Analytische bibliografie van Elpis, Algemeen tijdschrift voor Zuid-Afrika (1857-1861)
Voor informatie over Elpis: Olf Praamstra, ‘Een ‘algemeen tijdschrift voor Zuid-Afrika’, Elpis (1857-1861)’ (DBNL).
Aflevering Auteur 1 Titel Onderwerp Verwijzing Rubriek Genre Trefwoorden Omvang Herdruk
1. Jrg. 1 (Juni 1857), p. 1-5 De redactie [S. Hofmeyr] Aan den lezer De oprichting en doelstelling van Elpis
Opstellen en verhandelingen Algemeen Redactioneel Verhandeling Elpis 5
2. Jrg. 1 (Juni 1857), p. 6-58
De godsdienstige toestand der Zuid-Afrikaansche Republiek, sedert 1852 De problemen in de Nederduitse Gereformeerde Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) in de periode 1852-1856, en de pogingen om hierin vanuit Nederland hulp te bieden Zie ook: 2 (1858) 1 (jun) 4-60 Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) De Commissie ter behartiging van de Godsdienstige belangen der Transvaalsche Republiek Hoff, D. van der 53
3. Jrg. 1 (Juni 1857), p. 58-70
De jongste togt naar het noorden door Dr. Kane ter opsporing van Dr. Franklin De Noordpoolexpeditie van ??? Kane in 1850 ???, die was uitgerust om overlevenden van de Noordpoolexpeditie van ??? Franklin op te sporen; n.a.v. Kane, Verslag, 1857 ???
Mededeelingen en Berigten Geografie Reisverhaal Verhandeling Noordpool Kane Franklin 13
4. Jrg. 1 (Juni 1857), p. 71-90
Adolphe Monod Biografie van Adolphe Monod (1802-1857), Frans predikant en auteur van stichtelijke literatuur
Mededeelingen en Berigten Theologie Biografie Verhandeling Monod, A. 19,5 Uit: Boekzaal, ??? 1857
5. Jrg. 1 (Juni 1857), p. 90-93
Het orgel in de Groote Kerk, Kaapstad Verslag van een orgelconcert met kerkzang gehouden op 30 April 1857 in de Groote Kerk te Kaapstad
Mededeelingen en Berigten Theologie Gezangen Recensie Kaapstad Muziek 3,5
6. Jrg. 1 (Juni 1857), p. 94-97 S. Hofmeyr Indrukken mijner reis naar Noord-Amerika. I. Aan mijne Vrienden in Nederland Verslag van een reis door Noord-Amerika, van oktober tot december 1856 Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 220-235; 2 (1858) 1 (jun) 100-110, 2 (sep) 180, 3 (dec) 260-297 en 309-319; 3 (1859) 3 (dec) 269-309 Correspondentie Geografie Reisverhaal Verhandeling Verenigde Staten 3,5
7. Jrg. 1 (Juni 1857), p. 97-99 J. Murray De inrigting onzer synodale vergaderingen. Aan de Redactie van Elpis De Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Kaapstad van 13 oktober tot 17 november 1857 Zie ook 1 (1857) 2 (sep) 203-220 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Elpis Nederduitse Gereformeerde Kerk Synode 1857 2
8. Jrg. 1 (Juni 1857), p. 99-105 S. Hofmeyr Beoordeeling van de Gereformeerde Kerk in Holland door J. de Liefde. Aan de Redactie der Gereformeerde Kerkbode De aanval van de evangelist J. de Liefde ??? op de Nederlandse Hervormde Kerk
Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Liefde, J. de Nederlandse Hervormde Kerk 6,5
9. Jrg. 1 (Juni 1857), p. 106
D.E. Ford, Decapolis, naar het Engelsch; en Dr. J.J. van Oosterzee, De Brief aan Filemon. D.E. Ford, Decapolis, naar het Engelsch; en Dr. J.J. van Oosterzee, De Brief aan Philemon, uitgegeven door en voor rekening van de Zuid-Afrikaansche Christelijke Boekvereeniging, Kaapstad, 1857.
Boekaankondiging Theologie Stichtelijke literatuur Recensie Ford, D.E. Decapolis Oosterzee, J.J. van Brief aan Philemon 0,5
10. Jrg. 1 (Juni 1857), p. 106
J. Caird, Godsdienst in het Dagelijksche Leven, bij Swaan, Arnhem, en Marais, Kaapstad. J. Caird, Godsdienst in het Dagelijksche Leven, bij Swaan, Arnhem, en Marais, Kaapstad. Titel???
Boekaankondiging Theologie Stichtelijke literatuur Recensie Caird, J. Godsdienst in het dagelijksche Leven 0,5
11. Jrg. 1 (September 1857), p. 101*-107
De aanstaande synode der Hollandsche Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika Kwesties die op de Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Kaapstad van 13 oktober tot 17 november 1857 aan de orde (moeten) komen Zie ook: 1 (1857) 3 (dec) 241-245; 2 (1858) 1 (jun) 61-71, 2 (sep) 149-152 en 3 (dec) 181-192; 3 (1859) 1 (jun) 1-16 Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Synode 1857 6,5
12. Jrg. 1 (September 1857), p. 107-120 P.E. Faure Het stemregt der gemeente bij de benoeming van predikanten, ouderlingen en diakenen Pleidooi t.g.v. de Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Kaapstad van 13 oktober tot 17 november 1857 voor het invoeren van het calvinistische principe dat het recht tot de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten bij de gemeente berust
Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Synode 1857 13,5
13. Jrg. 1 (September 1857), p. 121-148 Keryx De regtvaardiging des zondaars De vergeving der zonden door God
Opstellen en verhandelingen Theologie Algemeen Verhandeling Zonden Vergeving 28
14. Jrg. 1 (September 1857), p. 149-187 P. Huet Reisjournaal. Verhaal van een uitstapje uit Aliwal naar de Fransche zendelingstatien in het Basutooland, door P. Huet Verslag van een rondreis vanuit Aliwal-Noord door Basutooland (Lesotho) en Oranje Vrijstaat, van 25 mei tot 23 juni 1857 Zie ook: 1 (1857) 3 (dec) 239-241, 2 (1858) 1 (jun) 1-4 en 2 (sep) 178-180 Mededeelingen en Berigten Geografie Reisverhaal Verhandeling Lesotho Oranje Vrijstaat Zending 39 Herdrukt als: D.P.M. Huet. Reisjournaal, verhaal van een uitstapje uit Aliwal naar de Fransche zendelingstatien in het Basutooland; geredigeer deur Karel Schoeman. Kaapstad, Suid-Afrikaanse Biblioteek, 1987. (Suid-Afrikaanse Biblioteek. Herdrukreeks ; 16)
15. Jrg. 1 (September 1857), p. 188-196 P.B. B[orcherds] Historische schets omtrent Zuid Afrika. No. I. Bevolking der kolonie in 1658 De geschiedenis van de Kaapkolonie Zie ook: Zie ook: 2 (1858) 1 (jun) 72-86, 2 (sep) 152-162 en 3 (dec) 204-231; 3 (1859) 1 (jun) 26-40, 2 (nov) 220-230 en 3 (dec) 281-291; 4 (1860) 1 (mrt) 71-82, 2 (jun) 149-165 en 3 (sep) 236-251; 5 (1861) 1 (jan) 37-51. Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Algemeen Verhandeling Kaapkolonie Riebeeck, J. van 9
16. Jrg. 1 (September 1857), p. 197-202
De Episcopaalsche Kerk in Zuid-Afrika De geschiedenis van de Anglicaanse Kerk in Zuid-Afrika
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Anglicaanse Kerk Gray, [eerste bisschop] 5,5 Uit: News of the Churches, ??1857//
17. Jrg. 1 (September 1857), p. 203-220 S. H[ofmeyr] Ons hoogste kerkbestuur. Aan Ds. J. Murray. De Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Kaapstad van 13 oktober tot 17 november 1857 Zie ook 1 (1857) 1 (jun) 97-99 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Synode 1857 17,5
18. Jrg. 1 (September 1857), p. 220-235 S. Hofmeyr Indrukken mijner reis naar Noord-Amerika. II. De Hollandsche Gereformeerde Kerk. - Hare geschiedenis. Aan mijne Vrienden in Nederland De geschiedenis van de Reformed Protestant Dutch Church in de Verenigde Staten Zie ook: 1 (1857) 1 (jun) 94-97 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Reformed Protestant Dutch Church Verenigde Staten Livingston, J.H. 16
19. Jrg. 1 (September 1857), p. 235-236 [= 236-237] K. De Kinderbijbel - door een Leeraar der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. - Tweede Uitgave. De Kinderbijbel - door een Leeraar der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. - Tweede Uitgave. ????
Boekaankondiging Theologie Stichtelijke literatuur Recensie Kinderbijbel 2
20. Jrg. 1 (September 1857), p. 238
Errata
1
21. Jrg. 1 (December 1857), p. 239-241 De redactie [S. Hofmeyr] Aan den lezer Het redactiebeleid van Elpis, n.a.v. de kritiek op de plaatsing van het Reisjournaal van P. Huet Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 149-187 Opstellen en verhandelingen Algemeen Redactioneel Verhandeling Huet, D.P.M. Reisjournaal, verhaal van een uitstapje uit Aliwal naar de Fransche zendelingstatien in het Basutooland Elpis 2,5
22. Jrg. 1 (December 1857), p. 241-245
Beschouwingen omtrent de handelingen der Synode De Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Kaapstad van 13 oktober tot 17 november 1857 Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 101*-107 Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Synode 1857 4
23. Jrg. 1 (December 1857), p. 246-295
Verslag der handelingen van de Negende Vergadering der Synode van de Hollandsch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, gehouden te Kaapstad op den 13 October 1857, en volgende dagen De Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Kaapstad van 13 oktober tot 17 november 1857 Zie ook: 2 (1858) 1 (jun) 87-99; 3 (1859) 1 (jun) 125-165 Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Synode 1857 50
24. Jrg. 1 (December 1857), p. 296-318 J.J. van Oosterzee Nog een reisblad van Dr. J.J. van Oosterzee. Aan Dr. S. Hofmeyr. Verslag van de bijeenkomt van het Evangelischen Missionsgesellschaft te Bazel, 6 tot 11 juli 1857
Correspondentie Theologie Zending Verhandeling Evangelischen Missionsgesellschaft Bazel Zending 23
25. Jrg. 1 (December 1857), p. 319-320 X. Catechizatieboek over de leer der Zaligheid, volgens het Kort Begrip - door een leeraar der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. Catechizatieboek over de leer der Zaligheid, volgens het Kort Begrip - door een leeraar der Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, ????
Boekbeschouwing Theologie Stichtelijke literatuur Recensie Catechizatieboek over de leer der Zaligheid 2
26. Jrg. 2 (Juni 1858), p. 1-4 De redactie [S. Hofmeyr] Aan den lezer De ontvangst van Elpis en het redactiebeleid voor de toekomst Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 149-187 Opstellen en verhandelingen Algemeen Redactioneel Verhandeling Huet, D.P.M. Reisjournaal, verhaal van een uitstapje uit Aliwal naar de Fransche zendelingstatien in het Basutooland Elpis 3,5
27. Jrg. 2 (Juni 1858), p. 4-60
De Zuid-Afrikaansche Republiek en de Kaapsche Synode De problemen in de Nederduitse Gereformeerde Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) die zich door toedoen van de Nederlandse predikant D. van der Hoff had afgescheiden van de Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk in de Kaapkolonie Zie ook: 1 (1857) 1 (jun) 6-58 Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) Hoff, D. van der 56,5
28. Jrg. 2 (Juni 1858), p. 61-71
Beschouwingen omtrent de handelingen der Synode. Het stelsel van vrijwillige bijdragen De Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Kaapstad van 13 oktober tot 17 november 1857 Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 101*-107 Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Synode 1857 11
29. Jrg. 2 (Juni 1858), p. 72-86 P.B. B[orcherds] Historische schetsen omtrent Zuid-Afrika. No. II. De Kaap-kolonie voor de komst van Riebeek De geschiedenis van de Kaapkolonie Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 188-196 Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Algemeen Verhandeling Kaapkolonie 15
30. Jrg. 2 (Juni 1858), p. 87-99
Verslag der handelingen van de Negende Vergadering der Synode van de Hollandsch Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika, gehouden te Kaapstad op den 13 October 1857, en volgende dagen. (Vervolg van Deel I, bladz. 295) De Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Kaapstad van 13 oktober tot 17 november 1857 Zie ook: 1 (1857) 3 (dec) 246-295 Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Synode 1857 13
31. Jrg. 2 (Juni 1858), p. 100-110 S. Hofmeyr Indrukken mijner reis naar Noord-Amerika. II. De Hollandsche Gereformeerde Kerk. - Hooger onderwijs. Aan mijne Vrienden in Nederland! De opleiding tot predikant aan de Reformed Protestant Dutch Church in de Verenigde Staten op Rutgers College en Peter Herzog s Theological Hall in New Brunswick Zie ook: 1 (1857) 1 (jun) 94-97 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Reformed Protestant Dutch Church Rutgers College Peter Herzog s Theological Hall Livingston, J.H. Verenigde Staten 11
32. Jrg. 2 (Juni 1858), p. 111-114
Missionary Travels and Researches in South Africa by David Livingstone, LL.D, D.C.L. &c. David Livingstone, Missionary Travels and Researches in South Africa, ????
Boekaankondiging Theologie Zending Recensie Livingstone, D. Missionary Travels and Researches in South Africa 4
33. Jrg. 2 (Juni 1858), p. 115
Hedley Vicars, Kapitein in de Engelsche dienst, gesneuveld Sebastopol, of de Christen als Krijgsman , - uitgegeven door de Z.A.C. Boekvereeniging, Kaapstad, 1857. Hedley Vicars, Kapitein in de Engelsche dienst, gesneuveld Sebastopol, of de Christen als Krijgsman, - uitgegeven door de Z.A.C. Boekvereeniging, Kaapstad, 1857 ????
Boekaankondiging Theologie Stichtelijke literatuur Recensie Vicars, H. Kapitein in de Engelsche dienst, gesneuveld Sebastopol, of de Christen als Krijgsman 1
34. Jrg. 2 (Juni 1858), p. 116
Drukfeilen
1
35. Jrg. 2 (September 1858), p. 116-123 Een Lid der Hervormde Kerk aan de Kaap De theologie der Hoogeschool te Leyden Kritiek op de moderne theologie die aan de universiteit van Leiden door de hoogleraren J.H. Scholten en A. Kuenen wordt gedoceerd.
Opstellen en verhandelingen Theologie Algemeen Verhandeling Moderne theologie Scholten, J.H. Kuenen, A. 8
36. Jrg. 2 (September 1858), p. 123-136
Het hooger onderwijs Pleidooi voor de invoering van hoger onderwijs en de verbetering van het lager en middelbaar onderwijs in Zuid-Afrika
Opstellen en verhandelingen Onderwijs Verhandeling Onderwijs (hoger) Onderwijs (middelbaar) Onderwijs (lager) 14
37. Jrg. 2 (September 1858), p. 137-148 A. van der Hoop Jrszn. Negentien liederen

Opstellen en verhandelingen Letterkunde Oorspronkelijk werk Poëzie
12
38. Jrg. 2 (September 1858), p. 149-152
Beschouwingen omtrent de handelingen der Synode. De opleiding van de leeraars der Kaapsche Kerk aan de hoogeschoolen in Europa De Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Kaapstad van 13 oktober tot 17 november 1857 Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 101*-107 Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Synode 1857 3,5
39. Jrg. 2 (September 1858), p. 153-162 P.B. B[orcherds] Historische schetsen omtrent Zuid-Afrika. No. 3. De Hollanders aan de Kaap De geschiedenis van de Kaapkolonie Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 188-196 Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Algemeen Verhandeling Kaapkolonie Riebeeck, J. van 11
40. Jrg. 2 (September 1858), p. 163-176
De nieuwere Engelsche theologie Nieuwe stromingen in de Anglicaanse kerk, n.a.v. J.H. Rigg, Modern Anglican Theology, London, 1858???
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Anglicaanse Kerk Rigg, J.H. Modern Anglican Theology 13,5
41. Jrg. 2 (September 1858), p. 177-178 K. De opwekking in Amerika De opwekkingsbeweging in de Verenigde Staten
Correspondentie Theologie Algemeen Verhandeling Opwekkingsbeweging Verenigde Staten 1,5
42. Jrg. 2 (September 1858), p. 178-180 . . . . . . Over het reisjournaal van den Heer Huet Verdediging van P. Huet tegen de kritiek die er in brede kring is geuit op zijn Reisjournaal Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 149-187 Correspondentie Geografie Reisverhaal Verhandeling Huet, D.P.M Reisjournaal, verhaal van een uitstapje uit Aliwal naar de Fransche zendelingstatien in het Basutooland 2
43. Jrg. 2 (September 1858), p. 180 S. Hofmeyr Indrukken mijner reis naar Noord-Amerika Mededeling van S. Hofmeyr dat hij vanwege de geldinzameling in de Ring van Graaff-Reinet voor het Theologisch Seminarium verhinderd is in dit nummer de indrukken van zijn reis naar Amerika voor te zetten Zie ook: 1 (1857) 1 (jun) 94-97 Correspondentie Geografie Reisverhaal Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Theologisch Seminarium 0,5
44. Jrg. 2 (December 1858), p. 181-192
Beschouwingen omtrent de handelingen der Synode. Het algemeen stemregt der gemeente De Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Kaapstad van 13 oktober tot 17 november 1857 Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 101*-107 Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Synode 1857 11,5
45. Jrg. 2 (December 1858), p. 193-203 A. van der Hoop Jrszn. Drie Fantazieën

Opstellen en verhandelingen Letterkunde Oorspronkelijk werk Poëzie
12
46. Jrg. 2 (December 1858), p. 204-231 P.B. B[orcherds] Historische schetsen omtrent Zuid-Afrika. No. 4. Het eerste jaar van Riebeeks bestuur De geschiedenis van de Kaapkolonie Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 188-196 Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Algemeen Verhandeling Kaapkolonie Riebeeck, J. van 28
47. Jrg. 2 (December 1858), p. 232-246
Iets uit het theologisch gebied in Nederland Kritiek op de moderne theologie van J.H. Scholten, n.a.v. De theologie van prof. J.H. Scholten getoetst, ten opzigte van haar wijsbegeerte, openbaringsbegrip, grond en inhoud des geloofs, ???
Mededeelingen en Berigten Theologie Algemeen Verhandeling Moderne theologie Scholten, J.H. 14,5
48. Jrg. 2 (December 1858), p. 246-260
De opstand in Indie De opstand tegen het Engelse koloniale bewind in Brits-Indië in 1857-1858???
Mededeelingen en Berigten Politiek Verhandeling Brits-Indië India 14 Uit: Een der Hollandsche tijdschriften
49. Jrg. 2 (December 1858), p. 260-297 S. Hofmeyr Mijne reis door den Graaff-Reinetschen Ring, herinneringen, gedachten en opmerkingen Rondreis vanuit Colesberg door de predikanten S. Hofmeyr en A.A. Louw door de gemeenten van de Ring Graaff-Reinet i.v.m. de geldinzameling voor het Theologisch Seminarium van de Nederduitse Gereformeerde Kerk, van 2 juni tot begin augustus 1858 Zie ook: 2 (1858) 2 (sep) 180 Mededeelingen en Berigten Geografie Reisverhaal Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Theologisch Seminarium Kaapkolonie Louw, A.A. 37,5
50. Jrg. 2 (December 1858), p. 297-306
De eerwaarde Charles H. Spurgeon en de kansel. (Getrokken uit The British Quarterly Review.) Het grote succes van de Engelse baptistische predikant C.H. Spurgeon
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Spurgeon, Ch.H. 9 Uit: The British Quarterly Review, ???
51. Jrg. 2 (December 1858), p. 306-308 J.J.L. ten Kate Karakteristiek der Franschen Het karakter van de Fransman
Mededeelingen en Berigten Geografie Reisverhaal Verhandeling Frankrijk 2,5 Uit: J.J.L. ten Kate, Reisherinneringen, ???
52. Jrg. 2 (December 1858), p. 309-319 S. Hofmeyr Indrukken mijner reis naar Noord-Amerika. IV. De Hollandsch Gereformeerde Kerk - haar tegenwoordige toestand. Aan mijne Vrienden in Nederland! De organisatie en de toestand van de Reformed Protestant Dutch Church in de Verenigde Staten Zie ook: 1 (1857) 1 (jun) 94-97 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Reformed Protestant Dutch Church Verenigde Staten 11
53. Jrg. 2 (December 1858), p. 320-325 Een Leeraar Kritiek op de moderne theologie van J.H. Scholten, n.a.v. De Aard, de Bestemming, de Toekomst van het Christendom. - Eene Leerrede van J.H. Scholten, Hoogleeraar te Leyden, over Matth. xiii : 33. - Herdrukt voor Rekening van een Lidmaat der Hervormde Kerk. Kaapstad, 1858 J.H. Scholten, De aard, de bestemming, de toekomst van het christendom, eene leerrede over Matth. XIII : 33, (De gelijkenis van het zuurdeeg), herdrukt voor rekening van een lidmaat der Hervormde Kerk. Kaapstad, 1858.
Boekaankondiging Theologie Algemeen Verhandeling Moderne theologie Scholten, J.H. De aard, de bestemming, de toekomst van het christendom 5,5
54. Jrg. 2 (December 1858), p. 325-328
Herinneringswoorden - Korte en eenvoudige Preeken, door N.J. Hofmeyr, Kaapstad, 1858. N.J. Hofmeyr, Herinneringswoorden, korte en eenvoudige preeken, Kaapstad, 1858. ???
Boekaankondiging Theologie Stichtelijke literatuur Recensie Hofmeyr, N.J. Herinneringswoorden, korte en eenvoudige preeken 3,5
55. Jrg. 3 (juni 1859), p. 1-16
Beschouwingen omtrent de handelingen der Synode. Het zendingwezen De Synode van de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Kaapstad van 13 oktober tot 17 november 1857 Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 101*-107 Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Synode 1857 15,5
56. Jrg. 3 (juni 1859), p. 16-25 C. Lager onderwijs Het belang van goed lager onderwijs in Zuid-Afrika en voorstellen om daarin verbetering te brengen Zie ook: 2 (1858) 2 (sep) 123-136 Opstellen en verhandelingen Onderwijs Verhandeling Onderwijs (lager) 9,5
57. Jrg. 3 (Juni 1859), p. 26-40 P.B. B[orcherds] Historische schetsen omtrent Zuid-Afrika. No. 5. Van Riebeeks tweede jaar aan de Kaap. 1653 De geschiedenis van de Kaapkolonie Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 188-196 Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Algemeen Verhandeling Kaapkolonie Riebeeck, J. van 14
58. Jrg. 3 (Juni 1859), p. 40-66 P. H[uet] Reis van Aliwal naar Port Elizabeth, in Augustus 1857 Verslag van een reis van Aliwal-Noord naar Port Elizabeth, van 27 juli tot 12 augustus 1857
Mededeelingen en Berigten Geografie Reisverhaal Verhandeling Kaapkolonie 27
59. Jrg. 3 (Juni 1859), p. 67-100
Vier brieven over de uitstorting des Heiligen Geestes in Amerika De opwekkingsbeweging in de Verenigde Staten in 1857 en 1858 Zie ook: 3 (1859) 1 (jun) 101-120 en 120-125 Mededeelingen en Berigten Theologie Algemeen Verhandeling Opwekkingsbeweging Verenigde Staten 34 Uit: Bijblad bij de Heraut, 30 april 1858, ???
60. Jrg. 3 (Juni 1859), p. 101-120 J.H. Grandpierre Groote godsdienstige opwekking in de Vereenigde Staten van Amerika. Eerste Mededeeling De opwekkingsbeweging in de Verenigde Staten in 1857 en 1858 Zie ook: 3 (1859) 1 (jun) 67-100 en 120-125 Mededeelingen en Berigten Theologie Algemeen Verhandeling Opwekkingsbeweging Verenigde Staten 19,5 Uit: Bijblad bij de Heraut, 30 april 1858, ???
61. Jrg. 3 (Juni 1859), p. 120-125 O.G. Heldring De opwekking in Noord-Amerika De opwekkingsbeweging in de Verenigde Staten in 1857 en 1858 Zie ook: 3 (1859) 1 (jun) 67-100 en 101-120 Mededeelingen en Berigten Theologie Algemeen Verhandeling Opwekkingsbeweging Verenigde Staten 5 Uit: Bijblad bij de Heraut, 30 april 1858, ???
62. Jrg. 3 (Juni 1859), p. 125-165
Verslag der handelingen van de Algemeene Kerkvergadering der Z.A. Republiek. Gehouden te Potchefstroom (Mooi Rivier). Op den 26, 27, 28, 29 en 30sten April, 1859 Vergadering van de Nederduitse Gereformeerde Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) over de scheuring in de kerk die het gevolg is van de komst van de predikant van de Afgescheidenen in Nederland, D. Postma Zie ook: 1 (1857) 3 (dec) 246-295 Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) Afscheiding Postma, D. Hofmeyr, S. 40
63. Jrg. 3 (Juni 1859), p. 165-166

Nieuwsoverzicht m.b.t. de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Kerknieuws Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 1
64. Jrg. 3 (Juni 1859), p. 166-167 P. H[uet] MystËre

Gedichten Letterkunde Oorspronkelijk werk Poëzie
1,5
65. Jrg. 3 (Juni 1859), p. 168 [P. Huet] Hei-vogels geluk

Gedichten Letterkunde Oorspronkelijk werk Poëzie
1
66. Jrg. 3 (Juni 1859), p. 168-169 [P. Huet] Nog een wensch

Gedichten Letterkunde Oorspronkelijk werk Poëzie
1
67. Jrg. 3 (Juni 1859), p. 170
The Sunday Scholar s Companion and Penny Magazine, Vol. 1, No. 1 Cape Town, May, 1859 The Sunday Scholar s Companion and Penny Magazine, Vol. 1, No. 1 Cape Town, May, 1859
Boekaankondiging Theologie Stichtelijke literatuur Recensie The Sunday Scholar s Companion and Penny Magazine 0,5
68. Jrg. 3 (November 1859), p. 171-208 S. Hofmeyr De Afgescheidene Kerk in Nederland, en haar afgevaardigde naar de Z.A. Republiek Veroordeling van de manier waarop de Afscheiding in Nederland probeert aanhangers te winnen voor haar richting in Zuid-Afrika, waardoor er een scheuring is ontstaan in de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Afscheiding Postma, D. 37,5
69. Jrg. 3 (November 1859), p. 208-217
De doodgeborene. (Ingezonden.)

Opstellen en verhandelingen Letterkunde Oorspronkelijk werk Poëzie
9
70. Jrg. 3 (November 1859), p. 217-218 A. van der Hoop Jrszn. Kortzigtigheid

Opstellen en verhandelingen Letterkunde Oorspronkelijk werk Poëzie
1
71. Jrg. 3 (November 1859), p. 218-219 A. van der Hoop Junior Gebed, een nagelaten dichtstuk van A. van der Hoop, Junior

Opstellen en verhandelingen Letterkunde Oorspronkelijk werk Poëzie
1 Uit: A. van der Hoop Jr., Lente en herfst, verspreide en nagelaten dichtloveren, Rotterdam, 1842, p. 231-232
72. Jrg. 3 (November 1859), p. 220-230 P.B. B[orcherds] Historische schetsen omtrent Zuid-Afrika. No. VI. Van Riebeeks derde jaar aan de Kaap. - 1654 De geschiedenis van de Kaapkolonie Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 188-196 Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Algemeen Verhandeling Kaapkolonie Riebeeck, J. van 11
73. Jrg. 3 (November 1859), p. 231-256
Het ontstaan van de Afscheiding in Nederland in 1834 Het ontstaan van de Afscheiding in Nederland in 1834
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Afscheiding Cock, H. de Scholte, H.P. 25,5 Uit: De Bewegingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk, in de jaren 1833 tot 1839, uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste Acte-stukken, verhaald door X., in het Hoogduitsch uitgegeven door Dr. J.C.L. Gieseler, Hoogleeraar in de Kerkgeschiedenis te Göttingen
74. Jrg. 3 (November 1859), p. 256-260
De opening van het Theologisch Seminarium te Stellenbosch, op 1 November, 1859. (Overgenomen uit het Volksblad van November, 1859.) Verslag van de feestelijke opening van het Theologisch Seminarium te Stellenbosch op 1 November 1859
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Theologisch Seminarium 4 Uit: Het Volksblad, ??? November, 1859
75. Jrg. 3 (November 1859), p. 260-261

Nieuwsoverzicht m.b.t. de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Kerknieuws Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 1,5
76. Jrg. 3 (November 1859), p. 262 Een lid der Boekvereeniging De stipte en letterlijke vervulling der bijbelsche profetiën, enz., door Alexander Keith A. Keith, De stipte en letterlijke vervulling der bijbelsche profetiën, enz., ???, De Christelijke Boekvereeniging, ???
Boekaankondiging Theologie Stichtelijke literatuur Recensie Keith, A. De stipte en letterlijke vervulling der bijbelsche profetiën 0,5
77. Jrg. 3 (December 1859), p. 263-271 S. Hofmeyr Het gebrek aan leeraars in de Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika Voorstellen om een oplossing te vinden voor het predikanten in de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Theologisch Seminarium Predikanten (tekort aan) 8,5
78. Jrg. 3 (December 1859), p. 271-280 Een Opmerker Gedachten over de toenemende verbreiding der Engelsche taal onder de leden der Nederduitsch-Gereformeerde Kerk Pleidooi voor de invoering in de kerkdiensten van de Nederduitse Gereformeerde Kerk van de Engelse taal naast de Nederlandse vanwege het steeds toenemend gebruik van het Engels in de Zuid-Afrikaanse samenleving
Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Engels 10
79. Jrg. 3 (December 1859), p. 281-291 P.B. B[orcherds] Historische schetsen omtrent Zuid-Afrika. No. VII. Van Riebeeks vierde jaar aan de Kaap. - 1655. De geschiedenis van de Kaapkolonie Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 188-196 Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Algemeen Verhandeling Kaapkolonie Riebeeck, J. van 10,5
80. Jrg. 3 (December 1859), p. 291-294
Gehuwd of vrij Aansporing aan mannen om te trouwen en een gezin te stichting
Mededeelingen en Berigten Algemeen Verhandeling Huwelijk 3,5 Uit: (Uit het Engelsch.)
81. Jrg. 3 (December 1859), p. 295-296
Melodien der psalmen en gezangen, die geoordeeld zijn zeer goede, goede, dragelijke en onbruikbare te wezen Het zingen van psalmen en gezangen in de Nederlandse Hervormde Kerk
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederlandse Hervormde Kerk Psalmen Gezangen 2 Uit: [Tiel, 1842]
82. Jrg. 3 (December 1859), p. 296-309 S. Hofmeyr Indrukken mijner reis naar Noord-Amerika. V. De Nederlanders in Noord-Amerika - De emigratie. De kolonie van de Afgescheidenen in Michigan (Verenigde Staten) onder leiding van A.C. van Raalte Zie ook: 1 (1857) 1 (jun) 94-97 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Afscheiding Michigan (Verenigde Staten) Iowa (Verenigde Staten) Raalte, A.C. van Scholte, H.P. 13,5
83. Jrg. 3 (December 1859), p. 309-312 R k. De groote opwekking in Amerika en Ierland De opwekkingsbewegingen in de Verenigde Staten en Ierland
Correspondentie Theologie Algemeen Verhandeling Opwekkingsbeweging Verenigde Staten Ierland 3
84. Jrg. 3 (December 1859), p. 312-313 Een herstelde door Homoeopathie De homoeopathishe geneeswijze Verzoek om in Elpis aandacht te besteden aan de homeopathie
Correspondentie Geneeskunde Verhandeling Homeopathie 1
85. Jrg. 3 (December 1859), p. 313-314

Nieuwsoverzicht m.b.t. de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Kerknieuws Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 1
86. Jrg. 4 (Maart 1860), p. 1-59 P. Huet Het lijden dezer wereld, de geheele wereld verdoemelijk voor God, bespiegelingen over Rom. III:19

Opstellen en verhandelingen Theologie Preek Verhandeling
59
87. Jrg. 4 (Maart 1860), p. 60-67 R. Bedenkingen naar aanleiding van de Gedachten over de toenemende verbreiding der Engelsche taal onder de leden der Nederduitsch Gereformeerde Kerk. Verdediging van de Nederlandse taal tegen het overal in de maatschappij oprukkende Engels Zie ook: 3 (1859) 3 (dec) 271-280 Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederlands Engels Nederduitse Gereformeerde Kerk 8
88. Jrg. 4 (Maart 1860), p. 68-70 Pistus Het nieuwe licht in Zuid-Afrika. (Toegezonden.) De verschijning van De Onderzoeker, een tijdschrift gewijd aan de popularisering van de moderne theologie, dat vanaf 1 januari 1860 in Zuid-Afrika verspreid wordt.
Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Moderne theologie Scholten, J.H. De Onderzoeker 2,5
89. Jrg. 4 (Maart 1860), p. 71-82 P.B. B[orcherds] Historische schetsen omtrent Zuid-Afrika. No. VIII. Van Riebeeks vijfde jaar aan de Kaap. - 1656. De geschiedenis van de Kaapkolonie Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 188-196 Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Algemeen Verhandeling Kaapkolonie Riebeeck, J. van 12
90. Jrg. 4 (Maart 1860), p. 82-83

Nieuwsoverzicht m.b.t. de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Kerknieuws Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Onderzoeker, De 1
91. Jrg. 4 (Juni 1860), p. 85-128 A. Monod De ligtgeloovigheid van den ongeloovige

Opstellen en verhandelingen Theologie Preek Verhandeling
44 Uit: ??, vertaald door M.J.L. Faure-Alewijn, Kalkbaai, Maart 1860
92. Jrg. 4 (Juni 1860), p. 129-134 W. Verschuur Het onbekende graf

Opstellen en verhandelingen Letterkunde Oorspronkelijk werk Poëzie
6
93. Jrg. 4 (Juni 1860), p. 135-149 Anna Elizabeth Steenecamp, Geboren Retief Gedenkschrift of journaal van onzen uittocht uit ons moederland tot hier aan Port Natal Verslag van de lotgevallen van de families Hattingh en Steenecamp tijdens de Grote Trek, van 5 mei 1837 tot 9 mei 1843.
Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Ego-document Verhandeling Trek, Grote Hattingh (Fam.) Steenecamp (Fam.) 14,5
94. Jrg. 4 (Juni 1860), p. 149-165 P.B. B[orcherds] Historische schetsen omtrent Zuid-Afrika. No. 9. Van Riebeeks zesde jaar aan de Kaap. - 1657. De geschiedenis van de Kaapkolonie Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 188-196 Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Algemeen Verhandeling Kaapkolonie Riebeeck, J. van 16,5
95. Jrg. 4 (Juni 1860), p. 166-170 Mei, 1860 Op kerkelijk gebied Nieuwsoverzicht m.b.t. de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 5
96. Jrg. 4 (Juni 1860), p. 171-172

Nieuwsoverzicht m.b.t. de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Kerknieuws Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 2
97. Jrg. 4 (Juni 1860), p. 173-176 N.J. Hofmeyr, A. Murray, J.A. le Sueur Aan Ds. Barger, te Utrecht. Brief van de commissie belast met de uitvoering van het besluit der conferentie aan ds. Barger, te Utrecht. Het besluit om de predikant W. Robertson naar Nederland, Duitsland en Schotland te sturen om daar predikanten, zendelingen en onderwijzers te werven voor Zuid-Afrika.
Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Barger, G. Robertson, W. 4 Uit: De Kerkbode, 19 mei 1860, ????
98. Jrg. 4 (Juni 1860), p. 177-183 [S. ]H[ofmeyr] Eéne Kudde en één Herder. - Verhandeling over de toebrenging der Heidenen tot de Christelijke Kerkgemeenschap, door P. Huet. P. Huet, Eéne kudde en één herder, verhandeling over de toebrenging der heidenen tot de christelijke kerkgemeenschap, ????
Boekbeschouwing Theologie Kerkgeschiedenis Recensie Huet, D.P.M. Eéne kudde en één herder Nederduitse Gereformeerde Kerk 6,5
99. Jrg. 4 (September 1860), p. 185-219 P. Hofstede de Groot Het oordeel van P. Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen, over de leer van J.H. Scholten, hoogleeraar te Leiden De moderne theologie, n.a.v. het werk van J.H. Scholten
Opstellen en verhandelingen Theologie Algemeen Verhandeling Moderne theologie Scholten, J.H. 35 Uit: P. Hofstede de Groot, Beantwoording van J.H. Scholten, ???, p. 94-128.
100. Jrg. 4 (September 1860), p. 220-235
De opwekking in een gedeelte van Ierland De opwekkingsbeweging in Noord-Ierland
Opstellen en verhandelingen Theologie Algemeen Verhandeling Opwekkingsbeweging Ierland (Noord-) 15,5
101. Jrg. 4 (September 1860), p. 236-251 P.B. B[orcherds] Historische schetsen omtrent Zuid-Afrika. No. 10. Van Riebeeks zevende jaar aan de Kaap, 1658. De geschiedenis van de Kaapkolonie Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 188-196 Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Algemeen Verhandeling Kaapkolonie Riebeeck, J. van 15,5
102. Jrg. 4 (September 1860), p. 252-268 P. Huet Aan de Wel-Ed. Heeren P.J. Coetzer en H.T. Buhrman, Voorzitter en Secretaris van het Volksbestuur te Lijdenburg, op hunne Verdediging tegen den Openbaren Brief van eenen Tak van het Evangelisch Verbond, aan de Hollandsche Emigranten van de Transvaal-Republiek. De behandeling van de zwarte bevolking in de Zuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal) die zoveel mogelijk wordt uitgesloten van het christendom; n.a.v. de discussie tussen het Evangelisch Verbond en de Republiek in Elpis 5 (1861) 1 (jan) 57-66 en 66-91 Zie ook: 5 (1861) 1 (jan) 57-66 en 66-91 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Zwarte bevolking Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) Nederduitse Gereformeerde Kerk Discriminatie 16,5
103. Jrg. 4 (September 1860), p. 268-272 S. Hofmeyr Indrukken mijner reis naar Noord-Amerika. VI. De Nederlander in Noord-Amerika - Vestiging en verblijf. De Nederlandse kolonie in Michigan (Verenigde Staten) Zie ook: 1 (1857) 1 (jun) 94-97 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Reformed Protestant Dutch Church Michigan Holland (Michigan) Verenigde Staten 4,5
104. Jrg. 4 (September 1860), p. 273-283 P. Huet Eene kudde en een herder Reactie op de recensie door H. van P. Huet, Eéne kudde en één herder, verhandeling over de toebrenging der heidenen tot de christelijke kerkgemeenschap, ???? in het vorige nummer van Elpis. Zie ook: 4 (1860) 2 (sep) 177-183 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Huet, D.P.M. Eéne kudde en één herder Nederduitse Gereformeerde Kerk Zwarte bevolking Discriminatie 11
105. Jrg. 4 (December 1860), p. 285-320
Overzicht van de opwekkingen in Amerika, Ierland, enz., van het begin der achttiende eeuw tot op onzen tijd. Vertaald uit de Quarterly Review, January 1860, door P. Huet. De opwekkingsbewegingen in Europa en de Verenigde Staten
Opstellen en verhandelingen Theologie Algemeen Verhandeling Opwekkingsbeweging Europa Verenigde Staten 35,5 Uit: Quarterly Review, January 1860, door P. Huet, ???
106. Jrg. 4 (December 1860), p. 320-323 D. Postma Een woord van Ds. Postma over de Evangelische Gezangen. Pleidooi voor het afschaffen van het zingen van gezangen in de Nederduitse Gereformeerde Kerk Zie ook: 4 (1860) 4 (dec) 324-333 en 5 (1861) 1 (jan) 94-110 Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Gezangen Postma, D. 4
107. Jrg. 4 (December 1860), p. 324-333 P. Huet Ds. Postma over de Gezangen, en P. Huet over de Gezangen en Afscheiding. Pleidooi voor het zingen van gezangen in de Nederduitse Gereformeerde Kerk en een oproep om meer begrip voor de Afscheiding Zie ook: 4 (1860) 4 (dec) 320-323 en 5 (1861) 1 (jan) 94-110 Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Gezangen Postma, D. 9,5
108. Jrg. 4 (December 1860), p. 333-338 W. Verschuur De kerk op zee

Opstellen en verhandelingen Letterkunde Oorspronkelijk werk Poëzie
5
109. Jrg. 4 (December 1860), p. 339-349
Mededeelingen omtrent de godsdienstige opwekking in Zuid-Afrika. De opwekkingsbeweging in Zuid-Afrika in 1860
Mededeelingen en Berigten Theologie Algemeen Verhandeling Opwekkingsbeweging Zuid-Afrika Nederduitse Gereformeerde Kerk 11
110. Jrg. 4 (December 1860), p. 350-351
De zending van Dr. Robertson naar Europa. Het bezoek van de predikant W. Robertson aan Nederland, Duitsland en Schotland in verband met het werven van predikanten, zendelingen en onderwijzers voor Zuid-Afrika
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Robertson, W. 1
111. Jrg. 4 (December 1860), p. 351-353
Kerknieuws Nieuwsoverzicht m.b.t. de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 2
112. Jrg. 4 (December 1860), p. 354-356 S. Hofmeyr S. Hofmeyr, aan de Heeren J.A. Joosten, Ouderling, en P.J. Joubert, Diaken, te Colesberg. De positie van de Afgescheiden predikant D. Postma in de Zuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal)
Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) Postma, D. 3
113. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 1-3 De redactie [S. Hofmeyr] Aan den lezer De oprichting en doelstelling van Elpis
Opstellen en verhandelingen Algemeen Redactioneel Verhandeling Elpis 3
114. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 4-13 J.J. van Oosterzee Het christelijk huwelijk Toespraak bij de huwelijksinzegening van een zendeling die naar Nederlands-Indië vertrekt, gehouden op 22 juni 1859 te Rotterdam
Opstellen en verhandelingen Theologie Algemeen Verhandeling Huwelijk Christendom 10
115. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 14-19
Iets naar aanleiding van H. over H. en S. Bestrijding van de moderne theologie, die ook in Zuid-Afrika aanhangers krijgt
Opstellen en verhandelingen Theologie Algemeen Verhandeling Moderne theologie Scholten, J.H. Hofmeyr, ? Onderzoeker, De 5
116. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 19-34
Alles nieuw. - Eene Nieuwjaars preek

Opstellen en verhandelingen Theologie Preek Verhandeling
16
117. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 35-36 J.H.M. Struben Het zendingswerk in de Zuid-Arikaansche Republiek De wettelijke bepalingen waaraan zendelingen in de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) zich moeten houden
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Zending Zuid-Arikaansche Republiek (Transvaal) 2
118. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 37-51 P.B. B[orcherds] Historische schetsen omtrent Zuid-Afrika. No. 11. Van Riebeeks achtste jaar aan de Kaap, 1659. De geschiedenis van de Kaapkolonie Zie ook: 1 (1857) 2 (sep) 188-196 Mededeelingen en Berigten Geschiedenis Algemeen Verhandeling Kaapkolonie Riebeeck, J. van 15
119. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 52-53
De legitimatie van predikanten in de Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika De toelating van predikanten tot de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 2
120. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 53-55
De Episcopaalsche en de Roomsch Katholieke Kerk De sterke overeenkomst tussen de Anglicaanse en de Rooms-Katholieke Kerk
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Anglicaanse Kerk Rooms-Katholieke Kerk 2
121. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 55-56
Kerknieuws Nieuwsoverzicht m.b.t. de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 1
122. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 57-66 A. Smith, W.A. Robinson Het Evangelisch Verbond aan de Hollandsche emigranten van de Transvaal Republiek Oproep van het Evangelisch Verbond aan de inwoners van de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) om zich positief op te stellen tegen de zending en de verbreiding van het christendom onder de zwarte bevolking van de Republiek Zie ook: 5 (1861) 1 (jan) 66-91 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) Zending Zwarte bevolking Evangelisch Verbond 10 Uit: De Kerkbode, dl. XI, p. 195-199
123. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 66-91 P.J. Coetzee, H.T. Buhrman De Republiek Lijdenburg versus het Evangelisch Verbond te Port Elizabeth, Kaapkolonie Reactie op de oproep van het Evangelisch Verbond, en verdediging van de wijze waarop men zich in de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) opstelt tegenover de zending en de zwarte bevolking Zie ook: 5 (1861) 1 (jan) 57-66 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) Zending Zwarte bevolking Evangelisch Verbond 26 Uit: De Oude Emigrant, 13 april 1860, ???
124. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 92-94 P. H. Aan de Redactie van de Elpis Klacht over het grote aantal zetfouten in zijn artikel over de Gezangen en de Afscheiding in Elpis 4 (1860) 4 (dec) 324-333, die hij hierbij corrigeert Zie ook: 4 (1860) 4 (dec) 324-333 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Zetfouten 3
125. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 94-110 S. Hofmeyr Dr. S. Hofmeyr aan Ds. P. Huet Het zingen van gezangen in de Nederduitse Gereformeerde Kerk, en de rol die de predikant D. Postma heeft gespeeld bij de Afscheiding in Zuid-Afrika, n.a.v. het eerdere artikel hierover van P. Huet in Elpis 4 (1860) 4 (dec) 324-333 Zie ook: 4 (1860) 4 (dec) 324-333 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Afscheiding Gezangen Postma, D. Huet, D.P.M. 16
126. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 111-125 J. Murray Handelingen van de Christelijke Conferentie, gehouden te Kaapstad, op den 16 en 17 Januarij 1861. Kerkelijke vergadering over de zending en de godsdienst in de samenleving, gehouden op verzoek van het Evangelisch Verbond Zie ook: 5 (1861) Bijblad (jan) 126, 127-145, 146-155, 156-173 en 174-189. Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Christelijke Conferentie Kaapstad 1861 Zending Opwekkingsbeweging Nederduitse Gereformeerde Kerk Evangelisch Verbond 15
127. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 126 P.E. Faure [Bijlage A.] Wijnberg, 15 Januarij 1861. [Brief] Aan den Voorzitter van de eerste Zitting der Christelijke Conferentie, die gehouden zal worden op den 16den Januarij 1861. Bericht van verhindering van P.E. Faure Zie ook: 5 (1861) Bijblad (jan) 111-125. Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Faure, P.E. Christelijke Conferentie Kaapstad 1861 1
128. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 127-145 A. Faure [Bijlage B.] Verhandeling van den wel-eerw. Heer A. Faure over de huisgodsdienst Pleidooi voor het versterken van het godsdienstig leven in huisselijke kring Zie ook: 5 (1861) Bijblad (jan) 111-125. Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Christendom Gezin Nederduitse Gereformeerde Kerk 19
129. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 146-155 F. Lion Cachet [Bijlage C.] Verhandeling van den wel-eerw. Heer F. Lion Cachet. Welke plaats behoort de Christelijke Zending onder de Heidenen te beslaan in de innige liefde en practische werkzaamheden der koloniale Kerken? De zending in (Zuid-)Afrika en de rol die de Nederduitse Gereformeerde Kerk daarin kan vervullen Zie ook: 5 (1861) Bijblad (jan) 111-125. Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Zending 10
130. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 156-173 N.J. Hofmeyr [Bijlage D.] Verhandeling van den hoog-eerw. Professor N.J. Hofmeyr. Wat moeten wij doen om aan de maatschappij eenen meer christelijken toon te geven? Pleidooi voor de versterking van het godsdienstig leven in de samenleving Zie ook: 5 (1861) Bijblad (jan) 111-125. Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Christendom 18
131. Jrg. 5 (Januari 1861), p. 174-189 J.H. Neethling [Bijlage E.] Verhandeling van den wel-eerw. Heer J.H. Neethling, Hzoon. Over Godsdienstige Opwerkkingen. Oproep om door bidden en preken ook in Zuid-Afrika een opwekkingsbeweging tot stand te brengen Zie ook: 5 (1861) Bijblad (jan) 111-125. Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Opwekkingsbeweging 15,5
132. Jrg. 5 (April 1861), p. 191-202
Ringvergaderingen in October 1860 De vergaderingen van de Ringen van de Nederduitse Gereformeerde Kerk in october 1860
Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 11,5
133. Jrg. 5 (April 1861), p. 202-205
Erger dan een ongeloovige Oproep tot verdieping van het godsdienstig leven in huiselijke kring
Opstellen en verhandelingen Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Gezin Christendom 3,5
134. Jrg. 5 (April 1861), p. 206-226 P. Huet Schipbreuk van De Constant De bemanning van het Belgische schip De Constant vervalt tijdens de overlevingstocht na de schipbreuk in de Stille Oceaan tot kannibalisme
Mededeelingen en Berigten Geografie Reisverhaal Verhandeling De Constant Kannibalisme Stille Oceaan Nieuw-Guinea Discriminatie 21 Vertaald uit het Duits Die Biene auf dem Missionsfelde , 1860, nrs. 2, 3. 4
135. Jrg. 5 (April 1861), p. 227-243 S. Hofmeyr Bezoek aan Basutoland, de Vrijstaat, de Zuid-Afrikaansche Republiek en Natal Verslag van een reis langs de zendingsposten in Lesotho in 1860 Zie ook: 5 (1861) 3 (jul) 275-304 Mededeelingen en Berigten Geografie Reisverhaal Verhandeling Zending Lesotho Oranje Vrijstaat 26
136. Jrg. 5 (April 1861), p. 244-245
Handel in sterken drank en zijne gevolgen Anekdote over drankmisbruik
Mededeelingen en Berigten Politiek Verhandeling Drankmisbruik 2
137. Jrg. 5 (April 1861), p. 246-249
Conferentie te Graaff-Reinet op 17 en 18 April Kerkelijke bijeenkomst in Graaff-Reinet op 17 en 18 april 1861
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Opwekkingsbeweging Graaff-Reinet Nederduitse Gereformeerde Kerk 3
138. Jrg. 5 (April 1861), p. 250
Kerknieuws Nieuwsoverzicht m.b.t. de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 1
139. Jrg. 5 (April 1861), p. 251-254 X Specimen Historico-Theologicum de Lactantio, quod pro gradu doctoratus consequendo publico et solenni examini submisit J.J. Kotzé, G. Fil. J.J. Kotzé, Specimen Historico-Theologicum de Lactantio, quod pro gradu doctoratus consequendo publico et solenni examini submisit, Utrecht, 1861???
Boekaankondiging Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Kotzé, J.J. Specimen Historico-Theologicum de Lactantio Moderne theologie 3,5
140. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 255-269
Iets omtrent Dr. Livingston, eerste hoogleraar in de godgeleerdheid in de Nederduitsch-Gereformeerde Kerk van Noord-Amerika Biografie van de predikant en hoogleraar aan de predikantenopleiding van de Reformed Protestant Dutch Church in de Verenigde Staten, J.H. Livingston (1716-1825)
Opstellen en verhandelingen Theologie Biografie Verhandeling Livingston, J.H. Reformed Protestant Dutch Church Verenigde Staten 14
141. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 269-274
Het kind, de erfgenaam van den man

Opstellen en verhandelingen Letterkunde Oorspronkelijk werk Poëzie
5
142. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 275-304 S. Hofmeyr Bezoek aan Basutoland, de Vrijstaat, de Zuid-Afrikaansche Republiek en Natal Verslag van een reis langs de zendingsposten in Lesotho in 1860 Zie ook: 5 (1861) 2 (apr) 227-243 Mededeelingen en Berigten Geografie Reisverhaal Verhandeling Zending Lesotho Oranje Vrijstaat 30
143. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 305-312
Zoo zijn er! of Iets over de kerkelijke zitting van het parlement Het voorstel in het parlement voor vrije verkiezing van predikanten in de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 8
144. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 315-316
De zending van Dr. Robertson naar Europa De komst van Europese predikanten en zendelingen naar Zuid-Afrika als gevolg van de missie van W. Robertson naar Europa Zie ook: Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Robertson, W. Nederduitse Gereformeerde Kerk Zending 1,5
145. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 316-317
Ontheiliging van den Dag des Heeren De actie van het Evangelisch Verbond tegen bedrijven in Kaapstad die zich niet aan de zondagssluiting houden
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Zondagsrust Evangelisch Verbond Kaapstad 1,5
146. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 318-320
De kerkelijke toestand in de Z.A Republiek De problemen in de Nederduitse Gereformeerde Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal)
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal) Nederduitse Gereformeerde Kerk Afscheiding Hoff, D. van der 2,5
147. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 320-325
Het nachtmaal De viering van het avondmaal in de Nederduitse Gereformeerde Kerk te Colesberg
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk Colesberg Avondmaal 5 Uit: vertaling uit een der Oostelijke dagbladen
148. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 325-327
Kerknieuws Nieuwsoverzicht m.b.t. de Nederduitse Gereformeerde Kerk
Mededeelingen en Berigten Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Nederduitse Gereformeerde Kerk 2
149. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 327-330 D.J.H. Ruytenbeek De Christelijke Drukpers-Vereeniging Prospectus van De Volksvriend, een orthodox-protestants nieuwsblad dat vanaf 1 januari 1862 twee keer per week zal verschijnen
Mededeelingen en Berigten Algemeen Verhandeling Volksvriend, De 3,5
150. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 331-336 G.W.A. van der Lingen Aan de Redaktie van de Elpis. Weerlegging van de bewering in De Onderzoeker dat W. Robertson het woord amartia ten onrechte met zondoffer had vertaald
Correspondentie Theologie Algemeen Verhandeling Onderzoeker, De Robertson, W. 5,5
151. Jrg. 5 (Juli 1861), p. 336-340 S. Hofmeyr Aan de Redaktie van de Elpis. Polemiek over kritische uitlatingen van A.C. van Raalte over De Afscheiding Zie ook: 3 (1859) 3 (dec) 269-309 Correspondentie Theologie Kerkgeschiedenis Verhandeling Moen, ?? de Raalte, A.C. van Bazuin, De Afscheiding 4
Continue
Terug naar de
pagina voer Zuid-Afrikaanse literatuur in Leiden
Terug naar de voorkeurenpagina van de Opleiding Nederlands / Dutch Studies