Tekstedities:Ursicula:

Toneel

 1. Vande blinde voor Jericho (herdruk 1603) door Dirck Volckertsz Coornhert
 2. Een bewys dat beter is eenen goeden crijgh (1606) door Jacob Duym
 3. Fabula comica (met Voor-reden ende tusschen-spraken) (1607) door Cornelius Schonaeus
 4. Tiisken vander Schilden (1613) door Samuel Coster; idem, (herdruk 1642)
 5. Achilles en Polyxena (1614) door P.C. Hooft
 6. Itys (1615) door Samuel Coster
 7. Granida (1615) door P.C. Hooft
 8. Klucht van de Quacksalver (1615) [door Samuel Coster?]
 9. Spel vande Rijcke-Man en De clucht van Meyster Berendt (1615) door Samuel Coster; idem (herdruk 1621)
 10. Batavierse vryagie-spel (1616) door Theodoor Rodenburgh
 11. Casandra (1617) door Theodoor Rodenburgh
 12. Jaloersche Studenten (1617) door Theodoor Rodenburgh
 13. Apollo (1617) door Suffridus Sixtinus
 14. Klucht van de Molenaer (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero; idem (herdruk 1619); idem, herdruk 1622
 15. Melibea (1618) door Theodoor Rodenburgh; idem, tweede deel (1617); idem, derde deel (1617)
 16. Wraeckgierigers treur-spel (1618) door Theodoor Rodenburgh
 17. Klucht van de Koe (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero
 18. Klucht van Symen sonder soeticheyt (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero; idem (herdruk 1620)
 19. Klucht van de Hoogduytschen quacksalver (1619) door Gerbrand Adriaensz Bredero; idem (herdruk 1622)
 20. De Spaanschen Brabander (1618) door Gerbrand Adriaensz Bredero; idem (herdruk 1619); idem (herdruk 1630)
 21. Claes Kloet (1619) door C. Biestkens
 22. Duytsche Academi (1619) door Samuel Coster
 23. Vertoningen voor de Koning van Bohemen (1621) door Samuel Coster
 24. Bergen op Zoom (1624) door Jacob Vleugels
 25. Baeto (1626) door Pieter Cornelisz Hooft
 26. Warenar (herdruk 1626) door Pieter Cornelisz Hooft
 27. Spel van den bloedigen slach van Pavyen (1627) door Pieter Nootmans
 28. Ian Soetekau (herdruk 1627) door Jan Jansz. Starter
 29. Hoecx en Cabeliaws, oft Hartoch Karel den Stouten, en Bataviana, twee delen (1628) door Theodoor Rodenburgh
 30. Kluchtighe comedie van Ardelia en Flavioos vryagie (1629) door Van G.
 31. Drooghe Goosen (1632) door Jan Harmsenz Krul
 32. Pieter Soet-vleys (1632) door G. Severins van Cuilla
 33. Teeuwis de Boer (herdruk 1633) door Samuel Coster, gedrukt door Houthaeck; idem (herdruk 1633), gedrukt door Van der Plasse
 34. Amphitryo (1635) door Isaac van Damme
 35. Sigismund en Manuella (1635) door Theodoor Rodenburgh
 36. Sigismund en Manuella, tweede deel (1636) door Theodoor Rodenburgh
 37. Vrou Iacoba (1638) door Theodoor Rodenburgh
 38. Clorinde en Dambise (1640) door Jan Zoet
 39. Lammert met syn neus (1641) door C.v.B.
 40. Witte-broots kinderen (1641) door Pieter Godewyck
 41. Licht-hartighe Ioosje (1642) door G.A. Duirkants
 42. Klucht van Frik in’t Veurhuys (1642) door Tengnagel
 43. De klucht van Loome Lammert (1642) door Izaak Vos
 44. De klucht van de ketel-boeter (1644) door Hendrick vander Muyr
 45. Belegering van Leyden (1645 e.a.) door Reynerius Bontius
 46. Vlaemsche klucht van Jakus Smul 1645) door Willem van Bruyningen
 47. Hertogin Celia (herdruk 1645) door Theodoor Rodenburgh
 48. Klucht van Jaap Ront-voet (1645) door J.F. Vijgh
 49. Zijtje Fobers (1647) door A. Bormeester
 50. Vertoningen op de Vrede (1648) door Samuel Coster
 51. De Parysche bruyloft (1649) door Reyer Anslo, gedrukt door Adam Karels; idem (1649), gedrukt door Paulus Matthysz.
 52. De Vyaensche Reys (1649) door Hendrick de Bruyn-beeck
 53. De klucht van de Moffin (1657) door Izaak Vos
 54. Leo Armenius (1658) door Adriaan Bastiaenszoon de Leeuw
 55. Amintas (1660) door Mattheus Smallegange
 56. Amintas (na 1660) door Jan van Mieris
 57. De klucht van de Mof (1660) door Izaak Vos
 58. De vergrooting van Amsterdam (1662) door Jan Vos
 59. De verwarde jalousy (1663) door Willem Godschalk van Focquenbroch
 60. Wat kluchtigs van Abram kom gaanewe (1664) door Henryk Takama
 61. Coli Compas (herdruk 1665) (anoniem)
 62. Mas Anjello (1668) door Thomas Asselyn
 63. Vertoningen bij Bontius’ Beleg van Leiden (ca. 1669) door Jan Vos
 64. Het spookend weeuwtje (1670) door Nil Volentibus Arduum en herdruk 1713
 65. Vechter (1679) door Harmanus Angelkot
 66. Geest-drijvende so, so. Of de klucht van ’t Nickers-praetjen (ca. 1684) i.v.m. Thomas Asselyn
 67. Melchior Baron de Ossekop (1691) door Thomas Asselyn
 68. De kwakzalver (1692) naar Focquenbroch door Thomas Asselyn
 69. Sandryn ende Lanslot (1696) (anoniem)
 70. De buitensporige toebaksnuiver (1697) door Enoch Krook
 71. Apollo en Dafne (1697) door Hiëronymus Sweerts
 72. De singende klucht van Pekelharing (1699) door Izaak Vos
 73. Robbert Leverworst (1699) door Izaak Vos
 74. Orpheus hellevaart om Euridice (ca. 1700) door Abraham Alewyn
 75. De gelukte list (herdruk 1702) door Nil Volentibus Arduum
 76. Tieranny van Eigenbaat (herdruk 1705) door Nil Volentibus Arduum
 77. Jan Crediet (1706) door Enoch Krook
 78. De listige vryster (herdruk 1707) door Nil Volentibus Arduum
 79. Philippyn Mr. Koppelaar (1707) door Abraham Alewyn
 80. Ondergang van Eigenbaat (herdruk 1708) door Nil Volentibus Arduum
 81. Boerekermis (1709) door Enoch Krook
 82. De bootermarkt (ca. 1710) door Jacobus Rosseau
 83. Het gedwongene huwelijk (herdruk 1710) door Nil Volentibus Arduum
 84. Fielebout (herdruk 1711) door Nil Volentibus Arduum
 85. Amintas (1711) door Cornelis Hoofman
 86. Opkomst der Oostindische compagnie, met de voornaamste land- en zeegevegten (herdruk 1711) door Gerrit van Spaan
 87. De betoverde geldkist (1712) door Jan van Gysen
 88. De varke markt (herdruk 1713) door Jan van Gysen
 89. De malle wedding, óf Gierige Geeraard (herdruk 1713) door Nil Volentibus Arduum (met het Voor- en naspel}
 90. Vijftien Harlequin-met-zijn-rarekiekspelen (1714 - 1717) door Jan van Gysen
 91. Agrippa (herdruk 1714) door Nil Volentibus Arduum
 92. De Amsterdamse dragonnade (1714) door Nil Volentibus Arduum
 93. De welmenende bedrogen (1714) door Jacobus Rosseau
 94. Andromache (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum
 95. De gelyke tweelingen (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum
 96. Ifigenia (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum
 97. Orondates en Statira (herdruk 1715) door Nil Volentibus Arduum
 98. Cinna (herdruk 1716) door Nil Volentibus Arduum
 99. De schilder door liefde (herdruk 1716) door Nil Volentibus Arduum
 100. De geschaakte bruid (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum
 101. De verwaande Hollandsche Franschman (herdruk 1717) door Nil Volentibus Arduum
 102. De Puiterveense helleveeg, of beslikte Swaantje aan den tap (1720) door Abraham Alewyn
 103. Jan Los, of den bedroogen Oostindies vaêr (1721) door Abraham Alewyn
 104. Het vroutje van Ephesen (1721) door Hermanus Angelkot Jr.
 105. Misbruyck der Ryckdommen (1723) door de Minderbroeders te Megen
 106. De verliefde kok (ca. 1724) door Jan van Hoogstraten
 107. Krispyn, barbier, dansmeester (1729) door Enoch Krook
 108. Jan de Plug (herdruk 1730) (anoniem)
 109. Banqueroet a la mode of gestrafte eigenbaat (herdruk 1732) (anoniem)
 110. De roskam der ambachten (ca. 1735) (anoniem)
 111. Het bedurven huishouwen door Krook en Kroon (1738)
 112. Gysbrecht van Aemstel door Joost van den Vondel (herdruk ca. 1740)
 113. Beslikte Swaantje en Drooge Fobert door Abraham Alewyn (herdruk 1742)
 114. Spermaceti (ca. 1745) (anoniem)
 115. De verliefde droomer (ca. 1750) (anoniem)
 116. De schipper in ’t hembd (ca. 1760) (anoniem)
 117. De schaakingen (1763) door Nil Volentibus Arduum
 118. Mislukte trouw (1764) (anoniem)
 119. Dronke Beely (1779) door Jacobus de Groot
 120. Het weeskind van China (1782) door Joannes Nomsz
 121. De schout of de betrapte sluiker (1784) (anoniem)
 122. David en Batseba (ca. 1789) (anoniem)
 123. Abelkrombeen (1799) (anoniem)
 124. De oude lyfkoetzier van Peter den Derden (1799) (anoniem)

Pamfletten

Andere boeken

Continue
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands