Continue

[CH1642:001]
AEN IOFFR.en ANNA EN TESSELSCHA VISCHERS,
OP SUYCKERPEEN VAN HAER ONTFANGEN

Gesonde Peën,
Ick vatt de reen
Van uw geschenck.
’Tis met een’ wenck
(5) Smaecklick bewesen,
De wortel is soet,
De vrucht moet goed
En heilsaem wesen.
Op eer en deughd
(10) Stond d’eerste vreughd
Van ons verga’eren:
All wat der jaeren
Knoop en gespann
Tot noch daervan
(15) Heeft uyt gegeven,
En by ons leven
Uytgeven moet,
Sal goed en soet
En heilsaem wesen.
(20) Vriendlick paer Weesen,
Dit is ’tbeduydt
Van mijn besluijt
Uyt uwe gaven.
Daer ick, begraven,
(25) En ghij tot stoff
Sult weder keeren,
Sal dese lof
Ons graf vereeren.
Hier leijt C. H.
(30) En Tesselscha,
En Anna, d’eerste;
Die elck om ’tseerste
Met schrift en praet,
Met wensch en daed,

(35) Haer’ vriendschap sloten,
Vriendschap gesproten
Uijt grond en reen
Als Suijckerpeen.

13. Ian.[CH1642:002]
OP DESELVE GIFT
Ick will ’tgegeven peerd besien tot inden mond:
Iae ’tmonden is ’tniet all, ick will noch dieper vragen:
Wat seght ghij van de Peen? spreeckt, Monden, en spreeckt, Maghen:
Sij tuyghense bey soet-gesonden en gesont.
14. Ian.[CH1642:003]
AENGEDOOPT MAETSCHAPP TUSCHEN TESSELSCHA EN C. H.
Wel voeld’ ick vander jeughd daer was een dieper grond
Die mij aen Tesselscha oorspronckelick verbond:
Wel tuyghde mij mijn hert, daer was wat meer als Sterren
Dat hem in Tesselschaes de’e twijnen en verwerren.
(5) C. H. hangt TesselsCHa allom, in, aen, en na,
En sonder C. en HA. bestaet geen’ TesselsCHA.
14. Ian.[CH1642:004]
DE TWEEDE TESSELSCHADE
Is Tessel op het pad na Roomen van Geneven?
    Is d’afgelockte ziel in ’tpoppe-goed verwart?
    Heeft menschen-mijmering bekropen ’thooghe hart?
Heeft Papen duyster licht Gods lichter uyt gedreven?
(5) Is haer welwetenheid in ’t doncker uytgewreven?
    Is in haer dampigh oogh de witte Reden swart,
    Het rechte spoor te slecht, het sachte jock te hard?
Is Roemers Roomens kind? O Roemer, die dit leven,
    Dit slijck gewisselt hebt voor ’teewighe besitt
    (10) Van ’teewighe besien, wat toenaem geeft ghij dit,
Dit schip en goeds verlies, eer ’tancker’ off ontlade?
    Sij soeckt V; maer een mall, een stall-licht leijdt haer miss;
    Haer naeld is ’tnoorden quijt, sy zeilt maer bij de giss.
O min als Tesselscha, o meer als Tessels-schade!
15. Ian.[CH1642:005]
AD IOANNEM I. F. DEDELIUM THESES DE FIDEICOMMISSIS ET
SCto. TREBELL. DEFENDENTEM [Grieks-]protropê[-Grieks]

Icare, Daedalii fidei commisse Parentis,
Implumi puerum modo qui conamine terram
Radere, sed dumeta citum, similemque volanti
Taedia vexatae docuit superare juventae;
(5) Icare cognatis, non ut fallacibus olim
Ille nec ignotum rapiende per aethera pennis,
Iam fidei commisse tuae maioribus ausis
Erigere: est ubi te prisci consulta Trebelli
Vindicias assertorem, Romanaque poscunt
(10) Iurgia, non canae fidei commissa, patronum.
Eripe telluri totum te, carpe per auras
Aetherium virtutis iter, qua celsior omni
Sidere inauratas ostentat Gloria lauros
Proxima Diis: Indefessi monumenta volatus
(15) Hinc, Pater Aeneas, hinc Patruus abstulit Hector.
    Fallor, an et vano jamnunc molimine raptum
Excito, et hinc frustra generoso pectus honesto
Incocto coeli moneo convexa subire?
Dum loquor, alato nubem penetrasse stupemus
(20) Remigio. Icare, ubi es? quâ te regione requiram?
Haereo. deficiunt oculi, lassataque longo
Intuitu germana acies cum voce fatiscit.
Nec testis, nec praeco sequor. Succurre Batavûm
Progenies generosa Patrum, vestigia si quae
(25) Tanta sequi pennis, non pigro lumine, gestis.
Accipite hanc aliquis cursu quam lampada trado.
Quaero, nec inventu, tantâ stipante coronâ,
Difficilem, cuius fidei super astra canorae
Dedelio dignas fas sit committere laudes.
(30) Iamque adeo, quocumque pedes aut lumina verto,
Apparent varii nantes in gurgite vasto,
Quos ego Maeonios inter feror anser olores.
Nec totus concedo tamen: natet inter olores
Qui [Grieks-]tò[-Grieks], Bonis avibus, calamo meliore volanti
(35) Accinat, affectu nemo potiore loquetur.
22. Ian.[CH1642:006]
AD PRINCIPEM TEGETE MEA PLUMARIA ALIQUOT NOCTIBUS TECTUM
Sanguinis augusti rivos, pretiosaque Belgae
    Passus es in plumis membra tepere meis.
Redde vicem, Patriae columen, plumisque ministrum
    Frigentem sine te perge fovere tuis.
23. Ian.[CH1642:007]
DE GESONDE ROOS IN ’TAENSICHT VAN IOFF.W TESSELSCHADE VISCHERS
Waer Tesselscha niet sieck, sij waer niet om genesen.
    Maer ’tis de sieckte niet die van ’tonstoken bloed
    Den purpren naem behoudt: lang heeft haer trotse voet
Die voncken van de jeugd vertreden en verwesen.
(5) Een ongeveinsde vriend heeft suchtende bewesen
    Sijn mededoogend leed in haer’ verstuijckt gemoed;
    En ’theeft haer hert geroert; en all dat schaemte doet
In eerbar’ aderen is in haer’ wang geresen.
    Dat’s d’onverhoedse blos die door haer’ heldre huijt
    (10) Haer tuchtelicke ziel aensienlick meldt en duydt,
En buijten wanhoop stelt: ’tgemoed bestaet te heelen
    Dat syn verstuijcken voelt. O koele, blancke Wee’w,
    Laet niet het hooghe rood uw’ lydsaemheid verveêlen;
De Lijfverw van de Deughd zijn Roosen inde Sneew.
29. Ian.[CH1642:008]
OP EEN BULTENAERS LANGWYLIGH GEPRAET
Al voeld’ ick Pieter Bult in ’tseggen wat verwarmen,
Syn seggen, hoôpten ick, sal kortjens zijn, als hij:
Maer hoe misrekent en hoe av’rechts was ick blij;
Sijn seggen viel in ’tgaen soo langh schier als syn’ Armen.
ult. (31) Ian.[CH1642:009]
SUR LE PORTRAICT DE DU MORIJ
La teste que d’un fier esclat
Tu vois gagliardement armée,
Est d’un Ministre : quoy, d’Estat?
Bien plus; d’un ministre d’Armée.
ult. (31) Ian.[CH1642:010]
IN EFFIGIEM CARD. D. RICHELIJ
Gallica cui soli moles incumbit Atlanti,
    Cuius ab ore, sui nescia, se didicit,
Richelium frustra, Pictor, formare laboras,
    Ni similem faxis os humerosque Deo.
ult. (31) Ian.[CH1642:011]
IN EFFIGIEM ABRAH. DE MORI, VERBI DIVINI PRAECONIS,
MATRI MISSAM

Auribus hunc oculisque, Parens anus, excipe natum:
    Aurea cum vultu concio missa venit.
Facundo toties quod praecipit ore Batavis
    Dicere et hic mutum crede, Memento Mori.
ult. (31) Ian.[CH1642:012]
EPITAPHIUM IUVENIS ADVOCATI
Maevius eloquio Patriae prodesse paratus
    Ecce fimus patriam ditat et auget humum.
Triste soloecismi vitium! male declinando,
    Ore quod intendit Maevius, osse facit.
1. Feb.[CH1642:013]
(POENA SYCOPHANTAE)
Improbus insani scriptor Caecinna libelli,
Contentus paucis lectoribus, in mala tandem
Vincula, contentus paucis lictoribus, ivit.
1. Feb.[CH1642:014]
IN MOMENTA SUBCISIVA
Amice, non amice, quisquis es, Lector,
Lecture, non lecture quae damus, quae non
Damus (coacti blandulis amicorum
Impulsibus, precibusve, sive mandatis)
(5) Momenta vulgo; parce dentibus, parce
Linguae faventi: non meremur aut illos,
Aut hanc moramur: ecce, quanta sunt, ipsi
Edicimus, monemus, et fatemur, et scimus,
Momenta non ullius esse momenti.
1. Feb.[CH1642:015]
IN EFFIGIEM FRANC. ARSENII DE SOMMELSDIJCK
Os hominis sublime, cui par Belgica, cui par
    Gallia non genuit, muta tabella refert.
Quam bene conjunctos, quales natura creavit,
    Arsenium pictor reddidit et tacitum.
3. Feb.[CH1642:016]
IN EFFIGIEM H. GROTII
Quidlibet audendi pictoribus atque poetis
    Copia, ut est hodie, non satis aequa datur.
Restituit patriae Grotium sine crimine pictor:
    Si vel idem Grotius cogitet, ecce reum.
4. Feb.[CH1642:017]
IN EFFIGIEM GEINII F.
Geiniadae caput impense pretiosa tabella est:
    Quid si Geiniadae sit caput atque manus?
6. Feb.[CH1642:018]
IN EFFIGIEM GROTIJ. AD PICTOREM
Mille libros unâ retulisti incaute Tabellâ:
    Exiguo tantus venditur aere labor?
Disce quid exponas; ipsa est quae milite coeco
    Rapta Lovestenio Bibliotheca fuit.
6. Feb.[CH1642:019]
AD CINNAM
Lac, oleum, vinique cados, quos saepe daturum
Pollicitus Cinna est, hactenus ore dedit.
Lentule, quid fugis aut cessas expungere; possis
Forte magis liquidi nominis esse reus?
7. Feb.[CH1642:020]
[Grieks-]Misógamos[-Grieks]
Flaccus adulando tetricae, mea sola voluptas,
Occinit uxori, eluoties de fornice caldo
Extrahit aut ebria correptum crine popina.
Ergo quid? uxorem pergis me ducere velle,
(5) Intrepidum ne forte trahat sua quemque voluptas?
8. Feb.[CH1642:021]
Ne sit Amazonidum nimium gravis ira stupori,
    Aut bellatrices conseruisse manus.
Utraque Rhenani multo confusa vapore
    Mercurii Martis credidit esse diem.
9. Feb.[CH1642:022]
VITAULIUM INAUGURATUM PRID. ID. FEBR : MDCXLII.
Conviva mas et foemina, affines viri,
Frater, Sorores, atque Amici caeteri;
Audite legem quâ daturi praedio
Perenne nomen advocamini meo.
(5) Vitaulium dici volo, Vitaulii
Edico Legislator ut Vitaulio
Sit nomen inter posteros. Vitaulium
Si quis vocare vitet, o Vitaulium,
Quas ille, quas Vitaulio in Vitaulio
(10) Poenas daturus! nempe bis, ter, et quater
Et quinquies, et sexies sextario
Poto, repoto, (semper epoto tamen)
Declinet in Vitauliano sobrius
Vel atrio, vel area, uno stans pede,
(15) Vitaulium, Vitaulii, Vitaulio,
Vitaulium, o Vitaulium, Vitaulio:
Et si quidem vacillet, a Vitaulii
Structore sexies Vitauliariter
Vitauliatum cum Vitauliantibus
(20) Invitus invitetur in Vitaulium.
Par le Marquis de Vitaule. 9. Feb.[CH1642:023]
(AD BARLAEUM)
Non placuit praestolanti prius esse molesto,
    Quam calamo posset pondus inesse meo.
13. Feb.[CH1642:024]
(AD AMICUM SECUNDAS NUPTIAS SUADENTEM)
Desine conjugii votum suadere secundi;
    Nolo bonam rursus perdere, nolo malam.
14. Feb.[CH1642:025]
TABACUM. AENIGMA
Difficile est captu, et facile est, sine dentibus ore
Extractas terrâ coelo committere frondes.
19. Feb.[CH1642:026]
VAN EEN VERLOOPEN SCHILDER
Ian Kladd heeft doecken en panneelen
Besmeert voor uyterste Iuweelen,
Ter wijcke van een’ harden stoot,
Of Schuddje-beurs, den hoogsten nood.
(5) De Kistemaecker en de Wever,
Vermoeijt van ’t geldeloos gelever,
Vervolghen hem voor doeck en planck
By pleiterij ter schepenbanck.
’T goed gaet ter merckt, en kan niet gellen:
(10) Men tast hem endtlick aen de Vellen;
De Mantel wegh, de Kleeren uijt:
Daer schiet niet over als de huijt:
Noch vindt hij drinckebroers en snollen
Dies’ hem uijt medelijden vollen,
(15) En helpen den verloren man
Sijn leed verdrincken in een’ kan.
Ian Kladd is konstelick verwildert;
Hy heeft sijn selven uyt geschildert.
22. Feb.[CH1642:027]
EPITHALAMIUM PHYLLIDIS
Phyllidis angustae, famâ fallente, maritus,
Ut pro difficili, qualem timuisse juuabat,
Occurrit vagus et facilis descensus Averni;
O hominum curas, ait, o spes lubrica mundi,
(5) O et foemineis quantum est in rebus inane!
27. Feb.[CH1642:028]
Molesta virgo est: Maevius viduam duxit,
Et dulce bellum expertus est in expertis.
27. Feb.[CH1642:029]
Galla viri vires semper velit esse virentes
Galla pia et lepida est: non est mortale quod optat.
28. Feb.[CH1642:030]
(DE GELLIA)
Gellius invisa nullum de conjuge falso
    Dici crimen ait: Credula res odium est.
1. Mart.[CH1642:031]
Cras pugnaturo pugili bene vesperi edendum est:
    Qui non est hodie, cras minus aptus erit.
3. Mart.[CH1642:032]
IMPAR CONJUGIUM
To; Sustinere et Abstinere copulam
Bene copulatis Gellia indignam vocat.
Atque est in aperto causa; saepe, Gellia
Cum sustinere vellet, Aulus abstinet.
3. Mart.[CH1642:033]
Si sapiat, nec sollicitis diffidat amicis,
    Quos hodie libros Grotius edit, edat.
4. Mart.[CH1642:034]
AD GALLAM
Cassum, impotentem parcius vexa virum:
Caute et cate Paroemiam, Ne quid nimis,
In ore gestat, Galla, qui nequit nimis.
4. Mart.[CH1642:035]
AD EANDEM
Galla soloecismum docte facit, et cunctanti
Occinit usque seni, Festina, lente, marito.
4. Mart.[CH1642:036]
Conclusus niveis in amatae languidus ulnis,
Dormi, dixit amans, non omnia possumus omnes.
Illa facem veneris simulato frigore velans,
Dormi, dixit, Amans, non omnia poscimus omnes.
(5) Sed, quod pelle nequis, pretium lue noctis in aere:
Solve quod oblatum est, haec omnia poscimus omneis.
5. Mart.[CH1642:037]
AD CHRISTIANULUM, UT TAM SCRIBENDO QUAM LEGENDO SE EXERCEAT
Redde vicem, bene paste puer, nimis illud iniquum est,
    Quod semper nolis edere, semper edas.
5. Mart.[CH1642:038]
Si bene tornatos Incudi reddere versus
Non properas, Barlaee, vel hoc mihi tradere pensum,
Invalido mihi, forte paras viduo atque poetae,
Nec poenas dare ferra iubes, nec crimine laesae
(5) Majestatis agis quâ laesa est Tessala molem;
Durior incude es, neque tandem dignus amator
Cuius ob ardorem tot in una sede morentur
Majestas et amor Viduae noctesque diesque.
(5 Mart.)[CH1642:039]
Verstaet ghij ’t, Tesselscha?
Uw aensicht is aen stucken:
Ten minsten leert hier na
Aen beelden niet te bucken.
(5. Mart.)    U reeden wel gegront,
Hoe wel se schier een graw is,
    Is smaecklijk in mijn mont,
Om dat se nimmer lauw is.

Het snerpent heijl van ons hooch Hoffwycksche Poëet
Behaeght mij echter noch, het sij dan kout off heet.
(Tesselschade).
[CH1642:040]
OP DE DICHTCONST VAN IAN VOS GLASMAKER
De Glasemaeckers hand
Die jonghe lauren plant
Aen ’s Amstels glase plasschen
Die t’sijner on-doot wasschen,
(5) Is dichtend’ soo sij was
In’t dichten van’t Gelas.
Dicht en doorluchtigh waren
Haer ambachts eerste waeren;
Doorluchtigh, dicht, en fijn,
(10) En spiegel-glasigh zijn
Haer’ onvoorsiensche dichten:
Sij spiegelen, sij lichten,
Sij strecken voor een’ Brill.
Men dichte soo men will,
(15) Mij dunckt het beste dicht is
Dat helder, fijn en dicht is.
6. Mart.[CH1642:041]
IN H. GROTII ANIMADVERSIONES AD CASSANDRI NOTAS
Qui se cumque nigrâ primi caligine victâ
    Romano fortes eripuere luto,
Non indignamur si queis epidermide summâ
    Sordibus elotas non habuere manus.
(5) Vel sero sapuisse Phryges sapientia saeclo
    Major et aeterno digna vel aere fuit.
Illâ Cassandri, Wicelique, Melanchthones illâ,
    Illa Modrevii conditione placent;
Illâ operum, Spalatine senex, sine crimine laudem
    (10) A non ingrata posteritate refers.
Sed veteres e luce nova repetisse tenebras,
    In vomitus prauâ sponte redisse suoos;
Fabellas et decrepiti deliria mundi
    Coelitus incensae substituisse faci;
(15) Vim vero facere, ut falsi confinia tangat
    Mollius, et tacite fiat hic ille color:
Aeneus haec certe: sed, si respiret, Erasmus
    In Grotio, nisi sit ferreus, ista ferat?
19. Mart.[CH1642:042]
IN ADVENTUM REGINAE MAGNAE BRITANNIAE
Astra soloecismum faciunt; rediere Kalendae
    Ancipitis, Coelo et Sole stupente, Dei.
Dum nocti patet aequa dies, ignota Batavis
    Vere novo fasces aspera Bruma gerit.
(5) Quid? Regina, gravi jam dudum saucia curâ,
    Non te versa times huc quoque fata sequi?
Pone metum, nil prodigii est; non omine laevo
    Torpet inaudito Civis et Aula gelu.
Causa tui stupor est, amor est, et gaudia; quorum
    (10) Ignorant finem singula, cuncta modum.
Concutit ossa stupor, majestatisque verendae
    Relligio? insueta est publicus horror hyems.
Urimur immenso laeti venientis amore?
    Corporis interno summa calore rigent.
(15) Gaudia conferto radiant in pectoris aestu?
    Semineci merito frigore membra tremunt.
Sic vernum, Regina, gelu, sic frigus adustum
    Non dura tecum de regione vehis.
Fallor an aestivis iterum tepet ignibus aether,
    (20) Et faciem in terra, Phoebe, procantis habes?
Ecce vices concussa suas natura resumit:
    Soluitur unda, micant sidera, ridet humus.
Cornua laxato reuocant se pandula neruo;
    Non patitur longas res violenta moras.
(25) Audi, diva parens, non haec sine numine vates
    Effero fortunae congrua verba tuae.
Quo Britones Carolumque tuos in turbine spectas,
    Vltima commoti creditur ira maris.
Rectorem nautasque, ducem sociosque feroces
    (30) Turbida, sed sudo proxima, vexat hyems.
Quod natura, facit populus: de culmine summo
    Illa redit, standi nescia, et ille ruit.
22. Mart.[CH1642:043]
A. M. RIVET, SUR SES DIALOGUES DE L’INSTITUTION DU PRINCE
Grand Docteur, qui respons à ces belles semonces
Que dicte à ton esprit l’Esprit du Toutpuissant;
Prie, nous t’en prions, que ton Prince croissant,
Comme tu en respons, responde à tes responses.
25. Mart.[CH1642:044]
PERPETUUM MOBILE
Vana supervacuo maduit sudore mathesis:
    Gallae perpetuum mobile lingua facit.
27 Mart.[CH1642:045]
OP HEER IANS WOEST GEPREECK
Heer Ian op Stoel praet, preeckt en pleit
Met groot geweld van hals en handen.
Wat hebbjer tegen, Mans-verstanden?
Heer Ian bewijst all wat hij seit.
2. Apr.[CH1642:046]
AEN BARLAEUS VOOR MIJN’ ROUWE BESTRAFFING OVER
TESSELSCHADES MISS-GELOOVE

Sij neme het soo sij will, mijn’ Weduw’; ’tzij voor baffen,
    Voor baffen als ick spreeck, voor quetsen als ick salv,
    Of mij voor herten-beul, voor argher als Duc d’Alv;
Barlaee, wijser vriend, ick will, ick moetse straffen:
(5) Soo lang haer’ siecken mond soo voddighen, soo laffen,
    Soo vuijlen spijse smaeckt; soo lang sij ’t Roomsche Calf
    Behippelt of bestuijpt, en eert het heel of half,
En heeft myn’ vriendschap niet als Gall en Eeck te schaffen:
    Gesonde Gall, en Eeck die rotte wonden kuijst.
(10) Den oor-boor moet van ’thoofd in ’thert door d’oore booren.
    Sij neme het soo sij will: ick snij wel in een’ puijst,
Daer ’tleven locht vereischt en onder dreight te smooren.
    Het vleijen is een’ gunst van doodelick gerief:
    Ick spaer de roede niet, ick hebb het kind te lief.
9. Apr.[CH1642:047]
GEEN WIJF
Onse Anne, onse oude hylick-prijster
    Vermaent mij thien mael alle daegh;
Waerom en vraeghje nae geen vrijster?
    Om dat ick nae geen wijf en vraegh.
11. Apr.[CH1642:048]
GEBED OVER DES HEEREN AVOND-MAEL
Ghij maeckte Water Wijn: dat’s klaer als wijn of water;
    En ’twas een wonder-werck. Ghij noemde Brood uw Lijf,
    En Wijngaerd-sap uw Bloed, en ’twas een tucht-bedrijf
Tot uw’ geheughenis: soo lees ick, en soo staet’er.
(5) Mijn ziel vergaept sich niet aen wat vele eewen later
    De grove gronden leij van eewelick gekijf;
    Wie u ’tmirakel, Heer, of aen-schrijv’ of ontschrijv,
Houd ick voor even boos van opsett en van snater.
    Gunt mij het recht, het slecht, het oud, het all-gemeen,
(10) Het onbemorst gebruijck van wat ghij hebt gesproken;
En dit mirakel toe: O God voor mij gebroken,
    Breeckt nu dit lichaem oock en dese ziel van een.
Neen, neen, verworpen steen, ghij zijt er van gewroken;
Maeckt maer mijn’ Steen tot vleesch, en maer mijn vleesch tot steen.
25. Apr.[CH1642:049]
VERBINTENISS VAN BESOECK AENDEN HEERE HOOFD
Belove ick onderschreven,
Mits ’tonverlemde leven
Ten legher-einde mij
Te deel beschoren zij,
(5) Dat geen geweld van buijen
Mij ’thooghe Huijs te Muijen
Voorbij sal heeten slaen.
    O buijen, waerje’r aen!
O vier van krijgh en Somer,
(10) Waerje all vier maenden loomer,
En mijn’ beminde schuld
Op ’tscheijen naer vervult!
    Hoe soet is ’t om betalen
Daer ’tschencken is maer halen,
(15) En uytgeef maer ontfang!
    Nu, lijmighe verlangh,
Weest viermael dertich nachten
Uijt alle mijn’ gedachten:
Het onverwacht verblij
(20) Vlieght alle Tij verbij.
    Geschreven inden Haghe,
Ten Iaere, maend en daghe,
Als Henriette quam
Voll ciers van Amsterdam.
23. Maij.[CH1642:050]
(UYT HET LATIJN VAN OVID. METAM.)
Den Speelman die van verr onnoosel stond en schrapte,
Bespotte Pettalus, en sey, gaet singt de rest
Voor ’tonderaerdsch gespuys: met stack hij toe, en lapte
’Tstael door sijn slincker slaep. hij viel, en trock voor ’tlest
(5) Syn’ doodsche vingeren in ’tsterven langs de luijt,
En streeck’er bij gevall een droevigh liedjen uyt.[CH1642:051]
VERTROOSTING AEN PIER
Wat lett u, malle Pier, als most het v juyst raecken,
Daer ghij en ick en Ian ons lacchende vermaecken:
    Verheught u van ter zij;
    Ian scheert de geck met mij.
Voorn. 10. Iunij.[CH1642:052]
LACCHEN
Het lacchen heeft geen weerga, Griet,
    Daer rijmt op, lacchen, niet.
Ibid. 10. Iunij.[CH1642:053]
LES YVROGNES
Puis qu’à noz nez enluminez
        Et boutonnez
Il ne reste plus guere à teindre:
    Ne trouvez pas estrange, Amiz,
    (5) Apres l’Argent qu’on y a mis,
Que nous nous acheuions de peindre.
A cheval en marchant d’Uden
vers Alphen. 20. Iunij.
[CH1642:054]
UN CRIMINEL SUR L’ESCHELLE
Messieurs, si la rigueur ne cede à la bonté,
Ie suis mal à cheual; estant si mal monté.
Bodberg. ult. (30) Iunij.[CH1642:055]
MATER FURIS SPURII
Infortunatum mirer me perdere natum?
    In furto natum fama paterque sciunt.
Bodberg. 1. Iuly.[CH1642:056]
AEN AERT, DE GECK
De man is ’thoofd des wijfs; wat seght ghij, meester Aert.
Mij dunckt uw wijf en is met ’thoofd niet wel bewaert.
Bodberg. 2 Iuly.[CH1642:057]
IN GROTY AD CASSANDRUM NOTAS
Quem pace praetextum vides librum, lector,
Foris olivâ pulcher, intus impurae
De senticeto vepribus scatet Romae,
Casso labore noxium dolosumque
(5) Ab angue multo gramen et malam cramben
Orbi propinans, nec Lemanidum fultus
Autoritate praeuiâ, nec assensu
Tiberis lutosi, [Grieks-]eirênopoios[-Grieks] utrimque
Damnandus, et probatus improbatusque
(10) Exsibilandus. Magne, degener Groti,
Infauste Belga, nuper exul e terris
Tantum Batavis, nunc, solo magis verso,
Et exul a te, Patriae genitricis
Decor dolorque, veritatis antiquae
(15) Assertor olim, nunc diserte desertor,
Quorsum profundis vana verba, queis possis
Nec Antichristo charus esse, nec Christo?
In Castris Bodbergae 5. Iuly.[CH1642:058]
IN DIEM II. IUL. QUA REGINA MATER OBIIT. [Grieks-]Sk?[-Grieks]
Quae post Calendas laureata Quintileis
Lux prima fulget, prima lux Poetarum
Barlaee, quantos vidit, ecce, Victores.
Hac Austrius Nassavium Imperatorem,
(5) Hac Cardinalem et Austrium Imperatorem
Nassavius Imperator, ultor Adolphi,
Hac vicit unam Cardinalis Hetruscam
Anum, nec armatus quidem, sed Armandus.
7. Iul. Bodb.[CH1642:059]
IN CLADEM VESALIENSEM EX ACCENSO PULVERE PYRIO, QUAE
ACCIDIT IV. NON. QUINT. 1642 AD BARLAEUM

Homo destinatus pulueri, de pulvere
Qui pulvis est, in pulverem it per Pulverem.
Barlaee, pulverulente docti pulveris
Olijmpicique Praeses, et Rector bone;
Ne sperne declinationem pulveris
Indoctiorem; magna pars Vesaliae,
Si docta satis scivisset illam, viveret.
In castris Bodbergae 7. Iul.[CH1642:060]
IN EANDEM
En, fragili grandes animos in corpore gesta:
    Ardeat exiguus pulvis, et umbra sumus.
Ib. (7.) Iul.[CH1642:061]
UN COMMENSAL DE L’AMOUREUX, VIVANDIER, À UN AUTRE
DE LA PRUDENCE VIVANDIERE

Ie ne suis pas si variable
De changer tous les jours de table,
Et ne sçaurois complaire à deux;
Ne trouvant point d’intelligence
    (5) De la Prudence
    A l’Amoureux.
8. Iul. Bodberg.
Si je meprise vostre table
C’est que la nostre est masle et venerable,
Et en vault deux.
Il n’y a point d’intelligence
De la prudence
A l’amoureux. brief aan Van der Burch[CH1642:062]
EPITAPHIUM REGINAE MATRIS QUAE OBIIT COLONIAE 2. IUL. 1642.
Regina, Regum Richelique tortoris
Afflicta Mater, hoc recondier passa est
Peregrina saxo. Cardinalis ingrate,
Morsu Parentis viperine destructor,
(5) Quod imperasti pertinacibus flagris
Actum et peractum est. Dum quietis extorri
Nec saeculo nec Orbe copiam indulges,
Exivit Orbe et saeculo: nec est vivam
Qua porro vexes. Mortuae quid injungis?
(10) Ut nempe Coeli limitata cancellis,
Acherunte toto, ut Galliâ, Imperatorem
Ivsti atque iniqui, te sinat frui; sitque
Neronis haec Colonia, illa Agrippinae.
9. Iul. Bodberg.[CH1642:063]
Hier leit de Rijcke Neel, geluckig al haer leven,
Geluckig bij versterf, geluckig bij de min:
Elck heeft haer om het seerst geschoncken en gegeven,
De vrinden veel voor uyt, de vreemde veel voor in.[CH1642:064]
EPITAPHIUM REGINAE MATRIS QUAE OBYT COLONIAE 2. IULII
Hetrusca moles, massa carnis regiae,
Florentis Arni lilietis eruta,
Obesa Iusti mater, Iniusti socrus,
Et utroque nuper non minoris Tertii,
(5) Elapsa amicis hostibusque, nunc salo
Iactata, nunc solo, omnium Deûm pila,
Hac ossa tandem, lassa, et infelicium
Satur dierum, condier, nolens volens,
Tellure sivi. Si rogatis, Posteri,
(10) Quid esse causae dixerim? nisi sic meae
Placuisse sorti praesidentibus Fabris;
Placuisse subversoribus meo-suis;
Qui poenitendi infamiam, et magno domi
Sub Rege Atlanti fidere, ac laete regi,
(15) Quam nec foris regere aut regi, quam vertere
Solum quotannis, aut fugari, liberis
Nepotibusque sarcinam, quid amplius?
Calamitate durius quâvis rati,
Secunda turbantes malis, bona tristibus,
(20) Stupore cuncta et imperitiâ sibi
Carâ, mihi carissimâ dementiâ,
Ut ante de Lutetia Luctetiam
Mihi meisque, nunc meis tristem et mihi
Fecere de Colonia metropolim.
Bodberg. in castris 12. Iul.[CH1642:065]
AD CARDINALEM
Fracta malis, fracta exiliis et semper iniquâ
    Sorte, trium Regum mortua Mater adest.
Ne treme ad augustos cineres, innoxia Gallis,
    Nec jam Richeliis Urna timenda venit.
(5) Non Luparae hospitium, non aurea Lutzemburgi
    Marmora, non Belli-fontis anhelat aquas.
Hoc supplex, Armande, rogat; sine Regia membra,
    Quo non sivisti stare, jacere solo.
14. Iul. Bodberg.[CH1642:066]
E TUMULO
Ecce bonam Matrem: quae te quod es una creavi,
    Impium et ingratum, Richeli, et hic recreo.
15. Iul. Bodbergh.
In tumulum Reginae titel klad[CH1642:067]
STATUS GERMANIAE 1642 IULIO
Ni favet Hatsveldus, direpta Colonia Francis
    Interit, aut Suecis Austria vasta jacet.
Eligat Elector, primus velit ipse perire,
    An deceat primas Caesaris esse vices.
Bodberg. 15. Iul.[CH1642:068]
AD BARLAEUM
Qui legis haec, jam Torque gravis, jam fulgide gemmâ
    Richelii, verbis dissona verba tuis,
Magne vir, Aonidum Primas, et Apollo Batave,
    Invidiae causam ne tibi crede dari.
(5) Ille det invidiae causam et non simplicis irae,
    Praemia qui meritis aucupet aequa tuis.
Ludere Magnates libuit, queis forte parentem
    Naturam memor es ludificasse modis.
Scilicet, ut fluxae facies mutabilis aulae est,
    (10) Hic Proceres, illic quod meteora, voco.
Nec sequor ant Torquem, aut lapides Oriente petitos:
    Saxa mihi, et restim debita dona scio.
16. Iul.[CH1642:069]
PRO REGE
Ignosce, magnae Matris umbra, non diro
Non dura Nato; si quid est, ut est, culpae
Atrocioris, quodque nec lavet pontus,
Nec terra condat: ecce, Purpurae pravis
(5) Dum parricidae nutibus regit Sceptrum,
Suique non bonum Ducem, facit Regni,
Plus in die quam septies cadit Iustus
Bodb. 19. Iul.[CH1642:070]
Ut quis quiescat hic scias, hoc est opus
Aenigma solvas, Hospes, aut saxum leues.
[Grieks-]Entaûtha keîtai ho toû bíou Nassabíou
Tò pálai kalòn katepóntis’ en tôi mê Kalôi.[-Grieks]
Ibid. 19. Iul.[CH1642:071]
UN PRISONNIER
A l’Ambre à la Civette, amiz
Voyez vous pas ou l’on m’a mis.
Il faut grand nombre de pastille
Au mauvais air de la Bastille.
20. Iul. Bodb.[CH1642:072]
REUS IN ARTICULO SUSPENDIJ
Quid? nocte totâ supplici jejunio
Precibusque lassum desilire cogitis?
Praecede, restim qui choreae ductas, aut
Me trude, tortor; nemo saltat sobrius.
20. Iul. Bodberg.[CH1642:073]
Spiritus insomni lethargo cessit; Amici
    Quid ploratis? adhuc dormio, non obii.
21. Iul. Ibid.[CH1642:074]
EPITAPHIUM WILHELMI COMITIS NASSAVIJ QUI OBIIT
ORSOVIAE 17. IUL. 1642.

Vespera par luci mediae est; insomnia vitae
    Somnia finivit somniculosa dies.
O me, sere sopor, properasses ante Calôae
    Naufragium infami praeripuisse luto!
(5) Nassavio poterat stellas adiisse volatu,
    Quae mea nunc illis gloria reptat aquis.
22. Iul. Bodb.[CH1642:075]
IN GROTII AD CASSANDRUM NOTAS
Livor et aerugo procul est; sed cogimur olim
    [Grieks-]Semnológou,[-Grieks] Groti, dicere [Grieks-]spermológon.[-Grieks]
Bodb. 22. Iul.[CH1642:076]
IN EFFIGIEM CARDINALIS RICHELII,
IN ADVERSA PARTE NUMMI REGII

Vanus honor onus est, Armande, nec omine nullo:
    A facie facies Regia versa tuâ est.
Bodberg. 22. Iul.[CH1642:077]
RHIJNGRAVIUS DEFUNCTO COMITI WILHELMO
IN PRAEFECTURA SLUSAE SUBROGATUS

Wilhelmum teretem sequitur longurio Magnus:
    Nempe quasi dicas [Grieks-]Iôta makron t’ O mikron.[-Grieks]
Bodb. 22. Iul.[CH1642:078]
IN FUNDUM AEDI SACRAE VOTUM
Soli Domino sit gloria, et Domino soli,
Qui gloriam soli solo Domino dedit.
Bodb. 22. Iul.[CH1642:079]
IN POEMATA DOCTISSIMI N. N. QUAE INSCRIPSIT, OTIA
Ut sua tam docto tribuam praeconia libro,
Vatum, dico, deus nobis haec otia fecit.
Bodb. 22. Iul..[CH1642:080]
NANUS AD GIGANTEM
Animata rupes, pugnifer
Immense, formidabilis
Colosse qui, quod est Deum,
Mortalibus tanquam pilis
(5) Utare vel crepitaculis;
Si qua orta controversia est,
Quam pertinaci, quod soles,
Sic urgeas conamine
Ut vincier victus neges:
(10) Ne gloriare de mea,
Quam falso praefers, laurea.
Non cedo rationum viribus,
Cedo rationi virium.
Bodb. 23. Iul.[CH1642:081]
AD AMICUM PRODIGUM RURI REPENTE FRUGI FACTUM
Tarde agricultor, non reparatur brevi
Adulta rei calamitas compendio.
Non reddet agellus quod liguritum est domi.
In urbe dudum perditi peculii
(5) In Fundo, amice, sera parsimonia est.
Bodb. 23. Iul.[CH1642:082]
IN HISPANOS
[Grieks-]Spanía[-Grieks] Graecis optime insolentia est:
Hispania nil regnat insolentius.
Bodberg. 24. Iul.[CH1642:083]
COMES GUILHELMUS NASSOVIUS ORSOVIO ELATUS. AD UXOREM
Quid mê, dura, meum privas, Christina, trophaeum?
    Debuit Orsovium condere Nassovium.
Ibid. 24 Iul.[CH1642:084]
IN COMITEM DE GUEBRIAN
Quam laete videas Heroëm, maxime Saxo,
    Tam bene relliquias [Grieks-]tónge briônta[-Grieks] tuas!
Ibid. 24. Iul.[CH1642:085]
AD GALLAM [Grieks-]tèn a áèton[-Grieks]
Improba, quae miserum totâ me nocte fatigas,
    Disce [Grieks-]sofoû[-Grieks] monitum, Galla, quousque eadem?
Ib. 24. Iul.[CH1642:086]
POETAS MALE VATES DICI
Quis furor est vel praeteriti vel gnara futuri
    Vana poetarum credere Iudicia,
Quos, qui veridicus mihi sit, non audeat ullus
    Vel de praesenti dicere veridicos?
Ib. 24. Iul.[CH1642:087]
Populum nec amo, nec negligo;
Cum plebe nil negotii est.
Ib. 25. Iul.[CH1642:088]
DEBITORES IN CARCERE
In aere dudum, nuper in ferro sumus:
    Qui solvier vult, solvito.
Ib. 25. Iul.[CH1642:089]
(AD SENESCENTEM AMICUM, UT LITERIS INCUMBAT)
Si stadium nequeas, studium decurrere tenta:
    Coepisti canos mittere, mitte canes.
Ib. 25. Iul.[CH1642:090]
AGGERES DAMNOSI
Aggere conclusos quisquis possederit agros,
    Aggere, perpetuo qui sibi dicat habet.
Bodb. 25. Iul.[CH1642:091]
WIJFS
All die om trouwen denckt, verstaet den aerd der Wijven;
Wilt staen, sij willen wegh; wilt gaen, sij willen blijven.
Bodberg. 25. Iul.[CH1642:092]
NOCH
Een wijf is als een’ memm, sij laet sich eerst bewegen,
En buijght wat voor den man; maer rijst’er strack weer tegen.
Ibid. (25). Iul.[CH1642:093]
AD REGEM M. BRITANNIAE
Viribus impar lamento te ulciscere, Regum
Optime; vos par lamento miserabile fatum
Destinat, et par lamentum nato atque nepoti.
Olim.[CH1642:094]
AD MUDAM SUB HOOFDIO PRAEFECTO
Facunda nunc Heroë, Muda, facundo;
Serva pretiosi verticis diu canos:
Hoc lumine capta si semel sies, doctis
Dicere coeca, doctioribus Muta.
Bodberg. 25. Iul.[CH1642:095]
DESORDRE
Tam sacra Romae res fuit triumphatrici
Divinus Ordo, ut ordini quod oppostum est
Nec nominari siverit suis verbis,
Ab Hellade primum docta [Grieks-]tên ataxían.[-Grieks]
Bodb. 25. Iul.[CH1642:096]
IN FUNEBRES MAGNATUM POMPAS
O vanitatum vanitas [Grieks-]tôn en télei![-Grieks]
Ut vita fumus, funus ipsum fumus est.
Ibid. 25. Iul.[CH1642:097]
CRAFTO COMES NASSAVIUS SARBRUCKENSIS CAROLINAE
NASSAVIAE SPONSUS ORSOVIO CUM DESTINATO SOCERO ELATUS,
HEUSDAE UNA SEPELIENDUS

Spes fulgidae mortalium,
Quam fumus estis et vapor!
Vivae parabam Filiae,
Concumbo Patri mortuo.
Bodberg. 25. Iul.[CH1642:098]
SACERDOS VAPULANS
Verbisque verberibusque multatus malis
Cur se sacerdos negligat defendere
Vel vindicare, rogatus, aut linguâ aut manu,
[Grieks-]Ou, fêsi, dei machesthai anthrôpon theou.[-Grieks]
Ib. 25. Iul.[CH1642:099]
FUGA TEMPORIS
Quanto virili tempore
Felicior puertia est!
Qui voluier visi, volant,
Qui repere quondam, nunc rapi
(5) Videntur, et mali dies,
Prae semper illis optimis:
Anni fuerunt aurei,
Nunc ferrei sunt annuli.
Ibid. 26. Iul.[CH1642:100]
AD REGINAM ANGLIAE
Finis opus, Caroli conjux animosa, coronat:
Sed cave sis, hoc posset opus finire coronam.
Bodb. 26. Iul.[CH1642:101]
(DE MULIERE FURACI)
Intolerabilius nihil est quam foemina dives,
Nescio quis quando veterum de conjuge dixit.
Belga scio paucis haec qui vernacula fecit,
Cui quod habet furto rapit et male prodigit uxor,
(5) Intolerabilius nihil est quam foemina Dieveg.
Ibid. 26. Iul.[CH1642:102]
A UNE VEFUE EN SECONDES NOPCES
Belle vefue, en humeur,
Iadis si glorieuse,
As tu perdu le coeur
D’estre victorieuse,
(5) Dans le proces d’honneur,
De ta partie honteuse?
26. Iul.[CH1642:103]
A UN VIELLARD AMOUREUX, AJUSTÉ D’UN TOUR DE CHEVEUX
Pour amuser une maistresse,
Qui faict la mouë à ta viellesse,
Tu t’es paré des cheveux morts
De quelque miserable corps
(5) Levé de terre en meteore;
Et tu crois qu’elle t’en adore,
Qui t’en abhorre d’autant plus,
Et dit que les fraix superfluz
De ta coiffure mal bastie
(10) Luy gelent toute son envie.
L’aâge, le Barbier et l’Amour
T’ont faict chascun un mauvais tour.
Bodb. 26. Iul.[CH1642:104]
EEN LEGGEND LEGHER
Men magh het wel terecht den naem van, Legher, geven.
Die hier wat heeft te doen en kost niet legher leven.
Bodberg in castr. 26. Iul.[CH1642:105]
MARECHAL DE GUEBRIAN
De Spagnaert kent den man;
Hy noemt hem Geef vrij an.
Ib. 26. Iul.[CH1642:106]
OP GIJS
Gijs, grage Gijs noemt alle Cocks sijn maegschapp:
    Dat loof ick wel; om ’t maegh-schapp.
Ib. 26. Iul.[CH1642:107]
C. DE R.
Met reden heet hy Cardinal;
Hij thoont sich voll qua aerd in all.
Ib. 26. Iul.[CH1642:108]
IN NUMMUM QUI AB UNA PARTE REGIS FACIEM PRAEFERT,
AB ALTERA CARDINALIS

Quod Caesaris est hoc Caesari jubeor dare;
Quod Caesaris est et subditi, cui dabo?
Ib. 27. Iul.[CH1642:109]
IN EUNDEM
Dimidium caput immerito das, Gallia, Iusto:
    Dimidii Regis non obit ille vicem.
Ib. 27. Iul.[CH1642:110]
MIS-SCHILDERDE GELIEVEN
T en is geen wonder, Lief, men kant seer wel bezeffen,
Hoe ’tkomt dat Mierevelt noch u noch mij kan treffen.
Hij schilder’ hoe hij will, hij sal noijt meester zijn
Van sulcken Sonn als ghij, van sulcken vlam als mijn’.
Ib. 27. Iul.[CH1642:111]
OP EEN PAEP TUSCHEN DEN PREECKSTOEL EN SYN’ SITPLAETS INDE
KERCK BEGRAVEN

    Hier stond de beest,
    Daer sat hij meest,
Thuijs op sijn bedde quam de dood heer Ian verraschen:
Hier leit hij tuschen d’een en d’ander stoel in d’asschen.
Ib. 27. Iul.[CH1642:112]
AEN EEN BEDORVEN KINDS VADER
Uw lichte soon, die noijt en docht,
Verteert by hoopen, dagh op dagh:
Ick weet niet waer hij ’tlaten magh,
Maer weet Wel waer ghij ’tlaten mocht.
Ibid. 27. Iulij.[CH1642:113]
SUR LE NOUVEAU TESTAMENT
Si le moindre raijon de ce beau liure picque,
C’est qu’il part du parfaict miroir parabolique.
Bodb. 27. Iul.[CH1642:114]
LES ANGLOIZ 1642.
Sainct d’Israel, à qui nostre douleur s’adresse,
Le Roij qui nous defend n’a force nij adresse.
Ibid. 27. Iul.[CH1642:115]
D’UN PENDU
Le Roy est liberal plus qu’on ne luij demande;
Prié par un maraut pour une Pension,
Il l’envoye à la Greue, et par breuet commande
Qu’on luy donne de plus une sus-pension.
Ibid. 27. Iul.[CH1642:116]
KLEED EN MAN
De Snijders winckel en het Hof
Staen strijdigh om den hoogsten lof.
Wie dunckt u dat van tween de beste konste kan?
Daer maeckt de man het kleed, hier maeckt het kleed den man.
Ibid. 28. Iul.[CH1642:117]
LE JOUËUR RUINÉ
Par un courtois mal entendu
Vous me plaignez le dueil de ce qui ne peut estre.
Ce n’est pas mon argent, il a trouué son maistre,
C’est moij mesme qui suis perdu.
Ib. 28. Iul.[CH1642:118]
UN ALCHIMIJSTE TAILLÉ DE LA PIERRE
Le Chimique est gueri d’une pierre fatale;
Belle cure, à la verité!
Mais ce n’est pas la principale:
Il aura plus de charité
(5) Qui le voudra guerir de la Philosophale.
Ib. 28. Iul.[CH1642:119]
D’UNE DAME QUI CHANTE EN PERFECTION
Qu’elle sçait de beaux Airs, quelle en dit, qu’elle en chante!
Il est vraij qu’elle enchante.
Ib. 28. Iul.[CH1642:120]
AD BARLAEUM [Grieks-]paraítêsis[-Grieks]
Ignosce duro carmini, nec aureis,
Sed aeneis et ferreis argutiis.
Plus Martis est quam Mercurî, quâ prodeunt,
Barlaee, quas prodi vides ineptias,
(5) De civitate, qua casae sunt atria,
Ovile lectus, horreum triclinia;
Tibicen udis mane, sero flatibus
Et nocte vexat, arma tundunt et sclopi
Scribentis aurem, quodque mireris magis,
(10) Muti et sepulti non gemunt vituli, boant,
Fornix, popina, (quam propinam dixeris)
Leno lupaeque, Bacchus et paucis Ceres
Coëmpta nummis, ungulae, hinnitus, rotae,
Auriga, agaso, calo, lixa, mulio,
(15) Rixae, duellum, sors, fritillus, alea,
Styx universa, tota Ditis regia,
Franco loquace loquacior miles Brito,
Et Hassus et insolentior Guebrianicus,
Castrensis assiduus labor, negotium
(20) Perenne, vatem lancinant miseris modis.
Iam quem, quies et otium quanti siet,
Barlaee, vati, non fugit, dic, obsecro,
Qui possit esse tam feris natalibus
Epigramma Martiale Martialicum?
Bodberg in castris 28. Iul.[CH1642:121]
CONSTANTINI HUGENI À ZUYLICHEM AD DUISBURGAM,
GERARDI MERCATORIS URBEM NATALEM [Grieks-]paráklêsis[-Grieks]

Duisburga mercimoniis olim frequens
Nunc vasta bello et orba cive Civitas
Cessa dolere nominis domi ac foris
Laudem sepultam, Mercurîque artes bonas
(5) Marti subactas: Civis unicus probe
Haec damna pensat; ecce qui superstite
Calamitati publicae et patriae rogo
Famâ perennis, mille mercatoribus
Major, tuetur asseritque posthumam
(10) Mercator unus Teutoburgi gloriam.
Bodb. in castris 2. Iul.[CH1642:122]
EPITAPHIUM
Quisquis ades, frustra metuis ne forte sepulto
Sit Mercatori tantula terra gravis.
Omnis terra viro leuis est qui tota quod usquam
Terrarum est humeris pondera gessit Atlas.
Ib. 30. Iul.[CH1642:123]
(SIMILES LABRIS LACTUCAE)
Lactucas oleo graves et acri
Submersas domini vorant aceto.
Lactucas pueri nec acri aceto
Nec tinctas oleo vorare docti
(5) Vellent perpetuo illud esse verum,
Lactucas similes habere labra.
Bodb. ult. (31) Iul.[CH1642:124]
AD AVARUM
Si plus bono sit optimum,
Et omne magno maximum,
Quid munus usque novum dari,
Nunquam petis nouissimum?
Ib. ult. (31) Iul.[CH1642:125]
AD CANDIDATUM JURIS
Quas discis, studiose, vel ipso nomine Leges
Hoc te perpetuo crede monere; leges.
Ib. ult. (31) Iul.[CH1642:126]
IANS VREDE-MAEL
Ian, sijner vijanden en aller onvré satt,
Heefts’ eens gesamentlick by een te gast gehadt,
En heeftse duijvels-brood, dat lecker mall, gegeven:
Nu ister Peis, en all vergeten en vergeven.
Bodb. in castris. 2. Aug.[CH1642:127]
A UN AMIJ AMOUREUX, GUERI D’UNE INFLAMMATION AU BRAS
Puis que ce bras gueri, et ce charbon esteint
Te promettent la vie et tes forces parfaictes;
Garde d’en abuser ; et tes folies faictes
T’apprennent, que, qui trop embrasse, mal estreint.
Bodberg. in castr. 2. Aug.[CH1642:128]
OP HET GRAF VAN EEN OUD SOLDAET
Hier leit een Hopman doodt,
Gestorven naeckt en bloot
Van middelen en krachten,
Van wachten, wachten, wachten
(5) En van hem niet te wachten.
Ib. 2. Aug.[CH1642:129]
OP HET GRAF VAN IAN CANUIJT, EEN DRONCKEN BROUWERS SOON
De Ionge Ian Can-uijt leit onder desen sarck:
Weest niet te seer verwondert:
All was hy jong en starck,
Hij was een Hopp-mans soon, en Hopp-man over hondert.
Ib. 2. Aug.[CH1642:130]
IN MORTEM AULI EBRIOSI
Non cessit Aulus ebrius Cijnico seni:
Ut vixit ille, vixit hic, in dolio.
Ib. 2. Aug.[CH1642:131]
AD AMICUM IUVENEM AB INFLAMMATIONE BRACHIJ SANATUM
Amplexatrici sanatus es, Euchijme, membro:
Hac se proripuit parte vetusta lues.
Qui tam praecipiti raptum discrimine soluit,
Parcius amplecti crede monere Deum.
Ib. 2. Aug.[CH1642:132]
AEGER [Grieks-]en aphedrôni[-Grieks]
Agnosco Purgatorium nolens volens,
Agnosco poenis Inferûm, totâ Styge,
Acherunte toto saevius. vultis probem?
Praesto cacata chartula est, quae, quod diu
(5) Cacata Romae charta non fecit, facit.
Ades, Galene doctor, et senex Coë,
Utroque praeside putidam tueor thesin.
    O tristis intestina coli tormina,
O barbarum Rha, et Senna flatulentior,
(10) Et, horror ipse, Soccotrina, et Psyllium,
Et Sarcocolla, et Peplium, et Terebynthina,
Et Agarice, et Colocynthis, et Fumaria, et
Euphorbium et Hermodactyli, et tu, turbidum
Turbith, Sagapenum, Carthamum, tu, Absynthium,
(15) Et Cassia et Scammonia, et tergens Cremor,
Asarumque, Manna et Ceterach, et caeterae
Erynnidum, Proserpinae, Ditis dapes,
Ana unciis, ana scrupulis, ana granulis
Quae tam feralem viscerum discordiam
(20) Aegro cientes, me medendo occiditis,
Purgando me spurcatis intus et foris;
Vos esse Purgatorium nolens volens,
Vos nauseando, vos cacando, vos [Grieks-]kakòn[-Grieks]
Purgando Purgatorium dico, voco.
(25) De caetero securus omni, pernego,
Si non sit istud, omne Purgatorium.
Bodberg. in castr. 2. Aug.[CH1642:133]
OP EEN’ LEELICKE AENDE KINDERPOCKEN
Of oud, of jong, of rijck, of bloote,
Met Pocken moeter elck eens aen;
Sy was te leelick voor de groote,
De kleine kost sij niet ontgaen.
Ib. 3. Aug.[CH1642:134]
IN PUELLAM DORMIENTEM
Dormire mors, mors somnus est.
Si dormit haec nec mortua est,
Non dormit haec, sed mortua est.
Ib. 3. Aug.[CH1642:135]
(DE COTTA)
Longa viri sapientis, ait, vel inutilis ira est:
    Quod sic Cotta probat: Ira breuis, furor est.
Ib. 4. Aug.[CH1642:136]
(DE GELLIA)
Nitimur in vetitum: gravis hactenus impostura est:
    Imponi gaudet Gellia saepe sibi.
Ib. 4. Aug.[CH1642:137]
DE COTTA
Bonum, mehercle, nomen est: ludibrium
Pari repensat protinus ludibrio.
Debere nulli Cotta vult ludibrium.
Ib. 4. Aug.[CH1642:138]
AD PHIJLLIDA th;n ajkivnhton. DE PERPETUO MOBILI
Quousque motus vana perpetui doctos
Indago lassat? cuncta perpetuo versat
Natura motu, cuncta sors; ruit Coelum
Et Astra Coeli, et Unda perpetuo motu.
(5) Frustra, quod est ubique, ubique mendici
Ab arte poscunt. dignius gravi curâ,
Stupore docto dignius sit inventum,
Immota, nec vel arte mobilis moles.
Et, heu, reperta est, et meo quidem damno
(10) Immota perstat: nempe perpetuum, Phylli,
Immobile, obstinata, pertinax Phylli.
Bodberg. 5. Aug.[CH1642:139]
IN TABULAM PERCELLI PICTORIS uJdropoiou’ EXCELLENTISSIMI
Fabula Pegasei si non est Fontis origo,
Fabellis hodie vilior historia est.
Aspice quam Batavae dispar vetus ungula dextrae
Exiguas ictu vivere fecit aquas.
(5) Attigit hanc leuiter telam Percellus, et alti
Fluminis et salsi prodijt unda maris.
Ib. 5. Aug.[CH1642:140]
AD. D. FRANCISCUM DE MELOS EXERCITUS HISPANI DUCEM
Lusitane Melos, qui melos triumphale,
Tyro imperandi forte, forte vincendi,
Successibus non usquequaque tuis cantas,
Ne gloriosus splendidae nimis fide.
(5) Primaeque sorti: vitrea est, et infida;
Nec mox Batauos vincere est, quod est Gallos.
Quod si reuersus metiare nunc horum,
Vel victor, hastas, saepe, saepe victrices,
Est qui volantem praepeti fugâ, Melos,
(10) Docere possit Pegaseïum melos.
Bodb. 6. Aug.[CH1642:141]
NAUTA IN PROCINCTU, VENTO SECUNDO
Navita de ventis quis flaret saepe rogatus,
Iam lacessitus tot quaesitoribus, Eurus,
Eurus et hic, inquit, (crepitu de ventre soluto,
Quale Iouis tonitru est) tandem conscendite, turba
(5) Vectorum; qui se mecum commiserit undae,
Quidquid erit, poterit vento gaudere secundo.
Bodb. 6. Aug.[CH1642:142]
EEN VALSCH MUNTER IN SCHILDERIJ GEHANGEN
Dewijl het Schepenen belieft heeft in haer zetel,
Hier hangh ick en verstijf in d’olie op een’ planck;
Wat nood is’t? beter hier bevrosen jaeren langh,
Dan een warm’ uer gedoyt in een’ besmeerden ketel.
Bodb. 6. Aug.[CH1642:143]
RECEPTE
Die inder sieckten baren
Altoos wilt spoedigh varen,
Voor allen dit besint,
Voorwind is achter wind.
Bodb. 6. Aug.[CH1642:144]
IN PICTURAM INCENDIJ
Non stupeo viuas oleum producere flammas:
Tela sed his quod non ardeat, hoc stupeo.
Ib. 6. Aug.[CH1642:145]
MEDECINE
Contre tous maux la meilleure recepte
C’est peu de mise, et beaucoup de recepte.
Ib. 6. Aug.[CH1642:146]
IANS WIJF UYTGESCHILDERT
Ian wouw dat elck syn schrale wijf beloegh,
En vraegde staegh, hoe komt de prij soo magher?
Nu s’uytgeschildert is vraeght sy den vrager,
Dit ’s olie-verw, is ’tnoch niet vett genoegh?
Ib. 6. Aug.[CH1642:147]
DESES DE LECTO
Quam Lecti Lecto lecte data vocula quadrat!
Nil Lecto, Lector, lectius esse potest.
Bodb. 7. Aug.[CH1642:148]
AD SPONSUM
Rebus angustis animosus atque
Fortis appare; sapienter idem
Subtrahes ventri nimium secundo
Turgida membra.
Bodb. 7. Aug.[CH1642:149]
(LECTUS AMICAE)
Scande thorum dominae: si non fandi atque nefandi
Mollia sunt ishaec tempora, nulla dabit.
Bodb. 7. Aug.[CH1642:150]
Auara Galla est, Pene quae sestertio
Contenta nuper, unius nunc literae
Mutatione postulat sestertia.
Esto quidem: sed unius si literae
(5) Mutationem rursus inducat novam?
Iam fit decies, jam centies sestertiûm.
Bodb. 7. Aug.AD ZULECHEMI DOMINUM
Dum Richeli audaci fastigia concutis ausu,
Et summum mordes, acer Amice, ducem,
Te possum bilemque pati. si Purpura peccat,
Si te, vel Grandi Iudice, prava facit;

(5) Me sibi devinxit meritis, dum munera mittit
Fulgida et Eoas sufficit unus opes.
Vivat Purpura donatrix. benedicere nostrum est,
Nec, bene cui fecit, fas mala velle loqui.
E tumulo per te Armandum Medicaea lacessat.

(10) Praestitit hanc, Regem quam perijsse suum.
E tumulo Armando Mariae maledicite manes,
Forte meo vivet carmine post tumulum.
Non tua sunt, male quae loqueris. non nostra, benigne
Quae loquor. haec loquitur Gallia, Gasto prius.

C. B(arlaeus).[CH1642:151]
VAN SUFFE IAN
Ian Suff doet met sijn hoofd
Meer dan hij in syn’ jeughd met bey syn’ voeten de.
Wie hadd dat oijt gelooft ?
’Thoofd en ’tverstand staet still, en Ian Suff loopter me.
Bodb. 8. Aug.[CH1642:152]
Sou malle Maey de nacht vervelen?
Daer moster meer als een me spelen.
Ib. 8. Aug.[CH1642:153]
IAN EN GRIET
Wel, Griet, sal ’t nummer zijn? seij Ian,
Ick doe soo trouw all wat ick kan,
Ick hebb je nouw soo lang as vriend
In alle nedrigheit gedient,
(5) En dien je noch. ’T is waer, sey Griet,
Ie dientme, maer je dient me niet.
Ib. 8. Aug.[CH1642:154]
WATERSUCHTIGHE IAN KINDERLOOS
Ian heeft een’ dicken buijck, en gaeter over quijnen,
Tot dat hij sal verdwijnen:
Anne heeft een platten buijck, en wenschte dat hij rond,
Als Ian syn, trommel, stond.
(5) Noch kijvens’ altyd schier,
Sij krabbelt hem, hij slaet’er;
Sij tieren nacht en dagh, en ’thijlick heeft geen’ tier.
De reden is bekent; want Ian die sterft aen ’twater,
En Anne sterft aen ’tvier.
Bodberg. 8. Aug.[CH1642:155]
La difference est grande entre un bon Officier,
En qui le General se puisse bien fier,
Et le fol qui ne faict que s’en parer: en somme,
Si l’homme faict la charge, ou si la charge faict l’homme.
Ib. 8. Aug.[CH1642:156]
VAN IAN EN TRIJN
Trijn light Jan in sijn hooft by daghen en by nachten;
Trijn light hem op sijn’ tongh, Trijn light in sijn’ gedachten;
Trijn light hem in sijn wegh in ’t slapen altemet;
Trijn light hem allesins, behalven in sijn bed.[CH1642:157]
(DE GALLO ET GELLIA)
Gallus ab inflato moribundus ventre laborat,
De non inflato Gellia ventre dolet.
Ne mirare domum jugi fervere querelâ;
Scilicet igne perit Gellia, Gallus aquâ.
Bodb. 9. Aug.[CH1642:158]
LAUS I. VALLENSIS MEDICI, CUM IN FAMULI MEI ACUTISSIMO
MORBO INGENUE SE FATERETUR ajporei’n

Vallensis, optimus medentium senum
Doctissimusque septuagenarius,
Vocatus ad morbi noui miraculum,
Cuiusque causas ipse nec penetrat satis,
(5) Nec esse cuivis aestimat penetrabiles,
Fatetur artem, quâ quadraginta super
Excelluit annos, huic medelae non parem
His aestuare, his haesitare angustijs.
Hoc est senem peritum, et esse virum bonum,
(10) Hoc est foris et intus esse candidum.
Ib. 10. Ang.[CH1642:159]
FALSAE MONETAE CUSOR
Qui me perdiderit ferventi Praetor aheno,
Nôrit non oleum perdere, non operam.
Ib. 10. Aug.[CH1642:160]
HAGA
Non diffitemur, hospes, Haga pagus est;
Sed ipsa Pagi Civitas, suburbia.
Ib. 10. Aug.[CH1642:161]
EADEM
Pagus eram, sed cura facit me Principis Urbem:
Quid? Comitis nunc, an Principis Haga vocer?
Quos habui Pagus, Comites abiere vetusti:
Principis esse volo; non habeo comitem.
Ib. 10. Aug.[CH1642:162]
KEES EN SYN WIJF
Kees beuckt sijn wijf dik en dun, nae haer wercken;
En seit, een Tang past heel wel op een vercken.
Ib. 10. Aug.[CH1642:163]
VOOR CLAES
Wat quelt ghij Claes, den vromen man ?
Hij will, en kan u niet betalen;
En is geen schelm ; waer soud hij ’t halen?
Een schelm die meer doet als hij kan.
Bodberg. 10. Aug.[CH1642:164]
(VAN GOEDE TEUN)
Teun heeft een’ maeghd getrouwt, en laets’ altoos soo blijven;
Om offs’ hem mocht bekijven.
Want die will wesen wel bemint
Laet alle dingen soo hij ’tvindt.
Ib. 10. Aug.[CH1642:165]
TE LAND
Laetse bij quaed weder vaeren,
Die noijt vande ree en waeren;
Luyden wijs van wedervaren
Sullen niet licht weder varen.
Bodb. 11. Aug.[CH1642:166]
Ian schickt sich wel in zee:
Hij was niet van de Ree, of hij most van de Ree.
Ib. 11. Aug.[CH1642:167]
MANS HAND BOVEN. EEN MATROOS
De Broecken voor de Sielen:
Een’ huijsvrouw of een’ leur.
Ick ben gewent te kielen;
Twijf moeter onder deur.
Bodberg. 11. Aug.[CH1642:168]
VELLUS AUREUM
Velleris augusti laqueo capiuntur Iberi.
Sic vos non vobis vellera fertis oves.
Bodb. 12. Aug.[CH1642:169]
(DE PHYLLIDE)
Circumveniri nemo se prudens amat.
Prudentior Phijllis tamen, quae brachijs
Circumveniri quid sit amplexantium
Experta nouit, iuro per summos Deûm,
(5) Res, inquit, expetenda circumventio est.
Ib. 12. Aug.[CH1642:170]
EEN OP SIJN TOEKOMEND GRAF
Hier leit mijn bedd gemaeckt: seght niet, ruijm tyds genoegh:
Seght mogelick een’ uer of menigh jaer te vroeg.
Ib. 12. Aug.[CH1642:171]
Lesbia, solius re non contenta mariti,
Res cupit et motus seditiosa nouos.
Ib. 13. Aug.[CH1642:172]
Posthumi amor vagus est, quia non conatibus obstat.
Quam male, ait, multi fugiunt, angusta domi res.
Ib. 13. Aug.[CH1642:173]
LE MAL PARTAGIÉ
On tasche à me contraindre
De perdre la pluspart
De mon bien sans me plaindre.
Prendraij-je en bonne part
(5) Une mauuaise part?
Ib. 13. Aug.[CH1642:174]
QUADE WIJN-GIFT
Weet ghij wat uw schenckagie schort?
De wijn is lang, de tonn is kort.
Bodb. 14. Aug.[CH1642:175]
OP IAN EN SIJN UERWERCK
Ians Wijser hapert alle daegh,
Hy stelt hem off ontstelt hem staegh,
En, soud hij gaen, hij moet hem leiden.
Wie is de Wijser van haer beiden?
Bodb. 14. Aug.[CH1642:176]
RECHTS-PLEGINGH
Mijn Advocaet seij, goede knecht,
Vreest niet, ick help u ras te Recht.
Hij heeft oock niet gelogen: maer
’T verlies in Recht valt nu soo swaer,
(5) Dat mij myn’ schulden overstolpen.
Is dat een’ mann te recht geholpen?
Ib. 14. Aug.[CH1642:177]
CLAES WIJVESMIJTER
Claes klopt sijn’ huijsvrouw eens op seker uer, in daghwerck,
En doolt noyt inde klock; syn’ huijsvrouw is sijn slagh-werck.
Ib. 14. Aug.[CH1642:178]
LONGAE MANUS REGUM
Een Koningh hoeft niet veel te waschen;
Syn’ handen zijn genoegh gewaschen.
Bodberg. 14. Aug.[CH1642:179]
(GOEDE IAN)
Ian wierd gewaerschouwt, van syn Wijf,
Als oftse malde met haer lijf,
En datmen onder uijt haer’ deken
Drij of vier beenen hadd sien steken.
(5) Maer Ian, goed man, gelyck syn’ vrouw,
Sloegh alles in de beste vouw,
En seij, loop luydjes, maeckt gheen moetten,
Mijn wijfjen heeft vier witte voeten.
Ib. 14. Aug.[CH1642:180]
(CLAES MET SIJN UERWERCK)
Claes leit en futselt met sijn Slagh-werck,
Gestadigh isser stellen aen:
’T schijnt dat hij ’t eerst moet leeren gaen.
Is dat een uer-werck? ’tis een dagh-werck.
Ib. 14. Aug.[CH1642:181]
(EEN GEHANGEN DIEF)
’K hebb touw om ’tlijf geproeft, om handen, om van als,
Maer ’tswaerste valt om hals.
Ib. 14. Aug.[CH1642:182]
DESELVE
Siet, vrome Borgerij, de man moet sich bedriegen,
Die van syn’ grond will gaen, en swemmen kan noch vliegen.
Ib. 14. Aug.[CH1642:183]
Tout ne rit pas tousiours ce que fortune baise:
Un homme bien aijsé n’est pas tousiours bien aijse.
Bodb. 14. Aug.[CH1642:184]
Mon amour est ma Guerre, où ma jeusne merveille,
Diane, est ma Diane, et tous les jours m’esveille.
Ib. 14. Aug.[CH1642:185]
AD BARLAEUM, DE EXPEDITIONE ANNI 1642.
De tot coronis, ligneis, et querneis,
Et mijrteis, et laureis, et aureis,
Quâ se triumphis nata gens Quiritium
Ad arma pronam proniorem reddidit,
(5) Barlaee, fer sententiam, quae debita est
Corona nobis, qui duos exercitus,
Ac de duobus Regium seruavimus?
Ib. 14. Aug.[CH1642:186]
AD GRAMMATICOS, DE GALLA
Adeste Grammaticalium doctissimi;
Sublimis haec et digna vobis quaestio est.
Quâ regulâ, qua lege Romanâ, rogo,
Prona in venerem probatur esse diligens,
(5) Supina vero Galla diligentior?
Ib. 14. Aug.[CH1642:187]
(EEN GEHANGEN DIEF SPREECKT)
Leert dese less van mij, ô vliegers in den wind,
O, springers, die den kost met hooge sprongen wint,
O Menschen, en ô Sneppen,
Wacht u voor ’t onderscheppen.
Ib. 15. Aug.[CH1642:188]
WIJSHEID SCHAERS
De Heere wierd besocht uyt Oosten bij drij wijsen:
Wie souder nu in Oost of Westen noch drij wijzen?
Bodberg. 15. Aug.[CH1642:189]
EEN GEHANGEN DIEF SPREECKT
Het leven heeft somtyds, somtyds de dood een’ vall.
Laet mijne niemand wijten;
T geviel tot sijner tyd, en
Ick bender soo maer aen gekomen by gevall.
Ib. 15. Aug.[CH1642:190]
TE VEEL ACHTERDENCKEN
Men rekent meestendeel een anders spel naer ’tsijn.
T en is geen vrome mann die meent ’er gheen en zijn.
Bodb. 15. Aug.[CH1642:191]
LE PENDU
Dans l’Air et dans la mer c’est une mesme affaire:
Il s’y perd à la fin, qui ne met pied à terre.
Ib. 15. Aug.[CH1642:192]
LE MESME
Passant, qui me voijez la teste à la fenestre,
apprenez, comme l’art trompe souvent son maistre:
I’auoy gaigné ma vie au bois, et à voler,
Et l’aij perdue au bois, quand j ’aij pensé voler.
Ib. 15. Aug.[CH1642:193]
SUSPENSUS
Exilium est patriam prohiberi tangere terram?
Ecce dedi exiliens memet in exilium.
Ib. 15. Aug.[CH1642:194]
(AD POSTHUMUM)
Me melius non est alieno nomen in aere.
Si mihi non credis, Posthume, crede mihi.
Ib. 15. Aug.[CH1642:195]
(IN SUSPICIOSUM)
Ultima suspicio non est sine crimine: non est
Ille probus, quemquam qui negat esse probum.
Bodberg. 15. Aug.[CH1642:196]
SUSPENSUS
Ut lapsu graviore ruant, tolluntur in altum,
Quos Fatum, quos et carnificina rotat.
Dimidiae sortis gravior mihi casus, amici, est;
Summa mali caussa est, non credidisse, mei.
Ib. 15. Aug.[CH1642:197]
(PATIENTIAE LAUS)
Virtus in actione quaedam singula;
In passione nulla non virtus patet.
Ib. 15. Aug.[CH1642:198]
SUSPENSUS
Nulli imputanda culpa mortis est meae:
Videre testes mille; casu contigit.
Ib. 15. Aug.[CH1642:199]
COMPLIMENT
Aere tuo gravior fieri non postulo; solum
Da mihi, quod famulo contigit, esse tuum.
Ib. 15. Aug.[CH1642:200]
(EEN GEHANGEN DIEF SPREECKT)
Ick hebb wel met een Touw een’ venster uytgevlogen,
En mijnen waerd bedrogen:
Maer hier en sagh ick niet hoe ick mij redden souw;
Daer quam een knoop in ’t Touw.
Ib. 16. Aug.[CH1642:201]
DESELVE
Waer ick in ’tstroo verwart, ick raeckten uijt den strick:
Maer dese valt te dick.
Soo moet ick ’theel gelagh betalen in de duijnen.
De duijvel hael de Kennip-tuijnen.
Ib. 16. Aug.[CH1642:202]
DESELVE
Goe luyden, vindt niet vreemd, al praet ick hier niet veel;
Ick hebb een’ zeere keel.
Ib. 16. Aug.[CH1642:203]
DESELVE
Ick hebb op Geld en Goed gegaen,
Maer ’tsou mij nu veel schelen,
Ick hadde meer profijts gedaen
Met Kennip-zaed te stelen.
Ib. 16. Aug.[CH1642:204]
DESELVE
O ghij boosen, en ghij vromen,
Menigh stichtelick sermoen
Sou ’ck van desen Preeck-stoel doen,
Kost ick aen mijn’ aessem komen.
Ib. 16. Aug.[CH1642:205]
LE MESME PENDU HAULT ET COURT
La Iustice haute et basse et moijenne, aujourdhuij
Fascheux preseruateurs du joli bien d’autruij,
Incommodent un peu les bons esprits chascune;
Mais la haute et la courte est la plus importune.
Ib. 16. Aug.[CH1642:206]
LE MESME
Miracle! messieurs de la Court,
De bas en terre et grand de taille
Que j’estoij parmi la canaille,
En moins de rien m’ont rendu hault et court.
Ib. 16. Ang.[CH1642:207]
(IN APELLAM)
Quaerenti, subridendo respondit Apella,
An placeat Synagoga an Gynagoga magis.
Ib. 16. Aug.[CH1642:208]
AEN IOFF.w UTRICIA OGLE
Ick hebber soo veel aen te sien
Soo soeten keur van dingen,
Dat icker niet ontrent en dien,
Soud’ ickse hooren singen.
(5) Ick hoor soo veel, als ick se sie,
Soo wonderlick om hooren,
Dat ick myn’ oogen ’tsien verbie,
En sie maer door mijn’ ooren.
In ’teinde segg ick, Ogeltje,
(10) Ghij tooverende vogeltje,
Of singht en laet mij henen gaen,
Of swijght en laet mij stenen staen.
Sij swijght en singht, ick stae en gae.
Neen, Ogeltje, singh voort; ick stae:
(15) Kwill liever staen en sterven,
Dan gaen, en gaen u derven.
Bodb. 17. Aug.[CH1642:209]
VANDE SELVE
’T is geen’ Ogel, nae die gorgel:
’T scheelt een’ letter; ’t is een Orgel.
Ib. 17. Aug.[CH1642:210]
AD MUTILUM SINISTRA
Mancus es; at certe, quod jussum est, dextera si quid
Erogat, hoc nequiet scire sinistra manus.
Ib. 17. Aug.[CH1642:211]
IN SABINAM
Veste deus dixit corpus praestare: Sabinae
Non potior vestis corpore nulla datur.
Ib. 17. Aug.[CH1642:212]
AD CANDIDUM LECTOREM NOVI TESTAMENTI
Pluribus iste liber verbis non discitur: unum
Si capis hic Verbum, candide, cuncta capis.
Bodberg. 17. Aug.[CH1642:213]
(IN IDEM)
Optima Relligio Verbi est unius; et uno
Quae plus dant Verbo, credite verba dare.
Ib. 17. Aug.[CH1642:214]
H. GERMIN
Henrij a beau gaigner son maistre au jeu d’Escheqs,
Il n’ij trouve que peu de peine.
L’auantage qu’il a surpasse tout excés,
Son maistre luij donne la Reine.
Ib. 17. Aug.[CH1642:215]
(AD LAELIAM)
Tutior est, qui lentus, amor; violentia damno est.
Si te depereo, Laelia, dispeream.
Ib. 18. Aug.[CH1642:216]
(IN AULUM)
An Iureconsultus sit Aulus, nescio.
De Iure non fuisse consultum, scio.
Ib. 18. Aug.[CH1642:217]
(ALLUSIO AD PORTAS SACRAS)
jExh’lqe povli" pa’sæ eij" sunavnthsin qew/’
Dia; plateiva", wJ" a]n eijkavzw, puvlh".
Panovlbio", ei
[per ejsh’lqen au\ dia; th’" stenh’"
Ib. 18. Aug.[CH1642:218]
IDEM
Exivit obvia tota civitas Christo:
Exivit, et latâ quidem, puto, portâ.
Beata, si introïverit per angustam.
Ib. 18. Aug.[CH1642:219]
CURA LIENOSI
Lecto supinum suscitans spleneticum,
Quod Christus aegro dixit. Illud interest:
Sanate, dixit Iste, tolle lectulum;
Sanande, dixit Ille, surge et ambula.
Ib. 18. Aug.[CH1642:220]
UYT HET ENGELSCH. AEN IOFFW. UTRICIA OGLE
Ick seid haer, singt: sij song; en ick
Beswymde schier van vreughd en schrick.
Dat singen en dat wesen,
Benam mij schier mijn wesen.
(5) Wel, Ogeltjen, ick sweert u van te voren.
Ick wil u noijt meer samen sien en hooren.
Het hooren is een groot vermaeck,
’T sien en ’tgehoor een harde saeck.
Die geen van bey wil derven,
(10) Die moet van wanhoop sterven.
Wel, Ogeltien, etc.
Bodb. 19. Aug.[CH1642:221]
ONDER HAER GESANGH
Ick hoor en ick sie,
Soo seggense, die
Te recht moeten komen.
Bey werdt mij benomen;
(5) Khebb ooghen, noch oor,
Ick sie noch en hoor:
Hoe sal ick het maken
Om t’ recht te geraken?
Ib. 19. Aug.[CH1642:222]
EEN COORTSIGE IN ’TSWEET
Ick legg in ’tklevend natt, ick legg in ’tlevend vier,
’T en kan in Plutos bedd niet banger zijn als hier.
Nu weet ick hoe ’t die luij in ’t vett en ’t vierig maken.
Ick sweer mijn leven aen geen’ valsche munt te raken.
Ib. 19. Aug.[CH1642:223]
EEN COORTSIGH POEET IN ’TSWEET
Het wilder tsamen uyt met dese klamme sweet, en
All wat ick hebb geleert,
En wat ick meen te weten.
Ick hoev geen heeter heerd,
(5) All waer ick min gedeckt, ick souw wel versen sweeten.
Ib. 19. Aug.[CH1642:224]
MYN RUST OP HOFWIJCK
Hoort armen en hoort rijcken,
En komt niet naer mij kijcken,
Met stuijpen en met strijcken,
Om bruijloften, of lycken,
(5) Om Borstweeren of Dijcken,
Of Gorsingen, of slijcken,
Om landen of om Rijcken
Te helpen vergelycken,
Om geen van diergelijcken.
(10) Kben hier om ’thof te wijcken.
Ib. 19. Aug.[CH1642:225]
OP AEL EN EEN RECHTSGELEERDE
Wel-hebbende Ael bevraeght een’ Raedsheer,
Die ongelettert is, en daerom raedt seer.
Ael heeft geen’ wijsheid, wat sy heit,
De Raedsheer weet niet, wat hij seit.
Bodberg. 19. Aug.[CH1642:226]
AD LYCORIN CANTANTEM
Formosior Lycoris immortalibus
Pindi Deabus, si movet pulcherrimas
Rogata fauces; candidi colles duo,
Illustrium par grande luminarium,
(5) Et labra, gemmae, queîs nec Indiae ferunt
Quid conferendum, et illae eburneae manus,
Quique articulo me mortis articuli premunt,
Amore cuncta foeta, facta gratiis,
Sic intuentis occupant miraculo
(10) Aciem perenni, ut aurium infelicium
Vanescat usus, et canatur fabula
Iam pene surdo, oculisque solis audiam.
    Mox intuentem tanta vis coelestium
Quatit tonorum, tanta divinae ferit
(15) Linguae tyrannis, ut repente distrahar
Novo stupore ab occupationibus
Oculi furentis, fervidisque aspectibus,
Et aure solâ cogar intuerier.
Tandem nec aure, nec oculis consto satis,
(20) Utrisque captus, ut capi semper Dei,
Infirmitas humana non semper ferat.
Quae, Iuppiter, iste cantus incantatio est!
Tace, Lycori; coecitate me tuum
Et surditate plectis, et truncum facis?
(25) Quin pulchra porro, et saeva cantatrix mihi, et
Canora frustra es: non vides me [Grieks-]makkoa’n?[-Grieks]
Quin psalle, Diva, si taces, insanio.
Bodberg. 19. Aug.[CH1642:227]
DOS
De dote, Natae, Iure consultus pater
Rogatus, unde originem deduceret,
Cum dote do te, dixit, hinc vocabulum est.
Bodb. 19. Aug.[CH1642:228]
(DE COPIA SATIAS)
Sic est, amantes, sperno quod plene est meum.
Si dat puella, fit repente kovrh kovro".
Ib. 19. Aug.[CH1642:229]
(LESBIA en gastri; ecousa)
De Lesbia, fortasse si quid invides,
Nec invideo, nec est quod invideas mihi.
Gravis mihi, gravida est tibi: plene tua est.
Ib. 19. Aug.[CH1642:230]
(CONJUGIUM NISAE ET MOPSI)
Quod Nisa Mopso pulchra deformi datur,
Miramini, amantes? nempe diviti datur.
Extorta egenis pauper est parentibus
Donatione perpete, propter nuptias.
Ib. 19. Aug.[CH1642:231]
COECUS AMANS
Captus amans oculis coeco duce dicor Amore
Ducier: erroris culpa sit ista mei.
Aspice quae Stellae geminae sunt fulmina stellae:
His oculis dices me potuisse capi.
Ib. 19. Aug.[CH1642:232]
EPITAPHIUM MULIERIS PRODIGAE
Roditur hic tandem corroso Galla marito,
Qui reliquum vix quod rodere possit habet.
Sero tulistis opem, Superi: quia perdere dudum
Uxorem nequiit, perdidit illa virum.
Ib. 19. Aug.[CH1642:233]
VAN EENS DRONCKAERTS KINDEREN
Ian Poij sijn’ kindren vallen lam;
Daer isser qualick een dat gaen kan.
Is ’tvreemd? hij maecktse slim en stram,
Als hij op syn’ beenen qualick staen kan.
Bodb. 20. Aug.[CH1642:234]
(jArtolatreiva)
Iussa rogare deum panem dare quotidianum,
Roma deum fecit panem sibi quotidianum.
Bodberg. 20. Aug.[CH1642:235]
(INGRATITUDO HOMINIS)
jEn kardiva/ th’" gh’" oJ uiJo;" ajnqrwvpou
Trei’" nuvkta" h\n kai; hJmevra", e{nekæ ajnqrwvpwn.
E{neken qeou’ de; tiv" divdwsin ajnqrwvpwn
Trei’" hJmevra" kai; nuvkta" uiJw/’ ajnqrwvpou
jEn kardiva/, th’" gh’" tovpon kai; ajnqrwvpou
Ib. 21. Aug.[CH1642:236]
AD GROTIUM, IN POSTREMAS NOTAS CONTRA RIVETUM
Grwvtiavdh pou’ th’" sofiva" loipovn ti palaia’"
Tæ e
[scata tw’n prwvtwn ceivrona tiktomevnw/...
Ib. equitans. 21. Aug.[CH1642:237]
QUA NEEL OP HAER DOODBEDD
Goe Ian begon te schreijen, en seij, Neeltje lief moete we scheijen?
Daer hebbje op sitten beijen, en, Als kax, seij se, nu willje schreijen.
Siet hoe wij blyven steken en vergaen in ons’ gebreken:
Qua Neel kan qualick spreken, en noch kanse qualick spreken.
Ib. 21. Aug.[CH1642:238]
AD AULUM ADVOCATUM
Praxin proterue nunc bonis, nunc et malis
Bonam administras aut malam; prout rei
Bonae malaeve nata fert occasio;
Prout faciendae nempe fert occasio.
(5) Securus, Aule, praxin illam factitas?
Et illud eu\ pravttein vocas? nec obuia est
Imago Iusti, cuius e Coelo manum
Manus sinistram dexteramue bonis, malis,
Unicuique suam kata; pra’xin dabit?
Ib. 23. Aug.[CH1642:239]
Vtere subjectâ tandem, nec, ut ante, superbâ,
Virgine; nil tentabundo noua nupta marito
Inquit; at ille, ajporw’n molli per fascina loro,
Ignosco, prostrata, refert; fortisque bonique est
(5) Parcere subjectis et debellare superbas.
Ib. 23. Aug.[CH1642:240]
DE IURE SPONSI
Discite Iuridici, si non didicistis, amantes:
Omnibus est sponsis in personam actio et in rem.
Ib. 23. Aug.[CH1642:241]
IN SCHEDAS COSMOGRAPHICAS GERARDI MERCATORIS
A NEPOTE DONO MIHI DUIJSBURGO MISSAS

Esto; nec oppresso bellis injuria Fati
Duijsburgo totas depopulârit opes:
Relliqua sit Mercaturae pars magna, novusque
Mercator veteri par, potiorque siet.
(5) Inuideant alij: tot mercibus unius unas
Mercatoris ego praefero relliquias.
Bodb. 23. Aug.[CH1642:242]
(AD LESBIAM)
Debellare viros posuisti bella; sed anni
Te de-bellarunt, Lesbia: cede viris.
Bodb. 23. Aug.[CH1642:243]
Gallae exprobratur insuper quod habet virum:
At insuper habere se satis negat,
Si susque deque ferre habere est insuper.
Ib. 23. Aug.[CH1642:244]
AD OLUM CAUSIDIUM
Quod mala defensas opulenti jura clientis,
Non est, Ole, Rei sollicitudo, rei est.
Ib. 23. Aug.[CH1642:245]
OP MIJN’ GEDICHTEN TE BODBERG
Wacht geen mirakelen, mijn’ lesers, le’ghe lieden,
In ’tgeen dit Legher baert: de kap-stock en de keuvel
Zijn hier in volle kracht. Mirakelen geschieden
Te Bot-bergh min noch meer als binnen Scherpen-heuvel.
Ib. 23. Aug.AD TESSELAM, CUM FRAGA ILLI MITTEREM
Tessela, fraga tibi mitto sapidissima, sed tu,
Tessela, plus fragis ingeniosa sapis.
Tessela, fraga tibi mitto dulcissima, sed tu
Dulcior his fragis crederis esse mihi.

(5) Tessela, fraga tibi mitto fragrantia, sed tu,
Tessela, tot fragis suavior hospes oles.
Tessela, fraga tibi mitto plus mille, sed insons
Tessela, pro fragis millibus una satis.
Tessela, si fragum fieres, tunc Tessela posses

(10) Proximior labris tangere nostra tuis.
Tessela, quae mitto, sunt fraga salubria, nam tu
Tessela sollicito sola medela mihi es.
Tessela, si fragum fieres, tunc Tessela, possem
Tangere Tessalicas, sed sine bile, genas.

(15) Tessela si fragum fieres, tunc optima posses
In succum verti Tessela tota meum.
Si tecum hoc fierem, tunc, quae miracula! posses
Tessela Barlaeum saepe vorare tuum.

Barlaeus.[CH1642:246]
AD TESSELAM VIDUAM DE VIDUO, VIDUI
pro;" eujlavbeian prosfwvnhsi"
Tessela, ne fragum fias; insomnia vatum
    Somnia naturae dissona monstra puta.
Si meret, et par grata pari vis reddere fragis,
    Porrige Barlaeo tu quoque fraga tuo;
(5) Fragifero duo fraga refer, flagrantia fraga,
    Queis fragor argutae flagrat ab ore phrasis.
Porrige cauta tamen: gens insidiosa Poetae est,
    Si duo das, cave ne quatuor ille petat:
Denique pro quinto, cave ne flagrantior arte,
    (10) Quo Carolus quintus Marte tetendit, eat.
Ib. 24. Aug.[CH1642:247]
IN NUPTIAS CUIUSDAM AB ARSSEN
Sicut principio, sexus utriusque Creator,
Hic individue conjunxit [Grieks-]thêlu kaì ársen.[-Grieks]
Ib. 24. Aug.[CH1642:248]
IAN EN NEEL
Ian lieght, en Neel lieght; elck om prijs.
D’een maeckt den anderen wat wijs.
Bedenckt, of Neel moet konnen kaecken,
Die malle Ian wat wijs kan maken.
Ib. 25. Aug.[CH1642:249]
AEN EEN GRIJSE VRIJER
Ghij seght, ick maeck u swart in aller meisjens oogen,
En stoot uw vrijen om: maer, Teuw, ghij zijt bedrogen;
De schuld is buyten mij. De Tyd is ’t die u laeckt,
Die heeft u boven witt, en onder swart gemaeckt.[CH1642:250]
AD AULUM, SENEM AMATOREM
Non te puellas inter, Aule, denigro:
Denigrat aetas; nempe quae dealbavit.
Bodberg. 25. Aug.[CH1642:251]
PRO VICINO PARTU PRINCIPIS AURIACAE
Omnia speramus. quid non speremus ab illo
Ventre? veni, puer, an forte puella sies.
Embryo magne veni et propera, si forte puella es:
Embrijo de sexu bis meliore veni.
Ib. 26. Aug.[CH1642:252]
AD BARLAEUM
Non bene miraris confecta negotia tantum
    Futilibus spatii linquere carminibus.
Ipse ferax animi tumor anxius, Ipsa gerendae
    Carmina proturbat plurima turba rei.
(5) Aspice, quae laxo langueret lenta meatu,
    Quam de compressis emicet unda locis.
Temporis et rerum versus angustia vibrat,
    Qui spatio nasci liberiore negent.
Mirari posses, post te, Barlaee, vacivum,
    (10) Pondere si multo pressus asellus eam;
Passibus Heroem si te sectatus iniquis
    Grande melos tentem prodere, grande malum.
Non istud tam vana rotat vertigo cerebrum;
    Quo pede me tuto metiar ipse scio.
(15) Quae de perpetuo manant te flumine, venis
    Gaudeo guttatim posse salire meis.
Vis finem faciam? quod in horas evomo, quod nec
    Evomo, de salso quod quasi dente spuo,
Quod quasi tussiculam, ructum aut suspiria dicas,
    (20) Temporis et lex et faex Epigramma mei est.
Ib. 26. Aug. uno spiritu.[CH1642:253]
DE TULLIO SPURIO
Tullius in terris Patrem appellare recusat:
    Sufficit in coelis, inquit, habere Patrem.
Ib. 26. Aug.[CH1642:254]
(MISGEVRY)
Ian meent ick over Magdaleen
Syn malle dochter vrij.
Ian heeft gelyck, ten naesten bij;
Ick vrij er over heen.
Bodb. 26. Aug.[CH1642:255]
Desires tu qu’en deux mots je te monstre
La Poesie aveq ses liaisons?
Voy le secret: ce n’est qu’une rencontre
De bonne Rime et de bonnes raisons.
Ib. 26. Aug.[CH1642:256]
VUIJLE NEUSWYSE PIER
Pier stinckt door seven eicken deuren,
En kijft om kleine quade geuren.
Pier is een averechts gesell;
Hy rieckt te qualick en te wel.
Ib. 27. Aug.[CH1642:257]
SCHOON WEDER EN KINDEREN
Schoon’ kind’ren in de wieghen,
Schoon weder op de straet,
Zijn beij van een gelaet.
Mij dunckt ’ten kan niet liegen,
(5) Hoe ’t ijemand hebben will,,
Haer schoonst is, droogh en still.
Bodb. 27. Aug.[CH1642:258]
ONSCHULD
Ick schrijf niet goeds, of ’theet gestolen
Uijt Boecken der geleerde Scholen:
Maer ben niet schuldigh aen ’tbedrogh;
’Kheb ’t niet gestolen; ’tstaet ’er noch.
Bodb. 27. Aug.[CH1642:259]
DE BEROIJDE
Ghij seght all spaert, soo lang ghij leeft, wat,
Wie weet hoe lang ghij hebt te leven?
Gaet rijcke luy die lesse gheven;
S’en past mij niet, die spaert die heeft wat.
Ib. 27. Aug.[CH1642:260]
(IN THAIDEM)
Sicut gutta cauat lapidem, res publica, virgo
Desyt esse, Thaïs; non vi sed saepe cadendo.
Bodb. 27. Aug.[CH1642:261]
(AD LECTOREM MEUM)
Cuius curta vides Epigrammata, candidus antor
Hoc agit, ut noris quam sit sibi curta supellex.
Ib. 27. Aug.[CH1642:262]
Crains tu ces quatre,
Qui s’aillent battre?
Ils sont tout prés
Mais non tous prests.
Ib. 28. Aug.[CH1642:263]
(IAN EN TRIJN)
Ian tuchte Trijn, sijn lompe wijf, naer Haeghsch, en hoofschen aerd:
En seide, Lief, all gaet ghij juijst niet kostelick bepeerelt,
Bekantt, beringt, bediamantt, ick wouw maer dat ghij waert
Wat geestiger, wat aerdigher, en wat meer vande weerelt.
(5) Hoe, Geest, en Aerd, seij Tryn daerop, met een verbolghen wesen,
En van, of uyt de Wereld, Ian? dat mooght ghij selver wesen.
Ib. 29. Aug.[CH1642:264]
(IAN EN GRIET)
Ian loôfde Griet tot inden Hemel,
En voor de vreughd van eenen nacht
Beloofden haer meer dan een kemel
Aen Goud sou dragen t’eener draght,
    (5) En meende Griet hem had gelooft.
    Wat haest had onse Griet!
    Die mij te veel loôft en geloôft,
    Seijs’, en geloov ick niet.
Ib. 29. Aug.[CH1642:265]
OP ’T KETTER-BRANDEN
Twas misverstand
All dat gebrand
Om Trouw en waerheid.
Die vlamm gaf klaerheid:
(5) Van een te vier
Onstacker vier.
Ib. 30. Aug.[CH1642:266]
CONSTANTINI HUGENII AD FILIOS CONSTANTINUM, ET
CHRISTIANUM, HORATII LECTIONEM AUSPICANTES
[Grieks-]Akónêma[-Grieks]
Biga doctorum, (volui virorum
Dicere, aut certe Iuvenum) quid aetas
Cumque dicentem moneat, virorum,
    Non puerorum.

(5) Biga curae delicium paternae;
Biga currentis decor et volentis;
Biga perculsi stupor, et stupentis
    Gloria saecli.

Quando confectis Ovidi fluentis
(10) Mollibus metris, gravibusque magni
Virgilî metris, neque nominandi
    Numina post haec

Silii metris, graviore Flacci
Pectus heroum satiare metro
(15) Destinas, nec te labor implicatae
    Perculit Odae:

Ecce currenti neque turbulentum
Suggero calcar, neque quo ruentes
Incitem, sed quo mage de paterno
    (20) Constet amore.

Euge, quo magnos animo pusilli
Caesares, quo mox bene mentientem
Curtium aggressi, et Patavinum ubique
    Vulgus olentem

(25) Livium, longos, superi, et molestos
Mole Scriptores; properate curtum,
Debilem, et durum minus et ferocem
    Vincere Flaccum.

Nec pedum fortes novus insolentum
(30) Terreat saltus; numerosa tandem
Dictio quâvis veniet suëtae
    Gratior auri.

Quanta tironi cytharae videtur,
Quanta quae nunc nullius est negotî
(35) Barbitus doctis, fuit imperitis
    Carnificina!

Absit ut passos graviora nautas
Terreant rugae minus aestuosi
Gurgitis, fractis Adriâ Lucrina
    (40) Ludus in unda est.
Vultis exemplo moneam? notate
Quantulus quem terribilem putastis
Sapphico ludam pede de misella
    Plebe Poeta.
(45) Eia, praestantes animo viri, jam
Iam poetastrum superate Patrem;
Barbito pridem cytharâque victus
    Lampada trado.
Bodb. 30. Aug.[CH1642:267]
Sumite matricem vestris, qui nubitis, aequam
Viribus, infirmo dura juvenca seni est.
Ib. 31. Aug.[CH1642:268]
IN NATALEM MEUM. 1596.
Quarta quater reliquis ad saecula quattuor annis,
Nono mense, die quae sacra Mercurio est,
Nascebatur homo quidam, vel bestia, tantum
Quod nono nasci bestia mense nequit.
Ib. 2. Sept.[CH1642:269]
Men schoor Heer Ian een’ kruijn als een Papiste Paep:
Hoe stond heer Ian en keeck? Als een bepiste Paep.
Ib. 2. Sept.[CH1642:270]
OP IAN DEN TUIJSCHER
Ian steenight sijn verdoemde Beurs,
Verspeelt met steenen geld en kleeren,
Syn’ eighen Broeck, syn’ vrouwen keurs.
Men magh syn kinderen wel leeren,
(5) Met alle menschen te verkeeren.
Ib. 2. Sept.[CH1642:271]
DE SELVE
Wat magh het volckje leggen tobbelen,
Om geld op geld, en goed op goed,
Seij Ian, Ick weet een’ lichter’ voet,
Om all mijn goedje te verdobbelen.
Ib. 2. Sept.[CH1642:272]
VERSOENINGH
Neel will versoenen met haer mann
Om all dat pruijlen heeten kan:
Sij soeckt te graeuwen, om te groenen.
Dan seit haer man; all weer versoenen,
(5) All weer versoenen, Neel, all weer!
Die heel versoent is, kan niet meer.
Ib. 3. Sept.[CH1642:273]
DIRCK EN SIJN WIJF AEN ’TVERKEERBERD
Dirck speelde met syn wijf met schijven;
En dat verkeer liep soo verkeert,
Dat sy den man schier hadd verheert.
In ’tlest begonnen sij te kijven,
(5) Oock eenigh handspel te bedrijven,
Gelyck men de qua’ honden leert;
En doe verloor sij ’t met twee Vijven.
Bodb. 3. Sept.[CH1642:274]
BYWOORD, VERSTAEJE ’TWEL
Verstaeje ’t wel, is ’t derde woord
Dat m’ uijt uw tater-kaecken hoort.
Wat ’s van dat onnutt praet-verlengen?
Soo moetmen ’t sien te pass te brengen;
(5) Uw Wijf is licht, en gladd van vell,
Kai; moicali;": verstaeje ’t well?
Ib. 4. Sept.[CH1642:275]
VERLOREN LESSEN
Ick sie, mijn preken heeft geen geloof;
Ghij laet mij spreken, en drinckt u doof.
Mij lust niet langer u te bepraten;
Wilt ghij ’t niet laten, ghij mooght het laten.
Ib. 5. Sept.[CH1642:276]
BOSCH EN WEZELS GEWIN
De Prins lagh voorden Bos,
En onderschepte Wezel.
’T was konstigh vanden Oss
Gesprongen opden Ezel.
Ib. 5. Sept.[CH1642:277]
TUMOR ARTHRITIDIS SANATUS
Quando tumet mulier, partui vicina tremendo est:
Quem premit Arthritis, quando tumet, peperit.
Ib. 5. Sept.[CH1642:278]
(AD AMENTEM)
Est universo ornatui diversitas:
Sic ipse stultus universo ornatui est.
Ib. 5. Sept.[CH1642:279]
RUYTER ANTWOORD
Ick vraeghd’ een Krijger wel bere’en,
Ho! Ruijter, wat zijt ghij voor een?
De Ruijter hadd syn’ antwoord ree:
’Kben geen voor-een, ’kben een voor twee.
Bodb. 6. Sept.[CH1642:280]
IAN OVERLACHT
Ian lacht’ om ’tghen hij sagh,
En met soo stercken slagh,
Dat ’t in sijn boxen lagh.
Was dat een hard gelach?
Ib. 6. Sept.[CH1642:281]
TRIJN VAN HAER MAN
Trijn liet haer’ droncken mann alleen,
En seij, ick will mij gaen vertreen,
Wat soud ick by dien geck doen?
Schoon ick hem voor syn beck soen
(5) Ick kan niet bij hem dure’,
Hy heeft een qua nat-ure.
Ib. 6. Sept.[CH1642:282]
GEGEVEN WIJN
Ian schonck dat hem geschoncken was,
En seijde, Maets, drinckt voll en rass,
’T kan niet van d’ongesonde zijn,
Voor seker ’tis gesonde’ wijn.
Ib. 6. Sept.[CH1642:283]
(VAN IAN MET SIJN’ DOCHTER)
Ian holp syn’ dochter aen een mann,
En zeid’er dusend deughden van.
Hoe soo? sij was met kind: hij broght’er
Te Kerck voor een’ volmaeckte Dochter.
Ib. 6. Sept.[CH1642:284]
Il faut peu de dialectique
A prouver, ce qui est si clair;
Que qui le veut laisser aller
Tout fils unique est fils inique.
Bodb. 6. Sept.[CH1642:285]
IN PARTUM INSTANTEM PRINCIPIS AURIACAE
Ne propera pasci, si debes filia nasci:
Sin es Mauritius, parve, veni citius.
Ib. 6. Sept.[CH1642:286]
DE VENEN
Terra Bataua gravi jam dudum saucia ferro
Vulnus alit Venis, et saevo carpitur igni.
Ib. 6. Sept.[CH1642:287]
Puella si vocat, vacat: Puella si
Monet, mouet: Puella si fouet, favet:
Puella si petit, patet: Puella si
Capit, cupit: Puella si candet, cadet:
(5) Puella si paret parat, parit, perit.
Ib. 6. Sept.[CH1642:288]
Preciosus unio Unio est.
Ib. 6. Sept.[CH1642:289]
(DE VARIO LAETITIAE PUBLICAE APPARATU IN VICINUM
AURIACAE PUERPERIUM

Turgent Auriacae vicino viscera partu:
Spes Batavis ridet magna minorque meis.
Vel pyrio Pagum quassabunt aera boatu,
Vel: pro re nata nempe triumphus erit.
Bodb. 7. Sept.[CH1642:290]
AD TULLIUM
Non sufficit, quod promptus est puer, Tulli,
Discerne promptus an manu sit, an linguâ.
Est promptitudo noxia, est item frugi.
Multum refert quod dicis an faciat promptus,
(5) An, promptus id quod feceris puer dicat.
Ib. 7. Sept.[CH1642:291]
CLAES VAN SIJN BOOSE WIJF
Oh, of myn Wijf, seij Claes, maer eens en baerde ’s jaers!
Maer sy baert alle daegh; dat’s all te veel gebaers.
Ib. 7. Sept.[CH1642:292]
VOOR EN TEGEN EEN GAUW KNECHT
Prijst niet te ras een’ gauwen knecht.
All’ all te gauw en is niet goed.
Een gauwe doet all wat ghy seght;
Een gauwe seght all wat ghij doet.
Ib. 7. Sept.[CH1642:293]
PIETER VAN SIJN VADER
Sijn hoofd is kael, seij Pieter van syn’ vaer:
Wat is dat hoofd oock waerdigh? niet een haer.
Ib. 7. Sept.[CH1642:294]
(ADVERSUS CONTEMPTORES EPIGRAMMATUM)
Qui, quasi rem nihili spernunt Epigrammata, tentent
Quid siet hoc, toties claudere et incipere.
Ib. 8. 7b. (Sept.)[CH1642:295]
IAN HOERENKIND
Ian is een kuijcken van
Een lichte, ondichte Hoer.
Hij magh wel seggen, Ian,
Daer is niet booser dan
(5) De duijvel en sijn’ moer.
Ib. 8. 7b. (Sept.)[CH1642:296]
HOUWELIX GOED VAN CLAES EN NEEL
Claes hadd noch seven kinderen, het achtste was onder der aerden.
Neel hadd twee blondte dochtertjens, daertoe den Buijck voll beens.
Dit volckje raeckten eens,
En doe sij t’samen paerden,
(5) Soo maeckten sij haer’ rekeningh, als dat sij ten houwelick brachten
Twee blancken, met een dicketon, en seven stucken van achten.
Bodb. 10. Sept.[CH1642:297]
AD VICOFORTUM NIMIO MELONUM ESU PENE INTERFECTUM
Siccine damnatas, avido rapiente palato,
Sic proditrices gutturis esse dapes,
Sic placuit, Vicoforte, mali lethalia succi
Indere debilibus semina visceribus,
(5) Non aliter, quam si prolem dare prompta petitam
Frigida jam frigens semina poscat ager?
O bone, si cautas fecere pericula fauces,
Nec tua te contra est imperiosa gula,
Parce peregrinis animam laxare venenis,
(10) Appete de patria candidiore cibos:
Atra quod edit edat genitrix Hispania; solos
Expediat Melos pascere Melonibus.
Ib. 10. 7b. (Sept.)[CH1642:298]
EPITAPHIUM EXTINCTI CRAPULA
Non esse quod non esse fecerit multos,
Non est stupori; hoc esset, esse qui non est.
At me, viator, qui nec esse credebam
Non semper esse, fecit esse non esse.
Bodberg 10. Sept.[CH1642:299]
(IN GRATIAM POËTAE OTIOSI)
Est de tribus mortalibus qui turbidum
Pernox fritillum lassat, est cui rota
Versatilis metri rotat mentem et manum.
Est qui, soporis optimam sortem ratus,
(5) Nec aleâ de nocte nec versu furit.
Quis utrique praevalet? ferat sententiam
Si quis vacat, otiatur, aut agit nihil;
Hic vacat, iste otiatur, iste agit nihil.
Ib. 10. Sept.[CH1642:300]
(STUDIUM DIVERSUM)
Incendit varios homines diversa voluptas;
Allia vos, alios Alea, nos alia.
Ib. 10. Sept.[CH1642:301]
(DE SERVO MALE COMMENDATO)
Perspectae fidei commendas, Pontice, servum;
Da veniam, fidei fidere nolo tuae.
Illum ego perspexi nebulonem, Pontice; posset,
Perspectae fidei ni foret, esse meus.
Ib. 10. Sept.[CH1642:302]
IN VIRI MAXIMI PUTEANI BAMELRODI CAESARUM
AUSTRIACORUM ELOGIA

Ecce quod invideas, qui nunc augusta Viennae
    Tradita per tantos sceptra tueris Avos:
Non uno cum Sole micas, stipatus Avûm vi
    Non uno socio Caesare sceptra tenes.
(5) Quot legis hic rerum dominos, consortia Regni
    Crede super terras astra redisse tui.
Crede novâ sic luce frui, ut contermina mundo
    Fatales iterum non subitura vices.
Tanti est Austriacis, Puteano vindice, lethi
    (10) Coelitus expertem sic reppetijsse diem.
O minime mortalis, o in ludibria coecae
    Sortis, o in Coelos imperiosa manus!
Quos natura Duces, quos inclementia Fati
    Extinctos voluit, non sinit una mori.
(15) Ecce tamen quibus incumbas solatia, Caesar.
    Si volet ista quidem, quod volet ista manus,
Tu quoque Caesareos inter victure nepotes
    Post tua cum proavis fata superstes eris.
Iam, Superi, in vestra vobis statione placete:
    (20) Sic quoque non Superos credimus esse Deos.
Bodb. satis uno spiritu 11. Septemb.[CH1642:303]
(POENA PAR, DISPAR)
Si libeat, sciolos verbis prosterno negantes;
Nugantes statui sternere verberibus.
Ib. 11. Sept.[CH1642:304]
(SPLENETICUS AEGER)
Splen ridere facit? Medici sanate phrenesin
In Physicis et me, quem lachrimare facit.
Ib. 11. 7b. (Sept).[CH1642:305]
Saepe lienosa es, quo saepe upocondria tactum
Accedant Medici, subterque upocondria tactum.
Gellia, vis dicam? petulanti splene laboras.
Ib. 11. 7b. (Sept.)[CH1642:306]
IAN VAN SIJN WYF GESLAGEN
Ian gaet aen een’ blauw oogh, en seght m’ hem niet geraeckt heit:
Maer dat het (en ’tis waer) een soort is van Geraecktheid.
Ib. 11. Sept.[CH1642:307]
DE SELVE
Ian heeft den strijd
Verloren tegens Fij,
En seidt met spijt
Aen die hem gaen beklagen,
(5) Wijck, praters, wijck,
Ick moet mijn’ leemten dragen;
’T is popelsij:
Hij heeft gelijck,
Goed man, hij is geslagen.
Ib. 11. Sept.[CH1642:308]
(BOLETUM MEDICATUM)
Boletum periens medicatum Claudius edit.
Deterius fungis est medicina malum.
Bodb. 11. 7b. (Sept.)[CH1642:309]
(IN LAONICUM HOSPITEM)
Parcite Laonici convivae velle vocari:
Laonicum fama est esse nec esse domi.
Ib. 11. 7b. (Sept.)[CH1642:310]
PUTEANO QUAERENTI PER EPISTOLAM AN OPERAE PRETIUM FACERET
ELOGIA IMPERATORUM PROSEQUENDO

Anne operae pretium facias in Caesare multo,
Serius an ridens hoc, Puteane, rogas?
Ecce facis, divine senex, et non facis; illud
Omnia (sic facis) in saecula vivet opus.
(5) Saecula quas laudes (sic non facis) omnia dicent,
Non operae pretium, non operantis erunt.
Ib. 12. Sept.[CH1642:311]
SOLILOQUIUM AMANTIS
Illustrissima noctium,
Quae tot sideribus meis
Intercedis amoribus,
Quae tot sideribus meis
(5) Non accedis amoribus;
Quorsum tot nocuas meis
Immittis facibus faces,
Et jam dissimilis tibi
Denatum simulas diem?
(10) Quin me vel pluvio Ioue
Vel te torua benignior
Quas magni metuant dij
Tempestatibus obrue.
Non hic est oculis opus
(15) Non tot sideribus tuis,
Non est te, vaga Cijnthia,
Implorantibus hanc facem
Luce difficili viâ:
Nec Sestos mea tam procul,
(20) Nec vasto dirimor mari.
Sicco trajicitur pede
Quâ de perpetuâ Pharo
Inuitant geminae faces.
Quas tu per geminas faces,
(25) Non tot sideribus tuis,
Illustrissima noctium es.[CH1642:312]
(DIES MORTUALIS DUCISSAE BULIONEAE, VICINUS NATALI
MARIAE NASSAVIAE)

Auriaci nuper decessit Filia: quid tum?
Post biduum Auriaci Filia nata fuit.
Ib. 13. 7b. (Sept.)[CH1642:313]
(AULI DIAETA)
Aulus aquam bibit, et lixae (?) sunt prandia carnes.
Huius ariston hydor oinon, ariston hydor.
Ib. 13. 7b. (Sept.)[CH1642:314]
Galla fugit fortes medicato pene maritos:
Queis ope ad hoc opus est non opus, his opus est.
Ib. 13. 7b. (Sept.)[CH1642:315]
Ieanne en baille à qui veult, on la baise à la ronde:
Tout contre son Marij elle preste cela.
Si le Cocu s’esveille et crie, Qui va la?
Elle a le mot du guet, et luij respond, la Ronde.
Zonsbeeck. 16. 7b. (Sept.)[CH1642:316]
AEN EEN ROOMSCHGESINDE
Mijn lieve Paepsche vriend, die den Baillieu in ’toogh zijt,
Wat noodt ghij mij te miss, en seght, gaet mé, ’tis Hooghtyd?
Ick weet een beter mael, verdwaelt schaep als ghij zijt,
Komt gaet met mij te kerck, en wordt wijs, ’tis hoogh tijd.
Gennep. 19. 7b. (Sept.)[CH1642:317]
(CERTAMEN EQUESTRE COTTAE ET MAEVII)
Si Cotta cursu certet erga Maevium,
Se judicavit Cotta victorem fore.
Bene Cotta judicavit, ex Equo, et bono.
Gennep 19. Sept.[CH1642:318]
GYS NAERDE GALGH
Gijs gingh me stelen pott en pann;
In ’t me gaen wierdt hij me gevangen:
Nu gaet hij met syn’ mackers hangen.
Wat is Gijs een me gaende man!
22. Sept. ante Bommel.[CH1642:319]
PIETERS LOF
Een man kan bloo, en snoo, en gierigh zijn,
Een man kan vuijl en goor zijn als een swijn,
Een man kan mall van hoofd zijn en van wesen:
En Pieter is all dat een man kan wesen.
Hagae 4. Octob.[CH1642:320]
CUM GRASWINCKELIUS LIBRUM DE MAJESTATE OFFERRET
Quam bene conueniant et in una sede morentur
Majestas et amor, linguâ calamoque probavit
Qui Majestati comitem tulit Autor amorem.
5. Octob.[CH1642:321]
(IN FRATRIS TUMULUM)
Quod nigra praetulerit candenti marmora saxo,
Hanc habuit causam prouida posteritas:
Candorem Hugenij non marmora posse, quid autem
Marmora? non ipsas posse referre nives.
5. Octob.[CH1642:322]
IAN VOOR SIJN WIJF
Claes, seide Ian, ick kom u Vrouwtie wat vermaken.
Vermaken, seide Claes, ick danck u voor de gunst.
Maer, Ian-bner, eij begint van boven met de kunst.
’Tgaet onder tamelick, kont ghij maer ’thoofd vermaken.
10. Octob.[CH1642:323]
EPITAPHIUM THUANI, CRIMINIS REI QUOD IMPROBAVERAT,
QUIA NON REVELATI

Qui jacet hic, Hospes, pravi, sine crimine, coepti
Conscius obtrusâ relligione fuit.
Nec sceleri quidquam probitas contraria juuit:
Commissum, sceleri est, subticuisse scelus,
(5) Cum violata fides socios impune negantes
Flectere nec posset sola, nec arguere.
O legum subtile nefas, quibus inter amicos
Nolle fidem frustra prodere, proditio est!
10. Octob.[CH1642:324]
PRO PARRICIDA, PARADOXUM
Ut quid supplicio dignum par gratia fecit,
Quando Pater natum sustulit, ille patrem?
12. Octob.[CH1642:325]
AD AVARUM, MUNUS NOVUM PETENTEM, SPRETO SUPERBE
PRIORI QUASI INFRA SE FUISSET

Lanea dona dedi, nunc poscis linea: sed jam
Reddidit inuisum me mea lana tibi.
Sorduit ingrato de lana munus ovina,
Et de caprina quaestio mota fuit.
(5) Da veniam, nec lanea nunc, nec linea mittam:
Nolo tuam tanti perdere amicitiam.
13. Octob.[CH1642:326]
(AD EUNDEM)
Lanea displicuit, vis vestis linea detur.
Linea? polliceor. nempe Mathematicam.
13. Octob.[CH1642:327]
(OP AEL)
Ael wind den kost ruijm met haer lijf
En packt daerboven schijf op schijf:
Ael staet in brand, en Ael en karmt niet:
Wat souse karmen ? Brand en armt niet.
20. Octob.[CH1642:328]
EPITAPHIUM FRATRIS OPTIMI
Hic jacet Hugenijs major de fratribus: adsta,
Quisquis es, et Patriae fletibus adde tuos.
Hic pietas, hic ipsa fides, hic aurea morum
Integritas, hic laus et lepor, Haga, tuus,
(5) Hic tacite prudens doctrina, modestia, candor,
Hic sine dente sales, hic sine felle joci,
Hic miseri tutela, boni fauor, omnis honesti
Delicium paruo puluere tecta jacent.
Plura legas, qui pauca legis, nisi facta legenti
(10) Obstaret lachrimis multa litura meis.
22. Octob.[CH1642:329]
Plura relaturum fratrem suspiria, plura
Scripturum lachrimis facta litura vetat.[CH1642:330]
’T ROOMSCHE MIS-GELOOF
God leidt ons door het Brood dat broose Menschen maken
Tot ’s hemels eewigh Brood. Blind Roomen walght daervan,
En smoort in ’s menschen Brood. O Paus, ô arme man,
Ghy kont van ’teene Brood aen ’tander niet geraken.
24. Octob.[CH1642:331]
LUDICRUM
Ceruice quidam curtus hic Gallus jacet,
Fisco applicatis et subhastatis bonis.
Sera est amici quam velint opem dare:
Nec res nec ipse Gallus est in integro.
29. Octob.[CH1642:332]
ALIUD
Garrula gens Galli est: quid ni sit garrula? Gallus
Suppressâ meruit garrulitate necem.
30. Octob.[CH1642:333]
AD FUREM FESTINANDO TURBANTEM ET SE PRODENTEM
Quid properas? prope eras. prope res properes prope restim.
Saepe prope errare est, qui properare putat.
31. Octob.[CH1642:334]
EPITAPHIUM THUANI
Augustus, hospes, hic jacet, Thuanaea
De stirpe (quanta stirpe!) nobilis proles.
Ne quaere causam mortis; ipse nescivit.
Quid ipse? mortis autor ipse nescivit.
(5) Scientiâ tamen hic et ille peccarunt:
Scientiâ mali reus, sed exosi
Et improbati et improbabilis contra
Reos negantes, subticendo peccavit.
Scientiâ peccavit et boni judex,
(10) Legis bonae, sed, hercules, inhumanae,
Et quâ Thuanum non feras perivisse.
O summe iniqua Iuris aequitas summi!
Satis fuisse debuit virum fortem,
Constantem amicum, non suae reum culpae,
(15) Quod non potuit probare, non probavisse.
3. Nov.[CH1642:335]
(AD AMICUM SECUNDAS NUPTIAS SUADENTEM, CUM ERUDITA)
Quid me puellae literis, linguis, libris,
Chartis onustae destinas tristi jugo?
Ductam expedire virginem doctam mihi
Et inter autores recensitam nego.
(5) Si quae secundam suscitet viduo facem,
Non digna lectu, digna sit lecto velim.
4. Nov.[CH1642:336]
IN DISSIDIA ANGLICANA
Dissiluit fracto naturae foedere cera?
    Colligis admotâ frusta liquata face.
Ignea fax amor est: Adverte Britannia; quae non
    Hac face mollescunt fragmina, non coeunt.
5. Nov.[CH1642:337]
IN MORTEM DE CINQ MARQ
Quod sis esse velis: modus est in rebus, et ex re
    De medio sursum non properare gradu.
Disce secuturus si quis vestigia Magni es,
    Quam primum voluit maximus esse, fuit.
5. Nov.[CH1642:338]
(AD BARLAEUM, CUM FILIAE NUPTIIS INTERESSE NON LICERET)
Qui me pollicitus Mudanos inter amicos
    Non nisi Fraterno funere fallo fidem,
A Patre Barlaeo geniales inter amicos
    Barlaeae sponsâ virginitate vocor.
(5) Cum socero vocat et gener et genus omne vocantum,
    Cum Patre, cum sponso conjuge Sponsa vocat.
O Sponsi, male me et frustra tentatis; iniquum est
    Quod mea non potuit sponsio, vestra velit.
Hag. 19. Nov.[CH1642:339]
AEN IAN BUIJTEN SIJN’ KEUCKEN
Soo m’u wat leckers biedt, ghij seght light, ’T is mijn kost niet.
Ey, Ian, en gaet soo niet met weigeren te post;
Bedenckt wat ghij vermuijlt, en watmen u voor kost biedt,
Dat uw kost niet en is, dat is uw beste kost.
19. Nov.[CH1642:340]
IN REDITUM CARD. RICHELII
Pallet atrâ spe lapsus Iber; quo plurima Mundi
    Machina versatur Cardo quod egit agit.
Pristina Richeliis redierunt robora nervis,
    Cessit Atlantaeis pestis adusta toris:
(5) Solve Duci votum reduci, quo vincere pro te,
    Quo te complecti, Gallia, pergat habet.
30. Nov.
D.[CH1642:341]
AENIGMA
Solvite Grammatici, quem vobis carmine duro
    Quâ videor nodum nectere solvo manu:
Urbs est Principibus nnper spoliata duobus,
    Quae perijsse virum non queritur, Sedanum.
5. Dec.[CH1642:342]
AENDE VROUWE DROSTINNE VAN MUYDEN MET EEN STUCK WILDS
Verwijtt mij d’ontrouw niet van ’t Willighe beloven,
Moedwilligh onvoldaen: Beschuldight maer de smert
Van myn te rauwe Zeer, dat rijpen will noch roven.
Kom’ ick te Muijden niet, ick kom’er met mijn Hert.
Hag. 6. Decemb.[CH1642:343]
AEN DRONCKEN JAN
Ian, droncke Jan, spreeckt mij om geld soo doll aen
Als off het mij het leven kosten sou
Soo ick ’t niet strax en schudden uyt de mouw.
Vergeeft my Ian, ick sagh v niet voor voll aen.
8. Dec.[CH1642:344]
IN MORTEM C. MYLII ET M. ZUERII BOXHORNII
IN EANDEM FUNEBREM ORATIONEM

Mylius, incoctum veteri virtute Batauâ
    Pectus, amor Patriae, lingua decusque meae;
Mylius, Aonidum sacer a lanugine sacris,
    Quas ad canitiem credidit esse suas,
(5) Iure suo saecli saturum caput insitus astris,
    Ivit ad heroas, quos superavit, avos.
Indulge lachrymis, Academia; sive maritum
    Sive sit hoc Natum perdere, sive Patrem.
Quin triplici luctu, quantum pia Mater alumno,
    (10) Crede viro viduam soluere, crede patri.
Si lachrymis implexa via est, quibus obruta cladi
    Frustra coneris congrua verba tuae;
Accipe sublimis de majestate Zuerii
    Quâ flendo saltem voce diserta fleas.
(15) Est aliquid quod mole suâ se prodere tardus
    Inveniat quo non haesitet ore dolor.
Desine nos vero sociis animata querelis
    Poscere praeclaro debita justa seni.
Facundam solis hodie singultibus Hagam
    (20) In tanto pudeat funere, posse loqui.
17. Dec.[CH1642:345]
DE VIJVER
Qui nostram, pueri, Tiliae spectatis ab umbra,
    Discite perspicuae quid valeamus aquae.
Si quod agunt homines vapor est, et fumus, et umbra,
    Ambiguum est potior res sit an umbra rei.
18. Dec.[CH1642:346]
INCERTUS RUMOR DE REBUS ANGLICANIS
Inferior pugnâ populus de Rege triumphat:
    Inferior populo Rex, quasi victor, ouat.
Ambo prostrati superant: aenigmata sunt haec
    Proelia, victorem vicit uterque suum.[CH1642:347]
(AD POSTHUMUM)
Ambigis unde Ovi vitient alimenta saporem
    Foetida, Porcinam nesciat ista lues.
Posthume, quam demens torquet te quaestio! gusta
    Ovum porcinum qui sapiat, sapies.
20. Dec.[CH1642:348]
VERCKENVLEESCH EN EYEREN
Ghy vraeght waerom een Ey naer ’tvuijle voedsel smaeckt,
En niet het verckenvleesch; daer doch die beesten leggen
En wentelen in dreck by Mensch en Beest gemaeckt.
Maer proeft een verckens eij, ghy sult wel anders seggen.
20. Dec.[CH1642:349]
IN I. CATSII [Grieks-]psammourgían[-Grieks]
Fertilis ingenio fundi multiplice curâ
    Fertilitas, labor est vel mediocris heri.
Cogere ut ingenio sterili sabuleta virescant,
    Cura super vulgum fertilis ingenii.
(5) Catsius hoc potuit. Respublica fas in arena
    Consilium tanto sumat ab ingenio.
22. Dec.[CH1642:350]
IN THUANI MORTEM
Cum fera damnatum damnandâ lege Thuanum
    Traderet infami Gallia supplicio:
Summi saevitiam juris damnante metallo
    Irrita displicuit carnificina sibi.
(5) Diriguit lictor; nec adhuc trepidante Thuano
    Abnuit indignam dextera lenta necem.
Ferrea saecla vide: plus est in Iudice ferri
    Quam culpae reus aut ferra rigoris habent.
29. Dec.[CH1642:351]
FLORES FLORI. IN EOSDEM
Si nec odor constat, nec honor, nec gratia Flori;
    Causa patet: quo flos carpitur ungue, perit.
ult. (31) Dec.

Continue