Korenbloemen 1672, deel 1, fol. ***3r

        Leefde uw Vader voor een ander,
            Voor sijn lant, voor sich ten deel,
        Laet ons hooren, ’t een na ’t ander,
            (60) Wat de Hollantsch’ Orfeus speel’
        Onder Lind’, in Bosch, in Dreven,
            Daer de beeck langhs d’oevers streeft,
        Alle Sangers om hem sweven.
            Eer hem dus, terwyl hy leeft.

                                                        J.V. VONDEL.

Op d’Af-beeldinge van den
HEERE van ZUYLICHEM,
        Door sijnen Zoon
CHRISTIAEN HUYGENS
            Getekent.

DE brave Zoon ontfingh van Godt en sijnen Vader
    Het Wesen, en den Swier, tot ’s Hemels prijs en eer,
Dies voeght de danckbaerheit den Zoon, en niemant nader.
    Dees schenckt den Vader nu door kunst het Wesen weêr.
Soo wordt dan Christiaen de Vader van van sijn’ Vader,
    En Vader Constantijn de Zoon van sijnen Zoon.
Dus tart de Kunst Natuur. men eerse met een Kroon.
                                                        J.V. VONDEL.

___________________________________________________

                    LAUWER-KRANS,
Gepast op alle de wercken van den Ed: Heer
        CONSTANTYN HUYGENS
    Ridder, Heer van Zuylichem, &c.

DIcht-baarster Calliop, wilt ons u geest wat leenen,
    Nu ick een Hooft-Poët sijn goude Lof trompet;
    Voldoe mijn Maaghde bee: ay doop in Hypocrene
Mijn ongesneden Schaft, en schaaft haar wonder net.

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands