JOOST VAN DEN VONDEL

Keulen, 17 november 1587 — Amsterdam, 5 februari 1679


 • Pascha (1612)
 • Hierusalem verwoest (1620)
 • Palamedes (1625)
 • De Amsteldamsche Hecuba (1626)
 • Bruyloftbed voor Pieter Cornelisz. Hoofd en Helionora Hellemans (1627)
 • Zegesang voor Frederik Hendrik (1629)
 • Rynstroom (1629)
 • Roskam (1630)
 • Iaergetijde van Oldenbarneveld (ca. 1631)
 • Vredewensch (ca. 1632)
 • Inwying ter Doorluchtige Schoole (1632)
 • Vertroostinge aen Geeraerdt Vossius, over zijn zoon Dionys (1633)
 • Op het overlyden van Isabella Klara Eugenia (1633)
 • Lyckklacht aen het Vrouwenkoor, over het verlies van mijn ega (1635)
 • Gysbreght van Aemstel (1637)
 • Elektra (1639)
 • Zege-zang voor Gillis van Vinckenroy (1639?)
 • Maeghden (1639)
 • De koningklycke harp (1639)
 • Joseph in Dothan (1640)
 • Heldinnenbrieven (1641)
 • Maeghdenbrieven (1642)
 • Gebroeders (1640)
 • Peter en Pauwels (1641)
 • Rozemont (1643)
 • Altaergeheimenissen (1645) en Westerbaens reactie daarop: Kracht des Geloofs (1647)
 • Maria Stuart (1646)
 • De Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste (1650)
 • Vertaling van Vergilius: Aeneïs boek 2 en boek 6 (1646, 1660)
 • Gedichten op het overlijden van Barlaeus en Vossius (1648)
 • Lucifer (1654)
 • Op Gerardus Hulft, geschildert door G. Flinck (1656)
 • Het stockske van Oldenbarnevelt (1657)
 • Koning Edipus (1660)
 • Samson (1660)
 • Wiltzangk (ca. 1660)
 • Adonias (1661)
 • Tooneelschilt (1661)
 • Faëton (1663)
 • Noah (1667)
 • Zungchin (1667) (also in English)
 • Euripides Feniciaensche (1668)
 • Herkules in Trachin (1668)
 • Palamedes en Hekeldichten (herdr. 1736)
 • Het leven van Vondel door Geerardt Brandt, naar de eerste druk (1682)
 • Latijnse vertalingen van gedichten van Vondel (1638, 1774, 1776)
  Continue