Korenbloemen 1672, deel 1, fol. *2v

EERSTE DEEL

    XI. BOECKEN.

 1. Bibel-stof en Godts-dienst.
 2. Kostelick Mal en Voor-hout.
 3. Zede-Printen en Stede-stemmen.
 4. Dagh-werck.
 5. Oogen-troost.
 6. Hofwijck.
 7. Zee-straet.
 8. Mengelingh.
 9. Mengelingh.
10. Klucht.
11. Spaensche Wijsheit.

Liber & opusculis rarius metris: Ità solemus, quo ingenio parum fidimus, societatis peri-
    culum effugere.
Plin. Sec. 8.

Continue

Huygens - Korenbloemen
Voorkeurenpagina Opleiding Nederlands