reclame. Een receptieonderzoek.
Muylaert, Robert (1985-08) - Open Archief 00035
Jan Sickens Boelens : verslag in briefvorm van de belevenissen van een Leids Jager tijdens de Belgische Opstand 1830 - 1831.
Naber, J.A.G. (1988-08) - Open Archief 00356
Is H.D.G. werkelijk Mr. Hendrick de Graef ?
Naeff, J.P. (1951, ca.) - Gesloten Archief 00043
De literaire smaak t.a.v. G.A. Brederode.
Naeff, J.P. (1951, ca.) - Gesloten Archief 00043
Literatuursociologie in Nederland.
Naeff, J.P. (1951, ca.) - Gesloten Archief 00044
De weerspiegeling van de Beweging van Tachtig in de almanakken van het Leidsch Studenten Corps, en het Algemeen Studentenweekblad Minerva.
Nagtzaam,, H.A.G. (november 2010) - Open Archief 01394
Pedopriesters en paterprooi: Beeldvorming omtrent daders en slachtoffers in de berichtgeving over het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk
Nam, H.V. Long Him (1989-02) - Open Archief 00275
Sranan : language in transition.
Nannings - Roozenburg, Elly (1971-03) - Gesloten Archief 00379 (2 ex.) en 00971
De Menuet en de Domineespruik - Betje Wolff.
CS
Nannings - Roozenburg, Elly (1975-05) - Gesloten Archief 00725
Een onderzoek naar het bestand van kinderliteratuur aan de hand van enige verhalen van Paul Biegel.
Doctoraalscriptie
Nat, Renée van der (oktober 2010) - Open Archief 01301
Het crossmediale verhaal
Een onderzoek naar de kenmerken
Nederveen, Monique M.C. (1976) - Gesloten Archief 00874 en 01048
De roman Apollyon van F. Bordewijk en de magisch-realistische schilderkunst.
CS
Nederveen, Monique M.C. (1974-10) - Gesloten Archief 00700 en 00939
De vriend des Vaderlands [...] Jrg. 1831-1833.
CS
Nederveen, Monique M.C. (1978) - Gesloten Archief 01005
Taalkundige interpretatie van de ’Vijftigh Lustighe Historiën’ van Boccatius, vert. door D.V. Coornhert.
CS
Nederveen, Monique M.C. (1978-03) - Gesloten Archief 00946
De receptie van de ’Hollandse’ romans van Arthur van Schendel in de contemporaine literatuur (de periode 1938 tot en met 1938) in vergelijking met de beeldvorming 1938 tot en met 1950.
Doctoraalscriptie
Nederveen, Monique M.C. & Marie-José Schuur - Snoeck (1976) - Gesloten Archief 00868
De overgang van het expressionisme in de architectuur naar de Nieuwe Zakelijkheid.
CS
Nell, Louise (24 juli 2006) - Open Archief 01145
`Leven is niet iets waar ik goed in ben, maar ik kan er wel leuk over vertellen’ Zelfspot in het hedendaagse Nederlandse cabaret.
Nelske Timmermans-den Hertog (januari 2005) - Open Archief 00938a (deel 1), 00938b (deel 2)
Drie nachten in Jeruzalem. Een pelgrimsverslag uit 1458 (Dl. 1: Studie en editie; dl. 2: Bijlagen)
Neyndorff, Joan en Sabine Rats (1989-07) - Open Archief 00381
Modaal passief.
Nicolau, Iulia (25 juli 2013) - Open Archief 01549
De hypocrisie van het westerse integratie discours
Een postkoloniale analyse van Rachida Lamrabets werk
Niekerk, Jacqueline van (14 november 2008) - Open Archief 01216
Kleur in de internationale ELLE’s. Overheerst het westerse schoonheidsideaal in de vrouwenbladen?
Nieman, Caroline F.N.M. (1994-08) - Open Archief 00624
De deur van Bert Schierbeek.
Nies, Ingrid (1993-09) - Open Archief 00565
Genderverschillen in de rapportages van politie en verpleging : een kwantitatief onderzoek naar schrijfverschillen tussen mannen en vrouwen in de verpleging en bij de politie en de invloed van een tokenpositie op het schrijven.
Niese, M.H.H. (1997-07) - Open Archief 00749
VVaerachtighe Beschryvinghe in woord en beeld : een onderzoek naar de prenten in enkele oudere edities van Gerrit de Veers Seylagien.
Niet, M.M.G. van der (1983) - Gesloten Archief 01093
Accentaantrekking in afleidingen.
Niet, Marco C. de (1988-04) - Gesloten Archief 01246
... en als hij begon, wist hij van geen uitscheiden : de verhandelingen van Arend Fokke Simonsz.
Niet, Martine de (10 juli 2006) - Open Archief 01040
`Met ontroering en dankbaarheid denk ik terug..’
een onderzoek naar de mate van persoonlijkheid van enkele troonredes van Juliana en Beatrix
Niet, Martine de (14 september 2007) - Open Archief 01099a en 01099b
01099a: De ABP van A tot Z
Retorische, debat- en media-analyse van de bijdragen van Maxime Verhagen en André Rouvoet aan de Algemene Politieke Beschouwingen van 2006
01099b: Bijlagen
Nieuwenhuijse, Aat (1993-03) - Open Archief 00543-00544
Vertalingen van Dodengesprekken van Lucianus
Nieuwerburgh, Sylvie van (september 2007) - Open Archief 01124
Journalists in a digital age
Trust will rule in the future of journalism
Niggebrugge - Vodegel, Irene (1982) - Gesloten Archief 01084
Realisme en Naturalisme in het werk van Daum.
Nijdeken, Hans (1987-09) - Open Archief 00164
’Nu swijght ende laet u ghedoghen’ : een onderzoek naar de rol van de ’ic’ in de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.
Nijenhuis, C.H. (1983-04) - Gesloten Archief 01102
Het pluimvee in "Der Naturen Bloeme" : een onderzoek naar de vertaalarbeid van Jacob van Maerlant.
Nijenhuis, Joke (1989-04) - Open Archief 00192
Katharina Lescailje, de Nederduitsche Sappho.
Nijensteen, Marlies (juni 2006) - Open Archief 01034
Moeder, engel, heldin
Het beeld van de vrouw in negentiende-eeuwse romans
Nijensteen, Marlies (juni 2007) - Open Archief 01130
`Liefhebben en bemind worden, ziedaar het leven der vrouw’
Het vrouwbeeld in literatuur door vrouwelijke auteurs 1860-1880
Nijhof, Jos (1975 ?) - Gesloten Archief 00844
Onderwerpen uit een klank- en vormleer voor het dialekt van Borne.
Nijhuis, Henk (1972-11) - Gesloten Archief 00751
Zola’s l’Argent.
CS naturalisme in Nederland en Frankrijk
Nijkamp, J.C. (1970-09) - Gesloten Archief 00166
Het begrip "Leven" in het proza van Albert Verwey.
93 pp.
Nijkamp, J.C. (1967-09) - Gesloten Archief 00422
[H.L. Spieghel’s] Twe-spraack van de Nederduitsche letterkunst ofte vant spellen ende Eyghenschap des Nederduitschen taals.
Annotatiescriptie Taalkunde
Nijkamp, J.C. (1967) - Gesloten Archief 00896
Guilliam Ogier: De Gulsigheydt, De Gramschap, De Hooveerdigheydt.
CS
Nijssen, Marit (11 juni 2012) - Open Archief 01487
`Bekend maakt bemind’
Over genreverwachtingen bij het lezen van adviesrapporten
Noordegraaf, Jan (1970) - Gesloten Archief 00982
[...] - over Doon de Mayence - .
CS
Noordegraaf, Jan (1971-06) - Gesloten Archief 00148
Veertien maal één is elf of de oogst van een semester Gerard Walschap.
CS + 2 maal notulen van besprekingscolleges
Noordegraaf, Jan (1973-10) - Gesloten Archief 00636
Woorden over objekten : opmerkingen naar aanleiding van het zogenoemde ’indirekt objekt’.
Doct. scr.
Uitsluitend raadpleegbaar met schriftelijke toestemming van de auteur.
Noort - Meulenbroek, A.M.C. (1972-02) - Gesloten Archief 01020
Briefwisseling van Maria van Reigersberch en Hugo Grotius: 28 mei t/m 3 oktober 1627.
Annotatiescriptie Taalkunde
Noort - Meulenbroek, Annemarie M.C. (1975-09) - Gesloten Archief 00805
Justus van Maurik : voor en óver het voetlicht.
Doct. scr.
Noort, Marian van (1982) - Gesloten Archief 01061
’Artiest’ : een toneelstuk van Marcellus Emants.
Noortje van Lienen (juli 2003) - Open Archief 00923 - 00924
Deel 1: Gerrit Lebret (1822 - 1896). De leescultuur van een planter
Deel 2: Bijlage I en II
Nooten, Olivier van (14 december 2007) - Open Archief 01185
poëtische poespas
Een onderbouwde analyse van Spraakwater.
Norbart, A.F. (1989-01) - Open Archief 00218
Taalvaardigheidstoetsen.
Norendaal, Joke (1992-06) - Open Archief 00514
Grammaticale verschillen tussen geschreven en gesproken taal in tweede-kamerdebatten.
Nouens, Henriëtte (1990-08) - Open Archief 00388
Een analyse van de Degree-projecties ’te’ en ’genoeg’.
Nowee, Lenneke (1987-09) - Open Archief 00163
"Van minen engel" : gebeden tot engelen uit Middelnederlandse getijden- en gebedenboeken.
Numoh - de Zeeuw, Anja (1985-04) - Open Archief 00012
Onderzoek naar de receptie van het literaire proza van Geert van Beek.
O’Hare, Emma (15 augustus 2014) - Open Archief 01534
Kinderen beschermen met coregulering in een convergerende mediaomgeving
Een analyse over de mogelijkheden tot coregulering van commerciële mediadiensten op aanvraag om minderjarigen te beschermen tegen schadelijke content
Obèr, J.M.C. (1988-08) - Open Archief 00317
Een christen in Indië : de reizen van Dr. S.A. Buddingh door de Nederlandse bezittingen in Oost-Indië, gedaan van van 1852 tot 1857.
Ogier, Frido F.H. (1993-08) - Open Archief 00570
Taboes in taal : een verkennend onderzoek naar beladen onderwerpen en dysfemismen.
Oirschot, Céline van (1997-06) - Open Archief 00723
Met boekenwijsheid kun je geen kopjes afdrogen : de veranderingen in de leescultuur van vrouwen in Nederland tussen 1950 en 1970 gedemonstreerd aan de hand van zeven vrouwentijdschriften.
Oldenburg - Snepper, Joke (1988-09) - Open Archief 00296
De geleerde dichteres Petronella Johanna de Timmerman (1724-1786) : een beeld van een vrouw
Ooijevaar - van der Reijken, Martine B.H.M. (1977-06) - Gesloten Archief 00918
De idee in het fictionele werk van Andreas Burnier.
Ooijevaar - van der Reijken, Martine B.H.M. (1973-11) - Gesloten Archief 00803
Streuvels’ Alma met de vlassen haren’.
CS + notulen
Ooijevaar - van der Reijken, Martine B.H.M. (1972-11) - Gesloten Archief 00891
De Delfsche juffer.
CS schelmenromans
Oomes, Regien (1990-06) - Open Archief 00387
"Een financiële bijdrage uwerzijds zouden wij zeer op rijs stellen" : beleefdheid in sponsorverzoeken.
Oonincx, A.R.M. (1984-09) - Gesloten Archief 01197
De spotter bespot : een onderzoek naar de satirische werking van in enkele preken van Broer Cornelis van Dordrecht.
Oord, Sophie M. van den (12 juni 2006) - Open Archief 01028
Voorlezen of presenteren?
De actio van koningin Beatrix en president Bush tijdens de troonrede en the State of the Union
Oord, Sophie van den (0233439) () - Open Archief 01151
In debat met Wilders. Een analyse van het Tweede Kamerdebat ‘Dynamiek in islamitische activisme’.
Oort - Harberts, M.E. (1969-10) - Gesloten Archief 00299 en 00381
Van der feesten een proper dinc
Oort - Harberts, M.E. (1971) - Gesloten Archief 01012
Jacob van Maerlant: Merlyn.
Annotatiescriptie
Oort - Harberts, M.E. (1971-09) - Gesloten Archief 00377
Marga Minco: Het bittere kruid en Een leeg huis.
Doct. scr.
Oost, Sharon van (15 augustus 2013) - Open Archief 01526
Hoe emotioneren Algemeen Dagblad, Trouw en het Reformatorisch Dagblad hun lezers?
Een onderzoek naar evaluatief taalgebruik in berichtgeving rondom de paus
Oosterhout, Caroline van (1991-03) - Open Archief 00426-00428
Dr. Th. Swart Abrahams: Eduard Douwes Dekker. Eene ziektegeschiedenis. Amsterdam, 1988.
Oosterhuis, Melline (22 mei 2012) - Open Archief 01481
Postmodernisme en Magisch realisme in het werk van Abdelkader Benali en de invloed van Salman Rushdies Midnight’s Children
Oosterling, Hannie (1988-07) - Open Archief 00308
De achtergronden van Paul van Ostayen’s Bezette Stad.
Oosterwijk, Corrie (1990-09) - Open Archief 00431
Etty Hillesum : receptie-onderzoek 1959 - 1989.
Ophof, M.E. (1997-08) - Open Archief 00774
"Alsoo weder een nieuw bedrog" : ’Klatergoud’, ’Getrouwd bij volmacht’ en ’Zwarte [sic = Blauwe] Nonna’ : de Indische romans van J. Heppener.
Ophuijsen, Henriette L. van (1971-11) - Gesloten Archief 00650
Spieghel Historiael II Partie, VII Boec.
Annotatiescriptie
Ophuijsen, Henriette L. van (1974-03) - Gesloten Archief 00646
Elisabeth Zernike.
Doct. scr.
Oranje, Nicole (1993-09) - Open Archief 00589
Zwijgen, een stille kracht? Een theoretisch onderzoek naar zwijgen, met name van vrouwen, naar aanleiding van A. Jaworski’s The power of silence.
Orsouw, Ton van (1989-09) - Open Archief 00395
Het pseudo - Bonaventura - Ludolphiaanse Leven van Jezus in Hs. Gent 1080 : een onderzoek naar doelgroep en functioneren van de tekst en het handschrift in het klooster Zevenborren.
Os, Leo den (1972-11) - Gesloten Archief 00752
Therèse Raquin: "Noodlot en het Naturalisme".
CS werkgroep Naturalisme in Nederland en Frankrijk
Osnabrugge, Trudy van (1990-08) - Open Archief 00363
Waardering voor de Derde Spreker-serie : een onderzoek naar het verband tussen de aktiviteiten op het gebied van distributie en promotie van deze serie van literatuur uit de Derde Wereld, en de ontvangst in de schrijvende pers.
Otter, A.C. den (1992-06) - Open Archief 00539
Bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden onder de loep : een taalkundig stilistisch onderzoek naar superlatieven en de alternatieven ervoor in direct-mailbrieven.
Oudshoorn, Sjaak (1984-07) - Gesloten Archief 01147
Alternatief voor Bloks interpretatie van ’Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan’ van Louis Couperus.
Ouwendijk, Renate (juli 2008) - Open Archief 01171
CCC-model in balans?
Een kwalitatief onderzoek naar de daadwerkelijke toepasbaarheid van het CCC-model van Renkema in taaltrainingen.
Ouwerkerk, Marjolein (16 juli 2010) - Open Archief 01318
`Kaf of koren’
Bachelorscriptie over de interpretatie van Knielen op een bed violen (Jan Siebelink, 2005) en Dorsvloer vol confetti (Franca Treur, 2009)
Ouwerkerk, Marjolein (1 augustus 2011) - Open Archief 01368
Rehabilitatie van een verrader
Judas in de Nederlandse literatuur
Overduin, D.C. (16 augustus) - Open Archief 01263
Andries Kraft en zijn treurspel Peter III (1801)
Overgaauw, E.A. (1982) - Gesloten Archief 01063-01064
De Passio Frederici en haar Middelnederlandse bewerkingen.
Dl. 1: tekst, dl. 2: teksten
Oxenaar (?) () - Gesloten Archief 00014
Over surrealisme in de Nederlandse literatuur.
Ozaki, Masaro (1969) - Gesloten Archief 00551
Geschiedenis van de Nederlandse taalwetenschap in Japan.
Scriptie Taalkunde
Ozaki, Masaro (1968 ?) - Gesloten Archief 00668
Nederlandse spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden. Eerste deel.
23 p.
Paalvast, Marlies
Stolwijk, Ingrid (augustus 2007) - Open Archief 01120
Nieuwe toepassingsmogelijkheden van cijfers in teksten.
Een onderzoek naar de mogelijkheid om de inschattingen van lezers te beïnvloeden
Paalvast, Marlies
Stolwijk, Ingrid (augustus 2007) - Open Archief 01163
Nieuwe toepassingsmogelijkheden van cijfers in teksten. Een onderzoek naar de mogelijkheid om de inschattingen van lezers te beïnvloeden.
Paans, Jenny (1991-05) - Open Archief 00460
Suriname : een negentiende-eeuws portret.
Paardekooper, Jaap P.A. (1986-07) - Gesloten Archief 01198
Majesteit van Louis Couperus, een uitgebreide en herziene structuuranalyse.
Paardekoper, Jos J. (1972) - Gesloten Archief 009562
De wispelturige kleermaker, heerenknegt enz.
of de zeldzame levensloop van een berugte Amsterdammer.
CS schelmenroman
Paardekoper, Jos J. (1973-06) - Gesloten Archief 00624
Paul van Ostaijen: het groteske en de grotesken.
Doct. scr.
Paardekoper, Jos J. (scriptie) & Hans Foppe (kritiek) (1972-03) - Gesloten Archief 00588
Over J. Slauerhoff’s ’Het verboden rijk’.
CS + kritiek
Paardt, Yvonne van der (1995-08) - Open Archief 00643
Maatschappelijk engagement in de jeugdromans van Jan Terlouw.
Paats, M. (1970, ca.) - Gesloten Archief 00663
Refereinen van Anna Bijns.
Annotatiescriptie Taalkunde
Paauw, Robert Jan de (22 augustus 2003) - Open Archief 00928
`Een voorbeeld spréékt, maar zégt weinig’. Een multidisciplinair onderzoek naar een strategie voor de weerlegging van voorbeeldargumentatie
Paerels, M.J.W. (1987-05) - Open Archief 00136
Tropen en figuren in betogen, een verkenning van het vakgebied tussen argumentatietheorie, retorica en stilistiek.
Pak, Dick (1988-01) - Open Archief 00182 - 00183
Gebruik van en oordelen over spelling : een sociolinguïstisch onderzoek
Paling, Cathelijn (5 juni 2013) - Open Archief 01533
`Een krant moet een prettige huisgenoot zijn’
Een stage op de reisredactie van de Volkskrant, Amsterdam
Palm, Jules Ph. de (1957, ca.) - Gesloten Archief 00071
De Novela Picaresca in Nederland.
Palm, Jules Ph. de (1959-02) - Gesloten Archief 00904
Het probleem Beets ...
Palm, Jules Ph. de (1957, ca.) - Gesloten Archief 00072
De Stoep. Literair tijdschrift.
Palm, Jules Ph. de (1958 ?) - Gesloten Archief 00437
Over: Papiamento.
Scriptie Taalkunde
Paul, Alinda (1989-09) - Open Archief 00285
De zondagsschool en het kinderboek : over de rol van de zondagsschool in de negentiende eeuw bij de verspreiding van jeugdliteratuur onder kinderen uit de lagere standen.
Paulus, Rolien (1986-09) - Open Archief 00070
De tachtigers en hun bemiddelaars : een onderzoek naar de wijze waarop een literaire vernieuwingsbeweging de markt bereikt.
Pauwels, Annemiek (1973-06) - Gesloten Archief 00632
Bestaan er alleen predikatief te gebruiken adjektieven.
CS Taalkunde
Pauwels, Annemiek (scriptie) & M. Salverda (notulen) & Leen Verhoef (kritiek) (1972-05) - Gesloten Archief 00574
Slauerhoff: De opstand van Guadalajara.
CS + notulen + kritiek
Pavilons, Efine (1993-08) - Open Archief 00585
De horizon voorbij : betekenis van water en schip in vier romans van Arthur van Schendel.
Pavinati, B.E. (2001-07) - Open Archief 00843
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst : een receptie-onderzoek naar "Lemniscaatkrant".
Pearson, Laura (juli 2010) - Open Archief 01341
Een weg naar Insulinde
Een kennismaking met de Indische literatuur aan de hand van De stille kracht van Louis Couperus (01341A)
De stille kracht door Louis Couperus
Een selectie van fragmenten uit De stille kracht voorzien van toelichtingen en annotaties (01341B)
Een weg naar Insulinde, Docentenhandleiding 5/6 VWO (01341C)
Peels, Renée Lise (juli 2011) - Open Archief 01402
Op de tandem
Een onderzoek naar de relatie tussen politievoorlichters en politieverslaggevers in regio Haaglanden
Peeper - Mol, Yael C. (1997-02) - Open Archief 00722
De toffe gozer had mazzel me het jatten van een joetje : de hedendaagse kennis van joodse woorden.
Pelkman, Martha (juni 2004) - Open Archief 00967
Een kleine jongen dient zijn vader donderend van repliek
Hoe Godfried Bomans parodieert in zijn debuutroman De gedenkschriften of memoires van mr. P. Bas
Pennen - Schleicher, Wilma van der (1982-05) - Open Archief 00115
Scheiding of breuk ? Een onderzoek naar de scheiding tussen jeugdliteratuur en volwassen[en]literatuur.
Perrels, Wineke (2001-07) - Open Archief 00848
Een oordeel wordt onmiddellijk geveld : de argumentatie in de recensies op de romans van Oscar van den Boogaard.
Persoon, Ingrid (29 juli 2006) - Open Archief 01049
Incongruentieconstructies in het Nederlands. Een vergelijking van de Nederlandse incongruentieconstructies met de Engelse WXDY-constructie.
Peters, Bas (1994-09) - Open Archief 00664
Op zoek naar Afrika : over Kennis van die aand van André P. Brink.
Peterson, Karin (1996-08) - Open Archief 00714
Madelon Székely-Lulofs en de literaire kritiek : een receptieonderzoek.
Pfeijffer, Leo (1975-11) - Gesloten Archief 00839l
S. Vestdijk: Meneer Visser’s hellevaart.
Pfeijffer, Leo & Rob Wielaard (1981) -
De Middelnederlandse fragmenten van de Flovent.
Philippa, Ilsa (11/05/’07) - Open Archief 01089
‘Wat vinden hun ervan?’De acceptatie van het gebruik van hun als subject. Een onderzoek naar de sociale achtergrond
Pierens, Karin Johanna Maria (1995-08) - Open Archief 00646
Hopen broeders van meenen : verzuildheid in de literaire boekproduktie in Haarlem 1600-1625.
Pijnenburg, W.J.J. (1974) - Gesloten Archief 00927
Eeuwsel. Een woord uit het boerenbedrijf.
doct. scr.
Pijpen, Myrthe Johanna Willemijn van (maart 2003) - Open Archief 00932
Den Vaderlant getrouwe
Blijf ick tot inden doet
Niets doet my meer erbarmen
..............

Over de verzameling geuzenliederen van Johannes le Francq van Berkheij (1729-1812)
Pijper, A.C. (juli 2005) - Open Archief 01004 (A) en 01004 (B)
(01004A)
Als ík dat zeg...
Analyse en beoordeling van argumentatie in de speeches van het ministerie BZK

(01004B)
Bijlagen
Pijper, R.H.T. (6 augustus 2010) - Open Archief 01319
Metaphor Power: Analyse-instrument om de metafoorstijl van politici te bepalen
Pijper, Ruud (23 september 2011) - Open Archief 01429
Persbureaus en sociale media: een nieuwe vorm van brongebruik
Pikaart, Piet A. J. (1971-10) - Gesloten Archief 00610
Vestdijk: Aktaion onder de sterren.
CS
Pikaart, Piet A.J. (1972) - Gesloten Archief 00558
Hendrik Conscience: Jacob van Artevelde.
CS historische roman
Pikaart, Piet A.J. (1974-10) - Gesloten Archief 00693
Struktuur en interpretatie van Achterberg’s de Ballade van de Gasfitter.
Doct. scr.
Piket, H.J.J. (1969 ?) - Gesloten Archief 00408
De Hollandsche Spectator, 4e deel.
Scriptie Taalkunde
Pilon - Goedknegt, Pia (1986-06) - Open Archief 00079
De weerspiegeling van de maatschappelijke werkelijkheid in vijf romans rond 1935.
Piters, M.G.L. (1996-07) - Open Archief 00702
Van eenre spraken in dander sprake, : middelnederlandse vertalingen van Latijnse schoolliteratuur.
Plank, Paul van der (1974-11) - Gesloten Archief 00799
Lilith, Okeanos, Persephone, en toch geen driehoeksverhouding.
Plank, Paul van der (1978) - Gesloten Archief 00950
J.A. Emmens: een geval vn vermeend persoonlijkheidsgebrek.
Doct. scr.
Plas, Beppie van der & Jennie Spierenburg (1983-09) - Gesloten Archief 01139
De lusthof van de Katwijkse rethorica : een onderzoek naar de geschiedenis en ontwikkeling van de Katwijkse rederijkers
Plat, F. (1971) - Gesloten Archief 00188
E. du Perron: Het land van Herkomst.
Bijvakscriptie. 9 pp. zonder lit.
Plenter, Eveline (januari 2012) - Open Archief 01392
Duidelijkheid over onduidelijkheid
Plevier, J.W.M. (1982) - Gesloten Archief 01088
’Er’-zinnen in ouder Nederlands
Plevoets, Hanneke (1989-10) - Open Archief 00398
De destructie van Jerusalem : een collatie van de 16e en 17e eeuwse drukken van de prozaroman.
Ploeg, Lisette (1984-02) - Gesloten Archief 01130
Lanceloet die wonderlijcste : een onderzoek naar het personage Lanceloet in de Lancelot-compilatie.
Ploegh, Erna (1984-06) - Gesloten Archief 01148
Couperus en de afwendbare macht van het noodlot.
Plug, Barbara (1995-06) - Open Archief 00652
Vijf schrijflessen voor de onderbouw : specifieke schrijfvaardigheidsoefeningen voor betogend schrijven gebaseerd op Francis Christensens theorie.
Pluijmen, Marl (maart 2011) - Open Archief 01421
"As popsangers die volk kom lei"
Een discoursanalyse van de constructie van Afrikaner identiteit in het De la Rey-debat in Die Burger, januari-maart 2007
Poel, Carla van der (1985-06) - Gesloten Archief 01188
Aspecten van de Leidse boekhandel in de zeventiende eeuw.
Poel, Janneke A.J. van der (1992-06) - Open Archief 00504
Op weg naar werk: een onderzoek naar de toetsing van spreekvaardigheid bij de intake van PAS-kursisten.
Poel, L.M. van der (1991-08) - Open Archief 00442
Clitics, een verkenning.
Pol, Janneke van de & Guus Wakelkamp (1975) - Gesloten Archief 00851
De Stijl.
CS + not. + kritiek
Polak - Greve, M.D. (1976) - Gesloten Archief 01015
De bienkorf der H. Roomsche Kercke van Philips van Marnix van St. Aldegonde.
Doct. scr.
{Polderman - De Vries, Carolien (1970-05) - Gesloten Archief 00150 (2 exx.)
Over "Een tevreden lach" van Andreas Burnier.
81 pp.
Polders, Philippine (1988-04) - Open Archief 00545
ZAL IK MAAR ’JIJ’ TEGEN U ZEGGEN : een sociolinguistisch onderzoek naar de veranderingen in het gebruik van ’u’ en ’jij’.
Poley, Emma (januari 2005) - Open Archief 00964
Achter in dit boeck staen acht legenden die in die tafel niet gheteykent en sijn.
Onderzoekingen over en editie en vertaling van de acht legenden die Gheraert Leeu toevoegde aan ijn tweede druk van het Passionael uit 1480.
Polhuys, Marie-José (8 juli 2005) - Open Archief 01014
Strategisch manoeuvreren in de apologie van Willem van Oranje
Scriptie ter afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur
Pollard, P.J.R. (1994-08) - Open Archief 00697
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden : een inventariserend en categoriserend onderzoek van de lezingen en voordrachten in de jaarboeken (periode 1900 - 1990).
Pols, Rody van der (1999-08) - Open Archief 00836
Boeli van Leeuwen en zijn critici : een onderzoek naar de literaire plaatsbepaling van "De rots der struikeling" en "Het teken van Jona" door de eigentijdse literaire kritiek.
Pons, A. (1968 ?) - Gesloten Archief 00476
Anna Bijns: Refereinen XI t/m XVII uit de eerste bundel.
Annotatiescriptie Taalkunde
Pons, A. (1968-05) - Gesloten Archief 00138
Thomas Asselijn en zijn Jan Klaaz - spelen.
Pons, A. (1968 ?) -
Het onbepaalde voornaamwoord.
Scriptie Taalkunde
Pont, Ellen (1986-09) - Open Archief 00071
’Ik bin ’n laisse waiver of ’n lèèsse wever.’ Een onderzoek naar de /e./, de /ei/ en de /e/ in het Leids.
Pop (1940 ?) - Gesloten Archief 00015
Vondel’s Verovering van Grol.
Portegies, Annette (1992-05) - Open Archief 00517
Omzien op de afgelegde weg: schrijversbiografieën in cultuurhistorisch perspectief.
Portier, Edith (1991-08) - Open Archief 00469
Hans Vissers hellevaart : over de receptie van de Vestdijk-biografie.
Pos, Arie (1985-10) - Gesloten Archief 01187
Slauerhoffs Chinese gedichten : vertalingen van vertalingen
Post, Pauline (1990-09) - Open Archief 00417
Drogredenen in academische debatten : een onderzoek naar de rol van drogredenen in debatwedstrijden.
Posthuma, Yoni (13 januari 2006) - Gesloten Archief 01287
Valentijn en Oursson. Onderzoek naar de invloed van de gedrukte, laatmiddeleeuwse ridderroman op de na-middeleeuwse liedcultuur
Postma, Annette (september 2007) - Open Archief 01111
Het onbereikbare evenwicht. `Decadentie’ & `homofilie’ in de De berg van licht
Postma, E.B.S. (1968-11) - Gesloten Archief 00540
Aantekeningen op de bijlagen 41-55 (pp. 236-262) in de diss. van J.L. van der Gouw, de Ring van Putten, ’s-Gravenhage 1967.
Annotatiescriptie Taalkunde
Postma, E.B.S. (1969-02) - Gesloten Archief 00541
De plaats van het voornaamwoordelijk bijwoord.
Scriptie Taalkunde
Postma, E.B.S. (1969-01) - Gesloten Archief 00165
Facetten van Louis Paul Boon’s "Menuet".
75 pp.
Postma, Patricia (1996-08) - Open Archief 00715
De politieke metafoor als discussiezet : pragma-dialectisch onderzoek naar de bijdrage van metaforen tot het oplossen van een geschil in een mondeling betoog van de heer F. Bolkestein.
Potma, Carlijn (17 juli 2013) - Open Archief 01521
The new domestic goddess
Een onderzoek naar de constructie en transformatie van classed femine identities in Britse en Amerikaanse kookprogramma’s op televisie met als casestudy Rachel Khoo’s The Little Paris Kitchen
Potter, Peter (1982) - Gesloten Archief 01073
Een overzicht van de Surinaamse literatuur.
Pouw, Cisca (1975) - Gesloten Archief 00848
Het toneelwerk van Frederik Chasalle.
CS + kritiek & notulen
Pouw, Cisca (1975 ?) - Gesloten Archief 00711
De Noordstar 1840-1842.
CS oudere letterkunde
Pouw, Marjolijn (1971-11) - Gesloten Archief 00790
Jac. van Looy: De wonderlijke avonturen van Zebedeus.
CS
Pouw, Marjolijn (1976) - Gesloten Archief 00916
Kitsch of Kunst ? Hugo Claus’ "Het Jaar van de Kreeft".
Doct. scr.
Pré, Kirsten de (16 augustus 2007) - Open Archief 01103
De “Indische” Post. Een onderzoek naar de invloed van de europeanisering van de Indische samenleving in de literaire rubrieken van De Indische Post (1921-1939)
Pré, Kirsten de (17 juli 2006) - Open Archief 01037
" `Mag ik ook zo’n jurk?’ vraagt hij"
Een vergelijkende ideologieanalyse tussen de voorleesverhalen over Jip & Janneke en Bart & Esra
Prijdekker, Carina (1983-06) - Gesloten Archief 01100
Wapens en wapengebruik in Jacob van Maerlant’s "Istory van Troyen".
Prillwitz, Eric (1995-08) - Open Archief 00640
Diminueren en pluraliseren in Twente : een onderzoek naar meervoud- en verkleinwoordvorming in Goor en Denekamp.
Prins, Anne Riemke (mei 2012) - Open Archief 01447
`Wall of silence’
Framing in berichtgeving over pedofiele priesters in de Ierse media
Prins, Paul de (1999-01) - Open Archief 00811
Wat zal ik zeggen tegen mijn ouders? Sociolinguïstisch onderzoek naar taalreductie in een Marokkaans gezin.
Prins, Sjaak (1987-11) - Open Archief 00176
Stedelijk chauvinisme in de Nederlandse literatuur: een onderzoek naar een aantal stadsbeschrijvingen uit de periode 1600-1630 en 1700-1730.
Prins, Susanne (1986-09) - Open Archief 00073
Public relations planning via standaard geschilpunten.
Pronk, Liesbeth (1996-06) - Open Archief 00690
Niet aflatend op zoek ben ik ..... : de queeste in het werk van Chaja Polak.
Pronk, Willemijn (28 oktober 2004) - Open Archief 00963
Morfologie in de basisvorming
Waarom en hoe?
Proos, Mirjam (6 juli 2009) - Open Archief 01236
Ketters en feministen
Onderzoek naar orthodox-protestantse jeugdliteratuur over de Middeleeuwen
Provoost, Frank (2001-06) - Open Archief 00877
Penisnijd doorbreekt Apartheid : hoe Marita van der Vyver de Afrikaanse traditie doorbreekt.
Pruisken, Patrick (1989-04) - Open Archief 00193
Eufemistisch taalgebruik in taaltheoretisch perspectief.
Puffelen, A.E. van (1963-11) - Gesloten Archief 00123
Arnoud van Geluwe, godsdienstpolemisch pamflettist 1602-1670. Enige literair-historische verkenningen.
Puffelen, A.E. van (1963-09) - Gesloten Archief 00415
De taal van Aernout van Geluwe (1604 - na 1670) genaamd "Den Vlaamschen boer", pamflettist uit de volkse natijd van de godsdienstpolemiek.
Doct. scr.
Punt, J.R. (4 augustus 2005) - Open Archief 00979
Het helpt noch scriven of lesen, want men is ter doot verwesen
De drie levende en de drie dode koningen en de dodendans in de Nederlanden voor 1600
Putte, P.C.A. van (1961 ?) - Gesloten Archief 00439
Een studie over Advertenties uit de jaren 1721, 1743 en 1799 in "De Leydsche Courant".
Scriptie Taalkunde
Putte, P.C.A. van (1961) - Gesloten Archief 00480
Onderzoek naar de Middelnederlandse terminologie betreffende het schoolwezen in ons land gedurende de middeleeuwen.
Scriptie Taalkunde
Putten, Anne-Marie van (juni 2011) - Open Archief 01400
Journalism ethics codes
Writing, revising and implementing codes of conduct in Dutch organisations of journalism in 2007-2008
Putten, Frans van der (1984-04) - Open Archief 00016
Bepaaldheid, onbepaaldheid, genericiteit en specificiteit.
Putten, Marjorie van (7 juli 2011) - Open Archief 01357
Uit het paradijs verdreven
De eerste generatie Indo-kinderen in Nederland
Putto - Pauk, Ineke (1970 ?) - Gesloten Archief 00545 en 00545a
Der mannen ende vrouwen heimelyckheit. 2 dln.
Annotatiescriptie Taalkunde
Quint, Carry (2000-08) - Open Archief 00860
De diagnose: een talenknobbel!? over tweede-taalaanleg, hoe deze wordt gemeten en de bekendheid van tweede-taalaanleg(testen) in Nederland.
Raadgeep, Irma (1989-10) - Open Archief 00400
Reacties van Randstedelingen op verschillende regionaal gekleurde accenten van het Nederlands.
Rambocus, Nadira (1996-02) - Open Archief 00686
En nou hoort ik... : een onderzoek naar het gebruik van niet-standaardtalige variëteiten in Nederlandse reclameboodschappen voor de radio.
Ramsaransing, Sandra Sirodjnie Devi (1996-11) - Open Archief 00733
Een empirisch onderzoek naar de reakties van Nederlandse en Hindostaanse lezers op een werk van een Hindostaanse auteur : een proeve en een demonstratie.
Ras, Bianca (28 april 2008) - Open Archief 01162
Nederlands leren in koloniaal Zuid-Afrika. Een vergelijkend onderzoek tussen twee Zuid-Afrikaanse grammatica’s uit de periode 1806-1925.
Rats, Sabine (1990-08) - Open Archief 00436
Symbolisme in Nederland : een receptie-historisch onderzoek naar symbolisme in Nederland tussen 1885 en 1900.
Ree, Dik van (1982) - Gesloten Archief 01052
Over de personages in ’Gekkenschemer’, ’Het stierenoffer’ en ’De keisnijder van Fichtenwald’ van Louis Ferron.
Ree, S.C. van der (1966) - Gesloten Archief 00250
De andere school. De geschiedenis van een verraad.
CS
Ree, S.C. van der (1966 ?) - Gesloten Archief 00156
Twee romans van J.J. Slauerhoff. Onderzoek van "Het Verboden Rijk" en " Het leven op aarde" in samenhang met elkaar.
71 pp.
Ree, S.C. van der (1966 ?) - Gesloten Archief 00428
Adverbiale bepalingen. Benadering van een notie uit de traditionele grammatica en poging tot definiering daarvan.
Scriptie Taalkunde
Ree, S.C. van der (1966 ?) - Gesloten Archief 00475a
De term"zinstype".
Met bijlage.
Scriptie Taalkunde
Reek - Groen, Marije van (oktober 2003) - Open Archief 00992
Humor in politieke speeches. Antithese of woordspeling
Reenalda, Anita (1986-05) - Open Archief 00059
Opbouwprincipes voor zakelijke teksten bekeken en beoordeeld.
Reenen, A.M. van (2000-08) - Open Archief 00859
Boeken voor volwassenen? Een onderzoek naar de receptie van ambivalente jeugdboeken door basisschoolleerlingen en volwassenen.
Reijgersberg, Suzanne Martine (december 2011) - Open Archief 01436
De journalist bij het Algemeen Nederlands Persbureau
Reijmer, Loes (augustus 2011) - Open Archief 01426
`Bijstandsallochtoon valt door de mand’
Een onderzoek naar vertekening in (sociaal-)economische berichtgeving over allochtonen
Reijmers, R.J.A. (1993-08) - Gesloten Archief 01254
De Leken spieghel en de Dietsche doctrinale : over de receptie van twee Antwerpse teksten aan het einde van de Middeleeuwen.
Remijnse, Els (1984-08) - Gesloten Archief 01151
Zingen in kluchten en zingende kluchten.
Remijnse, Kinny (1989-08) - Open Archief 00881
Hoe vind ik ooit een plaats en een beetje geluk tussen de mensen : vergelijkend onderzoek naar de boeken "Eenzaam avontuur" en "De verliezers" van Anna Blaman.
Remmerswaal, Manja (1989-07) - Open Archief 00402
Bedrijfshandleidingen voor juist taalgebruik getoetst aan Renkema’s Schrijfwijzer.
Renes, Frits (1985-05) - Open Archief 00023
Over Volg het spoor terug van J.B. Charles.
Renning (?) () - Gesloten Archief 00003
Invloeden van Ronsard op Hooft.
Renning (?) () - Gesloten Archief 00002
H. Gorter: Een Klein Heldendicht
Rentier, Jacobi (1996-08) - Open Archief 00725
Johannes Vollenhove (1631-1708) : de predikant, de dichter en zijn Poëzy van 1685.
Rethans, Theo (1974-05) - Gesloten Archief 00736
"Zelfportret of galgemaal" door Herman Teirlinck.
CS werkgroep Herman Teirlinck
Rethans, Theo J. C.B. (1980 ?) - Gesloten Archief 01014
Eine Tat wachmachender Übergangskunst. Theorie en praktijk bij Herman Heyermans.
Doct. scr.
Reuneker, Alex (mei 2012) - Open Archief 01491
De argumentatieve oriëntatie van "het is dat"
Reus, Annelies de (1987-04) - Open Archief 00133
Een taalhistorisch - sociolinguïstisch onderzoek naar enkele klankeigenaardigheden in het Delfts dialect.
Rexwinkel, Truus (1985-03) - Open Archief 00007
Subjektloze zinnen in het 17e-eeuws ; een syntaktisch verschijnsel bezien vanuit de regeer- en bindtheorie.
Rhijnsburger, N. (1985-09) - Open Archief 00040
De Kleine Zielen blootgelegd : een onderzoek naar de ontwikkeling van karakters en relaties, in verband met de morele normen, zoals beschreven in De Boeken der Kleine Zielen van Louis Couperus.
Ridder, L.J. de (1967, ca.) - Gesloten Archief 00136
De Noordwycksche Arcadia enigszins gesitueerd.
Ridder, L.J. de (1969) - Gesloten Archief 00529
Het taalgebruik in "De Gryzaard" van Betje Wolff.
Doct. scr. Taalkunde
Ridders, Ineke de (1979-10) - Gesloten Archief 00969
Hoe dacht Frederik van Eeden over de vrouw.
Doct. scr.
Rieborn, Eva (juli 2012) - Open Archief 01498
Overleefde een tweede slachtoffer van Sara G. haar therapie amper, nauwelijks of ternauwernood?
Een onderzoek naar de argumentatieve functie van amper, nauwelijks en ternauwernood
Riegel - van Liempd, Jaenine (augustus 1992) - Open Archief 00935
De semantische aspecten van het hedendaagse Nederlandse verkleinwoord nader beschouwd
Riegel, Jeanine (red.) (1991-08) - Open Archief 00574
Attitude-onderzoek in Lochem.
Riemens, Tyche (1978-06) - Gesloten Archief 00938
De familieroman bij Bordewijk.
Doct. scr.
Riemersma, Anna (1987-08) - Open Archief 00151
Het ’ideale’ schoolonderzoek mondelinge taalvaardigheid voor HAVO en VWO : een literatuuronderzoek en een voorstel.
Rienks, L.H.B. (1954, ca.) - Gesloten Archief 00061
Lireratuur en levensbeschouwing bij Gerard Walschap
Rienstra, Clasina (1983) - Gesloten Archief 01125
Aen de camer in liefd bloeyende (Teksteditie van een brief op rijm van P.C. Hooft). Omslagtitel: "Voorspoet wenscht, die niet weet, constrijcke geesten al oft hij v broeders oft sijn meesters noemen sal."
Riepma, Ida (1988, ca.) - Gesloten Archief 01249
Klemtoontoekenning aan complexe vormen met als eerste lid een telwoord.
Riessen, Frédérique van (11-07-2008) - Open Archief 01192a, 01192b
De functie van kunnen in bijsluiters. Over epistemische en niet-epistemische gebruikswijzen van kunnen in medicinale bijsluiters.
Riessen, Frédérique van (1 juni 2010) - Open Archief 01275
Ellipsis bij afasiepatiënten. Een taalkundige vergelijking van het elliptische taalgebruik van mensen met en zonder afasie
Rietdijk, Bob (27 juni 2014) - Open Archief 01586
Portret van een hedendaags romanticus
Herman Brusselmans’ self-fashioning
Rietveld, Aart (1989-08) - Gesloten Archief 01260-01261
Casuïstiek van de Tien Geboden. Het handschrift Cod. holl. mss. 2 uit de Nationale Bibliotheek Széchényi te Boedapest.
Rihó, Eszter (23 maart 2012) - Open Archief 01472
Carry van Bruggen en de mystiek
Heleen en Eva in een mystieke context
Rijlaarsdam, Gert & Frans Hartemink (1978-06) - Gesloten Archief 00944
Register, een theoretisch model experimenteel getoetst.
Doct. scr.
Rijn, Elvira van (1990-06) - Open Archief 00371
Goed gekopt! Een onderzoek naar het begrip ’relevantie van kopregels’ in effectief gebleken advertenties.
Rijn, Lia van (1987-11) - Open Archief 00175
Brieven van Multatuli aan Taco de Beer : voor zover bewaard gebleven in de kollektie van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Rijn, Ton van (1977-07) - Gesloten Archief 00902
Een bewerkelijke jeugd.
Vergelijking van vestdijks `kind tussen vier vrouwen’ met zijn bewerking ervan: de eerste drie anton wachter-romans, `sint sebastiaan’, `surrogaten voor murk tuinstra’ en `terug tot ina damman’
Rijnders, Esther (1992-08) - Open Archief 00530
The relative clause [in het Nederlands als tweede taal bij Turken].
Rijnsburger, Marko (1990-07) - Open Archief 00421
Metafoor, metonymie en synecdoche in semiotisch perspectief.
Rima, Jackie (1994-07) - Open Archief 00617
Martijn, wat seghes du ? Een onderzoek naar de moeilijkheidsgraad van de Eerste en de Verkeerdev Martijn.
Robbers, Karin B.M. (1990-07) - Open Archief 00369
Negatie in het Afrikaans.
Robijns, M.J.F., jr. (1937-04) - Gesloten Archief 00022
H.A. Meyer.
(Alleen literatuurlijst)
Robijns, M.J.F., jr. (1937, ca.) - Gesloten Archief 00022
Willem Kist.
Rodenburg, Petra (1988-09) - Open Archief 00321
Onderzoek naar de rol van de Friezen in negen handschriften van het zgn. Gouds Kroniekje.
Rodermond, Gert-Jan (1991-08 [?]) - Open Archief 00470
Het eerste jaar : een verwerking van de dagbladkritieken van Menno ter Braak.
Roeleveld, Marjanne (1978) - Gesloten Archief 00959
Herman Gorter: Verzen. Een onderzoek naar de beeldspraak.
Doct. scr.
Roermund, Wies van (1975-06) - Gesloten Archief 00721d
Over Boons fictie en werkelijkheid
Roeten, Sonja (1999-01 ca.) - Open Archief 00816
Schematische voorkennis bij het lezen van beleidsteksten : een onderzoek naar de vraag in hoeverre het belang van schematische voorkennis bij het lezen van beleidsteksten in handleidingen voor het schrijven van beleidsteksten naar voren komt.
Roeten, Sonja (? (ná 1997)) - Open Archief 00891
Het belang van schematische voorkennis bij het lezen van beleidsteksten in handleidingen voor het schrijven van beleidsteksten. Een onderzoek naar de vraag in hoeverre het belang van schematische voorkennis bij het lezen van beleidsteksten in handleidingen voor het schrijven van beleidsteksten naar voren komt
Rogier, P.J.C. (1978-08) - Gesloten Archief 01019
Dirc Potter’s Der Minnen Loep: Taalkundige aantekeningen bij Boek IV, vss. 1-857.
Doct. Scr.
Rogier, Pieternel (1974-10) - Gesloten Archief 00696
"De Argus". (Brussel 1825-1826).
CS
Rogier, Pieternel (1975-05) - Gesloten Archief 00722i
Over Boons "De bende van Jan de Lichte".
CS
Romeo, Ingrid (augustus 2003) - Open Archief 00960
SURINAME in de SPIEGEL van LEO FERRIER, BEA VIANEN, ASTRID ROEMER
Rommets, Joop & Maarten Scholten (1991-06) - Open Archief 00446
Een kast met boeken van Multatuli.
Roo, Hester de (1997-08) - Open Archief 00740
Een reeks reeksen : een onderzoek naar het uiterlijk van jeugdboekenreeksen in de twintigste eeuw.
Rood, Pieter (2000-11) - Open Archief 00829
Een discutabel onderscheid : een vergelijking van de pragma-dialectiek van Van Eemeren en Grootendorst en de socio-epistemie van Willard
Roodenburg, Linda (1981) - Gesloten Archief 01027
Johannes Viator van Frederik van Eeden, vergeleken met de symbolistische schilderkunst aan het eind van de 19de eeuw.
Rooij, Marja van (1987-03) - Open Archief 00126
Achter gedèk en prikkeldraad : Nederlandse jeugdboeken over de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.
Rooijen, Yvonne van (1999-02) - Open Archief 00803
Allemaal lezen : voorziet ’Lezen moet je doen’ in het oplossen van leesproblemen van kinderen met een verstandelijke handicap.
Rook, B. & K. Stoffels (1976) - Gesloten Archief 00866
Nieuwe Zakelijkheid / Magisch Realisme.
CS
Rook, B. & K. Stoffels (1976) - Gesloten Archief 00869
Bint e het (Duitse en Italiaanse) Fascisme.
CS
Rook, Bert (1976) - Gesloten Archief 00880
Transformatieregels en de "deep-case" structuur van onderwerps- en lijdende voorwerpszinnen.
Doct. scr.
Roos, Jasper de (6 augustus 2005) - Open Archief 01013
`Kaleidiafragmenten’ en `Ontbinding’
De rol van `links-experimenteel’ proza in de literatuurgeschiedenis
Roos, Jasper de (augustus 2006) - Open Archief 01050
Uit de klauwen van de macht. Vogelaars literatuuropvattingen rond 1970, zoals die naar voren komen uit zijn kritieken en zijn roman Vijand gevraagd.
Roos, Julia (10 augustus 2012) - Open Archief 01488
Emotionele en rationele argumentatie
Maken gewone taalgebruikers hetzelfde onderscheid als argumentatietheoretici?
Roos, Lydeke (13 augustus 2008) - Open Archief 01179
Van Afdelingshoofd tot Zwijnskop. Polyseme woorden als rechterlid in samenstellingen, onderzocht aan de hand van de woorden hoofd en kop.
Roos, M.S. (28 januari 2003) - Open Archief 00973
Dagboeken van lezers (1809 - 1852)
Het dagboek als boekhistorische bron
Roos, Marijn (2005) - Open Archief 00986
Leesbare feuilletons voor een leefbaar Indië
Een analyse van vijf verhalen van J.A. Uilkens
Rooy, Dorien A. de (1993-07) - Open Archief 00579
Rijm en versificatie in vijf strofische gedichten van Jacob van
Maerlant.
Rooy, Manon van (23 juni 2006) - Open Archief 01064a en b.
Maar wacht! Er is nog meer...
Argumentatieve kenmerken van thuiswinkel-reclames en hun invloed op de retorische overtuigingskracht (1064a)

Bijlagen (1064b)
Rooyen, Eveline van (1984-01) - Gesloten Archief 01169
F. Bordewijk: "De Wingerdrank" : een sociale interpretatie.
Roskam - van Deinse, E.B. (1988-09) - Open Archief 00220
De vorst : theorie en praktijk. Een onderzoek naar het beeld van de vorst in Tafel van den Kersten Ghelove van Dirc van Delft, gerelateerd aan de werkelijkheid en aan de filosofisch staatkundige opvattingen van Thomas van Aquino.
Rossem, C.M. van (1985-08) - Gesloten Archief 01185
Brieven van de familie van Spulde. Transcripties, annot. en bespreking van spelling en dialect in de brieven.
Rossum, M.L.A. van (1989-06) - Open Archief 00266-00268
Boekpromotie door leerkrachten, boekpromotie voor leerkrachten. Een onderzoek naar jeugdliteratuur op de basisschool en de rol van de uitgeverij daarbij.
Rotte, Clazinus van de (1996-08) - Open Archief 00711
Osiris’ heling : de mythe van dood en wederopstanding in Etienne Lerouxs derde cyclus.
Ru, Arie de (1974-05) - Gesloten Archief 00738
"Het ivoren aapje" door Herman Teirlinck.
CS
Ruijg, Siebren (november 2005) - Open Archief 01007
Onderzoek naar dialectverlies in Grijpskerke (Zld.)
Ruijgh, Hessel (1999-08) - Open Archief 00794
Weerwoord : op weg naar reacties op drogredenen in redelijke discussies
Ruijs, Noekie (27 november 1998) - Open Archief 00978
De opkomst van de feuilletonroman in de Nederlandse dagbladpers (1869 - 1890)
Ruijter, Marleen de (februari 1995) - Open Archief 00975
"Doch laat ook geen blinden yver u ooit vervoeren"
Een onderzoek naar het doel en de functie van illustraties in toneelstukken uit de achtiende eeuw van de boekverkopersfirma’s P. Meyer & G. Warnars en P. Uylenbroek te Amsterdam
Ruijters, Britta (13 oktober 2012) - Open Archief 01518
Van magazine tot online platform
Professionele identiteit in een tijd van digitalisering
Ruiten, Ellen van (1 december 2011) - Open Archief 01410
Van spreadsheet tot scoop
Een onderzoek naar de workflow van datajournalisten
Ruiten, Robert van (augustus 2006) - Open Archief 01125
Puntige column of betoog met pointe?
In welke mate dragen stijlfiguren bij aan de persuasiviteit?
Ruiten, Robert van (1 mei 2009) - Open Archief 01226a en 012226b
(01226a) De rol van humor in prijswinnende televisiereclames
Een vergelijking tussen Gouden Loeki en Loden Leeuw
(01226b) Bijlage 1 tot en met 5
Ruiter, Arie B. de (1988-08) - Open Archief 00207
Last-post : een onderzoek naar de correspondentie tussen Jef Last en uitgeverij Brusse met betrekking tot de roman Kruisgang der jeugd.
Ruiter, C. de (1966-11) - Gesloten Archief 00157
Proeve ener literaire waardering van S. Carmiggelts verhaaltjes.
Met bibliografie.
122 pp. met bijlagen.
Ruiter, C. de (1965 ?) - Gesloten Archief 00537
Het stopwoord.
Scriptie Taalkunde
Ruiter, C. de (1965 ?) - Gesloten Archief 00427
Zuidafrikaanse taalkunde.
Ruiter, C. de (1965 ?) - Gesloten Archief 00655
Anna Bijns.
Annotatiescriptie Taalkunde
Ruiter, D.W. de (1970 ?) - Gesloten Archief 00833
Cats als episch verteller.
Ruiter, Elise de (24/10/2002) - Open Archief 00939
Prikkelen met priming. Subtiele gedragsbeïnvloeding in het tekstontwerp
Ruiter, Rob de (1982) - Gesloten Archief 01069
Een kritische beschouwing van ’Blok’ : een interpretatiebijstelling van Couperus’ Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan.
Ruiter, Ronald de (1986-02) - Open Archief 00048
Oorlogsverhalen : een onderzoek naar inhoud en vorm.
Rutgers, Annemarie (9 juni 2010) - Open Archief 01272
Het leven van Erasmus. Een onderzoek naar een oud en modern biografisch werk
Rutgrink, P. (1986-04) - Open Archief 00110
De samenwerking tussen Cobraschilders en Vijtigerdichters tijdens hun verblijf in Parijs (1949 - 1953).
Rutten-de Jong, Hinke (24 juni 2010) - Open Archief 01320
De magie van Tonke Dragt
Het fantastische en wonderbaarlijke in `De brief voor de koning’ en `Ogen van tijgers’
Ruwette, Marlon (2005) - Open Archief 01059
Door het oog van nul.
Het literaire werk van Armando tijdens de Nulperiode
Salverda, Murk (1979-09) - Gesloten Archief 00966
Annotatie, analyse en cultuurhistorische achtergronden van zes sonnetten van P.C. Hooft voor Arbele (1625).
Doct. scr.
Salverda, Murk (scriptie) & A. Pauwels (kritiek) (1972-03) - Gesloten Archief 00400 (2 exx.) en 00579
Slauerhoff’s visie op het dichterschap op basis van teksten uit het Critisch Proza.
CS + kritiek
Sandberg, E.C. (1988-05) - Open Archief 00209
Poëzie en film : de ontwikkeling van een model ter vergelijking, en de toepassing daarvan op de bundel en film ’Bezette Stad’.
Sandberg, Juliette (1 augustus 2007) - Open Archief 01116
De ik heb zoiets van-constructie met indirecte rede
Enkele kwantitatieve, normatieve en functionele aspecten
Sandberg, Juliette (16 juli 2009) - Open Archief 01238
vergeet min niet te schrijven al gij kent
Een zoektocht naar Hollandse levens en taalnormen in zeventiende eeuwse brieven
Sanderman, Anneke (10 juli 2012) - Open Archief 01468
Tot meerdere liefde en devotie
Op zoek naar de bestaansgrond van handschriften met preken van Leonardus Marius
Sanders, Fia (1988-08) - Open Archief 00314
U zult wel denken ...... : beleefdheid en andere functies van de anticipatiofiguren in direct mail.
Sanders, W.H.J. (1954, ca.) - Gesloten Archief 00062
Vaganten en Aernoutsbroeders.
Sanders, W.H.J. (1954, ca.) - Gesloten Archief 00063
Pieter Nieuwland als dichter en theoreticus.
+
Pieter Nieuwland.
Santen, Ariane van (1970-09) - Gesloten Archief 00461
Nederlandse persoonsnamen.
Santen, H. van (1976-11) - Gesloten Archief 00903e
Hildebrand: De familie Stastok.
Santen, Henk van (1976) - Gesloten Archief 00864
Samenvatting van de stukken over Nieuwe Zakelijkheid.
CS
Santen, Henk van (juni 1980) - Open Archief 00934
`Onbekend maakt onbemind’. Elisabeth Johanna Hasebroek (1811 - 1887)
Saris, Leo (1989-08) - Open Archief 00276
Sterven in ochtendblauw : de structuur en de motieven van Tip Marugg’s De morgen loeit weer aan.
Sas, Hanneke (1988-07) - Open Archief 00217
Misverstanden.
Sauvé, Sander (25 augustus 2006) - Open Archief 01066
De definitie van een vakterm: de foneemcontroverse
Schaar, J. van der (1947, ca.) - Gesloten Archief 00029*
M. Scharten - Antink.
Schaffer, Alfred (1997-06) - Open Archief 00745
In discussie met het boek? Een vergelijking van de romans Bart Nel en Verspeelde lente van J. van Melle met de gelijknamige verfilmingen.
Schalk, Dorien (1994-06) - Open Archief 00616
Wie zwijgt zegt niets..? Een verkennend onderzoek naar stilte/zwijgen in twaalf hedendaagse Nederlandstalige romans.
Schee, Astrid G.H. van der (2000-09) - Open Archief 00864-00865
Zeer geschikt tot geschenkjes voor de jeugd : een boekhistorisch onderzoek naar hulpmiddelen ter bevordering van het kinderboekendebiet in de eerste helft van de negentiende eeuw.
Met bijlagen (00865).
Scheerder - Bakker, Els (1985-09) - Gesloten Archief 01180
Een "aventure"-lijke benadering van Maerlants Alexanders geesten.
Schelfhout, A.-B.M.P. (1998-08) - Open Archief 00781
Mythevorming rond het ontstaan van Antwerpen : over de verhouding tussen de Antwerpse stichtingslegende en de Zwaanriddertraditie.
Schelhaas, Bernard (2013?) - Open Archief 01493
Strijdbare zachtmoedigheid
Een onderzoek naar de preken van François Haverschmidt
Schellaars, Natasja (24 januari 2008) - Open Archief 01142
Skadudigters. Kleurlingdichters in het nieuwe Zuid-Afrika.
Schellens, J.P.M. (1975-05) - Gesloten Archief 00757
De tijd en ’De schildknaap’ van Margaretha Jacoba de Neufville (1775-1856).
Doct. scr.
Schellens, Jos P.M. (1980-03) - Gesloten Archief 01009
Willem Swinnas "Oorlogsfeiten van 1665". Ingeleid en van annotaties voorzien.
Doct. scr.
Scheltens, Gerard (1974-10) - Gesloten Archief 00798
Rosaura, Julia, Persephone: drie zusters ?
CS
Scheltens, Gerard (1979) - Gesloten Archief 00964
Een analyse van enkele vroege liefdessonnetten van P.C. Hooft, onder het aspect van neoplatonisme en petrarcisme.
Doct. scr.
Schelvis, Gerard (1973-01) - Gesloten Archief 00613
Een beschouwing over: "De kleine Grandisson" van mevr. de wed. Decambon - van der Werken.
CS werkgroep kinderlectuur rond 1800
Schelvis, Gerard (1973-11) - Gesloten Archief 00727
Een beschouwing over "Werkmensen" van Stijn Streuvels.
CS
Schelvis, Gerard (1973 ?) - Gesloten Archief 00838
Robert Hennebo: leven en werk van een "minor poet".
Schelvis, Lex (1983-05) - Gesloten Archief 01097
Diogenes en Alexander: een dialoog in een laatmiddeleeuwse "Spiegel der sonderen ofte der leken."
Schenau, Maartje (03/09/2009) - Open Archief 01279
Aan het woord. Een analyse van de inleiding van een verkondigingsrede vanuit het perspectief van de klassieke retorica
Schepers, Haike (14 augustus 2007) - Open Archief 01129
Oost-Indische dames en heeren
Het leven in Insulinde volgens Jan ten Brink
Schepper, Annemieke de (1987-07) - Open Archief 00141
"Ik ga het hebben over......" (en andere rexordiale technieken) : adviezen voor het exordium van moderne populair - wetenschappelijke teksten vergeleken met de praktijk.
Scherpenzeel, Marianne A.E. van (1985-07) - Open Archief 00026 en microfilm 81
De benamingen voor de oorwum (forficula auricularia) in het Nederlandse taalgebied : een woordgeografisch onderzoek met kaart.
Schie - van der Zalm, Elleke van (1979) - Gesloten Archief 00954
F. Bordewijk: "De korenharp" : "un nouveau genre de prose".
Doct. scr.
Schie, Elleke van & Helderman & Wuisman (1975-01) - Gesloten Archief 00867
Op zoek naar de term Nieuwe Zakelijkheid in: encyclopedieën, handboeken, schoolboeken.
CS
Schie, Elleke van & Helderman & Wuisman (1976) - Gesloten Archief 00874
De laatste eer; De Wingerdrank; De Korenharp
CS
Schie, Peter van (1975-05) - Gesloten Archief 00721e
Over Boons "De voorstad groeit".
CS
Schie, Peter van (1977-11) - Gesloten Archief 00915
Ik Jan Cremer, een terreinverkenning.
Doct. scr.
Schikhof, Yvonne (1983-09) - Gesloten Archief 01114
Van der wiue wonderlicheit werdt u hier een deel geseit : een antifeministisch hekeldicht.
Schipper, C. (1966-11) - Gesloten Archief 00132
Groot - Nederland. Letterkundig maandschrift onder leiding van J. Greshoff, J. van Nijlen en S. Vestdijk.
Schipper, Rein (1985-11) - Gesloten Archief 01190
Frederick van Jenuen.
Schmidt, Marina (1978-05) - Gesloten Archief 00937
De Surinaamse romans van Bea Vianen.
Doct. scr.
Schmidt, P.P. (1983-09) - Gesloten Archief 01126
Seer ghenuechelyck om te lesen : aanzet tot een descriptieve bibliografie van zeventiende-eeuwse kluchtboeken.
Schmidt, Renée (2013?) - Open Archief 01562
Beleefdheid onder de loep
Over de beleefdheidservaring van de Nederlandse televisiekijker met betrekking tot vraagtechnieken in politieke nieuwsinterviews
Schmidt, Trude (2000-07) - Open Archief 00858
J. Cats : Twee en tachtigh-jarigh leven : aen desselfs veertien kints kinderen om te dienen tot naricht vande selve.
Schmitz - Küller, Helbertijn (1969 ?) - Gesloten Archief 00151
Over de dichtkunst van Leo Vroman in De Ontvachting.
116 p. + bijlagen
Schmitz - Küller, Helbertijn (1969-01) - Gesloten Archief 00479
Neologismen in de poëzie van Leo Vroman.
CS
Schmitz, Peter F. (1968 ?) - Gesloten Archief 00418
Dat Kaetsspel ghemoralizeert.
Annotatiescriptie Taalkunde
Schmitz, Peter F. (1968-11) - Gesloten Archief 00139
Sara Burgerhart als roman in brieven.
Schmitz, Peter F. (1968-11) - Gesloten Archief 00474
Enige onderzoekingen over het gebruik van deixis bij de 1e, 2e, en 3e persoon enkelvoud, of: Hij, en wat er van kwam.
Schneider (1938-06) - Gesloten Archief 00023
Pieter Nieuwland 1764-1794 + Nieuwland en zijn tijd.
Schoemaker, Linda (03/07/2009) - Open Archief 01220
Het leven van de heilige belijder Sint Lebuinus
De Middelnederlandse tekst uitgegeven, hertaald en ingeleid
Schoemaker, Linda (6 augustus 2010) - Open Archief 01303
Dit boeck is ghenomet dat Vaderboeck dat in den Latijne is ghehieten Vitas Patrum
Exempelen van woestijnvaderen uit de vroegste eeuwen
Schöll, F.H. van (1971-11) - Gesloten Archief 00598
Simon Vestdijk: De dokter en het lichte meisje.
Scholten - van der Hulst, Marijke (1973-05) - Gesloten Archief 00784
Herman Heijermans ’Kamertjeszonde’.
CS
Scholten, Anneleen (1993-12) - Open Archief 00615
Kijken en voorzichtig denken... een doctoraalscriptie over Armando’s Dagboek van een dader
Scholten, Harry P.G. (1968-11) - Gesloten Archief 00164
Uit het schrijvende Roomsche leven. Aspecten van het tijdschrift "De Gemeenschap" 1925-1941.
100 pp. + noten
Scholten, Harry P.G. (1969, ca.) - Gesloten Archief 00471
Poëzie en taal. Opvattingen over het afwijkend karakter van poëtisch taalgebruik.
CS
Scholten, Hellen (1972) - Gesloten Archief 00556
Het leven van Maurits Lijnslager. een Hollandsche familiegeschiedenis uit de 17e eeuw door A. Loosjes Pz.
CS historische roman
Scholten, Wendy (1997-07) - Open Archief 00705
Bewaert des Heeren woort en sijn sermonen wel : een vergelijkend onderzoek naar de bijbelse referenties in de oeuvres van Anthonis de Roovere en Anna Bijns.
Schoneveld, C.H. (1990-08) - Gesloten Archief 01240
Pieter le Clercq (1693-1759) : een vertaler als pionier van de Verlichting.
Schoon, Peter (1976) - Gesloten Archief 00856
Eindverslag van de werkgroep: Het expressionisme in Noord-Nederland.
CS + kritiek
Schoon, Peter (1976) - Gesloten Archief 00845
Het abel spel Van den Winter ende van den Somer. Geschiedenis vn het onderzoek nar dit spel alsmede een aanzet to de structuuranalyse ervan.
Doct. scr.
Schoonderwoerd den Bezemer, Ilse van (2002-01) - Open Archief 00897
`Op aanvraag in commissie’. Ontwikkelingen in de boekdistributie tussen 1860 en 1880 bij het uitgeversbedrijf in Nederland
Schoonheim, Frederike (1996-08) - Open Archief 00735
Woorden met een racistische betekenis in Nederlandse en Zuid-Afrikaanse woordenboeken.
Schoonheim, Tanneke (1987-09) - Open Archief 00159
Jan van Hout: Tot Cuenraet de Rechtere : een octrooi-aanvraag verpakt in een pleidooi voor de Nederlandse taal.
Schoorl, Maartje (1996-08) - Open Archief 00712
Veel vrouwen, af en toe een man : een scriptie over het werk van Kristien Hemmerechts.
Schoorl, Margriet (1989-07) - Open Archief 00399
Volksbezit of mausoleum? Editieperikelen rond de uitgave van het Verzameld Werk van Louis Couperus.
Schotel, C. (1986-11) - Gesloten Archief 01208-01209
Het leven van Liedewij.
Schouten, F.J.M. (1990-09) - Open Archief 00489
Het antwoord op andermans schoonheid : een literatuuronderzoek naar de schrijfadviezen voor kunst- en sportrecensies, in het kader van een onderzoek naar de rol van de stijlhantering in de waardering van de genres.
Schouw, Lenneke (1988-09) - Open Archief 00286
Het debat in de klas : een cursus debatteren voor de bovenbouw van HAVO en MAVO.
Schrage, A.C.M. (1999-02) - Open Archief 00804-00804a
Lezen in rangen en standen : een vergelijking tussen twee Leidse leesinstituties in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Bijlage 5: Drie catalogi van de Nuts-bibliotheek van het departement Leiden van de ’Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ van de jaren 1860, 1885 en 1892 en supplementen (OA 804a).
Schreiner, Ton (1972) - Gesloten Archief 01017
Alexanders geesten, I, vs. 1-743.
Annotatiescriptie Taalkunde
Schreiner, Ton (1972-05) - Gesloten Archief 00402 (2 exx.)
De borchgravinne van Vergi.
Doct. scr.
Schreuders, Mirjam (1992-01) - Open Archief 00519
De ware Jacob: een onderzoek naar het gebruik van de waarheid in Jacob van Maerlants Rijmbijbel en Alexanders Geesten.
Schreurs, A. (1995-09) - Open Archief 00674
Publieksgericht schrijven in persuasieve van kinderen in groep zes van de basisschool.
Schrichte-Marijnissen, A.A. (aug. 1982) - Open Archief 00947
Klomp of öster. Een onderzoek naar veranderingen in het Volendams
Schröder, B.M.L. (1993-08) - Open Archief 00560
Rotterdam in de literatuur.
Schroten, L.C. (maart 2012) - Open Archief 01483
Strategisch manoeuvreren in literaire polemieken
De strategische presentatie van de vernietiging van het polemisch object
Schroten, Leonie (11 mei 2009) - Open Archief 01237
Ik waarschuw je, als je dit niet leest dan zwaait er wat!
De relatie tussen fear appeal en het argumentum ad baculum
Schultink, H. (1949-11) - Gesloten Archief 00031
De woordspeling bij enige figuren uit de Nederlandse letterkunde.
Schults Garfinkle, Mary (1975-01) - Gesloten Archief 00815
Ingwaonic : a brief survey and evaluation.
Dissertatie
Schutter - Booy, T. (1978) - Gesloten Archief 01004
G. Smit: Absaloms treurspel.
Annotatiescriptie Taalkunde
Schuur - Snoeck, Marie-José (1974-09) - Gesloten Archief 00688
De Algemene Konst- en Letterbode (1820-1822). Kennismaking en Beschrijving.
CS
Schuurmans, Jacqueline (1993) - Open Archief 00537
"Eindelijk eens geen Nederlands" : een onderzoek naar de schrijfvaardigheid van huisvrouwen en die van leerlingen uit het derde jaar van het voortgezet onderwijs twintig tot dertig jaar later.
Schwarz, Evelyn (1972-05) - Gesloten Archief 00894
De Dwaalende student.
CS schelmenroman
Schwarz, Evelyn (scriptie) & Murk Salverda (kritiek) (1972-04) - Gesloten Archief 00576
Over Jan Slauerhoff’s Het verboden rijk.
CS + kritiek
Segaar, Tj. (1968 ?) - Gesloten Archief 00161
De ontwikkeling van de poëzie van Sybren Polet
Segaar, Tj. (1968 ?) - Gesloten Archief 00519
Over: Hugo de Groot.
Annotatiescriptie
Segaar, Tj. (1968 ?) - Gesloten Archief 00521
De Bepaling van gesteldheid : een probleem van de traditionele zinsontleding.
Scriptie Taalkunde
Segaar, Tj. (1969) - Gesloten Archief 00643
De ontwikkeling van de poëzie van Sybren Polet.
Doct. scr.
Selser, Mariëlle (2000-07) - Open Archief 00867-00868
In gesprek met Martijn : een argumentatieve analyse en een verkenning van de mogelijke achtergronden van de vier dialogen tussen Jacob en Martijn.
Met bijlage (00868)
Sep, Peter (1986-07) - Open Archief 00069
De receptie van Licht- en Schaduwbeelden van Franz Wilhelm Junghuhn.
Sevenster, H. (1968 ?) - Gesloten Archief 00500
Taalontwikkeling bij het lagere schoolkind.
Scriptie Taalkunde
Sevenster, H. (1968 ?) - Gesloten Archief 00499
Grammatica-onderwijs op de lagere school.
Scriptie Taalkunde
Sicking, Caro (1987-11) - Open Archief 00187
Jacob van Maerlant en Floris V, de dertiende eeuwse Aristoteles en Alexander.
Sicking, J.M.J. (1958 ?) - Gesloten Archief 00550
De alinea
Sicking, J.M.J. (1960, ca.) - Gesloten Archief 00097
Enkele aspecten van Gossaerts dichterschap - Gossaert en Swinburne.
Sicking, J.M.J. (1960, ca.) - Gesloten Archief 00096
De geschiedenis van het epos in de Nederlandse letterkunde : Renaissance en Classicisme.
Sicking, J.M.J. (1961) - Gesloten Archief 00544
Inleiding op en aant. bij: "Tvierde tractaet der Vlaemscher autvremdicheyt" van Marcus van Vaernewijck.
Annotatiescriptie Taalkunde
Siebinga, Akkeleen (1977-11) - Gesloten Archief 00934
Joost Hiddes Halbertsma, zijn ideeën over taal en zijn plaats binnen de taalwetenschap.
Siebinga, Akkeleen (1975-05) - Gesloten Archief 00721f
Over Boons "Menuet".
CS
Siemens, Renske (20 juni 2008) - Open Archief 01161
De herder uit de schaduw. De Aminto van Tasso en overige teksten in het handschrift van Jan van Mieris
Siemens, Renske (12 december 2008) - Open Archief 01218
De herder uit de schaduw
De Aminta en overig werk van Jan van Mieris
I Commentaar
II Kritische leestekst
III Diplomatische transcriptie; varianten; correcties
IV Overig werk
Sijpesteyn, Rob (1993-07) - Open Archief 00562
Taalkunde op school : een overzicht van de taalkundige en didactische uitgangspunten met betrekking tot taalkunde-onderwijs en een praktische uitwerking daarvan in de vorm van een serie lessen over taalverwerving.
Sijthoff, R.J.C. (1981) - Gesloten Archief 01043
Heimwee naar het volmaakte vaderland. Een onderzoek naar de filosofische konstante in de moderne Nederlandse poëzie.
Simonis, Jolanda (augustus 2005) - Open Archief 00990
Van Totok tot tropenadel
De Indische romans van Henri van Wermeskerken
Simonis, Lily (1985-09) - Open Archief 00030
Prozaïsch Huwelijksleven : het huwelijk als thema in het proza van Marcellus Emants.
Simonis, P.Th. (1977 ?) - Gesloten Archief 00923
Annotatie van de eerste 1000 regels van ’de Rijmkroniek van Holland’ toegeschreven aan Melis Stoke.
Annotatiescriptie
Simons, Irene (3 juli 2009) - Open Archief 01223
Franciscaanse spiritualiteit in het handschrift-Van Hulthem
Simons, Irene (26 januari 2011) - Open Archief 01312
`Ende dit hebbic selve alte wel dore prueft...’
Een onderzoek naar de ratio achter de tekstverzameling op f. 3r-175v in het handschrift KB 2559-2562
Simons, T.A. (30 augustus 2005) - Open Archief 01011
`Heb je het begrepen?’
Van Franse éducation naar Hollandse opvoeding in een didactisch kinderleesdrama uit 1777
Simons, Tanja (4 juni 2007) - Open Archief 01093
‘Ik heb ook nu niet uijt mij alderbest geschreven’. Invloed van het taalonderwijs op de brieven van Aagje Luijtsen, geschreven tussen 1776 en 1780
Simonsz, Annebeth (2001-03) - Open Archief 00841
"Styve Piet" : een klucht over de stand en eer van Aaltje.
Sint Nicolaas, Stephanie (12 augustus 2006) - Open Archief 01070
Van `happy slapping ’ tot `Pas op met chatten!’
Hoe Nederlandse media berichten over het internetgebruik van kinderen
Sint, Erik Jan (1983-04) - Gesloten Archief 01103
De literatuuropvatting van Willem Walraven.
Sissingh, Heleen (1999-06) - Open Archief 00893 - 00894
Een Germanisme? Een onderzoek naar opkomst en eerste verspreiding van `als’ na de comparatief in de tweede helft van de zestiende eeuw
Deel 1: Studie (00893)
Deel 2: Bijlage (00894)
Sitter, Maud de (1988-09) - Open Archief 00262
Boektentoonstellingen maken : de mogelijkheden van, en de problematiek rond het boek als tentoonstellingsobject : met een geannoteerde bibliografie.
Sjoer, Ellen (1990-09) - Open Archief 00492
Conditioneel redeneren in een debat : een onderzoek naar het functioneren van conditionele argumentatie in het hypothese-toetsende paradigma.
Slaa, Hans te (1 september 2002) - Open Archief 00943
Van vaandrig tot keizer. De beginjaren van Lucebert, toegespitst op de verzuilde dagbladkritiek tussen 5 november 1949 en 27 maart 1954 . Een tijdsbeeld
Slabbekoorn, J.C. (1990-06) - Open Archief 00418
Een omstreden roman : Houtekiet van Gerard Walschap.
Slabbekoorn, P.J. (1982) - Open Archief 00949
Jacob van Maerlants Der Naturen Bloeme, boek 1. Van annotaties en toelichtingen voorzien door P.J. Slabbekoorn
Slats, Jan (1972) - Gesloten Archief 00568
De Spaanse schelmenroman Lazarillo de Tormes.
CS schelmenroman
Sleeboom, Sjoukje (1974-05) - Gesloten Archief 00739
"De wonderbare wereld" door HermanTeirlinck.
CS werkgroep Herman Teirlinck
Slingerland - de Groot, Janet (1985-08) - Open Archief 00029
De standenkritiek van Maerlant in de Spiegel Historiael geïnterpreteerd vanuit het beoogde publiek.
Slings - Van Zanden, Joke (1987-03) - Open Archief 00162
Een ander tafelspel van drij personagien, te weten Heymelic Lijden, een schamel man, Bedecte Aermoed, een schamel vrouw ende de Wijse Beradinghe, een doctoor; ghemaect opdees laetste dieren tijt van het jaer vijfthienhondert seven en vijftich.
Slings, Hubert (1991-08) - Open Archief 00471
Van den IX Besten : onderzoek naar de tekstgeschiedenis van drie handschriften van het Middelnederlandse gedicht Van den IX Besten, gevolgd door een synoptische editie.
Sluijk, Aleida W. (1991-02) - Open Archief 00407
Inheritance theory and deverbal nouns ending in -atie: a word formation rule for a natural language processor.
Sluijter - Seijffert, Nicolette (1974-05) - Gesloten Archief 00740
"De Fluitketel" door Herman Teirlinck.
CS werkgroep Herman Teirlinck
Sluyterman, Margreet (1970-10) - Gesloten Archief 00786
Jac. van Looy: ’Jaap’ en ’Jacob’.
CS
Sluyterman, Margreet (1973) - Gesloten Archief 00628
Een onderzoek naar het poëzie-lezen van een aantal studenten en scholieren.
Doct. scr.
Smeekens, Eefje (12 juli 2006) - Open Archief 01062
Interactiviteit in televisieprogramma’s
Smeele, N. (1966-12) - Gesloten Archief 00133
De toneelstukken van W.J. Hofdijk.
Smeele, N. (1967-03) - Gesloten Archief 00447
De werkwoordelijke uitdrukkingen.
Scriptie Taalkunde
Smeele, N. (1966-06) - Gesloten Archief 00664
Anna Bijns: Refereinen.
Annotatiescriptie
Smilde, Harm Peter (1993-04) - Open Archief 00556
De journalist Godfried Bomans : zijn bijdrage voor De Volkskrant en Elseviers Weekblad 1945-1948
Smink, P.J. (1940 ?) - Gesloten Archief 00016
Het historisch gehalte v.d. Camera Obscura, de Schetsen uit de Pastorij te Mastland en van Klikspaans Studentenschetsen.
Smit, Bert (1987-05) - Gesloten Archief 01216
Rotterdam in Elsschots leven en werk
Smit, Dick J. (1990-06) - Open Archief 00374
Ouden verjongen, ageïsme verjaart.
Smit, Dieneke (1989-05) - Open Archief 00244
Meningsverschillen tussen kinderen : een onderzoek naar de manier waarop kinderen van twee tot zeven jaar oud hun onderlinge meningsverschillen verbaal tot uitdrukking te brengen.
Smit, Hans de (1972) - Gesloten Archief 00567
Den vermakelijken Avanturier enz. ... door N.H.
CS schelmenroman
Smit, Hans de (1971-11) - Gesloten Archief 0599
S. Vestdijk: De redding van Fré Bolderheij.
CS
Smit, J.F.P. de (1971 ?) - Gesloten Archief 00465
De symboliek in "De redding van Fré Bolderhey" van Simon Vestdijk.
Scriptie.
Smit, Wim J. (1984-09) - Gesloten Archief 01172
Van die Promoten (tekstuitgave).
Smit, Y.M. (1989-05) - Open Archief 00230 - 00231
Avond-school voor Vryers en Vrysters : een vergelijking tussen Ovidius’ Ars Amandi en Westerbaens bewerking hiervan.
Smukyan, R. (augustus 2006) - Open Archief 01055
Deskundigen in de Media.
Geloofwaardigheid en begrijpelijkheid van deskundigen in actualiteiten- en informatieve televisieprogramma’s
Snel, Barbara (augustus 2009) - Open Archief 01248
De accusativus cum infinitivo in het hedendaags Nederlands
Snel, Barbara (augustus 2011) - Open Archief 01391
Het lemma `toch’
Een corpusgebaseerde partikelstudie
Snelders, Egon (1990-07) - Open Archief 00413
Het beginsel van strijd : een analyse van argumentatie van Lodewijk van Deyssel’s De Scheldkritieken en Jeroen Brouwers’ Kladboek en De Bierkaai.
nieci ska, Urszula (2010) - Open Archief 01311
Hybride wereld van een vluchtelingenschrijver: Kader Abdolah tussen twee culturen
Snijder, Gina (1989-09) - Open Archief 00337
Hebt U die kandidaat (M/V) ? Een onderzoek naar aanspreekvormen in personeelsadvertenties.
Snijders, Q.C. (28 juni 2010) - Open Archief 01308
9/11- complottheorieën in de Nederlandse media
Hoe Nederlandse journalisten hun berichtgeving over 9/11 verantwoorden
Snijders, Winnie (1981-06) - Gesloten Archief 01025
Citadelpoëzie in de Vaderlandsche Letteroefeningen van 1830 t/m 1833. Een onderzoek naar motieven en taalgebruik.
Snoeck, Kees (1977-06) - Gesloten Archief 00905 + 00935
De selenilen of maanbewoners zoo als zij zijn : een 19e eeuwse Luchtreis naar een utopies maangewest.
Doct. scr.
Bevat bibliografie van de auteur Seligmann Kohn, die ook onder naam Nork, Korn en Czerwenka (in dit geval) publiceerde.
Bevat fondslijst en lijst van vertalingen van de Leeuwardense uitgever-vertaler Jan Willem Jacobus Steenbergen van Goor.
Snoeck, Kees (1974-05) - Gesloten Archief 00741
"Maria Speermalie" door Herman Teirlinck.
CS
Snoeck, Marie - José (1979) - Gesloten Archief 00962
Jan Pieter Heije als almanakdichter.
Snoeij, Annemarie (oktober 2003) - Open Archief 00927
`Van vele boeken te maken is geen einde’
Kinderboekenschrijver F.H. van Leent (1830 - 1912)
Snoeijink, Ben (1996-03) - Open Archief 00687
Poëzie voor kinderen en andere volwassenen : schrijven en beoordelen van poëzie door basisschoolleerlingen.
Snoep, Hanneke (10 juni 2009) - Open Archief 01231
Natuurlijkheid en geestige voordracht
François Haverschmidt als verteller
Snoo, Jos de (februari 2010) - Open Archief 01251
De religieuze achtergronden van de intredes van het Const-thoonende Ivweel
Snoo, Jos de (augustus 2011) - Open Archief 01366
Jacob Westerbaen
Kracht des Geloofs
Inleiding en editie
Snoodijk, Dirk (1989-09) - Open Archief 00350
De vergelijking van stilistische schrijfadviezen voor fictie met die voor non-fictie.
Soest, Marlene van (1988, ca.) - Gesloten Archief 01244
Simon Vestdijk als criticus van Nederlandstalig proza in het Interbellum.
Soeteman, G.H.C. (1962, ca.) - Gesloten Archief 00106
Het expressionisme op het Vlaams toneel.
Soeteman, G.H.C. (1962 ?) - Gesloten Archief 00423
Den Haet en Nijdt van Willem [Gilliam] Ogier.
Annotatiescriptie Taalkunde
Soeteman, G.H.C. (1962 ?) - Gesloten Archief 00413
De toneelaanwijzingen in de spelen van Herman Heyermans, functie, vorming, syntaxis.
Sonneveld, L.A. (1975-07) - Gesloten Archief 00804 + 00945
J.A. dèr Mouw: ’Jehova’s uitvaart’. Analyse en commentaar.
Doct. scr.
Sorgen, Adriaan J. van (1971-10) - Gesloten Archief 00189 + 00601
S. Vestdijk: Het vijfde zegel.
CS
Sorgen, Adriaan J. van (1970, ca.) - Gesloten Archief 00980
Geraert van Viane [...]
CS
Sormani, Jan (1976-06) - Gesloten Archief 00858
Omtrent Deedee en Interieur van Hugo Claus.
Doct. scr.
Spaans, A.C. (2001-04) - Open Archief 00840
In hogere sferen : een onderzoek naar het hemelbeeld in de "Lucifer"-voorstelling van 1654.
Spaans, M.C. (1987-10) - Gesloten Archief 01223
Hooft voor een breed publiek : proeve van een schooleditie van fragmenten uit Nederlandsche Historiën, met bijbehorende werkbasis.
Doct. scr. (klein)
Spaans, Vera (2001-08) - Open Archief 00873
Bom : het beroep op medelijden bij Lysias, vergeleken met moderne en antieke theorie.
Spaans, Yolande (1992-05) - Gesloten Archief 01258
Het leven van Sente Lutgart. Bloemlezing.
Spaanstra, Frans (1993-05) - Open Archief 00551
"Olivier B. Bommel is mijn naam. U weet wel." Een literaire interpretatie van Marten Toonders Bommelverhalen.
Spaas, M.H.M. (1992-08-28) - Open Archief 00528
Aanzet tot een verdergaande socialisering van het ideaalmodel : een bijdrage aan de pragma-dialectische benadering van het relevantie-probleem.
Speekenbrink, Adèle (1986-05) - Open Archief 00058
Omtrent Deedee en Interieur van Hugo Claus : een onderzoek naar de adaptatie en het gebruik van subjectief perspectief in drama.
Spek, Gemma van der (1988-09) - Open Archief 00263
Het leven en werk van de boekverkoper Johannes Coenradus Leeuwestyn (1768-1804).
Spek, S. van der (1988-01) - Open Archief 00300
"Onze kinderboeken zijn de bron der kennis in het Eden van ons leven [...] : de recensies van kinder- en jeugdliteratuur in De Gids en de Vaderlandsche letteroefeningen 1837-1850.
Spellen - Brandenburg, Thea van (1987-02) - Open Archief 00085
Neologismen : een onderzoek naar nieuwe woorden met een bijzonder accent op de transparantheid van samenstellingen.
Spellen - Brandenburg, Thea van; Kluiters, Kobi (1986-08) - Open Archief 00086
Probleemanalyse c.q. auteursinstructie voor het GWHN, 2e druk.
Spiekerman, Fleur (augustus 2010) - Open Archief 01323
Dromen over Dostojevski
De literaire troost van Etty Hillesum in oorlogstijd
Spiering, Ben (1985-08) - Open Archief 00043
Een analyse van Luceberts gedicht ’het spookpaleis’ uit de bundel ’val voor vliegengod’.
Spitzen, Norbert (1975) - Gesloten Archief 00849
Het Getij: creatief werk.
CS + notulen + critiek + verbetering
Spitzen, Norbert (1977-06) - Gesloten Archief 00898
De Rederijkers-kamer voor uiterlijke welsprekendheid binnen Leiden.
Doct. scr.
Spoelstra, Kim (april 2008) - Open Archief 01213
User Generated-Content websites. Wat motiveert jongeren tot actieve deelname?
Spoor, Ronald (1971-06) - Gesloten Archief 00187 A + B
E. du Perron-Jan Engelman. Briefwisseling 1931-1940. Uitgeg., ingel. en van comment. voorz.
Spoor, Ronald (1971) - Gesloten Archief 00469
Partonopeus van Blois + tekst.
Annotatiescriptie Taalkunde
Spruijt, J.S.M. (25 juli 2009) - Open Archief 01247
"Een hardstikke aardige Marokkaanse meid"
Een onderzoek naar de vermelding van etnische achtergronden in de misdaadverslaggeving (2006) in De Telegraaf
Spruit, Marian (juni 2013) - Open Archief 01551
`Succes is afhankelijk van anderen’
Bewegingen van Tommy Wieringa in het literaire veld
Staalduinen, N. van (winter/voorjaar 2010) - Open Archief 01284
Muiter, vrouw, zeerover.
De demon in het proza van Slauerhoff en Gogol
Staalduinen, Nick van (4 juli 2012) - Open Archief 01480
Paul van Ostaijen en het Russisch futurisme
Stakenburg, A. (1941-10) - Gesloten Archief 00029
Onno Zwier van Haren:
- Aan het Vaderland - De Geuzen
- zijn maatsch. en dichterlijke periode.
Stakenburg, Th. J. (1994-08) - Open Archief 00621-00621a
Couperus op de planken : vergelijking tussen Louis Couperus’ roman De boeken der kleine zielen en de bewerking voor toneel DE KLEINE ZIELEN.
Met de toneelbewerking van Ger Thijs (00621a).
Stal, Tom (1994-07) - Open Archief 00605
Veelvuldig en alleen. ’Wetenschappelijke’ fragmenten in de poëzie van Leo Vroman.
Stalfoort, Yolanda M. (1985-01) - Gesloten Archief 01177
De vergelijking tussen de boeken ’Heleen’ en ’Eva’ van Carry van Bruggen.
Stam, Marianne (1983-09) - Gesloten Archief 01127
Couperus’ Extase en Emerson.
Stander, Erwin (1990-09) - Open Archief 00493
De afsluitingsfase in redactionele commentaren.
Stapele, P. van (1980-11) - Gesloten Archief 01010 + 01036
De dialoog in Den anderen Merten.
Stapelkamp, Joëlle (mei 2013) - Open Archief 01522
Linda Vrijspraak?
Een framinganalyse van de berichtgeving in het Algemeen Dagblad en bij RTV Rijnmond over de Rotterdamse moordzaak Linda V.
Steegers - Groeneveld, C.M. (1977) - Gesloten Archief 01006
Dagregister van de Nederlandse factorij in Japan, 6 sept. 1633 - 31 december 1635.
Bijvakscriptie
Steen, Angela van (2001-06) - Open Archief 00879
Heeft taalkunde zin in het voortgezet onderwijs?
Steen, Pieternel van der (1979-10) - Gesloten Archief 00968
Zegesang ter eere van Frederick Henrick Boschdwinger ... door Joost van den Vondel.
Doct.scr.
Steen, Sean van der (31/08/2012) - Open Archief 01532
"Het is een beetje duwen en trekken"
Een onderzoek naar de totstandkoming van de ruimtevaartspecial van Kijk
Steenkamp, A.D. (1989-07) - Open Archief 00223
Laurens van Steversloots Papekost opgedist in Geuse schotelen (1720) : een antikatholieke satire.
Steensma, Sanne (02/03/2012) - Open Archief 01456
Leden van de Staten-Generaal
Een vergelijkend onderzoek naar argumentatie en strategisch manoeuvreren in de troonrede uit 2000 en 2011
Steenwijk, K. van (1975-05) - Gesloten Archief 00721g
Over Boons "Kapellekensbaan".
CS
Steenwijk, Karel van
(1993-03) - Open Archief 00533
Een pijnappelklier van glas. een onderzoek naar de samenhang tussen de verhalen van W.F. Hermans’ "Paranoia".
Stefanski - Bok, Lida (1988-09) - Open Archief 00219, zie ook 00252
Een nieuwer testament : de getuigenis van een dichterlijke visie op het bestaan.
Steijn, Lieneke (1991-12) - Open Archief 00496
Het papier als spiegel : een onderzoek naar de dagboeken vsan Nicolaas Beets, Frederik van Eeden en Hans Warren.
Stel - van Staalduinen, Sara (1994-08) - Open Archief 00628
Een schot voor de boeg : over de historische jeugdromans van Henk van Kerkwijk.
Stelt, Judith van der (1992-03) - Open Archief 00501
De dokter en de kritiek : of: hoe Vestdijks roman ’De dokter en het lichte meisje’ ontvangen werd.
Stenhuys - Molle, L. (1990-09) - Open Archief 00434
De interpunctie in zogenaamde ’glossy’ tijdschrifetn : een voorzichtige beoordeling.
Stenhuys, Lloyd (1990-09) - Open Archief 00463
Leren om te leren : een bespreking van een aantal studietechnieken en hun achterliggende theorie.
Sterk, Marlies (juli 2004) - Open Archief 00962
"Ik heb gedanst"
Leven en werk van schrijfster-pedagoog Clara Asscher-Pinkhof
Sterkenburg, H.C. (1988-11) - Open Archief 00245
Over PANDORA van Jan Six.
Stevens, S.C. (1960 ?) - Gesloten Archief 00440
Jan Praet, Leeringhe der Zalichede.
Annotatiescriptie Taalkunde
Stevens, S.C. (1957, ca.) - Gesloten Archief 00073
Willem Godchalk van Focquenbroch.
Stevens, S.C. (1960 ?) - Gesloten Archief 00441
De tussenzin.
Scriptie Taalkunde
Stikvoort, A.W.H. (1971 ?) - Gesloten Archief 00922
Een episode uit Jacob van Maerlants "HIstorie van Troyen" naar het Hulthemse Handschrift.
Annotatie en reproduktie.
Stikvoort, A.W.H. (1972-05) - Gesloten Archief 00403 + 00509
Wat Seger Diergotgaf schreef en hoe het werd overgeleverd.
Doct. scr.
Stoep, Arie van der (1986-05) - Open Archief 00061
Betekenis en betekenisontwikkeling van het woord schaak.
Stoep, Natalie van der (1997-08) - Open Archief 00755
Anastasia en Eugenia: gestorven in de geur van heiligheid : populariteit, publiek en functie van twee Middelnederlandse heiligenlegenden.
Stoker, Meine (1988-07) - Open Archief 00255
’Wat een leuk mannechie’
Stoker, Meine (mei 1985) - Open Archief 00936
Het ingweoons/noordzeegermaans. Taalkundige fiktie of werkelijkheid? Een verkenning van een proces
Stokkel, Thom (17-07-2011) - Open Archief 01406
Bronnengebruik in crossmediale journalistiek
Een onderzoek naar de verhouding tussen bronnen en journalisten bij crossmediale merken
Stokkermans, C.J. (1974-04) - Open Archief 00130
Humor en komische werking bij Bomans, Carmiggelt en Huizinga.
Stokkermans, C.J. (1975 ?) - Gesloten Archief 00807
De idiomatische uitdrukking. Kritische analyse van enkele opvattingen. de werkwoordelijke uitdrukking in het Nederlands.
doct. scr.
Stolwijk, Anton (februari 2006) - Open Archief 01015
Ek is nie meer hy nie
ideologische ontwikkelingen in de romans van Chris Barnard
Stolwijk, Paul (augustus 2003) - Open Archief 00956
Maria van Lalain, of De verovering van Doornik.
Treurspel door J. Nomsz
Stolze, Janine (juni 2004) - Open Archief 00965
Het SpeechEvaluatie-INstrument (SEIN)
Stolze, Nanna (1996-08) - Open Archief 00713
’T is niet Nix : het debuut van een nieuwe generatie.
Stom, B.M.G. (1990-06) - Open Archief 00362
Beleefdheidsverschijnselen in de ideële bedelbrief.
Storck, Monique (1985-09) - Open Archief 00034
Op zoek naar de rol van een inhoudelijk structuurmodel in het schrijfproces van een student.
Storms, Annelies (27 juni 2014) - Open Archief 01587
Wraak. Waanzin. Macht. Schuld.
Een illuster kwartet met Grieks-olympische resonanties
Intertekstualiteit in Bonita Avenue en acht Oudgriekse familietragedies
Stoutjesdijk, Elisabeth (17 januari 2006) - Open Archief 01033
Tussen spel, bewustzijn en verdoving
Over het nihilisme in het werk van Arnon Grunberg
Straaten, Heleen van der (1983-07) - Open Archief 00015
Taalbeschouwingsonderwijs : toetsing van de didactische voorstellen voor het taalbeschouwingsonderwijs in het Nederlandse voortgezet onderwijs aan twee criteria voor goed moedertaalonderwijs.
Straathof, A.S. (1961-05) - Gesloten Archief 00100
Doctor Pieter Bernagie.
Straathof, A.S. (1962) - Gesloten Archief 00110
Johannes Kinker en de Dichtgenootschappen en het Sentimentele.
Straathof, A.S. (1962-05) - Gesloten Archief 00494
Publicaties over accent en de accent-verhoudingen in Nederland.
Scriptie Taalkunde
Straathof, A.S. (1962-01) - Gesloten Archief 00412
Een pamflet uit de zestiende eeuw. Tekstbezorging.
Doct. scr. Taalkunde
Streefkerk, Marieke (1987-11) - Gesloten Archief 01207
Met Lancelot op avontuur : een onderzoek naar de episodewisselingen ofwel ’Aventure-formules’ in de Lancelotcompilatie.
Strengers, Tom (1987-09) - Open Archief 00160
Dirc Buysero & Carel Hacquart : De triomfeerende Min, Vredespel. Gemengt met Zang- en Snaarenspel, vliegwerken en baletten. (1678/1680). [Uitgeg. met inl. en comm.] door Tom Strengers.
Ströhmeijer, Bianca (februari 2010) - Open Archief 01278
Humor in wetenschappelijke presentaties van taalbeheersingonderzoekers. Een vergelijking tussen paper presentations en lekenpraatjes
Ströhmeijer, Bianca (17 augustus 2011) - Open Archief 01365
Strategisch manoeuvreren door in te spelen op beleefdheid
Hoe een beleefdheidstheorie een rol kan spelen in argumentatie, bezien vanuit een pragma-dialectisch perspectief
Stroo, Jolien (31 juni 2006) - Open Archief 01036
De blokkendoos van de Ridderzaal
Ontwikkeling in de structuur van troonredes in de periode 1898-2005
Stroo, Jolien (25 juli 2007) - Open Archief 01115A en 01115B (Bijlagen)
“Nu u weer, mevrouw Halsema!”.
Retorische speechanalyse, debatanalyse en media-analyse van het optreden van Mark Rutte en Femke Halsema, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 2006
Stroombergen, Samantha (8 juli 2012) - Open Archief 01482
De interpretaties van de constructie `krijgen + te + infinitief’
Struik, Henk (1988-06) - Open Archief 00305
"Vrient, Walewein so heetmen mi" : onderzoekingen naar verkorting en bewerking in de Roman van Walewein en Keye.
Suasso de Lima de Prado - van Hagen, Inge (1983-07) - Gesloten Archief 01173
Blijven = Worden : geen blijvertje... : een onderzoek naar het werkwoord ’blijven’ in het Middelnederlands.
Supper, Anja (juni 2013) - Open Archief 01524
Heijn versus Elsas: ideaal slachtoffer versus ideale dader?
Een kwalitatieve inhoudsanalyse van stereotypen in de zaak-Heijn
Swaap, H.G.P.M. (1992-08) - Open Archief 00506
’De vrouw’ in de romans van Bordewijk.
Swane, Karin (25 april 2007) - Open Archief 01084
Voor eigen rekening op intekening. De Palmbijbel en zijn Leidse intekeningen.
Swane, Karin (17 augustus 2007) - Open Archief 01128
Romantische rovers
De zeerover in de Nederlandse literatuur rond 1840
Swane, Karin (14 april 2009) - Open Archief 01194
Romantische ridders. Het beeld van de middeleeuwen in De Roos van Dekama
Swankhuisen, Christine (1989-09) - Open Archief 00347
Discussieregels in debatwedstrijden ; een vergelijking van het ideaalmodel voor redelijke discussies van Van Eemeren en Grootendorst met de spelregels voor academisch debatteren van Braet en Berkenbosch.
Swart, Marieke (1998-06) - Open Archief 00776
Jeugdliteratuur in de basisvorming : een onderzoek naar het gebruik van modifiers en genderaspecten in tien Nederlandse jeugdboeken.
Sweerts, C.A.P.I.M. (1989-02) - Open Archief 00273
Conclusie, konklusie of iets daar tussen in ; hoe waarderen proefpersonen consequente en inconsequente spellingen van vernederlandste leenwoorden?
Swiers - Giesbers, Marijke (1975-03) - Gesloten Archief 00724
Annotatie-scriptie: P.C. Hooft Ned. Historiën, Boek V, reg. 1-612.
Doct. scr.
Swiers - Giesbers, Marijke (1974 ?) - Gesloten Archief 00841
De Gids 1837-1841.
Swiers - Giesbers, Marijke (1973-01) - Gesloten Archief 01018
Verscheiden gedichten van J.B. Wellekens.
Annotatiescriptie
Swiers, Karin (1989-08) - Open Archief 00269
Wie het gat zoekt in de markt, valt er zelf in : opkomst en ondergang van de encyclopedie 1945-1985.
Swigchem, Pollyan van (1988-05) - Open Archief 00483-00484
Eenmalige tekstinvoer: integratie met complicaties.
Swigchem, Pollyan van (1989-04) - Open Archief 00198 - 00199
Ideologie en commercie : over de opkomst en ondergang van de Feministische Uitgeverij Sara 1977-1987.
Szkudlarek, Anton (1989-06) - Open Archief 00248
De waardering van politiek taalgebruik.
’t Hart, Caryn (februari 2007) - Open Archief 01087
`Smeet yser die wile dat heyt is’
Vanden vier aensichten eyns meysters uit UB Leiden BPL 2473 en zijn verhouding tot andere handschriftversies en latere teksten
’t Hart, Caryn (10 juli 2008) - Open Archief 01178
‘Sprekend water’
een vergelijkende beschouwing van watermetaforen in middeleeuwse en moderne poëzie
Tan, S.H. (1986-05) - Gesloten Archief 01192
Leven-in-stijl als levensstijl : overeenkomsten en verschillen tussen De vervalsers van Theo Kars en Onze hoogmoed van Boudewijn van Houten.
Tanasale, Josia (20 augustus 2011) - Open Archief 01431
Vrij Nederland.
Lang leve de stijl
Van reflectieve stijl naar nieuwsstijl
Vrij Nederland 2000-2010
Tatenhove, J. van (1973-02) - Gesloten Archief 00571
Het Venus en Adonisverhaal in een Nederlandse uitg. van 1621.
Bijvakscriptie Letterkunde
Tax, Silvia (1989-09) - Open Archief 00392
De reis van Jan de Mandeville : geografische verkenningen van het middeleeuwse wereldbeeld.
Temminck, Hanneke (1987-07) - Open Archief 00146
Oordelen over taalgebruik in de Randstad.
Temmink, Heidi (4 augustus 2003) - Open Archief 00996
De opening als eerste indruk
Een onderzoek naar attentum, benevolum en docilem parare in het exordium van boekrecensies
Tempelaars, Rob (1982) - Gesloten Archief 01091-01092
Op de drempel van de Renaissance : de rederijker Dingman Beens (1595-1639) en zijn handschriftelijke bundel "Refereynen en Baladen" (1613-1623).
Tensen, M.H. (1963, ca.) - Gesloten Archief 00115
J.C. Haafner
Tensen, W.W. (1970 ?) - Gesloten Archief 00657
"Rederijck-kunst" van H.L. Spieghel.
Annotatiescriptie
Tensen, W.W. (1970 ?) - Gesloten Archief 00657
Deelwoorden en deelwoordgroepen.
Scriptie Taalkunde
Terstegge, M. (1970-02) - Gesloten Archief 00518
Den Spiegel des Hoochmoets, een tragedie bewerkt naar het Latijn van Seneca door Jacob Duym.
Annotatiescriptie
Tervooren, Emile (1989-08) - Open Archief 00361
Het huldeblijk aan Multatuli : een dove kool ?
Terwen, Gouda A.J.M. (1975-12) - Gesloten Archief 00855
De Stroom, 1913-1914
wat er aan vooraf ging
wat er mee gebeurde
wat er op volgde
CS + notulen + kritiek
Terwen, Gouda A.J.M. (1978) - Gesloten Archief 00952
Een structurele analyse van het werk van Jacoba van Velde.
Doct. scr.
Tetteroo, Annemieke (november 2004) - Open Archief 00976
Vrouwen in de tijdschriften De Amsterdammer en De Nieuwe Amsterdammer 1900-1920
Tetteroo, Henk (1974-05) - Gesloten Archief 00742
"Rolande met de Bles" door Herman Teirlinck.
CS werkgroep H. Teirlinck
Teylingen, Dick van (1989-09) - Open Archief 00343
Mijn handen vol vierkante woorden : de vijftigers tot 1960 : context, geschiedenis, bloemlezing.
Theijssen, Margreet (1972-02) - Gesloten Archief 00593
Over J. Slauerhoff’s Archipel (eerste verzen).
CS
Theijssen, Margreet (1972 ?) - Gesloten Archief 00570 + 00584
Over J. Slauerhoff’s Eldorado.
Theijssen, Margreet (1972-11) - Gesloten Archief 00893
De Juffer in Schijn.
CS schelmenromans
Thiel, Bert (1989-05) - Gesloten Archief 01247
Praten en doen ; een onderzoek naar de Leere van Hoveschede, een vijftiende-eeuwse zeden- en conversatieleer.
Thiel, Eva E. van (1996-05) - Open Archief 00691
Een receptie-onderzoek naar de waardering in de kritieken over het oeuvre van Frank Martinus Arion.
Thijs, Boukje (1995-02) - Open Archief 00654
De betoverde weereld van Balthasar Bekker (1634-1698) : twistappel in een turbulente tijd.
Thijssen, Anne (14 oktober 2011) - Open Archief 01442
"Oh ja?!"
De documentairestijl van Frans Bromet
Tholen, Willemijn (1987-09) - Open Archief 00157
Afstand en pressie in voorlichtingsfolders.
Thomassen, Kees (1974-11) - Gesloten Archief 00710
Gorter en Gezelle, een discussiestuk.
CS
Thomassen, Kees (1974-11) - Gesloten Archief 00708
"De Muzen", Nederlands Tijdschrift van de beschaafde en letterkundige wereld.
CS
Thomassen, Kees (1977-03) - Gesloten Archief 00900
De "Vriend des Vaderlands" en "De Muzen".
Doct. scr.
Thwaite - Mendels, M. (1976) - Gesloten Archief 00917
Analyse van enkele specifieke aspecten in het beeldverhaal, in de Bommelverhalen van Marten Toonder.
Doct. scr.
Tielemans, Huug A.M. (1972-10) - Gesloten Archief 00622
Matth. van Heyningen (of Heijningen) - Bosch: De gestolen kerssen. Toneelspel voor jonge lieden.
CS werkgroep kinerlectuur rond 1800
Tielemans, Huug A.M. (1973-11) - Gesloten Archief 00641
Een beschouwing over "De oogst" (1900) van Stijn Streuvels.
CS + notulen
2 exx.
Tielemans, Huug A.M. (1975-09) - Gesloten Archief 00760
De waardering van de Gloriant.
Doct. scr.
Tieman, Bart (1988-06) - Open Archief 00289
Krityk op it beliedsrapport fan it taalburo.
Tienhoven, Jorie van (19 mei 2008) - Open Archief 01189
Parijse pensiongasten. Een vergelijking van Le Père Goriot van Honoré de Balzac en Villa des Roses van Willem Elsschot.
Tiggele, D. van (1980) - Gesloten Archief 00991
De composita van het type substantief + adjectief: een poging tot herindeling.
Doct. scr.
Tiggele, Ria van (1992-02) - Open Archief 00499
Interrumperen; Normaal (?) : een onderzoek naar de mogelijkheid van analyse, interpretatie en evaluatie van het interruptiegedrag van mannen en vrouwen aan de hand van de normentheorie van Renate Bartsch.
Tigges, Sietske (14/09/’10) - Open Archief 00000
Over propaganda en strategische manoeuvres. Twee analysemethoden toegepast op de redevoering van George W. Bush op 17 maart 2003
Tilborg, Arie van & Alfred Wald (1983) - Gesloten Archief 01116
Taalverandering : een dialekt-sociologisch onderzoek met betrekking tot veranderingen in het dialekt van Katwijk aan Zee onder invloed van de standaardtaal.
Tilma - van Kuijk, Jeannette (1975 ?) - Gesloten Archief 00707
"Astrea", maandblad van schoone kunsten, wetenschap en letteren, jrg. 1851-1853.
CS
Timmermann, C.F. (zomer(?) 2006) - Open Archief 01054
`Alst gheen wonder en was’
een kritische editie van en onderzoek naar de stichtingslegende van de Halkendoverse kerk in het handschrift BPL 2473
Timmermann, C.F. (11 juli 2008) - Open Archief 01173
De verborgen schat.
Onderzoek naar de positie van de rozenkransteksten uit het handschrift bpl 2473 in de middelnederlandse tekstgeschiedenis.
Timmermans, L.J. (1988-07) - Open Archief 00301
W.A. van Rees.
Timmermans, Lieke (1996-08) - Open Archief 00708
De wereld volgens C.M. van den Heever : een onderzoek naar de ideologie van Van den Heever op basis van zijn beschouwende teksten en een vergelijking tussen Laat vrugte en Streuvels’ De vlaschaard.
Timmers, Myrthe (30 juni 2011) - Open Archief 01367
Eigenwijs zelfstandig
De representatie van vrouwen en meisjes in twee historische jeugdromans van Thea Beckman
Timmers, Nienke (15 augustus 2007) - Open Archief 01109
`U Studeert, Mijnheer?’ `Ik ben Student, Mevrouw!’
Het Leidse studentenleven rond 1845 geschetst door Alexander Ver Huell
Timmers, Nienke (20 mei 2010) - Open Archief 01302
Literaire Jugendstil
Een verkenning van Nederlands proza rond 1900
Timotheus (Timen) Kraak (2013?) - Open Archief 01570
De wet van groeien, bloeien en welken
Decadente invloeden op Louis Couperus
Toet, J. (1980-12) - Gesloten Archief 01046
Aspecten van het literaire werk van Hendrik Mattheus van Randwijk.
Doct. scr.
Tomberge, Nick (13-08-2012) - Open Archief 01471
`Waar realisme begint scheidt kunst uit’
De plaats van de Elckerlijc-uitvoering van 1907 binnen de theaterstrijd van Eduard Verkade
Tomberge, Nick (08-08-2014) - Open Archief 01578
De Mogelijkheid van een Moraliteit
Elckerlyc-opvoeringen in de twintigste eeuw
Tongeren, Aad van (1985-02) - Open Archief 00002
Paralellen tussen Millioenenstudiën van Multatuli en Monaco van Emants.
Tongerloo, H. van (1988-07) - Open Archief 00315
De klassieke tragedie en Harry Mulisch’ Hoogste Tijd.
Toom, Jacques den (1987-03) - Open Archief 00131
Is dat nou poëzie ? Een onderzoek naar enige aspekten van de visuele poëzie in Nedeland en België.
Toonssen, Lilian (2002-01-17) - Open Archief 00896
Mag ik daar even verbaasd over zijn? De vorm en functie van retorische vraagfiguren in krantencolumns
Toorn - Danner, Mevr. van den (1951, ca. ?) - Gesloten Archief 00048
Stijlkarakteristieken in het werk van Willem Elsschot.
Toorn, Agaath van den (1970 ?) - Gesloten Archief 00816
Taal als kommunikasiemiddel.
Scriptie Taalkunde
Toorn, M.C. van den (1951, ca.) - Gesloten Archief 00045
De studie van de Robinsonades.
Toorn, M.C. van den (1951, ca.) - Gesloten Archief 00046
Een beschouwing over Couperus Boeken der Kleine Zielen.
Toorn, M.C. van den (1951-12) - Gesloten Archief 00047
De Boekanier van H.A. Meyer
Trémon - Naber, Mieke (1989-06) - Open Archief 00357
De invloed van het Frans op het Nederlands : overzicht van het onderwerp : bibliografisch overzicht van de stand van zaken van het onderzoek : onderzoek naar invloed op de volkstaal in de 17e en 18e eeuw.
Treur, Franca (8 augustus 2003) - Open Archief 00993
Cyriel Buysse en het naturalisme
drie verschillende benaderingen van een literair fenomeen
Trienekens, Paul (1990-07) - Open Archief 00420
Voorlichtingfolders: spreek ik U aan of niet? Een onderzoek naar de relatie tussen leesduur en de waardering van de aanspreekvorm.
Tromp, Guusje (30 augustus 2010) - Open Archief 01306
`Geachte Barack Obama, naar aanleiding van uw vacature...’
Een analyse van stilistische technieken van nrc.next
Tromp, Herman (1973-05) - Gesloten Archief 00639
Marnix Gijsen. Het boek van Joachim van Babylon [...]. De betekenis van de[ze] h/el [?] en de vertaling ervan.
Doct. scr.
Tromp, Herman (1972) - Gesloten Archief 00553
Het slot Loevestein in 1570. Geschiedkundig verhaal uit den tachtigjarigen oorlog door J. van der Hage.
CS Historische Roman
Tromp, Herman (1971-10) - Gesloten Archief 00609
S. Vestdijk, Puriteinen en Piraten.
CS
Tromp, Herman (1972-03) - Gesloten Archief 00396 + 00603 (hierin ook ’diversen’)
De uitkomst van een semester intensief bezig zijn met het werk van Simon Vestdijk.
CS
Tromp. Inge M. (1986-07) - Open Archief 00066
Een tint van het Indisch Oosten : Biäng-Lala, Indisch leeskabinet tot aangenaam en gezellig onderhoud, 1852-1855.
Tuil, mej. K. van (1960 ?) - Gesloten Archief 00406
P. Warnersens’ Kamper Spreekwoorden, uitgeg. door G.G. Kloeke. pp. 1-3.
Annotatiescriptie Taalkunde
Tuil, mej. K. van (1960, ca.) - Gesloten Archief 00098
Vergelijkend onderzoek van:
-Van den Drie Blinden Danssen.
-De Ure vander Doot, van Jan van den Dale.
-De Vier Utersten, van Jehan Baptist Houwaert.
Tuil, mej. K. van (1960, ca.) - Gesloten Archief 00099
Het Uur U van M. Nijhoff; zijn structuur, zijn plaats in N.’s werk en zijn strekking.
Tuil, mej. K. van (1962 ?) - Gesloten Archief 00443
Fonologie en zijn verhouding tot de fonetiek.
N.a.v. B. v.d. Berg, Foniek van het Nederlands en Fonologie van het Nederlands en het Fries door A. Cohen e.a.
Doct. scr. Taalkunde
Uding, L. (1968-05) - Gesloten Archief 00386
De Nederlandsche Mercurius.
Uitendaal, Marco (1998-08) - Open Archief 00785
En opeens ... niks : niet-classificeerbare afasie en de adaptatietheorie.
Uitert, G.C. van (1987-07) - Open Archief 00143
Over Beb Vuyks verzameld werk.
Uitert, G.C. van (juli 1990) - Open Archief 01506
De herkomst van het zwakke praeteritum
Een oriëntatie in een netelig vraagstuk
Uljee, Marcel (1996-05 ) - Open Archief 00692
Zo’n woordje ’echt’, dat vind ik echt... : de representatie van genrespecifieke stijlconventies door ervaren schrijvers.
Urlings, Carlijn Elizabeth Geertje (2000-09) - Open Archief 00830
"Vrij geestig, maar geen fijn man" : commentaar op Jan van Hoogstratens twee gedichten ’De Cocceaanse Venus, of de Min onder de Kerkelingen’ en ’De bruiloft in Salomons Tempel, Ofte Vervullinge der Profetie van de Cocceaanse Vnus’ uit 1698.
Vaartjes, Gé (1982) - Gesloten Archief 01075-01076
Het wezen van het schrijverschap van Ina Boudier - Bakker.
Valk, Annie van der (1977-01) - Gesloten Archief 00920
Drie toneelstukken van Hugo Claus:
Een bruid in de morgen, 1953.
Suiker, 1958.
Mama, kijk, zonder handen, 1960.
Doct. scr.
Valk, Annie van der (1971) - Gesloten Archief 00890
Timbre de Cardone. Tragi-comedie van J.J. Starter.
Annotatiescriptie
Valk, Annie van der (1969-05) - Gesloten Archief 00388
"Timbre de Cardone" en "Daraide", twee tragi-comedies van Starter.
Valk, Jeanette van der (1969-11) - Gesloten Archief 00357
L.P. Boon: ’De voorstad groeit’.
Valk, Jeanette van der (1974-01) - Gesloten Archief 00642
Koning Oidipous van Sofokles en Oidipous, Oidipous van Mulisch: een vergelijking.
Doct. scr.
Valstar, Debbie (21 juni 2011) - Open Archief 01348
Gewoon echt gewoon, zeg maar
De pragmatische markeerder gewoon en de relatie ervan met zeg maar en echt
Valstar, Debbie (28 juni 2010) - Open Archief 01335
De zeg-maar constructie
Pleidooi voor een gediscrimineerd partikel
Vannes, G. (1982 ?) - Gesloten Archief 01070
Johannes Kinker’s "Almanzor en Zehra"
Varekamp, Marjan (14 juni 2011) - Open Archief 01362
"U steelt van de armen en geeft het aan de rijken"
(On)deugdelijke negatieve campagnevoering in het politieke verkiezingsdebat
Vavier, Annemarie (1997-08) - Open Archief 00746
’Maer met Lucifers valle So moesten wi vallen alle’ : op zoek naar de meest oorspronkelijke versie van de Middelnederlandse De reis van Sint Brandaan, op basis van de hel-episodes en de twaalfde-eeuwse wereld, opgenomen in het Comburgse handschrift en Handschrift-Van Hulthem.
Veen, Daniëlle van (25/08/’10) - Open Archief 01327
Als ik toch ook nog een paar woorden mag zeggen...
Een onderzoek naar humoradviezen in Nederlandstalige presentatieadviesliteratuur
tussen 1995 en 2009
Veen, Frank van (1988-08) - Gesloten Archief 01275
Verminderd aanwezig. Commentaar bij een reeks gedichten van Cees Nooteboom
Veen, Hetty van der (1998-08) - Open Archief 00790
Het handboek ’Zakelijke communicatie’ : een genderanalyse.
Veen, P.A.F. van (1953, ca.) - Gesloten Archief 00064
Enige opmerkingen over de rijmen in Coornhert’s Zedekunst dat is Wellevenskunste.
Veen, P.A.F. van (1953-06) - Gesloten Archief 00065
Opmerkingen over de Hofdichten.
Veen, P.A.F. van (1954, ca.) - Gesloten Archief 00066 I-II
De Soeticheydt des Buyten-Levens vergheselschapt met de Boucken. Over het Hofdicht als facet van een georgische literaire traditie.
Veen, Peter van (1986-05) - Open Archief 00057
Een descriptieve bibliografie van dichtbundels van E. du Perron.
Veenhoven , R.J. (1971-02) - Gesloten Archief 00974
Enkele hekeldichten van Joachim Oudaan (1628-1692), namelijk ie tegen Constantijn Huygens.
CS
Veerbeek, Jan B. (1972-02) - Gesloten Archief 00562
David Jaacob van Lennep: Hollandsche duinzang en Het belangrijke van Hollands grond en oudheden voor gevoel en verbeelding
Veerbeek, Jan B. (1975) - Gesloten Archief 00716
Het spel van Bruessele.
Doct. scr.
Veerbeek, Jan B. (1971-12) - Gesloten Archief 00604
S. Vestdijk: de Ziener.
CS
Veere, Jouk van der (1983) - Gesloten Archief 01123
Hort van Cruden (Nat. Bl. X, r. 14146) : een onderzoek naar Jacob van Marlants vertaaltechniek in het kruidenboek uit Der naturen Bloeme en naar de gebruikswaarde van deze receptenverzameling.
Veerkamp, Anna (1985-12) - Open Archief 00025
...En prettig leesbaar : een onderzoek naar ’aantrekkelijkheidsadviezen’ in boeken voor schriftelijke taalvaardigheid en leergangen Nederlandse taal voor het voortgezet onderwijs.
Vegt, Karen (26 januari 2010) - Open Archief 01282
‘Is dit kunst of zotternij?’ De receptie van het Duitse onderwerp in ‘Else Böhler, Duits dienstmeisje’ van S. Vestdijk van 1935 tot 2005
Vegt, Karen (juli/augustus 2011) - Open Archief 01379
"Wat u wilt doen, is in feite een steek-je-kop-niet boven-het maaiveld-uitmaatregel" (Mark Rutte)
De functie van neologismen in politiek taalgebruik
Vegt, Wim E. (1974-05) - Gesloten Archief 00743
"Johan Doxa" door Herman Teirlinck.
CS
Vegt, Wim E. (1974-12) - Gesloten Archief 00703
Braga. Uitgegeven door een dichtlievend genootschap.
CS
Vehof, Evelien (25 januari 2010) - Open Archief 01264
Seks moet weer normaal worden. Een studie naar de frames in het Nederlandse seksualiseringsdebat
Veld, H. van ’t (1970 ?) - Gesloten Archief 00466
Veluwse kanttekeningen bij een Utrechtse dissertatie.
Veld, Huub de (1994-03) - Open Archief 00597
Bijwoordelijke bepaling ... of rest? Een analyse van de taalkundige principes die het uitgangspunt vormen voor de behandeling van zinsuitbreiding in twee geïntegreerde taalmethodes voor negen- en tienjarigen.
Veld, Lia in ’t (1994-08) - Open Archief 00606
"Dat Indië zoo vreselijk is". Aanpassingsproblemen van de Europese vrouw in Nederlands-Indië, beschreven in Indische damesromans 1900-1940.
Veld, Simone (1996-08) - Open Archief 00731
Dan [=Maar] is van Vrouwen wel Lofwaerdighs yet te segghen? De discussie over vrouwen in de Nederlandse literatuur van de Renaissance.
Velde, Jan Willem van de (1986-11) - Open Archief 00077
Boekhandelaren en uitgevers in Leiden gedurende de periode 1830 - 1840.
Velden, D. van (1940 ?) - Gesloten Archief 00017
Lucas d’Heere, schilder en dichter uit Gent.
Velden, J.J.M. van der (1989-06) - Open Archief 00229
Hebben voorzetsels altijd de voorkeur boven voorzetseluitdrukkingen ?
Veldhorst, Olga (11/12/2009) - Open Archief 01289
De Tiendaagse Veldtocht. Het journaal van Eco de Wendt, Leidse jager en student
Veldt, E.M. in ’t (1990-06) - Open Archief 00370
Een analyse van allemaal.
Veldthuis, Marcella (13 augustus 2013) - Open Archief 01477
De literaire dood
Een onderzoek naar de wijze waarop auteurs van literaire thrillers zichzelf en hun werk legitimeren in het literaire veld
Velsen, Annemarie van (23 augustus 2006) - Open Archief 01060
Laten we het (niet) hebben overÉ de praeteritio. Een veelzijdige klassiek-retorische stijlfiguur
Velthoven, Paul van (1975-05) - Gesloten Archief 00925
Nederlands van Vlaamse en Nederlandse schoolkinderen, een vergelijkende analyse van hun taalgebruik.
Doct. scr.
Velthuizen, Ruud M.l.M. (1972) - Gesloten Archief 00559
Aernout Drost: De pestilenntie te Katwijk.
CS Historische roman
Velthuizen, Ruud M.L.M. (1971-12) - Gesloten Archief 00594
Over: Simon Vestdijk, Ierse nachten.
CS
Velthuizen, Ruud M.L.M. (1974) - Gesloten Archief 00705
Abraham Blussé: zijn eerste periode als dichter (1726-1756).
Doct. scr.
Veltman, Lenny (1998-06) - Gesloten Archief 01268
Die moghentheide der planeten : een Middelnederlands astronomisch traktaat in de Berlijnse Codex mgq 1404.
Veltman, Wietske (januari 2003) - Open Archief 00913
Alleen het gesproken woord telt. Hoe en waarom sprekers afwijken van speechteksten geschreven door professionele speechschrijvers
Velzen - van Roermund, Wies van (1977-08) - Gesloten Archief 00907
Zien in zeventiende-eeuwse taal: proeve ener lexicografische beschrijving.
Ven, Myra van der (1988-08) - Open Archief 00204
Het nieuwe geluid in Gorters Mei
Vendel, A.W.G. (1964, ca.) - Gesloten Archief 00125
Aran en Titus, en Medea van Jan Vos.
Vendel, A.W.G. (1964 ?) - Gesloten Archief 00452
Jan Vos’ Aran en Titus, of wraak en weerwraak. TTreurspel. [vlg. 1e ed. 1641].
Scriptie Taalkunde
Vendel, A.W.G. (1964 ?) - Gesloten Archief 00488
Nederlands en Deens.
Scriptie Taalkunde
Venekamp, Margreet (1985-02) - Open Archief 00008
Het leven op aarde van J. Slauerhoff : een interpretatie.
Venemans, D.C.W. (1970 ?) - Gesloten Archief 00861
De symboliek van de olifant bij Jacob van Maerlant en zijn voorgangers.
Doct. scr. bijvak
Venings, Suus (25 mei 2011) - Open Archief 01375
De eerste seconden
Inleidingsfuncties en -technieken in teksten op openingspagina’s van wervende websites van professionele tekstschrijvers
Veraart, Thijs (1981) - Gesloten Archief 01037
Lippijn, een onderzoek naar de bronnen en de funktie van een sotternie.
Verbeek - Kremer, I.E. (1965 ?) - Gesloten Archief 00285
Percey’s Reliques en de invloed daarvan op de Nederlandse Letterkunde.
Verbeke, Marian (1992-03) - Gesloten Archief 01257
Vorstenles en wereldbeeld : een onderzoek naar bewerkingstechniek, intentie en geïntendeerd publiek in Maerlants Alexanders Geesten.
Verbey - de Geus, Marike (1970-09) - Gesloten Archief 00794
Jac. van Looy
CS + notulen
Verbij - Schillings, Jeanne (1988-04) - Gesloten Archief 01234-01235
Historiën van heren, om oirloge ende wiisheit te leren : de Hollantsche cronyke van heraut Beyeren.
Verboom, Riet (1987-07) - Open Archief 00238
"Groots en meeslepend wil ik leven!" (H. Marsman) : Nederlands-Indië en Indonesië in het werk van Margaretha Ferguson.
Verdoorn, Aad (1980) - Gesloten Archief 00993
De Menschen van Constantijn Huygens. [Over 163 puntdichten in Korenbloemen.]
Vergunst, P.J. (1986-01) - Open Archief 00109
Aspecten van het literaire werk van J.K. van Eerbeek : een onderzoek naar de verhouding tussen zijn beeldend-verhalende en zijn psychologisch-problematisch proza.
Verhaar, Herman
(1972-11) - Gesloten Archief 00753
Couperus als naturalist. Couperus en Zola.
Verhaaren, Nina (mei 2010) - Open Archief 01281
Waarschijnlijkheidsargumenten in Reductio ad Absurdum-vorm. Een vruchtbare presentatiestrategie
Verhaaren, Nina (21 oktober 2011) - Open Archief 01419
Web- versus printteksten van mediapartnersgroup
Een wereld van stilistisch verschil?
Verhaegen, Linda (augustus 2011) - Open Archief 01440
De factoren die online nieuwsvideos doen scoren
Verhage, Claire (26 januari 2007) - Open Archief 01081
De onbegrensde mogelijkheden van de persoonlijke aanval
Waltons subtypen van het argumentum ad hominem
Verheij, A.N. (1993-07) - Open Archief 00557
De ’ontraadseling’ van de Heimelijkheid der Heimelijkheden : een onderzoek naar Jacob van Maerlants bewerking van de Secretum Secretorum.
Verheij, Kim (29 juni 2010) - Open Archief 01344
Alsof ze ondergeschikt zijn!
Bijzinnen zonder hoofdzin: de mogelijkheden in het Nederlands
Verheij, Kim (7 juli 2011) - Open Archief 01350
Het verschil tussen als-zinnen en v1-conditionelen
Als iemand het weet, dan ben ik het wel
Verheij, Klaar (1994-06) - Open Archief 00764
Het leven op een Indische plantage : een analyse van de roman ’Heren van de thee’ van Hella S. Haasse.
Verheij, M. (14 mei 2004) - Open Archief 00953
`Gy ziet ik ben een man van orde’
Leven en werk van Jan Frederik Oltmans (1806-1854)
Verheij, Nina (juni 2007) - Open Archief 01098
Werkelijkheid en fictie: De vos, wolf en leeuw in Der naturen bloeme en Van den vos Reynaerde
Verheij, Nina (december 2008) - Open Archief 01206
Aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid?
Analyse en beoordeling van waarschijnlijkheidsargumentatie
Verhelst, Margriet (1991-07) - Open Archief 00444
Doceren met behulp van Dautzenberg: een onderzoek naar de plaats van Nederlandse literatuur, Geschiedenis, bloemlezing en theorie in het literatuuronderwijs, het gebruik ervan in de klas en de ervaringen met en opvattingen over het boek.
Verhey, Henk (1990-06) - Gesloten Archief 01248
Over fascistische jeugdlectuur (1930-1945).
Verhoef, Leen (1973-02) - Gesloten Archief 00581
Over: J. Slauerhoff, Het lente-eiland
Verhoef, Loes (1984-09) - Gesloten Archief 01159
Doemdenken avant-la-lettre : Adriaan van der Veens Geld speelt de groote rol in relatie tot ’de nieuwe generatie’.
Verhoeff, L. (1979) - Gesloten Archief 01002
Arturs doet in vergelijking met Oudfranse handschriften van de Mort Artu.
Doct. scr.
Verhoeven, Garrelt (1991-08) - Open Archief 00509-00512
Voor weynigh geldt: leven en werk van de Amsterdamse boekdrukker/boekverkoper Gillis Joosten Saeghman. 4 delen:
I: Tekst. II: Chronologische bibliografie. III: Bibliografie almanakken en prognosticaties. IV: Bibliografie reisuitgaven.
Verhoeven, Gerrit (juni 2003) - Open Archief 00982
Het verlangen naar verre markten in de herfst van deZuidelijke Nederlanden
Het belang van Antwerpen en Brussel in de internationale boekhandel (1665-1675)
Verkleij, Th.C.J. (1967 ?) - Gesloten Archief 00530
[Bespreking van:] Droste, F.G.: Grondbeginselen van de Nederlandse grammatica. 2e dr. Den Haag, 1965.
Scriptie Taalkunde
Verkleij, Th.C.J. (1974) - Gesloten Archief 00667
Over de verwijzing door het persoonlijk en het aanwijzend voornaamwoord in het Nederlands.
66 p.
Verlinde, N.M.S. (2000-05) - Open Archief 00863
Voorlichtingsteksten op het internet : een analysemodel ter bevordering van de begrijpelijkheid
Vermaas, L. (1962, ca.) - Gesloten Archief 00108
De liederenbundels van Johannes Stalpaert van der Wielen.
Vermaas, L. (1961 ?) - Gesloten Archief 00539
Johannes B. Stalpaert van der Wielen: 4 liederen.
Annotatiescriptie Taalkunde
Vermaas, L. (1961, ca.) - Gesloten Archief 00405
De zogenaamde ’Voorzetsels’, een afzonderlijke woordsoort of niet?
Vermaas, L. (1962-05) - Gesloten Archief 00109
De poëzie van D.J. Opperman. Van Kontrak tot Hosanna, van Verstellasie tot Hymne.
Vermanen, Jerry (29 september 2010) - Open Archief 01300
Informatie in woord of beeld
Vermeijden, P. (1966 ?) - Gesloten Archief 00502 (scriptie) + 00502A (bijlage)
Andries de Hoghe, 20 strofen
Annotatiescriptie Taalkunde
Vermeijden, P. (1966) - Gesloten Archief 00129 (2 exx.)
Verschijningsvormen van het madrigaal in Nederland. (Met melodieën)
Vermeijden, P. (1966 ?) - Gesloten Archief 00524
De onvoltooide [over taalgebruik van muziekrecensenten].
Scriptie Taalkunde
Vermeulen, Alice (25 oktober 2006) - Open Archief 01076
Adolescentenromans bekeken door adolescenten
Een onderzoek naar verschillen tussen adolescentenliteratuur voor jongeren en adolescentenliteratuur voor volwassenen
Vermeulen, Frank (1987-05) - Open Archief 00135
De Indische mythe : een analyse van vier romans over de problematiek van de tweede generatie Indische Nederlanders.
Vermeulen, L.H. (1988-12) - Open Archief 00281
-Sijn gheselle was daer ne ghein- : een onderzoek naar de ontwikkeling van ridder Walewein in de Middelnederlandse Arturliteratuur, gerelateerd aan de Duitse Gawein en de Franse Gauvain.
Vermuë, Christianne (1996-08) - Open Archief 00716
De trap van Rittenburg : een beschrijvend correlationeel onderzoek naar de machtsrelaties in de boeken ’Adriaan en Olivier’ en ’Olivier en Adriaan’.
Vernooij, Laura (1990-08) - Open Archief 00481
Attitudes van Nederlanders en Turken tegenover de standaardvariëteit in oppositie met ethnisch Nederlands.
Verreijen, Vincent (1989-08) - Open Archief 00241
Wonderen in de Lancelot-compilatie.
Verschaeve, Mia (1991-05) - Open Archief 00486
Het gespreksboek : een communicatiemiddel voor afasiepatiënten.
Verschuijl, Valérie M. (1995-09) - Open Archief 00679
Sterke tekst of slap verhaal? Hardop-denkonderzoek naar criteria voor tekstkwaliteit.
Verschuur, Serieke A. (1971-03) - Gesloten Archief 00142
J.F. Oltmans: leven en historische romans. (Slot Loevestein en Schaapherder)
Verschuur, Serieke A. (1970-05) - Gesloten Archief 00535
Theodoor Rodenburg, Alexander.
Annotatiescriptie Taalkunde
Verschuur, Serieke A. (1969-02) - Gesloten Archief 00391
De tragi-comedies in het toneelwerk van Ridder Theodoor Rodenburg.
Versleijen, Katja M.J. (1998-01) - Open Archief 00773
Stelt u wat voor? Een analyse van het indienen of beoordelen van voorstellen in MR-vergaderingen naar aanleiding van het cahier ’Communicatie in de MR-vergadering: inhoud en vorm’.
Versseput van Breukelen, Tonny (1988-09) - Gesloten Archief 01228
"Swarte meukens met witte hoykens": een onderzoek naar wonderen en fabels in zeventiende-eeuwse reisverhalen over Voor-Indië en Sri Lanka.
Versteegh, Justine (25 oktober 2011) - Open Archief 01445
Wat is `nieuws’ voor Man Bijt Hond?
Een etnografisch onderzoek naar de nieuwswaardecriteria in de actualiteitenrubriek van het televisieprogramma Man Bijt Hond
Versteegh, Justine
Thijssen, Anne (1 juli 2010) - Open Archief 01404
Balkenende: `De ideale kandidaat’
Onderzoek naar de beeldvorming van Balkenende in kranten
Verstraate, Hans (1992-08) - Open Archief 00548
De Minnepraat van Johan de Brune de Jonge.
Verweij - Verhage, Ellen (1987-11) - Open Archief 00174
Van De Civitate Dei tot Vande Stadt Godts : een onderzoek naar het taalgebruik in een zeventiende eeuwse vertaling.
Verzijlbergh, Hanne (2002-08-12) - Open Archief 00906
Horen, zien & voelen met infinitiefcomplement. Een vergelijking met causatiefconstructies en zinnen die een beknopte complementzin bevatten
Vette, Edwin de (14 juni 2012) - Open Archief 01572
Mopperende klerken in een marmeren burcht
Onderzoek naar de samenspraak van de wijze mannen in de `camere der wijsheden’
in de Torec
Vette, Edwin de (15 juli 2014) - Open Archief 01580
De vroomste Sarrasijn
De representaties van Saladin in Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen
Vierhout - de Vries, Marjolein (1993-06) - Open Archief 00575
"Indië heeft toch ook nog andere waarde, dan die zich in geld laat uitrekenen" : over het leven en werk van G.J.P. (de la) Valette (1853-1922).
Vincent () -

Vink, Christina (2001-06) - Open Archief 00887
Lucas Rotgans : De Zedelessen uit d’oude Verdichtzelen.
Vink, Deborah (30 april 2009) - Open Archief 01221
Stoere kerels versus kittige grietjes
Een onderzoek naar gendergeladenheid in vier recente kinderboeken met als hoofdpersoon een duo bestaande uit een jongen en een meisje
Vink, Gertrude (1997-07) - Open Archief 00732
Spontane taalanalyse van de simultaan verworven twee talen van 5/6-jarige meertalige kinderen.
Vink, Leendert de (1994-12) - Open Archief 00666
Structuurverlies in het dialect van Katwijk aan Zee : de dialectontwikkeling binnen het Randstadgebied vergeleken met die daarbuiten.
Vink, Marleen (oktober 2003) - Open Archief 00926
`Aartsliefhebber van Indië’. De uitgever Gualtherus Kolff te Leiden 1870 -1881
Vinke, Marloes (21 juli 2011) - Open Archief 01372
`Ach, de literatuur, het verveelt nooit. ’
Een onderzoek naar de parallellen tussen de Mare-columns van Christiaan Weijts en zijn romans Art.285b en Via Cappello 23.
Vinke, Marloes (22 januari 2013) - Open Archief 01519
De afstand tussen leider en volk
Een onderzoek naar het verschil in `social distance’ bij Obama en Khadaffi op basis van hun portrettering in de media
Visser, Ariane (1990-09) - Gesloten Archief 01250
Honderd jaar Nederlandse studentenliederen in de zeventiende eeuw (1575-1675)
Visser, Cees (1986-11) - Open Archief 00083
Het IPP-effect in het Nederlands.
Visser, Daniëlle (20/12/2012) - Open Archief 01496
Omdat het beleefd is, zeg maar
De reden waarom mensen zeg maar gebruiken
Visser, Daniëlle (9 september 2014) - Open Archief 01581
Als het bijdraagt aan effectiviteit, dan moet het wel een strategische manoeuvre zijn
Conditionele als-zinnen geanalyseerd als strategische manoeuvres in wetenschappelijke artikelen en de plenaire vergadering van de Tweede Kamer
Visser, Marike (1999) - Open Archief 00815
Genderwijzer : richtlijnen met behulp waarvan jeugdboeken op genderlading beoordeeld kunnen worden.
Vliet, Carla van (1995-08) - Open Archief 00676
Een administratief beroep? Ja, zoiets als secretaresse toch. De leesbaarheid en begrijpelijkheid van de voorlichtingsteksten van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Vliet, Janneke van (2001-08) - Open Archief 00847
"Een zielstorende verwarring" : over de ziekte van Eline Vere.
Vliet, Lisette van (31 januari 2009) - Open Archief 01274
Nederlandse dagbladredacties in verandering. Hoofdredacteuren aan het woord over bezuinigingen, koerswijzigingen en het nieuwsaanbod in de periode 2007-2009
Vliet, M.L. van (2002-5) - Open Archief 00888
"Met gunstig advies doorgezonden". Kinderboeken tijdens de Tweede Wereldoorlog, uitgegeven bij Van Goor, Van Holkema & Warendorf en Kluitman
Vliet, Remco van (1989-08) - Open Archief 00339
Misgeschoten, toch gescoord : een onderzoek naar vernederlandsing van Engelse sporttermen.
Vliet, Ruben van (2013) - Open Archief 01543
De taal van online routeplanners
De keuze tussen de imperatief en de infinitief
Vloed, C.A. (Kees) van der (1992-09) - Open Archief 00531
De liefde in het geding : een bijzonder epithalamium uit de achttiende eeuw en de strijd der seksen.
Voituron, Manon (24 juni 2013) - Open Archief 01557
Kafkaëske opvattingen in een sadistisch jasje
Een interpretatie van Grunbergs De man zonder ziekte in het licht van Kafka’s Het proces
Vollebregt, Stefanie (25 juni 2009) - Open Archief 01234
Vwo 3 passeert de grens
Een vergelijkend onderzoek naar adolescentenliteratuur in vwo 3
Vollebregt, Stefanie (4 augustus 2011) - Open Archief 01386
Strategisch manoeuvreren tussen de verantwoorde, sturende parafrase en de drogreden van de stroman
Vollinga, Petra (1993-01) - Open Archief 00546
Leest u verder of niet ? Een onderzoek naar de meest stimulerende tussenkop in de liefdadigheidsfolder.
Volten, Cynthia (1985-05) - Open Archief 00022
Portretgedichten in de Hollantsche Parnas.
Vondenhoff, P.A.P.M. (1995-08) - Open Archief 00645
Julius Ceasar in de Nederlanden : een kritische editie van De schoone historie van Julius Ceasar ende de Romeynen.
Voogt, Lisanne (10 augustus 2013) - Open Archief 01558
Ziekte in jeugdliteratuur
Over de representatie van zieke protagonisten in jeugdliteratuur
Voorde, Lisette ten (oktober 2003) - Open Archief 00994
Een plekje in het bos van literatuur
Hoe zijn de dierenverhalen van Toon Tellegen te plaatsen in de literaire traditie?
Vooren, Rob (1978-04) - Open Archief 00097
God ontmaskerd : een schets van historie en bloei van de Nederlandse en Vlaamse science fiction, gevolgd door een onderzoek naar de religieuze aspecten in 25 Nederlandstalige science fiction-verhalen.
Vooren, Rob (december 1975) - Gesloten Archief 00842
Een bespreking van "Levensbloesem" (1937) van Stijn Streuvels
Vooren, Rozemarijn van der (13 augustus 2008 ) - Open Archief 01187
Met andere woorden
De theorie en praktijk van pragmatische argumentatie: een bijdrage van framingonderzoek aan de normatieve argumentatietheorie.
Vooren, Rozemarijn van der (20 november 2009) - Open Archief 01270
De vorm van de vraag en de vraag voor de vorm. De invloed van de regels van de institutionele context op het argumentatieve taalgebruik in het vragenuurtje van de Tweede Kamer
Voorn, Marieke (26 maart 2012) - Open Archief 01450
Pedofiele priesters, cover-ups en institutioneel falen
Een onderzoek naar frames in de Amerikaanse berichtgeving over het seksueel misbruik door priesters in de Katholieke Kerk
Voortman, Berber (1988-09) - Open Archief 00293
Taalattitudes, taalgedrag en dialectkennis : een verkennend onderzoek bij middelbare scholieren in de Achterhoek.
Voortman, Wim (1989-02) - Open Archief 00221
Een dubbele Janus? De satiricus in de HISTORIE VAN B. CORNELIS ADRIAENSEN VAN DORDRECHT.
Vorst, Pascale van der (januari 1998) - Open Archief 01133
Aanvulling op de Catalogus-Skura (1996) / (Voortitel) Catalogus van in Nederland gedrukte boeken (1500-1800) in de universiteitsbibliotheek van Wroc aw
Vorst, Saskia van der (april 1993) - Open Archief 00937 (ontbreekt in archief; ex. bij W. van Anrooij)
Een geschiedenis van de Rijmkroniek van Holland, een onderzoek naar auteur, tekst en contekst
Vos - van Dijk, Mieke de (1989-07) - Open Archief 00401
Lexicaal - semantische vormingspatronen voor samenstellingen in de semantische klasse der plant- en diernamen : object van onderzoek: samenstellingen met -vlinder als tweede lid.
Vos, A.V. de () -

Vos, Caroline (februari 2005) - Open Archief 00957
"Un florin epargné est un florin gagné"
De Amsterdamse boekhandelaar Pieter den Hengst en zijn internationale correspondentie
Vos, Imke (1999-08) - Open Archief 00798
Een emotioneel beladen vlucht : een studie naar pathos-uitingen in betogende teksten.
Vos, Paul de (1982-06) - Open Archief 00105
Het vooroorlogse literaire werk van W.A. Wagener : onderzoek naar de relatie simultaneïsme - crisis.
Vos, Tim (2007 - ’08) - Open Archief 01149
Wie vertelt de Waarheid op het Web?
Over het belang van transparante berichtgeving binnen de voetbaljournalistiek
Vreede, S.P.A. de (1998-08) - Open Archief 00767
"Zij is slechts een eenvoudige dessavrouw" : het beeld van de inheemse vrouw in de populaire Indische literatuur in de periode 1900 tot 1950.
Vreeswijk, Willem (1988-09) - Open Archief 00196
De dood in het werk van Gerard Reve.
Vrehen, Astrid (1988-09) - Open Archief 00403
Toneel en toneelspelers.
Vreugd, Ariënne de (18 januari 2013) - Open Archief 01516
Niets is wat het lijkt
De verkenning, evaluatie en creatie van een nieuw gelaagd analysemodel voor bewegend beeld
Vries, Christa de (1985-11) - Open Archief 00044
Isaac Groneman (1832-1912), een vriend van Indië.
Vries, Cornelis de (1988-03) - Open Archief 00254
De reisverhalen van Bob den Uyl.
Vries, Frederieke de (24/01/’08) - Open Archief 01148
Ethical dilemma’s in South African tabloid photojournalism
Vries, Inge de (1991-08) - Open Archief 00507
Johannes du Vivié: Leids boekverkoper en veilinghouder.
Vries, Inge P.M. de (1992-01) - Open Archief 00497
Metonymie bij muziekinstrument-namen.
Vries, Inge Philomena Maria de (1992-06) - Open Archief 00518
Sekseverschillen in argumentatief taalgebruik.
Vries, S.E. de (februari/maart 2006) - Gesloten Archief 01289
De handschriftelijke overlevering van de gebeden bij de Gregoriusmis
Vriesendorp - Gijsbers, Judith (1986-04) - Open Archief 00054
"Ik ben een mier in ’t midden mijns gemijmers" : een onderzoek naar de levensbeschouwing van Louis Couperus in de periode 1920-1923.
Vroegindeweij, Bibiane (13 juni 2011) - Open Archief 01378
Interpretatiemethoden uitgebreid
Over het verschil tussen analogie-argumentatie en extensieve interpretatie in het strafrecht
Vroom, Gerrit; Waaijers, Marlijn (1986-05) - Open Archief 00053
Turkse kinderen verbeteren hun Nederlands : een onderzoek naar monitor-aspecten in het Nederlandse taalgebruik van Turkse kinderen op de basisschool.
Vroomen, Pim de (1969) - Gesloten Archief 00472
Den Spieghel der rechtvoordering van Jacob Duym (1600)
Vroomen, Pim de (1969) - Gesloten Archief 00473
Krantekoppen, typografie en structuur
Vrugt, T.D.M. (1998-05) - Open Archief 00775
Vice Versa : bijdrage tot precisering van het conbtextbegrip uit de pragma-dialectiek door de wisselwerking tussen discussie en context in acht te nemen.
Vuuren, Marie-José van (1988-06) - Open Archief 00290
Nieuwe vormen van publiciteit voor boeken en schrijvers rond 1930.
Waaijenberg, Henk (1978) - Gesloten Archief 00936
Annes Johan Vitringa 1827 - 1901
Een levensbeschrijving. Een overzicht van zijn werken
Waal, Y.L.M. de (aug. 1988) - Gesloten Archief 01243
Over de taal in de Klucht van de Quaksalver en de Klucht van de Weyery van Willem Godschalck van Focquenbroch
Waard, Judith de (juli 2007) - Open Archief 01101
De Slippery Slope. een emotionele drogreden?
Waayenberg, H. (1976/’78) - Gesloten Archief 00903j
C. van Koetsveld, Schetsen uit de pastorij te Mastland
Wackers, Dunja (juli 2012) - Open Archief 01478
Als het beleid een gezicht krijgt, dan wordt het hart week
Een vergelijkende analyse van metafoorgebruik in de politiek
Wackers, Martijn (22 augustus 2008) - Open Archief 01166
‘DûhÉ.wat jij?’
Een analyse van de stijl en het taalgebruik van jongerennieuwssite NOS Headlines.
Wackers, Martijn (18 maart 2008) - Open Archief 01167
‘Het einde is nabij.’
Het effect van slotaankondiging in toespraken op waardering en retentie.
Wage, H.A. (4 januari 1951) - Gesloten Archief 00049
Het Hollands karakter van Jan Luykens poëzie
Wagelaar, J. (juni 1974) -
Jacob Vosmaer (1783 - 1824)
Wagemaker, Wendy (11 juni 2007) - Open Archief 01104
Hella S. Haasse en Jonathan Safran Foer
Wagemans, K.M. (1982) - Gesloten Archief 1051
De ontwikkeling van de historische roman in Nederland in de periode 1815 - 1840
Wakelkamp, Guus (juni 1983) - Gesloten Archief 01104
De Pleiziervaart: korte verhalen van Arthur van Schendel: een onderzoek naar stilistische en inhoudelijke elementen
Wal, Marijke van der (17 mei 1972) - Gesloten Archief 00575
Slauerhoff. Het leven op aarde
Wal, Willemijn van der (27 oktober 2005) - Open Archief 01009
Hoe actief passen jonge kinderen de passief-constructie toe?
Een replicatie van Tomasello’s onderzoek naar de verwerving van de passief-constructie
Walraven, Marja (2000-08) - Open Archief 00851-00852
Een lot uit de loterij : de loterij-aantekeningen van Philippus Antonius Suyskens (1673-1741). Dl. I: 00851.
Dl. II: Met bijlagen en transcripties (00852).
Walstijn, Elise van (2002-07) - Open Archief 00905
Van gymnastiekpak tot gewaad. Een vergelijkend onderzoek naar drie versies van de opera Merlijn van S. Vestdijk en W. Pijper
Walters, Jacco (2001-06) - Open Archief 00874-00875
De geschiedenis van een herschrijving : vergelijking tussen "Kind tussen vier vrouwen", "Sint Sebastiaan" en "Surrogaten voor Murk Tuinstra".
Met bijlage (00875).+-
Waning, Thomas (2012) - Open Archief 01529
De vermenging van informatie en entertainment in de Nederlandse televisiejournalistiek
Een onderzoek naar de genrekenmerken van infotainment in televisienieuws
Warnar, Geert (1988-03) - Open Archief 00332
Het Ridderboec (ca. 1415) : een allegorisch traktaat uit Groenendaalse kring.
Warners, Pascale (1995-07) - Open Archief 00658
Taalgebruik als brug tussen huisstijl en"stijl van het huis"? Een onderzoek naar brochures en huisstijl van de Rabobank in vergelijking met de Postbank, de ING Bank, de ABN AMRO en de VSB Bank.
Wasmus, Mia (1988-02) - Open Archief 00191
Systematisch onderzoek naar de (voor)oordelen over het Spaans en het Nederlands : Nederlanders over het Spaans en Spanjaarden over het Nederlands.
Waszink, Vivien (juni 2003) - Open Archief 00991
`Leuk is anders’
De betekenis van het Nederlandse woord `leuk’
Weeda, Ard (2000-10) - Open Archief 00826
Het Prestige van het Ongewone : over schizofrenie in "De Redding van Fré Bolderhey" van Simon Vestdijk.
Weeda, Ard (2000-06) - Open Archief 00839
Het Prestige van het Ongewone ; over schizofrenie in "De Redding van Fré Bolderhey" van Simon Vestdijk.
Weeda, Johanna (augustus 2011) - Open Archief 01371
De taalsituatie aan het eind van de achttiende eeuw in het Noorden van Nederland: uniform of toch niet?
Morfologische en spellingsvarianten onderzocht in taalbeschouwende werken en grammatica’s, gedrukte lectuur en literatuur en vier egodocumenten
Weekhout, Ingrid Marlies (1994-07) - Open Archief 00618-00619
Een provocatie. Vondels Poesy, ofte verscheide gedichten, het tweede deel uit 1647.
Weger, Marieke de (2001-06) - Open Archief 00866
Gender in tekstconventies : een analytisch onderzoek naar mogelijke genderlading van vaste tekststructuren.
Wehrmann, Caroline (1987-03) - Open Archief 00179
Identificatie van ’twijfel’ in de confrontatiefase van conversationele discussies.
Wehrmann, Pim (1987-11) - Open Archief 00180
Mediale constructies en de notie adverbiaal argument.
Weide, Joke van der (1989-07) - Open Archief 00250
Is er sprake van een bevooroordeelde blik ten gunste van mannen in geschreven teksten? Een onderzoek naar de wijze waarop mannen en vrouwen geïntroduceerd worden in opiniebladen.
Weijden, Ellis van der (1992-09-25) - Open Archief 00527
Vraie rime ende ware woerd : de rijmtechniek van Jacob van Maerlant in Alexanders Geesten en de Rijmbijbel.
Weijermars, Jojanneke (oktober 2012) - Open Archief 01501
Zij hebben iets van een raadsel
Een onderzoek naar het gebuik en de distributie van hebben iets van en hebben zoiets van vanaf de negentiende eeuw tot heden
Weijmans, E.F. (1993-10) - Open Archief 00609
Een Vlaamse furie in de vlakke landen. Monika van Paemel in de Vlaamse en Nederlandse kritieken.
Weitenberg, Julia (1988-07) - Open Archief 00213
Thema’s, motieven en onderwerpen : een systeem voor zeventiende-eeuwse inhoudselementen.
Wel - Hooijmans, Trudy van (1988-09) - Open Archief 00200
"Kees de jongen" van Theo Thijssen.
Wel, Margriet van der (augustus 2007) - Open Archief 01134
Joke van Leeuwen. De werkinterne en werkexterne poetica van een dubbelpublieksauteur.
Well, Esther van (10 september 2004) - Open Archief 00958
"Holland nu gelukkig van Franse slavernij ontslagen zijnde zo zullen de zaaken gaande weegs in ordre koomen & de correspondentie onbelemmert voort gaan."
De correspondentie tussen Engelse boekverkopers en Luchtmans van 1813 tot 1822
Welther, Linda Teresa (1994-07) - Open Archief 00627
Was Ina Boudier - Bakker na 1950 vergeten? Doctoraalscriptie over de ontvangst van het latere werk van Ina Boudier - Bakker.
Wemelsfelder, L. (ca. 1960) -
Is Diederic van Assenede de dichter van Beatrijs?
Wemelsfelder, L. (ca. 1960) -
Lanseloet van Denemerken
Wemelsfelder, L. (Leonie) (ca. 1960) -
Experimenten van Geerten Gossaert. Een analyse der gedichten
Wenink, Lisette (1991-02) - Open Archief 00438
Beschouwingen beschouwd. Bolkestein, Lubbers en Kok op redelijkheid getoetst
Wennekes, Anniek (07/07/’2013) - Open Archief 01583
Hedendaagse relevantie van Cicero’s verdedigingstopen
Wensink, Janin (1998-03) - Open Archief 00771
Een bespreking van de vertelsituatie in Andre Brinks ’Die kreef raak gewoon daaraan’.
Wensveen, Jannie van (1986-06) - Open Archief 00080
De novelle ’Dreverhaven en Katadreuffe’ van F. Bordewijk : een voorstudie van zijn ’Karakter’ ?
Wensveen, Nicolette (januari 2012) - Open Archief 01502
Jongerenliteratuur op de kaart?
Onderzoek naar de Grote Jongerenliteratuur Prijs (GJP) en de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs (DJP)
Werkman, Petra (1987-09) - Open Archief 00154
Wie schrijft, die blijft? Achterrgronden van het commerciële succes van een roman-debuut : een onderzoek naar 36 roman-debuten uit de periode 1980-1984.
Wesel, H.G. van (29 april 2010) - Open Archief 01286
Paul van Ostaijen en zijn Bezette stad
Wessel, Christa (1995-07) - Open Archief 00682
Partikels in kindertaal
Wessels, Adinda (23 juni 2006) - Open Archief 01174
Wat moet dat daar?! Vraag als bevel
Wessels, Adinda (19 maart 2010) - Open Archief 01276
De retorische functie van negatie in Reductio Ad Absurdum-argumentatie
Westen, M.L. van (2000-09) - Open Archief 00871-00872
Leesgedrag en lectuurconsumptie van het Middelburgse leespubliek : een steekproef.
Met bijlagen (00872).
Westerdijk, Jos (19/05/’71) - Gesloten Archief 0775
Gerard Walschap `’Het Gastmaal"
Westerdijk, Jos A.P.M. (04/02/’71) - Gesloten Archief 0986
Valentijn en nameloos
Westhuis, J.M. (1999-07) - Open Archief 00795
Eind goed al goed? Onderzoek naar de kenmerken van het slot van het ridderepiek
Westman, Jack (1988-06) - Gesloten Archief 1232Open Archief 00784
De compromisloze afwijzing van het bestaande : over De (ver)wording van de jongere Duerer, de debuutroman van Leon de Winter.
Wetering, Th. J. van de (1988-08) - Open Archief 00292
Rood Paleis en Veuve Vesuvius : een vergelijkend structureel onderzoek.
Wetschewald, Stefan (3 september 1993) - Open Archief 00945
De kroniek van Arnold von Anrath. Exemplarisch onderzoek naar de taalgeschiedenis van de Nederrijnse stad Wesel aan het einde van de 16e eeuw
Wezel, René (1988-09) - Open Archief 00208
"Na het studenten-leven" en "De bijhang der geleerde wereld" : twee beroepsphysiologieën van Jan de Vries.
Wiel, Eveline aan de (augustus 2012) - Open Archief 01495
De argumentatietructuur in de motivering van uitspraken van de Raad van State over persoonlijke beleidsopvattingen
Wiel, Eveline aan de (11 juli 2006) - Open Archief 01091
De wijzende vinger in de StemWijzer. Onderzoek naar sturing in de vraagstellingen van de StemWijzer
Wiel, Jeroen van de (1990-12) - Open Archief 00430
Een Vlaamse god daalt neder : over Herman Brusselmans en thema’s in zijn oeuvre.
Wielaard, Britta (1 april 2012 ) - Open Archief 01530
Natuur
Toegevoegde waarde?/!
Interactie op de website van National Geographic Nederland-België
Wieringa, Elsbet (6 november 2003) - Open Archief 00995
Een semantische analyse van partikelwerkwoorden met een nominale of adjectivale basis in het kader van de constructiegrammatica
Wieringen, Marian J.G. van (1986-11) - Open Archief 00082
Palatalisatie in de bollenstreek.
Wieringen, Van (?) (1976 ?) - Gesloten Archief 00828
Vermeylens levensloop en ontwikkeling.
Wigt, Robbert Michaël (22-07-2013) - Open Archief 01571
"Mag ik u iets zeggen?
Wordt helemaal niks!"
Over de benadering van politici door interviewers in De Wereld Draait Door en Buitenhof
Wijdh, Ernestine (1996-08) - Open Archief 00739
Onvoltooid verleden tijd : de verwerking van Indische kampervaringen in literaire werken.
Wijgerse, P.M. (2002-07) - Open Archief 00900
In afwachting verblijven wij.....
een analyse van brieven van Van Goor aan Nienke van Hichtum
Wijk, E.L. van (14 augustus 2008) - Open Archief 01175
En dat is absurd!
Een corpusonderzoek naar de vorm- en formuleringskenmerken van de reductio ad absurdum.
Wijk, Eva Louise van (21 augustus 2009) - Open Archief 01245
Word geen slaapzzzzzz...
Een literatuurstudie naar de mogelijke effecten van drie communicatietechnieken in de slaaprijder-slogan op het gedrag van weggebruikers
Wijk, Jeannine van (1988-11) - Open Archief 00473
Van vrouwen comt ons alle ere (P) : een onderzoek naar de positie van de vrouw in de Middelnederlandse Arturromans.
Wijnhof, Hans (1986-06) - Gesloten Archief 01195
Broer Jansz van Amsterdam (1603-1652) drukker/boekverkoper/courantier : een onderzoek naar het fonds van een 17de-eeuwse Amsterdamse drukker/boekverkoper.
Wijnmaalen, Sanne (24 oktober 2006) - Open Archief 01072
Teleblik: beeld(ver)vorming? Een onderzoek naar de bijdrage van de onderwijsportal Teleblik aan het geloof in de verzetsmythe in Nederland, anno 2006
Wildeman, Annemieke (1999-01 ca.) - Open Archief 00817
Het teken van Jona : een schrijver op zoek naar zijn identiteit.
Wildeman, Joost (1986-12) - Open Archief 00093
Om te cortene den tijt : onderzoekingen naar cour d’amour-traditie in enkele Middelnederlandse teksten.
Wildenburg, Birgit (1992-04) - Open Archief 00502
Complimentresponses en sekse: een onderzoek naar de verschillen in complimentresponses tussen mannen en vrouwen.
Wildschut, Charlotte (1991-08) - Open Archief 00626
Den Pyl der Liefden van Arnoldo Cobbault : een globale verkenning van bundel en schrijver.
Willemse, Nicole (15/07/2013) - Open Archief 01548
"Verzen als virus"
Een onderzoek naar de versinterne en -externe poëtica van Ramsey Nasr als Dichter des Vaderlands
Willemse, Nicole (9 juli 2012) - Open Archief 01467
Twee maagden onder de loep
De Middelnederlandse legenden van Lucia en Agatha (Universiteitsbibliotheek Leiden, LTK 283)
Winden, Astrid van (2001-08) - Open Archief 00880
Misschien toch gewoon lastig te vertalen : over de vertaalbaarheid van twee stijlmiddelen in "Een hart van steen" van Renate Dorrestein.
Winkelmolen, Liesbet (1989-08) - Open Archief 00335
Rijmdwang : aspecten van Elisabeth Eybers’ poëtica.
Wismans, Laura (11 juli 2011) - Open Archief 01405
Datajournalistiek in vele vormen
Genreonderzoek naar journalistieke interactieve datavisualisaties
Wit, Hendrik-Jan de (2002-06-28) - Open Archief 00889
`Terugreis van Java naar Europa met de zoogenaamde Engelsche overlandpost, in de maanden September en October, 1848’ door Dr. F. Junghuhn. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Hendrik-Jan de Wit. Met platen.
Wit, Iris de (april 2013) - Open Archief 01563
Hoe literair is de literaire thriller?
Vergelijkend onderzoek naar de literaire thriller, thriller en roman
Wit, Iris de (24-06-2011) - Open Archief 01349
"Tot puijnhoop geslaagen"
Kennismaking met `Brieven als Buit’ in de klas
Wit, J.H. de (1982-03) - Open Archief 00098
Het religieuze en sociale aspect in het literaire werk van Albert Kuyle.
Wit, Madeleine de (3 juli 2009) - Open Archief 01235
`Een open zoeken naar waarheid is niet langer aan de orde’ Ton Derksen - Het O.M. in de fout
Acceptatie van waarschijnlijkheidsinformatie in rechtszaken van nu
Wit, Madeleine de (28 juni 2011) - Open Archief 01358
Eerlijk gezegd raakt de eerlijkhheid op de achtergrond
Het gebruik van eerlijk gezegd’ als beleefdheidsstrategie en als strategische manoeuvre
Witte, Lydia (1995-08) - Open Archief 00667
Ter Braak: ’Een schoolmeester die in de ideeën is gegaan’ : een onderzoek naar zijn beoordelings- en selectiecriteria.
Witteloostuyn, Deirdre M. van (1994-07) - Open Archief 00602
Een omgevallen boekenkast. Een onderzoek naar de bibliotheek van een Leidse burgemeester uit de achttiende eeuw, aan de hand van een veilingcatalogus.
Woldhuis, Auke (1994-08) - Open Archief 00632
Klankvariabelen in het Dordts.
Wolfert, Kirsten (22/07/’07) - Open Archief 01105
Woutertje Pieterse Prijs, Hoe oordeelt de jury van de Woutertje Pieterse Prijs?
ML, Helma van Lierop
Wolfert, Kirsten (16 maart 2009) - Open Archief 01208
De taal van het volk
Een populistisch profiel van Wilders en Verdonk
Wolfert, Marianne (1988-08) - Open Archief 00320
Van Merlijns prophesien : een onderzoek naar de herkomst van Merlijns voorspellingen in Lodewijk van Velthems voortzetting van de Spiegel Historiael.
Wolff, Simone (28 augustus 2009) - Open Archief 01259
Von dem adel
Een tekst over de herkomst en de ordening van adel in het handboek van heraut Hendrik van Heessel
Wolfs, Denise (19 juni 2006) - Open Archief 01063
Kader Abdolah
De vreemdeling in de werken van Kader Abdolah
Wondergem, Max (1993-08) -

Wouden, Ton van der (1985-09) - Open Archief 00032
Positief polaire uitdrukkingen in het Nederlands.
Wout, M.A.E. van ’t (1993-08) - Open Archief 00559
Poëzie onderwezen en gewaardeerd : de invloed van verschillende methoden van poëzie-onderwijs op de opvatting en waardering van poëzie.
Wouter P. van Wingerden (september 2002) - Open Archief 00911
Wie wat beweert, die heeft wat
Relativa in het Nederlands: veranderingen en verklaringen
Wurth, J.G.R. (Anneke) (2001-05) - Open Archief OA 00833-00834
Het spook achter de departementale toespraak : een onderzoek naar toespraakinleidingen geschreven door departementale speechschrijvers.
Met bijlagen (OA 834)
Zaaijer, T.T. (1984-11) - Gesloten Archief 1162Open Archief 00786
Dromen en ’De zomen van het licht’ : een onderzoek naar schijn en werkelijkheid in de poëzie van Ida Gerhardt.
Zaat, C.A.M. (juni 1968) - Gesloten Archief 00453
J.L. van der Gouw, De Ring van Putten. Onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het deltagebied. Diss. Leiden 1967
Zaat, C.A.M. (na 1968) - Gesloten Archief 00811
Cornelis van Ghisteles Antigone-vertaling
Zadelhof, Marit van (1988-05) - Open Archief 00258
Roodkapje en Assepoester in de negentiende eeuw : een oriënterend onderzoek naar de verschillen tussen beide sprookjes.
Zadelhoff-Bouman, E. (1975) - Gesloten Archief 00721h
Paradijsvogel
Zal, Dieuwertje van (27 juni 2007) - Open Archief 01126
De dood als nieuw begin
Een onderzoek naar de thematische ontwikkeling in de drie romans van Tip Marugg
Zandbergen, Gijs (1979-03) - Open Archief 00119
Gard Sivik : een onderzoek naar enige aspekten van het literaire avant-gardetijdschrift Gard Sivik.
Zande, Conny van der (1992-08) - Open Archief 00505
Hoe wordt de theaterrecensie gebruikt? Theaterperceptie in theorie en praktijk.
Zanen, S.M.W. (September 1996) - Open Archief 00972
"Quelques instruments fort propres pour la corruption des moeurs"
Etude sur la publication, la réception et la distribution des éditions anversoises de l’Amadis de Gaule
Zeeman, Elizabet (maart 2010) - Open Archief 01299
Muntordonnanties ten tijde van de Republiek (1580 - 1820)
Zeilstra, Merel (9 deceember 2011) - Open Archief 01409
De kunst van subjectiviteit
Hoe de jourrnalistieke veertelstem (on)zichtbaar wordt in nieuwsartikelen
Zeilstra, Merel (3 januari 2012) - Open Archief 01446
De kunst van subjectiviteit
Hoe de journalistieke vertelstem (on)zichtbaar wordt in nieuwsartikelen
Ziedses des Plantes, Dorothée (1988-04) - Open Archief 00236
Ook ik heb niet tevergeefs onder palmen gewandeld : letterkundig werk van F.C. Wilsen (1813-1889).
Zijll de Jong, Alexandra van (1988-12) - Open Archief 00211 - 00212
Van ’Mayore imposible’ tot Gierige Geeraard’ : de geschiedenis van een zeventiende-eeuws toneelstuk.
Zijlstra-Kröner, M.H. (september 1988) - Open Archief 01262
De Sonnetten van de Schoonheyt in Apollo of Ghesangh der Musen (1615)
Zimmerman - Lahnstein, Lida (1990-08) - Gesloten Archief 01251
Den Nederlandschen Herbarius : bijdrage tot het onderzoek van niet-literair zeventiende-eeuws taalgebruik.
Zimmerman, Jacques (1993-12) - Open Archief 00611
Revolutie vol illusie : over Teheran, een zwanezang van F. Springer.
Zoete, Hannah de (augustus 2011) - Open Archief 01420
Eerwraak: mannen, vrouwen en journalisten
De constructie van een sociaal probleem in Nederlandse kranten (1999- 2010)
Zom, Dirk-Jan (17 november 2008) - Open Archief 01210
Convergence culture and the journalistic practice: participatory journalism and merging media
Zuidema, Joleen (juni 2012) - Open Archief 01568
Hoe zijn de woordvormingsmogelijkheden van het Nederlands veranderd?
Een casusstudie over het prefixoide oud-
Zuidersma, Evelien (20 juni 2008) - Open Archief 01164
De springende dokter.
Letterdief Ysbrand Vincent slaat nogmaals toe......
Zuiderwijk, Sven (1995-07) - Open Archief 00644
Het Kunstverbrodschap schijnt de Muzen te verjagen : een onderzoek naar de doorwerking van het Frans-klassicisme bij auteurs buiten Amsterdam.
Zwaaneveldt, Silvia J.M. (1995-02) - Open Archief 00671
Leverbaar: livres nouveaux et autres. Een Haagse boekhandel in de Franse tijd, Isaac van Cleef en zijn assortiment.
Zwakman, Nicolette (1996-01) - Open Archief 00700
Reconstructie van reconstructies : uit Reconstructing Argumentative Discourse.
Zwan, Mark van der (1990-08) - Open Archief 00435
De koperen tuin en Carmen : een intertextueel onderzoek.
Zwanenburg, Martine (november 2005) - Open Archief 01006
De Lof der Zotheid
Een onderzoek naar de verschillende edities in de negentiende en twintigste eeuw en de veranderingen in hun paratekst
Zwart-van Dijk, Matty (februari 1988) - Gesloten Archief 01230 - 01231
Theorie en praktijk bij Hooft: een onderzoek naar casus na preposities
Deel I: Onderzoek
Deel II: Onderzoeksmateriaal
Zweekhorst, Femke (juni 2005) - Open Archief 01021
De strategische manoeuvres van Ruud Lubbers
Zweekhorst, Femke (juli/augustus 2006) - Open Archief 01043a, 01043b
Hooggeleerde opponent, zeergeleerde opponent, geachte leek
Een onderzoek naar de retorische vaardigheden van technische promovendi in de inleiding en het slot van lekenpraatjes (01043a)
Hooggeleerde opponent, zeergeleerde opponent, geachte leek
Een onderzoek naar de retorische vaardigheden van technische promovendi in de inleiding en het slot van lekenpraatjes
Bijlagen: bijlage I Retorische analyses, bijlage II Vragenlijst (01043b)
Zweekhorst, Myra (1994-12) - Open Archief 00672
Het Petjoh : het vraagwoordvraagstuk,
Zwemmer, Charlotte (1990-11) - Open Archief 00474
Negatie in het Nederlands door middel van ’niet’.
Zwet, Annemarie van der (23-01-2013) - Open Archief 01512
Topen van Schuldattributie in Georganiseerde Misdaad: een kwalitatieve analyse van misdaadjournalistiek
Continue
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands