Theodore Rodenburgh: Eglentiers poëtens borst-weringh. Amsterdam, Jan Evertsz. Cloppenburgh, 1619.
Uitgegeven door dr. A.J.E. Harmsen, Universiteit Leiden.
Ursicula
In deze uitgave zijn evidente zetfouten gecorrigeerd en gemarkeerd met een asterisk. De fraktuurletter us in een aparte kleur weergegeven, evanals de civilité.

Continue
[
fol. *1r]

EGLENTIERS
POËTENS
Borst-weringh.
DOOR
THEODORE RODENBURGH.
Ridder van de Ordre van den Huyze
van Borgongien.

[Vignet: Nobilitas sola est atque unica virtus]

T’AMSTERDAM,
Gedruckt by Paulus van Ravesteyn,
___________________

Voor Ian Evertsz. Cloppenburgh, 1619.
[fol. *1v: blanco]
[fol. *2r]

AEN SYN EXCELtie.
MAURITIUM:
DEN DOORLUCH-
TIGHEN, HOOCH-GHE-
BOREN PRINCE VAN ORAN-
GIEN, Grave van Nassau, Catzenellenbo-
ghe, &c. Marquis vander Vere, ende Vlissinghen,
Baron van Kuyck, &c.

Caetera desiderantur
Continue