Korenbloemen 1672, deel 1, fol. ***3v


(5)’k Bid heyligh mijn versoeck al is ons breyn beneveld,
    Omringelt soo het voeght met eene Man-kop Kroon,
    Bestier mijn geest en pen, dat geen van beyde reveld;
Herstel de schorre Lier; nu voeghdme een hooger toon.

O Ridder! leen uw oor een weynigh aan ons neuren,
    (10) Al is ons Vinger-tuck als uw niet afgericht:
    En ons gedicht maar ’t swart in u volmaeckte kleuren,
Een nacht waar in uw Dicht gelijck een baacken licht.

Verwaardigh echter, dat ik magh u lof vertoonen,
    Hooft-Dichter onser eeuw, ô Hof-Zwaan van ons Hof!
    (15) En uw volmaackt gedicht met Heyl’ge Lauren kroonen,
Uw wel-beploeght verstant geeft ons tot sullicx stof.

Op aard en souwer gene de lauwer beter passen
    Als uw, ô Fenix! neem in danck mijn maaghde-krans.
    Ter eer van ’t Vaderlandt soo zijt ghy opgewassen,
(20) Uw kennis die blinckt uyt gelijck de Sonne-glans.

                                        CATHARINA QUESTIERS.

___________________________________________________

    Op de Koren-bloemen van mijn Heer,
Mijn HEER van ZUYLICHEM, &c.
                Aen den Leser.

        KOren, uytverkooren Bloemen,
        Boven alle Bloem te roemen,
        Boven ’t blanck, en het gebloos
        Van de Lely, van de Roos,
        (5) Boven al d’Angieren geuren,
        Boven alle Tulps coleuren,
        Daermen wel veel altemen
        Kap en Keuvel heeft verset:
        Bloemen die Apolloos Hoven,
        (10) ’k Laat staen Floraes hof verdooven:
        Bloemen van den Hof-wijcks Heer
        Daer Proserpina veel meer

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands