Ursicula | Het nieuw geestelyk blomhofje, ofte schriftuurlijk raatsel-boekje - Amsterdam, Hendrik van Monnem (UBL)

BlomhofjeMonnem01 BlomhofjeMonnem02 BlomhofjeMonnem03 BlomhofjeMonnem04
BlomhofjeMonnem05 BlomhofjeMonnem06 BlomhofjeMonnem07 BlomhofjeMonnem08